joi, 29 decembrie 2011

Felicitare

Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) Comitetul Național Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! 29 decembrie 95 (2011) Către Toți Comuniștii Romîni De Ziua Republicii şi Anul Nou 96 ED, În numele Comitetului Naţional, al Biroului Permanent şi al meu personal, am onoarea şi plăcerea să Vă transmit felicitări tovărăşeşti şi urări de sănătate, pentru dv şi familie, să aveţi împliniri şi progrese pentru organizarea activităţii de partid şi pentru societate ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului

luni, 19 decembrie 2011

Condoleanțe Poporului nord-coreean !

În numele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), al oamenilor muncii din Romînia și al meu personal, transmit condoleanțe pentru familia tovarășului Kim Jong Il, conducătorul Partidului și Statului din Coreea Democrată, precum și pentru Partidul comunist, pentru oamenii muncii, pentru întregul popor coreean, inclusiv pentru cei mulți și năpăstuiți din Coreea de Sud, ocupată, care aveau în marele conducător din Nord un model de luptă împotriva fasciștilor ocupanți și o speranță vie ! Performanțele în dezvoltarea economică, în organizarea statului democrat, în mobilizarea oamenilor muncii la construirea Socialismului și apărarea Patriei au făcut posibil și succesul militar de excepție prin care Coreea Democrată a putut da peste nas bestiilor fasciste impelialiste care, de zeci de ani, o amenință cu război (uitînd pățaniile lor de acum 60 de ani...), meritul pentru aceste realizări revenind conducătorilor Kim Ir Sen și Kim Jong Il. Poporul nord-coreean, ca și oamenii muncii din Coreea de Sud, precum din Romînia și din întreaga lume dau o înaltă prețuire celor doi conducători și îi vor păstra la loc de mare cinstire pentru curajul și succesul realizat în apărarea și menținerea Socialismului; fie ca amintirea lor să dăinuie veșnic iar popoarele și partidele democrate să le urmeze exemplul ! Este de neînțeles însă, de ce conducerea atît a Partidului cît și a Statului trec de la tată la fiu; nu mai există alt comunist tot așa de credincios Cauzei ?!? 19 decembrie 2011 Prof. Gheorghe Ungureanu

sâmbătă, 10 decembrie 2011

Din nou despre înscrierea în Partid

Pentru că tovarășul Gheorghe Smaranda, înscris anul acesta în PC(N), precum și alți tovarăși, mă întreabă, direct, prin internet sau prin cunoscuți, cum să cunoască documentele de partid pentru a se hotărî dacă se înscriu sau nu, le răspund -cum am mai făcut-o deseori- că Partidul Comuniștilor este un partid adevărat, exponent al claselor fundamentale muncitoare -Țărănimea și Muncitorimea- ci nu o gașcă formată pe baza de interese egoiste -cum sînt toate cele multe sute de ”partide” peceriste. De aici rezultă că nu este nevoie să lălăim despre texte și preteste; cine este Muncitor sau Țăran, ori face parte din altă categorie socială care își asigură existența din muncă, cere adeziune sau trimite cerere în format și conținut personal. Sigur că avem Statut, Program,Cărți ș.a. cu tot ce interesează (care se pot trimite la cerere, cu ramburs), iar după înscriere, în cadrul organizației, se discută orice, se pot face orice propuneri, se pot aduce orice contribuții pentru atingerea scopului Partidului: înlăturarea Contrarevoluției și revenirea la un regim democrat, care să instaureze Puterea Democrată pentru construirea Socialismului. Aceste aspecte nu se discuită, nu se comentează. Nici NUMELE PARTIDULUI NU SE COMENTEAZĂ; noi am fost, sîntem și vom fi NEPECERIȘTI, iar PECERIȘTII SÎNT INAMICII NOȘTRI, pentru că au degradat Socialismul, l-au trădat și au săvîrșit Contrarevoluția anti-spocialistă, anti-populară și anti-națională, după care construiesc regimul despotic feudalo-ecleziastic, transformînd țara în colonie a imperiilor internaționale și mondiale. Special precizez din nou că baza întregii noastre ideologii și activități este DOCTRINA COMUNISTĂ, care este DOCTRINA LIBERTĂȚII TOTALE, COMPLEXE, DEPLINE ȘI DEFINITIVE, a cărei aplicare înseamnă obligatoriu ELIBERAREA DE SUB TOATE FORMELE DE ÎMPILARE: Robia religioasă, Exploatarea socială și Asuprirea națională; evident că NU ARE CE CĂUTA LA NOI cel care, fiind robit în orice fel, se declară mulțumit, își laudă stăpînul, dorind să rămînă Rob ! Partidul Comuniștilor este al Oamenilor liberi CARE LUPTĂ PENTRU A-ȘI MENȚINE ȘI ÎNTĂRI lIBERTATEA sau al Robilor care FAC TOTUL PENTRU ELIBERARE. Să ne amintim: ”Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor/ Merită să-l poarte spre rușinea lor...” Cred că este clar. Eu pot fi contactat de oricine prin telefon (0745.056752; 0248.722546), prin poștă (la sediul PCN din Curtea de Argeș), prin internet. Nu răspund la măscări sau idioțenii; mi-e milă de cei năpăstuiți și neinstruiți, îi detest pe telectualii tîmpitizați. Cu salutări tovărășești ! 10 decembrie 95 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 9 decembrie 2011

Regruparea ciocoilor

În cei 22 de ani de la victoria (vremelnică) a Contrarevoluției anti-socialiste, anti-populare și anti-naționale pe scena politică națională nu au activat, organizat și legal, cu foarte puține excepții (cum ar fi Ioan Rațiu), decît ciocoii peceriști cu și fără carnet, declarați in corpore anti-comuniști, ceea ce reprezintă, în fapt, recunoașterea permanentei lor atitudini reale, practicată nedezmințit de la 6 martie 1945 și pînă astăzi, cu precizarea că pînă la 22 decembrie își ziceau ”comuniști”. Fiind singura țară din lume în care Stînga reală nu poate activa, neavînd nici acces la organizare de sine și pentru sine pînă la Hotărîrea Curții Europene a Drepturilor Omului din 3 februarie 2005, în Romînia se practică cea mai aberantă utilizare a cuvintelor și expresiilor, în total dispreț față de proprietatea lor, iar dintre nenumăratele exemple putem ilustra cu cea mai de dreapta gașcă peceristă, P.S.D., care se autoproclamă și, în același timp, este criticată din afară că ar fi… de stînga ! Iar abilul (nu prostănacul, cu i-a zis, probabil chiar în acest scop, șeful lui cel mare) fost președinte al găștii, bătea pretutindeni toba, începînd cu 2008, cum că gașca sa ar fi de stînga, înveșmîntată în roșu (în exterior, la îmbrăcămintea-poleială), spre a-și atrage voturile celor astfel derutați; minciuna, însă, și-a scurtat mereu picioroangele, pînă la performanța că votanții cei mulți (63 %) nu s-au mai prezentat la votarea poreclită, fără nici un temei, alegere… Cei săraci și asupriți știu, din instinctul de conservare, că, vorba lui Bălcescu (citez din memorie), interesele celor mulți nu pot sta în siguranță în mîinile celor bogați, iar la ultimele alegeri –dacă Președintele nu forța nota cu găselnița referendumului- prezența la vot ar fi scăzut pînă la 20 % sau și mai mult. Tot așa de bine știu aceste adevăruri și conducătorii grupurilor de interese poreclite ”partide”, iar exprimarea disprețului popular față de acestea (urcînd, în sondaje, chiar oficiale, pînă la 82 % sau peste) a dat și dă multă bătaie de cap tuturor doritorilor de păstrare sau de obținere a privilegiilor, motiv pentru care, poate chiar în înțelegere tacită ori exprimată în secret, au hotărît să se regrupeze, spre a nu se ajunge, precum în anii 1996-2000, ca țara să fie guvernată de o coaliție în care prima gașcă avea voturile a … cinci la sută din votanți ! Semnele regrupării s-au materializat o dată cu apariția PDL., iar în 2008 numai pentru că PNL a făcut jocurile (cu reguli absurde și neconstituționale) acesta a mai intrat în parlament, deși poarta îi era închisă (cu succesul sub-minim în doar două județe !). Subțire și ros de aberații, PDL a avut nevoie de ruperea celui mai liberal dintre liberali, PSD, apărînd astfel UNPR, asociat imediat la majoritate. A urmat cea mai uluitoare apariție și ascensiune –care nu va ține mult- prin exploatarea cu vorbe goale, din partea unor bogătași, total străini de politica adevărată, a suferințelor celor mulți, sărăciți și creduli: PP-DD, în frunte postîndu-se (cine știe în slujba cui !) un nou poftitor de Președinție, chipeș, simpatic, bun și talentat jurnalist, Dan Diaconescu, total neinițiat în știința politicii. Spargerea bazei contrarevoluționare, aflată în jenă față de masele populare –PSD- continuă cu abilul prostănac, acesta începînd să creioneze proiecte încă neștiute de nimeni, menite, probabil, să îngusteze rezistența tradițională nu numai a poporului, ci și a conducerii tradiționale a PSD față de diriguitorii transoceanici ai nimicirii statelor naționale cu pofte de independență și democrație. Între timp se materializează visul altui ciocoi pecerist, marele deținut politic post-decembrist, Miron Cosma, prizonierul îngîmfatului ”Conducător al statului” din anul ”războiului civil”, 1999, și al Președintelui Emil, victima autodeclarată a … serviciilor. Stîpîn pe situație în urmă cu 20 de ani, lucea farul i-a obligat pe parlamentarii nealeși de nimeni să scandeze (bucuroși) ”Jos Comunismul !”, iar acum, chipeș, cu poză de poet, talentat orator, calm dar și înveninat, după caz, cu atîția ani de pușcărie, bogat, îi cheamă pe săraci într-un alt partid al muncitorilor și se proclamă viitor Președinte. Cînd va fi în Parlament sau la Cotroceni, va striga, fără îndoială, din nou –ca și Jucătorul de acum- ”Jos Comunismul !”… Regruparea continuă și se va prelungi mereu pînă cînd vor apărea Partidele reale, organizate pe singurul principiu corect în Politică, cel al claselor sociale. 4 decembrie 2011 Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Charles Darwin și Numărul

În toți cei 22 de ani ai Contrarevoluției anti-socialiste, anti-populare și anti-naționale am căutat în zadar să găsesc ”Originea speciilor”, cartea de căpătîi a Omenirii al cărei autor, Charles Darwin › , a fost declarat, pe bună dreptate, cel mai mare savant al Lumii, din întreaga sa existență. De aceea am avut mare și plăcută surpriză cînd am aflat că la Tîrgul de carte ”Gaudeamus” de la București va fi prezentată această operă, scoasă în Editura Beladi din Craiova și, astfel, la 23 noiembrie, am putut-o cumpăra de la standul Asociației Secular-Umaniste din Romînia (ASUR). Citată la loc de înaltă cinstire în timpul regimului democrat, cartea conferea autorului, încă de la început (1859) aureola strălucitoare a celei mai mari și importante descoperiri științifice din istoria Planetei, înlăturînd jalnicele elucubrații ale unor minți bolnave care comiseseră retrograde teorii denigrante la adresa speciei noastre despre ciudați ”creatori” hidoși, însărcinați (de către creatorii lor) cu misiunea de a întrona teama profundă și totală, prin care omul ca persoană și comunitățile să fie îmbrîncite și menținute în robie, în folosul unei minorități sălbatice și abominabile. Chiar la o primă lectură, volumul mi-a adus o mare satisfacție prin aceea că, în urmă cu 152 de ani, la doar 12 ani de la publicarea cărții fundamentale a Doctrinei Comuniste › marele om de știință a afirmat, ca rezultat și temei pentru descoperirile sale, pentru explicarea (originii și) evoluției speciilor, că ”numărul este de cea mai mare importanță pentru succes” (pagina 84), concluzie identică, în formă și conținut, cu susținerea noastră permanentă, prezentă în cărțile și articolele publicate de noi după anul 73 e.d., potrivit căreia ”Numărul este cea mai importantă calitate în politică”. Identitatea exprimării pentru selecția naturală a speciilor (în lumea animală) și pentru selecția calitativă a politicilor pentru constituirea Puterii Democrate (în societatea omenească), prin eliminarea luptei animalice pentru existență (practicată în orînduirile pre-socialiste antidemocratice), poate constitui un soclu la care să privească, în respect deplin, contemporanii, deveniți victime ale tîmpitizării prin Robie religioasă și deșănțată propagandă antidemocrată bubuită minut cu minut, de zecile de televiziuni post-decembriste. Notăm o altă coincidență parțială (cu calendarul nostru istoric dedicat Erei Democrate, inaugurată de M.R.S.O.) de excepțională valoare: aceeași asociație ASUR a alcătuit și a difuzat la menționatul tîrg o realizare unicat (după știința mea) – Calendar Științific 2012- în formă de pliant afișabil, format 70/50, care cuprinde evenimente și personalități din istoria științifică a omenirii, pe luni și zile, fiecare lună prezentînd în fundal, în locul faunei de jegoși religioși cu care ne-au obișnuit calendarele Robiei, portretul unei mari personalități, ”patron” al lunii respective: Nicolaus Copernic, Thomas Edison, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Stephen Hawking, Charles Darwin, Gregor Mendel, Marie Curie, Giordano Bruno, Emil Racoviță și Galileo Galilei. Bucurați-vă, romîni ! Din 12 Mari Sfinți ai Științei, unul este romîn ! Iar din cele 366 de zile ale anului, nu mai puțin de 20 sînt înstelate cu lumină dăruită Omenirii de către Poporul nostru ! Iată ce s-ar cuveni să afișăm, mărit la maximum, în toate sediile instituțiilor de stat (în primul rînd în Altarul Național -Școala), în locul ogivelor de mîl și otravă răspîndite pretutindeni de religiile (în special) evreiești. Glorie Științei ! 26 noiembrie 95 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 20 noiembrie 2011

Scrisoare către Revoluționari

Am participat ieri la o întrunire a revoluționarilor din județul Argeș avînd drept scop să tatoneze reacțiile necesare și posibile față de agresiunea barbară a guvernului contrarevoluționar împotriva epavelor ... revoluției din decembrie; ne-am zis așa pentru că, fizic vorbind, cei mai mulți epave au ajuns după 22 de ani. În afară de mine –care, neputînd vorbi în haosul ”luărilor de cuvînt”, mi-am expus tezele doar în abordări particulare- nici un vorbitor nu a invocat problematica revoluționară, ci, exclusiv, lamentațiile jalnice ale apărării drepturilor de ”recompensă și cinstire” pentru ”eroii” revoluției, batjocoriți constant, de toată lumea și mai ales de guvernarea contrarevoluției, chiar din decembrie 73 (1989). Această guvernare –care de cîțiva ani nici măcar atîta nu mai este, devenind, în Vatra națională, arendaș al imperiului european împotriva propriului popor- a desființat, se pare, sau a suspendat plata îndemnizației ”reparatorii” acordată celor care ”prin fapte deosebite” au pus plocon în brațele hulpave ale ciocoilor peceriști ”marginalizați” Puterea... Dar nici un revoluționar (cu excepția mea, repet) nu mai revendică Puterea, pe care am preluat-o cu curaj eroic în 22 decembrie și ne-au furat-o imediat contrarevoluționarii (victorioși la București, în frunte cu ceea ce a devenit cel mai mare criminal din istoria Poporului Dac, tovarășul Ion Iliescu); cei mai mulți, gîrboviți acum și cu graiul stins, nu-și mai pricep rostul de atunci și, ajunși muritori de foame, cer ca, tocmai prin foame, prin greva foamei, să li se restituie bănuții pe care, abuziv și nerușinat, guvernul îi reține pentru el... Avem astfel încă o dovadă că niciun ”revoluționar” nu s-a gîndit în acel decembrie la revoluție ci doar la contrarevoluție, deși toți voiau înlăturarea de la Putere a peceriștilor (dar ei au fost în fruntea ”revoluționarilor” și au înlăturat doar pe apărătorii de drept și de fapt ai drepturilor tuturor cetățenilor !); deveniți simbriași ai străinilor, guvernanții nu mai au nicio sfială față de cei care i-au proptit ca proștii în Putere... Sîntem cu toții, cei care muncim, sărăciți, dar nu bani cu miros de privilegii am vrut, ci Putere, Putere în sensul real, politic, dreptul adică de a da legi obligatorii pentru cei care administrează țara și înfăptuiesc justiția, doar astfel putînd înlătura abuzurile ciocoilor peceriști. Această Putere le-o cerem înapoi guvernanților ! Dar pentru aceasta trebuie să ne organizăm, să refacem organele de Putere Revoluționară din decembrie 73 (1989) –desființate în mod criminal de tovarășii Iliescu și Roman în iunie 74 (1990)- și să cenzurăm, prin ele, măsurile bezmetice ale contrarevoluției ! Vă chem pe toți revoluționarii să vă refaceți comitetele revoluționare din localitățile dv (numai UNUL în fiecare localitate), iar conducătorul ales devine membru de drept al Comitetului Revoluționar Județean ; eu îmi asum (inițial) rolul de coeziune la nivelul județului Argeș și, apoi, la nivel național.. Dacă sînteți revoluționari, înțelegeți că un singur lucru ne trebuie: organizație unică și unitară a tuturor revoluționarilor care să-și subordoneze Puterea contrarevoluționară, reparîndu-și greșelile, în primul rînd prin înlăturarea legală a guvernării-simbriaș și continuînd cu instaurarea unei legale Puteri Democrate. Să (re)constituim imediat organe de Putere la orice nivel: localitate, județ, național, care să adopte măsuri corecte față de cele ale autorităților contrarevoluționare și, astfel, votanții ar avea alternativă, care îi va determina să se organizeze politic în partide (adevărate), ceea ce ar crea premiza certă a înlăturării de la guvernare și chiar din Putere a găștilor peceriste contrarevoluționare. Jos mocirla contrarevoluției ! Trăiască permanent spiritul revoluționar ! 20 noiembrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu, deținut politic, revoluționar, victimă a represiunii peceriste, cu toate bunurile confiscate (de regimul pecerist ante- și post- decembrist) nerestituite.

duminică, 6 noiembrie 2011

Scrisoare către Președinte

Nu-i mai scriu direct Președintelui Republicii –așa cum le scriam, în timpul regimului democrat, lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu...- pentru că la poarta dumnealui e unul cu pușcociu care-mi oprește orice intenție de a-l vătăma pe Președintele Republicii cu reclamații, petiții, propuneri și sugestii (în care pișcătoriul vede numai insulte, calomnii și minciuni, deși Președintele a preluat –cred că din scrisorile mele- cîteva elemente fundamentale pentru poporul nostru.. Dar o fac cel puțin pentru cititorii ziarului electronic; poate unii mă vor pîrî de susținător (mai ales că am dezvăluit, încă din anul 88/2004 că l-am votat pe tovarășul Băsescu). Gestul meu prinde contur în pagină pentru a-mi exprima satisfacția pentru critica esențială pe care șeful statului a adresat-o ”justiției”; este pentru a doua oară (după mine) cînd o persoană formulează în public o acuzație complectă la adresa ”justiției” criticînd-o că face și pe Puterea, și pe Justiția, și pe Administrația. Cu această ocazie, chiar dacă Președintele n-a folosit concret expresia- a ieșit la iveală inepția desăvîrșită a telectualilor, inclusiv juriști și, mai ales, a celor care fac pe jurnaliștii, care folosesc termenul Putere la plural, amestecîndu-l –absolut impardonabil- cu Administrația și Justiția, despre a căror ”separare” lălăie fără rost... Aș putea acum să-i scriu Președintelui că în Romînia post-decembristă contrarevoluționară sînt trei lucruri rele de primă mărime: ”Justiția” –deși există și magistrați serioși și corecți, chiar și în județul Argeș- , telectualii trădători și cîinii vagabonzi. Am -și țin la dispoziția Președintelui- soluții radicale și eficiente pentru toate aceste rele; dacă am avea parlament adevărat, sau dacă Președintele ar face uz complect de prerogativele sale, totul ar fi ușor și simplu de corectat (chiar în sistemul anti-democratic post-decembrist). În absența pîrghiilor necesare, masele populare –care suportă efectele acțiunii celor trei Rele- nu au decît soluția propriei organizări politice, pentru ca, prin aceasta, să realizeze îndepărtarea contrarevoluției și revenirea la regimul democrat; în 96 (2012) ar putea avea un asemenea prilej. 5 noiembrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 28 octombrie 2011

Dacă știrile (contradictorii) sînt reale, Conducătorul democrat al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Colonelul Muammar Al Quadhafi (am transcris numele așa cum și-a semnat cărțile) a fost de curînd asasinat de bandele de zăbăuci, aflați sub autoritatea morală și militară a conducerii fasciste a blocului agresiv NATO, în frunte cu Scaraosky, care dezonorează Președinția Franței lui De Gaulle... Cei neavizați, preluînd sugestiile de la asasini, cred -ca și în cazul celorlalte țări arate cu bombe de către Godzilă, Panama, Albania, Somalia, Irak, Iugoslavia, Afganistan, iarăși Irak, Tunisia, Egipt, Yemen, Siria...- că atacurile banditești în conținut și forme fasciste, patronate de conducerile agresoare din USA, Anglia, Franța ș.a., sînt determinate de goana după petrol a agresorilor, ceea ce nu este decît un efect, ci nu cauza. Cine se pricepe cu adevărat la politică știe că agresiunile fasciste, mai ales după anul 73 (1989), au cauze politice, nu economice; barbarii agresori știu că vremea Capitalismului și Imperialismului a trecut, dar în agonia sfîrșitului prefigurat, conducerile statelor agresoare încearcă să-și mai lungească boala. Regimul democrat din țările numite și din cele foste democrate din Europa de pînă în anul 73, le produc mari dificultăți prin caracterul molipsitor al regimului politic și prin evoluția spectaculoasă a economiilor socialiste care asigură creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, aceasta fiind împlinirea Legii fundamentale a Socialismului. De aceea, oriunde nu s-au temut de replici militare, agresorii fasciști au distrus statele democrate, le-au desființat economiile naționale și i-au asasinat pe conducătorii Eroi Naționali, unii deveniți Martiri mondiali, precum Generalul Noriega, Președintele Slobodan Miloșevici, Președintele Sadam Hussein, Președintele Muammar Al Quadhafi, între care -deși aparențele sînt altele- trebuie citat și Eroul nostru, Martir Național, Nicolae Ceaușescu... Gîndirea materialist-dialectică a Martirului Quadhafi, așa cum rezultă din ”Cartea Verde”, cu soluțiile de rezolvare a problemei democratice și a celei economice, constituind, după Autor, a Treia Cale - spre Socialism, precum și realizările excepționale în dezvoltarea economiei libiene și în ridicarea nivelului de trai al populației, în organizarea de stat în dificila societate libiană, cu puternice rămășițe feudale, au constituit cauze primordiale pentru care Martirul a devenit ținta fasciștilor, mai întîi prin serviciile secrete și apoi prin armele ucigătoare de tot felul, la care s-au antrenat toți agresorii, între care și-a înghesuit cîteva pîrțuri și conducerea despotică, feudalo-ecleziastică, a ceea ce se mai numește încă Romînia. Dăm o înaltă aprecierea Eroului Martir al Libiei Populare Socialiste și sîntem siguri că amintirea lui va rămîne vie în memoria Poporului Libian și va veni curînd timpul cînd lumina jertfei sale se va preschimba în monumente și statui. Glorie veșnică Eroilor care intră în Eternitate jertfindu-se pentru soarta Popoarelor lor! Moarte Imperialismului și Fascismului ! Trăiască Socialismul ! 27 oct. 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 23 octombrie 2011

Jocul de-a ”regele Romîniei” - supremă ofensă adusă Poporului Dac !

Nu mai menționăm faptul că, de facto Poporul Dac (poreclit de-o vreme ”romîn”) nu a avut, ca șef de Stat, decît un singur Rege: VLAD, Regele Daciei Unite (1064-1102) , Vlad însemnînd putere, așadar avea Puterea, dar era și puternic, așa cum va mai fi, peste 400 de ani, Vlad Țepeș, Voievodul Curajos, Viteaz și Drept, fără egal. Nu mai repetăm (am spus-o deseori) că Mihai, fostul rege, nu a fost, în realitate, Rege, ci figurină sau marionetă, dar acceptăm ca înțeleaptă și firească legea privind recunoașterea oficială a statutului foștilor șefi de stat, inclusiv pentru Mihai, din dinastia străină, impusă prin mîrșăvie, complot și crime, de o gașcă în care strălucește prin Întunecime Ion C. Brătianu, detronatorul făuritorului și simbolului Unirii - Alexandru Ioan Cuza, precum și, anterior, a strălucitului inegalabil revoluționar, Nicolae Bălcescu. Dar a folosi, în prezent, apelativele datorate unui suveran în exercițiu, vorbind cu sau despre un fost suveran, în auzul și pe cheltuiala Poporului republican, este o supremă ofensă adusă acestui popor, care știe că în vremea cînd fostul rege gîngăvea ca suveran, era victimă totală, neajutorată și nebăgată în seamă a relelor maxime: foamea, rîia și alte boli grave, păduchii, exploatarea socială și națională, analfabetismul, absența drepturilor elementare ale Cetățeanului și Femeii... Îi plătim, pe seama mizeriei prin care trecem după 22 decembrie, fostului suveran stipendiile legale, ba și cheltuielile ne-prevăzute de lege -pentru că așa vor guvernanții Contrarevoluției !- dar nu putem pricepe de ce nevasta fostului suveran este și ea ”regină”, căci s-a măritat cu un ex-rege ? De ce, apoi, fiicele fostului rege sînt apelate cu prințese și altețe, ba chiar și ofițerul devenit soțul uneia dintre fiice este și el... principe și alteță !!! În euforia acestei scamatorii ofensatoare și periculoase se lasă atras -ori îi place dumisale- și nenea Mizărescu, șef permanent al unei instituții importante a Statului, demolator al respectului datorat Poporului, mai ales că a bîțîit o vreme și în fotoliul de ... Prim-ministru ! Pînă cînd îi vom lăsa libere mîinile, cu care umblă prin valuta țării și meșterește -ilegal și nejustificat- medalii în scopul batjocoririi Poporului care îi plătește un salariu imens, din sărăcia sa ?!? Ar fi necesar ca organele competente ale Statului -așa nenorocit cum se află- să se sesizeze și, recitind articolele Codului Penal, să cerceteze aceste împrejurări stranii. Aș vrea să știu și dacă tovarășul cu pricina a bătut medalii -nu chiar cît roata carului !- și pentru alți foști șefi de stat, inclusiv (”post-mortem”) pentru Eroul-Martir Național, Președintele Nicolae Ceaușescu, cel care i-a lăsat ofensatorului, în Banca Națională, maldăre de Lei, Ruble, Dolari, Mărci... Sau poate se gîndește domnia sa a repune în circulație bancnotele și monedele cu efigia lui Mihai din vremea cînd plecam la tîrg cu traista plină de hîrtii spre a le schimba pe o jumătate de traistă de mălai ?!? Ce zic, oare, Președintele, șefii Camerelor Parlamentului, Primul-ministru, miniștri ?!? Sau și ei doresc să se încline Mujistății Sale ? Cerem abandonarea jocului ofensator ! Să respectăm autoritatea Poporului Suveran și a instituțiilor legale ale Statului ! (Chiar dacă avem multe reproșuri să le facem !) 23 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 21 octombrie 2011

