duminică, 27 septembrie 2015

Apel către Comuniști
FOARTE IMPORTANT: Stabiliți, pentru comunicare, un colaborator cu adresă electronică
PARTIDUL COMUNIŞTILOR
Proletari, nu acceptaţi                                                                                                  Să mai fiţi exploataţi !

                                 Nr     9       din  4 iulie 2015

APEL către toți Comuniștii
=pentru Adunarea Comuniștilor=
            Partidul Comuniștilor a fost respins și de data aceasta de la înregistrare (prin sentința din 29 iunie 2015 a Tribunalului București).  Este sigur că ni se va respinge și apelul, iar o nouă decizie de la CEDO, posibil favorabilă, vom avea peste vreo zece ani (ca și în primul caz).
            De aceea, în calitate de inițiatori ai organizării politice a Comuniștilor, vă propunem să primiți ajutorul nostru pentru ca în anul 2016 să schimbăm votarea păgubitoare în alegere reală.
            Dacă sînteți Comuniști –adică doritori să înlăturăm contrarevoluția și să revenim la regimul politic democrat, reluînd construirea Socialismului- este simplu, urmînd a parcurge pașii următori :
  1. Să ne organizăm în fiecare localitate, cel puțin trei oameni ai muncii devotați regimului democrat (cauzei celor mulți). Aceasta ar fi ”organizația de bază” a Adunării Comuniștilor;
  2. Această organizație contactează simpatizanții democrați (care se declară adepți ai Socialismu-lui) și întocmește liste de candidați pentru Consilieri (locali și județenei), Primari, Președinți C.J. (ulterior procedăm la fel pentru Parlament). Atenție: să nu rămînă nici un cătun fără reprezentanți. Candidații să fie 85% Țărani și Muncitori, cu respect pentru Muncă..
  3. Responsabilul ales al Adunării Comuniștilor din localitate devine membru în Adunarea Comuniștilor din județ. Aceasta își desemnează un Responsabil Județean.
  4. Toți Responsabilii Județeni constituie Adunarea Națională a Comuniștilor care va fi coordonată de Comitetul Național Provizoriu al Partidului Comuniștilor.
  5. Dacă Partidul Comuniștilor va fi înregistrat oficial, întreaga structură a Adunării Comuniștilor devine Partidul Comuniștilor (dar nimeni nu va fi înscris obligatoriu).
  6. Pentru fiecare etapă de organizare se întocmește o Notă-scrisă; o copie se trimite la sediul național al Partidului Comuniștilor, pe adresa de persoană fizică a Președintelui.
  7. Fiecare Responsabil să ne comunice toate mijloacele de legătură pentru comunicare reciprocă: adresa poștală complectă, nr. tel fix, fax, telemobil, adresa electronică. Responsabilii (cel puțin cei județeni) să-și facă adresă electronică (personal ori la un tovarăș) și să-și instaleze programul ”messenger”, totul în Limba Romînă.
Dacă vrem, vom învinge ! Căci noi sîntem CEI MULȚI. Putem obține majoritatea în toate localitățile și județele; atunci nimeni nu ne va mai respinge cererea de înregistrare oficială, iar în toamna 2016 vom fi prezenți în Parlament.
În toate acțiunile, întrunirile, discuțiile, mesajele, apelurile, chemările, declarăm deschis și neechivoc NOI SÎNTEM COMUNIȘTI  ! (sau  ”Noi susținem Socialismul ”). Nu sîntem socialiști.
Vom relua publicarea ziarului Pentru Socialism ! (cu comandă și distribuire pe Responsabili)
ATENȚIE SPECIALĂ (căci conducerea țarii se fascizează și statul nostru va dispărea):
* Susținătorii imperiului european (UE), ai USA și NATO, ai războiului împotriva Rusiei, ai unirii (în acest moment) cu Republica Moldova pentru a o împinge în mocirla celor de mai sus, cei care își zis ”socialiști”, ”social-democrați”, ”populari”, ”țărănesc” etc. nu sînt comuniști;
* Propunerile de candidați să nu cuprindă, în principiu, pe foștii activiști peceriști, pe cei din conducerile fostelor organizații ale PCR sau ai instituțiilor și organizațiilor din timpul regimului democrat. Cine a trădat o dată va trăda mereu !  Cei mai mari trădători sînt social-democrații.
Vă stau la dispoziție cu întreaga mea capacitate. Pot fi contactat la: Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, tel/fax 0248.722546, mobil 0745.056752, 0754.678581, adresa electronică:  daciapcn@yahoo.com 
Să ne-amintim: ”De ce uitați că-n voi e Număr și Putere ? Cînd vreți, puteți prea lesne pă-mîntul să-mpărțiți” (Eminescu). Noi, Cei Mulți, sîntem Bolșevici; Puterea ne aparține de drept
Prof. Gheorghe I. UNGUREANU, președintele Partidului Comuniștilor