luni, 30 iulie 2012

Poporul a învins; felicitări Președintelui !

Referendumul Rușinii, impus de circarii Plagiantului șef, devenit prim-dirijor al scufundării țării, s-a încheiat totuși cu victoria Poporului, în ciuda numărului imens de Tîmpitizați și a nenumăratelor infracțiuni.
Remarcăm cîteva aspecte de reținut pentru Istorie :
1.Cam jumătate din cei prezenți la vot din care jumătate sînt votanți DA reprezintă numărul real al celor care au susținut lovitura de stat dată de clica de extremă dreapta (PSD-PNL-PC), în care intră în totalitate intelectualitatea în frunte cu marii telectuali din preajma Președintelui detronat de zurbagii;
2. Tîmpitizarea a cuprins mari părți din rîndurile claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea- în frunte cu declasații din multele grupuscule care își zic, în diverse forme, comuniști, ca ”replică” a rătăcirii maxime a exponentului titular al Dreptei, Președintele Traian Băsescu, concretizată în primul rînd prin condamnarea din 2006 a ”Comunismului”;
3. Numărul de votanți real prezenți la vot, cu justificările de mai sus, a fost de circa 4,5 milioane, ceea ce trebuie să dea de gîndit în mod serios Președintelui Republicii care, niciodată, nu s-a întîlnit cu conducătorii tuturor partidelor politice (în prezent cam 50), ci numai cu cele reprezentîndu-i (în parlament) pe infractori, marea burghezie, moșierimea, bancherii, slugile lor.
Felicitîndu-l pe Președintele învingător, îi sugerăm să înceapă reluarea funcției cu consultarea tuturor partidelor neparlamentare, căci acestea reprezintă pe ceilalți 95 % dintre votanții care nu sînt reprezentați în parlamentul infractorilor (toți vinovați de neaplicarea ORDINUL SUPREM AL POPORULUI de la Referendumul anterior).
Mîndru că nu am girat Referendumul Rușinii și că am mobilizat la această atitudine pe toți cei contacțați, îmi exprim speranța că Poporul nostru, greu încercat, are, totuși, resurse de supraviețuire, dar trebuie să ajungă urgent la ieșirea din Imperiu.

30 iulie 96
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 28 iulie 2012

ABSENT MOTIVAT


Puciul dezmățaților și dezechilibraților –care nu acceptă aplicarea rezultatului Referendumului național din noiembrie 2009- nu poate avea altă reacție psihică, morală, rațională, cetățenească, politică decît expresia certă a respingerii.

De aceea, orice votant care nu aparține găștilor peceriste autoare ale puciului rușinos are de adoptat o atitudine simplă, directă, neechivocă: absentarea de la circul puciștilor.

Pentru a sublinia că absența este motivată, voluntară, ci nu întîmplătoare, sugerez comuniștilor, adversarilor dezordinii și haosului, apărătorilor Legii și Ordinii (chiar dacă acestea sînt anti-democratice), tuturor Oamenilor Muncii, ca în ziua votării să fie prezenți în spațiul public, la secția de votare, în preajma acesteia, astfel prezentîndu-și și susținîndu-și cu demnitate absența motivată de convingerea și conștiența respingerii deciziilor aberante ale parlamentarilor infractori.

Repet că este de datoria organelor de cercetare penală să înceapă urmărirea penală împotriva parlamentarilor care au refuzat și refuză să aplice ORDINUL SUPREM AL POPORULUI, absolut obligatoriu după Constituție: 1. Parlament unicameral și 2. Maximum 300 de Deputați.

Deci: NU Referendumului din 29 iulie 96 !.27 iulie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 16 iulie 2012

Stînga apără Legea

Stînga reală -Partidul Comuniștilor și alți comuniști-are un singur principiu suveran în mocirla capitalisto-imperialistă post-decembristă - apărarea Legii. Acest principiu este intangibil, mai ales cînd Legea este voința deținătorului suveran - Poporul.
Poporul a dispus la Referendumul anterior, fără drept de replică, într-un procent zdrobitor: 1. Parlament unicameral și 2: Sub 300 de parlamentari, iar potrivit Constituției (așa dezastruoasă cum este ea, dar ESTE !) rezultatul Referendumului este OBLIGATORIU ! În concluzie, imediat trebuia să se organizeze Parlamentul potrivit voinței suverane, expres exprimată, a Poporului.
Parlamentul infractorilor nu a executat voința Poporului, singurul care a insistat pentru respectarea rezultatului Referendumului este Președintele Republicii, Traian Băsescu. Aceasta este problema actualei manifestări extremiste-teroriste și chiar fasciste a găștilor peceriste ponta-crinoase.
De aceea, în afara infractorilor cei mari, a slugilor lor și a celor deplin tîmpitizați, cei peste 18.000.000 de votanți, spre a nu se renega, trebuie să fie prezenți la Referendum și să voteze NU !  Apărînd Legea, vom spune NU voinței bestiale a puciștilor ! De altfel constatăm că în fruntea lor stau, ca infractori de drept comun, Plagiantul șef și  Circarul șef, pe care Poporul, disprețuit de ei, trebuie să-i înlăture...
Notăm și împrejurarea că ar fi posibil, în cazul generalizării Tîmpitizării, să avem o consecință extraordinar de favorabilă: diriguitorii Imperiului Cotroman Romano-German să ne închidă poarta acestui odios Obor; am redeveni Popor și Țară !
16 iulie 96. Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 6 iulie 2012

Scrisoare deschisă


S C R I S O A R E D E S C H I S Ă

adresată:

- Oamenilor Muncii, în primul rînd Clasei Muncitoare și Țărănimii,

- Președintelui Republicii,

- Curții Constituționale,

- Procurorului General,

- Consiliului Superior al Magistraturii,

- Avocatului Poporului,

- Autorității Electorale Permanente,

- Presei interne și internaționale,

- Uniunii Europene,

- Organizației Națiunilor Unite.

Nu am acceptat niciodată și nu vom accepta că în Romînia ar exista, după 22 decembrie, regim democrat, dar există Constituție și legi create de ciocoii peceriști reprezentînd interesele a circa 2-3 procente din totalitatea votanților și care exprimă interesele burghezo-moșierimii extremiste și teroriste, uneori chiar cu manifestări fasciste.

Dar în ultimele două luni, sub guvernarea struțo-cămilei extremiste de dreapta, în frunte cu niște circari monstruoși, aceștia au trecut la suprimarea, prin batjocorire a propriilor legi, impunîndu-și voința prin terorism de stat.

Deoarece la noi nu există practic partide politice –în condițiile în care noi nu putem funcționa- nici sindicate și nici ONG-uri, circarii s-au năpustit asupra Președintelui Republicii, pentru că dumnealui este singurul demnitar de stat, ales și confirmat cu o majoritate zdrobitoare, care susține respectarea și aplicarea voinței Poporului exprimată la Referendum: Parlament unicameral și maximum 300 de Deputați !

Circarii Dreptei mascate (regrupați în Banda-de-infractori USL) nu doresc aceasta și uneltesc înlăturarea Președintelui pentru a organiza ”alegeri” anul acesta, ceea ce este absolut ilegal, căci rezultatul Referendumului este OBLIGATORIU, iar toți parlamentarii care nu execută ORDINUL POPORULUI, săvîrșesc grave infracțiuni de ABUZ, pentru care trebuie să intre imediat în funcție organele de cercetare penală.

Ca Partid politic, reprezentînd, exprimînd și apărînd interesele marii majoritățI a votanților, cerem tuturor autorităților cu atribuții în respectarea Constituției și a legilor să ia imediat măsuri pentru punerea sub urmărire penală a parlamentarilor infractori și să se adopte un act normativ pentru Parlament unicameral, cu 299 de Deputați, iar în anul următor să aibă loc alegeri.

Oamenilor Muncii le revide Datoria sfîntă de a impune respectarea voinței populare, iar pentru aceasta să-l apere pe Președintele Republicii, cum au mai făcut deja dovada.

Se impune cu necesitate primordială adoptarea unei legi democratice pentru organizarea Partidelor politice, cu obligația esențială a precizării clasei sociale reprezentată. În același timp este necesar ca ambele clase sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- să-și desemneze candidați -Țărani și Muncitori- pentru viitorul legislativ, astfel încît Oamenii Muncii să-și voteze proprii Deputați, ci nu pe ai adversarilor sociali și politici.

Atenție ! Actuala criză politică va determina o mai profundă înnoroire în mocirlele Dreptei nominale (pericolul principal se numește MRU sau deja împopoțonatul PP-DD !), dar orientarea esențială a maselor populare este salvarea Președintelui Republicii, singurul susținător al rezultatului pozitiv dat de Referendum.

Susținem pe Președinte, contra circarilor infractori; pe aceștia trebuia să-i condamne (ci nu... Comunismul, cum a fost sfătuit de telectualii Dreptei extremiste !) și cerem Procurorului General să-i trimită la instanțe pe parlamentarii și guvernanții infractori ! Sîntem contra legilor burghezo-moșierești și feudalo-ecleziastice, dar apărăm în principiu Legea și Ordinea ! Să eliminăm ordonanțele de guvern !
4 iulie 96 (2012)


Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)