vineri, 24 iunie 2016

ALIANȚA COMUNIȘTILOR. Comunicat

În urma unor întîlniri la Curtea de Argeș (12 iunie) și Tîrgoviște (24 iunie) între conducerile Partidului Comuniștilor și Partidului Comunitar din Romînia s-a hotărît instituirea unei colaborări depline între cele două partide sub numele ALIANȚA COMUNIȘTILOR. Simbolul acestei Alianțe va fi semnul cel mai drag al maselor populare -care este simbolul Partidului Comuniștilor- Secera și Ciocanul.
Organizațiile celor două partide vor continua împreună să-și organizeze structurile în toate județele și localitățile, astfel încît la alegerile parlamentare să depunem candidaturi în totalitatea circumscripțiilor electorale. Pentru aceasta așteptăm propuneri și oferte de circa șapte-opt sute de Muncitori și Țărani, de toate categoriile, inclusiv șomeri, ciobani, pensionari, vîrstnici și tineri, bărbați și femei, domiciliați în țară ori în străinătate, toți care își asigură existența din MUNCĂ.
Sînt așteptați toți cei care au cetățenia Romînă indiferent de statul în care locuiesc; cei patru-cinci milioane de Romîni din străinătate vor avea un număr corespunzător de candidați, din fiecare țară, adică vreo două sute.
Ne-am propus ca obiectiv să intrăm așa de mulți în Parlament încît niciun guvern să nu poată fi numit și nicio lege adoptată, fără acordul nostru.
Oameni ai Muncii, îi căutați și îi chemați mereu pe Comuniști; acum există un asemenea Partid ! Contactați-ne și vă vom sluji cu devotament. 24 iunie 2016
Co-președinți ai Alianței Comuniștilor
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Jurist Petre IGNATENCU