sâmbătă, 12 iulie 2014

Apel către Comnuniști și simpatizanțiFundația MEMORIA SOCIALISMULUI
          12 iulie 98 e.d. (2014)


Apel către Comuniști și simpatizanți


          Dacă în Romînia mai există Comuniști (adevărați, ci nu de cei care lălăie doar  formule comuniste), precum și simpatizanți, inclusiv tineri (elevi și studenți, iuntelectuali), îi solicit ca pentru o datorie față de credința lor în izbînda Libertății, să mă contacteze întru sprijinirea organizării unui Festival internațional de poezie militantă.
          Sprijinul așteptat constă în următoarele: 1. traducerea unor materiale (comunicate, regulamente, corespondență) în limbile: Arabă, Chineză, Franceză, Rusă, Spaniolă; 2.stabilirea de relații cu Partidele Comuniste din orice țară și transmiterea pe cale electronică a materialelor scrise.
          Colaboratorii pot fi din orice țară și ne pot contacta la: adresa electronică daciapcn@yahoo.com ; telemobil 0745.056752, 0754.678581, tel/fax 0248.722546 ori poștal sau direct la sediul Partidului Comuniștilor din Curtea de Argeș.

Prof. Gheorghe UNGUREAU,
Președintele Partidului Comuniștilor

duminică, 6 iulie 2014

Dacologie anti-Dacică ?
          Sînt deja 15 ani de cînd au loc, în diferite localizări din cuprinsul Daciei, (mici, Romînia și Republica Moldova, atît cît a mai rămas din Dacia Mare) congrese anuale de Dacologie (care au început în anul 2000 /anul 84 al Erei Democrate), sub direcția iluminată și luminoasă a Dr. Napoleon Săvescu, organizate (însă) de o firmă cu nume ne-Dacic –Dacia Revival International Society- într-o structură închisă, parcă voit necunoscută, cu restricții severe de înscriei și participări la dezbateri în săli supraaglomerate, neprecedate și neurmate de publicitate (aceasta fiind complect și ostentativ absentă la ultimele ediții).
            Foarte puțini, din ce în ce mai puțini, sînt cei care află de congrese și de localitățile unde au loc. Fiind unul dintre puținii participanți încă de la începutul acestei acțiuni –care ar fi trebuit să capete amploarea și rezonanța cel puțin a ”Cîntării Romîniei” sau a Cenaclului Flacăra de sub Bardul Adrian Păunescu- am avut șansa de a avea plăcute întîlniri și discuții cu unul dintre cei mai mari Daci –dacă nu cel mai mare- Dr. Napoleon Săvescu, precum și cu autoarea celei mai însemnate cărți din istoria Daciei, ”Rohonczi Codex”, cercetătoarea Viorica Enăchiuc.
            De la aceasta am primit, la București, în 2002 (anul 86 al Erei Democrate) faimoasa operă care dă la iveală cea mai glorioasă trăire a Dacilor din vremea Regatului Daciei Unite, existență extraordinară de aproape o jumătate de secol, începută în anul 1064 sub Regele Vlad, Dacia Unită avîndu-și capitala în localitățile Ștei și Ineu, iar frontierele (strașnic păzite și necălcate de barbari), pe Nistru, Tisa, Dunăre și Mare…
            Așadar, în urmă cu 1000 de ani a existat un răstimp luminos al Daciei Unite, chiar dacă, din străvechea Dacie Mare, aceasta cuprindea numai o parte, situată în centrul imensei Dacii străbune, iar istoria glorioasă a Daciei Unite este prezentată în cartea cu 448 de pagini, scrise în Limba Dacă și în alfabetul tradițional antechirilic, utilizat secole și milenii înaintea acestuia
            O asemenea apariție editorială ar fi trebuit să aibă un efect devastator, mortal, asupra idioțeniilor ”științifice” anti-Dacice pompate peste pămîntul Daciei în ultimele secole, cu începutul prin secolele 13-15, cînd s-a impus la noi, prin curțile voievodale, răspîndirea ciumei evreiești, cu scabroasa ei faună de creaturi anti-umane, cele mai mari dintre idioțenii fiind despre: 1. formarea poporului ”romîn”, în condițiile în care noi sîntem cel mai vechi popor din Europa (cu mult și mult mai vechi decît Grecii), 2. formarea limbii -și ea poreclită ”romînă”- ca urmașă a limbii Latine, aceasta fiind de fapt urmașă (nepoată ori stră-nepoată) a Limbii Dace și, cel mai grav dintre toate, 3. calomnia axială spusă și scrisă cu nonșalanță de toți tîmpiții și tîmpitizații, că noi, Dacii, am fi creștini (de fapt sîntem cretini acceptînd gogorița) înainte de cristosul evreilor…
            Și am ajuns la punctul cel mai vulnerabil care răstoarnă Lumina gîndită de Dr. Napoleon Săvescu în Întunericul cel mai profund, cu o singură finalizare proiectată de anti-Daci: înrobirea Poporului Dac: toate comunicările scrise ori rostite la congresele Dacologiei, expuse de personalități ale diferitelor științe și arte, prezintă numele abominabilei creaturi (cu biografie fizată, de Greci, în anul 465 la Constanța Daciei), cu trimiteri la șmecherita ”naștere” îhr, dhr, însoțite de regulă de zgîieli spre tavan, chiar dacă savanții vorbesc și dovedesc istoria Daciei cu zeci de mii de ani înaintea anului 465…
            Întregul acest comportament mi-a sugerat încă de la început și mi-a întărit mereu suferința ipotezei că aceste congrese ale Dacologiei sînt populate de anti-Daci, fiind în fapt ale….. iudeo-logiei. În alte articole voi aduce probe din astfel de prezențe. Mă mir, deocamdată, că chiar corifeul Dacologiei, Dr. Napoleon Săvescu, care ne-a dat o carte științifică (Noi nu sîntem urmașii Romei, ediția a II-a în douî volume, Editura Teocora, Buzău, 2012), aceasta întrecînd în valoare deocumentară Iliada și Odiseea, Eneida, Alexandria, cîpătînd o certă diademă de prima carte a Omenirii, chiar dumnealui face toate referirile datării, inclusiv ale istoriei marelui general Dac, Alexandru Macedon, la jaloanele de ceară otrăvită puse de creatura îhr, dhr…
            N.B. în 18-19 iulie a.c. va avea loc la Oradea cel de-al 15-lea Congres de Dacologie.

4 iulie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Un COMUNIST pentru COTROCENI ! -în atenția Muncitorilor și Țăranilor- Reamintind că în PCR nu au existat în 22 decembrie-cel-negru decît trei comuniști –pe care i-au ucis peceriștii anticomuniști- toți ceilalți 3.800.000 de peceriști declarîndu-se ceea ce au fost dintotdeauna: anti-comuniști și, în consecință, atragem atenția că orice candidat izvorînd din PCR nu poate fi decît anti-democrat, deci anti-comunist. Nu negăm dreptul oricărei clase ori categorii sociale să aibă partide politice și proprii candidați, dar peceriștii să candideze sub numele lor, PCR, iar oamenii muncii trebuie să știe și să înțeleagă două lucruri importante: 1. toate multele sute de ”partide” post-decembriste sînt peceriste, deci anti-democrate, iar politicienii burghezo-moșierimii peceriste (auto-numite reciproc dar corect ”găști de interese” egoiste) nu pot exprima real decît interesele unei minorități minuscule de 1 % din populația țării. Dar au beneficiat în cei 25 de ani de Dezmăț Național de voturile celor 3.800.000 de păcăliți, ceea ce se pregătește și acum pentru votarea din noiembrie cînd vom avea în buletinele de vot cît mai multe nume dintre cei puțini, iar în următorii 10 ani ne va asfixia altă imagine -și mai criminală decît a precedesorilor- venită, evident, din galeria celei mai de dreapta găști: PSD, pentru care bugetul țării, aflat la dispoziția imensei minorități și micile buzunare sparte ale celor mulți, vor fi iarăși secătuite în folosul burților sparte ale grașilor… 2. Democrat nu poate fi decît un exponent autentic al Muncitorilor și Țăranilor, un om politic democrat, deci un COMUNIST. De aceea Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) propune Muncitorilor și Țăranilor, altor Oameni ai Muncii, un candidat propriu la funcția supremă în stat –Președinte al Republicii. Oameni ai Muncii, Avem totală disponibilitate pentru a vă reprezenta, exprima și apăra interesele de clasă și pe-ale întregului popor, în scopul de a bloca prăpăstuirea țării, pentru revenirea la un regim politic democrat, pentru înlăturarea explooatării, pentru ieșirea din imperii și de sub influența lor, pentru scuturarea jugului murdar al religiilor, pentru ieșirea din blocul militar agresiv de tip fascist, NATO, astfel recăpătîndu-ne LIBERTATEA complectă și complexă. Întru aceasta așteptăm orice colaborare de la toți Oamenii Muncii din țară sau din străinătate, unde au fost izgoniți de guvernarea post-decembristă contrarevoluționară a peceriștilor anti-comuniști, patronată de criminalii din decembrie prin formule sălbatice: tismănenizare, becalizare, corogenizare… Revitalizînd spiritul luptei de clasă –singura realitate dreaptă în politică- se impune să ne regăsim toți Oamenii Muncii într-o structură proprie și să ducem la Cotroceni un exponent Dac, al Țăranilor și Muncitorilor, să ne refacem Libertatea înlăturînd exploatarea socială, asuprirea națională, robia religioasă. Nimeni nu ni le aduce plocon; trebuie să ne organizăm și să luptăm pe toate căile politice, pentru a înlătura Răul cel mare pe care îl trăim de 25 de ani… 16 iunie 98 . Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele
Un COMUNIST pentru COTROCENI !
-în atenția Muncitorilor  și Țăranilor-

