luni, 31 octombrie 2016

Aliați sau inamici ?

Am avut slăbiciunea sau proasta inspirație să accept constituirea unei alianțe electorale cu ”mai multe partide mici”, așa cum mi se propusese încă din primăvară, în vederea participării la alegerile locale și județene, deși, principial, respinsesem categoric includerea Partidului Comuniștilor între partidele ”mici”, dar preopinenții mei nu înțelegeau deosebirea esențială dintre noi în problema definirii partidelor ca mari sau mici, așa cum, în general, toți figuranții anti-politici care (se) joacă pe scena politică romînească nu știu și nici nu înțeleg ce este acela partid. Partidul, ca organizație politică a clasei sociale respective, nu este mare sau mic în raport de numărul membrilor, ci în raport de clasa/ categoria socială reprezentată. Concret, ca exemplu, este de priceput și de reținut că la noi, în toți cei 26 de ani post-decembriști nu au existat decît ”partide” (de fapt, găști de interese comerciale și infracționale egoiste) mici, chiar dacă ele au fost înscrise multe sute la tribunalul București, căci toate, la un loc, reprezentau interesele de clasă ale unei ”mulțimi” de maximum unu la sută. Chiar P.C.R., dacă ne referim la perioada 1947-1989, nu a fost, în fapt, un partid, ci o structură de stat imensă (aproape un sfert din populația activă existentă la 22 decembrie 1989, fiind cel mai mare –procentual- partid din lume, ceea ce s-a dovedit eroarea fatală) care se și pretindea oficial, în orice exprimare, că reprezintă ”întregul popor”, ceea ce este exact opusul definirii unui partid (=organizare a unei… părți !). Din acest spirit de partid ”atotcuprinzător” au lăstărit –clocite și conduse de ciocoii peceriști- toate găștile otrăvite de ”partide” post-decembriste, toate contrarevoluționare, toate anti-comuniste, deci anti-democrate și anti-umane, ceea ce explică total și suficient integralitatea acțiunilor devastatoare, politice, economice, care au transformat țara –bogată și înfloritoare în 1989, singurul stat liber economic în anul complotului anti-comunist european din acel an întunecat- într-o groapă de gunoi pentru cele două imperii care ne-au supus (USA și UE), devenind o ”guantanamă” europeană. Indus în eroare de un mai vechi colaborator parțial, am acceptat propunerea și am înscris la Biroul Electoral Central, așa cum am anunțat deseori, împreună cu alte partide, pretinse de stînga, o alianță electorală Alternativa Națională 2016. Concesia dezastruoasă am făcut-o pentru considerentul firesc determinat de imposibilitatea de a strînge cele 190.000 de semnături de susținere –la care ne-a obligat ne-guvernul anti-guvernanților… tehnocrați- pentru a candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cum m-am așteptat și am spus-o deseori, toate cele patru partide am săvîrșit eroarea fundamentală de a primi în alianță alte ”forțe” reprezentînd grupări prezentate pleonatic drept ”societate civilă”, sintagmă ciudată și impertinentă pe cît de inexistentă este, căci societatea este… civilă; ea nu poate fi și militară, cazonă ! Drept urmare, după eforturi deosebite, peste puterile noastre, cu semnăturile adunate în teancuri, dar ”păstrate” nedepuse pînă în finalul ultimei zile, acestea au fost burdușite într-o mașină spre a fi duse și predate la BEC, dar… nici acolo n-au ajuns și nici înapoi nu s-au întors ! Unii coechipieri îmi păreau din timp a avea în ochi și în vorbe expresia unor ghidușii plănuite, dar nu mă ducea bănuiala pînă la prăpăstuire. Această faptă de extremă gravitate ne-a spulberat prima mare șansă de a da satisfacție claselor sociale fundamentale (Muncitorimea și Țărănimea) de a intra în parlament pentru ca astfel, din Putere, oficial, să exprimăm, să reprezentăm, să susținem interesele majorității covîrșitoare a populației și să le trecem în fapte. Va trebui ca autorii acestui dezastru inimaginabil să răspundă, sub toate aspectele, pentru faptele lor. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

duminică, 23 octombrie 2016

Politicieni profesioniști ?

În calitate de Competitor la alegerile parlamentare, fiind partener în alianța electorală Alternativa Națională, Partidul Comuniștilor se simte dator în fața propriilor membri și a votanților să clarifice sensul și scopul precipitatelor luări de poziții din ultimele zile, ale autorităților la vîrf (Președinte, Prim-ministru), dar și ale reprezentanților presei ori ale unor ”specialiști” din domeniul politicii. Am utilizat ghilimele pentru că tocmai cei care se apreciază ca specialiști în politică și susțin necesitatea profesionalizării politicienilor demonstrează chiar prin aceasta că sînt anti-specialiști, pentru că, de fapt, ei nu știu sau nu recunosc esența politicii: sistem de concepții și idei cu privire la organizarea și conducerea societății. Acesta fiind punctul de plecare, devine clar, chiar pentru un neavenit, că orice concepție despre organizarea și conducerea societății este strict și total determinată de poziția de clasă a preopinentului, fiecare clasă socială avînd, în mod absolut firesc, concepții nu numai diferite, ci, mai ales, adverse în raport cu celelalte. Politicienii fiind reprezentanții selectați organizat de către fiecare clasă socială, prin partidul politic propriu, rezultă că nu poate exista sub nicio formă o grupare de inși cu specializarea ”politician”. Singura ”specializare” a politicienilor este reprezentarea fidelă a clasei sociale respective, adică cel ales trebuie să fie, social vorbind, ci nu ca pregătire școlară, cum sînt cei din clasa lui socială: țărănimea trebuie să aibă în parlament, ca reprezentanți calificați ai săi, țărani, muncitorimea să aibă muncitori, burghezia să aibă burghezi, moșierimea să aibă moșieri... Această reprezentare este necesară pretutindeni dar posibilă în orice țară care are organizare politică, deci partide politice reale, ci nu găști de infractori, cum este cazul, în ultimii 26 de ani, al bietei noastre foste țări, unde nu există, în realitate, decît un singur partid politic, Partidul Comuniștilor. În această calitate a noastră, de partid politic al claselor sociale fundamentale, Țărănimea și Muncitorimea, noi vom desemna, cu prioritate, drept candidați pentru funcțiile de Senator și Deputat pe cei mai competenți reprezentanți ai claselor noastre – Muncitori și Țărani. În consecință, votanții pe care îi așteptăm să ne voteze, în cadrul alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ sînt cei aproximativ 80 % din totalul populației, Muncitorii și Țăranii. Prof. Gheorghe Ungureanu, Președintele Partidului Comuniștilor

