luni, 31 ianuarie 2011

EGIPT - repetarea scenariului anti-romînesc din anul 73 e.d. (1989)

Timp de 60 de ani, Egiptul a fost principalul obstacol african în calea expansiunii imperialismului și fascismului anglo-american, ceea ce a determinat o majoră schimbare radicală nu numai în Africa, ci în întreaga lume.
Mișcarea energică, cu efect rapid și total, avîndu-l în frunte pe colonelul Gamal Abder Nasser și aducînd Egiptului nu numai premiza evoluției interne moderne și democratice, dar și independența față de terorismul și fascismul occidental, a constituit șansa epocală a țării precum și modelul pentru ieșirea tuturor statelor lumii din cloaca otrăvitoare a colonialismului.
Trădarea Gîrbaciovului a făcut posibil șirul de comploturi anti-naționale și anti-democratice din Europa de Centru și de Est din anul 73 e.d. (1989), culminînd cu războiul internațional împotriva Romîniei, în care au fost măcelărite 1.600 persoane, în frunte cu Președintele Republicii și soția sa, pentru satisfacția lepădăturilor peceriste, instruite și asigurate din timp pentru a-și îndeplini misiunea de înaltă trădare și incredibile crime abominabile.
Apoi au fost măcelărite conducerile democrate din Albania (revenită la Putere) și din Iugoslavia, cu arestarea banditească și asasinarea Președintelui Slobodan Miloșevici, sub cupola ilegalei instituții fasciste internaționale, T.P.I.
Alte țări au fost arate cu bombe, din pricini mîrșave de acaparare a bogățiilor și a teritoriului (Panama) sau pentru alungarea regimurilor politice patriotice, cu evoluții democratice (Somalia, Irak, Afganistan).
Le mai stau în cale fasciștilor unele Puteri nucleare, de care le e teamă să se atingă, Godzilele limitîndu-se la amenințări verbale și scenarii pe tabla de șah:Iran, Coreea Democrată, India, Pakistan; pe toate le-ar zdrobi, căci bestiile nu suportă democrația și nici independența sau puterea altora...
Și-au vîrît fasciștii coada de diavol în multe țări din Africa și Asia, au reușit pe ici-pe colo, dar există o mare țară puternică și hotărîtă, rezistentă și dîrză în apărarea propriei organizări și a independenței - Egiptul. De aceea brontozaurii, în frunte cu Bușiblerii fasciști turbează și trec la aplicarea scenariilor cunoscute, practicate în zeci de țări, pentru aceasta folosindu-se de partea cea mai instabilă și lipsită de viziune matură și auto-conservatoare -studențimea- pe care o incită la debandadă, anarhism și violențe, iar slugoii Bușiblerilor abia așteaptă să se bucure de arginții trădării.
Ceea ce fac studenții în Egipt, ca și în alte părți, este aberant și cu grave efecte multiple împotriva poporului și chiar a circarilor înșiși, atîta vreme cît autorii dezmățului au drept să se organizeze politic și să acceadă astfel la Putere, pe calea legală a alegerilor, ci nu prin violențe.
Autoritățile legale ale țării au misiunea, asumată constituțional în fața poporului, de a înnăbuși acțiunile demențiale de distrugere a ordinii stabilite în stat, prin orice mijloace, inclusiv folosirea forțelor armate; cine recurge la violență, deși are căi legale de luptă politică, merită să fie strivit de către autoritatea legală a statului.
De aceea dorim și-i urăm Președintelui Mubarak să nu-și precupețească niciun efort, inclusiv gloanțele, pentru a-și apăra Poporul și ordinea instituită legal, aceasta fiind îndatorirea sa fundamentală.
Pentru supremația legii și înlăturarea violențelor ! Toți simbriașii diavolului trebuie să știe și să nu uite că strada ucide politica !
31 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Iarăși despre Doctrina Comunistă