PSDM - Miron Cozma, un nou steguleț sub faldurile menșevicilor

Simpaticul Miron Cozma, cu aliura sa de poet (eminescian, cel puțin ca podoabă capilară) și cel mai de seamă deținut politic post-decembrist, vrea să facă -așa de tîrziu și atît de esențialmente eronat !- primul pas în politică, pe care trebuia să-l facă acum 21 de ani... Dar, în loc de Politică - expresia Puterii, a apelat la Ciomag - expresia Forței, deci a Neputinței- cu toate consecințele dezastruoase, mai ales pentru persoana sa, dar și pentru masele populare, aduse de un egal în violență, primul ministru de atunci, care l-a întemnițat abuziv, Eroul minerilor fiind îmbrîncit în pușcărie, în fapt fără a fi judecat pentru faptele care i s-au pus în sarcină. Tot așa de nepriceput în politică este și acum, după ”universitatea” de 11 ani, căci nu știe că masele populare nu au nevoie de PSD, adică slugoii burgheziei care îi nimicesc pe muncitori cu lozincile acestora, esențe știute deja de oricine de la 1847, grație lui Karl Marx și Fr. Engels, cu teze desăvîrșit ilustrate și cu zdrobirea totală a menșevicilor de către marele, inegalabilul V.I. Lenin... Apariția tardivă și contraproductivă a lui Miron Cozma pe scena politică total viciată de contrarevoluție, va spori efectul negativ ”Dan Diaconescu”, determinînd o substantială sporire a voturilor risipite de către votanții Stîngii, astfel și mai mult rătăcite, cu consecința unei mai puternice sporiri a prezenței peceriștilor contrarevoluționari în Putere. În consecință, în următoarele două-trei legislaturi, cu echipe de tipul DDD-PSDM, ne vom îndepărta și mai mult de posibilitatea înlăturării contrarevoluției peceriste și a revenirii la construirea Socialismului. Comuniștii care vor înțelege aceste esențe sînt avizați că există și partidul lor, anume Partidul Comuniștilor (Nepeceriști). Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul ! 21 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 20 octombrie 2011

Sînt DAC din țara DACIA și vorbesc limba DACĂ !

Răsspund la întrebările unor persoane fizice adresate mie direct, în legătură cu recensămîntul populației din aceste zile; cei care mi le-au pus doreau, cred, să aibă un model sau un precedent (căci știau care este poziția mea). Nu recomand nimănui să facă la fel, dacă nu simte sau nu știe de ce și cum să declare. Eu voi declara pentru mine, din profundă convingere veche și permanentă: sînt DAC, din țara DACIA și vorbesc limba DACĂ !; nu sînt ateu, ci om liber ! Așa am declarat și la recensămîntulo anterior, iar în cărțile, articolele și studiile mele aceste idei reprezintă permanenta nedezmințită. Astfel, nimic din ceea ce gîndesc nu se potrivește cu atitudinea ciocoilor peceriști care construiesc, pricepuți și devotați, Capitalismul. Cu o excepție: voi declara, ca și pînă acum, că sînt de cetățenie romînă, căci, vrem-nu-vrem, țara -neabandonîndu-ne credința față de Neam, Glie și Limbă, ne considerăm Vatra încă Țară, chiar îmbrîncită în Mocirla U.E.- se numește cu porecla de acum 150 de ani. Trăiască DACIA ! 20 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 9 octombrie 2011

Susținem mișcarea anti-bănci

Toate lanțurile care îi țin departe de Libertate pe cei robiți religios, pe cei exploatați social și pe cei asupriți național -după 22 decembrie 73 (1989), poporul romîn poartă toate aceste juguri pe grumazul său !- sînt susținute într-un fel sau altul de o multitudine de bănci, toate aparținînd unor capitaliști particulari, interni și externi, cărora statul nostru, ajuns la starea de zonă geografică de margine și groapă de gunoi a imperiilor, le-a pus la dispoziție totul pentru exterminarea noastră, în cadrul genocidului practicat de contrarevoluție. Aceeași situație există și în alte țări, mai ales în cele din Europa, cu regim politic democrat pînă în anul 73 (1989), dar și în statele imperialiste și fasciste, cum ar fi USA, Anglia, Franța și altele. În aceste din urmă state, masele populare și în primul rînd păturile de săraci -aflați într-o sărăcie mult mai pronunțată decît în fostele țări democrate din Europa !- și-au radicalizat înaintea noastră conștiința de categorii sociale exploatateși au început lupta împotriva exploatării bancare. Noi susținem cu tărie această împotrivire față de bănci și furnizăm tovarășilor ridicați la luptă ideile pe care ar trebui să le pună în centrul revendicărilor: 1. Nicio bancă străină să nu fie admisă pe teritoriul național sau 2. Dacă asemenea bănci sînt admise, să nu li se permită, sub nicio formă, un ecart mai mare de 1 %, adică diferența dintre dobînda percepută de bancă pentru împrumuturile oferite și acordate și cea pe care o plătește pentru depozitele deponenților, să nu fie mai mare de 1 %. În felul acesta, infractorii cei mari ar renunța la exploatarea prin bancă -pentru că setea lor de îmbogățire este infinită. Fără bănci, exploatarea s-ar diminua, iar oamenii muncii ar respira mai ușurați. Partidul Comuniștilor susține cu tărie mișcarea anti-bancară, dar este clar că nu mișcarea aceasta este calea spre izbîndă, ci organizarea politică. Moarte băncilor capitaliste și imperialiste ! Trăiască banca de stat democrat ! Trăiască Socialismul ! 9 octombrie 95. Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 8 septembrie 2011

Pentru o LEGE CORECTĂ a partidelor politice !

-publicat la petitiaonline.ro- Batjocorirea cetățenilor și a țării este posibilă deoarece în Romănia NU EXISTĂ PARTIDE POLITICE, iar găștile peceriste post-decembriste nu sînt decît ceea ce singure acuză reciproc: grupuri de interese meschine, găști. Pentru a ne reveni, ca țară, ca popor, ca oameni, este fundamentală nevoie de o lege a partidelor politice (care să înlocuiască actualul delirium tremens). Esența unui partid trebuie să fie obligatorie (prevăzută de legea specială și de Constituție): 1. În articolul 1 Partidul trebuie să declare clasa/categoria socială pe care o reprezintă; 2. A doua obligație trebuie să impună declararea tipului de societate pe care îl susține Partidul: socialism, capitalism, feudalism, sclavagism; oricare ar fi, numai majoritatea calificată a votanților poate hotărî; 3. Partidul își dezvăluie obligatoriu dacă este adeptul Independenței și Suveranității Patriei, ori acceptă apartenența la imperii; numai majoritatea calificată a votanților poate hotărî intrarea în uniuni sau imperii 4. Legea trebuie să prevadă un număr minim de fondatori, la un nivel uman rezonabil (nu bestial): 15-20 de membri. Cu asemenea condiții, infractorii, retardații, neaveniții, extremiștii, teroriștii, fasciștii nu ar mai putea pătrunde în parlament. 8 septembrie 2011. Prof. Gheorghe UNGUREANU, tel 0745.056752 Gheorghe UNGUREANU

marți, 6 septembrie 2011

Ministerul de Interne subminează grav Constituția !

-publicat în petitiionline.com, la 4 septembrie 2011- Localitățile Romîniei sînt, potrivit Constituției (art. 3), două: comuna și orașul, dar în ciuda textului foarte clar, de cînd am devenit groapa de gunoi a Imperiului European, domiciliul nostru a devenit ... satul (!), acestuia atribuindu-se, anticonstituțional, sensul de ”localitate”, ceea ce contravine și cu modul utilizării de către toată lumea. De neimaginat cît de departe pot merge abuzurile și falsurile în lucrarea de subminare a Neamului nostru, din dorința unora de a apărea slugi devotate în fața Imperiului ! Astfel, deși toți avem în certificatele de naștere trecut numele localității de naștere, la eliberarea noilor buletine, nu se mai respectă acest prim act oficial al existenței tuturor persoanelor, ci s-au înscris numele altor localități și sate, cu care nu avem nicio legătură, pe considerentul (absolut inadmisibil și impardonabil !) că localitatea în care ne-am născut (comuna, orașul) face parte, în prezent, din altă localitate. Culmea falsului (pentru care noi, muritorii de rînd, am fi duși la pușcărie) este că ni se trece în builetin ca loc al nașterii un sat luat la întîmplare (ci nu al nostru, satul natal !) care face parte din noua comună. As în batjocorirea Constituției, legilor și obiceiurilor reale, datînd de secole și milenii, administrația oficială a țării (ministerul în cauză se numește și al ... Administrației !) a introdus și o altă modificare esențială în buletinul de identitate (numit așa urît ”carte” !) eliminîndu-se menționarea numelor părinților, element definitoriu pentru orice persoană care face parte din Poporul nostru. Față de aceste abuzuri grosolane, menite să ne desființeze identitatea etnică și națională, cerem ca, de urgență, să se anuleze practicile semnalate (și altele, cum ar fi simbolul județului), iar Procurorul General să se sesizeze (prin această petiție sau din oficiu) împotriva celor vinovați de masacrarea Constituției și a definirii noastre naționale. Pot fi contactat la tel. 0745.056752 sau tel/fax: 0248.722546 Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 4 septembrie 2011

Fără pașaport între Romîni !

Fără pașaport între Romîni ! -petiție publicată la petitieonline.ro- Cerem guvernelor și parlamentelor celor două state romînești de pe cuprinsul Daciei să desființeze imediat, fără condiții și comentarii, pașaportul între romîni, iar frontiera să fie liberă pentru toți cetățenii romîni, inclusiv cei numiți ”moldoveni” în Republica Moldova. La depășirea numărului de semnatari pentru care în ambele state se promovează obligatoriu o lege și în caz de refuz al autorităților, sugerăm ca acestea să demisioneze în bloc, autoconsiderîndu-se inamici ai Poporului. În fiecare localitate și județ, respectiv raion în Republica Moldova, să preia inițiativa un cetățean cu care să colaborăm. Toți inițiatorii dintr-un județ ar forma un Comitet, iar reprezentanții județelor Comitetul Național pentru Unire. Lista semnăturilor este un tabel cu numele întreg (N.I.P.), domiciliul complect, B.I./C.I., CNP, semnătura. Putem fi contactați la tel. 0745.056752 sau tel/fax 0248.722546. Prof. Gheorghe UNGUREANU 3 septembrie 2011

marți, 30 august 2011

Limba noastră


Se dedică eternei iubiri dacice, Basarabia, precum şi Maestrului Ion Druţă, Înaintemergătorul


Limba e iconostasul
Unde iconim eroi,
Aducînd, din neguri, glasul
Dacilor străbuni spre noi.

Dulce limbă între cele
Ale globului bătrîn,
Eşti icoana ţării mele
Şi a neamului prea bun.

Căci te-au vrut bijuterie
Înţelepţii Daci (şi bunii),
Limba leagăn să ne fie
Pînă la sfîrşitul lumii...

Limba ni-i suflarea sfîntă,
Trup pătruns de duh divin,
E regina ce ne-ncîntă,
Chiar şi în veşmînt străin,

Curcubeu pe bolta-albastră,
Plin de farmec şi mistere,
Catedrala scumpă-a noastră,
Fagur nepătruns de miere.

Scut şi platoşă ori lance,
Nobil sceptru princiar,
Limba -i urna-n care zace
Dorul nostru milenar,

E pecetea-n dungi stelare:
Nistrul, Dunărea şi Tisa,
Cu Carpaţi şi Marea Mare,
Precum Mircea-Vodă zis-a.

Monument din cremeni, Graiul
Vremi cumplite le înfruntă,
Dăltuind în el şi traiul
Şi Petrecerea cea cruntă.

Limba este apa vie
A izvorului străbun,
Ea-i eterna-mpărăţie
A poporului stăpîn,

E balsamul ce renaşte
Pururi Doina şi Iubirea
Din ţărîna ţării, moaşte,
Un miracol: dăinuirea.

Limba -i magica unealtă
Sondînd sufletul şi lanul,
Ca o soră înţeleaptă
Cu Măria Sa, Ţăranul.

E Altarul Naţiunii,
Unde-oficiază ales, cu
Harul Geniului şi-al Mumii,
Chiar Maestrul - Eminescu.

Simfonie ori furtună,
Imn sau bocet ancestral,
Este fulgerul ce-adună
Şi desparte val cu val,

E blazonul nemuririi,
Aurul sonor al vetrei,
Puls sangvin al Infinirii
În tăria sacră-a pietrei.

Cînt de pasăre măiastră,
Dinspre secoli şi milenii,
E menit să dăinuiască
Peste asprul curs al vremii.

Limba e iconostraiul
Unde ne zidim Lumina,
De cînd ne încearcă graiul,
Pînă ne cuprinde Tina ...

Astru luminînd în zare
Cugetul şi glia castă,
Primenita Casă Mare -
Limba este Viaţa noastră !
8 februarie 1989


N.B.
Pentru Ziua Limbii tuturor Dacilor - 31 august
Gheorghe UNGUREANU
30 august 95

vineri, 26 august 2011

Da, sînt scriitor comunist !Unii tovarăși și-au exprimat uimirea, alții bucuria, dar sînt și dintre cei care au contestat afirmația scriitorului Marin Ioniță (din ziarul ”Curierul zilei” din 6 august 2011) potrivit căreia, sub titlul Un comunist – cavaler rătăcit în anii tranziției, ”Gheorghe Ungureanu este singurul scriitor comunist din Romînia”.
Cunoscîndu-mi diferite aspecte din viața personală și din lupta politică de circa 45 de ani, dusă împotriva ciocoilor peceriști, scriitorul Marin Ioniță a putut să-și întemeieze constatarea, atît pe conținutul tematico-ideologic al romanului ”Amfiteatrul Trei”, pe care l-am publicat de curînd în Editura ”Arefeana” a poetului Ion C. Ștefan -și la care se referă expres articolul citat- cît și pe informații și cunoștințe directe, pe care le-a utilizat –cu simpatie, sinceritate și talent- și în texte anterioare.
Las la o parte că nu sînt un ”cavaler rătăcit în anii tranziției”, ci un luptător comunist conștient, consecvent, vertical și devotat Cauzei Socialismului, fiind dintotdeauna, de cînd mi-am conștientizat atitudinea poltică (momentul iluminării fiind anul 1955 cînd am intrat în UTM) aspirant al luptei pentru Libertate, sub toate cele trei aspecte (Dezrobire religioasă, Eliberare socială și Neatîrnare națională), susținător al cunoașterii și aplicării Doctrinei Comuniste, în scopul instaurării Puterii Democrate.
Iată, acestea toate înseamnă a fi comunist. Iar scriitor comunist este cel care scrie opere literare și științifice în care conținutul tematico-ideologic îl constituie aceste idei, prezentate din poziția și interesul maselor populare. Cunoscutul scriitor Marin Ioniță a constatat în toate cărțile mele existența acestor caracteristici, motiv pentru care a înțeles și a scris, simplu și clar, neechivoc, expresiv șI ferm, că sînt scriitor comunist.
De ce sînt singurul scriitor comunist ? Pentru că toți ceilalți, care se declarau, pînă la 22 decembrie, comuniști și scriitori comuniști, sînt, fără nicio excepție, anti-comuniști, adică iubitori sau simpatizanți ai Robiei religiose, ai Exploatării sociale, ai Asupririi naționale; ei susțin înlăturarea oamenilor muncii din propriile proprietăți (fabrici și uzine, IAS, CAP, cooperative de producție, de consum, meșteșugărești) de către uzurpatorii burghezi și moșieri, îmbrîncirea țării în imperiul european și în blocul militar agresiv, de tip fascist, NATO, desființarea statului național. Imbecilizați și imbecilizanți, scriitorii peceriști care pînă în 22 decembrie ne-au terorizat cu fraze goale, fac acum apologia Răului absolut și universal, venit peste noi dinspre Capitalism și Imperialism, toți, fără excepție, fiind anti-comuniști: astfel, realismul socialist mai.există numai prin scrisul meu.
Folosesc prilejul și menționez că omagiul suprem pe care mi l-a adus scriitorul Marin Ioniță nu este singular; o altă mare personalitate, criticul și istoricul literar George Gibescu a afirmat într-un medalion literar publicat în aprilie 2011 (în ziarul ”Argeșul” din Pitești) că, prin scrisul meu (se referea la poezie și în special la volumul ”Medalia de Jar”), eu sînt, ca scriitor, exponentul literaturii proletare și, în general, al culturii proletare.
Mulțumesc pentru aceste supreme elogii !
Gheorghe Ungureanu
25 august 95

miercuri, 10 august 2011

Londra = Jarul de sub liniștea poleită


Au mai fost scăpări de lavă în încețoșata Londră, dar acum, indiferent de pretest, a izbucnit chiar Vulcanul care a deversat în jur stropi periculoși de puroi adunat de secole în catacombele feudalo-sclavagiste din anchilozata bază a unuia dintre cele mai mari imperii ale lumii.
Edificiu prost deghizat al extremismului, terorismului și, mai ales, al fascismului imperialist –care și-a atins apogeul sub tandemul Bușiblerilor, cîrdășia barbară dintre conducătorii USA și Anglia, Buș și Bler- imperiul britanic a acumulat, în timp, sub poleiala de sclipici, mai toate contradicțiile apărute în lume, aici reacționînd, prin simpatie, multe din ”bombele” pregătite și făcute să explodeze, chiar în acest an, în diferite țări din Africa și Orientul Mijlociu.
Lipsa oricărui element de democrație autentică precum și tactica șantajistă a perfidului Albion, de a fi ”permisibil” față de străinii primiți și dresați apoi ca adversari politici ai guvernelor democrate au făcut posibilă o lărgire progresivă a bazei de nemulțumiri, ceea ce a acumulat tensiuni, din ce în ce mai mari, transformate, pe negîndite, în vîlvătăi inspirate de propriile pîrjoluri guvernamentale, făcute să joace peste liniștea, bogățiile și pacea țărilor care nu au acceptat de bună voie să redevină colonii...
Tinerii insurgenți –care se ansamblează și se autodirijează spontan- mai au nevoie de puțin ca să-și organizeze o structură politică și apoi, cu spiritul lor de sacrificiu și cu tehnica preluată de la guvernanți, să pună în real pericol existența statului feudal despotic, intrat de multă vreme în putrefacție.
10 august 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 9 august 2011

Boscorodeala guvernului anti-național

De puțină vreme ne-a vizitat o gașcă de amploiați ai F.M.I. (Formula Masacrării Independenței) care, stînd verticali, impenetrabili și imperturbabili, au dat ordine servitorilor lor din guvernul Romîniei, aceștia ascultînd încovoiați, sfioși și supuși supuși, așa cum Poporul nostru Dac nu a acceptat niciodată, reușind să-și păstreze, consecvent, verticalitatea.
Culmea nimicniciei, ca expresie a stării de robie -care caracterizează guvernarea post-decembristă, de esență anti-națională- ne-a fost imediat arătată în public, prin transmiterea în direct a întîlnirii guvernului marionetă cu gașca trimisă de stăpînii imperialiști, noi avînd astfel prilejul să fim martorii maximei trădări naționale: abandonarea limbii naționale și exprimarea oficială de către guvernul țării într-o hîrîială străină !
Prim-ministrul însuși boscorodea, fără jenă, ba chiar cu mîndrie, în acea hîrîială străină, în prezența miniștrilor săi, iar pentru propriul popor nici măcar nu se traducea boscorodeala respectivă, în limba națională...
Momentul semnalat este încă o dovadă certă că Romînia nu mai este un stat suveran, ci o simplă componentă a unui imperiu sălbatic.
Oare, din spirit de economie, Prim-ministrul nu poate angaja un traducător spre a discuta cu străinii, poftiți ori nepoftiți ? Sau îi face mare plăcere să se manifeste în pielea de Rob cuminte și ascultător ?!?
Se impune să reamintim uzanța internațională ca orice oficial al unui stat, mai ales de la cel mai înalt nivel, are elementara datorie patriotică să exprime atitudinea statului său exclusiv în limba națională.
Mai avem stat național, mai există limbă națională ?
Votanții ar trebui să reflecteze.
9 august 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

luni, 1 august 2011

Pe cine ajută dumnezeu ?

Răspund tovarășului profesor Tănase BĂRUȚĂ din orașul Ștei, județul Bihor, care, îngrijorat de situația tot mai grea a oamenilor muncii, mai ales a bătrînilor și a tinerilor, mă întreabă De ce nu ne-ajută dumnezeu să scăpăm de infractorii care ne distrug țara ?!?
Tovarășe Băruță, așa cum puneți întrebarea, înțeleg că ați uitat tot ce v-ați însușit la școala primară și la gimnaziu, apoi la învățămîntul politico-ideologic, precum și în cadrul organizației PCR din care făceați parte, pe vremea cînd peceriștii își ziceau ... comuniști !
Un personaj cu nume de dumnezeu ori zeu, în diferite limbi ale Pămîntului, a fost inventat și apoi construit în zeci, sute și mii de variante, în toate comunitățile umane, avînd la bază două categorii de cauze, cu o explicație comună: sărăcia – cea în cunoaștere și cea materială.
Pe cînd societatea nu era împărțită în clase sociale, dumnezeul era o entitate cu rol explicativ, mai ales auto-explicativ și, din această postură, el nu făcea niciun rău, nefiind manevrat de pungași, dar, după apariția claselor sociale și a comunităților înarmate (care puteau năvăli peste altele), dumnezeii au devenit arme în mîna exploatatorilor și a asupritorilor, el funcționînd ca instrument de înfricoșare a supușilor și de pedepsire a neascultătorilor, a celor care tînjeau după libertate.
Cu această imagine hidoasă, ne-a sosit dumnezeul în epoca noastră și el face ravagii în țările cu regimuri politice ecleziastice (cum este cazul Romîniei de după 22 decembrie 73 /1989).
Sînt popoare care și-au creat zei și dumnezei cu care se joacă, pe care nu i-au făcut stîpîni ai oamenilor, ci se distrează cu ei ca și cum ar fi păpuși, inventînd frumoase frumoase povești și legende; cel mai elocvent și mai semnificativ exemplu este al grecilor cu păpușile lor din Olimp, așa cum a cunoscut și Poporul Dac în urmă cu 2.000–30.000 de ani, pe cînd era liber, necontaminat de ciuma religiilor evreiești.
Cel mai spurcat dumnezeu din tot ce se cunoaște pe planetă este cel evreiesc, inventat special pentru a susține ambiția neroadă de dominare a lumii (prin teza despre o turmă și un păstor) și prin lichidarea libertății omului în cadrul comunității (prin preceptul supunerii către stăpînire, ”căci de domnul este lăsată”.
Acest dumnezeu, cu întreaga lui faună de năzbîtitori –care sînt porecliți sfinți- este instrumentul dominării poporului nostru după 22 decembrie, adică de 22 de ani, de cînd, așa cum singur spuneți, la noi în țară se petrec numai lucruri rele și își fac de cap infractorii...
Chiar acesta este răspunsul pe care, de fapt, vi-l ... restitui: infractorii, ei sînt cei care beneficiază de sprijinul dumnezeului evreiesc (în cazul majorității robilor din comunitatea noastră), manevrat de ceea ce se cheamă, aberant, BOR. Misiunea lui –pe care și-o îndeplinește cu sîrg și pricepere- este să-i ajute pe infractorii din interior spre a-și menține dominația asupra robilor sociali și pe cei din imperiu pentru a ne ține înjugați la plugurile și carele lor...
Așadar, cei care îl invocă pe dumnezeu în ajutorul celor săraci și năpăstuiți sînt, fără îndoială, robi sau oligofreni; dumnezeu este kalașnicovul infractorilor dominanți !
1 august 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 29 iulie 2011

Melcii fără cochilie ”limax” – moartea agriculturii !

Este deja al patrulea an de cînd și-au făcut apariția cei mai mare inamici ai agriculturii: melcii fără cochilie. Asemănători melcilor obișnuiți, se deosebesc de aceștia prin faptul că se înmulțesc într-o progresie amețitoare, astfel încît în prezent sînt ”cîtă frunză și iarbă”, făcînd imposibilă lupta cu ei și impunînd renunțarea la orice cultură…
Atacă totul, orice: căpșunile, pătlăgelele, fasolea, castraveții, dovlecii, pepenii, cartofii, pătrunjelul, mărarul, păstîrnacul, lăptucile, porumbul, grîul, toate fructele, iarba; se urcă în orice pom, la orice înălțime…
Pot fi nimiciți, local, în spații mici, mecanic, ori prin aplicarea cenușii de lemn pe plante, sau cu unele substanțe chimice (prin stropiri sau presărare în jurul lor), cu sare, ori (se spune) sînt mîncați de o specie de rațe, dar în jurul culturii se adună mii, zeci de mii, milioane, care invadează cultura în fiecare seară și după fiecare ploaie, făcînd să dispară orice fir de plantă, dacă omul nu este prezent permanent lîngă cultură…
Posibil că niciodată și nicăieri nu a existat un inamic al agriculturii mai periculos ca acești melci ! Lupta cumplită cu ”gîndacul de Colorado” rămîne în amintirea țăranului romîn un simplu exercițiu, ca o joacă, față de ceea ce ni se întîmplă cu acești melci înfiorători.
Prevăd că, în lipsa unor măsuri complexe, energice, de durată, permanente, pe întreg cuprinsul țării, agricultura va fi nimicită, țara întreagă va intra în convulsii, cum niciodată nu a fost cazul, inclusiv în războaiele nimicitoare. De aceea cred că toate autoritățile de stat trebuie să-și pună întreaga activitate ”pe picior de război” împotriva armatelor de melci, iar această acțiune trebuie să înceapă cu bugetul, pentru a se asigura –financiar și logistic- izolarea teritoriilor cucerite de cumplitul inamic, spre a fi nimicit, împiedicîndu-se răspîndirea lui.
Probabil mai mulți ani la rînd va fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor unor localități ori părți ale acestora (sate și cartiere), unde va fi teatrul de război cu inamicul, împrejurare care impune măsuri speciale; apreciez că Guvernul ar trebui să declare această luptă drept principala rațiune a existenței sale, prima preocupare să cuprindă cercetarea fenomenului, pentru a se putea elabora un program complex și eficient de acțiuni; mijloace de comunicare în masă, guvernamentale (ziar, TV, radio, internet) să fie destinate special acestui război (care să fie chiar așa numit), iar ministerul agriculturii să fie numit Ministerul războiului cu melcii.
Cei care lucrează în cadrul autorităților de stat și surîd îngăduitor citind aceste rînduri, sînt invitați să contacteze pe oricare dintre agricultorii atacați de melci; orice sezon pierdut în lupta cu acest agresor, ne apropie de dezastru !

28 iulie 2011

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Tel. 0745.056752, Curtea de Argeș

marți, 19 iulie 2011

Voi fi Prim-ministru al Puterii Democrate, ci nu al celei despotice actuale !

Regret că există comuniști -membri ai Partidului nostru- care mă ceartă întrebîndu-mă ”Cum să fii Prim-ministru cu parlamentul lui Geoană, Antonescu, Boc, Voiculescu și diverși străini ?!?
Să știți, tovarăși, că, dacă puneți așa întrebarea, niciodată n-o să fim nimic ! Recitiți, vă rog textul articolului precedent și pricepeți că eu pot fi, din 2012, (chiar) Prim-ministru și Parlamentar comunist (al PCN, la fel ca dv.) numai dacă vom actualiza înregistrarea Partidului și, astfel, vom putea să ne prezentăm la alegeri.
Deduceți foarte simplu că avănd candidaturile noastre înscrise sub semnul cel mai drag al Poporului, Secera și Ciocanul, vom avea majoritatea în Parlament și, drept consecință, vom fi chemați să formăm Guvernul !
Bineînțeles că nu vor mai fi în Parlament exponenții infractorilor, extremiștilor, teroriștilor și fasciștilor de după 22 decembrie 73, ci ei vor putea avea drept parlamentari circa 3 %, cam cîți sînt în realitatea societății.
O Putere Democrată (cu majoritate comunistă) va proceda la înlăturarea contrarevoluției și va programa stoparea prăbușirii complexe, ieșirea statului din imperiile care ne sfîșie, precum și din alianțele cu organismele teroriste și fasciste, ale căror trupe vor fi imediat izgonite din țară, aceasta redevenind independentă și liberă.
Vom trece la naționalizarea tuturor bunurilor furate, vom reface locurile de muncă pînă la nivelul din anul 73 (1989) și chiar mai mult, vom eradica degradarea morală și cetățenească, vom reînființa Școala ca Altar Național, vom repune în valoare Limba și Cultura Naționale, nu vom permite niciunui străin să ne fure și să ne batjocorească, vom pune din nou în mîinile Statului Democrat bunurile și mijloacele strategice, vom reface Patria și Mîndria patriotică...
Cred că ați înțeles.
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
19 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 12 iulie 2011

În 2012 voi fi Parlamentar sau Prim-ministru (chiar) !

Un tovarăș jurnalist (din Partid) îmi trimite o listă de întrebări, vrînd să-mi ia un lung și complex interviu.
Pentru că aproape la toate întrebările puse am răspuns prin articolele mele din acest loc, voi reține pentru răspuns una singură, dar, în caz de insistență, voi reveni și asupra altora. Așadar, iată întrebarea:
- Spuneți-ne, vă rog, ce veți realiza în 2012 ? și răspunsul meu:
- În anul 96 (2012) voi deveni Parlamentar sau chiar Prim-ministru !
Aceste rezultate se vor putea obține dacă tovarășul jurnalist și ceilalți comuniști, precum și simpatizanții noștri, vor strînge semnături pentru susținerea actualizării înregistrării Partidului, după cum ne obligă, în anul preelectoral, cea mai bestială lege electorală din cîte există pe planetă.
Așadar, tovarășe, precizez privind propria dv. evoluție posibilă (cum mă întrebați într-una din formulările interviului dv.) și dv. puteți fi Parlamentar sau Ministru, ori în altă funcție, ales sau numit, bineînțeles dacă organizația dv. vă va desemna, în raport de munca pe care o depuneți acolo.
Vă precizez că, potrivit principiilor statutare și hotărîrilor noastre, dv. veți putea candida pe o listă începînd cu numărul curent 9, fiind intelectual, căci primele opt candidaturi vor fi ale Muncitorilor și Țăranilor, dar veți putea ocupa prima sau următoarele poziții de candidați pentru posturi în Administrație și Justiție, potrivit calificării și competențelor profesionale de specialitate dovedite în mod cert și neechivoc.
Vă repet ceea ce v-am mai spus și direct: nu trebuie și nici nu este productiv să mă lăudați pe mine; adevărat că eu am clarificat aspectele esențiale ale Doctrinei Comuniste și în mod deosebeit privind Puterea Democrată, nesoluționate de la Marx și pînă astăzi nici doctrinar, nici legal și nici în practica statelor care au fost (pînă în anul 73/1989) ori sînt și astăzi cu regim politic democrat.
Subliniez că puteți să vă aduceți contribuția la aprofundarea principiilor, tezelor și explicațiilor sau informațiilor istorice și ar fi bine să faceți aprecieri (pozitive, negative) privind conceptele și textele elaborate de mine, fără laude la persoană...
Revin pentru ipoteza că nu vom strînge cele 25.000 de semnături de susținere, toți comuniștii au acceptarea și chiar recomandarea de a candida ca independenți, la orice funcție în localitate, județ și țară.
Cu urări de succes !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
12 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 8 iulie 2011

Fonduri europene ?

Nu există zi și mijloc de comunicare în masă și nici autorități care să nu vorbească despre incredibila noastră incapacitate de a accesa fondurile pe care ni le pune la dispoziție Imperiul European, de-acum deja în al cincilea an de cînd ne-am mocirlit în această băltoacă plină de isme pestilențiale, despre care lălăim ce bine e că ne-nnoroim și noi !...
Mai întîi că fondurile europene nu sînt ... europene ! Ele reprezintă ipotetica întoarcere în țară a unei mici părți din ceea ce ne ia cu japca Imperiul, aceasta bineînțeles, dacă între noi se găsesc isteți care să întreprindă ceea ce dorește stăpînul care ne-a pus belciug în nas și verigă la porți...
Apoi, întreaga concepție despre ajutorul european ”nerambursabil” este esențialmente conceput de reprezentanții infractorilor pentru infractori, astfel încît niciun leu să nu intre pe mîna vreunui om cinstit și harnic, spre a nu se întîmpla, cumva, ca vreun romîn să producă ceea ce este necesar poporului și, mai ales, produsele să fie și bune, și rezistente, și... ieftine !
Pentru a nu se întîmpla asemenea dezastre, imperiul a pus fondurile la dispoziția guvernanților, ca aceștia să fie cei care hotărăsc totul, în primul rînd distribuirea lor selectivă, pe principiul -singurul valabil în Romînia post-decembristă- al capacității infracționale, de jefuire a imperiului, a guvernului și a populației; de aceea nimic, niciodată nu se va întîmpla pozitiv sub soarele fals al imperiului, eclipsat de găștile infracționale ale autorităților romînești.
Un singur mod simplu și curat ar putea duce la utilizarea totală a fondurilor, cu rezultate pozitive excepționale: luarea tuturor fondurilor din mîna autorităților romînești, urmînd ca ele să fie repartizate, cu întocmirea unei singure fișe de o pagină, direct întreprinzătorilor. Iar acești întreprinzători să nu fie dintre infractori, ci oameni ai muncii care să nu aibă nicio activitate retribuită (nici serviciu, nici altă activitate productivă de prestări de servicii, de comerț...).
Condiția actuală -inventată de infractori- de a avea mijloace și fonduri proprii de un anumit nivel în raport de suma solicitată trebuie abolită cu desăvîrșire sau inversată: cu cît solicitantul dispune de acestea, cu atît fondul acordat să fie diminuat; tocmai un asemenea sistem ar produce un reviriment rapid și remarcabil.
A se reține că, așa cum au confirmat constant specialiștii imperiului și din afara lui, Romînia dispune de forță de muncă de reală capacitate; antrenată, în condițiile sugerate de noi, aceasta ar accesa și ar înnobila toate fondurile ”imperiale” rămase pînă acum neutilizate.
8 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 27 iunie 2011

Pentru desființarea județelor și contra regiunilor !

Structurile județene ale Puterii și ale Administrației actuale nu au nicio contribuție pozitivă la viața cetățenilor și a localităților, ci una evidentă și permanentă exclusiv negativă, ceea ce se probează, din zeci de posibile dovezi și argumente, cu următoarele: existența unui imens aparat birocratic plătit din sudoarea cetățenilor și nesfîrșite abuzuri cotidiene de diverse tipuri, de la simple soluții nedrepte date reclamațiilor și petițiilor la crasa nerușinată repartiție subiectivă a fondurilor bugetare.
Iată pentru ce ar fi binevenită desființarea județelor, fără însă a fi înlocuite cu regiunile, care ar fi o creație aberantă (în lipsa raioanelor), care nu ar avea decît o singură justificare: nevoia identificării prin adresă poștală a cetățenilor. Această nevoie ar fi singura justificare, iar dacă se va ajunge la această formulă, este de dorit ca nicio structură de Putere și de Administrație să nu fie create la nivel regional, urmînd ca între Centru național și Localitate să nu existe nicio altă verigă.
Se impune a evidenția încă o mare aberație a ultimilor ani ai Contrarevoluției postdecembriste: alterarea pînă la nonsens și confuzie a noțiunii „localitate„, situație care trebuie neapărat înlăturată. Este necesar să se revină la respectul textului constituțional care prevede fără echivoc faptul că există două tipuri de localități: comuna și orașul. Reglementări și practici năstrușnice ale ultimilor ani au inventat, în documente oficiale, nesocotind Constituția -ca în multe alte cazuri !- satul (ca „localitate„ și „municipiul„, care nu sînt localități, ci elemente sau forme de organizare a localităților respective.
De la această aberație s-a ajuns la una de natură oligofrenică: noul cod poștal, absolut inutilizabil și inhibant (față de cel anterior, dezavuat fără niciun motiv); codul poștal al tuturor localităților -exceptînd orașul București- poate să fie reprezentat, în totalitate, pe o simplă hartă de mărime A 3 (semnatarul prezentului articol pot oferi CNPR modelul respectiv, în baza codului poștal anterior, foarte bine conceput, fără prezența satelor și străzilor, care în actualul cod poștal este o umplutură de tip gunoi). Cei care susțin regiunea ca formă de organizare administrativ-teritorială ar fi bine să verifice cîte localități (în sensul constituțional) cu același nume ar exista într-o viitoare regiune !
Rămînînd doar organele de Putere și de Administrație locale și centrale (naționale), nimic nu ar mai tulbura autonomia celor locale, iar organele administrative (din învățămînt, sănătate, ordine publică etc) și de justiție (judecătorii, tribunale, curți de apel), cu competență în anumite teritorii, nu au nevoie de alți șefi și de alt personal (de „conducere„) decît cel propriu și cel central (național); de ce să mai plătim 42 de consilii județene și 42 de prefecturi, cu zeci și sute de angajați fiecare, cînd acestea doar învîrtesc hîrtii în folosul burții celor care „trag sforile„ ?!?
Dacă mai avem în vedere că organigramele autorităților de stat locale pot și trebuie să fie reduse cu circa 60-80 %, avem deja esența imaginii salvării prăbușirii bugetare și a redresării retribuțiilor prin ampla degrevare de sarcini împovărătoare.
Ne oferim să dăm autorităților -inclusiv Parlamentului- un proiect simplu și definitoriu pentru această soluție.
Dacă Președintele Republicii ar citi bine Constituția, ar putea observa că trebuie să se consulte cu toate partidele politice existente în țară, ci nu doar cu patru, care reprezintă, în total, mai puțin de 18 % din voturile votanților din listele electorale...
27 iunie 95 (2011)
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 14 iunie 2011

Pentru actualizarea înregistrării (în an preelectoral)

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (Nepeceriști)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !Partidul Comuniștilor caută colaboratori –din toate județele- pentru strîngere semnături de susținere în vederea actualizării înregistrării. Telefon/Fax: 0248.722546; telemobil: 0745.056752 (Prof. Gheorghe UNGUREANU)

Data: 16 aprilie 95 (2011)

luni, 23 mai 2011

Marea diversiune antinațională ROL-RON

Tot ce se petrece în biata Romînie după 22 decembrie este profund și total anti-național, toate autoritățile de stat urmărind cu o consecvență diabolică eliminarea oricărui element de specific național, cu finalizarea -impusă probabil de stăpînii din afară care dirijează opera dezastrului împlinit de infractorii interni- depersonalizării ca oameni și ca țară, astfel încît nimeni să nu mai poată susține că este romîn, ci ”european”, căci și așa, fără rușine, se vorbește delirînd de cetățenie ... europeană.
În conflict total și deliberat cu prevederile Constituției (care mai există, totuși, formal) toate autoritățile de stat săvîrșesc grave acte de trădare națională în mod cotidian, dar nu au sentimentul vreunei vinovății, ci, dimpotrivă, se mîndresc în public și așteaptă laude cu ceea ce fac...
Cel mai evident act de trădare națională, săvîrșit la modul batjocoririi populației și a tuturor persoanelor fizice și juridice care vin în contact cu cetățenii romîni sau cu țara, se face prin utilizarea unei denumiri-glonț pentru moneda națională. Înscrisul obligatoriu din Constituție privind moneda națională nu are nicio putere în fața infractorilor de cea mai josnică speță, chiar dacă ei repetă, demențial, că respectă legea fundamentală.
Aceasta, la alineatul 2 al articolului ”Sistemul financiar”, dispune: ”Moneda națională este LEUL” (sublinierea noastră), dar toți mititeii, mai-mari peste țară -slujitori ai intereselor străine împotriva Poporului Dac- se hlizesc, chiar cînd numără bani, pe care scrie ”leu” și ”lei”, vorbind de ”rol” sau ”ron”, cuvinte care nu există în nicio țară din lume (cu sens de monedă)...
Oricine care a făcut vreo reformă monetară și a avut nevoie de referire la banii vechi în comparație cu cei noi, a folosit formula firească adăugînd la numele monedei naționale precizarea ”noi” sau ”vechi”; noi, fiindcă sîntem moțul urît mirositor al Europei și al lumii, nu putem zice ”lei noi” sau ”lei vechi” (foarte rar avînd această nevoie), ci numai ”rol” și ”ron”...
Această blasfemie la adresa statului, a poporului și a cetățenilor este promovată de la cel mai înalt nivel; chiar cu banii sau cu textele în mînă, prim-ministrul țării sau guvernatorul băncii (anti)naționale bîrîie despre ... roni și roli !!! Nici nu te mai poți mira că pe multe geamuri și rafturi ale magazinelor afli că trebuie să plătești cu ... ”roni”, deși nimeni nu are în buzunar asemenea obiecte.
De ce, oare, se întîmplă aceasta ?!? Foarte simplu și ușor de înțeles: cei care ne conduc sînt slujitorii străinilor care ne asupresc și ne exploatează, tratîndu-ne ca pe slugi ale lor ! Plănuită fiind mocirlirea țării în băltoaca ismelor asfixiante -Imperiul European- încă din 1 iulie 89 (2005), de cînd s-au redus banditeștile zerouri ale banilor, ni s-au vîrît în ochi veninoasele rol-ron, cu scopul ca atunci cînd vom fi definitiv exterminați, să nu cumva să ne plîngem că am înlocuit moneda națională -LEUL- cu biciul bogătașilor europeni, euro...
Pe cînd străinii se întorc treptat, indignați, la moneda lor națională, înlăturată de imperiu, noi ne vom bucura, ca proști ce ne aflăm, de biciul imperial, bucuroși că am scăpat de rol-ron !
Niciodată, în istoria de mii și zeci de mii de ani a Poporului Dac nu am avut conducători mai netrebnici decît cei care și-au arborat pe capetele lor goale coifuri de hîrtie aurită, jucîndu-se cu Poporul de-a fofîrlica...
Fiindcă sîntem Daci, avem multă răbdare și facem haz și la necaz, dar est modus in rem; luați aminte, demolatori de zidiri străbune, tăvălugul mîniei, pe care îl provocați și îl stimulați, vă va strivi !
23 mai 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 2 mai 2011

Osama Ben Laden, Martirul Planetei

Cu reconfirmarea regretelor sincere și a condoleanțelor transmise pentru familiile celor care au pierit la 11 septembrie 84(2000), cu ocazia distrugerii Turnurilor Gemene de către serviciile secrete ale CIA, exprimăm compasiunea provocată de uciderea lui Osama Ben Laden, simbolul eroic al luptei împotriva fascismului, imperialismului și terorismului de stat, ilustrate în gradul cel mai înalt de clanurile demențiale care dirijează politica celei mai barbare guvernări din lume - USA.
Credem că cel puțin 80 % din populația planetei suferă la aflarea știrii de asasinare a celui care și-a asumat misiunea de a înfrunta Godzila teroristă și fascistă care ară țările cu bombe, mai ales după dispariția Uniunii Sovietice; în istoria globală a Planetei figura lui Osama Ben Laden va rămîne ca un simbol al luptei împotriva Barbariei, terorii și fascismului, punct de reper luminos pentru persoane și popoare nevoite să se elibereze de sub Robie, Asuprire și Exploatare.
Nu uităm că, la 11 septembrie, mijloacele de comunicare în masă au dat publicității știrea atacării Turnurilor Gemene cu mai multe minute înainte de a avea loc ... atacul ! În judecarea personalității lui Osama Ben Laden acest straniu adevăr este cel mai important... amănunt !
Istoria va clarifica deplin această confirmare, întru deplina justificare a acțiunilor lui Ben Laden.
2 mai 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 28 aprilie 2011

Comuniștii nu sîntem atei și nici ne-credincioși !

Tuburile digestive dotate cu sex care își laudă starea proprie de sclavie și depun eforturi demențiale pentru a-i înrobi și pe alții se recunosc de la prima vorbă: ei sînt telectualii pentru a căroe instrucție popoarele consumă imense fonduri și energii. Dar tuburile macerează la nesfîrțit și nu se opresc nici cînd fac sex, căci acestea sînt singurele lor activități specifice.
Spre deosebire de ei, oamenii simpli, atinși de ciuma religiei, împrăștiată asupră-le de către primii, tac închiși în sine, zăvorîți în indignare și repulsie pentru nedreptățile și răutățile fără limite patronate de dumnezăul stăpînilor și de fauna lui sălbatică, pe care adesea le înjură copios și cu satisfacție suverană...
Unii, în special dintre cei cu licențe, chiar și bogătași, nemaiputînd face pe proștii la nesfîrșit și simțindu-se înjosiți de practicile religioase înjositoare și jefuitoare, se declară a-teu, atei, îndepărtîn du-se de gunoiul religios lipit de esența lor umană, descalificînd-o.
Nefiind adepții robiei religioase, comuniștii au fost considerați atei, așa cum și ei înșiși se proclamă, ceea ce nu este firesc; noi, comuniștii, nu sîntem atei, ci oameni liberi ! Doar telectualilor religioși le lipsesc părțile esențiale specifice speciei, care fac diferența specifică față de genul proxim, posedînd numai ce este comun tuturor speciilor care se hrănesc și se înmulțesc.
Nouă, comuniștilor, nu ne lipsește nimic, oricum nu ne lipsește teul și, deci, este impropriu să ni se spună ”atei”; noi sîntem oameni liberi și nu ne definim, nu ne putem defini, prin ceea ce ne lipsește. Gărăitorii religioși nu pricep că teul, indiferent ce nume poartă, este o creatură istorică, apărută în diferite stadii de evoluție a comunităților, iar în unele comunități nu a apărut niciodată; chiar în ultimele decenii au fost descoperite comunități ale speciei Om, cu existență total izolată, neatinse de ciuma ciumelor - religia. De ce să le spunem acestora a-tei ? N-ar trebui să le spunem și a-coadă, a-coarne, a-hăripi ?!?!?
Așadar, științific este să definim orice obiect (în sens filozofic sau gramatical) prin ceea ce are, ci nu prin ceea ce nu are; concluzionînd, repetăm: comuniștii sîntem oameni liberi, ci nu atei !
Am enunțat deja în titlu că nu sîntem ne-credincioși (și, cu atît mai mult ne-ortodocși, dacă referința se face la cea mai spurcată ramură a tuburilor digestive dotate cu sex de culoare evreiască !) Ciumații înrobitori întru patima Spîrcului evreiesc au acaparat cel mai înalt atribut al Omului Liber, esențial definitoriu pentru Poporul Dac, mînjindu-și, fără niciun drept și fără nicio acoperire, tubul sexo-digestiv cu vorbele cel mai înalt definitorii pentru comuniști: credință și credincios, căci aceste tuburi nu mai știu și nu au cum să priceapă că termenul credință înseamnă devotament, loialitate față de Popor, ne-trădarea conducătorului și a Cauzei, ci nu supunerea față de o creatură străină și spurcată ! Credincios este omul liber gata de orice sacrificu și de jertfă pentru Popor, pentru Cauză, pentru conducător (toate proprii, ale sale; cînd le dedică altora, devine inamic: trădător). Oamenii Liberi, comuniștii, sînt primii îndreptățiți a fi caracterizați prin Credință, ei sînt, astfel, total credincioși (ci nu ne-credincioși),
cum au exemplu desăvîrșit în Eroul-Martir Național, Președintele-cel-Mare, Nicolae Ceaușescu, asasinat mișelește de sexo-tuburi digestive, Starea de Om Liber, Credincios Patriei și Poporului nu trebuie argumentată și documentată; ea există, căci nimicul, inexistentul nu trebuie combătute; ele nu există.
Astfel, se înșeală și pierd vremea cei care fac asociații de atei, menite să sporovăiască la o cafea blasfemică ori se zbat și mor încercînd să demonstreze că nimicul (de exemplu dumnezeu) nu există ! Faceți, stimabililor atei, organizații de Partid al Oamenilor Liberi, deci al comuniștilor, cuceriți Puterea și nu veți mai fi nevoiți să asudați ”fruntea voastră galbenă ca ceara” combătînd ... nimicul ! Numărați clădirile construite din sacrificiul dv (plus jefuirea noastră, prin intermediul Statului despotic) în fiecare sat și oraș, aflînd astfel că în Romînia acționează, pentru demolarea Neamului, a Libertății și Credinței, aproape 19.000 de cîrciumi-biserici, în vreme ce nu există decît 4.700 de Școli -Altare Naționale- în continuă degradare și anti-formatare, transformate în troițe anti-naționale, anti-științifice, anti-morale, anti-educative, adevărat harapnic de dresaj anti-uman...
Moarte înrobirii religioase ! Trăiască Omul Liber ! Trăiască Socialismul !
28 aprilie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

luni, 25 aprilie 2011

Tuburi digestive dotate cu sex

Unii dintre cunoscuți (care nu mă cunosc !) m-au contactat la telefon sau prin internet, transmițăndu-mi urări cu ocazia ”învierii” Spîrcului ! De regulă aceștia sînt peceriști care erau în stare să te omoare -și chiar acționau, cu cele mai perfide metode- dacă, atunci cînd guvernau țara în numele propriu, ci nu ca acum, sub pseudonime, aflau de cineva care, slab la cunoaștere și, deci, ușor de robit, accepta mizerabile proceduri de îndobitocire (botez, cununie, diverse smințiri, înmormîntare cu smintitori) sau că, ceea ce era și mai grav, s-ar fi dus la cîrciumile speciale zămislite pentru înrobirea sau menținerea în Robie a Omului (numite biserici)...
Unii dintre ei perorează -exact ca la învățămîntul politico-ideologic, cînd ticăloșii ne dresau cum să ne îndobitocim sub deșănțatul cult al personalității- ne șfichiuie pentru că nu ne unim, nu ne armonizăm, nu renunțăm la particularități, ambiții și orgolii, ca să facem -în sfîrșit !- un mare partid comunist, sau o mare ”mișcare” cum ar fi cea ... socialistă (care -și acest gînd ei nu-l mai spun- să nimicească total și definitiv vocația spre Eliberare națională, Libertate socială și Dezrobire spirituală a singurilor Sfinți fără ghilimele - Muncitorii și Țăranii.
Acești pretinși comuniști nu sînt decît, ca orice entitate religioasă, tuburi digestive dotate cu sex, cum excepțional a scris un strălucit exemplu confirmativ, cel mai însemnat autor romîn de nenumărate cărți zămislite întru defăimarea și ponegrirea Poporului Dac - Pavel Coruț- în ”Mîntuirea de după cumplita rătăcire”(editura proprie, 2009).
Le-am răspuns și o repet aici, cu mulțumirea pentru salutări, că dumnealor nu au nimic comun cu partidul comuniștilor, ci doresc doar să aibă din nou sub șezuturi tronuri de aur și pe frunte coroană cu spice de grîu împanglicate cu însemnele PCR, ca să ne poată trimite pe noi, ceilalți, la închisorile politice, cum au făcut din 1945 și pînă la 25 aprilie 95 (2011) !
Sictir !
Moarte Robiei religioase ! Trăiască Libertatea, ca Oameni și ca Țară !
Trăiască Socialismul !
25 aprilie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 18 aprilie 2011

Mesaj pentru Cuba Eroică

Tovarășe J.L. Forneo,

În numele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) din Romînia, vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru imensa bucurie și rarissima satisfacție -pe care ni le-ați oferit, cu amabilitate- de a vedea grandioasa manifestație prilejuită de aniversarea a 50 de ani de la Victoria Cubei Eroice, de la Playa Giron !

Am retrăit momentele de înalt entuziasm de acum 50 ani cînd, cu întreaga existență afectivă și mentală, eram prezent la Playa Giron și vibram cu fiecare celulă pentru succesul luptei Poporului Cubanez împotriva invadatorilor mercenari, organizați, dotați și susținuți de imperialiștii barbari și fasciști care conduc bastionul Barbariei Mondiale - USA.

Ne-am bucurat atunci, într-o explozie fără margini, ca și acum și păstrăm în inimi și în minte ca pe cea mai luminoasă icoană, figura eroică a marelui Comandant, tovarășul Fidel Castro Ruz.

Am revăzut, după zeci de ani de mizerie din televizoarele noastre, mulțimi de zeci de mii, sute de mii și milioane de oameni fericiți; aceștia formează Eroicul Popor Cubanez, fericit pentru că este Liber, într-o țară victorioasă, în ciuda barbariei care o amenință constant...

Trăiască Fidel ! Trăiască Raul ! Trăiască Partidul Comunist din Cuba ! Trăiască Cuba Eroică ! Cu așa exemple, VENCEREMOS !

18 aprilie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 8 aprilie 2011

Suprema crimă anti-umană: publicarea bibliei pentru copii !

Posturile de stat ale Televiziunii transmit deșănțate anunțuri cinice despre publicarea unei ”biblii pentru copii”, aceștia -și părinții lor- fiind ademeniți să o cumpere și să o citească, în scopul, evident, de a-i transforma pe cititori în Robii bazaconiilor evreiești, cu arhicunoscutele personaje din cea mai oribilă faună imaginată de minți bolnave...
O asemenea înrobire vine în flagrantă și profundă contradicție cu textele și spiritul normelor legale naționale, europene și internaționale care nu permit asemenea monstruozități împotriva copiilor.
De aceea, cerem autorităților respective competente, inclusiv Parchetului, să se sesizeze de îndată și să stopeze batjocorirea copiilor, să interzică asemenea ucigașe maculaturi otrăvitoare, dispunînd tragerea la răspundere penală a autorilor.
Moarte otrăvirii religioase a copiilor ! Jos cu otrăvitorii !
8 aprilie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 22 martie 2011

SKARAOSKY EXISTĂ !

Skaraosky există ! El domină Franța și bombardează Libia !
Singurul personaj pozitiv din ciudata faună oribilă a religiilor evreiești, Scaraoschi, inventat, desigur, ca toate celelalte, în scopul îndobitocirii robilor, are o existență reală, după cele ale Bușiblerilor din anii trecuți, în persoana dementului halucinant care rînjește peste Franța, ca o efigie a morții, și trimite bombardierele peste pămîntul Libiei, care a făcut totul, de zeci de ani, să iasă din tribalism și să înainteze în independență și prosperitate.
În toate cufurelile biblice (cartea măcelurilor și sălbăticiilor desăvîrșite) Scaraoschi este prezentat ca o fantomă a Răului, dar orice om întreg la minte îl percepe, simplu și clar, tocmai pentru că este dorit ca negativ de către măsluitorii Spîrcului, ca simbolul Revoluționarului, care se opune deschis Răului ”oficial”, care vrea să detroneze bestialitatea, tirania, despotismul peren al auto-stăpînului dement și idiot, autoproclamat creator și conducător: cine luptă împotriva unei asemenea hidoșenii este, fără îndoială, personaj pozitiv, cam în genul lui Făt-Frumos Dacic, dar...
Iată că în lume a apărut, există, rînjește distribuind moarte peste țări și popoare, un al treilea Skaraoski total negativ, care, împreună cu primii doi, Bușiblerii, ară țările cu bombe, cu care și-a făcut de fapt ucenicia în celelalte desțeleniri ale diavolismului politic belicos: Albania, Irak, Afganistan, Iugoslavia, iarăși Irak -ca să nu ne mai amintim de Vietnam, Algeria, Ciad...- și acum Libia cea bogată și stabilă, unde bestiile fasciste au ațîțat și pregătit pentru zurbă niște trepăduși...
Omenirea -și mai întîi propriile popoare- trebuie să reacționeze și să elimine de pe scenă asemenea figuri scabroase care compromit chiar imaginile personajelor inventate voit negative.
Moarte fascismului ! Trăiască popoarele libere ! Trăiască Libia ! Victorie pentru Kadaffi !
22 martie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 20 martie 2011

COMUNIȘTI și COLABORATORI

Deși din toate materialele noastre rezultă foarte clar cum și unde putem fi contactați, mai precizăm încă următoarele:
1. Oricare cetățean romîn major, indiferent de domiciliu, se poate înscrie în Partidul Comuniștilor, prin complectarea unei adeziuni tip ori prin trimiterea unei cereri, cu datele respective, la adresa: Partidul Comuniștilor (Nepeceriști), 115300 Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E2, scara A, etajul IV, apart, 12, județul Argeș, Romînia, la care să fie anexată copia xerox a BI/CI. Nu se discută și nu se ”aprobă” înscrierea în Partid; depunerea adeziunii/cererii reprezintă înscrierea;
2. De la data înscrierii, fiecare membru -care-și poate zice COMUNIST- plătește o cotizație simbolică (dar obligatorie)- și activează în raport de hotărîrile organizației din care face parte, de prevederile Statutului și ale Programului, de însărcinările primite;
3. Toți comuniștii și simpatizanții pot colabora, în prezent, la acțiunea de strîngere a semnăturilor pentru actualizarea înregistrării Partidului; nu plătim pentru aceasta, dimpotrivă: solicităm de la comuniști și colaboratori sprijin material, inclusiv financiar, pentru a le oferi, în schimb, șansa și cadrul oficial spre a-și susține interesele de clasă. Teza fundamentală -care vrem să vă fie clară- este; comuniștii și simpatizanții, Oamenii Muncii, au nevoie de noi, ci nu invers; pentru Dv. am creat Partidul -cu mari eforturi- și vi-l punem la dispoziție: folosiți-l !
4. Avem un singur scop: să realizăm Puterea Democrată, adică să ducem în toate organele de Putere pe Muncitori și Țărani, în procentul real din societate; dar nu ducem pe nimeni cu forța, ci numai pe cine vrea și depune efort pentru aceasta;
5. Spre deosebire de toți care și-au zis ”comuniști” și, mai ales, de conducătorii lor, de la 1847 și pînă astăzi, 20 martie 95 (2011), definim deschis și explicăm total Doctrina Comunistă, potrivit căreia acordăm totală libertate politică tuturor claselor și categoriilor sociale, care vor putea să aibă partide proprii și reprezentanți în organele de Putere, în raport de numărul de voturi obținute. Evident că, potrivit Constituției, cînd vom fi la Putere majoritari, nu vom permite existența partidelor inadmisibile: religioase, etnice, suprastatale, fasciste, teroriste, extremiste !
6. Puteți citi orice document oficial al nostru; nu avem secretă nici o propoziție. Dar nu aveți nevoie de nimic; cuvîntul comunist este suficientă garanție; numai anti-comuniștii, adică lălăitorii peceriști cer Statute, Programe, Doctrine, Teze și Anti-teze etc etc. Pentru noi este clar și suficient un singur Deziderat: Cei mulți să fie în Putere, atîția cît sînt în societate !
7. Pentru cei care ne scriu și ne telefonează, ori ne spun în stradă că vor veni cu noi cînd vom fi majoritari în Parlament și în Guvern, avem un singur răspuns: numai peceriștii lălăitori și idioții așteaptă para mălăiață în gura lui Nătăfleață; comuniștii acționează ei înșiși în fiecare clipă !
Vă stăm, cum am explicat, la dispoziție; Succes !
20 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 17 martie 2011

Proiect electoral pentru anul 96 (2012)

PARTIDUL COMUNIȘTILOR (Nepeceriști)
Comitetul Național
5 martie 95 (2011) Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi !


PROIECT ELECTORAL pentru anul 96 (2012)

Comitetul Național al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) propune membrilor săi, organizațiilor existente în județe și localități și celor care se vor (re)organiza, precum și viitorilor candidați comuniști -la alegerile din anul 96 (2012)- să preia din Programul Politic general și să militeze pentru împlinirea Dezideratului electoral: Nici un organ de Putere fără Comuniști !
Dacă vom candida, anul 96 (2012) ar marca prima prezență a noastră la urne, în nume propriu. Candidaturile anterioare ale membrilor noștri, sub numele Alianța pentru Socialism (80/1996) și Partidul Alianța Socialistă (88/2004) ne-au adus primele succese simbolice, înainte de hotărîrea CEDO din 3 februarie 2005 privind înregistrarea Partidului, fiind aleși primul Primar și primii Consilieri locali comuniști, ulterior, la votările din anii 81 (2007), 82 (2008) și 83 (2009) nu am mai putut candida, datorită măsurilor de blocare a activității noastre de către autoritățile statului contrarevoluționar despotic.
Bineînțeles că, potrivit legilor draconice în vigoare, vom candida numai după actualizarea Listei susținătorilor de la dosarul Partidului existent la Tribunalul București; așadar, toți cei care se consideră comuniști și doresc să candideze, trebuie mai întîi să se înscrie în partid și apoi, împreună cu cei care sînt deja membri, să procedeze urgent și intensiv la strîngerea semnăturilor de susținere.
Precizăm că ne bazăm pe comuniștii adevărați, cei care nu au fost membri ai P.C.R. și în primul rînd pe cei care aparțin claselor sociale fundamentale – Muncitorii și Țăranii- aceștia fiind cei care vor figura pe primele 80 % din numele înscrise în viitoarele liste cu candidații, deoarece numai cu comuniștii Muncitori și Țărani vom putea asigura intrarea în imperiul Democrației, total eliminată din viața noastră politică o dată cu victoria (vremelnică) a contrarevoluției din 22 decembrie 73 (1989).
Facem mențiunea că nici pînă la 22 decembrie 73 nu a existat o Putere Democrată, dar, din teamă ca să nu-și dezvăluie atitudinea anti-comunistă, ”comuniștii” lălăitori, peceriștii telectuali anti-democrați, care dețineau toate funcțiile de conducere, nu numai în Putere, ci și în Administrație și Justiție, de silă, de fandoseală, de șiretenie, practicau –parțial, pe cît să nu se dea de gol- principiile comuniste ale politicii Democrației autentice, bază a supraviețuirii regimului democrat.
De aceea, conform prevederilor statutare, astfel de entități nu vor fi niciodată propuși de noi drept candidați comuniști, chiar dacă vor fi membri ai Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), motiv pentru care declarăm răspicat că Partidul Comuniștilor este partidul Muncitorilor și Țăranilor Nepeceriști, căci este necesară, mai întîi, eliminarea minciunii și a ”diplomației” de orice fel din existența Reginei vieții publice – Politica.
Oriunde vom fi majoritari, vom impune regulile Dreptății sociale și Democrației, iar unde vom fi minoritari, vom apăra cu strășnicie drepturile și libertățile Oamenilor Muncii ! Unde vom lipsi, veți asculta în continuare perorațiile anti-comuniste ale lălăitorilor peceriști. Dv., Muncitorii și Țăranii veți hotărî totul, fiind deținătorii primei și invincibilei Arme – Numărul !
Nici un organ de Putere fără Comuniști !

PREŞEDINTE;

Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 12 martie 2011

Franța - în fruntea imperialiștilor fasciști

Tot mai des avem știri despre abandonarea, de către conducerea actuală, a poziției tradiționale a Franței, fovarabilă Păcii și înțelegerii. Devenită susținătoare a agresiunilor împotriva unor state libere și independente, cu conducere democrată, Franța, în calitatea ei de Stîlp al Imperiului European, își vîră coada de diavol în treburile altor state și teritorii. Neputînd suporta regimurile stabile din Africa și Asia, conducerea Franței, cu vechi apucături imperiale, actual fasciste, lipsită de demnitatea și răbdarea tradiționale, specifice Poporului Francez, ajunge la o recunoaștere ridicolă a unui ”guvern fantomă” amplasat în Estul Libiei, nu întîmplător lîngă Egiptul în care, de curînd, altă zurbă, de același fel, a ieșit victorioasă (vremelnic)...
Poate că gestul ne-ar putea trimite gîndul la faptul că visătorii imperialiști au fitile și în restul țărilor din Africa de Nord -și nu numai- precum și în Orientul Apropiat; știm deja de implicarea activă a Franței în toate agresiunile fasciste ale NATO, în susținerea fasciștilor agresori, Bușiblerii anglo-americani, pe care, ambițioasă, acum, i-a surclasat.
Sperăm și dorim ca Istoria să dea îndreptățite replici dure unor astfel de agresiuni de tip fascist și, în cazul dat, urăm conducerii constituționale, democrate, a Libiei să-i zdrobească pe agresorii externi și pe zurbagiii vandali din interior. Este dreptul sfînt ca legala conducere a Statului Libia să ia orice măsură împotriva violatorilor ordinii în stat ! Avem, pentru aceasta, convingerea că în Libia acționează bande infracționale, formate din dezechilibrați, dirijați, degradați și conduși din afară, în interesul imperialiștilor agresori. Socotim că oficialitățile statului și armata Libiei au nu numai dreptul, ci și datoria să-i stîrpească în totalitate pe bezmeticii care atentează la siguranța statului și la viața cetățenilor.
În același timp, socotim că legala conducere a Statului Libia are asentimentul Puterii constituționale și al forțelor politice democrate, reprezentînd masele populare, în primul rînd referindu-ne la Partidul Comuniștilor, a cărui atitudine trebuie să fie dată publicității de urgență.
Moarte agresorilor ! Rușine Imperialiștilor fasciști ! Trăiască Libia Democrată și Independentă, în frunte cu Colonelul Moammar Gadaffi !
12 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 3 martie 2011

Adeziune și actualizare

Mereu sînt solicitat, mai ales de către tineri aflați la muncă în străinătate, cu privire înscrierea în Partidul Comuniștilor și participarea la alegerile din anul viitor.
Pentru înscrierea în partid, solicitantul trebuie să depună la organizația locală, la Comitetul Județean sau la cel național o adeziune (pentru care alăturăm modelul tipizat) ori să trimită o cerere și copia xerox a CI/BI.
În legătură cu actualizarea listelor de susținători, membri de partid desemnați, simpatizanți cunoscuți ori alți voluntari pot complecta tabelele potrivit rubricilor cerute de lege. Această complectare trebuie să se facă riguros exact și corect, fiecare persoană care strînge semnături asumîndu-și răspunderea pentru datele înscrise.
Oricine ne poate scrie sau telefona pentru alte informații. Precizăm că noi reprezentăm interesele luptei politice pentru cucerirea Puterii de către Oamenii Muncii; bogătașii, ca și peceriștii trădători, au alte partide (burghezo-moșierești). Noi milităm pentru Doctrina Comunistă, adică pentru Libertate Deplină, ca oameni și ca Stat.
Trăiască Socialismul !
3 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Tabel nominal cu alegătorii
care susţin reînregistrarea ca partid politic
a Partidului Comuniştilor (Nepeceriști)
Localitatea:comuna/oraşul__________,judeţul_____________
Nr.crt./
Numele şi prenumele/ Data naşterii/
ACT IDENTITATE,//fel, serie, n u m ă r, // CNP
Domiciliul
(sat/str., nr., bloc, scara.,etaj., ap., tel.)/
Semnătura

(la finalul tabelului)
Declaraţie:
Subsemnat ,__________________________________, domiciliat în ______________________, născut la data de _____________________ în comuna/oraşul __________________________, judeţul _______________, posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ___________, CNP ______________________- declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, că atest autenticitatea semnăturilor cuprinse în prezenta listă, care are un număr de_______ poziţii.
Pentru care dau prezenta, astăzi __________________20 , în localitatea ___________________ judeţul______________________.
Semnătura:
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !
A d e z i u n e

Subsemnat , ________________________________ , domiciliat în comuna/oraşul _________________, satul/strada______________________nr.____ bloc ____, scara ____, etaj ____, apart. ____, judeţul ______________, născut la data de _________________, în comuna/oraşul____________________, judeţul _____________, fi___ lui ___________ şi _____________; am profesia de _______________, specialitatea_________________, studii ______________, ocupaţia __________________ la ________________________
BI/CI seria____ nr. ____________eliberat de __________________________, la data de ________________ CNP___________________Telefon domiciliu: ________________, telemobil: ________________________, la serviciu: ____________________________, adresă electronică:_______________________________________________________
Sînt de acord cu Statutul şi Programul politic al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi solicit să fiu înscris în acest Partid, fiind atras de către tovarăş _______________________________. Am activat pînă în prezent în următoarele partide (nume, date, funcţii ş.a.). La nevoie, se continuă pe verso. ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Data: ___________________ Semnătura: ___________________

miercuri, 2 martie 2011

Scrisoare deschisă către CONSILIUL DE SECURITATE

1 martie 95 (2011)


Scrisoare deschisă
C ă t r e,
Membrii Consiliului de Securitate

Am luat cunoștință, cu stupefacție, de hotărîrea unanimă cu care ați acceptat tirania unor forțe oculte, de tip barbar și fascist, dispunînd ca, în numele Guvernelor, Statelor și Popoarelor dv., să interveniți –inclusiv cu mijloace de constrîngere și de forță- în viața unui Stat, egal cu al dv. membru al aceleiași organizații, ceea ce este impardonabil și violează esențial hotărîri epocale ale ONU, precum și actele istorice de constituire.
Asemenea hotărîri, privind de data aceasta Libia și conducerea sa constituțională au deja precedente de extremă periculozitate, prin care au fost masacrate țările și popoarle în forme bestiale, punîndu-le la cheremul barbarilor mondiali: Panama, Albania, Irak, Afganistan, Somalia, Iugoslavia … (ca să ne referim numai la cele din ultimele două decenii), la care se pot adăuga ingerințele, pe aceleași căi, în provocarea tulburărilor actuale din țări ale Africii și Orientului Mijlociu.
Ați ucis prin aceasta organizația mondială în spiritul și țelurile ei pozitive, ați demonstrat că, cel puțin în Consiliul de Securitate, nu mai există reprezentanți ai statelor democrate, cu atitudine democrată, transformîndu-vă în dictatori puși în slujba Bușiblerilor, care n-au altă preocupare decît înlăturarea și exterminarea alternativelor la tirania lor fascistă.
Uitați, stimați membri ai Consiliului de Securitate, sau nu aveți capacitatea de a înțelege și reține că fiecăruia vă va veni rîndul la decimare și exterminare din partea aceluiași agresor, ale cărui crime le ascundeți și le faceți nepedepsibile prin hotărîrea dv. !
Dispunînd intervenții barbare împotriva unui Stat și a conducătorilor săi, în favoarea unor grupuscule de derbedei și zurbagii -pregătiți probabil, cu momeli, alcool și droguri- v-ați dezvăluit nimicnicia prin alăturarea față de minuscule minorități împotriva imenselor majorități, deci esența atitudinilor anti-democratice, barbare și fasciste; să notăm, ilustrativ, că în Egipt asemenea zurbe încropite de circa 0,1 – 0,5 % din populație și-au impus voința dementă restului de 99,5 % din populație, iar dv. ați aclamat această aberație…
Este cert și evident că vă lipsesc ori ingnorați cu bună știință criterii pozitive, indubitabil democratice, în aprecierea și analizarea situației dintr-o țară; de aceea îmi fac datoria de onoare spre a vi le sugera, astfel ca, aplicîndu-le, să puteți stabili dacă în acel caz există sau nu un regim democrat:
1. Existența unui organ legislativ ales, din concurenți electorali diferiți și adversari politici;
2. Dacă legislativul cuprinde pe reprezentanții tuturor claselor și categoriilor sociale;
3. Dacă statul îndeplinește efectiv și eficient condiția primordială a asigurării Democrației – obligatoria existență și libertate de acțiune pentru partid politic propriu al fiecărei clase și categorii sociale.
Pentru că Excelențele Voastre reprezentați State, ci nu zurbe puse la dispoziția unor barbari, este obligatorie, pentru fiecare dintre dv, spre a vă onora, nu dezonora, misiunea, să ascultați pe toți conducătorii partidelor politice și pe conducătorii Statului și numai după aceea să adoptați o hotărîre, care nu poate trece niciodată dincolo de obligarea statului la îndeplinirea celor trei condiții spre a fi considerat sau a deveni Democrat.
În afara acestui cadru, dv. sînteți și acționați pentru nimicirea Statelor și a Umanității, iar organismul dv. propriu nu poate fi considerat democrat dacă permiteți existența vreunul soldat pe teritoriul străin de țara sa, precum și existența de instanțe internaționale care să se abată de la singurul principiu corect posibil în justiție: fiecare cetățean are drept să fie judecat numai de propriul Stat !
Cu speranță în triumful Rațiunii și Democrațieri !

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului COMUNIȘTILOR (Nepeceriști)

luni, 28 februarie 2011

Consiliul de Securitate al ONU este GUVERN MONDIAL ?!?

Sînt deja peste 20 de ani de cînd O.N.U. și, în special, Consiliul de Securitate, se manifestă ca organism extremist și terorist împotriva unor State și Guverne, împotriva unor conducători legitimi ai statelor independente, membre ale ONU, existînd deja precedente foarte periculoase pentru soarta tuturor statelor și a întregii lumi, aflate la cheremul unor conduceri mondiale și al unor mijloace fasciste de intervenție brutală în treburile interne ale statelor.
Nemaiavînd între membri state cu ținută democrată, Consiliul de Securitate întreprinde măsuri de tip fascist împotriva statelor și conducătorilor care nu se supun poftelor bestiale ale grupurilor teroriste și fasciste; sînt celebre exemplele (cu nefericită bază de inspirație în ”Procesul de la Nurnberg”) privind Irak, Afganistan, Somalia, Iugoslavia, soldate cu măceluri împotriva populației, distrugeri de proporții uriașe, răpiri și asasinări ale unor Eroi Naționali precum Slobodan Miloșevici și Sadam Hussein.
Imperiul Mondial, cu ”guvernarea” sa teroristă și fascistă -Consiliul de Securitate- și-a creat și un organism-călău, absolut ilegal, Tribunalul Penal Internațional, care încalcă toate prevederile, inițial pozitive, ale documentelor constitutive ale ONU și ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, rămasă o simplă hîrtie ridicolă, în fața despotismului Bușiblerilor mondiali care dispun, după cum le vine pe chelie, de soarta unor conducători oficiali și constituționali ai statelor...
Oculta mondială totalitară, extremistă, teroristă și fascistă a provocat dezordini în mai multe țări africane și din Orientul Mijlociu, pentru a destabiliza ordinea și a înlătura pe conducătorii indezirabili pentru Imperiul Mondial Totalitar; Bușiblerii au reușit în Egipt și în alte țări, încearcă în Libia și, ca o culme a nerușinării, dau ordine și proferează amenințări împotriva conducătorului legal, Colonelul Gaddafi, totul în numele a 0,1 - 0,5 % din populația țării, zurbagii destabilizați și, probabil, drogați sau plătiți din locuri și fonduri oculte.
Asemenea intervenții împotriva statelor și conducătorilor acestora trebuie să înceteze și să fie eliminate imediat ! Este de datoria tuturor popoarelor și a statelor, care-și mai revendică această calitate, să intervină energic și urgent pentru înlocuirea Jandarmului ilegal și chiar pentru desființarea ONU, devenită Organizația Nimicirii Umanității.
Moarte oricărei Puteri suprastatale ! Moarte extremismului, terorismului și fascismului ! Trăiască statele libere și independente !
28 febr. 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 27 februarie 2011

Doctrina Comunistă și REVOLUȚIA

În haosul general care a cuprins întreaga lume după anul 73 (1989), în lipsa unui centru de analiză și orientare sau confruntare ideologică, a apărut o infinitate de idei, teze și principii cu privire la revoluție și contrarevoluție, toate culminînd cu poreclirea drept ”revoluție” a unor contrarevoluții absolut evidente, cum a fost cazul lui decembrie la noi ori cum se întîmplă în aceste zile în unele țări din Africa și Orientul Mijlociu.
Susținerile cele mai ciudate -care n-au evoluat deloc în ultimii 90 de ani- au în centru ideea că revoluție înseamnă folosirea forței pentru înlăturarea Puterii existente, ceea ce este esențial eronat.
Pornind de la această eroare -care este o teză anti-comunistă, anti-democrată, utilizată pe scară largă de către contrarevoluții și provocări cu caracter contrarevoluționar- se susțin atît acțiunile de condamnare a revoluțiilor cît și intervențiile armate străine, de tip fascist, în special anglo-americane, sau prin export de contrarevoluții, unele internaționale, devenite chiar războaie clasice, împotriva unor guverne democrate.
Ideologi care se pretind comuniști, cu o mînă pe condei și cu alta pe pistol, chiar îi laudă pe organizatorii exportului de revoluții/contrarevoluții și îndeamnă la arme și la ieșirea în stradă, teze de extremă periculozitate, autodevastatoare, în condițiile post-MRSO cînd, treptat-treptat, mai ales după Război, dreptul la vot și la organizare politică au devenit prevederi constituționale în toate țările.
Ca o concluzie, ne întrebăm: Dacă avem drept să ne organizăm Partid al Comuniștilor și să participăm la vot toți Oamenii Muncii, mai este nevoie de ... Revoluție ?!? Desigur, tovarăși, căci Revoluție nu înseamnă ce crede tovarășul Voronin cînd se laudă (pe bună dreptate) că n-a venit la Putere prin ... revoluție ! Aceasta pentru că gîndul era la folosirea forței armate, ca în cazul MRSO, cînd formula se impunea, deoarece clasele sociale fundamentale, crunt exploatate și desconsiderate, nu aveau drept la vot, iar cînd o mînă de infractori conduce despotic țara și exploatează pe cei care reprezintă 80-90 % din populație, aceștia au drept la folosirea forței.
Aceasta însă devine nu numai desuetă, ci grav periculoasă, de vreme ce acei 80-90 % își pot duce în Putere pe proprii reprezentanți.
Revoluția este însă permanent și pretutindeni necesară, dar ea nu înseamnă forma, calea, folosită, ci conținutul, esența schimbării pozitive a evoluției social-economice, prin reluarea acesteia în cadrul altor coordonate, în centrul cărora se află Puterea Democrată.Tovarășul Voronin nu a făcut, probabil, această revoluție !
Revoluția este, așadar, nu doar forma (care uneori, la început, poate fi violentă) prin care cucerești Puterea, ci în primul rînd și esențial este ca Puterea să fie Democrată, adică să aparțină efectiv și eficient, nu formal, acelor 80-90 %. Unde Partidele Comuniștilor pierd majoritatea în Putere, este indubitabil adevărat că Puterea nu a fost Democrată, ci a mimat democrația, iar partidul majoritar nu a construit Socialismul, ci ... Capitalismul ! Cum de este posibilă o asemenea evoluție (a se citi involuție !) ? Înțelegem simplu: în Putere nu existau clasele fundamentale, Muncitorii și Țăranii, ci ... opușii lor, burghezii, care, ”șmecheri”, lălăiau că sînt ... comuniști !
Ba, sînt cazuri, de o incredibilitate și duritate barbare, ca în Romînia, cînd, după victoria (care nu poate fi decît vremelnică) a contrarevoluției din decembrie, chiar conducătorul acesteia, cu funcțiile cele mai înalte în PCR, se lăuda, în gura mare, că tocmai ... comuniștii au făcut contrarevoluția ! Ei, peceriștii -care se autoporecleau comuniști- dețineau Puterea revoluționară absolută pe care... au schimbat-o în ... contrariul ei, opunînd-o maselor populare pe care ... le reprezentau ! Evident că, pentru o asemenea ispravă, au folosit forța armelor, asasinînd pe șeful lor comunist și Președinte al Republicii și măcelărind 1.600 de concetățeni.
În raport cu aceste bestialități, revoluția își propune să înlăture această involuție stabilită prin vărsare de sînge în 73 (1989), să reinstaureze Puterea Democrată, adică a celor mulți, reluînd evoluția normală, revoluționară, construirea Socialismului, pentru care este absolut necesară Democrația, asigurată exclusiv de Partidul Comuniștilor, prin aplicarea Doctrinei Comuniste; pentru aceasta nu este nevoie de pușcă și gloanțe, dacă masele populare pot aă aibă partid propriu, cu care să se prezinte la alegeri ! Fiind partid al celor mulți, acesta asigură înfăptuirea evoluției pozitive a țării, deci a revoluției socialiste, prin Puterea Democrată. Niciun alt scop nu poate avea un Partid al Comuniștilor, iar dacă l-ar avea, acela nu mai este al comuniștilor, ci al unora care pălăvrăgesc despre Doctrina Comunistă.
Trăiască Revoluția Socialistă !
27 februarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU
Publicat de ”Pentru Socialism !” la 04:37