Discriminarea actuală în justiție

Caracterul discriminatoriu actual anti-constituțional al cercetării, judecării și condamnării penale pentru cei aleși -declarație politică/ electorală- Tovarășul acela cu multe prenume, președintele Senatului, are dreptate cînd, după 27 de ani de guvernare contrarevoluționară, confirmă un adevăr esențial și fundamental al statului post-decembrist: discriminarea de stat prevăzută în legi anti-constituționale precum Codul penal, Codul de procedură penală și altele care îi privesc pe ”zeii” din parlament și guvernare. Potrivit legilor abuzive adoptate de Contrarevoluție, persoanele alese în organele centrale ale Puterii și Administrației nu pot fi cercetate și trimise în judecată penală decît de către un organism special, absolut discriminatoriu, care materializează principiul de forță al tîlhăriei de stat – parchetul special, DNA. Parchetul special (ce cuvînt urît, care a înlocuit pe cel propriu, procuratură !) scos complect de sub controlul poporului, acesta fiind lipsit de orice drept elementar, este menit să-i ocrotească pe marii infractori, de la primarul de comună și pînă la șeful de stat și de guvern, ocrotitorii speciali ai infractorilor sau infractori ei înșiși (după cum vedem, chiar și prin ceața numită DNA). Partidul Comuniștilor va propune, imediat ce va intra în Parflament, abolirea tuturor legilor discriminatorii care îi ocrotesc pe marii infractori de după 22 decembrie, care trebuie să răspundă pentru batjocorirea și ruinarea poporului, în patrimoniul căruia trebuie să se întoarcă toate bunurile jefuite. În același timp, vom propune două reglementări absolut necesare: 1. toate persoanele alese în Putere –Consilieri (locali, județeni, președinți CJ), parlamentari- sau în Administrație –primari, președinte al republicii- nu pot face obiectul unor dosare penale, în timpul exercitării mandatului, decît cu votul majorității calificate al celor care i-au ales și 2. pedepsirea celor aleși care au săvîrșit fapte penale, în timpul și în legătură cu mandatul, să se facă aplicîndu-se sporuri speciale drastice, competența revenind procuraturii și instanțelor obișnuite (care, la rîndul lor, vor fi reorganizate pe principii democratice). Sperăm că votanții cei mulți și năpăstuiți să nu-și mai risipească voturile Puterii lor lepădîndu-le pe numele candidaților care le sînt inamici; de-acum au propriul partid în alianța electorală ALTERNATIVA NAȚIONALĂ, AN 2016. Muncitori și Țărani, Oameni ai Muncii, Dacă toți veți vota AN 2016, marile suferințe ale dv., de 27 de ani, vor începe să dispară. Vă reamintesc zisa Poetului Național: să nu uitați ”că-n voi e Număr și Putere” ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului COMUNIȘTILOR

miercuri, 5 octombrie 2016

Răspuns despre Candidați

Mereu și repetat primesc întrebări din țară ca și din străinătate privind persoanele pe care le vom propune drept Candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pentru cei care au întrebat cît și pentru cei care vor avea această ”ispită”, precizez că toți doritorii de oferte sau propuneri se pot adresa telefonic, prin fax ori prin internet la Comitetele sau împuterniciții județeni, ca și direct Comitetului Național (prof. Gheorghe Ungureanu, Curtea de Argeș, președinte, muncitor Constantin Dascălu, Iași, vicepreședinte, student Andrei Tănasă, Cluj-Napoca, Secretar). Precizez că, potrivit Statutului Partidului Comuniștilor, candidații noștri -care vor compune lista unică a alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ- vor fi 40 % Muncitori, 40 % Țărani, 10 % intelectuali, 10 % alte categorii (de oameni ai muncii). Notăm special că lista va cuprinde inclusiv Pensionari, Șomeri și Ciobani, elemente definitorii pentru componența socială națională. Mai menționăm că, în afara criteriului social arătat mai sus, fiecare ofertă sau propunere va fi analizată în raport de contribuția viitorilor candidați la organizarea Partidului și pregătirea alegerilor. Partidul Comuniștilor va fi prezent în alianța ALTERNATIVA NAȚIONALĂ cu cei mai reprezentativi exponenți ai maselor populare, integrați în Platforma alianței. Biroul Permanent și Comitetul Național, ambele cu componență provizorie, vă așteaptă, pentru a trece în fapte deviza noastră ”Nicio Putere fără Comuniști !” 5 octombrie, prof. Gheorghe UNGUREANU