luni, 9 noiembrie 2015

REVENDICĂRI cu caracter REVOLUȚIONARProiect (4 noiembrie 2015)
REVENDICĂRI cu caracter REVOLUȚIONAR

1. Comitet Popular Revoluționar Democrat ca organ de Putere Revoluționară (care amendează toate legile, înainte de promulgare) format din: Muncitori, Țărani, Intlectuali, inclusiv șomeri și pensionari.
2. Lege simplă a Partidelor Politice, organizate exclusiv pe criteriul claselor/categoriilor sociale, fără fonduri de la bugetul Statului.  NU partid al ”întregului popor” ! (Peceriștii numai în PCR-ul lor).
3. Lege electorală simplă, cu Parlament unicameral, cu 300 de Deputați, toți fără salarii, păstrîndu-și salariul sau pensia proprii.
4. Reprezentanți ai Comitetului Popular Revoluționar în Putere, cu locuri repartizate de drept, în Consilii (locale și județene) și în Parlament avînd drept de VETO.
5. Regim politic DEMOCRAT, nu burghezo-moșieresc.
6. Deputații și Consilierii suspendați de drept cînd primesc funcții în Administrația de stat.
7. Țara –cu numele străvechi, DACIA- republică liberă de religii, blocuri militare și imperii.
8. Refacerea Economiei Naționale, cu întreprinderi, instituții și organizații economice productive, bănci cu ecart maxim 1 %, concurență exclusiv calitativă (pe baza prețului unic reglementat, temporar, de Stat).
9. Pămîntul cotropit prin ”legile proprietății” să revină proprietarilor din perioada 1948-1989, iar membrii Comisiilor locale și județene ale Fondului Funciar să plătească despăgubiri salicitanților îndreptățiți, pentru cazurile nerezolvării cererilor în termenele inițial stabilite, cu aplicarea și a sancțiunilor penale, contravenționale și administative prevăzute
10. Îndepărtarea stratului gros de zgură din Legi și Coduri, interzicerea reglementărilor anexe (metodologii, instrucțiuni, lămuriri etc)  și a celor secrete.
11. Religiile –care sînt opțiuni libere și intime- fără acces în public și la bugetul stat.
12. Eliminarea cercetării penale administrative, cînd partea vătămată este persoană privată.
13. Cercetarea și judecarea penală a Magistraților infractori dată în competența unei instituții cetățenești, în afara sistemului de justiție.
14. Nici un ONG nu poate primi fonduri bugetare.
(proiect propus de prof. Gheorghe UNGUREANU, tel. 0745.056752)

miercuri, 4 noiembrie 2015

Iluzia Puterii
         Lipsiți de organizare politică reală –a cărei existență o resping fără drept de replică, acesta fiind rezultatul tîmpitizării practicată ca prim element al represiunii de stat, după 22 decembrie- milioanele de oameni care formează poporul cu cel mai înalt spirit de libertate, total încovoiat de 26 de ani, au învățat să lălăie în comun pe străzi, dînd glas în exterior, dar și în interiorul lor, iluziei că sînt puternici, că ei constituie Puterea schimbării de urgență.
         Așa s-a întîmplat în decembrie-cel-negru, așa s-a repetat deseori la amploare mai mare sau mai mică, la fel se petrece astăzi, după tragedia de la Clubul Morții din București.
         Toți cei care vorbesc în vocea colectivă a străzii ori în particular la interviuri exprimă dorința și cererea imperativă pentru schimbare, în primul rînd prin demisie -și chiar de onoare (cum naiba să ceri onoare la dezonoranți ?)- cu vagi sugestii la demitere, deși aceasta se impune mai cu seamă. Nimeni însă nu vrea (ori nu poate) să priceapă că întreaga manifestare și dureroasa scurgere de energie nu este decît o lamentație neinspirată, izvorîtă din cumplită durere –semn prevestitor al Erorii- care nu poate avea decît o finalizare nedorită: întărirea guvernării despotice și oprimatoare.
         Astfel, durerea produsă prin accident, ca rezultat al lipsei de interes pozitiv și de corectitudine din partea autorităților, va fi urmată de dureri mai profunde și mai extinse, nesemnificative.
         Apologeții Răului în permanentă schimbare –autonumiți, impropriu, presă- vor continua, unii să critice tragedia, alții să laude schimbarea, evidențiind în cor, împreună, eficiența ieșirii în stradă, pentru care ei vor continua lamentațiile și chemările neobosite, căci curelele de transmisie au nevoie de privitori, auditori, cititori permanenți…
         Victimele –cei 24-25 de milioane, izgoniți din țară ori scrumiți în propria vatră- nu trebuie să știe că singura cale a izbăvirii de Răul general este propria organizare politică, în partidul claselor sociale, idee de la care sînt îndepărtați sistematic, științific și consecvent; ticăloșii fac aceasta lăudîndu-i pe cei din fluviile durerii că sînt din lumea bună, că, fiind tineri, reprezintă viitorul țării, garanția pe care ne-o dau bazîndu-se pe nivelul de studii, pe faptul că sînt angajați, că și-au asigurat o situație, că chiar sînt… fericiți.
         Iată cum se perpetuează puterea infractorilor și slugilor lor și cum, în realitate, sloganul ”Romînia se trezește” ne convinge că somnul ei devine mai profund.
Mangalia, 3 noiembrie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 27 septembrie 2015

Apel către Comuniști
FOARTE IMPORTANT: Stabiliți, pentru comunicare, un colaborator cu adresă electronică
PARTIDUL COMUNIŞTILOR
Proletari, nu acceptaţi                                                                                                  Să mai fiţi exploataţi !

                                 Nr     9       din  4 iulie 2015

APEL către toți Comuniștii
=pentru Adunarea Comuniștilor=
            Partidul Comuniștilor a fost respins și de data aceasta de la înregistrare (prin sentința din 29 iunie 2015 a Tribunalului București).  Este sigur că ni se va respinge și apelul, iar o nouă decizie de la CEDO, posibil favorabilă, vom avea peste vreo zece ani (ca și în primul caz).
            De aceea, în calitate de inițiatori ai organizării politice a Comuniștilor, vă propunem să primiți ajutorul nostru pentru ca în anul 2016 să schimbăm votarea păgubitoare în alegere reală.
            Dacă sînteți Comuniști –adică doritori să înlăturăm contrarevoluția și să revenim la regimul politic democrat, reluînd construirea Socialismului- este simplu, urmînd a parcurge pașii următori :
  1. Să ne organizăm în fiecare localitate, cel puțin trei oameni ai muncii devotați regimului democrat (cauzei celor mulți). Aceasta ar fi ”organizația de bază” a Adunării Comuniștilor;
  2. Această organizație contactează simpatizanții democrați (care se declară adepți ai Socialismu-lui) și întocmește liste de candidați pentru Consilieri (locali și județenei), Primari, Președinți C.J. (ulterior procedăm la fel pentru Parlament). Atenție: să nu rămînă nici un cătun fără reprezentanți. Candidații să fie 85% Țărani și Muncitori, cu respect pentru Muncă..
  3. Responsabilul ales al Adunării Comuniștilor din localitate devine membru în Adunarea Comuniștilor din județ. Aceasta își desemnează un Responsabil Județean.
  4. Toți Responsabilii Județeni constituie Adunarea Națională a Comuniștilor care va fi coordonată de Comitetul Național Provizoriu al Partidului Comuniștilor.
  5. Dacă Partidul Comuniștilor va fi înregistrat oficial, întreaga structură a Adunării Comuniștilor devine Partidul Comuniștilor (dar nimeni nu va fi înscris obligatoriu).
  6. Pentru fiecare etapă de organizare se întocmește o Notă-scrisă; o copie se trimite la sediul național al Partidului Comuniștilor, pe adresa de persoană fizică a Președintelui.
  7. Fiecare Responsabil să ne comunice toate mijloacele de legătură pentru comunicare reciprocă: adresa poștală complectă, nr. tel fix, fax, telemobil, adresa electronică. Responsabilii (cel puțin cei județeni) să-și facă adresă electronică (personal ori la un tovarăș) și să-și instaleze programul ”messenger”, totul în Limba Romînă.
Dacă vrem, vom învinge ! Căci noi sîntem CEI MULȚI. Putem obține majoritatea în toate localitățile și județele; atunci nimeni nu ne va mai respinge cererea de înregistrare oficială, iar în toamna 2016 vom fi prezenți în Parlament.
În toate acțiunile, întrunirile, discuțiile, mesajele, apelurile, chemările, declarăm deschis și neechivoc NOI SÎNTEM COMUNIȘTI  ! (sau  ”Noi susținem Socialismul ”). Nu sîntem socialiști.
Vom relua publicarea ziarului Pentru Socialism ! (cu comandă și distribuire pe Responsabili)
ATENȚIE SPECIALĂ (căci conducerea țarii se fascizează și statul nostru va dispărea):
* Susținătorii imperiului european (UE), ai USA și NATO, ai războiului împotriva Rusiei, ai unirii (în acest moment) cu Republica Moldova pentru a o împinge în mocirla celor de mai sus, cei care își zis ”socialiști”, ”social-democrați”, ”populari”, ”țărănesc” etc. nu sînt comuniști;
* Propunerile de candidați să nu cuprindă, în principiu, pe foștii activiști peceriști, pe cei din conducerile fostelor organizații ale PCR sau ai instituțiilor și organizațiilor din timpul regimului democrat. Cine a trădat o dată va trăda mereu !  Cei mai mari trădători sînt social-democrații.
Vă stau la dispoziție cu întreaga mea capacitate. Pot fi contactat la: Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, tel/fax 0248.722546, mobil 0745.056752, 0754.678581, adresa electronică:  daciapcn@yahoo.com 
Să ne-amintim: ”De ce uitați că-n voi e Număr și Putere ? Cînd vreți, puteți prea lesne pă-mîntul să-mpărțiți” (Eminescu). Noi, Cei Mulți, sîntem Bolșevici; Puterea ne aparține de drept
Prof. Gheorghe I. UNGUREANU, președintele Partidului Comuniștilor

duminică, 26 iulie 2015

Eroul și... gunoieriiAsociația Memoria Socialismului
Comitetul Național pentru Cinstirea Memoriei Președintelui-cel-Mare,
Eroul-Martir Național, Nicolae Ceaușescu

          Se vorbește că niște smintiți au propus condamnarea penală a celor care cunosc și recunosc meritele excepționale ale Președintelui-cel-Mare, Nicolae Ceaușescu, transformat (prin asasinare) de partidul smintiților (P.C.R.) în Erou-Martir Național.
          Desfidem un asemenea demers și constatăm abjecția profundă și totală a gunoaielor care sînt liberi și pot vorbi de condamnarea unui întreg Popor de 24 de milioane, aceasta fiind dimensiunea mulțimii care dă cea mai înaltă apeciere conducătorului asasinat mișelește de către peceriști trădători.
          Față de o asemenea aberație incredibilă –posibilă numai într-un stat terorist și fascist- apreciem că acest Comitet al nostru, înființat în 1990, și-a atins în esență scopul, de vreme ce figuranți care vorbesc în numele statului se tem și intră în frisoane orbiți de Lumina cea mare reprezentată de cel mai mare conducător al Poporului Dac din întreaga sa existență de zeci de milenii.
          Considerăm că tot poporul este astfel condamnat de gunoierii săi și îi chemăm pe toți cei 24.000.000 să se exprime în acest sens,

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele C.N.C.M.P.M.

          25 iulie 98

vineri, 1 mai 2015

”Există un asemenea Partid !”

Partidul Comuniștilor a depus la Tribunalul București, la 29 aprilie 2015 (în anul 98 de la MRSO) cererea de înregistrare în registrul special al Partidelor Politice. Sperăm ca in-justiția peceristă contrarevoluționară să nu repete poziția obstrucționistă din perioada 23 martie 1996-2 aprilie 2014 adoptată față de Partidul Comuniștilor (Nepeceriști). Oamenii Muncii, în special cei din clasele sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- ne pot contacta pentru organizare. Jos Capitalismul și Imperialismul ! Contra Imperiului European ! Să izgonim trupele fasciste din țară ! Trăiască Socialismul ! Trăiască 1 Mai ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor.

duminică, 26 aprilie 2015

Risipirea Stîngii 
Fese-buci este locul unde își vîră deștele și-și îmbăloșează gîndurile și însăilările, din proprie inițiativă ori plătiți, fel de fel de zdrențăitori cu scopul de a bloca organizarea politică a maselor populare. Sub diferite denumiri, cei care se prezintă, prin formule zornăitoare, a fi ”de stînga” au adunat, uneori, grupuri, în permanentă grupare-regrupare și unire-dezunire –fiindcă nu există respectul pentru preopinent- în care se pot înșira cîteva zeci de nume, între care mulți sînt prezenți cu pseudonime (unele pozitive, dar multe negative sau antivalorice) și fără adresă, fenomen absolut firesc pentru dreapta, dar inadmisibil și impardonabil pentru stînga.
Eu știu că toți peceriștii care, după 25 de ani de cînd au trădat și au distrus regimul democrat, ne cheamă la ”unire” mai ales în stradă, sînt anti-comuniști și, deci, nu li se cuvine dreptul de a vorbi în numele Stîngii, dar ei, parcă în stil de frondă, se lamentează formal în favoarea ei, dar fac totul pentru a o nimici chiar din fașă.
Una din formule este chemarea la prezență în public și organizează întîlniri, manifestații, mitinguri, ceremonii aniversare sau comemorative la care participăm cîte șase-șapte inși, uneori mai puțini; cuvîntăm și ne audiem reciproc, după care, în raport de relații sau de ”subvenții”, publicăm comunicate și apeluri mobilizatoare…
Așa se întămplă și cu apropiatul 1 Mai pentru care fese-buciștii ne cheamă la miting cu care ocazie să arătăm burghezo-moșierimii ce vrem noi, Comuniștii, și cît de tare este clasa muncitoare în frunte cu nenumăratele grupări, de regulă opuse, ale ”detașamentului de avangardă”, tăria noastră fiind certă fiindcă, la numai șase zile de pînă la Ziua Oamenilor Muncii, s-au înscris deja pentru miting… 12 persoane !
Voi fi, poate, al 13-lea prezent și o voi face pentru a le aminti tovarășilor ceea ce le spun de 25 de ani, anume:
-singura preocupare a Oamenilor Muncii trebuie să fie  organizarea politică, prima mișcare a fiecăruia fiind înscrierea în Partidul Comuniștilor,
   - Strada ucide, în primul rînd metaforic, dar nu numai; organizarea politică se face în birou, în sedii, acasă, în cîrciumă, la muncire și numai după organizare se poate utiliza Strada, dar nu se poate obține eficiență decît de la o cifră care să impresioneze și astfel să se facă ascultată; aș avansa pentru aceasta o posibilă treaptă de pornire: 10.000.
            În afara acestor condiții, pe care le consider sine qua non, chemările în stradă din partea celor care ”se păruiesc” prin fese-buci, nu poate avea decît o singură consecință foarte dragă ciocoimii peceriste contrarevoluționare: risipirea Stîngii, ca să poată apoi spune întrebînd retoric, tot cu triumfala-i specifică mîndrie: ”Clasă muncitoare ? Țărănime ? Nu mai există așa ceva !”…
            Asta vreți, stimați tovarăși ?!?
26 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 24 aprilie 2015

Condoleanțe, Popor Romîn !
            Camera Rebutaților, în care sînt întrunite toate găștile de interese din țară autonumite ”partide”, a hotărît uluitor de rapid imediat după ”consultările cu Președintele tuturor Romînilor”, secret și majoritar, desființarea Zilei Naționale a Unirii, decisă în urmă cu 24 de ani în favoarea Unirii din 1918; toate găștile clisei politice au votat cu o unanimitate devastatoare (UN VOT împotrivă, arătîndu-ne, încă o dată, cum o fac de 25 de ani, că sînt toți o apă și-un pămînt  !), ca un aviz de avertisment de tip kosovo pentru Dacii din jurul țării. Sau pentru cei din  interiorul actual al ei ?!?
            Poporul, afionat prin tîmpitizare, nu pare a pricepe ceva, motiv pentru care mă simt dator să-i prezint condoleanțe, iar celor de dincolo de hotare să le cer iertare pentru că încă mai respirăm, încovrigați..., impunîndu-ni-se adio pentru Dezideratul nostru Național
Chiar dacă era nedreaptă despărțirea de 23 August, cantonarea  (după cum vedem, vremelnică) a sărbătorii naționale la 1 Decembrie bloca multe dureri sau resentimente, căci cel mai important eveniment din viața unui popor este Unirea, iar noi, Dacii, nu am mai fost reuniți într-o singură Țară de la 1101, cînd s-a încheiat domnia lui Vlad, Regele Daciei Unite, începută la 1064, răstimp în care acest viteaz și eroic Rege a ținut la respect pe toți inamicii care nu au reușit niciodată să treacă granițele pe care marele Rege scrises, cu sabia oștenilor săi, inscripția preoituzică ”Pe aici nu se trece !”, toate hotarele rămînînd nepîngărite: Dunărea cu Dobrogea întreagă, Marea Neagră, Nistru, Carpații Păduroși, Tisa, Dunărea…
            Urmașul său cel mai destonic, Alexandru Ioan Cuza, după strălucita încercare a lui Mihai Viteazul, a fost, la puțini dar glorioși ani de la începutul domniei, îndepărtat de la tron și din Patrie de către o clică de interese meschine și trădătoare, spre grea durere a Poporului care l-a iubit fără seamăn între conducătorii cunoscuți de pînă la el și după el. Totul  pentru a pune în locul sfințit de Domnul Unirii pe un figurant care ne-a înfeudat Patria țării lui de origine, unde era un Nimeni.
            Acest Nimeni (care în 1883 ne-a făcut colonie a Germaniei și apoi ne-a ucis Poetul Național, după care ne-a mitraliat 24.000 de Țărani ai Țării în fruntea căreia fusese cocoțat să ne croncăne), a sosit pe pămîntul nostru sfințit de istorie într-o zi de 10 mai, la trei luni de la pîngărirea și izgonirea banditească a lui Cuza, iar Ziua Nefericirii noastre s-a transformat, la propunerea lingușitoare și trădătoare a Rebutaților de atunci, în ziua națională a Romîniei.
            Țară și Popor cu nume de împrumut, cu potcap străin pe grumaz, am suportat gunoiul asfixiant pînă la 30 Decembrie 1947, cînd, grație instaurării Republicii, am scăpat de hopînțolii importați și, spre luminarea noastră, ne-am ales conducători dintre noi. Însă, acum, sub despotismul contrarevoluționar, după consultarea Taciturnului care scrijelește pe fesebuci, aproape instantaneu, fără nicio pregătire sau discuție în public, toți ”aleșii” din Camera Rebutaților au dovedit că nu mai suportă unirea cu cei de-o fire.
            Gest de mare trădare… Alba Iulia, înnegrită, tremură...
23 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 21 aprilie 2015

Nici un Pas pentru Păsul nostru !
 
            Jo Hannis, Președintele, se consultă cu multele prezențe ale micilor minorități sociale și politice ale Poporului votant și nevotant: găștile peceriste care formează ridicola clică politică autonumită ”clasă”, evident…  nesocială (ciocoimea peceristă, constructoare a Capitalismului și Imperialismului nu mai suportă sintagma ”clasă socială !).
            Au vorbit despre orice care ar putea să mai distrugă ceva din ce biata a mai rămas pe pămîntul permanent și spumos hulit al străvechii Dacii… Cea mai mare preocupare a fost acordată setei de fonduri bugetare pentru ”alegeri” a găștilor, acestea  reprezentîndu-i exclusiv pe infractori Dar nici o vorbă despre Problema-problemelor: organizarea politică a claselor sociale, adică nevoia de partide politice reprezentînd fiecare clasă socială, Romînia fiind singura țară din lume unde nu există partide ân sensul adevărat, motiv pentru care, în cei 25 de ani ai Contrarevoluției, nu a putut funcționa un partid democrat, în ciuda condamnării Statului de către CEDO.
            Deși a promis, chiar înainte de a-și prelua mandatul, Jo Hannis nu a făcut nici un pas pentru Păsul nostru cel mare – nevoia de Partidul maselor populare. Pentru că stăpînii dumnealui nu sînt votanții, ci păcălitorii acestora, Burghezii, Moșierii, Bancherii, care ocupă 100 % din scena politică post-decembristă, iar dacă ar exista și Partidul claselor sociale fundamentale, Țărănimea și Muncitorimea, găștile și-ar reduce prezența la spațiul lor social: cam 1-2 % (toate la un loc).
            Acest Pas i l-am cerut Președintelui ”ales”, iar d-lui se preface că nu mai înțelege (sau chiar nu poate să înțeleagă), deși chiar acest Păs ial nostru -a fost prima promisiune.
21 aprilie 98.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 18 aprilie 2015

Scutul... agresiv ! 
          În urmă cu peste 50 de ani, cînd Uniunea Sovietică își apăra interesele sale, dar și pe cele ale Cubei și ale sistemului mondial socialist, conducători ai USA, inclusiv Președintele, afirmau că –deși tocmai ei nu aveau dreptul moral, militar și politic s-o facă- interesele proprii și ale aliaților nu se apără cu rachetele instalate lîngă inamicii posibili sau reali.
          Din fericire, ”criza rachetelor” s-a rezolvat cu bine, final datorat spiritului conciliant și înțelepciunii (aproape uluitoare) ale celor doi conducători ai superputerilor: N.S. Hrușciov și J.F. Kennedy.
          Acum, cînd conducători ai Federației Ruse, una din succesoarele de drept ale Uniunii Sovietice, atrag atenția asupra pericolului evident și iminent reprezentat de ”scutul de apărare” al NATO instalat în țările vecine, vinovații pentru tensionarea maximă a relațiilor și amenințarea cu războiul, în primul rînd conducătorii Romîniei, Poloniei și ai țărilor baltice, se fac a nu pricepe prevestirile sumbre ale aglomerării de forțe în apropierea granițelor rusești.
          Ceea ce surprinde cel mai mult este naivitatea fără nicio acoperire a conducătorilor iresponsabili ai Romîniei care, fără nicio aprobare a Poporului –pe care în mod ridicol îl declară ”suveran”- au transformat țara într-o guantanamă în care se mișcă liberi, mai liberi ca la ei acasă, unde-i cenzurează propriul popor, agresorii înarmați pînă în dinți, pregătiți să provoace ararea țării cu bombe, declarînd, în același timp, că chiar poporul dorește aceasta și că se simte în siguranță…
          Exprimînd sentimentele, convingerile, suferințele și temerile maselor populare, opiniile și atitudinea acestora în fața gravului pericol creat de prezența în Romînia a trupelor de ocupație ale USA și NATO, considerăm că guvernarea post-decembristă –cea mai antipopulară din istoria multidecamilenară a pămîntului Dacic- săvîrșește cea mai periculoasă faptă de trădare națională și considerăm extrem de utilă și urgentă consultarea populară asupra măsurilor care periclitează existența însăși a țării, a statului și a poporului nostru.
          Apreciem că cel puțin 85-90 % din cetățenii cu drept de vot s-ar opune încadrării țării în acțiunile agresive ale ”scutului de apărare”, condamnînd prezența noastră în NATO și frontul acestuia împotriva țărilor vecine nouă, colaboratoare și prietene tradiționale, mai ales că sînt în același profund pericol, pămînturile și populația aparținînd poporului nostru din aceste țări vecine.
          Se impune ca măsură înțeleaptă urgenta izgonire din țară a trupelor de ocupație; forțele armate care tind să apere pămîntul fiecărei țări, trebuie să fie cantonate exclusiv în teritoriul propriu !
          Orice militar înarmat existent pe pămînt străin este semn cert de război de agresiune…
18 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 9 aprilie 2015

100 de Pași cu... nepăsări


 
            Jo Hannis a pășit impasibil de 100 de ori ca Președinte pe fruntea țării producînd tot atîtea im-pasuri pentru poporul care a început, deja demult, să-l simtă că nu este de-al lui, cum citim într-un loc de Lălăiri, Fese-buci
            Preluînd poziția jucătorului Băsescu, a devenit vîrf al Dreptei, dar, neștiind cu ce se mănîncă Politica, nu i-a spus nimeni, iar singur nu a băgat de seamă, că aria dreptei în Romînia nu cuprinde mai mult de 1-2 % din populație, iar toți reprezentanții ei umplu Puterea, Administrația și in-Justiția, practic toate modulele sistemului de stat.
            Din acest sistem, vîrfurile sînt, în cvasitotalitatea lor, pușcăriași ori pușcăriabili: un prim-ministru, un șef național al procurorilor, judecători în CCR, mari Senatori și Deputați, miniștri, președinți CJ și mari primari, baroni și saltimbanci, toată cloaca politică apolitică
            Pregătit în America să-și preia funcția (tot de pe-acolo dăruită ?), și-a însușit unele ticuri specifice poltronilor: își numără în public zilele puterii, își arborează (cu greu, încă stîngaci) un zîmbet-rînjet ca o grimasă de actor debutant, citește rar, cu pauze prelungi textele pregătite și antepuse pe pupitru (O Bamă scoate, în văzul asistenței, hîrtia din buzunar, șefei de la Berlin nu i se dă țidulă, căci s-a instruit la ”Ștefan Gheorghiu”)…
            Răspunde ultra-sec ofensînd păsurile celor 24 de milioane de Daci –care nu sînt Șarli- și nu înțeleg de ce vin la noi hoardele fasciste înarmate și privind furios înveninate la Răsăritul nostru luminos, unde multe milioane multe de-ai noștri se gîndesc tremurînd cu groază la rachete și bombe cu care li s-au burdușit hotarele, la marea noastră Negrită de fierătaie sofisticate și de gemete plutind și forfăind în ea, prin ea, și peste ea…
            Nici o dată, niciodată, în zeci de mii de ani, pe crîmpeiul de Dacie cît ne-a mai rămas nu a fost atîta prevestire de Jale și de Moarte, iar primul ne-Păsător al țării rînjește între generali străini ornați cu fireturi, cărora le permite să ne facă Patria o guantanamă
            S-a dus Jo Hannis, repetat, ca un Han, cu pași sumbri să ne pregătească sfîrșitul, la Paris și Berlin, la Chișinău și Kiev, unde bat inimi care așteptau de la București solidaritate de lumină Dacică, nu hoarde barbare ale NATO…
Poate citi cu mîndrie în bilanț că a pus țării bi lanțuri drept cătușe sinucigașe pentru prăpăstuirea în Hău a Neamului Dac: Imperiul european și NATO ne-au înlănțuit pe noi, Dacii cei Liberi și Eterni, pentru libertatea lor…
O sută de zile, o sută de Pași negri; apăruse o luminiță, pe care și noi (apoi și Monica) i-am sugerat-o Șoltuzului: cea privind prima necesitate a țării – organizarea politică, inexistentă la noi de 70 de ani, dar după un gest firav de Pas -eliminarea numărului astronomic de semnături pentru înscrierea partidelor- a urmat Nimic, deșertul.
I-am pregătit Mai-marelui și un acrostih ca sugerare de răspuns, cum ne apare nouă, la Păsurile noastre:
20 martie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 28 martie 2015

Comuniști, Partidul propriu vă cheamă !

O întrunire pregătitoare a grupurilor comuniste din Capitală și diferite județe ale țării a avut loc astăzi la București. În urma dezbaterilor tovărășești, îngrijorați de starea dezastruoasă în care se află țara -singura din lume în care nu a putut funcționa un partid democrat în cei 25 de ani de guvernare contrarevoluționară, chiar înscris legal- toți participanții au votat pentru urgentarea constituirii unui nou Partid al COMUNIȘTILOR și, în cel mai scurt timp, să fie depus dosarul pentru înregistrare oficială.
Pentru lărgirea sferei de cuprindere în listele de susținători și în Comitetul Național Provizoriu, toți cei interesați, reprezentînd clasele sociale fundamentale, MUNCITORIMEA și ȚĂRĂNIMEA, dar și alți Oameni-ai-Muncii sînt invitați să ne contacteze imediat la tel/fax  0248.722546, telemobil 0745.056752 sau adresa electronică  daciapcn@yahoo.com  .
Vă așteptăm. Jos Contrarevoluția antisocialistă, antipopulară și antinațională ! Trăiască Socialismul !
București, 28 martie 98/2015. Prof. Gheorghe UNGUREANU (Președintele Comitetului de inițiativă)

sâmbătă, 21 martie 2015

Judecarea lui Ion Iliescu ?
Da, este necesară cercetarea și judecarea penală a lui Ion Iliescu, cum, probabil, provoacă iz de inspirație cotrocenică nu numai personaje ifosate de prin palatul ”liberal”, ci  chiar tovarășul Johannis, ținînd hangul unor Miron Cosma (!) și alții.
Dacă a fost omorît un om, nu se poate să nu fie cercetare penală, dar în decembrie-cel-negru au fost uciși cu arme de război –care nu pot fi scoase din locul de deținere decît prin ordin expres-1.600 de persoane, din care 1160 romîni și 340 ostași străini, aflați în misiune de luptă în țara noastră.
Pentru aceste împrejurări și fapte trebuie cercetat Ion Iliescu, ci nu pentru Golania și Gunoiada, din anii 1990-1991, a căror reprimare a fost acțiune pozitivă, impusă de poziția oficială în raport cu cangrenarea societății produsă de cele două evenimente-boli care au anticipat, la București, Maidanul occidental al Kievului precum și pe cele din țările arabe, desființătoare de ordine și regimuri democrate; oprirea maidanizării Bucureștiului și a Romîniei fiind, după gîndirea majoritară, în mod cert, meritul istoric (ci nu vina !) lui Ion Iliescu.
De la această ipoteză pornind, am certitudinea că nu minerii au fost autorii, ci doar fondul de zgomote, corul de ecou antic pus în scenă la această piesă modernă regizată de efigia contorsionată a revoluționarului-contrarevoluționar anarhic, celebrul Che.
Trebuie, așadar, să aflăm adevărul despre capturarea și sechestrarea Președintelui Republicii, înlăturarea din funcție prin puciul militar (al generalului Gips), asasinarea mișelească de la Tîrgoviște, continuarea cumplitului măcel de după ora 12 din 22 decembrie (pînă la acea oră erau doar 60 de persoane decedate), izvorul și istoricul apelului pentru declanșarea contrarevoluției transmis de ”Latrina Europei” la ora 8,15 în dimineața de 22 decembrie…
Să se stabilească cine și cu ce fonduri mobiliza, cu plată (50-100 lei de acțiune) tineri zvăpăiați în stradă pentru surparea regimului democrat și hulirea Președintelui, în zilele premergătoare lui 22 decembrie și următoarele.
Iată treburi de maximă importanță dar nu pentru ”procurori” și ”apărători” inventați și puși să lucreze în afara legii…
11 martie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Judecarea lui Ion Iliescu ?
Da, este necesară cercetarea și judecarea penală a lui Ion Iliescu, cum, probabil, provoacă iz de inspirație cotrocenică nu numai personaje ifosate de prin palatul ”liberal”, ci  chiar tovarășul Johannis, ținînd hangul unor Miron Cosma (!) și alții.
Dacă a fost omorît un om, nu se poate să nu fie cercetare penală, dar în decembrie-cel-negru au fost uciși cu arme de război –care nu pot fi scoase din locul de deținere decît prin ordin expres-1.600 de persoane, din care 1160 romîni și 340 ostași străini, aflați în misiune de luptă în țara noastră.
Pentru aceste împrejurări și fapte trebuie cercetat Ion Iliescu, ci nu pentru Golania și Gunoiada, din anii 1990-1991, a căror reprimare a fost acțiune pozitivă, impusă de poziția oficială în raport cu cangrenarea societății produsă de cele două evenimente-boli care au anticipat, la București, Maidanul occidental al Kievului precum și pe cele din țările arabe, desființătoare de ordine și regimuri democrate; oprirea maidanizării Bucureștiului și a Romîniei fiind, după gîndirea majoritară, în mod cert, meritul istoric (ci nu vina !) lui Ion Iliescu.
De la această ipoteză pornind, am certitudinea că nu minerii au fost autorii, ci doar fondul de zgomote, corul de ecou antic pus în scenă la această piesă modernă regizată de efigia contorsionată a revoluționarului-contrarevoluționar anarhic, celebrul Che.
Trebuie, așadar, să aflăm adevărul despre capturarea și sechestrarea Președintelui Republicii, înlăturarea din funcție prin puciul militar (al generalului Gips), asasinarea mișelească de la Tîrgoviște, continuarea cumplitului măcel de după ora 12 din 22 decembrie (pînă la acea oră erau doar 60 de persoane decedate), izvorul și istoricul apelului pentru declanșarea contrarevoluției transmis de ”Latrina Europei” la ora 8,15 în dimineața de 22 decembrie…
Să se stabilească cine și cu ce fonduri mobiliza, cu plată (50-100 lei de acțiune) tineri zvăpăiați în stradă pentru surparea regimului democrat și hulirea Președintelui, în zilele premergătoare lui 22 decembrie și următoarele.
Iată treburi de maximă importanță dar nu pentru ”procurori” și ”apărători” inventați și puși să lucreze în afara legii…
11 martie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 27 februarie 2015

Partid politic, nu partidă a găștilor !
Felicitări Curții Constituționale ! Legea nr. 14/2003 privind partidele politice a constituit un abuz grosolan de tip terorist introdus de găștile peceriste pentru fixarea despotismului contrarevoluționar, astfel ca ei, cu mîna pe cîrmă de la 6 martie 1945, să nu mai poată fi niciodată trimiși la gunoi. Decizia Curții Constituționale (desemnată tot de găști peceriste) reprezintă o excepție incredibilă care poate produce revirimentul mult dorit de masele populare în toată perioada 1948-2015.
Noi am propus de multă vreme și am transmis și noului Președinte al Republicii, încă în 16 noiembrie 2014, textul unei necesare legi a partidelor, care să se poată organiza cu un minim de zece membri, ceea ce este acum realizabil în baza deciziei CCR, dar aceasta se va izbi de cerbicia retrogradă și reacționară a ciocoimii peceriste prezentă exclusiv în parlament.
Dar legea partidelor trebuie desființată în totalitate; CCR a făcut primul pas important. Sînt însă urgent necesare alte modificări privind: simplificarea întregului text, care poate fi redus la trei-patru articole, consfințindu-se libertatea constituțională de asociere și de activitate; locul înregistrării (care nu trebuie să fie, în nici un caz, la justiție, ci, de exemplu, la Finanțe, Primărie, Poliție, Notariat); să fie eliminată prevederea teroristă a pragului electoral, precum și finanțarea de la buget a partidelor, dar cea mai importantă prevedere trebuie să fie OBLIGAȚIA  PARTIDULUI DE A MENȚIONA ÎN PRIMA FRAZĂ A STATUTULUI CE CLASĂ/CATEGORIE SOCIALĂ REPREZINTĂ PARTIDUL.
Numai cu precizarea clasei/categoriei sociale pe care o reprezintă, organizația devine Partid, total diferită, opusă găștilor de interese nepolitice, care caracterizează toată fauna ”partidelor” post-decembriste, în realitate nefiind altceva decît diferite forme de organizare întru ghiftuire ale peceriștilor.
Cu această ocazie, reiterez chemarea către Oamenii Muncii –adresată, în primul rînd, Țăranilor și Muncitorilor- de a ne contacta pentru organizare politică, în care scop avem pregătită reorganizarea Partidului Comuniștilor; pentru înregistrare, dorim să avem în liste cîte un reprezentant din fiecare județ.
Am putea spera, astfel, să începem reluarea drumului lung spre democratizarea țării, blocat la 22 decembrie 1989: intrarea în parlament -și în celelalte verigi ale Puterii- a reprezentanților aleși ai tuturor claselor și categoriilor sociale și, în primul rînd, ai claselor sociale fundamentale – Muncitorimea și Țărănimea.
27 februarie 2015

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului Comuniștilor

sâmbătă, 7 februarie 2015

Elena Udrea - la a doua... sinucidere !
Toți cei 14 candidați la președinție fiind de dreapta, nu mi-au trezit nici un interes și am deplîns soarta maselor populare, a Poporului Dac, în întregul său. Totuși, unul dintre candidați putea să dezvăluie o mică rază de speranță: Elena Udrea care părea interesantă prin originea sa socială și prin localizarea etnică, ea fiind, după informații care par sigure, Rudăreasă, făcînd astfel parte din cea mai numeroasă minoritate etnică din țară.
Dar drumul ascendent strălucitor, de la Bordeiul din Pleșcoi pînă la Palatul prezidențial este deja fenomenal, incredibil și uluitor; putea fi chiar finalizat, dacă secretul originii sociale și etnice ar fi fost dezvăluit, cunoscute fiind simpatia proverbială principială a Poporului Dac pentru oamenii săraci și harnici, împletită în coloană de susținere cu disprețul fundamentalist pentru bogătași, premiza constituindu-se în conștiența eternă, adevăr absolut, mereu și evident confirmat, că bogăția insulară într-o mare de sărăcie nu poate avea decît un singur izvor – Hoția
În acest punct cercul drumului nefiresc și sinuos se închide, căci Elena s-a dovedit a face parte din dreapta socială și politică; în ciuda plecării timpurii de la Cotroceni, a vehiculat în zona dreptei, prin căsătorie, prin averea manifestă, infestată de fostul soț, prin demersul politic de partid, parlamentar și guvernamental.
Căderea în gol a început cu Mișcarea Populară inițiată,. formată și condusă de ciocoi peceriști arborînd, ca toți peceriștii, blazonul dreptei, ceea ce i-a făcut pe toți simpatizanții să se întrebe: Cuma naiba să fie Populară o Mișcare de dreapta ?!?
Lipitura de alianță cu gunoiul istoric PNȚ i-a provocat Elenei prima sinucidere, nemairămînîndu-i alături decît cei confuzi, iar minoritatea majoritară a etnicilor Rudari nu știa că Elena este de-a lor și astfel a dispărut pericolul ca Ponta să fie învins (nimeni nu acorda vreo șansă candidatului ciudat și inexpresiv de la Sibiu, aruncat de vreun vînt extern în vîrful celuilalt gunoi istoric, devenit isteric prin Crin Antonescu: PNL…)
Am încercat, fără succes, deși o cunoscusem în urmă cu mai mulți ani, s-o contactez și s-o orientez – era singurul candidat cu șanse la masele populare și cu simpatia noastră. Dar s-a întîmplat un miracol cutremurător, în două faze, care a electrizat negativ pe cei mulți. Mai întîi lipiturile cu forme și oameni de stînga erau prinse în mastic aparent sau real de bogăție și chiar de lux, pus în chenar de critici ascuțite și exagerate la adresa lui Ponta, plusînd cu mîngîieri pentru Iohannis, climat în care simtatiile pentru ea au alunecat la acesta.
Apoi, comportamentul adolescentin de țîfnă, ifose și impertinență al lui Ponta față cu Statuia Necunoscutului mucalit, aproape limbut a sibianului, a împins masa voturilor (dacă au fost reale) înspre Calul Troian care a urcat pe locul al doilea, rîvnit și cuvenit Elenei.
Ceea ce a urmat a fost un cazacioc pe cioburi de străchini încheiat cu cea de-a doua… sinucidere: denunțul împotriva unor personaje-cheie care va finaliza cutremurul eșafodajului încă numit Stat; mă tem că rugul în care îl va transforma focul unor forțe care nu vor mai putea fi stăvălite, o va învălui în diademă de jar și pe ea nimicindu-o…
Păsul nostru, al celor mulți, rămași simpli spectatori cu spinări încovoiate, lipsiți de glas și cu brațe împietrite, este că nu vom putea striga ura, nici aplauda și nici a exprima ura, cînd Taciturnul va ordona parlamentului cine-știe-ce priorități, uitînd mereu de prima: organizarea politică a țării, aceasta rămînînd în ghearele găștilor peceriste cărora purtătorul de harabpic le va spune,el însuși, partide.
1 februarie 98 
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 7 ianuarie 2015

Justiția - sclavă, nu putere !
Un (prim) lucru aproape… bine făcut: cuvîntul la ședința CSM, dovadă că aveți și consilieri mai bine orientați, dar, din păcate, nu aveți nici unul bun, deși v-ar fi neapărat necesar unul foarte bun, spre a suplini lipsa evidentă, aproape totală, a fondului aperceptiv despre Societate și, în primul rînd, despre Politică…
Se cunoaște, tovarășe Președinte, că ați chiulit nu numai la unele cursuri de specialitate, dar și la obiectele fundamentale de formare a cetățeanului licențiat (la facultate) și, în mod decisiv, nu s-au prins de dv. cunoștințele esențiale despre natură, societate și Gîndire din Gimnaziu și Liceu.
Dacă nu v-ar fi rămas străine sau dacă nu v-ar fi părăsit cînd ați avut proasta inspirație (ori să executați vreun ordin) să intrați în gașca de gunoi istoric numită ”PNL”, ați fi înțeles, așa cum ați făcut-o parțial (laudă Consilierului !) că ”justiția nu poate fi supra-putere”, dar nici putere, căci într-un stat nu există decît Putere la singular, acest substantiv neavînd plural (în politică).
Ați văzut cu cîtă țîfnă și cît de rapid s-au stropșit la dv. cei care cred că in-justiția post-decembristă, contrarevoluționară, ar fi… putere ! Dacă v-ar fi fost limpede (cum nu le este nici consilierilor dv, toți peceriști contrarevoluționari), ați fi avut la îndemînă și ați fi utilizat subliniind că Justiția este doar forță care are datoria ca, subordonată total și absolut Puterii, să soluționeze, cum dispune exclusiv Puterea (prin legi), litigiile produse de încălcările legii.
Ar fi fost momentul să puneți în discuție și ar trebui să elaborați un proiect de schimbare esențială a modului cum sînt selectați magistrații, care este în prezent contraproductiv și total periculos, scos definitiv, fără vreo excepție, de sub controlul Poporului, care este (sau nu este ?) deținătorul Suveran al Puterii pe care o exercită prin Puterea dată reprezentanților săi. Însă Puterea postdecembristă este esențial antidemocrată și absolut minoritară, exprimînd interesele unei cîtimi infime a populației – cel mult doi-trei la sută.
De aceea și de aici se impune prima sarcină a Președintelui care și-a asumat povara de a-i reprezenta pe cei 100 la sută ! Dar cum ne puteți cunoaște, reprezenta și apăra interesele ? Dacă nu chiuleați la cursurile fundamentale de formare a cetățeanului din gimnaziu, liceu și facultate sau dacă nu ștergeați totul din memorie o dată cu intrarea în gunoiul PNL, ar putea răspunde, fără să citiți textele pregătite: prin partidele politice ale fiecărei și ale tuturor claselor și păturilor sociale, toate cu acces liber garantat sever spre parlament !
Ați auzit vreodată aceste vorbe ? În timpul candidaturii și imediat după alegere, îmi păreați că ați reținut prima îndatorire: organizarea politică a țăprii, aceasta însemnînd o lege adevărată a Partidelor politice care să înlocuiască însăilarea peceristă din 1989, 1996, 2003.
Pentru a realiza un lucru… bine făcut însă, precis nu vă trece prin minte cum este posibil; totul este (eu sînt vechi și priceput politician, precum și deținut politic, nu dintre cei decorabili de dv) foarte simplu: constituiți o comisie pentru elaborarea proiectului de lege, formată din: un burghez (care să nu fie jurist), un moșier (nu jurist), un liber profesionist (nu jurist), un intelectual (nu jurist), trei muncitori și trei țărani, cărora să le puneți la dispoziție, ca personal tehnic, fără drept de vot, un secretar și unu-doi-trei juriști, cu termen de predare a textului perfect în zece zile; apoi vă răstiți la Putere: ”Parlamentul să adopte imediat Legea Partidelor”.
Eu mă ofer să vă consiliez. Altă dată despre MCV.
7 ianuarie 98

 Prof. Gheorghe UNGUREANU