            Reamintind că în PCR nu au existat în 22 decembrie-cel-negru decît trei comuniști –pe care i-au ucis peceriștii anticomuniști- toți ceilalți 3.800.000 de peceriști declarîndu-se ceea ce au fost dintotdeauna: anti-comuniști și, în consecință, atragem atenția că orice candidat izvorînd din PCR nu poate fi decît anti-democrat, deci anti-comunist.
            Nu negăm dreptul oricărei clase ori categorii sociale să aibă partide politice și proprii candidați, dar peceriștii să candideze sub numele lor, PCR, iar oamenii muncii trebuie să știe și să înțeleagă două lucruri importante: 1. toate multele sute de ”partide” post-decembriste sînt peceriste, deci anti-democrate, iar politicienii burghezo-moșierimii peceriste (auto-numite reciproc dar corect ”găști de interese” egoiste) nu pot exprima real decît interesele unei minorități minuscule de 1 % din populația țării.
Dar au beneficiat în cei 25 de ani de Dezmăț Național de voturile  celor 3.800.000 de păcăliți, ceea ce se pregătește și acum pentru votarea din noiembrie cînd vom avea în buletinele de vot cît mai multe nume dintre cei puțini, iar în următorii 10 ani ne va asfixia altă imagine -și mai criminală decît a precedesorilor- venită, evident, din galeria celei mai de dreapta găști: PSD, pentru care bugetul țării, aflat la dispoziția imensei minorități și micile buzunare sparte ale celor mulți, vor fi iarăși secătuite în folosul burților sparte ale grașilor…
2. Democrat nu poate fi decît un exponent autentic al Muncitorilor și Țăranilor, un om politic democrat, deci un COMUNIST. De aceea Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) propune Muncitorilor și Țăranilor, altor Oameni ai Muncii, un candidat propriu la funcția supremă în stat –Președinte al Republicii.
Oameni ai Muncii,
Avem totală disponibilitate pentru a vă reprezenta, exprima și apăra interesele de clasă și pe-ale întregului popor, în scopul de a bloca prăpăstuirea țării, pentru revenirea la un regim politic democrat, pentru înlăturarea exploatării, pentru ieșirea din imperii și de sub influența lor, pentru scuturarea jugului murdar al religiilor, pentru ieșirea din blocul militar agresiv de tip fascist, NATO, astfel recăpătîndu-ne LIBERTATEA complectă și complexă.
Întru aceasta așteptăm orice colaborare de la toți Oamenii Muncii din țară sau din străinătate, unde au fost izgoniți de guvernarea post-decembristă contrarevoluționară a peceriștilor anti-comuniști, patronată de criminalii din decembrie prin formule sălbatice: tismănenizare, becalizare, corogenizare
Revitalizînd spiritul luptei de clasă –singura realitate dreaptă în politică- se impune să ne regăsim toți Oamenii Muncii într-o structură proprie și să ducem la Cotroceni un exponent Dac, al Țăranilor și Muncitorilor, să ne refacem Libertatea înlăturînd exploatarea socială, asuprirea națională, robia religioasă.
Nimeni nu ni le aduce plocon; trebuie să ne organizăm și să luptăm pe toate căile politice, pentru a înlătura Răul cel mare pe care îl trăim de 25 de ani…
16 iunie 98
.
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele  Partidului Comuniștilor