Sînt mereu întrebat, prin diverse căi și mijloace, de ce Partidul Comuniștilor și eu personal avem așa multe critici la adresa peceriștilor și nenumărate -și esențiale- corectări și complectări la Doctrina specifică, învățătura materialist-dialectică.
Răspund din nou, pentru toți tovarășii, precum și pentru adversari și chiar inamici (aceștia din urmă sînt peceriștii):
Doctrina Comunistă sau Învățătura materialist-dialectică NU A FOST NICIODATĂ FINALIZATĂ ÎN EXPLICAȚII DEPLINE ȘI NICI APLICATĂ CORECT !, deoarece:
1. Marii clasici ai materialismului dialectic (numit nepotrivit suficient, atît privitor la rădăcini, cît mai ales la fructe, ”marxism-leninism”), fiind intelectuali, nu au reprezentat direct pe cei despre care și pentru care au scris -în primul rînd Muncitorii și Țăranii- de la Marx și pînă la Stalin, Troțki, Mao Țe Dun;
2. Conducătorii partidelor comuniste care au ajuns la guvernare au fost sau au ajuns, fie intelectuali, fie bogați, fie victime ale deșănțatului cult al personalității, motiv pentru care -cu o parțială excepție inițială la V.I. Lenin- nici unul nu a finalizat definirea Democrației și, mai ales, nu a aplicat-o, nici măcar într-un minim procent ! Un exemplu, pe care-l spun (și nu e prima dată) cu durere: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a pierdut majoritatea parlamentară, cedînd Administrația țării, după opt ani de guvernare, mai ales ne- și anti-socialism, pentru că -vă rog să mă verificați cu lista oficială a Deputaților aleși și a candidaților nealeși- nu a inclus în listă nici UN MUNCITOR și nici UN ȚĂRAN ! Aceasta în ciuda faptului că toți conducătorii comuniști vorbeau despre Democrație. Nu este singura cauză a pierderii majorității parlamentare și, în consecință, a guvernării, dar este cea fundamentală.
Regret, dar îmi este clar că în cei opt ani de guvernare peceremistă, aceasta nu a fost democrată, cum s-a declarat, căci clasele sociale fundamentale, Muncitorii și Țăranii, nu au fost prezente în Parlament și nu oricum, ci era necesar în procentul real din societate, adică circa 85 %.
De ținut minte -și aceasta este corectura esențială a Doctrinei Comuniste afirmată pînă în prezent papagalicește- niciodată și niciunde reprezentanții în Putere ai unei clase sociale nu pot face parte din altă clasă socială, cu alte cuvinte masele populare nu pot fi reprezentate în Putere de către intelectuali ! Și, nici vorbă, de către bogătași.
De remarcat însă, ca fapt pozitiv, că în timpul regimului peceremist acesta a recunoscut și a respectat prezența în Parlament a reprezentanților burgheziei și moșierimii, care chiar au organizat (corect) alegerile în care PCRM a ieșit victorios. Dacă și unde există Burghezie și Moșierime, acestea nu se pot organiza politic și nu pot accede legal în Putere, unde majoritatea este comunistă, acolo nu se poate vorbi de Democrație ! Și, drept consecință, guvernarea comunistă se va clătina și se va prăbuși.
Tot așa trebuie să înțeleagă și cele 39 de partide politice burghezo-moșierești de la noi: guvernarea lor se va prăbuși, dacă vor continua să ne blocheze intrarea în Putere.
Greu de înțeles și, mai ales, de acceptat de către peceriștii anti-democrați care se află, majoritari, în Putere de la 6 martie 29 e.d. (1945 i.m.) și pînă astăzi, 29 ianuarie 95 e.d.(2011 i.m.).
Iată explicația pe scurt a celei mai importante corecturi adusă Doctrinei Comuniste. Mai multe veți putea citi în ”Dicționar politic” aflat în pregătire. În lucrările noastre ”Contrarevoluția anti-socialistă, anti-populară și anti-națională” și ”Pentru Socialism !” veți găsi toate corectările și îmbunătățirile aduse Doctrinei Comuniste, așa cum a fost prezentată în trecut ca ”învățătură marxist-leninistă”.
Trăiască Doctrina Comunistă ! Moarte Capitalismului și Imperialismului ! (N.B.: dar nu și capitaliștilor și imperialiștilor; rog pe comuniști să ia aminte și să înceteze bălăcăreala autojignitoare la adresa burghezilor și feudalilor, care au devenit ceea ce sînt prin furt legal, ceea ce reprezintă esența Capitalismului. Pot, cu drept și cu temei, s-o continue la adresa religiilor, partidelor etnice, fasciste, teroriste, extremiste).
29 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 26 ianuarie 2011

De Ziua Președintelui

Mesaj al Comitetului Național pentru Cinstirea Memoriei Președintelui-cel-Mare, Nicolae CEAUȘESCU

Neputîndu-mă prezenta la locul stabilit în anul 75 e.d.(1991) ca fiind mormîntul sfînt al Eroului-Martir Național, Nicolae Ceaușescu, doresc să transmit, în numele Comitetului Național pentru Cinstirea Memoriei Președintelui-cel-Mare, Nicolae CEAUȘESCU, celor care și-au îndreptat pașii spre reperul național numărul unu -unde zilnic li se duc gîndurile, speranțele de salvare și sentimentele de recunoștință și respect- asigurarea că atît Comitetul special cît și Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) ne aflăm la datorie pentru cinstirea memoriei celui care ne-a îndatorat la aceasta prin viața sa exemplară și prin moartea eroică.
Reînnoim și nădejdea că nu va trece mult pînă cînd 26 Ianuarie, Ziua Demnității Naționale va fi sărbătorită oficial nu numai de întreg poporul, ci și de autoritățile statului care vor coopera pentru înălțarea unui Mauzoleu corespunzător jertfei Marelui Erou-Martir Național.
Pentru aceasta este necesar ca să înlăturăm contrarevoluția și să reinstaurăm regimul democrat, pentru care oamenii muncii sînt așteptați să-și ia locul potrivit în Partidul Comuniștilor.
Dăm în continuare poezia pe care nu am mai avut, anul acesta, prilejul s-o citesc la mormîntul sfînt:

De ce-ați ucis pe Ăl Bătrîn ?

Am fost săraci și umiliți
Chiar de ciocoii năpîrliți,
Dar noi speram în trai mai bun,
Cînd ne-ați ucis pe Ăl Bătrîn...

Agenți și farisei din Est,
Colaborînd cu cei din Vest,
Dușmani ai Neamului străbun,
Ne-ați omorît pe Ăl Bătrîn...

Minciuni de cele gogonate
Cu mult iubite și stimate,
Vă ascundeau un gînd hain:
Să-l lichidați pe Ăl Bătrîn...

Au tras ostașii ca-n infern
În Comandantul lor Suprem,
Executînd ordin străin -
Ne-ați nimicit pe Ăl Bătrîn...

Aveam o viață luminoasă,
Cu loc de muncă și o casă;
Aveți palate, noi - bordei, acum
Și un mormînt cu Ăl Bătrîn ...

