vineri, 31 iulie 2009

Nu sîntem „Noul PCR” !

Răspund unor sesizări şi critici, venite din partea comuniştilor şi de la alţii.
La un post de televiziune a fost invitat tovarăşul Petre Ignat (Ignatenco, Ignatencu) care s-a prezentat ca Preşedinte al partidului Noul Partid Comunist Romîn, iar redacţia emisiunii a precizat în subtitlu „Liderul comuniştilor romîni”.
Despre prestaţia tovarăşului P. Ignat, facem următoarele precizări:
”Noul Partid Comunist Romîn” nu există; tovarăşul Ignat a fost iniţiatorul constituirii unui nou partid, numit astfel, iar ceea ce a realizat era ”Comitetul de iniţiativă” pe care dumnealui l-a lichidat o dată cu semnarea adeziunii de intrare în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi a unui Protocol încheiat cu noi.
Primirea în Partidul Comuniştilor nu este încă validată, iar continuarea prezentării în numele acelui Comitet de iniţiativă ne lasă să înţelegem că şi-a anulat de facto înscrierea în Partidul Comuniştilor (mişcare posibilă şi necriticabilă, noi acceptînd, fără explicaţii, ieşirea oricărei persoane din Partidul Comuniştilor).
Cît priveşte porecla de ”liderul comuniştilor romîni”, aceasta este, desigur, expresia batjocurii în care excelează televiziunile burghezo-moşierimii post-decembriste ale peceriştilor (noi avînd acum-la corectura textului- şi acceptînd explicaţia că sintagma aparţine exclusiv Redacţiei televiziunii).
Pentru comuniştii romîni -care nu au fost membri ai P.C.R.- înscrişi în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti), P.C.R., fie că este cel vechi sau altul nou, rămîne duşmanul nostru politic permanent, noi neavînd posibilitatea -psihică, materială, intelectuală, morală, politică- de a-l trece în categoria firească de adversari politici...
Înţelegem mîhnirea şi mînia comuniştilor şi a simpatizanţilor de la noi şi din Republica Moldova pentru eventuala ofensă adusă comuniştilor în general cît mai ales celor din cele două ţări, iar posturile de televiziune care vor să prezinte -profesionist !- telespectatorilor opiniile oficiale ale comuniştilor, ar trebui să ştie că se pot adresa conducătorilor comunişti ai partidului înregistrat în evidenţele Tribunalului Bucureşti.
Felicităm pe comuniştii din Republica Moldova -şi personal pe tovarăşul Vladimir VORONIN, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Preşedinte al Republicii- pentru rezultatele obţinute în alegerile din 29 iulie a.c., care demonstrează că, în ciuda acţiunilor duşmănoase, huliganice şi vandalizatoare, inspirate de forţe retrograde şi reacţionare, Partidul se bucură de o puternică susţinere populară !
Reducerea însă, a sprijinului votanţilor trebuie să fie tema principală de reflecţii pentru conducerea Partidului, putînd fi multe şi diferite explicaţiile: s-a abandonat în Republica Moldova regimul democrat (?), au fost prea blînde reacţiile statului faţă de violenţele inimaginabile din aprilie împotriva regimului democrat (?), Partidul Comuniştilor, fiind de guvernămînt, nu mai construieşte Socialismul (?), nu se asigură dezvoltarea industriei şi agriculturii socialiste (?), s-a abandonat sistemul preţului unic (?), se permite existenţa băncilor burgheze ???
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
31 iulie 93

