duminică, 29 iunie 2008

Sîntem Bolşevici !

Un tovarăş m-a sunat rugîndu-mă, precipitat şi oarecum indignat, să prezint poziţia comuniştilor faţă de Bolşevism, aceasta deoarece, deseori după 1989, se flecăreşte -şi numai total negativ- despre aceasta, fără ca cineva să intervină spre a clarifica lucrurile.
Mai întîi, ar fi trebuit ca în cei 19 ani din Noaptea cea Mare a Poporului nostru, începută la 22 decembrie 1989, să fi intervenit edificator cel puţin 3.800.000 de pecerişti întru apărarea termenului şi a ceea ce reprezintă el. Dar, se ştie, aceştia sînt cei care hulesc tot ceea ce proslăveau pînă în 1989, căci ei nu au,esenţial şi definitoriu, decît Burţi, tot corpul lor reducîndu-se la aceasta, de unde grija exclusivă pentru privilegii, manifestată constant pînă astăzi, începînd din 23 August 1944.
Indus în eroare de către "telectualii" pecerişti, nici Preşedintele cel Mare, asasinat de ei, nu se mai referea la termen şi la ceea ce reprezintă el.
Bolşevismul, cred că toţi ştiu în afară de tineri şi adolescenţi, este provenit din v.sl.(sau mai vechi termen dacic) "болъше" care înseamnă "mai mare", "mai mult", sensul politic fiind dat în urmă cu un secol cînd pseudo-socialiştii (adică cei mai mari duşmani ai democraţiei şi ai revoluţiei, deci ai comuniştilor) au vrut să acapareze conducerea în mişcarea muncitorească progresistă (comunistă), dar au fost înfrînţi, fără drept de replică, de "cei mulţi", meritul istoric revenindu-i celui mai mare om politic al Mileniului al II-lea, Vladimir Ilici LENIN. De atunci, social-democraţii, oportunişti, unelte în fapt ale burgheziei -şi, prin aceasta, cei mai mari duşmani ai revoluţiei pentru o societate democrată, socialistă- au primit numele dezonorant, dar justificat, de "menşevici", de la "менъше", adică cei mici, cei puţini.
Noi, comuniştii, purtăm ca pe un blazon al onoarei maxime şi rostim cu mîndrie inegalabilă, între noi sau în dispută cu menşevicii, formula de aleasă nobleţe revoluţionară SÎNTEM BOLŞEVICI ! Adică reprezentăm, exprimăm şi apărăm interesele de clasă ale CELOR MULŢI. Nimic mai sfînt decît aceasta, căci ÎN POLITICĂ NUMĂRUL ESTE CEA MAI DE SEAMĂ CALITATE !
Dovada, stimaţi tovarăşi, o puteţi găsi pretutindeni: spuneţi defăimătorilor de Dreptate şi Egalitate, de Neam şi Popor, de Libertate şi Suveranitate, ca Stat Independent, că sînteţi BOLŞEVICI şi veţi vedea că intră, IMEDIAT ŞI IREMEDIABIL, în trepidaţii şi turbează; aceasta este confirmarea dreptăţii a ceea ce înseamnă culmea caracterului revoluţionar, progresist, al luptei politice organizate, întru sine şi pentru sine, de masele populare - BOLŞEVISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) -Bolşevici.

joi, 26 iunie 2008

P.A.S. se defineşte singur !

Primesc telefoane prin care sînt întrebat -chiar de către membri ai Partidului Comuniştilor care au fost înscrişi în Partidul Alianţa Socialistă, pînă la data oficializării înscrierii Partidului Comuniştilor- cum se caracterizează P.A.S., ce loc ocupă pe eşichierul politic naţional şi, dacă este partid comunist, de ce nu fuzionăm...
Nu este nici datoria şi nici dreptul meu să caracterizez un alt partid care există de sine stătător; de aceea îi rog pe membri şi simpatizanţii Partidului Comuniştilor să mă întrebe despre partidul nostru şi le voi răspunde cu plăcere şi îndatorire. De altfel, voi posta în acest ziar electronic şi cartea "Contrarevoluţia antisocialistă, antipopulară şi antinaţională", volumul I, anul 2000 -care cuprinde răspunsuri la peste 100 de întrebări- şi, poate, în viitor voi publica volumul al doilea (care este pregătit).
Cei interesaţi de PAS şi de organizarea suprastatală europeană din care face parte, se pot adresa acestui partid şi Preşedintelui său, tovarăşul Constantin ROTARU, un politician experimentat şi competent, fost parlamentar. În momentul de faţă nu au loc între noi discuţii de colaborare, deşi sînt contactat destul de des de membri ai PAS, inclusiv din conducerea naţională -majoritatea exprimîndu-se deschis că sînt comunişti- dar noi refuzăm să discutăm cu grupări din alte partide, peste capul conducerilor respective; individual, oricine se poate înscrie la noi, aşa cum ştiu că şi de la noi s-au înscris la PAS şi nu numai. Respectăm opţiunea fiecăruia, ea izvorînd din Constituţie, legile speciale, Convenţia Europeană, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
În linii mari, la fel se pune problema despre relaţiile cu P.M.R. - P.C.R. şi cu alte partide care doresc să se numească, aşa cum, probabil, vor să fie, comuniste.
Ne exprimăm disponibilitatea pentru orice colaborare, de orice tip, inclusiv fuziune sau absorbţie, cu un minim de condiţii "sine qua non", precum: "comuniştilor" în denumire, simbolul definitoriu al oricărui partid al comuniştilor, secera şi ciocanul, reper al revirimentului pentru orice mişcare comunistă -Nicolae Ceauşescu, Preşedintele cel Mare, asasinat, scopul -revenirea la regimul politic democrat şi reluarea construirii Socialismului, condamnarea Imperiului European, a Blocului militar agresiv de tip fascist, NATO, condamnarea transformării ONU în agresor mondial, respect plenar, inviolabil,m pentru Stat Naţional, Patrie, Limbă şi Cultură Naţională.
Jos Burghezia şţi Moşierimea, Bancherii, Stăpînii şi traficanţii de sclavi !
Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Să transformăm VOTAREA în ALEGERE !

În toamnă urmează mascarada prin care ciocoii pecerişti se vor menţine, totalitari şi exclusivi, în Parlament, iar guvernarea contrarevoluţionară va adînci şi va extinde exploarea socială şi asuprirea naţională în beneficiul Imperiului Cotroman Romano-German, al NATO şi USA, va continua acţiunea de desfiinţare a economiei naţionale, de lichidare a culturii naţionale progresiste, a sănătăţii şi învăţămîntului de stat, va pune la dispoziţia Barbarilor Lumii, în frunte cu Buşiblerii fascişti şi terorişti, nu numai pămîntul străbun, ci şi forţele noastre umane, duse ca slugi netrebnice, pe cheltuiala noastră, să lupte împotriva victimelor agresiunilor barbare, la mii de kilometri în afara Patriei, în măcelurile din Iugoslavia, Afganistan, Irak...
Toate aceste Dezastre Naţionale, organizate şi puse în practică de regimul politic despotic post-decembrist, de esenţă feudalo-ecleziastică, ar trebui şi ar putea fi rapid eliminate, dacă NOI, CEI MULŢI, am prezenta proprii candidaţi, pentru Parlament, în toate judeţele ţării, transformînd astfel, Votarea care ne ucide, în Alegere salvatoare şi revigorantă.
În toată perioada 1990-2008, între 25 şi 50 % dintre noi, nu am participat la vot, iar cei care au participat, neavînd ce alege, au votat pe diverşi reprezentanţi ai infractorilor care ne ucid; doar în 1996 -şi numai în judeţul Argeş,în cadrul Alianţei pentru Socialism- comuniştii au avut candidaţi, în doar trei localităţi, obţinînd un post de Primar şi trei Consilieri.
Acum, putem, dacă vrem, să candidăm în toate judeţele şi, astfel, am putea obţine majoritatea locurilor în Parlament, căci majoritatea votanţilor este formată din clasele sociale pe care le reprezentăm - Clasa Muncitoare şi Ţărănimea !
Invit, aşadar, organizaţiile, grupurile şi pe comuniştii înscrişi în Partidul Comuniştilor ca, de urgenţă, să acţioneze pentru a-şi desemna candidaţii. Datoria şi dreptul desemnării candidaţilor revin organizaţiilor judeţene, iar Comitetul Naţional va valida aceste candidaturi, veghind la respectarea normelor stabilite şi anume: 40 % Muncitori, 40 % Ţărani, din care 30-50 % Ciobani, 10 % Intelectuali, 10 % alte categorii.
Organizaţiile sau reprezentanţii noştri din judeţele Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Covasna, Dîmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Ploieşti, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vîlcea şi Bucureşti, pot trece imediat la complectarea listelor, pentru care precizăm, încă o dată, că, fără excepţie, NUMAI MEMBRI AI PARTIDULUI COMUNIŞTILOR vor fi acceptaţi drept candidaţi, cu excepţia celor din alte partide -care se declară comuniste- cu care am putea colabora (în diferite forme).
Să transformăm Votarea din 2008 în Alegere, în acest fel asigurînd începutul revenirii la Democraţie !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 25 iunie 2008

Nu dialogăm cu duşmanii

În Romînia există aproape 19 milioane de votanţi, dintre care aproximativ 18.000.000 sînt oameni ai muncii, fie activi, fie pensionari; aceştia şi copiii lor reprezintă clasele sociale (în primul rînd clasa muncitoare şi ţărănimea) ale căror interese le exprimăm, le reprezentăm politic şi le apărăm. Pentru ele am pus la dispoziţie jurnalul electronic "Pentru Socialism !".
Orice om al muncii şi orice organizaţie, inclusiv partide politice sînt binevenite la dialogul nostru, considerînd constructivă orice opinie privind Socialismul, în sensul criticii, pentru perioada 1948-1989, sau al proiecţiei şi pregătirii pentru reluarea construirii societăţii democrate; toţi cei care se organizează în partide pentru concurenţă cu noi, atunci cînd vom transforma votările penibile din perioada 1990-2008 în alegeri, devin adversari sau colaboratori ai noştri.
Avem un singur duşman: ciocoii pecerişti, cei care ne-au reprimat pentru că am apărat regimul democrat, doctrina comunistă, practica socială specifică Socialismului, pentru că, pe scurt, am fost, sîntem şi vom fi, COMUNIŞTI; de aceea nu dialogăm cu duşmanii, adică cei care au fost, sînt şi vor fi anti-comunişti, ascunşi sub denumiri-porecle. Îi acceptăm NUMAI SUB NUMELE LOR REAL, TRĂDAT, - PCR.
Acceptăm să existe orice partide (exceptînd, potrivit legii, pe cele religioase, fasciste, teroriste, imperialiste, suprastatale, extremiste, etnice, pornografice), să dialogăm -în total respect reciproc, cu garantarea verdictului dat de Urne- cu oricare din acestea şi să ne "batem", respectîndu-ne, în Parlament (care să nu mai fie emblema degradării naţionale). Cînd vom fi la Putere, vom cere introducerea în Constituţia (care va înlocui actualul text gol, lălăitor) şi în legile speciale dispoziţia imperativă ca PARTIDELE POLITICE SĂ-ŞI DECLARE OBLIGATORIU CLASA ORI CATEGORIA SOCIALĂ PE CARE O REPREZINTĂ. Sub Puterea democrată pe care o vom institui, orice om, grup, organizaţie politică de clasă, vor putea să prezinte şi să susţină în public, liber, fără oprelişti şi obstrucţionări legale sau abuzive, tot felul de proiecte de organizare şi conducere a societăţii, inclusiv capitaliste, feudale, sclavagiste, militare, monarhiste, neavînd nici un drept să intervină Administraţia sau Justiţia (atunci va fi fără ghilimele !); singurul decident va fi URNA DE VOT !
Vor mai intra atunci în Putere cei care înjură şi defăimează, cu tot ce au mai spurcat în ei, alte doctrine (şi persoane) -şi mai ales pe cea a libertăţii complexe şi depline, Comunismul ???
Vă invit, aşadar, tovarăşi, să dialogăm ! Printre invitaţi nu-i considerăm pe ciocoii pecerişti, cei care au degradat Socialismul, l-au trădat şi, după ce şi-au asasinat mişeleşte conducătorul -care era şi Şeful Statului !- construiesc, pricepuţi şi devotaţi ... Capitalismul şi Imperialismul, susţin Terorismul Internaţional de Stat şi războaiele de agresiune, arînd ţările popoarelor prietene cu ... bombe !
Jos Burghezia şi Capitalismul ! MOartea Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

marți, 24 iunie 2008

Felicitări absenteiştilor !

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)îşi exprimă profunda satisfacţie pentru că, dînd curs apelului nostru ori din proprie iniţiativă, comuniştii şi simpatizanţii, precum şi majoritatea oamenilor muncii nu s-au prezentat la mascarada votării din 1 şi 15 iunie 2008.
Pentru boicotarea "alegerilor" locale şi judeţene îi felicităm pe toţi votanţii care, astfel, au contribuit la zdrobirea mitului că cei care ne conduc după 22 decembrie 1989 ar fi ... aleşii poporului !
În realitate, peste 9.000.000 de alegători înscrişi în liste îi contrazic pe aceşti speculanţi.
Pe toţi absenteiştii îi invităm ca, împreună, să transformăm votarea din toamnă în alegere şi, astfel, să ducem în Parlament clasele sociale fundamentale: Muncitorimea şi Ţărănimea, crunt lovite de Contrarevoluţie !
Jos burghezia şi moşierimea ! Jos Capitalismul !
Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele PC(N)
(Reprodus din ziarul "Argeş Expres" din 18 iunie 2008)

sâmbătă, 14 iunie 2008

Boicotarea votării

Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) a lansat către alegătorii oameni ai muncii chemarea ca să boicoteze "alegerile" locale şi judeţene din iunie 2008, prin neprezentare masivă, aceasta fiind replica, justă şi cinstită, a partidului nostru, în interesul tuturor oamenilor muncii, faţă de împrejurarea că, deşi au trecut aproape trei ani şi jumătate de la hotărîrea favorabilă a Curţii Europene, in-justiţia romînă contrarevoluţionară, încă nu ne-a pus în drepturile fireşti, ca partid oficial înscris, motiv pentru care nu ne-am prezentat la aceste votări.
Ca ecou la chemarea noastră ori ca reacţie directă de repulsie faţă de autorităţile post-decembriste, peste nouă milioane de alegători (49 %) nu s-au prezentat la vot, astfel încît toată lume constată, cu uşurinţă, că toţi cei "aleşi", ca persoane şi ca "partide", au acordul unor mici procente din acea jumătate a votanţilor care au fost la urne.
Dacă avem în vedere şi numărul voturilor nule, putem vorbi cu deplin temei de faptul că, chiar împreună, toţi "aleşii" găştilor de infractori sînt minoritari, că nu voinţa poporului i-a dus ori i-a confirmat în fotoliile de unde reprimă poporul şi sugrumă Statul naţional.
Pe de altă parte, votul jumătăţii mici din numărul alegătorilor demonstrează că, în sfîrşit, cel puţin jumătate dintre aceştia au înţeles că toate găştile care-şi zic "partide" sînt exclusiv de dreapta, acesta fiind cel mai important pas al maselor populare spre înţelegerea esenţei politice: organizarea de sine şi pentru sine a claselor sociale exploatate.
Pe această bază, va fi posibil ca la toamnă, la parlamentare, să transformăm votarea în alegere !
Prof. Gheorghe UNGUREANU