19 ianuarie 77 e.d. (1993)
Gheorghe UNGUREANU

vineri, 14 ianuarie 2011

Atracția actanților reprimați

Declar deschis că îi înțeleg pe tovarășii noștri pentru reacția d-lor psihică, dar nu și pentru cea politică; aproape toți îmi cer ca să adoptăm principiul dinte pentru dinte contra burghezilor și moșierilor, contra tuturor infractorilor care ne-au distrus țara după 22 decembrie...
Nu sînt de acord cu aceasta ! Trebuie să lichidăm, pentru momentul cînd vom reveni la regim democrat și pentru toate mileniile viitoare, nefasta replică mortală practicată la schimbarea orînduirilor sociale.
Să facem în așa fel ca replica mortală dată de Contrarevoluție în 22 decembrie 73 să fie ultima. Bineînțeles că vom naționaliza tot ceea ce ne-au furat infractorii, dar în viitor nu va mai fi nimeni judecat sau condamnat pentru atitudini politice ! Toate, inclusiv cele retrograde și reacționare, sub Puterea Democrată, în Socialism deci, vor avea drept de existență. Se înțelege, că sînt exceptate cele religioase, etnice, fasciste, teroriste, extremiste.
În felul acesta, dînd libertate de acțiune pentru oricine, inclusiv de organizare în partide politice, nimeni nu se va mai bucura de mirajul și atracția actanților reprimați. Înțelegeți, în consecință, că cei care vor dori Capitalism, Imperialism, Feudalism, Sclavagism nu vor putea avea mai mult de 0,001 - 1,00 % voturi, ceea ce înseamnă că nu se vor mai prezenta la a doua sau a treia votare.
Stimați tovarăși, vă înțeleg sentimentele pe care vi le-au produs bestiile fasciste, teroriste și extremiste care au săvîrșit Contrarevoluția, dar trebuie să le asigurăm condițiile necesare pentru a dispărea prin propriile prezențe pentru totdeauna din istoria noastră viitoare.
Dacă veți înțelege aceasta, fiți siguri că niciodată nu vor mai fi entități care se vor înscrie în listele de candidați sub nume de tipul PNȚ, PNL, PSD... Drept urmare, nu vor mai fi pericole pentru regimul democrat.
Apoi, cred că trebuie să notăm și ideea că în viitorul regim democrat vor mai fi și abateri, greșeli, chiar abuzuri... Iar forțele reacționare organizate politic ne-ar da cel mai bun ajutor de corectare, criticîndu-ne.
Pentru aceasta îi vom lăsa să acționeze.
14 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 13 ianuarie 2011

Partid unic ?

Nu știu exact cum sînt cei care crăuie după partid unic: nepricepuți, iresponsabili, infantili, oligofreni, retrograzi, reacționari, poate din toate acestea, dar sigur sînt anti-democrați, deci anti-comuniști.
Un om cît de cît inteligent și ager cam cît un elev de gimnaziu, dacă nu este bogat, deci infractor, sau oligofren, știe sau descifrează în general ce se înțelege prin partid. Luînd-o ca la clasele primare, putem pricepe și reține că, pentru a vorbi de partid, ne gîndim mai întîi la un grup (mare) de oameni, iar ca să fie grup, acei oameni trebuie să se potrivească în felul de a munci, a trăi, aspirații economice și, în consecință, politice, sentimente, opinii, atitudini, adică să facă parte din aceeași clasă socială și, evident, dacă s-au întîlnit, trebuie să aibă o finalitate comună, un scop licit, ceea ce determină existența unei structuri organizate, cu reguli, mijloace, principii, sancțiuni...
Într-o societate, mai ales așa divizată cum este Romînia post-decembristă, bîjbîind în Întuneric, există multe clase și categorii sociale; trebuie să fii imbecil pentru a debita idioțenii de tipul ”vrem partid unic”, ceea ce este obiectiv imposibil. Cum să aduci la același numitor pe infractorii bogătași care nu mai pot ține evidența averilor cu cei care scormonesc prin coșurile de gunoi (la propriu !) pentru a recupera o coajă de pîine ?
Iar dacă sînt astfel de entități cu forme de om, aceștia, cerînd ”partid unic”, au devenit deja extremiști, teroriști, fasciști, bestii anti-politice și nu doresc altceva decît adîncirea prăbușirii societății; v-ați dus cu gîndul deja la tismăneni, becali, corogeni sau și mai rău la religii și entități religioase...
Într-o societate care evoluează ori tinde să evolueze normal (în sens pozitiv), este firesc și necesar să existe cel puțin atîtea partide politice cîte clase și categorii sociale există. Sîntem de principiul că chiar și în cadrul aceleiași clase sociale -în cazul celor fundamentale, cum sînt la noi Muncitorimea și Țărănimea- pot exista mai multe partide cu expresii politice diferite, neantagoniste, cu proiecte social-economice puțin sau esențial diferite. Acceptăm chiar ca o parte a Muncitorimii să proiecteze și să susțină o societate de tip capitalist (cum eliberează unii din gură vorbe nepricepute chiar în acești ani), alții chiar de tip feudal. Am auzit pe unii zavragii afirmînd (cred că nu glumeau) că ”ar fi bine ca pe vrea moșierilor, ca să ne aciolăm și noi pe la curtea lor”...
Potrivit Doctrinei Comuniste, doctrina Libertății Depline, Complexe, Unice și Unitare, Puterea democrată înseamnă obligatoriu prezența tuturor claselor și categoriilor sociale înlegislativ și nu oricum, ci în procentul real din societate. Cum să fii în legislativ, fără partid politic ?
Comuniști și simpatizanți, alți oameni ai muncii, reflectați și nu dați atenție circarilor care blehăie chemîndu-vă la partid unic ! Aceia sînt anti-democrați periculoși, mai periculoși decît burghezii, moșierii, stăpînii de sclavi, chiar și decît ciumele religioase.
Respingeți ideea partidului unic, aceasta nefiind altceva decît organizare infracțională, de tip gașcă, esențialmente anti-politică, formă de dictatură a imposturii, cale de întoarcere la Întunericul trecutului pre- și anti- democratic.
Noi înțelegem și acceptăm nevoia obiectivă, imperioasă a existenței multor partide, atît cîte sînt justificate social-economic, deoarece, să ne amintim, politica este un sistem de concepții și idei despre organizarea și conducerea societății, inclusiv cu acțiunile de aplicare în practică; Mujistatea Sa și scormonitorul în gunoi NU POT fi într-un singur partid, în același partid !
Pentru că înțelegem această esență, nu numai că acceptăm partidele tuturor claselor și categoriilor sociale și considerăm că ele sînt absolut și obiectiv necesare, pentru ca Partidul Comuniștilor, cînd va fi guvernamental, să-și îndeplinească programul construirii societății democrate - Socialismul.
13 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 10 ianuarie 2011

Libertate americană ?!?

Unele persoane, probabil anti-comuniști, mă interpelează dur (la telefon), cerîndu-mi să recunosc faptul că în Socialism n-ar fi existat libertate și că aceasta ar exista -și chiar în gradul cel mai înalt !- în USA (motiv pentru care nu aș avea dreptate în ceea ce scriu)...
Răspund mai întîi repetînd că doar infractorii și slugile lor, la care se pot adăuga oligofrenii pot gîndi și spune astfel; oamenii normali, inclusiv cei din USA, știu că în Socialism a existat ”de facto” și ”de jure” libertate adevărată, chiar așa cum era regimul democrat, cu unele degradări, denaturări, abateri și abuzuri, îmbălsămate în cultul deșănțat al personalității (pentru care eu formulam critici în mod deschis, oficial și în public, în același timp în care peceriștii își bătătoreau palmele aplaudînd)...
Adevărat că (teoretic) nu aveau libertate dușmanii regimului care nu erau ei înșiși sau rudele lor în funcții, uneori foarte înalte, în Putere, Administrație și Justiție -aceștia fiind cei care au preluat și au continuat Puterea după victoria (vremelnică) a contrarevoluției din 22 decembrie 73- și comuniștii autentici -care nu erau și nu puteau fi membri ai PCR- cum sînt cazurile, arhicunoscute, al meu și al tovarășului Marin Trușcă din Craiova (am permisiunea dumnealui să-l nominalizez).
Libertatea în USA ?!? Nu ne provocați rîsul, căci situația este tragi-comică sau de-a dreptul dramatică ! USA este centrul celei mai crunte asupriri și exploatări, cu cea mai profundă și extinsă blocare a Libertății; este straniu să vorbești despre Libertate în aceste state și apare ridicol cel care susține că acolo, în miezul celui mai crunt imperiu, ar exista vreun dram de libertate pentru altcineva decît pentru... zei !
În toate țările lumii se poate constata simplu, de către oricine, cum arată libertatea în America de Nord (USA). Uitați-vă în orice moment la ambasadele USA din țara noastră, din orice țară, la orice alte sedii ale USA și veți vedea oglinda libertății nord-americane: zeci de polițiști înarmați, gata să te ciuruie, pe toate laturile clădirilor mașini gata să pornească în trombă, zeci de tone de betoane și fier blochează incinta și jumătăți de străzi adiacente, zeci de dispozitive de supraveghere și de atac se văd la ferestre, uși, porți, garduri, acoperiș...
Cine se teme de libertatea lui ??? Știți răspunsul: cel care a sugrumat-o pe a altora !
Aveți grai pentru replici ?!!?
Știm de la marele V.I. Lenin că ”nu poate fi liber un popor care asuprește alte popoare” ! Cu atît mai mult nu pot reclama libertatea pentru sine guvernele unor astfel de popoare...
10 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 9 ianuarie 2011

Despre Mișcarea Socialistă

Sîntem asaltați în diverse moduri de ”Mișcarea socialistă” ca formă sau organizare (?) politică sau de către reprezentanți ai acesteia.
Nu resping ideea că în cadrul acestei inițiative (aproape stră-vechi !) ar putea exista și comuniști (pentru că nu și-au putut organiza partid propriu), dar Mișcarea socialistă -care este tot una cu ”social-democrată”, numită în felurite chipuri păcălitoare- este esențialmente anti-comunistă . Iar aceasta este, de la 1847, o axiomă care, evident, nu mai trebuie să fie demonstrată.
O luptă istorică între ea și Comunism s-a dat de la apariția ”Menifestului Partidului Comunist” -cînd Marxa început și a statuat clarificarea luptei politice muncitorești pentru un regim democrat- și pînă la începutul secolului al XX-lea, cînd Lenin a zdrobit definitiv intenția nemernică a inamicilor comunismului de a se arăta drept ... comuniști; comuniștii și-au păstrat numele, dublat (pleonastic) de sinonimul bolșevici, iar cei mai periculoși inamici ai comuniștilor, deci ai regimului democrat, socialiștii, cu infinitele lor numiri și forme cameleonice, au fost eternizați cu expresivul supranume care îi particularizează în ridicola lor postură, menșevici.
După 45 de ani de regim democrat, nimeni, în afară de burghezo-moșieri și slugile lor, la care am mai adăuga doar ca simplă constatare pe oligofreni, nu mai poate avea curajul politic și ideologic, elementar și vulgar, de a se numi socialist și să spună că ar vrea... regim democrat !
De altfel, nici un cuvînt din Statutul și Programul socialiștilor acestui secol nu este din izvorul adevărurilor comuniste; orice absolvent de gimnaziu le-ar putea spune acestor oportuniști: sînteți burghezi (sau conduși de burghezi) -dovadă omniprezența dv inclusiv în mijloacele de comunicare în masă și averile pe care le mișcați-; susțineți robia religioasă, ceea ce vă descalifică definitiv ca politicieni, situîndu-vă în cloaca faunei anti-umane; propovăduiți și practicați asuprirea națională prin desființarea Statului Național, a Poporului și chiar a Partidelor politice și mocirlirea lor în entități suprastatale, tipice pentru odioasele imperii (cum este acum Uniunea Europeană); acceptați și practicați exploatarea socială de către burghezo-moșierimea proprie și cea imperială; ați lichidat toate drepturile și libertățile democratice orinde v-ați strecurat ca ciuma: învățămîntul gratuit, sănătatea gratuită, locuri de muncă asigurate de stat, liniștea și ordinea publică; sugrumați drepturile și libertățile altor popoare și state, participînd, alături de forțele fasciste agresoare, la decimarea victimelor, amintiți-vă cîteva ”isprăvi” recente săvîrșite în solda Bușiblerilor și vedeți-vă în oglinzi nemernicia: Panama, Irak, Somalia, Albania, Iugoslavia, Afganistan, iarăși Irak...
Cine vreți să vă urmeze ? Nu mai sînt trădători nemernici (îi aveți deja pe toți), nu mai sînt proști, nu mai sînt amnezici, nu mai sînt săraci care nu văd bogățiile, luxul și desfrîul vostru... Sînt, din păcate, tot mai mulți robi, asupriți și exploatați, dar ei au nevoie de comuniști care să-i ducă la Puterea proprie, deci la Libertate și Dreptate, ci nu în lanțurile nimicirii voastre spre a vă spori averile și desfătarea...
Moarte Robiei de orice fel, Asupririi Naționale, Exploatării sociale !
Trăiască Socialismul !
9 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 6 ianuarie 2011

Nu vrem Schengen !

