duminică, 25 septembrie 2016

Să-l cinstim pe Eroul-Martir Național prin fapte !

Președintele-cel-Mare, Eroul-Martir Național Nicolae Ceaușescu a fost nu numai cel mai mare erou, ci și cel mai mare conducător al Poporului Dac din cele patru milenii din care avem știre, căci perioada lui (precum și a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și Gheorghe Apostol) a fost singura cu REGIM POLITIC DEMOCRAT din cele aproape 4.000 de ani. Adevăr bun și știut, dar ÎN ZADAR dacă noi nu ne organizăm în scopul refacerii regimului democrat. Vă propun, de aceea, ca toți cei care vreți să refacem regimul democrat (adică Socialismul) să nu mai scrieți nimic altceva decît să vă înscrieți în Partidul Comuniștilor (dacă trăiți din Muncă), vă să antrenați imediat în acțiunea de maximă importanță de strîngere de semnături și, mai ales Muncitorii și Țăranii, să vă oferiți a candida ori să faceți propuneri în acest sens. Atenție, candidaturile (cu Listele de semnături) trebuie depuse la BEC pînă la 20 octombrie, noi, Comuniștii candidînd pe lista alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ. În ziarul electronic ”Pentru Socialism !” găsiți adresele necesare pentru contactare. Hotărîți-vă urgent și trimiteți adeziuni. În numele Partidului Comuniștilor, vă asigur că vă vom sluji cu Credință desăvîrșită. Vă urez succes ! 25 septembrie . Prof. Gheorghe Ungureanu

sâmbătă, 24 septembrie 2016

Ce urmărește ”Alternativa Națională”

Vă prezentăm textul Platformei-program a alianței electorale ”Alternativa Națională”, așa cum o înțeleg Comuniștii. După alegeri, prezent în parlament, Partidul Comuniștilor, prin parlamentarii săi, se va manifesta deplin conform Statutului și Programului propriu, dar, evident, vom colabora cu partenerii din alianța electorală. Pentru aceasta, fără să ne abatem de la cadrul general, să citim, în viziunea noastră, Platforma-program a Alternativei Naționale, menită să surpe de pe soclul pe care s-a ridicat, fără justificare, guvernarea post-decembristă PERMANENT DE DREAPTA: 1. Romînia este stat național unitar, suveran și independent. Frontierele sale sînt inviolabile ! Participarea la uniuni suprastatale se acceptă numai sub imperiul principiului ”un stat – un vot” și prezervarea dreptului de VETO ; 2. Reîntregirea națională este Dezideratul Național al Alternativei Nationale; 3. Bogățiile solului și subsolului romînesc aparțin exclusiv națiunii romîne, atît generațiilor prezente cît și, mai ales, celor viitoare; 4. Reindustrializarea Romîniei, pornind de la resursele naționale, prin forțe proprii, capital exclusiv autohton, de stat și privat, dar și prin susținerea cercetării știintifice aplicative romînești va constitui obiectivul central al viitoarei guvernări a Alternativei Naționale; 5. Asigurarea de locuri de muncă, prin aplicarea obiectivului anterior, a unor salarii –inclusiv în domeniul privat- pensii si alocații pentru copii just relaționate; 6. Refacerea autorității statului asupra sistemului bancar. Verificarea contractelor de vînzare-cumpărare a băncilor romînești, recuperarea și relansarea acestora; ecart unic stabilit prin lege de maximum 1 %; 7. Verificarea și renegocierea sau anularea contractelor de privatizare a principalelor capacități de producție romînești, industrial-agrare; 8. Verificarea și reglementarea definitivă a restituirilor de proprietate; 9. Depolitizarea și reformarea justiției cu responsabilizarea magistraților și procurorilor; 10. Elaborarea unui sistem instructiv-educativ științific și simplificat și revenirea la un sistem de sanătate susținut de stat care să asigure creșterea speranței de împlinire profesională și de viață; 11. Asigurarea și garantarea protecției sociale a populației și a familiei tradiționale romînesti, cu neadmiterea oficială a comportamentelor deviante; 12. Refacerea capacității de apărare a Romîniei prin redimensionarea efectivelor M.Ap.N. si M.I. și reinvestirea în industria națională de apărare. 24 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 23 septembrie 2016

Anunț

COMUNIȘTII și simpatizanții, alți oameni ai muncii, își pot reprezenta, exprima și apăra interesele de clasă semnînd Lista Susținătorilor pentru alianța electorală ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016, oferindu-și serviciile și candidatura prin Partidul Comuniștilor, votînd apoi -și mobilizînd pe toți ceilalți, de aceeași condiție- Lista candidaților ALTERNATIVEI NAȚIONALE (care va cuprinde și alți candidați). Partidul Comuniștilor poate fi contactat la tel. 0745.056752 și daciapcn@yahoo.com (Prof. Gheorghe Ungureanu, Curtea de Argeș, Președinte), 0742.379789 (Constantin Dascălu, Iași, Vicepreședinte), 0745.483524 (Andrei Tănasă, Cluj-Napoca, Secretar), 0756.860365 (Elena-Valentina Vintilă, Curtea de Argeș, Prim-secretar), 0743.139848 (Matei Dăuceanu, Tulcea). Vom adăuga treptat pe reprezentanții din alte județe. Vă reamintesc spusa Poetului Național: Să nu uitați că-n noi există NUMĂR și, deci, PUTERE ! Veți învinge, dacă veți candida. 23 septembrie. Prof. Gheorghe Ungureanu.

miercuri, 21 septembrie 2016

Alternativa Națională

PARTIDUL COMUNIŞTILOR Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! Comitetul Național 21 septembrie 2016 Comunicat important Partidul Comuniștilor a constituit o alianță electorală împreună cu alte trei partide, alianță care deja a fost înregistrată la BEC între competitorii electorali de la 11 decembrie a.c. pentru parlament. Alianța, numită ALTERNATIVA NAȚIONALĂ, are un pronunțat caracter patriotic, național, fiind concepută ca o contrapondere față de guvernarea post-decembristă contrarevoluționară, cu nenumărate de găști peceriste, poreclite partide, dovedită în fapte, de maximă gravitate, a fi expresie a distrugerii națiunii, a desființării Statului, a nimicirii Poporului, cu specificul național, limba și cultura, toate amenințate cu dispariția. În alianță și-au găsit locul cuvenit partide politice care reprezintă, exprimă și apără interesele majore, vitale, ale maselor populare, așa cum este și normal, căci naționale nu pot fi decît organizațiile celor mulți, adică ale stîngii sociale, știut fiind că dreapta socială, implicit și cea politică, este și a fost întotdeauna anti-națională, ea avînd un singur stăpîn, suprastatal și supranațional – banul. Între alte puncte esențiale pentru definirea programatică a Alternativei Naționale un loc important îl ocupă Dezideratul Național – Unirea, pentru care o viitoare guvernare a Alternativei Naționale va jalona drumul drept spre împlinire. În acest climat de speranță, îi chem pe toți comuniștii și pe simpatizanții noștri, indiferent de alinirea politică vremelnică ori eronată, să ne contacteze, cu propuneri, sugestii și oferte, dar și cu semnături pentru complectarea Listei Susținătorilor, deoarece guvernanții care s-au înșurubat în parlament (unde existau din 1946 !) ne-au obligat (discriminatoriu, numai pe noi, neparlamentarii) să obținem mulțime de semnături pentru a putea candida. Sperăm să le putem obține și, astfel, candidînd la 11 decembrie pentru funcțiile de Deputat și Senator, să începem, în cadrul alianței Alternativa Națională, împlinirea devizei noastre ”Nicio Putere fără Comuniști !” Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

Contra ”profesionalizării” politicii

Știu că cei mai mulți votanți, din cei 18,3 milioane înscriși în listele electorale, sînt adepții Socialismului, dar de 27 de ani votează orbește pe adversari, cantonați în găștile peceriste, toate anti-democrate, începînd cu cea mai de dreapta, P.S.D. Iar de vreo zece ani se aude tot mai des formula despotică a ”profesionalizării politicii”. Aceasta ar însemna, pe scurt, ca cei care ar reprezenta toate clasele sociale să fie... tehnocrați (ca guvernul cocoloșului !), pricepuți adică, în cel mai înalt grad, la distrugerea complectă a Țării, cu economia, cultura, specificul național, limba, pregătit și dresat să se gudure la străini, să execute ordinele acestora, să consume otrăvurile (reale și metaforice) la care ne obligă imperiile (în cazul dat, cele mau spurcate din istoria lumii: imperiul european și USA) Tabloul acesta sumbru și sinistru poate fi înlocuit cu unul luminos, dacă cei mulți, în primul rînd Muncitorii Și Țăranii, și-ar adjudeca locul lor firesc în parlament. Pentru aceasta este necesar ca ei să respingă gărgăunii despre ”profesionalizarea” legislativului, să candideze ei înșiși pentru a deveni Deputați și Senatori. Îi așteaptă, pentru împlinirea acestui ideal, partidul propriu: Partidul Comuniștilor. Țineți minte, Oameni-ai-Muncii, ne-a avizat demult Bălcescu: ”Interesele celor mulți nu pot sta bine în mîinile bogaților” ! Cînd noi, cei mulți, vom fi majoritari în parlament, îi vom desemna pe tehnocrați, dacă sînt devotați Poporului, să facă ceea ce hotărîm noi pentru bunăstarea întregului popor, ei putînd fi consilieri ai noștri. La 11 decembrie -și în anii următori- veți putea să aveți în parlament pe cei care vă slujesc în credință, sub semnul cel mai drag, Secera și Ciocanul, dacă vă veți grăbi să complectați Listele de susținători. Politica nu se poate profesionaliza; ea este treaba cea mai importantă și exclusivă a fiecărei clase sociale. Iar pentru a le reprezenta interesele politice autentice, sînt cei mai bun profesioniști, pentru ei și pentru întregul popor, Țăranii și Muncitorii. De aceea, să-i înălțăm în parlament, la locul de drept cuvenit, unde nu au călcat de peste 150 de ani ! Deviza noastră este ”Nicio Putere fără Comuniști !” 21 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 10 septembrie 2016

Un singur apelativ: tovarășe

Sînt mereu întrebat -mai ales de către peceriști- dacă, în cazul înscrierii în Partidul Comuniștilor, sînt obligați să se adreseze cu ”tovarășe”. Întrebarea pare sîcîitoare și este neavenită; cei care o pun își dovedesc prin aceasta atitudinea anti-comunistă, căci nu se poate concepe ca persoanele care sînt comuniști sau toate persoanele care trăiesc într-un regim democrat să-și spună altfel, termenul fiind cel mai expresiv pentru a exterioriza respectul între egali, iar egalitatea este element esențial al Doctrinei Comuniste, fundamentul Libertății totale, depline și definitive, unice și unitare. Celălalt cuvînt este absolut inadmisibil între egali, el utilizîndu-se în societățile pre-democrate (Sclavagism, Feudalism, Capitalism), fiind de neimaginat ca un sclav, un iobag, un proletar să-i spună altfel stăpînului care este bogatul, patronul, exploatatorul, jefuitorul, banditul, criminalul... Cum să-i zici ”tovarășe” ?!? Lichelele peceriste, lepădătorii -care nu au fost niciodată Comuniști- au abandonat imediat după 22 decembrie-cel-negru formularea apelativului cu termenul de maxim respect. În Partidul Comuniștilor, precum și în afara lui, Comuniștii nu utilizează decît cuvîntul ”tovarășe”, deși în cazuri specifice, cînd discutăm cu inamicii Omului ca specie, aceștia fiind capitaliștii și slujitorii robiei religioase, nu ne putem exprima disprețul profund decît prin antonimul lui ”tovarășe”. 10 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 1 septembrie 2016

Scrisoare către ComuniștiScrisoare către Comuniști

Votarea se apropie. Dacă vom reuși să participăm și noi, votarea va deveni alegere. Ar fi prima alegere pentru un parlament, indiferent de numele lui, care s-ar întîmpla pe pămîntul greu încercatei Romînii, după 70 de ani.
Toți cei peste zece milioane de Romîni care s-au perindat prin PCR în acest răstimp, toți știți aceasta, nimeni nu vreți să recunoașteți, dar este clar -și simplu de înțeles pentru oricine- că între 1946 și 2016 (anii 29-99 ai Erei Democrate) nu au fost alegeri, ci numai votare peste votare, chiar dacă, uneori, inclusiv în timpul regimului democrat, existau pe liste și mai mulți candidați pentru un post, toți însă, ai P.C.R-ăului.
Eu am fost dintotdeauna Comunist și –firesc în regimul despotic contrarevoluționar și chiar fascist instaurat la 22 decembrie- cu greu, după eforturi imense, am reușit să înscriu Partidul Comuniștilor, dar nu am putut candida pentru că terorismul anti-comunist -patronat mai ales de către … peceriști !- a blocat orice cale a organizării noastre și a exprimării opiniilor, în vreme ce toate anti-partidele –inclusiv gunoaiele istorice, PNȚ, PNL, PSDR- exprimînd toate minoritățile anti-constituționale (etnii, devianți, extremiști, teroriști, fasciști, robi religioși) au avut la dispoziție sute și mii de mijloace de comunicare în masă, precum și fonduri nelimitate furate chiar din bugetul de stat, în care și-au vărsat contribuția grea de sudoare și cei 85 % de majoritari disprețuiți.
Mai ales în timpul regimului democrat 1948-1989 (anii 31-73 ai Erei Democrate) nu a fost posibil să-mi depun candidatura nici măcar pentru un post de Deputat sătesc (erau în comuna mea mică… 37 de deputați !), căci -toți peceriștii știți bine, niciunul nu spuneți nimic !- un Comunist autentic nu putea pătrunde în P.C.R. și, nici vorbă, nici în organele Puterii.
În ciuda acestor bariere, m-am desfătat mereu strigîndu-mi în gura mare –în adunări, consilii profesorale, sindicat, cooperație, întovărășire, tren, rată, stații, piețe, bodegi sau restaurante,serbări cîmpenești…- candidatura mea pentru funcția de deputat (local, raional, regional, județean sau M.A.N.-împotriva, spre exemplu, a lui Constantin Drăgan sau Acad. Alexandru Stanislau Codarcea), ba chiar și pentru funcția de Președinte al Republicii, în concurență cu tovarășul Nicolae Ceaușescu…
Ciocoii peceriști aveau mereu ace pentru cojocul meu de Derbedeu, Bandit, Haiduc (la securitate eram… Novac) și, cu pricepere și zel, mă piteau prin beciuri, să mă… răcoresc, în luminoasele zile ale votărilor cu participarea maselor populare în cvasitotalitatea lor numerică. (Într-o astfel de sărbătoare a devotamentului revoluționar, soțul unei verișoare primare a mea, Gheorghe A., secretar de partid al organizației sătești, se grăbea pe la mijlocul zilei, spre școală, ca să-și depună zestrea de votări la urna P.C.R-ăului, arătîndu-mi traista plină și menționînd: ”Mă duc repede, am buletinele de la 16 inși ca să-i votez !”).
Acum ciocoii au devenit tehnoratați și ne obligă să strîngem 200.000 de semnături –dar numai noi, nu și găștile parlamentare- dacă vrem să candidăm. Cum să le strîngem ?!? Nu ne putem organiza, n-avem sedii, nu putem tipări și difuza ziare, radioul și televiziunile sînt, toate, ale burghezo-moșierimii, prin internet mișună ciumeții (care-și zic… Comuniști !). Au apărut, după ”dezlegarea” din 2015, mai multe partide autonumite și pretinse comuniste, ale căror trîmbițe n-au ce lălăi altceva decît vechile ocări și condamnări împotriva mea, închizîndu-mă în biciuiri și epitete ca din Dealul… Ogarilor (!), pentru motivul că eu le-aș fi furat semnul cel mai drag: Secera-și-Ciocanul. Dar acesta este, de drept, al Muncitorilor și Țăranilor.
Dacă în atmosfera aceasta vom reuși să strîngem semnături și să candidăm, vom ajunge parlamentari, primii parlamentari Comuniști, rezultați din alegeri, după 1924 (anul 7 al Erei Democrate). Întru aceasta îi chemăm pe toți cei care se consideră Comuniști să vină sub drapelul pe care stă drept, la loc de cinste, Secera-și-Ciocanul, sub gloria căruia veți avea succes, căci Muncitorii și Țăranii sînt cei MULȚI, iar în Politică cel mai important factor este Numărul.
Așadar, Comuniști, dacă așa vă considerați, veniți sub deviza ”Nicio Putere fără Comuniști” !
1 septembrie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU