marți, 22 decembrie 2009

După 20 de ani: REVOLUŢIE, CONTRAREVOLUŢIE, LOVITURĂ DE STAT ?

Toată telectualitatea tîmpitizată şi tîmpitizantă trîmbiţează 24 de ore din 24, zile şi săptămîni în şir, despre contrarevoluţia antisocialistă, antipopulară şi antinaţională din decembrie 1989, că ar fi orice, dar numai ce a fost anume se ocoleşte cel mai des. Dintre diferitele formule, gargaragiii repetă cel mai des termenii revoluţie, lovitură de stat, puci militar.
Astăzi, la exact 20 de ani de la victoria (care va rămîne vremelnică) din 22 decenbrie 1989 sînt evidente argumente zdrobitoare pentru definirea acelei victorii. Pentru a nu le (mai) enumera, evidenţiez aprecierea imensei majorităţi a populaţiei (exprimată prin presă, literatură, sondaje, referendumuri oficiale) care fixează fără putinţă de tăgadă -fiindcă aparţine unei majorităţi de peste patru cincimi- că decembrie 1989 a însemnat baza şi începutul Răului universal pentru Ţară, pentru Popor, pentru toţi şi pentru fiecare. Evident că există şi un mic procent de excepţii.
Uituci şi lepădanţi, ajunşi în stare de maximă ignoranţă, peceriştii, în frunte cu ciocoii lor, protipendada competenţilor diriguitori de la învăţămîntul politico-ideologic dar şi din învăţămîntul de stat de toate gradele, ne învaţă acum, cu aceeaşi morgă de sfincşi, că "orice schimbare de regim politic" sau "orice utilizare a plutonului de execuţie" ori "existenţa morţilor în confruntări interne" dar cu precizarea victoriei asasinilor ar fi ... revoluţie ! Halal batjocură de gîndire !
Uită respectivii că şi absolvenţii de cilcu primar ştiu că nu schimbarea contează pentru definirea unui asemenea fenomen complex, ci REZULTATUL ei ! Iar rezultatul este cel prezentat mai sus: Răul universal ! Prin decembrie 1989 societatea noastră a coborît formal cu 50 de ani, iar valoric s-a scufundat cu mai multe sute de ani care cuprind mai multe epoci istorice inferioare ! Şi nu trebuie neglijat faptul că Răul universal nu a atins cotele maxime, că vor mai trece decenii (multe) pînă vom ajunge total primitivi, săraci şi sălbatici, căci avem mare capacitate de rezistenţă, pe care ne-au dat-o Istoria noastră de multe milenii şi Realizările imense ale Socialismului prin esenţa sa: regimul democrat.
Aşadar, este simplu să înţelegem de ce, pentru imensa majoritate, decembrie 1989 a fost, la început, puci militar, săvîrşit de forţa bicefală conducerea Armatei-comanda Securităţii, puci posibil în condiţiile ocupării ţării de către cei 80.000 de militari străini, urmat de instalarea găştii secrete, conspiratoare, în frunte cu ...
Marginalizatul !
Pretutindeni în ţară au fost acţiuni şi revendicări cu caracter revoluţionar, nesocotite (cum ar fi înlăturarea peceriştilor din conducerea administraţiei de stat şi a economiei) de puciul de cîteva ore şi abandonate brutal şi fără explicaţii de "puterea" contrarevoluţionară a ciocoilor pecerişti, sau acceptate vremelnic, din motive strategice, pentru scurtă perioadă (cum ar fi suplimentarea locurilor de muncă).
Beneficiarii adevăraţi ai "puterii" contrarevoluţionare, aceiaşi conducători pecerişti infailibili, aveau alte ţinte şi le-au realizat, după cum vede toată lumea; de aceea ei înşişi nu numai că nu mai amintesc de sau despre revendicările revoluţionare, ci au dispreţ pentru ele şi pentru susţinătorii lor. Dovada: în cei 20 de ani scurşi, potentaţii ante- şi post - decembrişti nu au cinstit în niciun an Revoluţia şi pe Revoluţionari, ci asasinatele lor cumplite; toţi participanţii revoluţionari -acele sute de mii şi milioane cu care se încoronează contrarevoluţionarii victorioşi- nu mai apar în niciun loc al revoluţiei din sate şi oraşe: singurii care continuă circul sînt contrarevoluţionarii.
Am fost şi astăzi ca în fiecare din ultimii 21 de ani- la Primăria Curtea de Argeş. Am aşteptat timp îndelungat să apară măcar cîţiva din sutele, de fapt, miile,de colegi revoluţionari din 22 decembrie 1989, acea masă numeroară care m-a ales unanim în funcţia de Preşedinte al Comitetului Popular Revoluţionar (nu mă refer la fericiţii posesori al cabinetelor şi fotoliilor somptuoase de dincolo de perdelele trase, din primăria reîmpodobită); nu a apărut niciunul ! Cei care ne-au învins şi ne-au înlăturat din funcţiile date de mulţimea de revoluţionari nu sînt interesaţi de cinstirea Revoluţiei, ci de conservarea şi înmulţirea privilegiilor obţinute. Doar învinşii sînt interesaţi de continuarea luptei, de unde acea majoritate de patru cincimi, pe cînd învingătorii de-a călare (pe situaţie) calcă totul în picioare.
Am fost colegi atunci, dar acum în al 21-lea an, eu am aşteptat singur în locul unde odată, am fost ales, de-o mulţime, în funcţia cea mai înaltă; niciunul dintre miile de participanţi de atunci nu dă două parale pe noi, cei cu ... patalamale ! Puterea şi controlul aparţin celor demişi de noi atunci, care ne răspund acum, la orice cerere, cu silă şi dispreţ, rugîndu-ne cu cinism să acceptăm că ne mulţumesc pentru ... înţelegere !
Aşa că vor mai trece multe etape brucaniene de cîte douăzeci de ani pînă vom reveni la Democraţie !
Putem însă ca să spunem, în locuri secrete ca acesta unde citiţi, Moarte Capitalismului şi Imperialismului, moarte Contrarevoluţiei ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), Deţinut Politic şi Revoluţionar.
22 decembrie 93

După 20 de ani:

duminică, 20 decembrie 2009

Din nou: DE CE BĂSESCU ?

Unii tovarăşi, colegi de partid, mă "interpelează" pe diverse căi (inclusiv la şedinţa recentă a Comitetului Naţional) de ce am dat cuvînt de ordine ca noi, comuniştii, să votăm cu Preşedintele Băsescu şi să facem apel, în acelaşi sens, la simpatizanţii noştri, la toţi oamenii muncii din clasele sociale fundamentale -Ţărănimea şi Muncitorimea- la alte componente ale maselor populare.
Ca de obicei, răspund pentru aceştia; nu mă interesează blehăielile peceriştilor şi ale altor reptile istorice, care au fost şi sînt anti-comuniste, deci anti-democrate, anti-patriotice, anti-naţionale.
Reamintesc faptul că toţi candidaţii au fost exclusiv al Dreptei, dar tovarăşul Băsescu este exponentul ei oficial, din vîrful reacţiunii. De această grupare putem scăpa uşor, căci întreg poporul ştie pe cine reprezintă: pe burghezi, moşieri, capitalişti, imperialişti, stăpîni de sclavi...
De un politician de Dreapta care spune, cu neruşinare, că este de Stînga, greu sau foarte greu scăpăm, căci, noi neavînd dreptul la cuvînt în public, masele populare nu pot cunoaşte adevărul şi se lasă păcălite de circul din scenetele peceriste ale PCR-ului unic şi unitar -PDL-PNL-PSD-UDMR-PRM-PC etc- şi votează pe cîte o secţiune a pecerăului, căci toate sînt una şi aceeaşi:P.C.R-ăul.
Cel mai mare duşman al claselor sociale fundamentale şi al maselor populare în întregul lor, al întregului popor şi al Statului (indiferent de caracterul lui) este cel care MINTE: acesta este PSD; de aceea, preferinţa pentru tovarăşul Traian Băsescu, cel care, nu uitaţi, se apăra ca mieluşelul: "Adriane, amîndoi am fost comunişti". Voia să spună "pecerişti", căci comunişti nu au fost cei 3.800.000 care şi-au asasinat conducătorul şi care construiesc Capitalismul şi Imperialismul.
Aţi înţeles, tovarăşi ? De aceea am votat Băsescu. Apoi, să recunoaştem: Preşedintele este autorul (aşa cum am mai scris aici) singurelor două fapte pozitive din cei douăzeci de ani ai Nopţii Dacice, începută la 22 decembrie 1989: primul Referendum cu succesul de răsunet împotriva găştilor şi actualul Referendum pentru Parlament Unicameral, ceea ce este şi dezideratul nostru (dar nu şi pentru cea de-a doua întrebare).
Nu uităm că Preşedintele, ca orice pecerist de frunte, a vomat acel discurs în Parlament împotriva a ceea ce nici nu ştie ce este "Comunismul", în loc să cuvînteze împotriva peceriştilor care au făcut -ceea ce este real !- atîtea rele. Apoi că s-a înconjurat de vîrful otrăvit al telectualilor "competenţi" anti-patrioţi, al căror nume îmi scapă, dar îi ştie toată lumea.
Data viitoare, după încă un mandat al Preşedintelui jucător ("nu jucărie !", sclipitor joc de cuvinte), cînd comuniştii vor avea candidat propriu la Preşedinţie, toţi ceilalţi, ai Dreptei de orice nuanţe, vor primi, împreună, cel mult 10-12 procente; de aceea am votat acum cu tovarăşul Băsescu !
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Fascismului !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
20 decembrie 93

miercuri, 16 decembrie 2009

Caracteristica Epocii contrarevoluţionare (1989-2009)

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

Caracteristica epocii contrarevoluţionare 1989 – 2009

După războiul imperialist anti-democratic, victorios (vremelnic), din decembrie 1989, în care am căzut victimă a celor 80.000 de militari străini -care ne-au ocupat clandestin ţara, fără declaraţie de război- şi a monstruoasei trădări a întregului PCR –care şi-a asasinat conducătorul- s-a instituit, probabil îndelung şi minuţios pregătit, un complex program de tîmpitizare a tuturor şi a fiecăruia, program început chiar din 22 decembrie, de la ora 12,00, cînd au apărut la televizorul naţional măscăricii contrarevoluţionari, reprezentanţi ai PCR, care s-au pretins victime ale regimului democrat.
Primii asupra cărora a avut succes deosebit fenomenul tîmpitizării au fost activiştii PCR, urmaţi de întregul moloz de 3.800.000 de pecerişti, toţi devenind duşmani înfocaţi, desăvîrşiţi ai Socialismului şi ai doctrinei comuniste, iubitori devotaţi ai Capitalismului poreclit „economie de piaţă” şi ai Imperialismului; nici un pecerist nu s-a ridicat întru apărarea Socialismului şi nici a propriului partid !
În fruntea tuturor s-a situat şi a urcat permanent şi consecvent, cu ambiţii nebănuite, intelectualitatea, care s-a scufundat atît de profund în cloaca infestării încît trîmbiţează ca fiind pozitive cele mai grave nenorociri abătute peste Poporul Dac în ultimele două milenii, de după invazia barbarilor de romani – ocuparea ţării de către blocul militar agresiv de tip fascist, NATO, şi mocirlirea în cel mai crunt imperiu din istoria omenirii – Uniunea Europeană, unde noi ne aflăm, deja de mulţi ani, ca un căţel jigărît la poarta tîrlei altora, pus să păzească pe cei care-l flămînzesc şi-l batjocoresc.
În nici douăzeci de ani, toate calităţile ancestrale, arhetipale, ale Poporului Dac s-au diluat ori au dispărut în mare parte, înlocuite fiind cu opusul lor: altruismul a devenit egoism, credinţa s-a transformat în trădare, devotamentul este acum prefăcătorie, optimismul este jelanie, ospitalitatea joacă rolul de capcană, aspiraţia de libertate, a fost înlocuită cu elogiul sclaviei, demnitate este considerată încovrigarea în faţa biciuitorului netrebnic, pretinderea dreptului violat a fost înlocuită cu osanale ridicate asupritorului, respectul datorat altuia este poreclit toleranţă, mîndria naţională poartă acum porecla de scîrbă şi dispreţ, iar toate acestea au făcut ca respectabila mulţime de Ţărani şi Muncitori, care ne hrănesc cu truda lor, să fie dispreţuitor ţintuită sub emblema specifică negurilor din veacuri apuse – prostime. Să ne amintim de aprecierea pe care ne-o făcea Preşedintele cel Mare, Eroul-Martir Naţional, Nicolae Ceauşescu: „Minunata clasă muncitoare” !
Prin acumulări de decenii, tîmpitizarea va produce cumplite salturi calitative care ne vor degrada iremediabil. De aceea este timpul ca Partidul Comuniştilor să readucă în viaţa politică pe Excelenţele Lor Muncitorul şi Ţăranul, care să facă ei înşişi legile de care au nevoie. Întru aceasta, deviza noastră este „Nicio Putere fără Muncitori şi Ţărani !”
Cu ei în Putere, atîţia cîţi sînt în Ţară, Tîmpitizarea va păli şi va dispărea.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 93
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 13 decembrie 2009

Hotărîri ale Comitetului Naţional

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l

Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind VALIDAREA ALEGERILOR de partid

Avînd în vedere că în perioada de după înregistrarea oficială a Partidului în registrul partidelor politice are loc (re)organizarea întregii structuri, la nivel local, judeţean şi naţional,
Pentru a veghea la o riguroasă respectare a prevederilor statutare şi a principiilor Doctrinei Comuniste,
Pentru păstrarea esenţei de clasă şi de comportament politic a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) în întregul său şi a fiecărei organizaţii,
Spre a nu da posibilitate membrilor P.C.R. de a pătrunde în conducerea organizaţiilor Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) altfel decît prevede Statutul,

Comitetul Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. După constituirea organizaţiilor locale sau judeţene şi alegerea organelor executive, Comitetul Judeţean şi, după caz, Comitetul Naţional sau Biroul Permanent procedează la validarea constituirii şi alegerii, în baza proceselor-verbale înaintate. Pentru judeţele unde nu s-a (re)organizat Comitetul Judeţean, validarea alegerilor locale va fi făcută de Comitetul Naţional sau de Biroul Permanent.
2. Nu se va face nicio excepţie de la prevederile statutare, cu privire la numărul minim de membri în organizaţia locală şi de organizaţii locale în organizaţia judeţeană, precum şi la faptul că nu au acces în funcţii de conducere membri PC(N) care au fost membri ai P.C.R., decît cu îndeplinirea strictă a prevederilor statutare.
3. În funcţia de Prim-secretar (al organizaţiei judeţene) şi al doilea membru din organizaţia judeţeană ales în Comitetul Naţional se vor valida Muncitori 40 %, Ţărani 40 % iar celelalte categorii sociale, la un loc, 20 %.
4. Vor fi validate numai persoanele care au depusă adeziune, posedă carnet de membru şi au achitat la zi cotizaţia de membru.
Pentru care s-a adoptat prezenta Hotărîre.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009

PREŞEDINTE,

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !
HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind CALITATEA DE MEMBRU al Comitetului Naţional

Avînd în vedere că Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) a trecut printr-o perioadă tragică, în toţi anii 1989-2009, cu un şir nesfîrşit de procese împotriva sa, determinate de atitudinea retrogradă şi reacţionară a autorităţilor şi de adversitatea organizată şi perseverentă a celor 3.800.000 de pecerişti, organizaţi în sute de „partide” peceriste, anti-comuniste, deci anti-democratice,
Luînd act că abia în octombrie 2009 s-au încheiat procesele împotriva Partidului, prin respingerea ultimei contestaţii la adresa înscrierii noastre oficiale,
Constatînd că de la data constituirii Partidului -23 martie 1996- şi pînă la 12 decembrie 2009, unii membri fondatori şi alţii înscrişi ulterior, inclusiv aleşi în funcţii de răspundere la nivel local, judeţean sau naţional, au uitat de această calitate, nu au depus adeziune, nu au primit carnetul de membru, nu au plătit cotizaţia statutară şi nu au desfăşurat activitate specifică,
Reţinînd clar că membri de partid sînt numai cei care îndeplinesc condiţiile statutare, fiind insuficiente înscrierea în listele de membri susţinători pentru înregistrarea partidului sau complectînd numai adeziunea,
Pentru a elibera organizaţiile şi organele executive de structuri care nu sînt efective şi eficiente,
Comitetul Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Persoanele care s-au înscris în listele de susţinători ai înregistrării Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) devin membri ai Partidului şi au calitatea organizatorică de COMUNIST numai după complectarea şi depunerea adeziunii, primirea carnetului de membru şi plata cotizaţiei.
2. Dispoziţiile punctului 1 se aplică şi în cazul membrilor Comitetelor Judeţene şi ai Comitetului Naţional, inclusiv ai Biroului Permanent. Componenţa nominală a acestor organe se modifică, prin grija Secretariatului tehnic şi se certifică prin semnătura Preşedintelui, iar la judeţe, prin semnătura Prim-secretarului, în raport de evoluţia concretă a dobîndirii calităţii.
3. Membri fondatori nu mai pot dobîndi calitatea (pierdută) de membri în Comitetele corespunzătoare decît prin procedura normală prevăzută de Statut.
4. Orice membru de partid va fi cooptat în Comitetul corespunzător, dacă aduce în partid 10 membri (în localitate), 100 membri (în judeţ) sau 1.000 membri (pe ţară).
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009
PREŞEDINTE,

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !


HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind PREGĂTIREA CANDIDATURILOR pentru alegeri


Avînd posibilitatea să participăm la alegerea persoanelor în funcţii elective de stat (Consilier Local şi Judeţean, Primar, Preşedinte de Consiliu Judeţean, Parlamentar şi Preşedinte al Republicii), este necesar ca, imediat după (re)constituirea organizaţiilor locale şi judeţene, să trecem la alcătuirea listelor de candidaţi pentru toate funcţiile elective.
Aceste liste se întocmesc pe bază de ofertă sau propuneri.. Listele finalizate cu propuneri se definitivează de Comitetele de partid de la fiecare nivel şi se aprobă de Comitetul superior (judeţean, pentru localităţi, naţional pentru judeţe şi pentru Parlament şi Preşedinţie).
Toate listele pentru organele colective de Putere vor respecta procentele statutare: 40 % Muncitori, 40 % Ţărani, 20 % celelalte categorii sociale, la un loc.
În toate localităţile, judeţele şi colegiile electorale unde trăiesc minorităţi etnice (de exemplu: rudari, ţigani, maghiari) în procent de peste 5 %, vor fi cuprinşi în Comitetele de partid reprezentanţi ai acestora, dacă nu este niciunul ales.
Nu vor fi propuşi în funcţii elective de Putere foşti membri ai P.C.R. decît cu respectarea strictă a prevederilor statutare.
La fiecare nivel se vor întocmi liste cu persoane care să fie numite în sistemul organelor din Putere, Administraţie şi Justiţie, astfel încît în fiecare post să fie desemnată persoana cu cea mai înaltă pregătire profesională şi competenţă dovedite în activitatea practică.
Hotărîrea se aplică de fiecare dată şi la alegerile parţiale, precum şi la cele europarlamentare.
Pentru care s-a adoptat prezenta Hotărîre.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009

PREŞEDINTE,

Comunicat al Comitetului Naţional

La Curtea de Argeş a avut loc în ziua de 12 decembrie 93 şedinţa de lucru a Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) care a făcut o apreciere a situaţiei politice din cei 20 de ani de la victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei pe baza textului propus de Preşedintele Partidului şi a adoptat mai multe Hotărîri privind activitatea Partidului, dintre care unele se dau publicităţii.
La şedinţă au participat şi unii membri provizorii precum şi invitaţi, între care noi membri de partid care au fost membri ai PCR şi care au pretins în mod insistent să fie înlăturate din Statut limitările privind accesul în partid şi în funcţii de conducere ale peceriştilor. Comitetul Naţional -care nu are competenţa şi nici dorinţa de a modifica Statutul Partidului- a reafirmat ataşamentul total pentru prevederile statutare şi adversitatea categorică şi deplină faţă de comportamentul peceriştilor trădători ai idealurilor nobile ale societăţii democrate - Socialismul.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
12 decembrie 93

duminică, 6 decembrie 2009

Revitalizarea votului

Preşedintele Băsescu, care este vîrful de lance (otrăvită) al Dreptei, are meritul de a fi revitalizat participarea la vot, după o scădere consecventă care, în lipsa Referendumului, ar fi ajuns lîngă 20 % sau chiar mai jos.
Saltul fenomenal -care în 6 decembrie a atins 57 %- demonstrează cea mai importantă caracteristică a Poporului Dac: interes politic permanent şi dinamic al tuturor cetăţenilor, aceasta în ciuda anti-presei "romîne", care în fiecare zi şi în fiecare ceas din perioada 22 decembrie 1989 - 6 decembrie 2009 a militat agresiv şi iresponsabil împotriva Reginei vieţii societăţii - Politica.
Doar două lucruri au fost pozitive în viaţa societăţii romîneşti în cei 20 de ani ai Contrarevoluţiei: cele două Referendumuri propuse de Preşedinte; la ambele Poporul şi-a exprimat atitudinea fermă, dîrză, ameninţătoare la adresa clicii politice contrarevoluţionare. Votul hotărîtor a aparţinut maselor populare, căci BURGHEZO-MOŞIERIMEA, CU TOATE SLUGILE EI ŞI CU INFRACTORII, NU POATE DEPĂŞI 3-5 PROCENTE; zecile de procente prezente la vot aparţin claselor sociale fundamentale: Ţărănimea şi Muncitorimea. Acestea, batjocorite şi distruse de Contrarevoluţie, au votat pe cei mai puţin periculoşi, care pot să dispară evident oricînd, reprezentaţi de Preşedintele Traian Băsescu. Cei 80 % dintre votanţi, Ţărani şi Muncitori, nu puteau vota pe exponentul celui mai reprezentativ grup de dreapta, care se pretinde -vulpoi predicator- a fi ... de stînga !
Dacă nu erau TOATE GĂŞTILE peceriste de partea lui Geoană, acesta nu putea -şi nici nu trebuia !- să aibă mai mult de 30 % !
Am votat Băsescu, dînd peste nas neruşinării de a spune că eşti de stînga cînd tot ce ai făcut este de dreapta, de extremă dreapta !
Preşedintele va fi, iarăşi, Preşedinte. Să nu uite însă că l-au retrimis la Cotroceni Ţăranii şi Muncitorii acestei ţări care au O SINGURĂ IUBIRE - SOCIALISMUL ! Iar Domnia Sa, preşedintele defăimător al Comunismului, trebuie să-şi facă "mea culpa" precizînd expres şi repetat că i-a vizat, în celebra tristă condamnare a "Comunismului", pe PECERIŞTI, pe CIOCOII PECERIŞTI. Ei şi numai ei trebuie să fie condamnaţi, ca şi practicile lor.
Sperăm ca în al doilea mandat, Preşedintele să se lumineze, amintindu-şi cele învăţate în P.C.R., la studii de stat şi la cele politico-ideologice: masele populare au rolul hotărîtor.
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
6 decembrie 93

vineri, 20 noiembrie 2009

Imperiul avansează

Noul Imperiu Cotroman Romano-German a realizat un mare pas înainte, de un pericol fără precedent pentru multele popoare ale Europei -transformată într-un lagăr sclavagist- şi în primul rînd pentru ţările mici şi mijlocii, care devin astfel noile colonii ale vechilor imperii, reunite acum sub un singur manechin.
Poftitorii la drepturi imperiale despotice au reuşit să înfrîngă ori să păcălească vigilenţa unor popoare demne -care se exprimaseră anterior împotriva imperiului- şi astfel s-a deschis calea nimicirii statelor şi chiar a multor popoare europene, inclusiv prin trădarea intereselor naţionale de către conducerile unor state, cum este cazul Romîniei, unde Poporul nu a fost întrebat nimic, hotărîrea fiind luată de găştile peceriste erijate în "partide" parlamentare...
Atît de mare a fost pofta cotropitorilor de a-şi realiza imperiul, că nu s-au sfiit să împingă în faţă, ca propunere pentru preşedinte-"imperator" chiar pe cel mai mare dintre fasciştii lumii contemporane, Tontu Bler; doar şiretenia a determinat deturnarea acestei numiri dezastruoase, fiind în final desemnate persoane "şterse" ca să nu bată prea tare la ochii popoarelor care, de-acum, vor avea un supraşef de stat şi un ministru de externe, guvern suprastatal, apoi, desigur, armată, poliţie, "justiţie", toate imperiale, într-un cuvînt, cum ştim: POARTA COTROMANĂ !
Trădătorii maselor populare din toate încă "statele" europene -unde se numesc social-democraţi, socialişti şi chiar ... comunişti !- uniţi şi dornici de putere şi-au impus voinţa lor de menşevici peste jumătatea de miliard de locuitori ai bătrînului continent.
Niciodată nu s-a întîmplat în lume, în întreaga ei istorie, un astfel de imperiu gigant, fără războaie propriu-zise, în care reprezentanţii statelor vin în genunchi şi se roagă de călăi să-i primească pentru nimicire; îngurgitaţi, desfiinţaţi, cei răpuşi folosesc şi ultima suflare ca să-şi laude călăii şi să trîmbiţeze că sînt ... liberi !
NU ne înscriem în acest cor ! Ci condamnăm atît Imperiul European, cît şi pe cei care ne-au împins în mocirla asfixiantă a acestuia.
Comuniştii romîni, simpatizanţii noştri, clasele sociale fundamentale, Muncitorimea şi Ţărănimea, alţi oameni ai muncii resping cu indignare acest nou imperiu în Europa şi-şi exprimă condamnarea lui deplină şi irevocabilă, precum şi hotărîrea de a lupta consecvent împotriva oricărei organizări suprastatale realizată prin violarea principiului egalităţii între elementele componente şi a celui al inadmisibilităţii de Putere suprastatală.
Moarte Imperialismului şi Imperiilor ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
20 noiembrie 93

Comunicat: Întîlnire P.C.(N.) - P.C.G.

La Bucureşti a avut loc, de curînd, în localul Clubului "Scînteia", prima întîlnire între o delegaţie a Partidului Comunist din Grecia condusă de tovarăşul George HAVATZAS şi o delegaţie a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) condusă de tovarăşul Gheorghe UNGUREANU, cu scopul cunoaşterii şi stabilirii unor relaţii de colaborare bilaterală şi internaţională.
A avut loc un larg schimb de informaţii despre istoria şi activitatea celor două partide comuniste, despre specificul gîndirii politico-ideologice pentru promovarea şi aplicarea Doctrinei comuniste, doctrina Libertăţii totale şi complexe, unică şi unitară, pentru Om şi pentru Comunitate.
Delegaţia Romînă a propus insistînd asupra necesităţii ca cele două partide să contacteze orice alt partid comunist din lume în scopul reînfiinţării Internaţionalei Comuniste, cele două partide -şi altele contactate în timp- să se informeze asupra susţinătorilor acestei propuneri.
Internaţionala Comunistă va avea un caracter informal şi teoretic principial, pentru a asigura tuturor Partidelor şi Mişcărilor comuniste sprijin internaţionalist privind Doctrina şi Practica Comunistă, practica social-economică democrată în regimul politic al Socialismului, analiza şi sinteza ştiinţifică a experienţelor Socialismului, precum şi sprijin în popularizare reciprocă şi generală, toate acestea vizînd înlăturarea condiţiilor obiective şi subiective care fac posibile victorii (vremelnice) împotriva regimurilor politice democrate. Acest pericol (cum s-a întîmplat în Europa în 1989) subzistă, chiar în aceşti ani fiind evidente breşe principiale în politica de stat a ţărilor democrate în care partidele comuniste (guvernamentale) militează şi conduc societatea spre ... Capitalism !
Cele două delegaţii şi-au exprimat hotărîrea comună de a lupta împotriva Imperialismului, Extremismului, Terorismului Internaţional de Stat şi Fascismului, deseori materializate în războaie de agresiune fascistă, cum s-a întîmplat în Somalia, Panama, Romînia, Albania, Iugoslavia, Afganistan, Irak...
Internaţionala Comunistă va avea menirea de a sprijini, în spirit internaţionalist, ţările şi popoarele care construiesc Socialismul precum şi organizaţiile politice care oregătesc revoluţiile socialiste.
A fost lansată ideea ca cele două partide să aibă întîlniri periodice, mai ales în anii cînd nu se vor regăsi la întruniri comuniste internaţionale.
Trăiască Doctrina Comunistă ! Trăiască Socialismul !
Biroul de Presă al P.C.(N.)
15 noiembrie 93

duminică, 15 noiembrie 2009

DA la Referendum, liber la Preşedinte !

Sînt mereu întrebat, nu numai de către comuniştii din partid, ci şi de alţii, plus simpatizanţi, ba chiar şi certat -pentru că iniţial făcusem orientarea de neprezentare la votul din 22 noiembrie a.c.- şi solicitat să revin. De aceea abordez din nou tema.
În cei 20 de ani de Negură deasă adusă peste noi de Contrarevoluţia din 1989, s-au întîmplat în viaţa politică numai două lucruri pozitive: crearea şi înregistrarea oficială a Partidului Comuniştilor şi Referendumul anterior convocat de Preşedintele Băsescu. Acum, tot dumnealui, convoacă al doilea Referendum care materializează, prin prima întrebare, chiar un deziderat important al Comuniştilor: Parlament unicameral.
De aceea chemăm pe toţi comuniştii, simpatizanţii, pe toţi OAMENII MUNCII, să participe la vot, pentru a spune un ZDROBITOR DA MAJORITAR, în faţa căruia să se cutremure găştile peceriste din "partidele" burghezo-moşiereşti, feudaliste, sclavagiste, extremiste, etnice, religioase, fasciste, teroriste, imperialiste...
La cea de-a doua întrebare -doar aparent pozitivă- poziţia noastră, de reală şi singură opoziţie politică post-decembristă, este NU, căci Parlamentul trebuie să fie deplin reprezentativ, iar aceasta se realizează printr-un număr sporit de Deputaţi. Dar problema aceasta o vom reglementa cînd vom forma noi Guvernul democrat al ţării !
Fiindcă vor fi la vot mai multe milioane decît oricînd, este cert că votanţii din clasele sociale fundamentale -Muncitorimea şi Ţărănimea- vor duce votul favorabil celui care le-a oferit satisfacţia dorită, adică Preşedintelui actual.
Personal, deşi l-am votat anterior, nu pot s-o mai fac, din cauza cuvîntului de supremă batjocură din Parlament (în 2006) cînd a condamnat ceea ce nici nu înţelege -Comunismul- în loc să-i condamne pe peceriştii anti-comunişti (din care face parte !).
"De ce nu spui, tovarăşe, problemele Partidului Comuniştilor la televizor, la OTV ?", mi se reproşează foarte des ! Întrebarea se repetă obsesiv, aproape damnator, în ultimele zile, de cînd OTV s-a proclamat "Televiziunea Poporului" şi, iată, vă răspund:
Nu am acces la niciun mijloc de comunicare în masă; la noi, în găoacea post-decembristă, numită încă Romînia, se practică O CENZURĂ TOTALITARĂ EXTREMISTĂ. Nu face excepţie tovarăşul Dan Diaconescu: am fost prezent acolo, m-a anunţat, dar nu m-a dus la microfon şi la camera de luat vederi, fără să-mi mai explice. Poate i s-a pus... aceea în coaste ! Iar despre supranumele "Televiziunea Poporului", aceasta nu se poate justifica atîta vreme cît 80 % din Popor, Muncitorimea şi Ţărănimea, cu reprezentare politică unică şi exclusivă, prin Partidul Comuniştilor, nu se poate vedea DELOC LA OTV. Dacă îmi întoarceţi reproşuri, vă declar că m-aş bucura să mă înşel şi să-mi recunosc eroarea.
Aşadar, MERGEŢI LA VOT ! Spuneţi DA la Referendum ! Noi, oamenii muncii, neavînd vreun candidat al nostru sau apropiat de noi, sînteţi liberi să procedaţi cum gîndiţi fiecare; numai NU VOTAŢI PE CEI CARE SPUN CĂ SÎNT ALTCEVA DECÎT CE SÎNT !!!
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
15 noiembrie 93

sâmbătă, 7 noiembrie 2009

M.R.S.O. - începutul Erei Democrate

MAREA REVOLUŢIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE, care se sărbătoreşte -după schimbarea calendarului cu 13 zile- la 7 Noiembrie, a fost şi va rămîne pentru zeci de mii de ani CEL MAI MARE EVENIMENT ISTORIC care s-a petrecut după ultimul mare diluviu.
Nici vorbă, în istoria cunoscută a omenirii, de circa 260.000 de ani, ar mai fi putut exista şi alte ere democrate, dar noi ne referim la ultima epocă post-diluviană.
Este acesta, fără niciun dubiu, cel mai important mare eveniment, căci pentru prima oară în cele posibile cîteva zeci de mii de ani ale epocii, s-a instaurat un REGIM DEMOCRAT, în ciuda cruntei opoziţii a burghezo-moşierimii, stăpînilor de sclavi şi ciumei religioase, întregul succes datorîndu-se geniului CELUI MAI MARE OM POLITIC AL EPOCII DE REFERINŢĂ - VLADIMIR ILICI LENIN.
A mai existat-şi nu vorbim de proiectele utopicilor anteriori- un mic proiect înjghebat la 1871 ("Comuna din Paris"), dar MRSO a instituit primul stat democrat şi aceasta numai pentru că a existat Partidul comunist (bolşevic), singurul partid cu adevărat şi profund revoluţionar.
De aceea se cuvine ca întreaga omenire să cinstească evenimentul prim al epocii, pentru care chemăm pe toţi comuniştii, toate partidele şi organizaţiile comuniste şi, în special, autorităţile comuniste guvernamentale, grupurile de Putere legală din întreaga lume şi organismele ştiinţifice din toate ţările, ca să adopte următoarele măsuri de cinstire:
- Să declare SĂRBĂTOARE PLANETARĂ ziua de 7 Noiembrie;
- Să cinstească la cel mai înalt grad numele lui V. I. Lenin, ca pe al celui mai mare savant al lumii, Ch. Darwin;
- Să instituie legal şi obligatoriu numărarea anilor de la începutul Erei Democrate, 7 Noiembrie 1917, alungînd din calendarele de stat zilele şi jaloanele măscărilor religioase.
Trăiască Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie ! Trăiască memoria şi cinstirea lui V.I.Lenin ! Trăiască Era Democrată !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
7 Noiembrie 93

joi, 5 noiembrie 2009

Ciuma Ciumelor scoasă din Şcoală

Internetul ne aduce cea mai importantă ştire din Istoria Omenirii: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, admiţînd o plîngere a unor părinţi, a condamnat un stat european pentru prezenţa în şcoală a simbolurilor religioase şi pentru practicarea educaţiei religioase în şcolile de stat, acest act juridic avînd o semnificaţie de maximă importanţă nu numai pentru Europa, ci şi pentru întreaga Omenire.
S-au creat astfel bazele legale obligatorii ca Ciuma Ciumelor -Religia- să nu mai facă ravagii în şcoli, să nu mai IMPUNĂ SCHILODIREA copiilor, incapabili să se opună, şi MUTILAREA tinerelor generaţii prin intermediul instituţiei statului, ea fiind liberă în continuare să PROPUNĂ, în cadrul propriu, neobligatoriu, cetăţenilor maturi acceptarea Robiei celei mari.
Şcoala -ca şi toate celelalte instituţii ale Statului- trebuie să redevină ceea ce a fost zeci şi sute de mii de ani - Altarul sfînt al comunităţii umane care nu trebuie să fie pîngărit cu spurcatele creaturi din fauna religiilor otrăvitoare, Omul avînd dreptul la LIBERTATE psihică, intelectuală, morală, materială, iar Robia religiilor nu are dreptul să fie impusă prin intermediul Statului.
Trăim un sentiment de mare satisfacţie şi ne declarăm admiraţia pentru Curtea Europeană în întregul său şi pentru fiecare Judecător component, în ciuda faptului că am avut dese refuzuri din partea Curţii de a ne admite plîngeri împotriva Statului Romîn contrarevoluţionar (post-decembrist), cel mai retrograd şi mai reacţionar din lume.
Aşteptăm cu maxim interes şi cu o nouă încredere hotărîrea pe care CEDO o va da în propriul nostru dosar împotriva Statului Romîn, în sensul de a-l obliga să scoată religia din Şcoală, sub toate aspectele: instruirea şi îndoctrinarea anti-ştiinţifică prin programe şi manuale, îndobitocirea prin practici şi ceremonii religioase, educaţia religioasă în sensul înrobirii obligatorii a copiilor şi tinerilor.
Moarte Dezmăţului religios din instituţiile Statului !
Moarte extremismului, terorismului şi fascismului religios !
Trăiască Libertatea şi Ştiinţa !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
5 noiembrie 93

sâmbătă, 31 octombrie 2009

Acceptarea U. E. - numai prin Referendum !

Acceptarea U.E. – numai prin Referendum !


Oridecîteori are un interes politic propriu ori exprimă interesul partidului pe care-l reprezintă, Preşedintele Republicii recurge la convocarea Referendumului spre a soluţiona disputa cu adversarii politici, ceea ce este un drept constituţional al funcţiei sale, deşi uneori uzul acestui drept le apare unora că se transformă în… abuz (cum ar fi unele organizaţii strict guvernamentale, autonumite ONG, precum „Pro Democraţia”).
Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) a susţinut şi continuă să susţină orice Referendum, căci acesta este singurul -din păcate !- mijloc prin care masele populare pot să se exprime în viaţa politică de după 22 decembrie 1989.
În acelaşi timp constatăm, încă o dată, că Preşedintele nu convoacă Referendumul în problemele cele mai importante ale Naţiunii şi nici măcar nu a recepţionat vreun mesaj în privinţa acestora, timp de 20 de ani, făcîndu-se că nici nu aude şi nici nu pricepe, voinţa certă a majorităţii populaţiei. Aceste probleme, cele mai importante, ar fi trei: 1). Stabilirea, prin vot popular, ci nu prin măcel şi minciuni, a caracterului societăţii, în speţă Capitalism ori Socialism, 2). Acceptarea ori respingerea Imperiului European şi 3). Intrarea în blocul militar agresiv de tip barbar şi fascist, NATO.
În loc să-şi pună în practică obiceiul de a apela la votul popular, Preşedintele, chiar neîntrebat, răspunde voinţei majoritare a Poporului (pe care nu se poate să nu o ştie) că nici nu se pune problema organizării unui referendum privind Tratatul de la Lisabona, aruncînd săgeţi înveninate spre şefii de state ori spre popoarele care s-au pronunţat ori se afirmă contra Imperiului European şi pentru menţinerea suveranităţii statelor.
Preşedintele „nostru”, iubitor de referendumuri cînd îi aduc apă la moară, nu vrea să ştie de ele cînd este sigur că chiar votanţii care îl susţin ar vota pentru menţinerea ţării în afara Imperiului, aşa cum Poporul a făcut constant dovada în ultimele două mii de ani.
Prin atitudinea sa, favorabilă mocirlirii şi asfixierii ţării în Imperiul European, Preşedintele Romîniei (cel actual ca şi precedesorii post-decembrişti) a demonstrat cu prisosinţă că orice om politic al Dreptei nu are Patrie, căci o dispreţuieşte şi o ucide ! Pentru Dreapta „patria” este doar satisfacerea poftelor de îmbogăţire şi desfrîu ale celor din propria gaşcă acaparatoare şi deţinătoare, sau doritoare, a Puterii.
Folosim şi acest prilej pentru a chema pe comunişti şi simpatizanţi, pe toţi oamenii muncii la organizare politică proprie şi la luptă, pe toate căile legale, împotriva dominaţiei imperialiste, împotriva acţiunilor de finalizare a organizării Europei ca imperiu.
Oameni ai muncii, să ne amintim de opinia cronicarului şi să ne afirmăm în orice împrejurare, mai presus de orice, dorinţa profundă şi curată de a ne menţine independenţa şi suveranitatea Statului: să se lăţească Imperiul peste oricine, dar nu şi peste ţărişoara mea !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Moarte Extremismului, Terorismului de Stat, Imperialismului şi Fascismului !


Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti),
Co-fondator al Mişcării Naţionale de Rezistenţă Comunistă

29 octombrie 93

joi, 22 octombrie 2009

Referendum: DA !

În circul lor, jucat în faţa alegătorilor, pentru a-i păcăli şi a-şi face mendrele, peceriştii trădători, care construiesc, pricepuţi şi cu devotament total, Capitalismul şi Imperialismul, ajung şi la scenete care, prin posibile rezultate viitoare, interesează şi masele populare.
O asemenea scenetă este REFERENDUMUL decretat de Preşedintele Republicii, inventat de flerul său politic, de abilitatea cu care ştie să-i învingă pe preopinenţi, folosind pîrghiile corecte ale legii, la momentul oportun, aşa cum şi ei încearcă, dar pierd de fiecare dată.
Prin referendum Preşedintele şi-a asigurat cel de-al doilea mandat ca şef al statului, pe care şi aşa îl obţinea sigur, în faţa celorlalţi circari, absolut dezagreabili, în raport cu el; deşi toţi sînt de dreapta, toţi par odioşi şi respingători cînd vorbesc -şi aceasta numai în perioadele preelectorale- despre grija faţă de alegători. Aceştia, alegătorii, cei 18.000.000 care au fost în toată perioada Contrarevoluţiei numai votanţi, fiindcă n-au avut ce alege, neexistînd alternativă, sînt sigur contra parlamentului cu două Camere lălăitoare şi devoratoare de fonduri ! Iar Preşedintele, abil şi şmecher ca o lichea, ştie aceasta; de aceea va avea cam 80 % din voturi cu DA.
Preşedintele ştie de asemenea că votanţii -şi cei care se prezintă la "alegeri" şi cei care stau, din ce în ce mai mulţi, acasă- doresc să fie cît mai puţini trîntori, reprezentanţi ai infractorilor, pe stipendii grase, în parlament; de aceea este sigur că şi aici va avea cel puţin 80 % de voturi DA.
Atraşi de cele două PUTERI -ale lui DA sau NU- pe care le pot pune în valoare de două ori cu ocazia referendumului, votanţii se vor mobiliza şi vor fi prezenţi în număr mare la urna de vot, poate chiar aproape de cifra spectaculoasă din 1990.
În mod normal, la votarea din 22 noiembrie a.c., neavînd candidat propriu, oamenii muncii nu s-ar fi prezentat, astfel că procentul celor prezenţi ar fi scăzut pînă la circa 20 sau chiar mai mult. Avînd însă Puterea de a da de două ori cu ciomagul în şandramaua post-decembristă burghezo-moşierească şi ecleziastică, Muncitorii şi Ţăranii, mulţi deveniţi ŞOMERI, CERŞETORI, SCLAVI, MURITORI DE FOAME, se vor prezenta la urne, în număr mare, poate uimitor de mare, ca să spună DA şi DA. DA, vrem parlament unicameral ! DA, vrem mai puţini Deputaţi, cel mult 300 ! DA ! DA ! Şi, dacă spun DA, spre satisfacţia proprie, a celor mulţi, ca să crape unii infractori şi slujnici ai lor, vor spune DA şi pentru cine le-a dat acest drept: actualul şi viitorul PREŞEDINTE BĂSESCU ! DA, BĂSESCU ! Chiar dacă, delirînd, a făcut declaraţii iresponsabile contra ... comunismului ! Ce va fi înţeles, oare, prin "comunism" ? Căci, este clar, ne trebuia o declaraţie contra peceriştilor !
Iată de ce revenim la apelul anterior şi, faţă de NOUTATEA DE EXCEPŢIE, care va împlini două deziderate importante ale maselor populare, Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) cheamă pe comunişti şi pe simpatizanţi, pe toţi Muncitorii şi Ţăranii, pe ceilalţi oameni ai muncii să se prezinte la urne şi să răspundă DA, DA la întrebările referendumului, pentru ca astfel să avem un parlament unicameral şi cu un număr rezonabil, redus, de Deputaţi. Votaţi DA la referendum !
Moarte formelor capitaliste şi imperialiste de dominare ! Trăiască Democraţia, deci
Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
22 octombrie 93

joi, 8 octombrie 2009

Nu ne prezentăm !

CARAGHIOSLÎCUL ELECTORAL nu ne priveşte pe noi, oamenii muncii, în primul rînd pe cei care aparţinem claselor sociale fundamentale - Muncitorimea şi Ţărănimea. De aceea, pentru că nu avem un candidat al nostru, care să reprezinte nevoile sociale şi naţionale ale majorităţii covîrşitoare a populaţiei, comuniştii şi simpatizanţii, alţi oameni ai muncii nu se vor prezenta la votul prezidenţial.
La acest caraghioslîc electoral, unde se face un circ penibil, de mari actori, toţi aparţinînd Dreptei formată din peceriştii trădători de idealuri, de Neam şi de Ţară, nu este pusă în discuţie nicio trebuinţă a noastră, iar prezenţa la acest vot, neputînd fi o alegere, nu are nicio justificare.
Ne rămîne posibilitatea să protestăm, pentru excluderea noastră din viaţa politică, prin aceea că absentăm de la circ, lăsîndu-ne dreptul de-a le spune circarilor că ei nu-şi adjudecă funcţiile decît prin jocul întîmplării făcut de aproximativ 1/5 dintre alegătorii ţării, din care "alesul" va primi girul a circa 15 %, adică va fi vota de trei milioane din 18,5 milioane de votanţi.
Acest mod de a gîndi şi de a acţiona practic este deja utilizat, dovada fiind scăderea permanentă a treptei de participare la vot, în cei 20 de ani de Noapte politică, de la 86 % pînă la 27 % şi apreciem că la actuala scenetă va scădea la aproape 20 % sau chiar sub acest prag, validîndu-se astfel aprecierea politică a Partidului nostru şi asumarea de către oamenii muncii a apelului pe care îl facem pentru un vot de protest sau pentru absenteism.
Cînd noi înşine vom reuşi să depunem candidatura propriului nostru Partid, atunci va exista puternică justificare pentru participarea la vot -care va deveni ALEGERE- şi totul se va schimba.
Aşadar, comunişti, simpatizanţi, alţi oameni ai muncii, greu şi complex loviţi de Contrarevoluţie, în absenţa candidatului nostru, nu vă prezentaţi la la ceea ce rămîne circ electoral, care este un simplu caraghioslîc pus în scenă de ciocoimea peceristă, demolatoarea Socialismului şi a Statului independent, constructoare pricepută şi devotată a capitalismului şi imperialismului ! Oricine va fi ales dintre circarii Dreptei, Relele se vor înmulţi şi se vor adînci: vom fi tot fără învăţămînt gratuit, eficient şi valoros, tot fără sănătate asigurată, tot fără locuri de muncă, tot fără preocupări ale statului pentru locuinţe, tot fără ordine socială, vom umbla cerşetori şi flămînzi pe la porţi închise, Vatra noastră -vîndută pe un leu străinilor- nemaioferindu-ne protecţia specifică a unui stat adevărat, care nu mai există, de cînd am devenit o biată colonie şi bază militară a fasciştilor agresori.
Moarte Capitalismului, Imperialismului şi Fascismului !
Trăiască Socialismul !
NU circului electoral !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
8 octombrie 93

duminică, 4 octombrie 2009

Comitetul Judeţean Argeş (Comunicat)

Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

4 octombrie 2009
C O M U N I C A T


La data de 4 octombrie 2009 a avut loc, la sediul naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) din Curtea de Argeş, Conferinţa organizaţiei judeţene Argeş, avînd ca scop reconstituirea acesteia (după înscrierea oficială a Partidului) şi alegerea Comitetului Judeţean Argeş.
A fost ales în funcţia de Prim-secretar al Comitetului Judeţean tovarăşul Nică F. Alexandru, secretarul oragnizaţiei din oraşul Piteşti, iar al doilea membru al Comitetului Naţional reprezentînd judeţul Argeş, a fost aleasă tovarăşa Olteanu T. Filofteia, secretar al Comitetului Orăşenesc Curtea de Argeş al P.C.(N.).
În Comitetul Judeţean Argeş sînt membri de drept, conform Statutului P.C.(N.), toţi secretarii organizaţiilor (comitetelor) locale, aleşi de adunările generale.
Conferinţa a stabilit ca principală sarcină a Comitetului judeţean (re)organizarea în fiecare localitate, în cel mai scurt timp, a activităţii Partidului Comuniştilor, astfel încît oamenii muncii să-şi aibă apărătorul real şi propriu în starea de exploatare şi asuprire impusă de regimul despotic burghezo-moşieresc şi de aruncarea ţării în Imperiul European.
Cu această ocazie, facem apel către Muncitori şi Ţărani, alţi oameni ai muncii, cărora le amintim că existăm şi că pot să ne contacteze şi să se înroleze în partidul propriu, pentru desfăşurarea luptei organizate împotrica Contrarevoluţiei antisocialiste, pentru revenirea la regimul politic democrat.

Jos Capitalismul şi Imperialismul !
Trăiască Socialismul !Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti),
fondator al Mişcării Naţionale "Rezistenţa Comunistă"

------------------------------------------------------------------------------------------

marți, 29 septembrie 2009

Ponegrirea Eroilor

BANDELE GLOBALIZATOARE din diferite domenii, localizate în mai multe puncte ale Terrei, toate însă reunite la Finanţele Internaţionale, fac tot ce este posibil (şi imposibil !) pentru desfiinţarea Naţiunilor, ţărilor şi statelor, spre a-şi împlini Pofta lor cea mare, subjugarea tuturor, prin reducerea la visul funebru: "o turmă şi un păstor", bineînţeles "păstorul" fiind "poporul ales" !
Pe acest drum mărăcinos, presărat cu nenumărate suferinţe pentru victime (ca ţări, clase sociale şi persoane fizice), cad secerate, la rînd, elementele care constituie stîlpii de rezistenţă, uneori înălţaţi prin sacrificii de sute sau mii de ani: regimul politic democrat (cel mai nesuferit lucru pentru Barbaria Mondială şi Fascismul de stat imperialist), economia naţională, rădăcinile folclorice, cultura, învăţămîntul şi Limba.
În cazul nostru, peste toate s-au rostogolit ciuma complotului şi războiului imperialist din 1989 şi veninul Contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale, încercîndu-se asfixierea noastră şi înrobirea materială, psihică intelectuală, în toate Inamicul obţinînd mari, nesperate şi importante succese, în prezent noi aflîndu-ne într-o generală, pronunţată cădere esenţială. Cotropitorii (care au avut la noi chiar armate reale, în 1989) ne-au zdruncinat din temelii toate valorile noastre primordiale, iar reuşita lor este "meritul" celor 3.800.000 de pecerişti care, după ce şi-au ucis conducătorul, au trecut "in corpore", cu întreaga lor capacitate, la Inamic.
Cu asemenea bază a trădării, largă şi profundă, de mare abilitate şi forţă atotcuprinzătoare, Inamicul globalizator a trecut imediat, chiar imediat, încă din 1989, la terfelirea Coloanelor noastre de Lumină: aş menţiona doar două aspecte - un nume, cel mai strălucitor şi inoxidabil, EMINESCU şi o inimă fără de care nimic nu există, Vatra, numită simplu PATRIE- ambele izgonite din manualele şcolare, din inimile şi minţile tinerelor generaţii. Piscuri de Lumină tutelară, pentru toţi şi pentru toate, aceste valori intangibile nu se lasă însă înfrînte; de altfel doresc şi cred fără limite că, fiind de granit, carpato-danubian, ele vor supravieţui actualului măcel desfiinţător.
Ponegrirea Eroilor nu se face numai prin bălăcările şi lăturile aruncate peste ei, ci şi prin cufundarea în lături străine, prin "asumarea" lor, integrîndu-i în troaca plină cu dejecţii a invadatorilor, aceştia realizînd deja un şir de succese, cumplite pentru noi, cei învinşi, care, stînd încovoiaţi, aplaudăm pe cei care ne-au redus la starea de covrig şi ne bucurăm că pe Eroii noştri i-au făcut slugi ale lor, prin care îşi adîncesc şi-şi lăţesc asuprirea şi exploatarea...
Este cazul marilor Eroi Naţionali înrămaţi în chenarul de "sfînt" al înrobitorilor. Deşi ei sînt izvorîţi în Vatra noastră, ziditori ai Patriei unice, Inamicii ni i-au furat şi i-au declarat "sfinţi" ai lor împotriva noastră, iar numele lor sînt cutremurătoare: Constantin Brîncoveanu, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab...mai sînt cîţiva, poate Ţepeş (batjocorit din abundenţă ca "Draculă"), poate Tudor, poate Doja, poate Horia, Cloşca şi Crişan, poate Iancu, ambii Iancu, poate Ceauşescu... iar nemernicia mocirlirii şi-a ridicat privirile otrăvitoare chiar şi spre Împăratul Luminii noastre, Eminescu !
Chiar că nu am mai avea la ce exista, dacă toţi sfinţii noştri adevăraţi, ar trece drept mascote în iconostasele înveninatelor invenţii din basnele evreieşti, care se revarsă peste lume ca un "tsunami" ucigător de Libertate, Independenţă, Aspiraţii şi Visare...
Trebuie şi sînt convins că vom rezista, că ştiindu-ne trecutul glorios, de mii şi zeci de mii de ani, vom supravieţui şi vom vedea şi pulverizarea în neant a actualului val al nomazilor nesfîrşiţi.
Moarte Extremismului, Terorismului de Stat, Fascismului şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
29 septembrie 93

sâmbătă, 26 septembrie 2009

Comitetul Judeţean Iaşi - nevalidat

Tovarăşul Maţcu Leonard şi alţi tovarăşi interesaţi pot afla că acel anunţat "Comitet Judeţean" de la Iaşi nu există, el nefiind validat de Comitetul Naţional, unde nici nu a fost luat în discuţie căci, deşi au trecut mai multe luni de la anunţata constituire,la Comitetul Naţional nu s-a primit nici un proces-verbal în acest sens şi, de fapt, nici vreo adeziune a vreunui fost membru al P.S.R. care să se fi înscris în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti).
Notăm că întregul comportament al celor care ne-au propus să-i considerăm "Comitetul Judeţean Iaşi" al P.C.(N.) este tipic pecerist, cu ifose şi secretomanie, cu priviri în sus spre fotolii, fără niciun angajament, fără cunoaşterea esenţei luptei noastre: organizarea politică proprie a claselor sociale exploatate, Muncitorimea şi Ţărănimea, pentru a putea accede în Putere şi astfel a lupta împotriva Contrarevoluţiei, pentru revenirea la un regim politic democrat. Cei care nu înţeleg şi nu vor aceasta, nu depun la noi adeziuni.
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
26 septembrie 93

miercuri, 16 septembrie 2009

Ziua Internaţională a Democraţiei - Z.I.D. antidemocratic !

În disperarea care le-a cuprins, forţele terorismului şi fascismului internaţional -care domină de două decenii, aproape fără probleme activitatea O.N.U. (transformată în Organismul Nimicirii Umanităţii)- au făcut cu doi ani în urmă un pas important pentru dominarea lumii de către reacţionari, barbari şi fascişti, instituind un adevărat ZID împotriva Democraţiei, numit, cum se practică fără jenă peste tot, Ziua Internaţională a Democraţiei, care este în realitate Ziua Antidemocraţiei.
Prin această gogoriţă, inventată de Imperialismul dominator, care acţionează acum chiar prin Organizaţia Naţiunilor Unite, nemaiexistînd statele democrate anihilate în 1989 şi ulterior: Albania, Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania Democrată, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Romînia, Ucraina, Ungaria, Uniunea Sovietică şi altele, se urmăreşte acreditarea ideii că "democraţie" este cu totul altceva decît sensul propriu al termenului, statuînd expres că democraţia ar fi tocmai respectarea şi libertatea deplină de acţiune pentru organele statelor burgheze, burghezo-moşiereşti, despotice şi imperialiste.
Puţinele state democrate care mai sînt în lume cunosc şi ele, pe plan doctrinar dau şi prin practica social-politică o denaturare, degradare şi chiar abandonare a esenţelor democraţiei. Lipsind Internaţionala Comunistă, nimeni nu are mijloacele de comunicare în masă ca să pună la punct cea mai monstruoasă batjocorire a democraţiei şi aceasta de la cel mai înalt for politic din lume, aflat în mîna Imperialismului. Iar partidele comuniste din ţările care mai sînt democrate au început să introducă, în doctrina comunistă, elemente anticomuniste, iar în practica proprie de partid lipseşte tocmai... democraţia !
Dar Democraţia este noţiunea esenţială privind Puterea în stat. Ea defineşte participarea în legislativ a tuturor claselor şi categoriilor sociale în procent real existent în societate, deci nu are nici o legătură cu ce se pălăvrăgeşte în documentul ONU despre Z.I.D.
În Romînia, spre exemplu, nu există nici un dram de democraţie din 22 decembrie 1989, ci despotism total, dictatură a infractorilor. Ca să fie un regim politic democrat, ar trebui ca în Legislativ să fie prezenţi cca 85 % MUNICTORI şi ŢĂRANI, căci atîţi sînt în societate şi numai 1-3 % infractori şi slugi ale lor, atîţia cîţi sînt în societate.
Majoritatea imensă a ţărilor lumii se caracterizează, după 1989, prin existenţa de regimuri politice anti-democratice, dovadă că prin ONU s-a impus o asemenea zi, deşi în textele oficiale NU EXISTĂ NICI UN ELEMENT CARE SĂ CARACTERIZEZE DEMOCRAŢIA, ci antidemocraţia. Oamenii muncii însă, lipsiţi de partidul propriu şi ventuzaţi la televizoarele burghezo-moşierimii şi imperialismului nu mai pricep nimic, dar vina le aparţine: ei au eliminat treptat-treptat toate elementele de doctrină şi apoi de practică social-politică proprii democraţiei, iar situaţia ridiculă şi dezastruoasă o afirmă singuri prin vorbele pe care le rostesc fără să ştie că se condamnă "acuma, în democraţie...", în loc să spună "acuma, în despotism ..."
Moarte Capitalismului şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
16 septembrie 93

duminică, 23 august 2009

23 August 1944 - importantă Zi Naţională

În timpul regimului democrat, ziua de 23 august era sărbătoarea naţională, cu explicaţia de "zi a eliberării de sub jugul fascist".
Cînd regimul democrat a fost înlăturat prin crimele şi asasinatele din decembrie 1989, entităţi otrăvite au declanşat atacuri, unele furibunde, împotiva acestei zile şi au fost necesari mulţi ani pentru clarificări parţiale.
Proclamată de putredul regim monarhic străin, e drept, sub influenţa forţelor democrate, în frunte cu Partidul Comunist, şi a Aliaţilor învingători, denunţarea alianţei cu Germania fascistă şi apoi alipirea armatei noastre la victorioasa Armată Roşie, a fost un pozitiv fapt istoric de mare importanţă, cu consecinţe remarcabile (dar neremarcate de deţinătorii titulari, din documente, ci nu şi de pe front ai Victoriei, între care aveam un loc de frunte, în sacrificii, pentru noi, şi succese pentru învingători !)
Ceea ce era însă, total necorespunzător adevărului istoric, se referă la explicaţia sărbătorii ca "zi a eliberării de sub jugul fascist", deşi în realitate Romînia nu s-a aflat sub jugul fascist (german, căci la acesta se referă sintagma), chiar dacă părţi ale teritoriul naţional au cunoscut un jug fascist (maghiar), dar aceste teritorii erau ocupate de un stat străin, faţă de care nu statul Romînia se afla "sub jug"; de altfel, fără îndoială, exprimarea se referă exclusiv la Germania.
Aveam de multă vreme convingerea că P.C.R. va trebui să reanalizeze principial, axiologic, problema Zilei Naţionale, care, ar trebui, cel puţin în cazurile fostelor ţări sparte în mai multe bucăţi, să fie, întotdeauna ZIUA REALIZĂRII UNITĂŢII NAŢIONALE. Căci aceasta îmi apare cea mai importantă, chiar şi înainte de zile ale eliberării, deoarece chiar sub ocupaţie, mai de preţ este UNITATEA !
De la această opinie pornind, am scris în timpul Socialismului un memoriu adresat conducerii de stat, organului de Putere -Marea Adunare Naţională- în care am propus şi am motivat de ce fac această propunere, ca să fie declarată ZI NAŢIONALĂ 1 DECEMBRIE, cu trimitere la 1 Decembrie 1918 cînd, pentru prima dată de la Vlad, Regele Daciei Unite (sec. 11-12), partea rămasă din străvechea Dacia s-a aflat într-un singur stat, Romînia.
Nu am primit răspuns, dar am participat, cu mare dublă satisfacţie la PRIMA SĂRBĂTORIRE A ZILEI NAŢIONALE DE LA ALBA IULIA, 1 DECEMBRIE 1990, ca membru al delegaţiei oficiale a judeţului Argeş.
Remarc, chiar dacă tot ciocoii pecerişti (numindu-se altfel) au făcut aceasta, că declararea zilei naţionale la 1 Decembrie este SINGURA REALIZARE (în sens pozitiv) a CONTRAREVOLUŢIEI ANTISOCIALISTE, ANTIPOPULARE ŞI ANTINAŢIONALE condusă de fruntaşii pecerişti, autodeclaraţi, cu neruşinare,... marginalizaţi de către bravul Preşedinte al Republicii Socialiste, Eroul-Martir Naţional, Nicolae CEAUŞESCU.
Trăiască Ziua Naţională, 1 Decembrie ! Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
23 August 93

sâmbătă, 22 august 2009

Ing. Virgiliu Cătălin ZBĂGANU, Erou-Martir al Clasei Muncitoare

Ca în fiecare an, după 1992, rudele apropiate, foştii tovarăşi de luptă şi tovarăşii de acum ai ideilor revoluţionare, se întîlnesc, la 21 august, în cimitirul Capra din Bucureşti, pentru omagierea unuia dintre primii comunişti militanţi, de după 22 decembrie 1989, inginerul Virgiliu Cătălin Zbăganu.
Fiind primul care a iniţiat, la modul concret, REORGANIZAREA P.C.R. constituind întru aceasta un Comitet Naţional, cu anunţuri, articole şi interviuri publicate în presa centrală (adunate ulterior într-o carte simbol "Secolul XXI va fi comunist sau nu va fi deloc !"), Virgiliu Cătălin Zbăganu şi-a atras asupră-i prigoana Contrarevoluţiei condusă de ciocoii pecerişti (i s-a desfăcut contractul de muncă, deşi era lider de sindicat), urmărirea şi lichidarea fizică, devenind astfel Erou-Martir Naţional al mişcării comuniste naţionale.
A fost ucis, probabil, într-o înscenare de accident de cale ferată, dar niciodată autorităţile n-au finalizat cercetarea evenimentelor şi n-au clarificat cauzele adevărate ale morţii. Imediat ce ştirea a devenit publică, am cerut Procurorului General să dispună măsurile necesare, dar nici pănă astăzi, la 17 ani, nu ni s-a transmis un răspuns în afară de ... tăcere. Dar în fapte am avut şi avem mereu replici: uciderea altui lider de sindicat, Virgil Săhleanu, atacurile armate din Piaţa Victoriei, Valea Călugărească, Stoeneşti, împotriva Clasei Muncitoare, simulacrele de judecare a lui Miron Cozma, transformarea lui în deţinut politic etc., etc., de fapt genocidul împotriva maselor populare, început la 22 decembrie 1989.
Împotriva lor şi pentru apărarea cuceririlor revoluţionare s-a ridicat Eroul-Martir Virgiliu Cătălin Zbăganu care va rămîne o mare şi unică figură luminoasă de comunist militant, model pentru cei de astăzi şi pentru viitor. Omagierea marelui dispărut s-a făcut lîngă mormîntul său, printr-o prezenţă simbolică şi prin cuvîntul consistent al prof. Florin Radu urmat de cel al juristului Petre Ignatencu, membri ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), precum şi al subsemnatului, în calitate de colaborator al Eroului-Martir în Comitetul pentru constituirea Partidului Comunist, la care participau toate grupările existente în acei ani: cea de la Bucureşti, cea de la Piteşti (Marian Niţă şi Ştefan Gheorghiu), cea de la Craiova (Marin Truşcă) şi cea de la Curtea de Argeş.
Dispariţia lui Virgiliu Cătălin Zbăganu a dat o grea lovitură mişcării comuniste, blocată ani mulţi, pînă la 3 februarie 2005 cînd Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne-a admis plîngerea noastră împotriva autorităţilor contrarevoluţionare dispunînd înregistrarea oficială a Partidului Comuniştilor.
Îndatoritori, vom evoca mereu figura luminoasă a Eroului-Martir şi-i von invoca opera în construcţia Partidului spre care se îndreaptă tot mai mulţi oameni ai muncii, în primul rînd Muncitori şi Ţărani, mai ales tineri.
Va trăi mereu în amintirea noastră Eroul-Martir Virgiliu Cătălin Zbăganu !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
22 august 93

sâmbătă, 15 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (VII)

MEDIEREA între Stat şi Societate este cea mai de seamă funcţie pentru Preşedintele Comunist, căci Statul va continua, o vreme, cu un Parlament retrograd şi reacţionar, exprimînd şi apărînd interesele de clasă şi personale ale infractorilor, să fie MAŞINĂ DE IMPUNERE A VOINŢEI BURGHEZIEI ŞI MOŞIERIMII, ridicată la rang de lege, împotriva claselor sociale fundamentale, Clasa Muncitoare şi Ţărănimea, a maselor populare exploatate, umilite şi pauperizate întru folosul privilegiaţilor interni şi a sugrumatorilor externi.
Preşedinţii pre-democraţi (şi anti-democraţi), toţi pecerişti remarcabili, ca număr fiind trei -Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu- nu au avut preocupări privind această funcţie, căci la dumnealor Societatea nici nu exista; telectualii poltroni, de strălucită expresie şi prestaţie peceristă, le-o serviseră în sintagma opacă, de natură oligofrenică, "societatea civilă" care, practic, întărită cu "cercul lor de legi", era materializată în sute şi mii de ONG-uri... guvernamentale, hrănite cu fonduri imense asigurate din buzunarul găurit al bieţilor contribuabili sau de la cancelaria Imperiului European, tot pe seama aceloraşi bieţi, împotriva cărora acţionau umplînd, zi şi noapte, toate ecranele "tembelizoarelor", care au, din 22 decembrie 1989, o singură misiune: ventuzarea tuturor pentru tîmpitizarea maselor populare.
Preşedintele Comunist va evidenţia şi va media, deschis, fără nici un secret, între toate elementele aflate în conflict, din toate domeniile; după cel politic, prezentat în articolul precedent, ne referim la domeniul economic, unde Preşedintele Comunist va evidenţia pentru alegători faptul că o mică minoritate se îmbogăţeşte prin furt şi violenţe în dauna marii majorităţi, că "piaţa" cea mult trîmbiţată de Capitalism este un "tabu" politic pus exclusiv în mîna infractorilor ş.a.m.d. De la înălţimea dreptului (şi datoriei de mediere) Preşedintele Comunist va bloca dictatul arbitrariului, al speculei şi al concurenţei cantitative, determinînd impunerea concurenţei reale, calitative.
Pîrghiile concurenţei CALITATIVE, în condiţiile menţinerii regimului anti-democratic capitalist, ar fi două, pe care, prin medierea sa, le-ar putea impune Preşedintele Comunist economiei capitaliste, obligîndu-o la acceptarea calităţii, pentru ocrotirea populaţiei defavorizate (de circa 90 % din total): 1. Preţ unic la toate produsele -şi imediat va spori calitatea, vor fi eliminaţi pungaşii de tot soiul şi intermediarii, asigurîndu-se aşa-numitul, ridicol, trai decent, şi 2. Ecart unic maximal de 1 % pentru orice fel de bănci (toate fiind libere să funcţioneze, fiind sistem capitalist) -şi imediat se va înviora întreaga economie şi se va stopa îmbuibarea tăietorilor de cupoane. Întreaga societate va şti atunci că ţara are la cîrmă UN STÎLP AL ECHILIBRULUI.
Tot astfel se vor rezolva toate conflictele existente sau previzibile, din domeniile enunţate sau din altele. Mă voi mai referi, pe scurt, numai la unul care priveşte învăţămîntul, profund afectat, în sens negativ, după 1989, înlocuit, de fapt şi "de jure" cu un sistem de dresaj despoto-ecleziastic, uşor de manipulat de prăvălii unde se cumpără hîrtii de licenţe, doctorate şi "meşterate"... Un Preşedinte Comunist va face uz de întreaga sa competenţă constituţională pentru a stopa creşterea boticului buticarilor printr-o simplă normă propusă în lege, eventual chiar în Constituţie: absolvenţii învăţămăntului privat NU se pot angaja pe posturi în sistemul organelor de stat !!! Cu alte cuvinte, te califici ca medic în privată, chiar fără să treci prin ţară, poţi lucra ... la privată, ci nu la Stat !
Şi, fiindcă a venit vorba de Sănătate, aceasta ar trebui să fie PROBLEMA DE STAT NR. 1 privind pe fiecare cetăţean, fiind necesare extinderea, aprofundarea, creşterea rolului Statului în acest domeniu, cel puţin atîtea zeci ori sute de ani pînă cînd fiecărui cetăţean nu-i va fi imposibil să solicite orice serviciu şi orice tratament medical pentru apărarea sănătăţii şi a vieţii sale şi a familiei lui.
Preşedintele Comunist, ca să mai luăm un exemplu, nu va permite ca nişte funcţionari incalificabili, profesional şi moral, de la Casele de pensii să-i poarte pe drumuri lungi şi dezastruoase pe circa 99 % dintre solicitanţii de bilete de tratament (care dispar în progresie geometrică în fiecare an !) la sediul instituţiei, deşi aceasta le-ar putea rezolva foarte bine cererile -şi rapid- cu numai 1 % din cheltuiala bieţilor pensionari transformaţi în "cerşetori" ai drepturilor constituţionale, în văzul figurilor rînjinde ale Preşedintelui şi politicienilor pecerişti actuali.
Preşedintele Comunist va antrena în actul medierii întreaga populaţie a ţării, în raport de circarii postdecembrişti care au "mediat" numai între infractorii din primele (numeric) găşti politice. Din 2008, de exemplu, numai patru găşti, numite "partide" au intrat în Putere, acestea avînd, toate la un loc, mai puţin de 20 % din voturile exprimate; celelalte pînă la 36 % au fost contra lor, iar grosul votanţilor -64 %- nu a fost la vot.
Preşedintele Comunist va atrage la vot pe toţi cei 85-90 % din votanţi şi, în plus, va avea dialog şi va media cu partidele şi grupările politice majoritare, ci nu numai cu cei puţini. În prezent există înregistrate 45 de partide, dar Preşedintele şi toţi cei din cloaca politică, nu au vreun dialog cu 41 din ele, dar eliberează din desagă vorbe goale despre ... democraţie ! Şi îşi permit aceasta pentru că bunăstarea tuturor oamenilor muncii, asigurată în timpul regimului democrat, a făcut posibilă tîmpitizarea, în primul rînd a telectualilor, prin televizoarele puse de Socialism în fiecare locuinţă, şi aceasta asigurată tot atunci. Preşedintele Comunist va aduce la biroul său de lucru, zilnic, pe reprezentanţii Muncitorilor şi Ţăranilor, dar şi pe cei ai Burghezilor şi Moşierilor, însă în raport de cîţi sînt ei în societate, astfel se vor pune bazele revenirii la Democraţie.
Pentru asta, însă nu trebuie să uităm: Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat comunist la alegerile prezidenţiale.
15 august 93

vineri, 14 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (VI)

MEDIEREA între organele statului (numite, absolut impropiu, în Constituţie "puterile statului"), precum şi între Stat şi Societate, este în fapt cea de-a doua funcţie dată Preşedintelui; nu putem considera o funcţie aparte obligaţia -şi dreptul- de a veghea la respectarea Constituţiei şi pentru alte entităţi decît organele statului, deoarece de alte persoane (juridice şi fizice) se ocupă Administraţia şi Justiţia.
O clarificare se impune referitor la conţinutul noţional al termenului "societate". Ce înţelegem prin aceasta cînd vorbim de funcţia Preşedintelui de mediere ? Textul Constituţiei tace, fiind în mod conştient şi premeditat construit astfel, esenţialmente opac, deoarece, într-un enunţ clar, ar fi trebuit să se prezinte cuvîntul Democraţie, care lipseşte cu desăvîrşire, ostentativ, în toate cele 22 de articole despre Preşedintele Republicii, dintr-un total de 152 de articole (cum, de altfel, lipseşte şi vorba "Republică", folosită doar ... o singură dată în toată Constituţia, cu explicaţia evidentă, pentru orice neavizat, că ar fi fost copleşitor de supărătoare pentru Contrarevoluţie, prin ceea ce ar fi sugerat, în opoziţie cu esenţa despotică, retrogradă şi reacţionară a guvernării post-decembriste).
Să notăm că, în "compensare", vorba (goală !) cel mai des folosită, numai ca vorbă,ca simplă vorbă, după 22 decembrie 1989 este chiar ... DEMOCRAŢIE !!!
Aşadar, între ce elemente ale societăţii va media Preşedintele Comunist (că cei pecerişti nici nu vor să audă de această funcţie !) ? Pentru a răspunde corect şi corespunzător în chipul cel mai înalt trebuinţelor societăţii, este necesar să prezentăm (cum ar fi trebuit s-o facă şi Constituţia, dacă ar fi fost ... democrată !) care sînt elementele componente ale Societăţii, în primul rînd din punct de vedere politic, apoi economic, social, etnic, profesional, cultural, specific de muncă şi de viaţă, starea de sănătate, vîrstă etc.
Cea mai importantă şi eficientă structură a Societăţii, într-un stat normal, este organizarea politică, aşadar existenţa Partidelor Politice şi atribuţia de mediere pe care o are Preşedintele. Dar la noi, deşi s-au organizat sute şi sute de "partide" după 22 decembrie 1989 -înregistrate oficial sau refuzate de "justiţia" contrarevoluţionară- niciodată un Preşedinte nu a avut vreun dialog cu altele decît cele prezente în parlament (care, toate la un loc, reprezintă mult sub 50 % pe votanţii existenţi) ! Dispreţul "justiţiei" şi al Preşedinţilor pecerişti manifestat faţă de partidele politice defineşte în chipul cel mai riguros caracterul anti-democratic al regimului politic post-decembrist. În opoziţie cu aceştia, Preşedintele Comunist va avea permanent dialog cu TOATE PARTIDELE POLITICE, pentru care va propune şi o definire obligatorie în textul constituţional, în sensul că Partidul trebuie să declare ce clasă ori categorie socială reprezintă. Iar pentru a înlătura absoluta discriminare post-decembristă, Preşedintele Comunist va milita, chiar prin funcţia de mediere, ca partidele politice să fie înscrise de ALT ORGAN DE STAT, OBLIGATORIU DIN AFARA JUSTIŢIEI şi numai cu un număr simbolic de fondatori (10-15), validarea fiecărui partid politic fiind dată exclusiv în seama urnei de vot.
Pentru a se înlătura definitiv posibilitatea săvîrşirii de ridicole abuzuri aberante de proporţii cosmice, ca cel tismăneano-băsescian din 2006, cînd s-a condamnat, în stil de circ, o vorbă în locul ciocoimii peceriste, Preşedintele Comunist va propune şi susţine ca TOATE ABUZURILE PECERIŞTILOR SĂ FIE EVIDENŢIATE ŞI ANALIZATE TEMEINIC ŞI DEPLIN, iar peceriştii să nu aibă dreptul de a fi înscrişi în alt partid decît cel propriu al lor - P.C.R., şi aceasta pentru cel puţin o sută de ani !!!
În acelaşi stil conceptual se pune problema medierii vizînd Sindicatele, a căror organizare adevărată va fi susţinută de Preşedintele Comunist, spre a se lichida actuale comandouri guvernamentale anti-sindicale, precum şi cu privire la organizaţii şi asociaţii de diferite feluri.
Toate celelalte domenii -a căror menţionare am făcut-o mai sus- vor fi avute în vedere pentru reala şi eficienta punere în scenă a funcţiei de mediere pe care ar exercita-o, cu solicitudine şi competenţă, Preşedintele Comunist.
Pentru a fi aşa, oamenii muncii care deţin Puterea Puterilor -NUMĂRUL- sînt aşteptaţi să fructifice oferta noastră, constînd în disponibilitatea de a-i reprezenta la alegerile prezidenţiale.
CEI MULŢI pot şi trebuie să aibă ROLUL HOTĂRÎTOR !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat la alegerile prezidenţiale.
14 august 93

joi, 13 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (V)

RESPECTAREA CONSTITUŢIEI,de către autorităţile publice, la care trebuie să vegheze Preşedintele Republicii, este prima atribuţie prevăzută în legea fundamentală, după elementele care definesc funcţia Preşedintelui: reprezentarea Statului, garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării (despre care am vorbit în cele patru articole precedente).
Datoria de a veghea la respectarea Constituţiei de către autorităţile publice (adică de stat) şi buna funcţionare a acestora evidenţiază un element specific deosebit al funcţiei prezidenţiale care ar ţine de caracterul de PUTERE, deşi Preşedintele este un organ executiv. Dar Puterea nu poate şi nu trebuie să fie controlată de Executiv, de Administraţie, rezultînd că, chiar dacă legea supremă nu grăieşte, această atribuţie îl defineşte pe Preşedinte ca Putere parţială; de altfel, redactorii Constituţiei au introdus, cu sau fără ştiinţă, multe confuzii şi erori impardonabile, cum ar fi tocmai cea care vorbeşte de "puterile" statului, formulare care nu este permisă nici elevilor de gimnaziu...
În Stat, în orice stat, nu există decît O PUTERE -legislativă- iar celelalte două categorii de organe -ADMINISTRAŢIA şi JUSTIŢIA- sînt FORŢE SUBORDONATE PUTERII, cu atribuţii de executare în concret a voinţei Puterii impusă prin legi (în cazul Administraţiei) sau de soluţionare a încălcării normelor de către persoane juridice sau fizice (Justiţia).
Preşedintele Comunist va porni în datoria sa de a veghea la respectarea Constituţiei de la clarificarea interpretării corecte a textului, înlăturînd, chiar prin propuneri "de lege ferenda", citata confuzie periculoasă care ar putea genera un pericol catastrofal prin inducerea ideii că cele trei organe ar fi egale şi că, toate, ar fi creatoare de drept, ceea ce este inadmisibil "de jure", iar Preşedintele Comunist şi-ar exercita imediat rolul de mediere, aspect valabil şi în relaţiile -care în regimul politic ne-democrat din Capitalism ar putea fi mereu tensionate şi dereglate- dintre Stat şi Societate.
Confuziile însă, despre care vorbeam, nu permit Preşedintelui ca în textul actual al Constituţiei să găsească şi modalităţile concrete şi eficiente de mediere; de aici rezultă necesitatea imperioasă a îmbunătăţirii textului constituţional, chiar păstrîndu-se caracterul actual, în general ne-democrat.
Interpretarea funcţiei prezidenţiale ca Putere parţială nu este lipsită nici de justificare şi nici de temeiuri, avînd în vedere că Preşedintele are pentru sine cele mai multe voturi faţă de orice altă persoană fizică şi juridică, deci o legitimitate mare, care poate ajunge, la un Preşedinte comunist chiar la cota de 85-90 % din voturi (după cum am văzut şi în cazuri de candidat al dreptei cotat însă, din eroare premeditată, a fi de stînga)...
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
posibil candidat comunist la alegerile prezidenţiale.
13 august 93

miercuri, 12 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (IV)

INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ŢĂRII a rămas, după 1989, o simplă sintagmă goală, aşa cum, în întregul ei, Constituţia post-decembristă este o înşiruire de vorbe goale, creînd doar baza pentru destrăbălări ale străinilor şi ale infractorilor interni...
Chiar din 1989, profitînd de caracterul permisiv al autorităţilor (în scopuri turistice) şi, mai ales, în baza trădării unor categorii de autorităţi ale statului democrat ante-decembrist, în ţară au intrat luptătorii profesionişti contrarevoluţionari, cei 80.000 de militari străini, care au purtat războiul contrarevoluţionar împotriva Statului Romîn Socialist, l-au asasinat pe Preşedintele Republicii şi au ucis aproape 1.200 de cetăţeni civili nevinovaţi...
După aceea s-a instituit controlul politic, economic şi militar asupra ţării din partea Imperialismului mondial şi a blocului militar agresiv de tip barbar şi fascist, NATO, în special prin activitatea forţelor agresoare ale USA. Acestea intră şi ies cu flotile de război, încărcate cu orice vor ei, inclusiv cu bombe şi prizonieri, atacă de pe pămîntul nostru ţări străine, inclusiv Iugoslavia prietenă a noastră de veacuri multe, tranzitează ţara, terestru, aerian, fluvial, cu orice încărcături, oricînd şi oricum, fără vreo aprobare punctuală, exact ca în cazul oricărei provincii proprii. Numai că, în cazul provinciilor proprii, sînt anunţate autorităţile locale; la noi nu este anunţat nimeni, ocupanţii au mînă liberă, ba, mai mult, le dăm şi carne-de-tun, fără nicio plată şi cu cheltuiala de funcţionare pe seama buzunarului tot mai mic şi găurit al contribuabilului romîn...
Integritatea teritorială a ţării rămîne o simplă şi ridicolă glumă de la data desfiinţării frontierelor, măsură esenţial şi imperios necesară imperialismului mondial care dirijează, sub toate formele, Răul Mondial Fundamental, inclusiv Imperiul Drogurilor, pentru care frontierele statelor ar reprezenta obstacole inadmisibile. Aceasta presupune, totodată, luarea unor măsuri de circ privind umflarea la maximum a formaţiilor represive de acţiune sau de justiţie, spre a demonstra, de ochii lumii, preocupările pentru garantarea "integrităţii teritoriale a ţării" şi, în realitate, mai ales pentru a avea cu ce da la coaste "prostimii" de nemernici care s-ar încumeta să cîrtească, de foame, de mizerie, de inimă-rea...
Pe unii, ca să-şi "revină", îi trimite Imperiul Terorii Internaţionale să lupte în ţările arate cu bombe, pentru a nu-i lăsa pe victimele de acolo să mai ridice capul... Iar cînd se-ntorc "pe scut", decoraţi cu tricolor şi înconjuraţi de ciripiri anglo-saxone, sînt declaraţi ... eroi ! Deşi ei au fost trimişi să ucidă pe cei îngenunchiaţi, necunoscuţi, din ţări neştiuite, sau chiar prietene !!!
Un Preşedinte Comunist VA SCHIMBA TOATE ACESTE BATJOCORIRI IMPARDONABILE, redînd Poporului Dac Demnitatea, Iubirea de Adevăr, Respectul pentru altul şi apărarea cu credinţă a pămîntului Daciei străbune ! De asemenea, va înainta Poporului Suveran propunerea ca, abandonînd poreclele ofensatoare, Patria să-şi reia numele milenar - DACIA !!!
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat comunist la alegerile prezidenţiale.
12 august 93

luni, 10 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (III)

Garantarea independenţei naţionale -despre care am vorbit în articolul anterior- a fost deseori violată după 1989; ea este şi acum violată în mod grosolan, prin aceea că Romînia a devenit bază militară americană, cu rol de rampă de lansare a atacurilor agresive de natură barbară şi fascistă împotriva unor ţări libere, independente şi cu regimuri democrate, atacuri săvîrşite de fruntaşii fascismului contemporan, conducătorii USA şi ai Angliei, în frunte cu BUŞIBLERII, sau în cadrul blocului militar agresiv, terorist şi fascist - NATO.
Fiind şi garantul UNITĂŢII ţării, Preşedintele Comunist trebuie să acţioneze imediat pentru înlăturarea stării de colonie a USA şi a Imperiului Romano-German, întrucît teritorii importante ale Patriei, cu sol şi subsol, nu mai sînt sub controlul autorităţilor naţionale.
De asemenea, faptul că peste unele din teritoriile Patriei unice boscorodesc oficial firme în limbile altor ţări şi popoare e o dovadă că unitatea nu mai există "de facto" cu consecinţa, impardonabilă pentru guvernare, că cetăţeni ai ţării se simt -şi sînt trataţi- ca străini în propria Patrie.
Mai mult decît atît: organisme suprastatale, conduse de alţii, în interesul acelora, ne-au înghesuit, cu creionul, Patria sau părţi din ea în "regiuni" sau "provincii" de regulă multinaţionale, în care Dacii (porecliţi "romîni"), chiar dacă sînt majoritari, nu au niciun cuvînt, la fel ca în întregul Imperiu European unde 33 de "reprezentanţi" ai poporului nostru -votaţi de o şesime dintre alegători !- vor fi mereu şi mereu în absolută minoritate între cei peste 700 de legiuitori ai Imperiului !
Ca să nu mai vorbim că Preşedintele Comunist trebuie -fără alte conotaţii, la adresa niciunui vecin- să menţină trează ideea că DEZIDERATUL NAŢIONAL AL POPORULUI DAC ESTE UNIREA ! Şi pe această bază să discute, respectuos însă şi fără zeflemea, cu toţi conducătorii statelor în care trăieşte marele Popor Dac de peste 40.000.000 de oameni !
Tot aşa trebuie să respingă energic practici de circ antinaţional cu şedinţe "comune" pe pămîntul nostru cu guverne străine, sau demonstraţii de ocupare a Capitalei noastre de batalioane înarmate, fie şi în echipamente şi dotări ... romane, primite de către autorităţi -şi numai de ele !- ca ... prieteni !
Întotdeauna, de mii şi zeci de mii de ani, i-am primit pe oaspeţi nepoftiţi cum-se-cuvine: cu tăişul, dar după 1989 ne-am prostivit şi-i primim în genunchi, rugîndu-i să ne ia totul şi să ne facă sclavii lor, iar noi, drept mulţumire, ne angajăm -şi o facem cu consecvenţă şi pricepere- să le dăm fete pentru consum, să le vindem copii pentru ... tăiere, să ne ducem pe drumurile lor în jeluire, ca cerşetori, slugi şi sclavi...
Preşedintele Comunist va detesta toate acestea şi va ridica în verticală DEMNITATEA CELOR MAI BUNI ŞI MAI VITEJI - DACII !
Pentru acestea, cei mulţi sînt chemaţi să-şi spună cuvîntul prin semnături de susţinere şi apoi prin vot ! Căci CEI MULŢI trebuie să aibă locul lor în Putere şi Administraţie !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat comunist la alegerile prezidenţiale
10 august 93

duminică, 9 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist (II)

Continuăm, urmărind textul Constituţiei actuale, care are, formal, încă unele prevederi care par pozitive şi democratice; în realitate nimic nu este pozitiv sau democratic în această parodie de constituţie burghezo-moşierească şi despotică, de esenţă feudalo-ecleziastică. (De aceea, un obiectiv major al Preşedintelui Comunist va fi demolarea acestei parodii şi realizarea unei constituţii adevărate, cu conţinut democrat, pentru un Stat liber şi independent naţional).
Preşedintele fiind "garantul independenţei naţionale", înseamnă că un comunist, ajuns Preşedintele Republicii (formal ţara, dacă ţară mai e, este încă republică !), va trebui să readucă instituţia la rangul de independenţă şi de naţiune, aşa cum dictează textul şi cum era pînă la 22 decembrie 1989. Adică să spele ruşinea milenară produsă la 1 ianuarie 2007 cînd s-a produs mocirlirea noastră prin îmbrîncirea în oborul imperiului european, pe post de căţeluşă legată la gard, în afara porţii...
Ca Preşedinte Comunist voi milita pentru ca votanţii să înţeleagă ce înseamnă independenţă naţională, apoi să-i învăţăm şi pe cei din imperiu sensul acestei sintagme (pe care unii deja îl ştiu şi chiar au început să-l practice...)
În această ordine de idei vom explica şi autorităţilor de stat -care sînt,pînă în 2.012 burghezo-moşiereşti- (Putere, Administraţie şi Justiţie) că Uniunea Europeană NU ESTE O UNIUNE de state independente, ci, în mod evident, un imperiu, de fapt un nou imperiu romano-german, caracter cu care nicio naţiune, niciun stat independent nu pot fi de acord; acest imperiu s-a realizat prin mijloacele specifice neocolonialismului, pe care poporul nostru le detestă, iar Preşedintele Comunist, fiind "garantul independenţei naţionale", trebuie, la rîndu-i să le deteste şi să le înlăture de pe grumazul ţării.
Aşadar, dacă Statul romîn, pe care Preşedintele îl reprezintă, trebuie să aibă garantată independenţa naţională, Preşedintele Comunist va acţiona ca ţara sa, în calitate de stat independent, să nu fie supus, într-o uniune, unui vot majoritar al altor state, ci fiecare să fie independent şi egal cu celelalte, pe singurul principiu ne-imperialist: UN STAT - UN VOT, dublat de dreptul de VETO şi de obiective categoric şi precis delimitate ale aspectelor unionale, necedîndu-se ceea ce ţine de esenţele independenţei naţionale: economia, avuţia naţională, supremaţia legislativului propriu, frontierele, moneda naţională, limba naţională. Nicio forţă externă a niciunei uniuni sau a vreunui imperiu nu trebuie să aibă vreun amestec în aceste domenii ale statului independent, iar Preşedintele Comunist nu va accepta ca guvernarea burghezo-moşierească să atenteze la aceste valori care, atacate, ar defini Statul ca dependent.
Iată de ce, aceia care vor ca Statul nostru să mai existe şi să fie independent, au o singură cale: să sprijine candidatura şi alegerea Preşedintelui Comunist !
Jos Capitalismul şi Imperialismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat la alegerile prezidenţiale.
9 august 93

sâmbătă, 8 august 2009

Tezele Preşedintelui Comunist

Toţi Preşedinţii post-decembrişti -pe mandate încredinţate de votanţi ori autoatribuite- au fost pecerişti, stare de fapt care le-a determinat comportamentul tipic pecerist, caracterizat prin patronarea Abuzului, ilegalităţii, extremismului, despotismului, terorismului de stat şi chiar a Fascismului, inclusiv cu măsuri represive armate împotriva populaţiei năpăstuite (notăm: Piaţa Victoriei, Valea Călugărească, Stoeneşti, existenţa deţinuţilor politici, singurul stat din lume care a blocat organizarea şi funcţionarea unui partid democrat...).
În calitate de comunist nepecerist şi deţinut politic, posibilul candidat la alegerile prezidenţiale din partea Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), prof. Gheorghe UNGUREANU, se va conduce în campania electorală şi în exercitarea funcţiei de Preşedinte, după regulile constituţionale strict şi corect interpretate. Avem în vedere şi o amplă activitate în sensul şi scopul modificării esenţiale a Constituţiei, pentru îmbunătăţirea ei radicală, dar tezele pe care le vom prezenta decurg din litera şi spiritul textului actual.
PRIMA TEZĂ: Preşedintele Romîniei va REPREZENTA STATUL, cu tot ceea ce înseamnă aceasta: populaţie (popor şi clase sociale), limbă naţională, patrie, economie, politică, geografie, cultură, istorie, folclor; din momentul învestirii nu va mai exista ca persoană fizică, neacceptînd circ şi cozerii proprii, ci doar ca reprezentant al Statului, ale cărui interese le va împlini atît în raport cu elementele componente ale Statului cît şi în raport de alte State, ridicîndu-şi în sprijin pe toţi susţinătorii Constituţiei, indiferent de relaţiile dintre ei; în această calitate, în interiorul ţării PREŞEDINTELE NU VA AVEA NICI PRIETENI, NICI ADVERSARI ŞI NICI DUŞMANI; în exterior va fi PRIETEN CU PRIETENI, ADVERSAR CU ADVERSARII, DUŞMAN CU DUŞMANII POPORULUI, deci ai Statului ! Va fi, cu alte cuvinte, CREDINCIOS POPORULUI !
Consilierii săi nu vor fi neapărat comunişti, ci, în primul rînd, cei mai competenţi specialişti, inclusiv înrolaţi politic în partidele claselor sociale opuse claselor sociale fundamentale - Clasa Muncitoare şi Ţărănimea ! În raport de această primă teză, Preşedintele comunist va solicita legislativului (care, în perioada 2009-2012 va continua să fie al burghezo-moşierimii) să instituie un Consiliu de Stat Consultativ format din toţi foştii şefi de stat în viaţă, care vor fi stimulaţi să-şi aducă propria contribuţie la "reprezentarea" Statului din perspectiva perioadei, devenită istorie, în care şi-au îndeplinit propriul mandat.
Pe această teză, aştept sprijinul votanţilor pentru semnăturile de susţinere în scopul depunerii candidaturii. Răspunzînd la ofertele care mi s-au făcut deja, precizez că nu voi plăti nicio contribuţie de sprijin (decît cu funcţii care vor depinde de mine, după alegere), am doar o mică pensie de cadru didactic, dar cei
care mă vor sprijini şi mă vor vota, să fie siguri că în folosul lor o vor face !
Voi milita constant pentru Democraţie, deci pentru Socialism !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, posibil candidat comunist pentru alegerile prezidenţiale.
8 august 93

vineri, 31 iulie 2009

Nu sîntem „Noul PCR” !

Răspund unor sesizări şi critici, venite din partea comuniştilor şi de la alţii.
La un post de televiziune a fost invitat tovarăşul Petre Ignat (Ignatenco, Ignatencu) care s-a prezentat ca Preşedinte al partidului Noul Partid Comunist Romîn, iar redacţia emisiunii a precizat în subtitlu „Liderul comuniştilor romîni”.
Despre prestaţia tovarăşului P. Ignat, facem următoarele precizări:
”Noul Partid Comunist Romîn” nu există; tovarăşul Ignat a fost iniţiatorul constituirii unui nou partid, numit astfel, iar ceea ce a realizat era ”Comitetul de iniţiativă” pe care dumnealui l-a lichidat o dată cu semnarea adeziunii de intrare în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi a unui Protocol încheiat cu noi.
Primirea în Partidul Comuniştilor nu este încă validată, iar continuarea prezentării în numele acelui Comitet de iniţiativă ne lasă să înţelegem că şi-a anulat de facto înscrierea în Partidul Comuniştilor (mişcare posibilă şi necriticabilă, noi acceptînd, fără explicaţii, ieşirea oricărei persoane din Partidul Comuniştilor).
Cît priveşte porecla de ”liderul comuniştilor romîni”, aceasta este, desigur, expresia batjocurii în care excelează televiziunile burghezo-moşierimii post-decembriste ale peceriştilor (noi avînd acum-la corectura textului- şi acceptînd explicaţia că sintagma aparţine exclusiv Redacţiei televiziunii).
Pentru comuniştii romîni -care nu au fost membri ai P.C.R.- înscrişi în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti), P.C.R., fie că este cel vechi sau altul nou, rămîne duşmanul nostru politic permanent, noi neavînd posibilitatea -psihică, materială, intelectuală, morală, politică- de a-l trece în categoria firească de adversari politici...
Înţelegem mîhnirea şi mînia comuniştilor şi a simpatizanţilor de la noi şi din Republica Moldova pentru eventuala ofensă adusă comuniştilor în general cît mai ales celor din cele două ţări, iar posturile de televiziune care vor să prezinte -profesionist !- telespectatorilor opiniile oficiale ale comuniştilor, ar trebui să ştie că se pot adresa conducătorilor comunişti ai partidului înregistrat în evidenţele Tribunalului Bucureşti.
Felicităm pe comuniştii din Republica Moldova -şi personal pe tovarăşul Vladimir VORONIN, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Preşedinte al Republicii- pentru rezultatele obţinute în alegerile din 29 iulie a.c., care demonstrează că, în ciuda acţiunilor duşmănoase, huliganice şi vandalizatoare, inspirate de forţe retrograde şi reacţionare, Partidul se bucură de o puternică susţinere populară !
Reducerea însă, a sprijinului votanţilor trebuie să fie tema principală de reflecţii pentru conducerea Partidului, putînd fi multe şi diferite explicaţiile: s-a abandonat în Republica Moldova regimul democrat (?), au fost prea blînde reacţiile statului faţă de violenţele inimaginabile din aprilie împotriva regimului democrat (?), Partidul Comuniştilor, fiind de guvernămînt, nu mai construieşte Socialismul (?), nu se asigură dezvoltarea industriei şi agriculturii socialiste (?), s-a abandonat sistemul preţului unic (?), se permite existenţa băncilor burgheze ???
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
31 iulie 93

marți, 28 iulie 2009

Candidatul nostru la prezidenţiale

Biroul Permanent al Comitetului Naţional, împreună cu organizaţia locală din oraşul Curtea de Argeş, din care fac parte cei mai mulţi membri ai conducerii Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) au analizat problema poziţiei noastre faţă de viitoarele alegeri prezidenţiale şi a hotărît că este necesar să avem un candidat propriu pentru cea mai înaltă funcţie în stat.
Pornind de la starea de fapt, caracterizată prin respingerea de către masele populare a tuturor candidaţilor anunţaţi sau previzibili -toţi reprezentînd găştile peceriste de dreapta, exponente ale intereselor burgheziei şi moşierimii, ale infractorilor care au acaparat conducerea tuturor organelor din sistemul de stat-venind în întîmpinarea nevoilor şi propunerilor maselor populare, Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) propune drept candidat al său pe tovarăşul profesor Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului.
Nu au existat alte propuneri din partea organizaţiilor de partid, deşi au fost solicitate; au existat oferte din partea unor pecerişti sau simpatizanţi ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), chiar şi membri înscrişi, dar care nu şi-au finalizat situaţia în partid, motiv pentru care nu au putut fi luate în discuţie aceste variante.
Licenţiat în filologie şi drept, profesorul Ungureanu şi-a desfăşurat activitatea profesională (1965-2004) în comuna natală, Cicăneşti, din judeţul Argeş, ca profesor de Limba romînă, în scurte perioade fiind şi director al şcolii şi inspector şcolar (1991-1993)la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş (unde a îndeplinit, temporar, şi funcţia de Consilier juridic).
Născut la data de 5 martie 1942, tovarăşul Ungureanu a urmat şcoala primară (1949-1953) în Cicăneşti, gimnaziul la Oeşti (1953-1956), iar liceul la Curtea de Argeş. Studiile superioare le-a absolvit la Institutul Pedagogic de 3 ani Bucureşti (1963), Universitatea Bucureşti (filologie, 1970, şi drept, 1976). În învăţămînt a obţinut toate gradele didactice (definitiv - 1969, gradul II - 1975, gradul I - 1980). La pensionare i s-a decernat "Diploma de Excelenţă" de către Minister, pentru bogata activitate meritorie în învăţămînt, dar înmînarea i-a fost refuzată de directoarea şcolii şi primarul comunei (ambii pecerişti).
Luptător pentru Dreptate şi Adevăr, împotriva abuzurilor autorităţilor peceriste, prof. Ungureanu a fost deţinut politic, judecat şi condamnat (pentru chemarea în judecată, în decembrie 1974, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a Primului ministru Manea Mănescu), a fost deseori reţinut şi arestat, deţinut ilegal la închisoare politică, i s-au confiscat apartamentul, pămîntul, arma şi muniţia de vînătoare, manuscrise literare şi politice - TOATE NERESTITUITE PÎNĂ ÎN PREZENT ...
Continuînd să deţină toată puterea în stat şi după 22 decembrie 1989, ciocoii pecerişti nu şi-au întreruptt actele de represiune împotriva tovarăşului Ungureanu, pe care le-au şi amplificat şi adîncit, neacordîndu-i-se drepturile legale care i se cuvin, în calitate de Revoluţionar FD, deţinut politic şi victimă a represiunii peceriste, impunîndu-i nesfîrşite procese (1996-2009) contra partidului pe care l-a fondat (23 martie 1996) şi îl conduce ca Preşedinte.
Prof. Gheorghe UNGUREANU este fiu de ţărani, a muncit şi munceşte ca ţăran, mîndrindu-se cu această preocupare şi declarîndu-se ţăran, dar are şi o bogată activitate ca ziarist, editor, om politic, scriitor, cercetător ştiinţific, culegător de folclor, iniţiator şi organizator de acţiuni obşteşti etc.
În baza acestei lupte de decenii contra Nedreptăţilor, Abuzurilor, Exploatării oamenilor muncii, profesorul Gheorghe UNGUREANU ştie şi poate să reprezinte, să exprime şi să apere interesele oamenilor muncii, ale maselor populare, ale statului şi naţiunii, astfel încît apreciem că este candidatul ideal pentru cel puţin 85 % din votanţii înscrişi în liste.
Rămîne doar ca aceştia să-şi înţeleagă rosturile şi să sprijine această candidatură, în primul rînd prin semnături de susţinere, pentru care toţi oamenii muncii sînt invitaţi să ne contacteze direct la Comitetul Naţional (Curtea de Argeş), la Comitetele Judeţene (unde s-au reconstituit) şi la organizaţiile sau grupurile locale.
Ştim că există mulţi comunişti în alte partide, care sînt conduse, însă, de pecerişti, întotdeauna de dreapta; solicităm şi de la aceşti membri sprijin pentru strîngerea semnăturilor de susţinere. Sprijinul dat de oricine candidatului propriu al oamenilor muncii este, în fapt, sprijin pentru sine şi obligaţie pentru candidat; oamenii muncii au nevoie de un asemenea candidat.
Trebuie şi PUTEM să accedem în conducerea treburilor publice; totul depinde de cei MULŢI, iar pe cei mulţi numai Partidul Comuniştilor îi reprezintă.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului !
Trăiască SOCIALISMUL !

Filofteia OLTEANU, Secretar al Organizaţiei Curtea de Argeş a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
28 iulie 93

luni, 6 iulie 2009

Un nou Comitet Judeţean

A avut loc constituirea Comitetului Judeţean Iaşi al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti). Potrivit Statutului, Secretarii aleşi la organizaţiile locale ale Partidului s-au reunit şi au constituit Comitetul Judeţean, iar în funcţia de Prim-secretar al Comitetului Judeţean Iaşi a fost ales tovarăşul Dr. Anton Teodor POPOVICI.
Biroul Permanent al Comitetului Naţional foloseşte prilejul acesta şi îi felicită pe comuniştii ieşeni pentru realizarea unui pas important în viaţa lor politică şi îi asigură de tot sprijinul pentru a-şi continua organizarea.
După cum se ştie, Prim-secretarul comitetului judeţean -în cazul dat tovarăşul Dr. Anton Teodor Popovici- devine, de drept, membru titular al Comitetul Naţional, iar în munca sa va fi sprijinit de un Împuternicit al Preşedintelui Partidului pentru judeţele din Nordul Moldovei.
Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
6 iulie 93

luni, 29 iunie 2009

Nu-i "radem" pe adversari !

Deşi am mai scris despre aceasta, revin pentru că mai mulţi tovarăşi, membri de partid şi simpatizanţi,inclusiv membri ai altor partide, îmi cer să şterg unele comentarii insultătoare şi calomnioase, defăimătoare, la adresa (în aparenţă) a Partidului Comuniştilor, aşa cum am citit de curînd un comentariu al unei tipe otrăvite... În realitate sînt autodefăimări ale Burgheziei şi Moşierimii, autoarele progeniturilor de origine ... nobilă !
Stimaţi tovarăşi, atitudinea acestei tipe este specifică peceriştilor, indiferent cum îşi ziceau, fie comunişti, fie anti-comunişti, care, în toată perioada 1945-2009 nu au ştiut decît o singură formulă: să-i radă pe toţi ceilalţi adversari politici sau inamici; de fapt, peceriştii îi tratează drept inamici pe toţi adversarii politici ! Tipa respectivă aparţine, probabil, unei categorii social-economice care nu poate suferi democraţia -burghezi, moşieri, bancheri- sau este slugă a bogătaşilor, ceea ce îi justifică starea, iar replicile mojiceşti pot proveni de la degradarea generală adusă ca un mîl de dejecţii asupra unor tineri, prin nemuncă, droguri, alcool, disco-viermo-teci, sex deocheat şi alte destrăbălări.
De aceea toate găştile peceriste post-decembriste -care-şi zic "partide"- neagă, fiecare, pe toţi ceilalţi.
Noi scriem acest ziar în aplicarea corectă a doctrinei noastre şi a liniei politice exprimată de Programul şi Statutul nostru, a căror esenţă este foarte scurt şi simplu exprimată: NOI NU NEGĂM PE ALŢII, CI NE EXPRIMĂM PE NOI !!! Aşadar, scriem ce este important pentru clasele sociale pe care le reprezentăm: CLASA MUNCITOARE şi ŢĂRĂNIMEA !
Cum noi nu avem acces la mijloacele de comunicare în masă, orice critică publică provenind din partea adversarilor politici şi a inamicilor (aceştia din urmă fiind peceriştii, care au degradat şi apoi au trădat Socialismul, construind după aceea, cu abnegaţie, pricepere şi devotament ... Capitalismul şi Imperialismul !)ne este utilă, pentru ca cele 18.000.000 de votanţi să poată face deosebirea între NOI, Partidul Comuniştilor, esenţialmente democrat şi uman, şi EI, toţi ceilalţi, anti-democraţi şi anti-umani; ştim din folclor: FIECARE PASĂRE PRE LIMBA EI PIERE !
Vă pot spune că, din mai multe sute de autori de comentarii şi de apeluri telefonice sau directe, doar doi-trei seamănă cu tipa, motiv pentru care chiar mă bucur că s-a scăpat în ziarul nostru.
Aştept, stimaţi tovarăşi, oferte şi propuneri pentru candidatura noastră la PREZIDENŢIALE.
Jos Capitalismul şi Imperialismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
29 iunie 93