Oamenii muncii și în general romînii nu doresc privilegii, cum s-ar părea că se interpretează ”spațiul Schengen”. Aceasta deoarece sîntem obișnuiți, de multe (zeci de) milenii să trăim din munca noastră -și niciodată nu am cerșit nimic de la nimeni- să plătim tot ce cumpărăm, deseori cu prețuri prea mari, pentru mărfuri necorespunzătoare -cum se întîmplă după 22 decembrie 73 (1989)- sîntem pașnici și drepți, de aceea nu am alunecat peste nimeni decît pentru a ne apăra -cu o regretabilă excepție, în anul 2 e.d. (1918), dar exista atunci și un alt motiv pozitiv, nemărturisit; drept urmare, nu am permis nimănui să se rostogolească peste noi, aceasta iarăși pînă la 22 decembrie 73.
De la această dată, de cînd ne-a cuprins Întunericul, sub cizma peceriștilor care construiesc Capitalismul și Imperialismul, nu mai sîntem noi înșine, nu mai vrem libertate și independență, vrem să ne amestecăm cu infractorii din Imperiu care, deja, fac ordine la noi, prin voința reprezentanților ciocoilor care conduc în exclusivitate treburile politice și economice ale fostei țări înfloritoare, transformată în cei 21 de ani de Dezmăț în ”mormanul de gunoi” prefigurat de la început...
Ni se pare firesc și simplu de înțeles de ce masele populare nu doresc regulile Schengen. Ce ne-ar aduce acestea ? Mișcare fără control dintr-un teritoriu în altul (căci statele încetează practic să existe), de care beneficiază în primul rînd sau, poate, exclusiv, infractorii, control imperial fără a da socoteală popoarelor, ceea ce este de-o gravitate incalculabilă, sporirea fără limite a pericolelor de orice fel, dar mai ales a violențelor și violărilor Drepturilor și Libertăților pe care le aveam în timpul regimului democrat (pînă în anul 73/1989), așa cum constatarăm în cei 21 de ani, perioadă în care absolut nimic bun n-a venit peste noi din Imperiul European, în vreme ce ne-au înnămolit toate Relele știute și neștiute, multe încă nesesizate de noi...
Noi am dus în Imperiu, în cei 21 de ani, tot ce am avut mai bun, în primul rînd muncitori de înaltă calificare și ținută exemplară care au contribuit din plin -pe răsplată doar simbolică- la redresarea economiilor bolnave ale unor state...
Ni se reproșează că am exportat și noi, totuși, un rău - zavragiii (țiganii) și este adevărat, dar zavragiii nu sînt ai noștri, ci ai lumii întregi și toate statele poartă răspunderea pentru soarta lor, evident, în primul rînd, burghezo-moșierimea ante-belică și cea post-decembristă puse în slujba Dezmățului Imperialist Mondial. Iar noi, Poporul Dac (poreclit romîn) sîntem prima victimă a libertinajului nomazilor care hoinăresc nu pentru Muncă, fiindcă toată lumea ne-a știut de harnici, inteligenți, viteji, curajoși, cinstiți, ospitalieri și drepți, calități umbrite de acest libertinaj...
Un viitor regim democrat -care este doar problemă de timp- va reface frontierele sigure, în mîna Statului suveran și va elimina scurgerile de puroi dinspre Imperiu peste noi...
Nu vrem Schengen ! Vrem granițe impenetrabile sub controlul Statului suveran !
Susținem pe Președintele Republicii în cazul că se va opune sporirii numărului de europarlamentari germani în Parlamentul Europei. Ba chiar îi sugerăm să rețină că într-o uniune subiecții sînt egali ! Deci Germania trebuie să aibă tot atîția parlamentari cît are Romînia (ca de altfel, toate celelalte state, dacă mai sînt state !)
Moarte Imperiilor ! Trăiască Statul independent și suveran !
6 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 4 ianuarie 2011

La Mulți Ani !