marți, 28 iulie 2009

Candidatul nostru la prezidenţiale

Biroul Permanent al Comitetului Naţional, împreună cu organizaţia locală din oraşul Curtea de Argeş, din care fac parte cei mai mulţi membri ai conducerii Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) au analizat problema poziţiei noastre faţă de viitoarele alegeri prezidenţiale şi a hotărît că este necesar să avem un candidat propriu pentru cea mai înaltă funcţie în stat.
Pornind de la starea de fapt, caracterizată prin respingerea de către masele populare a tuturor candidaţilor anunţaţi sau previzibili -toţi reprezentînd găştile peceriste de dreapta, exponente ale intereselor burgheziei şi moşierimii, ale infractorilor care au acaparat conducerea tuturor organelor din sistemul de stat-venind în întîmpinarea nevoilor şi propunerilor maselor populare, Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) propune drept candidat al său pe tovarăşul profesor Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului.
Nu au existat alte propuneri din partea organizaţiilor de partid, deşi au fost solicitate; au existat oferte din partea unor pecerişti sau simpatizanţi ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), chiar şi membri înscrişi, dar care nu şi-au finalizat situaţia în partid, motiv pentru care nu au putut fi luate în discuţie aceste variante.
Licenţiat în filologie şi drept, profesorul Ungureanu şi-a desfăşurat activitatea profesională (1965-2004) în comuna natală, Cicăneşti, din judeţul Argeş, ca profesor de Limba romînă, în scurte perioade fiind şi director al şcolii şi inspector şcolar (1991-1993)la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş (unde a îndeplinit, temporar, şi funcţia de Consilier juridic).
Născut la data de 5 martie 1942, tovarăşul Ungureanu a urmat şcoala primară (1949-1953) în Cicăneşti, gimnaziul la Oeşti (1953-1956), iar liceul la Curtea de Argeş. Studiile superioare le-a absolvit la Institutul Pedagogic de 3 ani Bucureşti (1963), Universitatea Bucureşti (filologie, 1970, şi drept, 1976). În învăţămînt a obţinut toate gradele didactice (definitiv - 1969, gradul II - 1975, gradul I - 1980). La pensionare i s-a decernat "Diploma de Excelenţă" de către Minister, pentru bogata activitate meritorie în învăţămînt, dar înmînarea i-a fost refuzată de directoarea şcolii şi primarul comunei (ambii pecerişti).
Luptător pentru Dreptate şi Adevăr, împotriva abuzurilor autorităţilor peceriste, prof. Ungureanu a fost deţinut politic, judecat şi condamnat (pentru chemarea în judecată, în decembrie 1974, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a Primului ministru Manea Mănescu), a fost deseori reţinut şi arestat, deţinut ilegal la închisoare politică, i s-au confiscat apartamentul, pămîntul, arma şi muniţia de vînătoare, manuscrise literare şi politice - TOATE NERESTITUITE PÎNĂ ÎN PREZENT ...
Continuînd să deţină toată puterea în stat şi după 22 decembrie 1989, ciocoii pecerişti nu şi-au întreruptt actele de represiune împotriva tovarăşului Ungureanu, pe care le-au şi amplificat şi adîncit, neacordîndu-i-se drepturile legale care i se cuvin, în calitate de Revoluţionar FD, deţinut politic şi victimă a represiunii peceriste, impunîndu-i nesfîrşite procese (1996-2009) contra partidului pe care l-a fondat (23 martie 1996) şi îl conduce ca Preşedinte.
Prof. Gheorghe UNGUREANU este fiu de ţărani, a muncit şi munceşte ca ţăran, mîndrindu-se cu această preocupare şi declarîndu-se ţăran, dar are şi o bogată activitate ca ziarist, editor, om politic, scriitor, cercetător ştiinţific, culegător de folclor, iniţiator şi organizator de acţiuni obşteşti etc.
În baza acestei lupte de decenii contra Nedreptăţilor, Abuzurilor, Exploatării oamenilor muncii, profesorul Gheorghe UNGUREANU ştie şi poate să reprezinte, să exprime şi să apere interesele oamenilor muncii, ale maselor populare, ale statului şi naţiunii, astfel încît apreciem că este candidatul ideal pentru cel puţin 85 % din votanţii înscrişi în liste.
Rămîne doar ca aceştia să-şi înţeleagă rosturile şi să sprijine această candidatură, în primul rînd prin semnături de susţinere, pentru care toţi oamenii muncii sînt invitaţi să ne contacteze direct la Comitetul Naţional (Curtea de Argeş), la Comitetele Judeţene (unde s-au reconstituit) şi la organizaţiile sau grupurile locale.
Ştim că există mulţi comunişti în alte partide, care sînt conduse, însă, de pecerişti, întotdeauna de dreapta; solicităm şi de la aceşti membri sprijin pentru strîngerea semnăturilor de susţinere. Sprijinul dat de oricine candidatului propriu al oamenilor muncii este, în fapt, sprijin pentru sine şi obligaţie pentru candidat; oamenii muncii au nevoie de un asemenea candidat.
Trebuie şi PUTEM să accedem în conducerea treburilor publice; totul depinde de cei MULŢI, iar pe cei mulţi numai Partidul Comuniştilor îi reprezintă.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului !
Trăiască SOCIALISMUL !

Filofteia OLTEANU, Secretar al Organizaţiei Curtea de Argeş a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
28 iulie 93

luni, 6 iulie 2009

Un nou Comitet Judeţean

A avut loc constituirea Comitetului Judeţean Iaşi al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti). Potrivit Statutului, Secretarii aleşi la organizaţiile locale ale Partidului s-au reunit şi au constituit Comitetul Judeţean, iar în funcţia de Prim-secretar al Comitetului Judeţean Iaşi a fost ales tovarăşul Dr. Anton Teodor POPOVICI.
Biroul Permanent al Comitetului Naţional foloseşte prilejul acesta şi îi felicită pe comuniştii ieşeni pentru realizarea unui pas important în viaţa lor politică şi îi asigură de tot sprijinul pentru a-şi continua organizarea.
După cum se ştie, Prim-secretarul comitetului judeţean -în cazul dat tovarăşul Dr. Anton Teodor Popovici- devine, de drept, membru titular al Comitetul Naţional, iar în munca sa va fi sprijinit de un Împuternicit al Preşedintelui Partidului pentru judeţele din Nordul Moldovei.
Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
6 iulie 93