miercuri, 11 iulie 2018

Apelul Președintelui

 
            Unii tovarăși din propriul partid, dar și alții din diferite partide –unele considerîndu-se și chiar numindu-se ”comuniste”- mă solicită ca să adoptăm un ”discurs” aspru, de condamnare și respingere biciuitoare a tuturor celor care nu sînt înscriși în Partidul Comuniștilor și, mai ales, a celor care sînt înscriși în alte partide ”comuniste”, ca să nu mai vorbim de partide ne- sau anti-comuniste.
            Notăm și faptul că dorința de violență (în limbaj, gestică, mimică, amenințare, hărțuire, ponegrire, defăimare …) sporește algebric sau geometric, dacă cei prinși ”prieteni” (ce batjocorire a termenului !) intră în divergențe, dispute sau… războaie, aceasta chiar fiind înscriși în același partid, ceea ce este absolut impardonabil.
            În această situație, pentru că nu toți tovarășii au parcurs documentele de bază ale partidului și ale politicii partidului, fac un apel către toți cei înscriși în Partidul Comuniștilor și cei care se vor înscrie, să-și cenzureze criticele și exprimările față de colegii din partidul propriu, precum și față de cei din alte partide, să nu formuleze insulte sau acuzații – care nu sînt admise decît în ședințele propriilor organizații și numai într-un stil și terminologie de respect pentru tovarășul criticat.
            Același respect, ba chiar mai atent, îl datorăm și față de adversari, căci –atenție !- lupta noastră este politică, este luptă de clasă, între clase sociale ale aceleiași specii, ci nu împotriva unor entități din alt regn. Toți cei cu care ne luptăm sînt adversari, cu o singură excepție: peceriștii; aceștia sînt, pentru toate deceniile și secolele viitoare, cum au fost și în cele șapte decenii trecute: inamici. Dar nu le arătăm Pumnul, Ciomagul, Pistolul, Kalașnicovul (cum au făcut ei cu noi), ci doar îi întrebăm: 1. De ce l-ați asasinat pe Președintele țării (care era șeful dv) ? 2. De ce ați distrus tot ceea ce am construit împreună sub conducerea dv ?
            Adaug la Apel o propunere în două vorbe: să vă străduiți să folosiți doar apelativul ”tovarășe”, pe celălalt să-l utilizați numai pentru dușmanii Omului ca specie și ai societății umane reale.
27 iunie 101 e.d.
Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 5 iulie 2018

Culmea Năvlegiei

Culmea Năvlegiei:

Credeam pînă astăzi că cel mai mare paradox este faptul istoric de a fi votat 300 %, cum s-a întîmplat sub Icoana Criminalului șef Ion Iliescu și Executantul lui cel mai abil. Dar astăzi citesc prin internet textul de mai jos, lîngă care un umorist a pus numele și poza Președintelui; toți știm că sintagma ”dictatura majorității” este sinonim absolut cu democrația...
5 iulie 101 e.d.
Prof. Gheorghe Ungureanu
 Fotografia postată de Dragomir Lucian.

sâmbătă, 30 iunie 2018

Ofertă

În calitate de Om Politic și Scriitor Comunist, finalizator al Doctrinei Comuniste, golită de erorile esențiale ale lui Marx-Engels-Lenin-Gorbaciov, președinte al Partidului Comuniștilor, jurnalist, autor al tabletei video ”Salutare, Neamul meu Dac !”, accept propuneri și sugestii de la Comuniști și alți oameni ai Muncii - pe care să le am în vedere în tabletele, articolele și cărțile viitoare.
Pot fi contactat la ”Partidul Comuniștilor” ori la ziarul electronic ”Pentru Socialism !! (ca și la adresa electronică sau la cea poștală, la sediul Partidului în Curtea de Argeș).
30 iunie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 27 iunie 2018

Un text uluitor: Avertisment

 
            Cred că o carte masivă (ca număr de pagini) și monumentală (ca valoare cutremurătoare) va face primatul citărilor și referirilor publice din următoarele secole. Ea aparține  lui Aurel I. Rogojan și ne prezintă, mai ales prin cuvîntul fostului șef al Securității, istoria zbuciumată a Romîniei din timpul regimului democrat și a celui despotic post-decembrist, pînă în 2017, sub titlul ”Iulian N. Vlad – confesiuni pentru istorie”, apărut în noiembrie 2017 la Editura Proema din Baia Mare. N-a făcut-o autorul, dar eu i-aș înnobila titlul, pentru o ediție viitoare, scriind Istorie cu majusculă.
            Arestat abuziv, ca într-un spectacol de prost gust, specific anilor 33 ai secolului trecut, condamnat apoi, din ordin politic impardonabil (venit de la puciul militar și contrarevoluție), la aproape 25 de ani de închisoare, Generalul Vlad a suferit, în Demnitate și Verticalitate, o detenție înjositoare, cu unele incredibile iluminări spectaculare, chiar în timpul executării pedepsei, precum și după eliberare.
            Atenționez pe cei responsabili pentru soarta Patriei și pentru Istoria Poporului că se impune o urgentă rejudecare a procesului înscenat Marelui General, pentru a i se reda in memoriam onoarea Eroicului Soldat credincios care și-a slujit Patria cu devotament și spirit de sacrificiu; este meritul distinsului Comandant al Securității, alături de Generalul Ștefan Gușă, că Patria ne este întreagă, în ciuda planurilor diabolice de ciopîrțire, aprobate la Malta și pregătite logistic, tehnic, organizatoric și financiar, chiar în perioada anterioară, de mai multe servicii și conduceri ale unor state.
            Autorul cărții, ne prezintă în finalul textului propriu-zis (urmat de concludente anexe) o concluzie statuînd ”destinul generalului Iulian Vlad (pp 727-728), sub titlul Avertisment, pe care eu însumi (la fel ca marea majoritate a cetățenilor) l-am formulat deseori, inclusiv în lucrările publicate; pentru claritate, precizie, formulare impecabilă și justețea gîndirii, conturînd Adevărul simplu și evident, îl felicit pe autor și, cu permisiunea dumnealui, reproduc Monumentul Durerii Naționale:
”Condamnat și întemnițat sub mai multe acuzații false și pe baza unor sentințe pronunțate în disprețul moralei creștine (cum să fie morală imoralitatea, tovarășe general Rogojan ?) și al legii, destinul generalului Iulian N. Vlad, șeful Serviciilor de informații ale Romîniei la momentul evenimentelor din decembrie 1989, este un cumplit avertisment.
Avertisment pentru toți cei care cred în puterea patriotismului și a sacrificiului de sine în numele acestei valori civico-morale, dar nu numai atît.
Dovadă că, în Romînia (care este condusă, practic, în ultimii 28 de ani, de către… religie ! – nota noastră), patriotismul a devenit o nonvaloare, un sentiment straniu și anacronic, din cauza căruia ne-ar amenința izolarea, sărăcia, foametea și ne-ar altera relațiile cu comunitatea internațională.
Avertisment pentru toți cei care cred că împlinirea exemplară a datoriei este o virtute.
Dovadă că, astăzi în Romînia, datoria este cea dintîi cenzură a libertății și, de aceea, toți avem numai drepturi și revendicări din partea unei societăți căreia nu-i datorăm nimic.
Avertisment pentru toți cei care cred în supremația legii, în suveranitatea dreptății, în independența justiției și în legea morală.
Dovadă că, astăzi în Romînia, nelegiuirea este virtute, siluirea justiției este bărbăție de stat, iar sfidarea moralei, integrare în comunitatea internațională.
Avertisment pentru toți cei care cred că patria lor este Romînia și ei îi datorează supremul sacrificiu.
Dovadă că, astăzi în Romînia, nu mai are relevanță ce gîndește și ce simte țara, ci, pentru unii, ceea ce crede Europa și dictează America, iar pentru alții ceea ce nu supără Rusia.
Avertisment pentru toți cei care cred că a te identifica cu neamul tău este o cauză dreaptă.
Dovadă că, astăzi în Romînia, cine nu împovărează cît de cît cu ceva soarta obiditului romîn și nu acordă favoare profitorului străin, este catalogat un exemplar preistoric.
Avertisment pentru toți cei care slujesc sub drapelul național, înțelegînd să-i apere măreția, gloria și onoarea.
Dovadă că, astăzi în Romînia, oricine poate ofensa simbolurile naționale sacrosancte, în formele perverse ale atentatului la dreptul existenței naționale.
Avertisment pentru toți cei care, chemați în momentele hotărîtoare ale istoriei să-și asume răspunderile pe care le implică înaltele lor demnități, refuză să abdice în fața marilor trădări.
Dovadă că, astăzi în Romînia, oricine poate să trădeze și nu se cheamă că este trădător.
Avertisment pentru toți cei care cred că pot pune saboți roții istoriei, iar ordinea haosului, a injustiției sociale și a nelegiuirii va dăinui la nesfîrșit.
Dovada, va veni !  
Extraordinar de simplu, superb și gravisim de adevărat…
27 iunie 101 e.d.
Prof. Gheorghe Ungureanu,
Deținut Politic, Victimă a Represiunii Peceriste,
cu toate bunurile cotropite de statul socialist
(pămînt, apartament, pușca și muniția de vînătoare, manuscrise literare și politice,
nerestituite de in-justiția post-decembristă)

luni, 11 iunie 2018

11 iunie

11 iunie - marea naționalizare justă

În urmă cu șapte decenii s-a realizat, de către guvernul democrat al Republicii Populare Romîne, naționalizarea principalelor mijloace de producție, care se aflau pînă atunci în mîna Burgheziei, deci la discreția ei, deși toate bunurile erau făurite de clasa muncitoare, de unde justețea formulei ”exproprierea expropriatorilor”. De remarcat că acest act istoric de maximă importanță s-a hotărît de către conducătorii Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, după ce PCR se unise, în primăvara anului 1848, cu PSD, organizația menșevică, anti-comunistă pretinsă a muncitorilor (în realitate a celor care sabotau interesele clasei muncitoare). Menționăm că în fruntea Guvernului Democrat se afla un mare patriot și... pierzător, Dr. Petru Groza, care, cu umor, dar real, spunea ”sînt singurul ministru care am intrat în Guvern bogat și voi ieși... sărac !” Și așa a fost, dar țara a ieșit bogată. Este un potrivit loc, pentru Comuniști, să meditați la acest exemplu în paralel cu lighioanele peceriste de după 22 decembrie-cel-negru. Și încă un lucru, de maximă importanță: peceriștii trădători, în frunte cu criminalul șef Ion Iliescu, au făcut din nou, de data aceasta abuziv, marea naționalizare a averii imense realizată în timpul regimului democrat, pentru a o pune la dispoziția ciocoilor peceriști infractori și a stăpînilor lor din occidentul anti-civilizat aflat în declin general. Va veni, desigur, vremea să facem o nouă naționalizare, în folosul Poporului; aceasta numai după ce Partidul Comuniștilor va deveni majoritar în viitorul parlament - Marea Adunare Națională. 11 iunie 101 e.d. Prof. Gheprghe Ungureanu

miercuri, 30 mai 2018

Salutare, Neamul meu Dac !

Tableta video periodică, realizată de noi, ”Salutare, Neamul meu Dac !”, poate fi accesată la adresa: 
https://youtu.be/wxjLyN7PpMk   

Cei care au -și doresc să ne propună- idei, subiecte, întrebări, teme pentru viitoarele tablete, le pot formula aici (”Pentru Socialism !”) sau în spațiul ”Partidul Comuniștilor” ori chiar în cadrul tabletelor (pentru care vor rezolva accesul colaboratorii mei tehnici).
Vizionare plăcută !
30 mai 101 e.d.
Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 15 mai 2018

COMUNICAT


PARTIDUL COMUNIŞTILOR
Proletari, nu acceptați                                                                                        
Să mai fiţi exploataţi ! 
 Comitetul Național

  8 mai 101 e.d. / 2018


            Biroul Permanent al Comitetului Național al Partidului Comuniștilor a hotărît ca în anul 2019, cînd vor avea loc alegeri prezidențiale, să prezinte un candidat propriu care să reprezinte, să exprime și să apere interesele claselor sociale fundamentale –Muncitorimea, Țărănimea, Intelectualitatea progresistă, alte categorii de oameni ai Muncii- în spiritul Statutului și Programului Politic al partidului.
            În acest scop vom intensifica activitatea de organizare proprie în toate județele și localitățile și, în mod special, vom constitui grupuri de voluntari din fiecare localitate, inclusiv ne-membri de partid, care să complecteze liste de susținători ai candidaturii pe care o vom stabili la timpul potrivit.
            Candidatul nostru va fi un Comunist intelectual, cu profundă pregătire politico-ideologică, de ținută cetățenească și morală ireproșabilă, pentru care prioritară în rațiunea de a exista este lupta împotriva contrarevoluției, pentru revenirea la un regim politic democrat și, la obținerea majorității în parlament, reluarea construirii Socialismului, cu cele cinci coordonate majore: loc de muncă și locuință asigurate pentru fiecare cetățean major, învățămînt și sănătate gratuită, ordine și liniște publică.
            Cîtă vreme parlamentul și, deci guvernarea, vor rămîne în mîna grupărilor post-decembriste de dreapta, Președintele Comunist va utiliza pîrghiile constituționale pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, pentru menținerea independeneței și suveranității Patriei, pentru neamestecul altor state sau organisme în treburile interne, pentru neparticiparea nici unui soldat romîn în afara țării la războaie de agresiune, pentru reducerea și înlăturarea împrumuturilor la entități bancare străine. Prima preocupare va fi ca, prin mijloacele constituționale –mediere, mesaje, referendum- să obțină o lege adevărată a organizării politice în scopul înlocuirii găștilor peceriste post-decembriste cu partide politice autentice, pentru ca, prin politica acestora, nici un cetățean romîn să nu mai fie obligat să părăsească țara pentru a-și asigura existența sa și a familiei.
Pe toată durata mandatului, Președintele va milita, zi de zi, pentru înlăturarea poreclelor actuale ale Țării, Poporului și Limbii, care să fie înlocuite cu cele străvechi, de mii și zeci de mii de ani: Dacia, patria Poporului Dac, vorbitor al limbii cu prima scriere a planetei – Limba Dacă.  
            În relațiile externe, Președintele Comunist nu va accepta supunerea Statului față de alte state, organizații sau imperii și va milita pentru reluarea raporturilor de normalitate tradiționale cu vecinii și colaboratorii istorici.
            Apreciem că Președintele Comunist va reprezenta interesele esențiale ale tuturor organizațiilor care se consideră de stînga sau chiar comuniste, motiv pentru care le așteptăm propuneri și oferte de colaborare.
Prof. Gheorghe Ungureanu,
Președintele Partidului Comuniștilor

Adresa noastră:
* poștală: Oraș Curtea de Argeș, strada Elena Cuza, bloc B 3, scara D, parter, apart. 62, județul                Argeș, Romînia; tel/ fax: 0248.722546, telemobil: 0745.056752;
* electronică: daciapcn@yahoo.com
* ziar electronic: Pentru Socialism; domeniu: Partidul Comuniștilor