Anul care s-a scurs, 94 e.d., a adus un început de pronunțată limpezire a percepției politice a maselor populare și, implicit, a organizațiilor sau grupurilor radicale de comuniști (autodenumiți), cu consecința că, chiar în ultimele săptămîni, am fost contactați (și am avut întîlniri) cu reprezentanți ai ”comitetelor de inițiativă” care se declară ”partide”, cu scopul de a ne uni ”într-un partid mare”, acesta fiind, evident, P.C.R.
Ne bucură ideea că peceriștii care se mai consideră comuniști doresc să se organizeze în partid și să participe la alegerile din 96; de vreme ce există o asemenea categorie de oameni, este dreptul lor să se organizeze, așa cum, timp de 21 de ani, cei 3.800.000 de peceriști s-au zbătut într-o veselie să construiască, îmbogățindu-i pe infractorii dintre ei, Capitalismul și Imperialismul.
Sîntem siguri că, revenind la propriul nume, peceriștii vor putea relua și construirea Socialismului, tot cu ei, exclusiv, în toate posturile de conducere.
Noi NU VOM FI CU PECERIȘTII, chiar dacă ei își vor zice, din nou, comuniști ! Vom rămîne ce am fost: comuniști, iar partidul va fi numai al comuniștilor, ci nu și al celor care lălăie teze și lozinci despre comunism și Socialism !
Constatăm că peceriștii, inclusiv cei care ne-au contactat, își mențin devierile esențiale de la Doctrina Comunistă, doctrina Libertății totale și depline, unice și unitare, exprimîndu-se pentru golirea acesteia, începută în decembrie 51 e.d. (1967); noi ne vom continua explicarea deplină a Doctrinei Comuniste, actualizarea și definitivarea acestui concept, aspecte inexistente în teoria și practica revoluționară materialist-dialectică pînă în prezent, nici în cazul partidelor și conducătorilor de partid și de stat din țările democrate din anii 1 e.d.-95 e.d. (1917-2011).
Sensul evoluției revoluționare a Omenirii este confirmat de toate opțiunile exprimate prin fapte politice ori sondaje în diferite țări, între care și Romînia.
Sondajul din acest ziar electronic -la care nu au acces decît puțini Muncitori și Țărani, baza numerică, deci calitativ superioară în politică a societății noastre- este ilustrativ pentru societatea noastră, la 21 de ani de la îmbrîncirea în Noaptea Istoriei, începută cu 22 decembrie 73 (1989). Opțiunea pentru Socialism a consemnat 130 de voturi din totalul de 170, deci 76 %, procent la care se pot adăuga și cele 12 de la opțiunea un sistem mixt, cu aspecte pozitive din amîndouă sistemele, Socialism și Capitalism.
Evident că în Capitalism nu există și nu poate exista vreun element pozitiv, dar în percepția celor confuzi (aceștia sînt telectualii) se constată o asemenea eroare.
Opțiunea netă pentru Capitalism are doar un procent de 10 (17 voturi din 170), lîngă care aducem mențiunea că, în mare majoritate, cititorii cu frecvență cotidiană ai ziarului nostru sînt ... inamicii noștri ! Nici ei nu sînt susținători ai Capitalismului, societatea care are o singură certitudine - dominația absolută a Hoției !
Așa evoluînd, Anul Nou are semne bune, dar ele rămîn simple semne dacă cei cu limpezirea politică dovedită nu se înrolează în partidul propriu pentru ca, astfel, să-și poată pune în practică opțiunile; noi le stăm la dispoziție.
La Mulți Ani ! Cu cele mai sincere urări tovărășești de sănătate și putere de rezistență pentru toți oamenii muncii, greu încercați mai ales după nimicirea economiei socialiste naționale !
4 ianuarie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU