luni, 8 decembrie 2008

Uninominalul de partid !

Era rîndul P.N.L.-ului să dispară, după întoarcerea în eternitatea gunoaielor istorice (şi isterice !) a P.N.Ţ.-ului, partid (ca să nu-i spunem pe nume: gaşcă anti-istorică) anti-naţional, anti-ţărănesc şi, dacă luăm în considerare şi scaieţii din coadă,acceptăm, cum gunoaiele, reciproc, şi-au reproşat: cretin şi demodat !
Bazîndu-se pe crema peceristă versată prin toate schemele şi funcţiile, în rotaţie tradiţională, ordonată de Secretariatul cel mare, supravegheat de tovarăşul Iliescu, PNL-ul a ştiut ce-l aşteaptă; de aceea, împreună cu şeful de scenă al Dreptei, tovarăşul Băsescu, au hotărît, la puţină vreme după încropirea DA-ului, să se despartă strategic, pentru a se salva o fărîmă...
Stăpîn pe cuiul de sus al scării, consiliat de stăpînii din umbră, pendularul Popescu-Tăriceanu a priceput cum poate supravieţui el însuşi, gaşca proprie, precum şi adversarii colaboratori. Şi a trecut la treabă, realizînd, cu uşurinţă, căci în parlament nu există nici un adversar al ciocoilor pecerişti, cel mai înalt şi drastic eşafod pentru vreun aspirant din partea maselor populare: votul uninominal, care este o numire disimulată pentru votul ... cenzitar ! Prin acesta ne-am întors cu secole în urmă, în bezna de dinaintea apariţiei burgheziei, în faza cînd ea avea un dram de progres pe buze.
Cuplat cu ciomagul garanţiei băneşti, ca expresie a unei discriminări incredibile, votul uninominal a pus semn întors de Oituz pentru orice aspirant plebeu şi astfel, circul s-a jucat numai pe bani mulţi, de unde şi cîrpele cu care s-a încercat astuparea gurilor...
Dar nu ştiu politicienii care posedă, din belşug, burtă, gîrbiţă, ceafă, crupe şi osînzi, că cei supli-n talie şi ageri la minte primesc micii şi cîrpele, berea şi fierea (din slogane) dar votul ... e secretul lor !
Aşa s-a întîmplat frumosul urît: 34 % de votanţi prezenţi, din care tichia de mărgăritar pe capul măgarului nu se întinde mai mult de cinci-şase procente, cu un băţ mai mult decît înveşnicitul în gunoaie...
E legitimă o asemenea guvernare ? Gîndeşte fiecare cum ştie, răspunde cum simte că-i foloseşte.
Noi ştim însă că CEI MULŢI ŞI PUTERNICI AU ÎNCEPUT SĂ PUNĂ ÎN URNE ŞI IMACULAREA VIEŢII LOR, ca semn că înlăuntrul lor a început să se lumineze împotriva ciocoimii spurcate... din care urcă fără jenă în parlamentul, care ar trebui să fie sanctuar, cîte un şontîc-şontîc, mai e mult pîn' la tîrg, cu un vot, două...
Rezultatul ? P.N.L.-ul, după dreptate, a rămas în afara parlamentului, căci nu avea decît ... două judeţe, DAR, prin nebăgarea de seamă a concubinilor concurenţi, el a redactat cum a ştiut el -ca viitor pierzător- metodologia împărţirii eşecurilor şi, ca urmare, a înlăturat cu dosul palmei pe cei doi dinaintea sa şi, abil şi fără drept, le-a luat mandatele, intrînd în parlament şi chiar cu de vreo zece ori mai multe mandate decît ar fi primit pe un vot corect !
În plus, l-a îmbrîncit în afara parlamentului pe P.R.M. care ... trecuse pragul de 5 %, dar prostitul, în totalitate de stînga, condus de un şef în totalitate de dreapta, adulmecă, sughite şi tace ! Ca şi şeful de dreapta care conduce un partid de stînga ! Ce uimitor ! De fiecare dată se împlineşte vorba sacră a Poporului: "fiecare pasăre pre limba ei piere !"
Ne aşteaptă vremuri grele, tot mai grele; monolitul gunoaielor e încă deasupra; s-a închegat înainte de a cădea în hău.
E datoria maselor populare să nu-l lase să prindă rădăcini.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moartea Capitalismului, Imperialismului şi Terorismului de Stat ! TRăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 30 noiembrie 2008

Imn Daciei. Se dedică tuturor Dacilor, de pretutindeni

Veniţi astăzi la Altarul
De la Alba Reunirii,
Să ne plîngem greu amarul
Şi durerea despărţirii !

Să jurăm că niciodată
N-om visa la altceva
Decît, în străbuna Vatră,
Să refacem Dacia.

Curg voios şi plîng sinistru
Fiii Daciei străbune
Dinspre Tatra, dinspre Nistru,
Într-o Vatră să se-adune.

Mama bună-şi strînge-Acasă
Pe copii şi-i dojeneşte,
Căci, din toţi, cea mai frumoasă
Dintre fete,-acum lipseşte.

Veacuri şi milenii multe,
Rîvnită de toţi barbarii,
Dacia jertfit-a-n lupte
Plopii tineri şi ştejarii...

Basarabie rănită,
Ia-ţi de braţ pe Bucovina
Şi pe Dobrogea ciuntită -
Reuniţi-vă ţărîna,

Maramureşul, Banatul,
Cu Panonia uitată
Şi de-a lungul şi de-a latul,
Istria înstrăinată...

Ne-am strîns iarăşi la Altarul
De la Alba Reunirii
Să ne stingem Setea-Jarul,
Jalea cruntă-a despărţirii.

Şi jurăm că niciodată
N-om visa la altceva
Decît, în străbuna Vatră,
Să refacem Dacia !

Alba Iulia, 1 Decembrie 1990;
1 Decembrie 74 (pe stil nou, al Erei Democrate)
(Reprodus din volumul "Medalia-de-Jar", Editura "Meşterul Manole", 2001)
Astăzi, 30 noiembrie 92
Prof. Gheorghe UNGUREANU

La...Botare !

În Socialism exista un cîntec mobilizator pentru alegeri care avea un refren "Hai la vot !", sigur făcut de aceiaşi, de tip Ana Blandiana, care miaună şi acum pe aceleaşi lungimi de undă...
Exceptînd primul vot, pare-mi-se, de ziua mea,-la 5 martie 1960- nu m-am dus decît luat de şleahtici, cu maşina, de acasă (să fim corecţi: cu rugăminţi). Noi toţi îngînam, murmuram sau rosteam refrenul -ceea ce ne amuza, ca formă de protest- "Dă-i la Bot, dă-i la Bot !"
Acum mergem să facem acelaşi lucru, deşi nu mai există garanţia din timpul regimului democrat, cînd ştiai că ei, Aleşii, reprezintă interesele generale pozitive ale comunităţii, garanţie negată parţial atunci, negată total şi absolut acum.
Pînă la această mascaradă, deviza era să NU mergem la vot, căci şi aşa nu-l putem transforma în alegere, noi neputînd depune candidaturi, nici după recunoaşterea "de jure" a Partidului de către CEDO, datorită bestialităţii despotice a ciocoilor pecerişti care ne-au blocat orice cale de existenţă, darmite de acţiune !
Totuşi o INOVAŢIE de maximă importanţă a intervenit anul acesta: posibilitatea de a ne evidenţia VOTUL DE PROTEST prin introducerea în urnă a votului alb, fără nicio ştampilă. De aceea, de acum deviza noastră este OAMENI AI MUNCII, SĂ MERGEM CU TOŢII LA VOT ! Este singura "alegere" a noastră, fără alternativă; numărul de voturi albe va arăta cîţi ne-am înţeles rostul nostru cel mai intim.
În speranţa că VOTUL DE PROTEST va fi semnificativ înalt, avem, iată, baza de la care să pornim, imediat, la pregătirea prezentării candidaţilor noştri proprii pentru europarlamentarele şi prezidenţialele din 2009. Să trecem la fapte !
Nici un votant lipsă ! Toate buletinele noastre de vot - albe, neatinse de ştampilă ! Să afle infractorii că NOI SÎNTEM CEI MULŢI ! Iar în politică NUMĂRUL ESTE CEA MAI MARE CALITATE ! Succes, stimaţi tovarăşi, exploataţi de către infractori şi asupriţi de imperii !
Jos burghezo-moşierimea ! Moarte Imperialismului şi Terorismului de Stat !
Trăiască SOCIALISMUL !
Adaug două epigrame adecvate momentului:
1. Unui partid (PSD) care pretinde, absolut gratuit, că este de stînga, dar face alianţă politică şi electorală cu un partid tipic burghez (PC), deşi acesta l-a trădat o dată, provocînd cel mai dezastruos moment:
Pare că te-ai ars (ori ba ?)
În trecut, şi-atunci de ce,
Pregătindu-ţi iarăşi ciorba
Nu sufli şi în ... P.C. ?
2. Unii candidaţi şi-au pictat chipul pe trotuar şi ne îndeamnă să-i votăm:
V-asigur că, anticipat,
Şi nu-s în urbe eu întîiul-
Deja pe unii i-am Botat
Chiar apăsat - şi cu ... călcîiul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 19 noiembrie 2008

Pentru un calendar adevărat !

Sînt şi în prezent, au fost dintotdeauna diferite tipuri de calendare care au diverse cauze şi justificări, iar unele organisme internaţionale şi mondiale au încercat -tentativă prezentă şi astăzi- să impună unul anume care să satisfacă, în esenţă, pofta de sobordonare a iniţiatorilor, calendarul avînd un important rol social, economic, dar mai ales instructiv-educativ, afectiv şi, în primul rînd, politic.
Esenţa în cauză şi, mai ales, în finalitatea calendarului, este aspectul generalizator, supranaţional, fiecare tip fiind împins şi impus, spre acceptare, ţărilor, popoarelor şi statelor, iar această presiune prinde în primul rînd la cei care nu şi-au format ori nu şi-au păstrat un calendar propriu.
În ultimul mileniu şi jumătate a fost inventat calendarul evreiesc (anul 465 e.n.)avînd la bază biografia fabricată a unui personaj fantasmagoric, menit să devină stindard pentru asuprirea popoarelor şi transformarea Omului în Rob desăvîrşit şi perpetuu, prin mijlocirea unor slogane aparent inofensive, dar, în realitate, de-o violenţă şi cruzime inimaginabile.
Sistemul s-a impus prin extinderea ciumei religioase în marile ţări ale Europei, continent care, surclasîndu-le pe celelalte timp de multe sute de ani, a determinat preluarea lui şi la organismele internaţionale şi mondiale, stare de fapt care face ca în prezent, între multele calendare existente, să fie preponderent cel evreiesc; continuăm să-l numim aşa fiindcă el slujeşte Doctrina evreiască a Robiei, deşi este inventat de un grec pe pămîntul Daciei.
Păstrarea unui asemenea mod de a ne calcula şi numi anii, secolele şi epocile istorice, este o Ruşine pentru Omenire în întregul său şi pentru fiecare om în parte ! Nu negăm dreptul evreilor şi al altor popoare de a-şi socoti cum doresc anii, dar trebuie să respingem impunerea unei invenţii diavoleşti altora şi, în special, nouă.
Dar nu numai această motivare ni se evidenţiază pentru a ieşi din Robie; sînt multe altele şi aş nota acum încă una: aşa cum este sistematizat anul, în luni, săptămîni şi zile, nu corespunde realităţii astronomice şi, în mod esenţial, este categoric greoi de utilizat, cu luni inegale (de 28, 29, 30 şi 31 de zile !), chiar ani inegali, cu începuturi şi finaluri neuniforme şi, ca să închei, cu nume nefireşti date lunilor (a noua, a zecea, a unsprezecea, a douăsprezecea - se numesc, ciudat, chiar dacă dispunem de explicaţia istorică- a şaptea, a opta, a noua, a zecea !) şi zilelor săpămînii, fără nicio corespondenţă cu vreo logică.
E timpul să dăm jos acest jeg evreiesc de pe calendarul nostru şi să ne organizăm un calendar avevărat, cu explicaţii şi finalităţi pozitive, progresiste şi ştiinţifice !
Nu mă voi referi la organizarea internă a structurii anului şi nici nu e nevoie, căci există o propunere excepţională, care nu poate avea nicio opoziţie, anume "Calendarul rotarian" creat de un distins şi energic întreprinzător şi om politic, tovarăşul George ROTARU.
Eu voi relua ideea lansată de mine mai demult -şi cred că eu însumi am citit-o la alt autor, în adolescenţă (scuze pentru uitare !)- privind numărarea anilor şi nu mă refer la poporul nostru sau la un anumit popor, ci la toate popoarele, la întreaga omenire (care ar putea -şi sînt sigur că, mai devreme ori mai tărziu, aşa va face- să adopte un singur mod de a număra anii, de la un eveniment epocal, primul în istoria cunoscută a Omenirii şi de maximă, covîrşitoare, importanţă pentru întregul ei şi pentru fiecare.
Acest eveniment trebuie să fie istoric real, cunoscut şi recunoscut de toată lumea, să fie pozitiv în evoluţia societăţii omeneşti, determinîndu-i Dezrobirea sau începutul ei şi a individului, pecetea esenţială a epocii fiind Libertatea ca persoană şi Eliberarea ca popoate şi state. Astfel caracterizat, evenimentul care să fixeze punctul Zero trebuie să marcheze începutul Istoriei adevărate, linia de hotar faţă de preistorie, ca epocă a umilinţelor, a sclaviei şi Robiei.
Acest eveniment există, el a avut loc ! Trebuie doar să fim lucizi, să-i observăm caracteristicile enunţate şi să notăm acolo cota Zero. Acest punct este 25 Octombrie 1917, Ziua Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie !
În acea zi a ieşit victorios Binele, în lupta cu Răul secular, milenar, epocal. Aceasta este cota Zero cînd Libertatea mulţimilor începe să nu mai fie doar ideal, ci să devină realitate socială; aceasta este cea mai mare înfăptuire epocală, pozitivă, din istoria cunoscută a Omenirii. De aici trebuie să numărăm anii !
Aşadar, vă invit pe toţi cei care aţi înţeles frumuseţea Dezrobirii sociale şi a curăţirii de jegul religios, să număraţi anii de la cota Zero - 25 Octombrie 1917, care devine ziua I, luna I, anul I (ziua şi luna urmînd a fi regîndite în raport de un an structurat logic şi rotund, cum am sugerat deja).
Să datăm, de astăzi, existenţa cu un calendar adevărat: al Epocii de Lumină a Omenirii.
Moarte Robiei ! Trăiască Libertatea ! Trăiască Socialismul !
Astăzi, 19 noiembrie anul 92
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 16 noiembrie 2008

Politicianul... ideal ?!?

Secţia de propagandă a C.C. al P.C.R. -am numit totalitatea manifestărilor post-decembriste cu ambiţia declarată de a se numi "presă"- trîmbiţează pe toate culorile, lungimile de undă şi maculaturile nevoia de a avea un ... "politician ideal", deoarece, din păcate, se lamentează că nu avem asemenea specie în fauna de după decembrie, pe cîmpul politic romînesc, ultimul soi şi exemplar dispărînd în 22 decembrie, o dată cu apariţia declaraţiei de război total exprimat de pecerişti Partidului Comunist, război a cărui chintesenţă a fost demnă de şefa virtuală a stabilimentului de la "Crucea-de-Piatră" prin titlul banditismului desăvîrşit: "Scînteia Poporului" ! Cu chemarea fascistă (citez din memorie):"Cine poate să ţină o armă, la arme !"
Ca să vă imaginaţi proporţia crimei, vă reamintesc faptul că acea maculatură -care înlocuia cel mai brav şi mai longeviv ziar de pe pămîntul Daciei- era trimisă, pe banii şi abonamentele "Scînteii", în toate colţurile ţării, în patru milioane de exemplare ! De aceea -ca să trec peste cei 19 ani- avortonul "Scînteii" este nevoit astăzi să-şi satisfacă poftele, maculate, publicînd (pe banii cui, oare ?), în regim de semi-gratuitate,o sută de cărţi din tezaurul literaturii universale... Aceasta în speranţa -care va rămîne deşartă- că se va produce un ... reviriment. Ce păcat că acolo nimeni nu ştie vorbele unui mare dascăl de liceu: "Din fier de plug, arc de ceas nu poţi face, geaba te scremi !"
Această anti-presă cere cu insistenţă -în slujba politicienilor pe care îi îneacă zilnic în cremă de sodă caustică- să piară "clasa" politică actuală şi să apară, ca un Făt-Frumos (de care nu mai ştie şi nu mai vorbeşte nimeni în Era lui Sanchi şi a lui Ochei), omnipotent, omniprezent, atoateştiutor şi atoatefăcător, politicianul ... ideal, iubit, preţuit şi ... votat de toată lumea !
Această clamare exprimă nu numai culmea sclaviei prefăcute, ci, mai ales, adîncimea cea neagră, ireversibilă, a ignoranţei şi idiotizării. Păi, cum să fie, nene-ca-jurnalist, ideal, pentru cele 12.000.000 de angajaţi din 1989, politicianul responsabil, deşi iresponsabil, pentru aruncarea lor în stradă, îmbrînciţi afară din fabricile şi uzinele pe care EI LE-AU CONSTRUIT ??? Niciodată şi nicăieri politicianul lălăitor nu va fi ideal pentru cei pe care îi exploatează infractorii ! Cum, de altfel, niciodată şi nicăieri nu va fi ideal, pentru Burghezie şi Moşierime, pentru trîntori şi infractori, ca politician, Muncitorul şi Ţăranul care se ridică împotriva Burgheziei şi a Moşierimii !
Nu aveţi, scribilor robiţi unui blid cu linte, un dram de minte să pricepeţi că ideal pentru fiecare clasă şi categorie socială este exclusiv politicianul propriu acelei clase, ridicat din sînul ei, pînă la conştienţa posibilităţii şi necesităţii luptei-de-clasă, ca singur şi sigur motor al evoluţiei sociale, ca tunel obligatoriu prin care vin echilibrul şi pacea socială, cu condiţia instaurării şi menţinerii, în continuă perfecţionare, a unui regim politic democrat, în care nimeni să nu fie împins în afara cîmpului de joc decît prin mijlocirea cîntarului imparţial (şi nealterat): urna de vot !
V-am spus, iată, că pot exista politicieni ideali, dar numai la plural, cel puţin în atîtea tipuri cîte clase şi categorii sociale există; la noi, în Romînia post-decembristă, sub regimul contrarevoluţionar despotic, de esenţă feudalo-ecleziastică, are libertate să existe şi să acţioneze un singur tip de politician, ideal pentru grupări minoritare (economice, sociale, etnice, religioae, culturale, sexuale, infracţionale, extremiste, teroriste, fasciste...), la noi funcţionînd o totală tiranie a minorităţilor, în condiţiile inexistenţei desăvîrşite, pe arena politică, a oricărei majorităţi.
În această domnie absolută a minorităţilor, aflaţi scrietorilor, că nu există, că nu poate exista politician ideal, prototip pentru întreaga societate !
Dv., în calitate de "cîini de pază" ai infractorilor, greu veţi pricepe şi, mai ales, greu veţi accepta aceasta. Cînd vom reveni la un regim democrat, iar dv. veţi putea să scrieţi ca şi acum -vă promitem această libertate- veţi putea constata cîte tipuri de politicieni ideali vom avea; întru care vă urez cerneală şi hîrtie răbdătoare !
Eu, ca jurnalist revoluţionar militant şi politician ideal -pentru clasa mea socială- sînt liber să zic altfel decît dv.: Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Partidul Comuniştilor - neradiat !

Inamicii democraţiei se opun făţiş, de peste 12 ani, la înregistrarea oficială a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), tocmai pentru că este, mai întîi, partid democrat, apoi că este nepecerist; astfel, în ciuda Hotărîrii exprese a Curţii Europene a Drepturilor Omului (nr. 3 din 3 februarie 2005), nici pînă astăzi nu s-a pronunţat o hotărîre corectă pentru repararea integrală a violării drepturilor noastre fundamentale de către Statul Romîn, noi rămînînd singurul stat din lume unde nu poate funcţiona un partid democrat, ci numai cele peceriste, toate burghezo-moşiereşti, anti-democratice.
Ba încă, Parchetul Bucureşti a poftit să ceară şi s-a dispus de către Tribunalul Bucureşti RADIEREA ÎNSCRIERII Partidului, chiar înainte de a fi înscris conform hotărîrii CEDO şi efectelor revizuirii.
În urma contestaţiei noastre, Curtea de Apel Bucureşti a admis-o şi a modificat sentinţa, respingînd cererea Parchetului de radiere a Partidului, ca neîntemeiată, ceea ce reprezintă un mic pas spre normalitate.
Dar litigiul nostru cu statul despotic are încă multe şi esenţiale zone întunecate, căci sîntem de peste 12 ani blocaţi în întreaga activitate, nu ni s-au dat sedii, timpi de antenă, susţineri financiare legale, am fost împiedicaţi să participăm la "alegerile" din 1996, 2000, 2004, 2007 şi 2008, ni s-au provocat abuziv, de către instituţii ale Statului, însemnate pagube şi cheltuieli de judecată, brutalităţi privind dreptul nostru la imagine, ponegriri prin activităţi ale serviciilor ascunse...
Pentru toate am formulat cerere reconvenţională, inclusiv pentru anularea "alegerilor" din anii menţionaţi, precum şi plîngeri penale şi sesizări la Consiliul Superior al Magistraturii, ca şi la organismele europene şi mondiale.
Chemăm pe toţi oamenii muncii -şi în primul rînd pe cei din clasele sociale fundamentale, Muncitorimea şi Ţărănimea- să se înroleze în partidul propriu pentru ca astfel să-şi poată exprima, reprezenta şi apăra interesele de clasă şi ale atitudinii patriotice în raport cu alte state şi popoare.
Să ne gîndim şi să-i desemnăm pe cei mai buni Muncitori şi Ţărani, inclusiv Ciobani, spre a candida la alegerile europarlamentare din 2009; cei peste 18 milioane de votanţi au nevoie de candidaturile noastre. Să le oferim şansa luptei şi victoriei electorale !
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

Plătitorul salariilor private

"Adevărul" din 14 noiembrie 2008 ne-a adus pe prima pagină o ştire care, probabil, a trecut neobservată, deşi ea exprimă esenţa deosebirilor de clasă şi, în fond, a exploatării: "Cel mai mare salariu: 103.000 euro/lună" primit în 2007 de "o persoană care lucrează în domeniul comerţului cu energie".
Este vorba, fără îndoială, de o întreprindere pe care a jefuit-o Statul capitalist de la proprietarul şi producătorul adevărat -Poporul Romîn şi în primul rînd CLASA MUNCITOARE- dăruită apoi unor infractori interni ori străini. Patronul profitor, fără ca să facă vreun efort pentru imensa lui avere, oferă acest salariu unui slujitor devotat lui, din birul pe care îl percepe lună de lună de la cele 23 de milioane de exploataţi, care plătesc chiar pentru folosirea produsului muncii lor...
Fiara acaparatoare este chiar lăudată şi premiată pentru această ispravă, pentru că ... plăteşte impozit Statului donator (care nu avea niciun drept să vîndă proprietatea poporului, acesta fiind singurul -în integritatea sa- să hotărască asupra vînzării), iar din impozitul perceput Statul îşi face bugetul din care, la rîndul său, risipeşte cît poate, inclusiv pentru satisfacerea propriilor slugi devotate cu salarii nelimitate, uneori cît cele private sau chiar mai mari !
Indiferenţa cu care producătorii primari -Clasa Muncitoare care realizează toate mărfurile (de stat sau particulare)- privesc problema salariilor private şi aplombul furios cu care Statul respinge discutarea problemei, ca şi lauda deşănţată a Patronului care se apără ţipînd "sînt cel mai mare plătitor de impozit, pot face ce vreau !" reprezintă bolile grave ale societăţii noastre contemporane -incredibile şi impardonabile după 45 de ani de regim politic democrat- toate la un loc sudînd granitul, din bule de aer cu acizi urît mirositori, care ascunde esenţa putredă a Capitalismului, pretutindeni şi profund antidemocrat şi devorator de valori în scopul îmbuibării bestiilor.
Oamenii muncii cei mulţi, care primesc picul lor de retribuţie, fie de la bugetul Statului, fie din ceea ce se-ndură să le întoarcă patronul din propria lor muncă jefuită, se bucură cînd patronul varsă mai mult impozit, neconştientizînd ceea ce ar fi cel mai important - că aceasta este măsura exploatării majorităţii sociale imense de către o minoritate minusculă. De la această conştientizare pornesc explicaţia, trebuinţa şi legalitatea dreaptă a luptei de clasă. Ea şi numai ea, conştientizată şi asumată, desfăşurată în respect pentru lege şi ordine, poate fi motorul evoluţiei pozitive a societăţii; noi, după 22 decembrie 1989, ne aflăm într-o INVOLUŢIE profundă, complexă şi rapidă, cu unul dintre rezultate lărgirea incredibilă, pînă la ruperea legăturii, a distanţei dintre salariul minim real (de circa trei-patru sute de lei) şi cel maxim nominal (cel real fiind mult mai mare) de circa patru milioane de lei: imaginaţi-vă, grafic, un muncitor mîncînd, într-o lună, cu familia sa, trei-patru pîini în faţa unui munte de godzilă devorînd ... patru milioane de pîini !
Iar deasupra nişte decrepiţi spunîndu-le "nu trebuie să vă gîndiţi la lupta de clasă, căci fericiţi vor fi... cei săraci...!"
Pînă cînd, Clasă Muncitoare, vei suporta batjocura ?!? Ar trebui să-ţi aminteşti, cît nu e prea tîrziu: "Hai la lupta cea mare/ Rob cu rob să ne unim !"
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 14 noiembrie 2008

De ce nu sînt numai două Partide ?!?

De nenumărate ori am fost întrebat sau mi s-a cerut să explic ori chiar să susţin ideea existenţei (la noi, după decembrie 1989) a numai două Partide. Chiar ieri mi-a repetat întrebarea o tînără ziaristă talentată, M.P. La întrebarea mea de răspuns "Care ?", replica a fost "Oricare, dar numai două !"
După ce voi preciza că asemenea "opinie" au toţi ziariştii din epoca anti-presei romîneşti "Cristoiu", de după decembrie 1989, indiferent de vîrstă şi de rangul publicaţiei, e cazul să menţionez că toţi, fără excepţie, demonstrează -ori afişează, din şiretenie sau comandă- o totală şi profundă lipsă de instrucţie politică elementară.
Adică, pentru edificare, nu cunosc sau afişează ostentativ că nu pricep (mă refer la ziariştii de peste 40 de ani) conţinutul noţional propriu al unor termeni "sine qua non" pentru politician şi jurnalist: politică, democraţie, partid (politic), clasă socială, alegeri, libertate, independent, Putere, opoziţie...
Tema poate şi trebuie dezbătută în nenumărate prelegeri; de aceea mă rezum la cîteva idei concluzive:
- Într-un stat democrat trebuie să existe -ca să-şi păstreze caracterul enunţat- cel puţin atîtea Partide cîte clase şi categorii sociale există (unele clase sociale, cu existenţă complexă, pot avea mai multe Partide);
- O Putere în care nu există toate clasele şi categoriile sociale (care au o anume pondere minimă), nu este deplin democrată;
- O Putere în care lipsesc clasele sociale fundamentale (la noi, Muncitorimea şi Ţărănimea) este esenţialmente anti-democrată; Romînia este singura ţară din lume în care nu poate funcţiona un Partid democrat (Partidul Comuniştilor);
- Fiind absente din cîmpul politic naţional clasele sociale fundamentale (care sînt, evident, numai de Stînga) şi Partidele lor, la noi în ţară NU SE FACE POLITICĂ, după 22 decembrie 1989, ci teatru tragi-comic în folosul exclusiv al ciocoilor pecerişti, care nu mai construiesc Socialismul, ci Capitalismul şi Imperialismul, nu mai apără Statul, ci îl nimicesc aducîndu-l la condiţia de găoace de gunoi pentru Imperii, nu mai apără Patria, ci o pun la dispoziţia Barbarilor Fascişti, ca bază militară pentru războaiele de agresiune şi pentru acţiunile teroriste de stat...
Dacă în ţară ar fi 10-12 Partide, toate reprezentate în Parlament, conform procentului din realitatea socială, ALTFEL ar arăta Ţara noastră, ca Patrie liberă şi in-dependentă !
Cînd ziariştii vor (re)învăţa aceste lucruri, nu vor mai mîzgăli hîrtia, transformată în maculatură-depozit de gunoaie, utile infractorilor...
Joc Burghezo-moşierimea ! Moarte Imperialismului, Extremismului, Terorismului de Stat ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 8 noiembrie 2008

Vot de PROTEST !

Ca de fiecare dată, în loc să-şi propună proprii candidaţi, care să reprezinte, să exprime şi să apere interesele clasei muncitoare şi ale ţărănimii, muncitorii şi ţăranii, precum şi alţi oameni ai muncii, inclusiv intelectuali, mă întreabă "pe cine votăm ?"
Le răspund cu o foarte serioasă glumă: "Pe tine ! Sau uită-te în oglindă şi votează pe cel care seamănă cu tine !", sfîrşind prin a-i îndemna pe toţi cei din clasele şi categoriile sociale oprimate SĂ NU SE DUCĂ LA VOT, căci doar vot a fost între 1990 şi 2008, ci nu alegere !
Acum, pentru prima dată, poate din "greşeala" legiuitorului, în textul legii şi-a vîrît picătura novatoare un spirit nou, potrivit căruia vor fi evidenţiate separat VOTURILE ALBE, la care legea electorală face referire specială în art. 45 alin. 13 şi alin. 15 litera h, precum şi în art. 46 alin. 3.
Iată, aşadar, singura posibilitate, aflată la îndemîna oricărui votant, de a-şi exprima nemulţumirea faţă de candidaţii găsiţi în liste, fie propuşi de găştile numite "partide", fie şi cîţiva "independenţi", termen sub care se ascund exclusiv candidaţi ai burghezo-moşierimii, dependenţi de aceste grupuscule sociale, roşi de ambiţii, vanitoşi, înlăturaţi, de cele mai multe ori, din găştile în care li se părea că nu mai încap, pentru a rămîne sau pentru a intra...
Toţi candidaţii, fără excepţie, inclusiv personalităţi din cultură şi artă, liber profesionişti -atraşi, de regulă, de partide spre a le salva- sînt exponenţii infractorilor, deci ai bogaţilor, cu idei, principii, sentimente şi atitudini anti-democratice, anti-umane, anti-naţionale, pro-capitaliste şi pro-imperialiste, militînd constant pentru susţinerea celor 1-3 % din această categorie.
Ştim că nu ne pot reprezenta pe cei 18.000.000 de votanţi care, neavînd ce alege -din propria noastră vină că, nu ne-am organizat politic şi nu ne-am desemnat candidaţi- AVEM ACUM ŞANSA DE-A NE EXPRIMA ADVERSITATEA faţă de întreaga faună a burghezo-moşierimii şi faţă de candidaţii ei, PREDÎND BULETINUL ALB, fără nicio ştampilă, exact aşa cu l-am primit.
Neavînd candidfaţi, nu putem să promovăm în legislativ pe cineva care să se exprime pentru noi, dar ne vom arăta nouă înşine şi infractorilor că îi cunoaştem pe ei şi îi respingem, votul nostru evidenţiindu-se separat, iar în viitor vom şti să-l dirijăm în folosul pozitiv al claselor sociale exploatate care, deşi sînt făuritoarele tuturor bunurilor materiale şi spirituale ale ţării, nu au, practic, după 1989, niciun drept politic (inclusiv electoral)...
Prilejul primei revanşe se va ivi foarte curînd, la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale (dacă vom vrea să fie alegeri, ci nu tot votări !) din 2009, cînd vom avea proprii candidaţi...
Aşadar, Muncitori, Ţărani, intelectuali netrădători, funcţionari, şomeri, casnice, tineri, studenţi, pensionari, mici întreprinzători, alţi oameni ai muncii -care nu aveţi decît o singură avere, Sfînta Muncă, pe care v-o jefuiesc infractorii- MERGEŢI CU TOŢI LA VOT şi, pentru a vă servi interesul propriu şi al clasei dv. sociale, PREDAŢI BULETINUL ALB, fără nicio ştampilă ! Numai aşa vă puteţi afirma acum adversitatea faţă de inamicii politici, protestul faţă de statul care nu vă recunoaşte practic drepturile politice elementare, stipulate în Constituţie şi legi speciale, în Convenţia Europeană şi în Declaraţia ONU asupra Drepturilor Omului !
VOTUL ALB este, în condiţiile date, VOT DE PROTEST faţă de exploatarea socială şi asuprirea naţională, este votul nemulţumirii că am ajuns -din culmea realizărilor în 1989- în starea de mizerie actuală cînd bogaţii îşi angajează contabili şi mercenari înarmaţi ca să le ţină evidenţa averilor (jefuite de la noi) şi să le apere, iar noi apucăm drumurile negre ale pribegiei sau ale cutiilor de gunoi...
Ridicaţi-vă în picioare ! Votul alb vă va exprima conştientizarea stării personale şi mai ales a clasei sociale de care aparţineţi ! Poate va pricepe şi ... clica politică ! Iată diferenţa dintre noi, clase sociale fundamentale, batjocorite de o minusculă clică anti-socială, şi ei, această clică autonumită "politică", slujitoare a infractorilor !
Eliminaţi această diferenţă, scuturînd clica politică de pe grumazul nostru ! O puteţi face foarte uşor, începînd cu predarea buletinului de vot în alb ! Succes !
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte imperiilor ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 7 noiembrie 2008

91 de ani de la M.R.S.O.

Cel mai mare eveniment pozitiv din istoria cunoscută a Omenirii s-a petrecut cu 91 de ani în urmă, la 7 noiembrie 1917 (25 octombrie, pe stil vechi) în Rusia ţaristă, la Petrograd, devenit, în cinstea conducătorului insurecţiei muncitorilor şi soldaţilor, LENINGRAD,nume la care, desigur, va reveni oraşul şi cu care va rămîne permanent în istorie.
Sub conducerea celui mai mare om politic al istoriei cunoscute, Vladimir Ilici Lenin, s-a constituit primul stat democrat din lume, în care Puterea a revenit celor care trebuie -ca să putem vorbi de DEMOCRAŢIE- s-o deţină de drept: CEI MULŢI, sub conducerea singurului partid democrat, al celor mulţi: partidul comunist, supranumit BOLŞEVIC, termen care exprimă nivelul cel mai înalt al democraţiei, în opoziţie cu ceilalţi exponenţi ai forţelor limitat revoluţionare, menşevicii, cei puţini; aceştia, menşevicii, sînt social-democraţii de astăzi, oportunişti, ghiftuiţi cu averile jefuite de la Popor şi de la fiecare om al muncii, constructorii Capitalismului şi Imperialismului, adepţii măcelurilor interne şi ai agresiunilor împotriva altor ţări şi popoare.
Atunci, la 7 Noiembrie 1917, V.I. Lenin, în fruntea forţelor insurecţionale, a înlăturat putredul regim ţarist instaurînd Puterea Sovietelor, forma de organizare şi de exprimare a Puterii de către cei mulţi; practic, într-un stat democrat, în Putere (organismul legislativ) trebuie să existe reprezentanţii claselor şi categoriilor sociale fundamentale, acestea fiind, de regulă, Muncitorii şi Ţăranii, ceea ce a realizat prima revoluţie socialistă din lume. Fără Muncitori şi Ţărani în legislativ, nu există, nu poate exista, în mod obiectiv, democraţie, căci tocmai aceasta înseamnă "democraţie" = puterea poporului, iar popoarele sînt formate, cel puţin în miile de ani de cînd avem informaţii, în primul rînd, din Muncitori şi Ţărani.
Pentru că atunci, la 7 Noiembrie 1917, Muncitorii şi Ţăranii au ajuns în locul cuvenit de drept, acel eveniment insurecţional, care a însemnat victoria revoluţiei socialiste, este cel mai important din istoria Omenirii. Poate că în cele 260 de milenii ale Omenirii au mai existat epoci democrate, dar informaţiile au dispărut o dată cu transformarea în scrum şi cenuşă a Bibliotecii de la Alexandria.
În cei 91 de ani de istorie democrată, multe ţări au trecut prin evoluţii pozitive, în diferite continente, unde s-au instaurat regimuri politice democrate, victoria MRSO fiind un simbol şi un exemplu mobilizator. Chiar şi după complotul (şi RĂZBOIUL, în cazul Romîniei) imperialist contrarevoluţionar din 1989, împotriva regimurilor politice democrate din ţările Europei Centrale şi de Est, multe popoare au luat calea democraţiei, aşa cum se întîmplă în America Centrală, unde există un alt simbol şi model atractiv: Cuba Eroică.
Dezastrele produse în propriile ţări Imperialiste şi erorile sau trădările din cele socialiste (Gorbaciov, Elţîn) au făcut posibilă victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei imperialiste, antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale din unele ţări europene. În unele, imperialiştii, prin instrumentul lor barbar, de tip fascist, NATO, au înlăturat cu forţa armelor regimurile politice democrate, cum s-a întîmplat în Albania după insurecţia generală post-contrarevoluţionară şi în Iugoslavia cea Mare şi, apoi, în Serbia; singurul stat democrat unde nu a putut fi înlăturat regimul politic -fiindcă nu a avut acces NATO- este Republica Moldova, unde Partidul Comuniştilor a revenit la Putere prin alegeri (organizate de adversari politici, antidemocraţi).
Măcelurile iniţiate şi organizate de Imperialism împotriva regimurilor politice democrate (după 7 Noiembrie 1917, în Rusia, apoi cel de-al doilea război mondial, complotul contrarevoluţionar din 1989, atacurile NATO împotriva Albaniei şi Iugoslaviei) au înălţat în lumină şi mai mult valoarea pentru propriile popoare a cuceririi Puterii de către cei mulţi, necesitatea apărării cuceririlor revoluţionare, prin toate mijloacele, caracterul dezastruos al Capitalismului şi Imperialismului muribund, care lovesc cu toate forţele în agonia sfîrşitului lor, cu speranţa deşartă a supravieţuirii.
Peste toate, de-a lungul secolelor şi mileniilor, rămîne simbol de Libertate socială şi naţională, precum şi far călăuzitor, victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, cu punctul ei de plecare, 7 Noiembrie 1917.
Ar trebui ca Omenirea să refacă numerotarea anilor şi calendarele, punînd drept punct iniţial ("cota Zero") această zi, 7 Noiembrie 1917.
Trăiască Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie ! Trăiască Socialismul ! Să milităm
permanent pentru cucerirea Puterii de către cei care trebuie s-o deţină de drept: CEI MULŢI !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 5 noiembrie 2008

Felicitări lui Barac Obama, Preşedintele U.S.A. !

Mulţi se întreabă cum de a fost posibil ca să învingă exponentul unei minorităţi ?!? Răspunsul este relativ simplu, chiar şi pentru neiniţiaţi.
Mai întîi, în U.S.A. nu se văd decît minorităţile - care sînt foarte multe şi sub toate aspectele. USA nu are o populaţie proprie, indigenă, majoritară, pentru că aceasta a fost nimicită de aventurierii care au ocupat acest pămînt. Aceştia, în mod firesc, au deschis porţile pentru alţii, din toate părţile; cei mai mulţi, chiar din populaţia USA, nu mai ştiu de poporul propriu al ţării, de cultura şi civilizaţia sa.
Apoi, între toate minorităţile, africanii, deci negrii, au reprezentat cea mai mare minoritate pînă de curînd, iar acum sînt pe locul al doilea, după mexicani.
Bineînţeles că toate minorităţile etnice, considerate oprimate dar cu mare perspectivă de înmulţire, au votat pe reprezentantul unei minorităţi, cu care speră să-şi găsească soluţii pozitive la cerinţe esenţiale, în primul rînd la o libertate reală, inexistentă în USA de peste două secole.
Sfertul de voturi date pentru adversarul lui Obama a reprezentat opinia altui tip de minoritate: cea social-economică, profitoare a măcelurilor cu care despoţii USA au cutremurat lumea după 1945, sub conducerea reprezentanţilor infimei minorităţi a extremiştilor, teroriştilor şi fasciştilor, doritori şi pregătiţi oricînd să are ţările lumii cu bombe...
Din această intenţie au inventat tribunale internaţionale, au făurit cîte un Ben Laden contra regimului democrat din Afganistan şi contra Uniunii Sovietice, sau un Sadam Husein contra Iranului, ori un Slobodan Miloşevici contra Uniunii Sovietice şi a regimurilor democrate din Europa... Cînd despotul a constatat că interpuşii nu-l slujesc pe el, ci mai degrabă îşi fac datoria faţă de propriile popoare, tiranul mondial i-a anihilat ori i-a ucis.
Există şi în USA o majoritate, nebăgată în seamă de autorităţi: majoritatea socială şi psiho-socială suferindă; aceasta a votat pentru schimbare, pentru speranţa descătuşării, ea fiind, din aceste motive, susţinătoarea Preşedintelui Barac Obama.
Pentru această majoritate, indiferent de caracteristicile minoritare deosebitoare din cuprinsul ei, noul Preşedinte are obligaţia să vegheze pentru: Libertatea indigenilor, inclusiv pentru autodeterminare, în primul rînd pentru cei din triburile Sioux, care doresc şi sînt pregătiţi să iasă din marea închisoare care este USA; retragerea tuturor soldaţilor din toate celelalte ţări ale lumii; desfiinţarea bazelor militare de ocupaţie din alte state, cum ar fi Republica Cuba şi Romînia; înlăturarea regimului politic despotic din ţară şi revenirea la acceptarea drepturilor şi libertăţilor democratice, în general inexistente în USA, mereu şi pretudindeni periclitate de extremism, terorism, fascism şi rasism; renunţarea la agresiuni de tip fascist, modalitatea esenţială în care s-a practicat politica internaţională a USA în ultimii 65 de ani; desfiinţarea blocului militar fascist NATO; revenirea la un comportament de bun simţ în relaţiile economice şi, în primul rînd, de producţie cu celelalte state...
Iată ce grele sarcini are Preşedintele Barac Obama, pentru a reuşi să culeagă şi mai multe susţineri din interior şi să reducă adversităţile şi condamnările cele multe, atotcuprinzătoare, din exterior.
Pentru care îi urăm succes !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 2 noiembrie 2008

Uniunea Comuniştilor Romîni

La 1 noiembrie 2008 a avut loc la Bucureşti, la sediul Uniunii Comuniştilor Romîni, şedinţa plenară lărgită a Comitetului Central de Organizare a partidului Uniunea Comuniştilor Romîni.
În numele Biroului Permanent a fost Prezentat un Raport de activitate pe anul 2008, precum şi un Program de acţiuni pentru anul 2009, avînd drept scop întregirea documentaţiei necesare pentru înregistrarea oficială a Uniunii Comuniştilor Romîni ca partid politic, în registrul special de la Tribunalul Bucureşti.
Dezbaterile care au urmat prezentării documentelor şi au precedat alegerii noilor structuri proprii şi specifice perioadei de organizare a Mişcării Comuniste, au evidenţiat interesul crescînd al oamenilor muncii, nu numai Muncitori şi Ţărani, ci şi din alte categorii sociale, cum ar fi Intelectualii, funcţionarii, meseriaşii, micii întreprinzători, studenţii şi alţii, pentru înscrierea în partidul comuniştilor. Acest interes a fost concret demonstrat prin masiva participare la şedinţa plenară lărgită, cu reprezentarea unui număr record de judeţe.
În finalul şedinţei, au fost alese: Comitetul Central de Organizare, Biroul Permanent al acestuia, format din 19 tovarăşi, Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar.
Un moment important în cadrul lucrărilor l-a avut prezentarea unui aspect deosebit pe linia UNIRII organizaţiilor comuniste, conducători ai unor astfel de organizaţii şi partide, unele înregistrate oficial, fiind prezenţi la şedinţă.
În aplicarea acordurilor anterioare intervenite între cele două organizaţii, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), partid înscris oficial în registrul partidelor politice (în urma Hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omului nr. 3 din 3 februarie 2005), prof. Gheorghe Ungureanu, prezent la şedinţă, a fost ales în funcţia, nou creată, de Preşedinte al CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR al Uniunii Comuniştilor Romîni.
În această calitate, urmărind atragerea tuturor conducătorilor de grupuri comuniste într-un singur partid, fiecare grup putînd să-şi păstreze elemente specifice de gîndire şi proiecte social-economice, în scopul revenirii la un regim politic democrat, facem apelul ca toţi cei care se consideră comunişti să ne contacteze pentru a-şi lua locul cuvenit, de drept, în Partidul UNIUNEA COMUNIŞTILOR.
Precizăm că ziarul tipărit "Pentru Socialism !" precum şi acesta, electronic, stau la dispoziţia tuturor comuniştilor, aceştia fiind liberi să-şi expună şi să-şi susţină, într-un climat de conlucrare, tezele general-acceptate sau cele proprii, privind politica noastră şi politica în general.
Mai menţionăm că, în ciuda unor critici şi propuneri, vom menţine, în ziarul electronic, şi opiniile adversarilor şi chiar ale inamicilor, avînd convingerea că, astfel, "fiecare pasăre pre limba ei piere !"
Jos Capitalismul şi burghezo-moşierimea ! Moarte Imperialismului, Extremismului şi Terorismului ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 30 octombrie 2008

P.N.L. - paşol na turbinca !

Trei găşti peceriste au lăstărit din gunoaiele istoriei şi numai dintr-o demenţă nesăbuită şi criminală ele au primit viaţă după 22 decembrie 1989. Născute din moarte şi sortite morţii, după otrăvirea societăţii, ele se întorc, în mod obiectiv, între gunoaie. Aceste trei găşti se numesc PNŢ, PNL şi PSDR.
Primul gunoi s-a reîncorporat în gunoiul istoriei, după ce şi-a pus o coadă ridicolă:CD, coadă compusă dintr-o pereche de antonime perfecte. Cum era posibil ca, după 45 de ani de regim democrat, cu realizări încă nedefinibile prin limbajul actual, să ai cutezanţa, de-a dreptul neruşinată, să propui un proiect de tip feudal şi o gaşcă de moşieri, numită sfidător şi anti-productiv, cu numele celor propuşi la desfiinţare: ţărănesc ?!? Istoria şi-a dat verdictul contra acestei găşti anti-partid, anti-naţională, anti-ţărăneşti, dar, desigur, cretină şi demodată...
Cu o ştiinţă diabolică, pusă în aplicare printr-o perseverenţă neimaginată, cea de-a doua gaşcă peceristă, care a dat colţi din gunoaiele istoriei, P.N.L., s-a autofărîmat, căzînd pe verticală, chiar în uimirea adversarilor (care nu sperau într-un succes aşa de rapid): 2008 este anul reîngunoierii PNL, căci, fără îndoială, aceasta nu va mai intra în parlamentul, a cărui jumătate o şi conduce făcînd căderea de la prea înalt la adîncul binemeritat.
Adevărat că, spre deosebire de PNŢCD, peceriştii din PNL au avut o abilitate ocultă, inspirată, poate, de circarii cei mari, deosebit de abili, în ciuda imaginilor şi ieşirilor de handicapaţi: s-au dedublat la timp, spre a se salva o vreme, fie şi parţial; deci, vom mai avea o ridicare de mogîldeaţă timp de una-două legislaturi (căci ridicarea nu va mai atinge piscuri, iar căderea în mocirla-i specifică va fi mai lentă), după care vom asista şi la dizolvarea acestei hăripi...
Iar noi aşteptăm, pregătind, ce-a de-a treia mocirlire, după care poporul îşi va reveni, reluînd greul drum spre reală politică majoritară şi democratizare.
Atunci vor înţelege mulţi antinomia desăvîrşită Capitalism - Socialism !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 26 octombrie 2008

O soluţie salvatoare (alternativă la demisie)

Maimuţoi este singurul termen care-mi vine şi rămîne în minte pentru a caracteriza atît Puterea cît şi Administraţia actuale, prin tot ce au făcut, dar mai ales cu privire la legea pentru salariile cadrelor didactice, prin care cele două organisme au căzut, pare-se, într-un laţ pregătit de ei înşişi -pentru că ar vrea să arate că sînt altfel decît sînt- ori întins de cineva mai abil, cu ţintă îndepărtată.
Cert este că Parlamentul (cu toţi parlamentarii) şi Guvernul trebuie să demisioneze de urgenţă ori să fie înlăturate, folosindu-se căile legale, aceasta fiind, poate, singura soluţie pentru a nu da foc ţării.
Sînt cadru diadctic, dar mărirea cu 50 % a salariului cadrelor didactice, în condiţiile date, nu este firească (chiar dacă ar fi posibilă). După măririle din 1991şi 2000, cadrele didactice (cu unele puţine excepţii) au o retribuţie bună; aberante sînt alte retribuţii din sistemul bugetar.
De aceea soluţia salvatoare ar fi: primul pas - majorarea cu (să zicem) 15 % a salariilor în învăţămînt, pentru un interval de cca. şase luni, la sfîrşitul căruia să intre în vigoare pasul doi - LEGE UNICĂ PENTRU TOŢI BUGETARII, de la ultimul muncitor şi pînă la Preşedintele ţării !
Într-o asemenea lege, cu excepţii bine determinate de condiţii şi locuri speciale, specialitatea nu trebuie să constituie criteriu de diferenţiere, ci numai NIVELUL DE STUDII şi, bineînţeles, calitatea şi cantitatea muncii, excluzîndu-se demagogicul "importanţa", căci toate muncile sînt importante ! Nici un TOT nu se poate realiza fără un COMPONENT !
Ţinem la dispoziţie un proiect echitabil (cu un ecart total decent de 1 la 3) pentru tot sistemul bugetar, cu detronarea tuturor categoriilor de ... zei ! Sistemul prevede numai îndemnizaţie, FĂRĂ SALARIU PENTRU CEI ALEŞI, ei păstrîndu-şi retribuţia de la data alegerii în funcţii şi avînd asigurată activitatea de serviciu prin buget. Deci, nici un parlamentar cu salariu !
Pentru dreptare şi echitate socială ! Jos Despotismul şi Jaful !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 23 octombrie 2008

COMUNICAT

Biroul Permanent al Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) a analizat situaţia relaţiei Partidului şi a Comuniştilor cu procesul electoral şi a ajuns la concluzia că, atît comuniştii cît şi simpatizanţii sau alţi oameni ai muncii nu manifestă niciun interes pentru propria emancipare, mulţumindu-se să urmărească pasiv circul celor cca. 40 de găşti numite "partide", toate ale burgheziei şi moşierimii, faţă de care se manifestă cu critici generalizate şi dure, mai ales pe tema minciunilor (care sînt, în esenţă, neadevărate, căci prin tot ce fac ele confirmă ceea ce spun constant de 19 ani: jefuirea ţării, desfiinţarea Statului, intrarea în imperiul european, în care am devenit slugi sociale şi naţionale, pămîntul străvechii Dacii să fie bază militară a blocului militar agresiv de tip fascist, NATO etc).
În condiţiile obligării candidaţilor la depunerea unei garanţii de un nivel exorbitant -bir esenţialmente banditesc şi discriminatoriu- Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) nu a putut pregăti şi depune candidaturi din partea partidului şi s-a hotărît ca toţi cei care ar putea să-şi asigure suma impusă de legea neconstituţională să candideze ca independenţi.
Cu excepţia Preşedintelui, nici un alt comunist nu şi-a manifestat intenţia de a candida şi nici de a susţine candidaturile altor tovarăşi, astfel că nu vom avea niciun candidat la ceea ce rămîne, în acest fel, o MASCARADĂ şi o simplă votare, ca acţiune fizică (aplicarea ştampilei pe unul dintre reprezentanţii infractorilor).
De aceea, ştiind că pentru orice acţiune există acelaşi dezinteres, Partidul aflîndu-se, în fapt, în amorţire, Biroul Permanent a hotărîr următoarele;
1. Pentru revitalizarea activităţii şi a organizării proprii, Partidul îşi va reface întreaga componenţă şi structură;
2. Toţi comuniştii înscriţi sau alţii care se vor înscrie în partid, vor fi (re)înscrişi, exclusiv pe baza achitării taxei de înscriere, a plăţii cotizaţiei (pe trimestrul în curs) şi a primirii carnetului de membru.
3. Fiecare comunist (re)înscris devine membru al organizaţiei din localitatea de domiciliu (sau reşedinţă) şi are îndatorirea să activeze ferm pentru constituirea organizaţiei locale şi judeţene, conform prevederilor Statutului.
4. Toţi membri actualelor forme colective de conducere vor avea statut provizoriu pînă la data (re)constituirii organizaţiilor respective şi alegerea conducerii.
5. Pentru toate veniturile şi cheltuielile se procedează conform Statutului.
6. Orice document de partid sau de popularizare (carnet de memebru, adeziune, carnet de evidenţă, borderou, statut, program, ziar etc) se vor elibera numai contracost (direct sau prin ramburs).
7. În cadrul şedinţei Biroului Permanent s-au reînscris Ungureanu I. Gheorghe şi Radu I. Petre. 23 octombrie 2008
Proletari, nu acceptaţi să mai fiţi exploataţi ! Trăiască Socialismul
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

marți, 21 octombrie 2008

Votare, ci nu alegeri !

Nu ne-am putut strînge semnăturile pentru a depune candidaturile, căci toţi muncitorii şi ţăranii semnează pentru susţinerea candidaturilor pe care le vor depune inamicii lor sau pentru "partidele" peceriste burghezo-moşiereşti... Aproape toţi ne-au întrebat ce le dăm şi, în loc să ne ajute, inclusiv cu bani, pentru a le reprezenta, exprima şi susţine nevoile lor de clase sociale exploatate, ne-au cerut ... bani pentru a semna, motivînd că aşa procedează alţii. Nu mai vorbim de telectuali; ei merg chiar înaintea inamicilor.
Aşa fiind situaţia, rezultă că nici de data aceasta nu vor fi alegeri; votanţii nu au două poziţii din care să aleagă, ci numai una: susţinerea capitalismului în interior iar în exterior încurajarea Imperiului Cotroman Romano-German şi a celui nord-american spre a ne transforma în găoace de gunoi.
Fără alternativa pe care am fi adus-o noi, la 30 noiembrie va fi, la fel ca în perioada 1946-2007, numai VOTARE, ci nu ALEGERE !
În această situaţie, consecvenţi cu atitudinea firească a unui partid comunist, care nu este lăsat să acţioneze, nici după condamnarea Statului contrarevoluţionar despotic, de esenţă feudalo-ecleziastică, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apreciem că singura opţiune rezonabilă este ABŢINEREA de la vot.
De aceea îi chemăm pe toţi comuniştii şi simpatizanţii, pe toţi oamenii muncii ca, în semn de protest contra stării dezastruoase din ţară, fiind în imposibilitate de a ne exercita drepturile electorale şi, în general, toate drepturile politice, SĂ NU NE PREZENTĂM la CIRCUL DIN 30 NOIEMBRIE !
Pînă acum, la votările post-decembriste anterioare s-a consemnat un absenteism de circa 25 %, la care s-au adăugat alte 25 % voturi risipite pentru candidaţi care nu au fost admişi; de acum trebuie să demonstrăm că noi, adversarii tuturor găştilor post-decembriste autonumite "partide" sîntem cu mult mai mulţi - peste 85 %. Atîţi trebuie să lipsim ostentativ de la votări; poate că acest număr va da de gîndit, în primul rînd celor care nu există pe scena politică, deşi reprezintă majoritatea covîrşitoare a populaţiei, dar şi infractorilor şi slugilor lor care au acaparat toate locurile în Puterea ţării.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Imperialismului ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANMU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 16 octombrie 2008

Generali condamnaţi de ostaşi trădători !

Repet şi aici, de la început: am suferit că au fost victime în decembrie 1989, mi-am exprimat compasiunea şi transmit încă şi acum condoleanţe familiilor greu încercate de masacrul organizat de Imperialism împotriva Poporului nostru, pentru distrugerea regimului democrat. Bănuiam din 22 decembrie 1989, acum ŞTIM că atunci au acţionat cei 80.000 de militari străini care se aflau pe pămîntul nostru, că guvernul fascist al USA a cheltuit 63 de miliarde de dolari pentru organizarea măcelului, care şi-a atins doar parţial scopul: asasinarea Preşedintelui Republicii şi a soţiei sale, demnitar de stat de înalt rang şi înlăturarea regimului democrat, prin asigurarea victoriei (vremelnice) a contrarevoluţiei anti-socialiste, anti-populare şi anti-naţionale...
Încununarea victoriei contrarevoluţiei ar fi fost (conform planurilor amănunţite, pe care le ştim acum) DEZMEMBRAREA ŢĂRII, punerea în lanţuri a părţilor şi oferirea lor cadou gurilor hulpave... Aceasta nu s-a realizat, căci Măcelul s-a izbit de-o stavilă de granit: Armata Romînă comandată de Comandantul ei Suprem, Preşedintele răpit şi asasinat mişeleşte, apoi defăimat pe toate vocile, pentru că a fost şi a rămas Mare Erou Martir Naţional, lăsîndu-ne Ţara întreagă prin sacrificul său suprem...
Pentru EXECUTAREA ORDINELOR LEGALE, niciun militar nu poate fi condamnat, ci preţuit. De aceea desfid pe cei care i-au condamnat pe Generalii Stănculescu şi Chiţac PENTRU CĂ ŞI-AU FĂCUT DATORIA EXECUTÎND ORDINELE LEGALE ALE AUTORITĂŢII CONSTITUŢIONALE şi apreciez ca pe un lucru de înaltă demnitate şi onoare ceea ce a afirmat Generalul Stănculescu la aflarea verdictului politic al instanţei; în adevăr, un General nu se umileşte -aşa cum l-au umilit prin crima odioasă pe cel mai Mare General, Nicolae Ceauşescu- trădătorii mici şi de nimic...
Cred însă şi susţin puternic şi permanent de 19 ani, că Generalul Gips -alături de alţi criminali- trebuie judecat şi condamnat pentru Răul făcut în decembrie 1989: răpirea Comandantului Suprem, sechestarea lui ilegală, înscenarea şi executarea asasinării, ordonarea măsurilor abuzive privind înhumarea Eroului şi Memoria sa, cea mai mare personalitate politică din istoria cunoscută, de şapte-opt milenii, a Poporului Dac.
Le dorim Generalilor să reziste, să fie sănătoşi pînă la judecarea Răului real !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 27 septembrie 2008

Pesediştilor, voi sînteţi... strîmba "

Am ascultat, din nou, cu sentiment de maximă mînie şi revoltă -specific tuturor oamenilor muncii- lălăiala pesedistă despre aşa-zisele alegeri din 30 noiembrie, pentru care cei mai importanţi dintre conducătorii Contrarevoluţiei şi făuritori ai Capitalismului se prezintă, cu aceeaşi veche neruşinare, a fi ... de stînga...
"Noi sîntem stînga !" trîmbiţează ei şi oferă electoratului deviza "Mai bine pentru cei mulţi", deşi noi ştim bine că ei sînt, înainte de toate, bogaţii cei puţini, ciocoii pecerişti, care au demolat Socialismul, au săvîrşit apoi Contrarevoluţia anti-socialistă, anti-populară şi anti-naţională, deci contra celor mulţi şi care au trecut din prima clipă, după asasinarea Preşedintelui, cu pricepere, afecţiune şi devotament, la ruinarea poporului şi a ţării, pe care au transformat-o în colonie a Imperiului European şi în bază militară pusă la discreţia Barbarilor Fascişti care conduc USA şi NATO...
Această gaşcă, alături de celelalte, numite "partide", a expropriat pe toţi oamenii muncii, furîndu-le, la început, părţile sociale, jefuindu-i apoi de fabrici şi uzine, organizaţii comerciale, CAP-uri şi IAS-uri, sistemul de sere şi irigaţii, toate făcute cadou infractorilor.
Aceştia, îmbogăţiţi, ne spun acum "noi sîntem de stînga". Dar noi ştim şi le amintim; VOI SÎNTEŢI ... STRÎMBA ! Iar pînă veţi dispărea în negura istoriei, de unde aţi apărut, va fi vai şi amar de cei mulţi, ci nu ... mai bine !
O garanţie în plus a adîncirii dezastrului pe care îl veţi continua o constituie noua băgare în sînul vostru a exponentului celor mai bogaţi dintre bogaţi - P.C.
Oameni ai muncii, nu daţi votul cameleonilor, care sînt de stînga doar în cîteva vorbe înaintea mascaradelor electorale !
Jos Burghezia şi Capitalismul ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 13 septembrie 2008

Deştepţii şi proştii

Telectualii au zumzăit pe toate vocile şi s-au fîţîit prin toată presa crezînd -şi dorind, din tot golul foalelor- că alarmează o lume necuprinsă despre o CATASTROFĂ care va extermina nu numai Planeta, ci tot Universul !!! Se bucurau, cu ochi sticloşi, să-i vadă pe proşti gudurîndu-se la picioarele Marilor titraţi cerşind iertare, protecţie şi îndurare. Căci nişte scăpaţi din frîie, cică, vor spulbera în "aer" totul şi, jucîndu-se de-a distrugătorii-creatori-distrugători din poveste, împletiţi şi împleticiţi cu Darwin, fruntea savanţilor, vor reface explozia iniţială şi ... alt univers ! (O glumă savuroasă, plină de umor şi sarcasm despre făcători de universuri, a scris Acad. Dr. Gheorghe Păun -"Nemiloasele cercuri", publicată în Editura "Meşterul Manole", 2004)...
Un coleg de profesie, -neţărănească, pe care dînsul o dispreţuieşte iar eu fiind, mai întîi, de profesie ţăran !- m-a vizitat alarmat şi mi-a furnicat urechile şi creierul timp de o oră,în care nu am scos un sunet (eram uimit de titirez, deoarece nu citisem ziarele două-trei zile, iar televizorul meu stă rece de prin 1989); şi-a mobilizat tot lexicul acumulat în mulţii ani de şcoală ca să-mi demonstreze, săracul, ce bogăţie de informaţii şi talent oratoric este, mai ceva decît lălăitorii din presa scrisă şi clovnii din televiziuni...
Am fost, -pe jos, ca orice ţăran- pe străzile oraşului şi pe uliţele satelor, pentru semnături spre a putea candida la alegerile din noiembrie şi am remarcat că niciun ţăran sau muncitor nu a pus problema (pentru un viitor candidat) experimentului big-bandiştilor, dar, fără excepţie, au ridicat-o cei "de carte"; mă gîndeam la şmecheria "folclorică" cu cartea şi ... partea ! Intelectualii se zbuciumă palavragind continuu despre "experimentul secolului sau mileniului", iar ţăranii au rămas, retardaţii, la of-urile lor despre vaci şi oi, despre nenumăratele taxe şi impozite, despre feciorii şi fetele plecate în ţări străine, despre pensia cît un colindeţ...
Experimentul big-bangului i-a despărţit pe deştepţi de proşti, luminîndu-i...
Cu excepţia unui profesor, consătean şi colaborator, a unui talentat învăţător, hîtru de fel şi a unei vechi prietene -care mi-au răspuns cu entuziasm la solicitarea expresă de a-mi colecta semnături de susţinere- ceilalţi intelectuali abia semnează scremîndu-se, cînd le e jenă să refuze, dar îi critică, teribil de crunt şi fără drept de replică, pe toţi politicienii post-decembrişti, în vreme ce ţăranii cer, cu entuziasm, să semneze şi să-i contacteze şi pe alţii...
Vorba cuiva: sînt, totuşi, două Romînii: una mică, a cărţii rătăcite şi alta, mare, a truditorilor.
Cinste truditorilor ! Ei trebuie să-şi aibă locul lor în Parlamentul ţării !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 7 septembrie 2008

Votul cenzitar

Am ajuns (în numai 18 ani) să trăim şi cel mai banditesc atac împotriva democraţiei, înainte de a fi repudiată deschis şi explicit, în public, de către guvernarea contrarevoluţionară post-decembristă. Este vorba de introducerea în mascarada "alegerilor" post-decembriste a "votului cenzitar", în partea lui cea mai sensibilă, cu efecte mortale, căci priveşte pe candidaţi, ci nu pe votanţi (deocamdată).
Votul uninominal este în sine şi prin sine, cea mai retrogradă prevedere reacţionară şi discriminatorie; dublat de impunerea unei garanţii băneşti de către candidaţi, la un nivel foarte mare (cinci salarii minime pe economie, în cifre brute !) aceasta finalizează înlăturarea ultimelor forme ale democraţiei, instaurînd discriminarea totală, în favoarea infractorilor, prin frîngerea, din faşă, a oricărui gînd, a oricărei speranţe, de candidatură din partea oamenilor muncii, adică cca 85 % dintre votanţi.
Acest dezastru naţional (impus prin lege, care încalcă toate dispoziţiile Constituţiei, Convenţiei Europene şi ale Declaraţiei ONU privind drepturile fundamentale ale Omului şi Cetăţeanului) va face imposibilă intrarea în Parlament a altor persoane decît cei bogaţi, slugi, cum se ştie, ale infractorilor.
În consecinţă, proiectul nostru de a propune candidaturi pentru toate colegiile din partea Partidului Comuniştilor, s-a spulberat. Ca urmare, subsemnatul voi depune candidatură independentă şi sugerez tuturor comuniştilor, care ar putea să facă rost de suma impusă de legea discriminatorie, să procedeze la fel. Învingători, ne-am putea reuni uşor în camerele parlamentului.
Vă doresc succes !
Toţi cei care vor să-şi depună candidatura, vor avea la noi sprijinul nbecesar.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).

marți, 2 septembrie 2008

Comunişti, vă chem să candidaţi, !

1 septembrie 2008


Scrisoare deschisă către toţi comuniştii

Tovarăş________________________________________
________________________________

După ce am contactat pe toţi comuniştii cunoscuţi -care s-au afirmat ca persoane fizice, grupuri, asociaţii sau partide- şi le-am propus să ne unim, cu scop imediat electoral, spre a ne putea prezenta la scrutinul din noiembrie 2008, drept candidaţi ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), singurul partid comunist înregistrat legal după 1989,
Luînd act –din exprimări directe sau din lipsa răspunsurilor- că nimeni nu vrea să candideze în această formulă, fără să fi cerut vreunuia să renunţe la propriul proiect,
Pentru că noi, PC(N), nu avem posibilitatea să pregătim candidaţi pentru toate colegiile electorale (cca 500) şi, pentru că şi aşa avem vreo zece judeţe fără membri proprii,
În fine, pentru că este posibil ca şi noi să fim radiaţi din registrul partidelor înscrise legal, căci contrarevoluţia este turbată din cauza înscrierii noastre (în urma Hotărîrii CEDO),
Am hotărît ca noi să candidăm independent, urmînd ca după alegeri să colaborăm, fie în cadrul Parlamentului (dacă reuşim), fie în afara lui, pentru organizare, dacă vom fi în stare să depăşim orgoliile şi particularităţile exagerate.
Toţi cei care doresc să se prezinte ca fiind comunişti, membri ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) sînt rugaţi să ne contacteze pentru colaborare şi sprijin; pentru cei care sînt înscrişi ori se înscriu, noi vom face campanie directă favorabilă.
Este necesar să reţineţi că în termen de cca o lună trebuie să avem semnăturile susţinătorilor (al căror număr îl stabiliţi în raport de numărul votanţilor din judeţul/colegiul unde se depune candidatura).
După ce ne contactaţi în acest sens, vă vom sprijini cu următoarele:
- model pentru liste de susţinători,
- îndrumar privind recoltarea semnăturilor,
- sugestii pentru atragerea unor colaboratori,
- sugestii pentru prezentarea în campania electorală,
- proiect de colaborare directă în campanie,
- materiale de informare politică şi documentară
Menţionăm ideea de a vă atrage colaboratori şi să depuneţi candidaturi în toate colegiile electorale din judeţ, precum şi în alte judeţe (unde nu candidează alţi comunişti),
Urîndu-vă sănătate şi împliniri în viaţa personală şi familială, vă dorim succes în alegeri, indiferent de opţiuunea dv. !

Prof. Gheorghe UNGUREANU,

vineri, 29 august 2008

Răspuns Muncitorilor şi Ţăranilor

Am scris în 23 august un răspuns la intervenţiile unor intelectuali (care criticau poziţiile Partidului Comuniştilor din articolul anterior "Ofertă electorală - către toţi comuniştii"). Voi relua tema, dar, deocamdată, precizez că articolul a fost imediat ciuntit, apoi făcut "nevăzut", semn că telectuali sînt cei care se ocupă de "supravegherea" textelor noastre şi, cum sînt de sorginte peceristă, nu le-au convenit textele decît ... nevăzute !
Problema este că telectualii nu trebuie să se ocupe de noi, căci nici noi nu ne ocupăm de toţi dintre ei; noi îi avem în vedere, sub aspect critic, numai pe trădători -cei care şi-au făcut din 1989 şi pînă astăzi peste 1.000 de "partide"-, în vreme ce noi sîntem ai singurului partid al oamenilor muncii înscris după 1989 şi nelăsat sub nicio formă să acţioneze, de aceiaşi ... telectuali !
Problema care ne îngrijorează este a Muncitorilor şi Ţăranilor. Cînd aceştia au aflat că NOI, COMUNIŞTII ÎI PROPUNEM PENTRU PARLAMENT PE MUNCITORI, ŢĂRANI ŞI CIOBANI, căci ei sînt CEI MULŢI ÎN ŢARA ASTA, au exclamat surprinşi şi, foarte exact şi plăcut, unii au menţionat că "n-au mai fost ţărani în Parlament de la bietul Cuza", ce să căutăm noi, proştii, acolo !?!
Aici este cheia Problemei esenţiale: dacă vrem regim democrat, în Putere trebuie să fie "demo" adică "poporul", iar poporul nostru, vrem-nu vrem, este format din Muncitori, Ţărani inclusiv Ciobani, cam 85 %, restul fiind intelectuali, funcţionari, alte mici categorii, infractori ("casta politică"). E de la sine înţeles că noi luptăm pentru intrarea oamenilor muncii din clasele sociale fundamentale menţionate, în Putere, căci scopul nostru este reinstaurarea regimului democrat, îmbunătăţit faţă de cel iniţial (din 1945-1989).
Numai un comportament vechi, de esenţă psiho-socială, poate şi naţională, de tip servilist, îi face pe CEI MULŢI să accepte că ei sînt ... prostimea de sclavi sau robi, cum li se spune în fiecare clipă începînd cu intrarea în Noaptea cea Mare, la 22 decembrie 1989.
Partidul Comuniştilor are drept ţintă scoaterea la Lumină a celor mulţi, ceea ce nu se poate face decît cu intrarea lor în Parlament; ştiu criticile şi îndemnurile pentru Stradă şi arme, dar acestea nu sînt recomandate şi nu sînt de actualitate, deoarece: atîta timp cît avem drept să ne organizăm politic şi să participăm la alegeri, nu este necesară -şi nici dorită- altă formă de luptă !
De aceea, vă chemăm: Muncitori şi Ţărani, inclusiv Ciobani, veniţi să vă ajutăm să intraţi în Parlament ! Nu duceţi grija telectualilor; ei au găştile burgheze, moşiereşti, ale stăpînilor de sclavi, ecleziastice, extremiste, teroriste şi altele. care să-i împingă acolo, în locul care vă revine de drept şi de unde ei vă spun mereu, cu emfază şi dispreţ, că dv. sînteţi ... prostimea ! Şi, într-un fel, au dreptate: dacă nu era aşa, ei nu s-ar fi aflat acolo !
Este problema dv. dacă mai vreţi să fiţi liberi, într-un regim democrat, sau vreţi să rămîneţi servii îmbuibaţilor, adică ai infractorilor...
Lămuriţi-vă şi succes !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 23 august 2008

Răspuns intelectualilor

Imediat ce ne prezentăm principiile de esenţă ale Partidului Comuniştilor -şi asta se întîmplă din 22 decembrie 1989 şi pînă astăzi- mă interpelează diverşi intelectuali, cunoscuţi şi necunoscuţi, unii, cu aplomb şi afront, spunîndu-mi că nu pricep sau nu aprobă "excluderea" intelectualilor din formulele noastre (cum ar fi stabilirea candidaţilor pentru Parlament) sau chiar că am avea atitudini... discriminatorii...
Vedeţi ce pricepuţi sînt peceriştii ? Dacă ne-am făcut şi noi partid şi nu le dăm lor conducerea, sîntem ... discriminatori, deşi noi le primim orice solicitare de a intra în partid. Dar nu zic nimic de ce ei nu ne primeau în PCR (ca să nu mă refer la alţii, precizez că mie mi-au refuzat şapte cereri depuse între 17 august 1960 şi 22 decembrie 1989).
Însă nu numai peceriştii, ci şi alţi intelectuali nu pricep cum de este posibilă o asemenea neghiobie din partea noastră (a mea personal): să propunem candidaţi pentru Parlament Muncitori şi Ţărani, ba chiar şi ... Ciobani, în loc să trimitem acolo numai intelectuali unul şi unul !
Stimabililor cu carte şi parte, noi sîntem Partid al Muncitorilor şi Ţăranilor, adică al claselor sociale fundamentale ale Poporului, dv. aparţineţi altei categorii şi, de altfel, aţi format deja peste 1.000 de partide; dacă v-aţi străluminat şi v-aţi dat seama că sînteţi comunişti, cereţi şi veţi fi primiţi, dar nu vă delegăm să ne reprezentaţi în Parlament decît în raport de numărul de voturi de care aţi putea beneficia, adică procentul real (al dv.) din societate.
Pentru că NU SÎNTEM DISCRIMINATORI, trimitem, la fel, Ţărani, Muncitori şi Ciobani, tot în raport de numărul de voturi de care ei ar putea dispune, căci Parlamentul, într-un stat democrat -şi noi un astfel de stat, total opus celui prezent, vrem să instaurăm- trebuie să adopte legile de care au nevoie clasele şi categoriile sociale reale, într-un raport just dintre ele, ci nu reprezentînd exclusiv interesele infractorilor îmbogăţiţi (prin singura modalitate de îmbogăţire - jaful !).
Pentru dv., intelectualii, avem alte misiuni: vă recomandăm pentru Putere în procentul real, iar locurile care vă sînt destinate se regăsesc în Administraţie şi Justiţie, în raport de cea mai înaltă calificare şi competenţă profesională de specialitate, dovedită prin documente şi fapte utile societăţii întregi.
Ştim -şi Istoria a confirmat mereu- că dispreţul pe care îl aveţi pentru munca Muncitorilor, Ţăranilor şi Ciobanilor vă descalifică pentru a-i reprezenta, afirma şi apăra interesele specifice lor, dar vă vom considera competenţa corespunzătoare şi, în funcţie de dovezi, veţi primi însărcinarea să executaţi în Administraţie şi Justiţie, precum şi în serviciile de tip Administraţie din Putere, hotărîrile luate în Parlamentul blindat de CEI MULŢI; aceasta este şi se cheamă DEMOCRAŢIE, ceea ce dv. nu mai ştiţi de mult sau nu aţi înţeles niciodată...
Aţi vorbit mereu în timpul regimului democrat despre "minunata clasă muncitoare", despre ţărănimea muncitoare, despre intelectualitatea progresistă, dar trimeteaţi în toate organele de Putere numai de-ai dv., astfel încît nici atunci, în regimul democrat, nu existau Muncitori şi Ţărani în Putere. De aceea nu a avut cine vă apăra în timpul măcelului din decembrie 1989 şi s-au cocoţat pe fruntea dv. şi pe grumazul nostru măscărici mieunători, farisei, clovni, gunoaie din "Golania", extremişti, terorişti, fascişti şi, drept, embleme finale aveţi prototip unicat: Tismăneanu, Corogeanu,Becali, Licheanu, Pleşu, Pata Pievici...
Puteţi, desigur, să vă monumentalizaţi cu cine vreţi, dar veţi avea, treptat, atîtea voturi cîte vă reprezintă, ceea ce acceptăm şi pentru noi, într-un spirit de onestitate desăvîrşită pe plan strict electoral şi general politic, căci aceasta trebuie să fie adevărata concurenţă politică.
Sîntem siguri că veţi înţelege cînd vom avea alegeri, ci nu doar votare, aşadar cînd va exista alternativă, inexistentă între 1989-2008 ! Succes !
CEI MULŢI din ţară, MULŢI în Parlament !Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

Ofertă electorală - către toţi comuniştii

Este pentru a şasea oară cînd Contrarevoluţia ne cheamă să-i validăm dezastrele, participînd la mascarada votărilor, fără să avem candidaţi proprii şi astfel fără să avem ce alege.
Vă propun, stimaţi tovarăşi comunişti şi simpatizanţi, tuturor oamenilor muncii, să reflectaţi şi să înţelegeţi că nu mai avem mult pînă a sucomba definitiv, motiv pentru care trebuie să ne ridicăm în picioare, să ne arătăm la faţă, organizîndu-ne politic în lupta cu burghezo-moşierimea internă şi cu suprastatul european, care este un imperiu, fără nici o îndoială.
Ştim (eu ştiu foarte bine) că au fost multe zbateri ale grupurilor sau iniţiatorilor comunişti pentru organizare politică, unii devenind Eroi (cum este cazul inginerului Virgiliu Cătălin Zbăganu), alţii chiar reuşind să obţină (vremelnic) hotărîre judecătorească de înscriere legală a unui P.C.R., anume cel condus de tovarăşul Victor Hîncu de la Tg. Jiu, dar Contrarevoluţia a nimicit totul.
Singura organizaţie care a rezistat şi a învins Contrarevoluţia internă a peceriştilor şi reacţiunea internaţională, impunîndu-se după ZECE ANI DE PROCES, prin hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului, este Partidul Comuniştilor (Nepecerişti), ceea ce ne apare -şi le apare multora- firesc deoarece toţi peceriştii de frunte sînt iniţiatori şi conducători ai celor peste 1.000 de "partide" anticomuniste, burghezo-moşiereşti, feudaliste, monarhiste, sclavagiste, etnice, religioase, extremiste, legionare şi fasciste...
Pentru că sîntem singurii care ne putem prezenta candidaţi la alegeri, propunem tuturor comuniştilor, care acţionează ca persoane fizice, singuri sau în grup, sau care sînt deja în alte partide dar se declară comunişti, să candideze în numele nostru, împreună cu noi; după succes, vom avea destul timp să ne clarificăm. Cel mai important este acum să candidăm şi să învingem noi, comuniştii, ci nu anti-comuniştii.
Nu v-aş putea spune cînd vom mai avea această şansă; de aceea vă aştept, stimaţi tovarăşi comunişti, indiferent cum vă ziceţi şi cum ne credeţi, să mă contactaţi pentru a candida împreună la alegerile apropiate. Este o necesitate obiectivă, de maximă urgenţă şi de sfîntă răspundere revoluţionară; nu avem nicio rezervă, vă aşteptăm pe toţi (şi îmi cer scuze pentru unele nenominalizări, care nu sînt intenţionate) anume: tovarăşul Marin Truşcă, cu Liga Comuniştilor şi Partidul Marxist-Leninist al Muncitorilor, tovarăşul Daniel Dediu, cu Uniunea Comuniştilor, tovarăşul Gheorghe Pantazi, cu Partidul Comunist Romîn, tovarăşul Petre Ignat, cu Noul Partid Comunist Romîn, tovarăşul Vasile Govîjdean, cu Partidul Muncitorilor şi Ţăranilor, tovarăşii Marian Niţă şi Marian Gheorghiu, cu Partidul Comunist Romîn, tovarăşii Hîncu şi Haş, cu PCR-Tg.Jiu, tovarăşul Fl. Pupăză şi întregul mare grup de la Drobeta-Turnu Severin al tovarăşului Murdeală, grupurile comuniste de la Sălaj, Maramureş, Hunedoara, Tîrgovişte, Braşov, Iaşi, Suceava, Constanţa, Tulcea, marea organizaţie de la Ploieşti, reorganizată de tovarăşul Gheorghe Popescu, veteran comunist, tovarăş de celulă în regimul burghezo-moşieresc anterior, cu Preşedintele Republicii asasinat, Nicolae Ceauşescu,...
Nu am numit partide, înscrise legal, în care 99,99 % din membri se declară în public -şi îi credem- că sînt comunişti, precum Partidul Alianţa Socialistă, Partidul Socialist Romîn...
Aşteptăm, cu sincere braţe deschise, pe toţi Muncitorii şi Ţăranii din aceste partide şi grupări, pe alţi oameni ai muncii, tineri, vîrstnici, pensionari, şomeri, bărbaţi, femei, orice cetăţeni romîni, inclusiv cei care se află surghiuniţi în străinătate la muncă, să candideze sub drapelul comunist şi simbolul cel mai drag: Secera şi Ciocanul. Primele 85 % din candidaturi vor fi ale Muncitorilor şi Ţăranilor, inclusiv Ciobani; regret trimiterea (care se face involuntar şi instantaneu la vorbele inamicului nostru nr. 1), eu voi fi ultimul pe listă (şi propun acelaşi lucru celorlalţi intelectuali comunişti; locul nostru este în alte puncte, în Parlament trebuie să fie CEI MULŢI ai ţării - Muncitorii şi Ţăranii).
Vă doresc şi vă urez succes !
Cei mulţi din ţară - mulţi în Parlament !
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 22 august 2008

23 August 1944 - ziua eliberării de sub jugul fascist ?

Sînt şi acum unii care cred şi susţin că la 23 August 1944 ne-am eliberat de sub jugul Germaniei hitleriste, ceea ce constituia teză oficială a statului nostru democrat, impusă de Partidul Comunist Romîn, forţa politică conducătoare pînă la 22 decembrie 1989.
Faptul că la acea dată ne-am eliberat de sub un jug străin -şi încă fascist !- constituia deplin temei, cel mai important, după Unire, de a declara drept Zi Naţională, acea zi.
Dar adevărul nu a fost şi nu este acesta, iar o opinie contrarie am trimis, în timpul Socialismului, Marii Adunări Naţionale, cu propunerea de a se schimba calificarea prezentă (atunci) pentru 23 august şi, în plus, de a se declara drept Zi Naţională, cea mai însemnată zi din existenţa unui popor, care nu poate fi alta decît ZIUA UNIRII, în cazul nostru, ziua desăvîrşirii unirii, anume 1 decembrie 1918.
Nu am primit vreun răspuns, dar vreau încă, pentru cititorii comunişti ori simpatizanţi, pentru toţi oamenii muncii, să precizez de ce 23 august nu are o semnificaţie naţională de asemenea rang, aceasta deoarece NOI NU NE AFLAM SUB JUG STRĂIN ! Am fost parteneri de acţiuni militare ai Germaniei, apoi ai Uniunii Sovietice, autoritatea în Stat păstrînd-o permanent Guvernul Romîn, care decidea de sine stătător. Aceeaşi situaţie ne-am păstrat-o şi după schimbarea coechipierilor de război, fiind în final a patra putere militară victorioasă (necontînd, din acest punct de vedere, faptul că nişte politicieni din ţări manevrate nu au fost în stare şi n-au avut probitatea politică, morală, umană, de a constata adevărul militar).
De altfel, prea des se foloseşte, ca metaforă dar şi ca expresie istorică, formula că veacuri şi milenii ne-am aflat sub juguri străine... În realitate ne-am aflat, parţial (14 %) sub jugul primilor Barbari, Romanii, timp de cca. 168 de ani şi apoi, pînă la 22 decembrie 1989 niciodată pămîntul Daciei nu s-a aflat, în întregime, sub vreun jug străin; am avut şi avem teritorii aflate temporar ocupate (părţi din Ardeal, Cadrilater, Bucovina, Maramureş, Banat, Basarabia, Transnistria) sau constituite în state dacice ("romîneşti")de sine stătătoare (Republica Moldova, Transnistria).
În această viziune trebuie clarificată şi problema JUGULUI OTOMAN care nu a existat nici de jure şi nici de facto. Relaţia specială a statelor dacice cu Imperiul Otoman era de colaborare, cu obligaţii reciproce, în baza renumitelor CAPITULAŢII, termen care, la plural, vorbeşte despre concesii reciproce, ci nu de instituirea unui JUG !
Faţă de aceste considerente, este de reţinut că schimbarea de la 23 August 1944 a fost o schimbare de opţiune politică şi de colaborare militară; nu am avut şi nici nu am schimbat atunci niciun fel de "stăpîni" sau juguri asupra ţării. Ca şi în 1916, Romînia şi-a ales, prin voinţă proprie, inamicii şi colaboratorii, iar schimbările intervenite pe parcurs nu dau dreptul nimănui să ne spună că sîntem ca femeia cu purtări rele; am hotărît singuri şi am practicat schimbări potrivit intereselor statului nostru.
Există însă O EXCEPŢIE: de la 1 ianuarie 2007 NE AFLĂM SUB JUG STRĂIN; tot ce se mişcă la noi hotărăsc alţii, iar ţara se află şi sub ocupaţie militară (nord-americană). La aceste realităţi crunte trebuie să reflectăm şi să ne organizăm politic, pentru înlăturarea de la Putere a găştilor trădătoare de Neam şi de Ţară !
Jos Capitalismul şi Imperialismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 21 august 2008

21 august 1965 - zi memorabilă

Sînt deja scurşi 40 de ani de la acea zi în care am ascultat transfiguraţi, dis-de-dimineaţă, ştirile de la postul naţional de radio (atunci exista un asemenea post naţional serios şi de toată lumea ascultat).
Ştiam de mai multe luni că în Cehoslovacia au loc schimbări esenţiale şi se pregătesc transformări politice de substanţă, ceea ce mă îngrijora (şi confirm că îngrijorarea era comună majorităţii cetăţenilor). De aceea am fost surprins cînd Preşedintele Republicii, întors dintr-o scurtă vizită din Cehoslovacia, cu cîteva zile înainte de 21 august, a afirmat că (citez din memorie) "în Cehoslovacia Socialismul nu este în pericol !".
Am fost convins, chiar din acea clipă, şi am spus-o în public permanent, cum o fac şi acum, că Preşedintele a fost în eroare totală; este fără nici o îndoială adevărat că în 1968, în Cehoslovacia Socialismul a fost în pericol, deşi oamenii din afara ţării nu şi-au dat seama, pentru că, spre deosebire de Ungaria din 1956, cînd hoardele barbare invadatoare au intrat din afară, înarmate, în Cehoslovacia pericolul venea din interior, fiind şi mai virulent, şi mai adînc, Alexander Dubcek nefiind altceva decît un Gorbaciov "avant la letre".
Poporul cehoslovac a dat măsura valorii pozitive a gestului, rămas simbolic, al armatelor aliate: vă propun să vă reamintiţi că O MIE DE COMUNIŞTI au semnat apelul de salvare, cu caracter de S.O.S., şi la acest apel au răspuns oamenii politici reprezentînd regimurile democratice din Europa Centrală şi de Est, reuniţi la Cierna nad Tisu (localitate pe vechiul pămînt dacic, din Maramureş), iar hotărîrea lor au executat-o forţele militare din ţările democrate, cu excepţia Romîniei.
Această excepţie îşi avea rădăcini clare în propriile devieri marcate de conducerea Partidului Comunist Romîn începînd cu Conferinţa Naţională din decembrie 1967 şi subliniate grosier nu numai pe plan politic, la şedinţa plenară a Comitetului Central din aprilie 1968, ci şi pe plan economico-social prin introducerea (vremelnică) a unor sisteme de organizare a comerţului pe principii antisocialiste, de esenţă capitalistă, ceea ce a pus mare semn de întrebare pe corectitudinea viziunii în practica economică de perspectivă, încheiată, mai tîrziu, cu un fapt de o profunzime şi unicitate incredibile pentru întreaga omenire: oamenii muncii au devenit -a doua oară, căci în primul rînd erau proprietari ca făcînd parte din Popor, singurul proprietar al marii avuţii naţionale- au devenit, repet,proprietari ai unor "părţi sociale" ale diverselor întreprinderi şi organizaţii economice, toate expropriate de Contrarevoluţia din decembrie 1989, la fel cum au fost expropriaţi toţi proprietarii de terenuri şi bunuri din CAP, prin faimoasa defăimantă Lege nr. 18/1991, lege PROFUND ANTICONSTITUŢIONALĂ (care i-a jefuit ilegal pe proprietari şi i-a împroprietărit pe infractori, toţi deveniţi membri ai comisiilor de spoliere a ţăranilor sau beneficiari ai jafului).
Preşedintele nostru ştia sigur că devierile, începute la noi, reprezintă ţinta celor politice din Cehoslovacia, unde se ciuperciseră, sub umbrela lui Dubcek, peste 600 de "partide", burghezo-moşiereşti, monarhice, etnice, religioase, extremiste, chiar teroriste şi fasciste; la noi toate aceste nuanţe se regăseau în activitatea conducătorilor pecerişti (aproape toţi veritabili ciocoi).
Ne-a plăcut apărarea fermă a ideilor de respectare a suveranităţii şi independenţei, de neamestec în treburile altui stat, de rezolvare pe cale paşnică a litigiilor etc., dar pe mine m-a îngrijorat profund (şi s-a confirmat temeiul de granit al îngrijorării) faptul că, în preamult lăudata cuvîntare a Preşedintelui, în faţa unei mulţimi impresionante, categoric spontan adunată, dumnealui a arătat că Romînia este izolată în cadrul sistemului democrat, expunînd-o astfel şacalilor capitalişti şi imperialişti, care imediat, de fapt, ne-au înfipt colţii lor otrăviţi în rărunchi, impunîndu-ne împrumuturi împovărătoare, cu scop asfixiant - de care n-am mai scăpat decît în aprilie 1989.
Atunci, în 21 august 1965, a început dezastrul nostru şi de atunci am rămas singuri pînă în 22 decembrie 1989 cînd ne-au măcelărit cei 80.000 de ostaşi sovietici care, patronaţi de CIA, au purtat războiul împotriva regimului democrat, încheiat cu îmbrîncirea noastră în cea mai neagră Noapte a Istoriei Naţionale.
Cehoslovacii, milioanele de oameni ai muncii, ca şi conducătorii comunişti, n-au căzut în capcana întinsă Preşedintelui nostru: ei i-au primit pe "oaspeţii" sosiţi, cu tancuri cu tot, în celebrele AN şi, la coborîrea lor din tancuri, mulţimea s-a urcat cu flori pe acestea, manifestîndu-se diferit: unii îi lăudau şi le mulţumeau, alţii îi întrebau nedumeriţi, zîmbind: "de ce aţi venit la noi ?" Parcă era un spectacol cu cei 1.000 de romani maghiari care ne-au "ocupat" Bucureştiul acum vreo doi ani de zile; şi noi i-am primit tîmpi pe aceşti mongoli, care nu puteau fi romani, nici prin siluirea istoriei, şi nu le-am putut oferi nici flori, nici zîmbete (doar Guvernul i-a ospătat, dar acesta ... nu este al nostru !).
Dacă la noi, însă, veneau tovarăşii cu AN-urile în 1965, făceam, sînt sigur, măcel. Aşa cum facem acum jucînd tontoroiul în pielea goală în faţa capitaliştilor şi imperialiştilor care ne cred, beţi, sălbatici, idioţi, loviţi cu leuca ...
De unde gîndul că în 22 decembrie 1989 nu am putut da riposta cuvenită din cauza lui 21 august 1965, iar asta ne va costa, peste decenii, incomensurabil (dacă va mai avea cine pune problema)...
21 august 1965 este o zi defăimată şi defăimantă, iar ceea ce ciripesc, prin mijloacele de comunicare în masă,slugile Capitalismului, Imperialismului, Terorismului Internaţional de stat, trebuie luat sub beneficiu de inventar.
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de stat ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 20 august 2008

Virgiliu Cătălin ZBĂGANU - primul Erou Comunist post-decembrist

21 august 1992 - prima zi îndoliată pentru Clasa Muncitoare şi Ţărănime, pentru Masele Populare din Romînia post-decembristă; în acea zi (sau în noaptea precedentă)a murit răpus de fiara contrarevoluţiei inginerul Virgiliu Cătălin ZBĂGANU, devenit astfel primul Erou Comunist de după victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale din decembrie 1989.
Născut la 10 iunie 1954 în Lugoj, judeţul Timiş, absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti (facultatea de automatică), Eroul Comunist Virgiliu Cătălin Zbăganu era ŞOMER la data asasinării, fiind îndepărtat din muncă în mod abuziv, (după ce anunţase public începerea activităţii de reorganizare a P.C.R.), căci era nu numai angajat legal, ci şi conducător de sindicat (în funcţia de Secretar al Uniunii Sindicatelor Tipografilor).
Potrivit legendei oficiale, Eroul Comunist ar fi fost victima unui accident de cale ferată în comuna Dofteana, judeţul Bacău, ceea ce este puţin probabil, deoarece există indicii şi probe care ar susţine un asasinat la Bucureşti, de unde, după deces, Eroul ar fi fost transportat la Dofteana; cert este că, în cei 16 ani, autorităţile nu au dat publicităţii un raport privind moartea Eroului, iar solicitările unor tovarăşi de luptă, adresate procuraturii, au rămas şi ele tot fără răspuns.
În lipsa unor forţe politice de stînga organizate, neexistînd nici sindicate (adevărate, căci cele post-decembriste, numite astfel, nu sînt decît comandouri guvernamentale anti-sindicale) şi nici alte asociaţii cu caracter democrat, autorităţile nu s-au simţit deloc datoare cu vreo explicaţie, aşa cum au făcut-o peste cîţiva ani cînd, la Iaşi, a fost asasinat alt conducător de sindicat, V. Săhleanu.
Tovarăşul Virlin (cum îi spuneau ai familiei, reunind părţi din cele două prenume) a fost unul dintre puţinii (sub zece) membri ai P.C.R. care au acţionat pentru reorganizarea Partidului, dar singurul care şi-a pus din prima zi numele, adresa, telefonul în ziarele centrale, precizînd că îl poate contacta oricine are acelaşi scop cu dînsul.
L-am sunat chiar în prima zi de apariţie a anunţului, am stabilit întîlnire şi am început o colaborare care apărea deja rodnică, iar rezultatele erau spre finalizare, la momentul dezastrului fiind reunite, sub o singură denumire, cele trei acţiuni comuniste care îi aveau în frunte pe Erou, pe tovarăşul Marin Truşcă şi pe subsemnatul.
Din păcate, a survenit sfîrşitul Eroului, iar noi ceilalţi, deşi constituiserăm acum un Comitet Naţional format din 22 de membri, în majoritate covîrşitoare pecerişti, ne-am înpotmolit, la toate nenumăratele întîlniri, la prima temă: articolul 1 din "Statut".
Şi astăzi, după încă 16 ani, peceriştii dornici de reorganizare, discută tot textul ... primului articol ! Nimeni nu mai are curajul şi clarviziunea lui Virgiliu Cătălin Zbăganu; de altfel, aproape toţi care ne mai adunăm, simbolic, în jurul Eroului, în Cimitirul Capra, sînt nu numai ne-comunişti, ci chiar anti-comunişti... Drept dovadă, cu nemărginită dezamăgire, dezvălui faptul că un "tovarăş" care a vorbit -de două ori, precipitîndu-se, parcă, de teamă că am lua şi noi cuvîntul !-anul trecut la mormîntul Eroului Comunist de unicat curaj, nu a folosit nici o dată cuvintele sfinte ale doctrinei, vieţii, simţămintelor şi atitudinilor noastre TOVARĂŞ şi COMUNIST, ci numai defăimatele şi defăimantele "domnule" şi "de stînga"; nu mai era decît o clipire să ne spună că cea mai de dreapta gaşcă peceristă -P.S.D.-ar fi ... comunistă !
Nu întîmplător am notat ideea, spre a-l cinsti pe Eroul nostru drag, Virgiliu Cătălin Zbăganu, Tovarăş şi Comunist de nădejde, credincios fără limite Cauzei unice a comuniştilor -construirea societăţii democrate, Socialismul- spre a se reţine că Eroul a fost asasinat sub Puterea contrarevoluţionară care dispunea de ... 86 % din voturi, mulţimea (numită de pecerişti acum "prostime" !) considerînd că gaşca respectivă era formată din ... comunişti !
Vizionar, tovarăşul Zbăganu a spus emblematic: "Secolul XXI va fi COMUNIST sau nu va fi", ceea ce a dat, prin parafrazarea altei rostiri istorice, titlul unui volum în care au fost strînse lucrările Eroului Comunist (Editura Planeta, Bucureşti, 1994).
Termenul se referă, evident, la doctrina comunistă şi la puterea ei de cuprindere prin răspîndire în toate părţile lumii; cum vedem deja,în America Latină nu numai doctrina a prins puternice rădăcini, ci chiar şi societatea democrată, bazată pe această doctrină.
Spre a ne cinsti Eroul, căzut victimă în Lupta pentru Idealul nostru suprem -organizarea Partidului Comuniştilor- avem un singur lucru de făcut: să ne înrolăm în acest partid şi, astfel, să contribuim la împlinirea visului său de aur, care a fost şi ogorul în care şi-a lăsat energia, transpiraţia, respiraţia, viaţa însăşi.
Îi vom păstra Eroului Comunist, Virgiliu Cătălin ZBĂGANU, o neştearsă amintire luminoasă şi îi jurăm că nu vom înceta nici o clipă să milităm pentru idealul comun -Partidul Comuniştilor !
Trăiască Socialismul ! Trăiască Partidul Clasei Muncitoare şi al Ţărănimii !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
Notă: Am citit textul acestui articol la comemorarea Eroului Comunist, care a avut loc, la fel ca în fiecare an, la Cimitirul Capra, în prezenţa unui grup de comunişti şi a rudelor Eroului (frate, mătuşă, nepoate, un coleg de facultate).

duminică, 17 august 2008

Ţăranii jefuiţi şi întemniţaţi - la Parlament !

Comitetul pentru susţinerea ţărăncilor din comuna Valea Danului, judeţul Argeş, care au fost jefuite, prin străduinţa "justiţiei" care a validat probele false şi apoi le-a condamnat la închisoare pe proprietare, la rugămnintea celor jefuite şi condamnate, anunţă pe toţi cei interesaţi că victimele nedreptăţilor şi abuzurilor vor candida pentru a fi alese în Parlamentul ţării.
Ele ştiu că acolo, în Parlament, s-au făurit, de către inamicii Ţăranilor şi Muncitorilor, legile în baza cărora îşi fac de cap infractorii şi au înţeles că numai acolo se poate face adevărata apărare a intereselor lor.
Ţaţa Tia, bătrîna de 78 de ani, întemniţată din ambiţia unei flămînde care i-a poftit terenul şi a unor doritori de chilipiruri, prin conivenţa administraţiei de stat locale şi a justiţiei, a pierit eroic în urma ultimului (al patrulea) atac de cord declanşat chiar în ziua reluării judecăţii în revizuire la instanţa de fond (Judecătoria Curtea de Argeş) şi ne-a rugat pe fiica ei, Mihai Victoria, pe nepoata, Mihai Floarea, precum şi pe ceilalţi prezenţi pe al căror sprijin se baza "să continuaţi apărarea pămîntului nostru, dacă mor eu !" Fie-i ţărîna uşoară şi-i vom păstra o amintire lunimoasă, cu chip de Eroină ! A murit cu gîndul că nu o vor lăsa nerăzbunată, prin victoria Dreptăţii şi Adevărului, Deputatul Adrian Miuţescu şi Primarul Vasile Nica, cei doi reprezentanţi ai autorităţilor care le-au promis sărmanelor sprijin întru Dreptate.
Celelalte femei, împreună cu rudele şi cu susţinătorii s-au sfătuit privind continuarea luptei în justiţie, dar şi pentru o formă superioară, sugerată de apropiatrele alegeri parlamentare. Fiica eroinei decedate şi nepoata acesteia, anume Mihai Victoria şi Mihai Floarea au hotărît să intre în lupta electorală, pentru a duce în Parlament reproşul lor drept la adresa infractorilor, pe care nu i-au putut birui pînă în prezent şi au fost nevoite să apeleze la Preşedintele Republicii pentru graţiere de o pedeapsă absurdă şi criminală, motivată de zecile şi sutele de ani de trudă pe ogorul propriu, pentru care deţin acte oficiale ale Statului care, însă, le-a trimis la puşcărie, fiindcă aşa au poftit nişte infractori...
Sînt sigure, bietele, dar curajoasele femei, că toţi ţăranii şi muncitorii din localităţile care formează colegiul electoral din care face parte şi comuna Valea Danului,le vor sprijini, în primul rînd dîndu-le semnăturile necesare pentru a-şi depune candidatura, aceasta fiind singura lor şansă, în condiţiile unice din ţara noastră, unde nu există posibilitate pentru un partid de stînga, al maselor populare, să activeze oficial, chiar înscris legal, cum este Partidul Comuniştilor !
Comitetul de sprijin face apel la toate mijloacele de publicitate în masă (ziare, televiziuni, radio) ca, la fel cum le-au luat apărarea după întemniţare, să le sprijine şi acum, masiv şi eficient, pentru ca tot mai mulţi colaboratori din comunele argeşene, teritoriul Curtea de Argeş, să le sprijine pentru adunarea de semnături.
În acest scop, orice doritor să acorde sprijin poate să le contacteze pe cele două posibile candidate pentru concretizarea acţiunilor necesare la telefon nr. 0753.036168 (Mihai Floarea) şi 0745.056752 (Comitetul de sprijin).
În fiecare localitate se pot forma grupuri de cîţiva cetăţeni, care să strîngă semnături, pe sate, formularele putînd fi solicitate la candidate sau la Comitetul de sprijin, totul fiind necesar a se desfăşura rapid.
Candidatele îi asigură pe cei care vor depune stăruinţa cea mai mare şi vor aduce semnăturile cele mai multe, de faptul că aceştia vor face parte din colectivul de angajaţi parlamentari care vor funcţiona în anturajul viitoarelor parlamentare.
Prin vitoria ţărăncilor eroine, ar fi pentru prima dată cînd în Parlamentul ţării ar fi reprezentată una din cele două clase sociale fundamentale - Ţărănimea. Aceasta ar putea da semnalul democratizării ţării.
De aceea le urăm din toată inima succes şi le vom susţine în fiecare mişcare a lor. Ideal ar fi ca, în toate colegiile electorale din judeţul Argeş şi din toate judeţele ţării să candideze Ţărani şi Muncitori; calea spre democraţie ar fi, astfel, mai sigură, mai dreaptă şi mai scurtă.
Succes ! Să facem totul pentru prezenţa Ţăranilor şi Muncitorilor în Parlament !!!
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 16 august 2008

Dispariţia Capitalismului (II)

Dispariţia Capitalismului, explicată în esenţă în articolul precedent, este o necesitate obiectivă; ea se va produce independent de voinţa şi conştiinţa susţinătorilor săi, mai ales că, în evoluţia istorică din contemporaneitate ea îmbracă forme sinucigaşe: globalizare, imperialism, extremism, terorism şi fascism de stat, aspecte ilustrate desăvîrşit prin comportamentul celor mai mîrşavi Barbari din Istoria Omenirii - Buşiblerii anglo-americani, care ară ţările cu bombe în timp ce hîrîie, mîrîie şi hămăie despre ... democraţie !
Deşi există voci (inclusiv, sau mai ales, în Romînia) care cer să se anuleze dreptul la vot al celor care nu au un minim de venit anual (100.000 de lei) şi a celor care nu au studii superioare, adăugîndu-se, anemic, o întinsă prezenţă socială -pensionarii, în principiu nu pot fi lichidate astăzi drepturi elementare, fundamentale, ale Omului şi Cetăţeanului, care au devenit literă de lege naţională, europeană, internaţională, cu tendinţă mondială.
Astfel că, vrînd-nevrînd, infractorii deveniţi bogătani şi conducători ai ţării, trebuie să suporte supliciul prezenţei la vot a "prostimii", cum nu se sfiesc să ne numească ziua în amiaza mare şi în locuri publice; pe această bază ştim că, atunci cînd ne vom recăpăta conştiinţa de clase sociale exploatate şi vom trece la organizarea politică de sine şi pentru sine, NOI, ŢĂRANII ŞI MUNCITORII, VOM ZDROBI (la urne) DEFINITIV PE BURGHEZI ŞI MOŞIERI, BANCHERI ŞI STĂPÎNI DE SCLAVI ! Dar, pentru aceasta, nu-i vom exclude pe ei nici fizic (ferească-ne întîmplarea !) nici politic, nici social şi nici economic, atîta vreme cît şi-au dobîndit statutul legal (după legile în vigoare în regimul post-decembrist contrarevoluţionar, despotic, anti-democratic); le vom da drept, egal cu al nostru -deşi ei nu au acceptat să dea curs nici hotărîrii superioare a CEDO şi să ne lase libertatea de a acţiona !- ca să spună, liber, în faţa votanţilor că sînt exponenţii BURGHEZILOR şi BANCHERILOR (ci nu ... liberali !), ai MOŞIERILOR (ci nu ... ŢĂRĂNIŞTI !), ai EXTREMIŞTILOR, ai IMPERIULUI, ai STĂPÎNILOR DE SCLAVI, ai FASCIŞTILOR şi... să obţină toate voturile celor care iubesc aceste categorii. Dacă vor avea 5 % din voturi (cît au hotărît ei înşişi, noi vom menţine această singură lege dată de ei după 1989) vor duce în Parlament ... un reprezentant, care se va bucura de toate libertăţile legale.
Dacă MUNCITORII şi ŢĂRANII îşi vor da voturile pentru BURGHEZI, BANCHERI, MOŞIERI, EXTREMIŞTI, TERORIŞTI şi FASCIŞTI, tip Tismăneanu, Becali, Corogeanu... ca să ne referim numai la ultimele categorii, (aşa cum au făcut-o după 1989) ne vom merita soarta.
Chiar dacă ne-om mai lăsa păcăliţi, pentru că, începînd cu 22 decembrie 1989, ora 12,00, ni se spală creierii şi inimile, ni se şterg amintirile şi ni se frîng marile sentimente şi aspiraţiile, ni se desfiinţează esenţa -prin acţiunea unită, consecventă a tuturor celor 3.800.000 de pecerişti- aceasta nu va dura la nesfîrşit, ceea ce este sigur.
Siguranţa vine din starea obiectivă că realizările de excepţie ale Socialismului -care a asigurat CEL MAI RIDICAT NIVEL DE TRAI DIN ISTORIA OMENIRII- la noi, în Romînia, pentru întreg poporul- nu pot fi infinite în condiţiile Dezmăţului post-decembrist; ele se vor subţia şi se vor lichida în circa 50-60 de ani, după care, obiectiv, Muncitorii şi Ţăranii, crunt ştampilaţi şi cu asuprirea naţională, SE VOR RIDICA ÎN PICIOARE ! Atunci va începe revenirea la Socialism, la regimul democrat, tălhărit şi trădat de ciocoii pecerişti, organizaţi în guvernarea papiţoisto-handicapată de după 22 decembrie.
Îndreptăţit fiind, pentru milioanele pierdute din populaţia ţării, pentru cei care, cetăţeni ai Ţării Pîinii, cerşesc pîine amară pe drumurile Europei şi ale Lumii, pentru cei care, terorizaţi şi dirijaţi prin mijloace subliminale, îi votează pe duşmanii lor, vă chem, stimaţi tovarăşi, să meditaţi în fiecare clipă, pentru dv. şi pentru cei apropiaţi, la ceea ce înseamnă aspiraţiile noastre:
Moarte Capitalismului, Extremismului, Terorismului internaţional de stat şi Imperialismului ! Jos Burghezia şi Moşierimea !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 15 august 2008

Soarta Capitalismului: dispariţia !

Mă "ceartă" unele persoane -care se prezintă a fi comunişti- pe tema "cumsecădeniei" mele, în conţinut şi formă, faţă de adversarii şi, mai ales, faţă de duşmanii noştri, ai comuniştilor, reproşîndu-mi, pe această bază, vina pentru lipsa succeselor comuniste, inclusiv ale Partidului Comuniştilor şi mi se cere -pe motivul că numai aceasta ar fi adevărata poziţie comunistă- să ne exprimăm dur, cu cele mai veninoase cuvinte, la adresa tuturor care nu sînt comunişti şi, mai ales, a anti-comuniştilor declaraţi.
Îi înţeleg pe aceştia (privind poziţia lor), dar le precizez că ei nu sînt comunişti (adaug, pleonastic, adevăraţi, căci comuniştii nu pot fi decît adevăraţi !), ci au fost, sînt şi vor fi numai anti-comunişti, atît cei cu carnet, cît şi cei fără carnet, dar toţi pecerişti, deci anti-comunişti, aceasta însemnînd că au fost ghiftuiţi, încărcaţi de privilegii, în timpul regimului democrat, ceea ce continuă -şi chiar la nivel superior- acum, în regimul post-decembrist, feudalo-ecleziastic şi sclavagist.
Dovada, evidentă pentru oricine, iat-o (şi mă refer numai la subsemnatul, spre a nu lăsa loc pentru dubii şi supoziţii): peceriştii au fost şi sînt stăpîni exclusivi peste tot ce mişcă în ţară, din 6 martie 1945 şi pînă la 15 august 2008, ei m-au băgat la puşcărie politică, necondamnat, şi m-au "judecat" după liberare, ei mi-au jefuit abuziv apartamentul -nerestituit pînă astăzi, data consemnată- ei mi-au cotropit pămîntul pînă în 22 decembrie 1989, iar pînă astăzi mi-au cotropit (prin bestiile peceriste de la Primărie şi de la Prefectură) tot ceea ce mai rămăsese al meu şi al satului, ei mi-au confiscat abuziv manuscrisele literare şi politice, ca şi puşca de vînătoare şi muniţia -nerestiutuite pînă astăzi- ei refuză să-mi acorde drepturile de deţinut politic, de revoluţionar şi de victimă a represiunii peceriste, deşi posed hîrtiile oficiale care îmi conferă, legal şi temeinic, aceste calităţi...
Nu mai menţionez nenumărate multe alte aspecte ale represiunii din perioada 6 martie 1945 - 15 august 2008...
Aceste entităţi nu pot pricepe că nu prin lătrat vom ajunge la Putere şi nu prin muşcat ne-o vom menţine: trebuie s-o cucerim şi s-o consolidăm prin confruntare electorală liberă, iar pentru aceasta trebuie să ne înscriem în PARTIDUL COMUNIŞTILOR şi să umplem toate listele de candidaturi cu numele Ţăranilor şi Muncitorilor, fără să-i hulim şi, mai ales, să-i excludem pe adversarii noştri -burghezi, moşieri, stăpîni de sclavi- şi nici chiar pe inamicii noştri ireductibili - ciocoii pecerişti.
Luptîndu-ne cu ceea ce este specific Omului -cuvîntul- într-o confruntare corectă, vom învinge, iar după ce obţinem victoria, deţinînd majoritatea confortabilă în Putere, vom consolida libertatea adversarilor noştri pentru a-i putea "nimici" la Sfînta Urnă, după ce, liberi, îşi vor arăta depli goliciunea condamnabilă, ceea ce niciodată nu vor face peceriştii, ascunşi în piele de burghezi, moşieri, stăpîni de sclavi ori slujitori ai religiilor antinaţionale...
De aceea, pentru că nu acceptă prezenţa noastră, a comuniştilor, ca adversari, capitaliştii nu au altă şansă decît dispariţia, deoarece ascund esenţa -exploatarea maselor populare şi asuprirea naţională- iar tot ce este ascuns -şi ascunzătorul- vor dispărea !
Niciodată nu va scăpa de acest sfîrşit Capitalismul, aşa cum nu au scăpat nici celelalte orînduiri pre-democratice.
Socialismul, spre deosebire de aceste societăţi antedemocratice, este singura societate liber, conştient şi democratic asumată de comunitatea care are exerciţiul votului pentru desemnarea Puterii. Numai dacă nu există accesul la acest exerciţiu, se pune problema altor căi de accedere la Putere, dar Puterea nu poate aparţine decît celor mulţi, dacă vorbim de o societate democratică.
De aceea, jos Capitalismul (prin organizare politică) şi Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
NB. După cum mi se cere, voi reveni complectînd tema cu partea a II-a, la sugestia unor tovarăşi, cărora le mulţumesc. Dar nu pot şterge comentariile, chiar neconforme cu poziţiile noastre; tocmai în aceasta constă superioritatea noastră (pe care vrem, explicit, s-o cunoască Muncitorii şi Ţăranii).