luni, 9 noiembrie 2015

REVENDICĂRI cu caracter REVOLUȚIONARProiect (4 noiembrie 2015)
REVENDICĂRI cu caracter REVOLUȚIONAR

1. Comitet Popular Revoluționar Democrat ca organ de Putere Revoluționară (care amendează toate legile, înainte de promulgare) format din: Muncitori, Țărani, Intlectuali, inclusiv șomeri și pensionari.
2. Lege simplă a Partidelor Politice, organizate exclusiv pe criteriul claselor/categoriilor sociale, fără fonduri de la bugetul Statului.  NU partid al ”întregului popor” ! (Peceriștii numai în PCR-ul lor).
3. Lege electorală simplă, cu Parlament unicameral, cu 300 de Deputați, toți fără salarii, păstrîndu-și salariul sau pensia proprii.
4. Reprezentanți ai Comitetului Popular Revoluționar în Putere, cu locuri repartizate de drept, în Consilii (locale și județene) și în Parlament avînd drept de VETO.
5. Regim politic DEMOCRAT, nu burghezo-moșieresc.
6. Deputații și Consilierii suspendați de drept cînd primesc funcții în Administrația de stat.
7. Țara –cu numele străvechi, DACIA- republică liberă de religii, blocuri militare și imperii.
8. Refacerea Economiei Naționale, cu întreprinderi, instituții și organizații economice productive, bănci cu ecart maxim 1 %, concurență exclusiv calitativă (pe baza prețului unic reglementat, temporar, de Stat).
9. Pămîntul cotropit prin ”legile proprietății” să revină proprietarilor din perioada 1948-1989, iar membrii Comisiilor locale și județene ale Fondului Funciar să plătească despăgubiri salicitanților îndreptățiți, pentru cazurile nerezolvării cererilor în termenele inițial stabilite, cu aplicarea și a sancțiunilor penale, contravenționale și administative prevăzute
10. Îndepărtarea stratului gros de zgură din Legi și Coduri, interzicerea reglementărilor anexe (metodologii, instrucțiuni, lămuriri etc)  și a celor secrete.
11. Religiile –care sînt opțiuni libere și intime- fără acces în public și la bugetul stat.
12. Eliminarea cercetării penale administrative, cînd partea vătămată este persoană privată.
13. Cercetarea și judecarea penală a Magistraților infractori dată în competența unei instituții cetățenești, în afara sistemului de justiție.
14. Nici un ONG nu poate primi fonduri bugetare.
(proiect propus de prof. Gheorghe UNGUREANU, tel. 0745.056752)

miercuri, 4 noiembrie 2015

Iluzia Puterii
         Lipsiți de organizare politică reală –a cărei existență o resping fără drept de replică, acesta fiind rezultatul tîmpitizării practicată ca prim element al represiunii de stat, după 22 decembrie- milioanele de oameni care formează poporul cu cel mai înalt spirit de libertate, total încovoiat de 26 de ani, au învățat să lălăie în comun pe străzi, dînd glas în exterior, dar și în interiorul lor, iluziei că sînt puternici, că ei constituie Puterea schimbării de urgență.
         Așa s-a întîmplat în decembrie-cel-negru, așa s-a repetat deseori la amploare mai mare sau mai mică, la fel se petrece astăzi, după tragedia de la Clubul Morții din București.
         Toți cei care vorbesc în vocea colectivă a străzii ori în particular la interviuri exprimă dorința și cererea imperativă pentru schimbare, în primul rînd prin demisie -și chiar de onoare (cum naiba să ceri onoare la dezonoranți ?)- cu vagi sugestii la demitere, deși aceasta se impune mai cu seamă. Nimeni însă nu vrea (ori nu poate) să priceapă că întreaga manifestare și dureroasa scurgere de energie nu este decît o lamentație neinspirată, izvorîtă din cumplită durere –semn prevestitor al Erorii- care nu poate avea decît o finalizare nedorită: întărirea guvernării despotice și oprimatoare.
         Astfel, durerea produsă prin accident, ca rezultat al lipsei de interes pozitiv și de corectitudine din partea autorităților, va fi urmată de dureri mai profunde și mai extinse, nesemnificative.
         Apologeții Răului în permanentă schimbare –autonumiți, impropriu, presă- vor continua, unii să critice tragedia, alții să laude schimbarea, evidențiind în cor, împreună, eficiența ieșirii în stradă, pentru care ei vor continua lamentațiile și chemările neobosite, căci curelele de transmisie au nevoie de privitori, auditori, cititori permanenți…
         Victimele –cei 24-25 de milioane, izgoniți din țară ori scrumiți în propria vatră- nu trebuie să știe că singura cale a izbăvirii de Răul general este propria organizare politică, în partidul claselor sociale, idee de la care sînt îndepărtați sistematic, științific și consecvent; ticăloșii fac aceasta lăudîndu-i pe cei din fluviile durerii că sînt din lumea bună, că, fiind tineri, reprezintă viitorul țării, garanția pe care ne-o dau bazîndu-se pe nivelul de studii, pe faptul că sînt angajați, că și-au asigurat o situație, că chiar sînt… fericiți.
         Iată cum se perpetuează puterea infractorilor și slugilor lor și cum, în realitate, sloganul ”Romînia se trezește” ne convinge că somnul ei devine mai profund.
Mangalia, 3 noiembrie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU