vineri, 20 noiembrie 2009

Imperiul avansează

Noul Imperiu Cotroman Romano-German a realizat un mare pas înainte, de un pericol fără precedent pentru multele popoare ale Europei -transformată într-un lagăr sclavagist- şi în primul rînd pentru ţările mici şi mijlocii, care devin astfel noile colonii ale vechilor imperii, reunite acum sub un singur manechin.
Poftitorii la drepturi imperiale despotice au reuşit să înfrîngă ori să păcălească vigilenţa unor popoare demne -care se exprimaseră anterior împotriva imperiului- şi astfel s-a deschis calea nimicirii statelor şi chiar a multor popoare europene, inclusiv prin trădarea intereselor naţionale de către conducerile unor state, cum este cazul Romîniei, unde Poporul nu a fost întrebat nimic, hotărîrea fiind luată de găştile peceriste erijate în "partide" parlamentare...
Atît de mare a fost pofta cotropitorilor de a-şi realiza imperiul, că nu s-au sfiit să împingă în faţă, ca propunere pentru preşedinte-"imperator" chiar pe cel mai mare dintre fasciştii lumii contemporane, Tontu Bler; doar şiretenia a determinat deturnarea acestei numiri dezastruoase, fiind în final desemnate persoane "şterse" ca să nu bată prea tare la ochii popoarelor care, de-acum, vor avea un supraşef de stat şi un ministru de externe, guvern suprastatal, apoi, desigur, armată, poliţie, "justiţie", toate imperiale, într-un cuvînt, cum ştim: POARTA COTROMANĂ !
Trădătorii maselor populare din toate încă "statele" europene -unde se numesc social-democraţi, socialişti şi chiar ... comunişti !- uniţi şi dornici de putere şi-au impus voinţa lor de menşevici peste jumătatea de miliard de locuitori ai bătrînului continent.
Niciodată nu s-a întîmplat în lume, în întreaga ei istorie, un astfel de imperiu gigant, fără războaie propriu-zise, în care reprezentanţii statelor vin în genunchi şi se roagă de călăi să-i primească pentru nimicire; îngurgitaţi, desfiinţaţi, cei răpuşi folosesc şi ultima suflare ca să-şi laude călăii şi să trîmbiţeze că sînt ... liberi !
NU ne înscriem în acest cor ! Ci condamnăm atît Imperiul European, cît şi pe cei care ne-au împins în mocirla asfixiantă a acestuia.
Comuniştii romîni, simpatizanţii noştri, clasele sociale fundamentale, Muncitorimea şi Ţărănimea, alţi oameni ai muncii resping cu indignare acest nou imperiu în Europa şi-şi exprimă condamnarea lui deplină şi irevocabilă, precum şi hotărîrea de a lupta consecvent împotriva oricărei organizări suprastatale realizată prin violarea principiului egalităţii între elementele componente şi a celui al inadmisibilităţii de Putere suprastatală.
Moarte Imperialismului şi Imperiilor ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
20 noiembrie 93

Comunicat: Întîlnire P.C.(N.) - P.C.G.

La Bucureşti a avut loc, de curînd, în localul Clubului "Scînteia", prima întîlnire între o delegaţie a Partidului Comunist din Grecia condusă de tovarăşul George HAVATZAS şi o delegaţie a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) condusă de tovarăşul Gheorghe UNGUREANU, cu scopul cunoaşterii şi stabilirii unor relaţii de colaborare bilaterală şi internaţională.
A avut loc un larg schimb de informaţii despre istoria şi activitatea celor două partide comuniste, despre specificul gîndirii politico-ideologice pentru promovarea şi aplicarea Doctrinei comuniste, doctrina Libertăţii totale şi complexe, unică şi unitară, pentru Om şi pentru Comunitate.
Delegaţia Romînă a propus insistînd asupra necesităţii ca cele două partide să contacteze orice alt partid comunist din lume în scopul reînfiinţării Internaţionalei Comuniste, cele două partide -şi altele contactate în timp- să se informeze asupra susţinătorilor acestei propuneri.
Internaţionala Comunistă va avea un caracter informal şi teoretic principial, pentru a asigura tuturor Partidelor şi Mişcărilor comuniste sprijin internaţionalist privind Doctrina şi Practica Comunistă, practica social-economică democrată în regimul politic al Socialismului, analiza şi sinteza ştiinţifică a experienţelor Socialismului, precum şi sprijin în popularizare reciprocă şi generală, toate acestea vizînd înlăturarea condiţiilor obiective şi subiective care fac posibile victorii (vremelnice) împotriva regimurilor politice democrate. Acest pericol (cum s-a întîmplat în Europa în 1989) subzistă, chiar în aceşti ani fiind evidente breşe principiale în politica de stat a ţărilor democrate în care partidele comuniste (guvernamentale) militează şi conduc societatea spre ... Capitalism !
Cele două delegaţii şi-au exprimat hotărîrea comună de a lupta împotriva Imperialismului, Extremismului, Terorismului Internaţional de Stat şi Fascismului, deseori materializate în războaie de agresiune fascistă, cum s-a întîmplat în Somalia, Panama, Romînia, Albania, Iugoslavia, Afganistan, Irak...
Internaţionala Comunistă va avea menirea de a sprijini, în spirit internaţionalist, ţările şi popoarele care construiesc Socialismul precum şi organizaţiile politice care oregătesc revoluţiile socialiste.
A fost lansată ideea ca cele două partide să aibă întîlniri periodice, mai ales în anii cînd nu se vor regăsi la întruniri comuniste internaţionale.
Trăiască Doctrina Comunistă ! Trăiască Socialismul !
Biroul de Presă al P.C.(N.)
15 noiembrie 93

duminică, 15 noiembrie 2009

DA la Referendum, liber la Preşedinte !

Sînt mereu întrebat, nu numai de către comuniştii din partid, ci şi de alţii, plus simpatizanţi, ba chiar şi certat -pentru că iniţial făcusem orientarea de neprezentare la votul din 22 noiembrie a.c.- şi solicitat să revin. De aceea abordez din nou tema.
În cei 20 de ani de Negură deasă adusă peste noi de Contrarevoluţia din 1989, s-au întîmplat în viaţa politică numai două lucruri pozitive: crearea şi înregistrarea oficială a Partidului Comuniştilor şi Referendumul anterior convocat de Preşedintele Băsescu. Acum, tot dumnealui, convoacă al doilea Referendum care materializează, prin prima întrebare, chiar un deziderat important al Comuniştilor: Parlament unicameral.
De aceea chemăm pe toţi comuniştii, simpatizanţii, pe toţi OAMENII MUNCII, să participe la vot, pentru a spune un ZDROBITOR DA MAJORITAR, în faţa căruia să se cutremure găştile peceriste din "partidele" burghezo-moşiereşti, feudaliste, sclavagiste, extremiste, etnice, religioase, fasciste, teroriste, imperialiste...
La cea de-a doua întrebare -doar aparent pozitivă- poziţia noastră, de reală şi singură opoziţie politică post-decembristă, este NU, căci Parlamentul trebuie să fie deplin reprezentativ, iar aceasta se realizează printr-un număr sporit de Deputaţi. Dar problema aceasta o vom reglementa cînd vom forma noi Guvernul democrat al ţării !
Fiindcă vor fi la vot mai multe milioane decît oricînd, este cert că votanţii din clasele sociale fundamentale -Muncitorimea şi Ţărănimea- vor duce votul favorabil celui care le-a oferit satisfacţia dorită, adică Preşedintelui actual.
Personal, deşi l-am votat anterior, nu pot s-o mai fac, din cauza cuvîntului de supremă batjocură din Parlament (în 2006) cînd a condamnat ceea ce nici nu înţelege -Comunismul- în loc să-i condamne pe peceriştii anti-comunişti (din care face parte !).
"De ce nu spui, tovarăşe, problemele Partidului Comuniştilor la televizor, la OTV ?", mi se reproşează foarte des ! Întrebarea se repetă obsesiv, aproape damnator, în ultimele zile, de cînd OTV s-a proclamat "Televiziunea Poporului" şi, iată, vă răspund:
Nu am acces la niciun mijloc de comunicare în masă; la noi, în găoacea post-decembristă, numită încă Romînia, se practică O CENZURĂ TOTALITARĂ EXTREMISTĂ. Nu face excepţie tovarăşul Dan Diaconescu: am fost prezent acolo, m-a anunţat, dar nu m-a dus la microfon şi la camera de luat vederi, fără să-mi mai explice. Poate i s-a pus... aceea în coaste ! Iar despre supranumele "Televiziunea Poporului", aceasta nu se poate justifica atîta vreme cît 80 % din Popor, Muncitorimea şi Ţărănimea, cu reprezentare politică unică şi exclusivă, prin Partidul Comuniştilor, nu se poate vedea DELOC LA OTV. Dacă îmi întoarceţi reproşuri, vă declar că m-aş bucura să mă înşel şi să-mi recunosc eroarea.
Aşadar, MERGEŢI LA VOT ! Spuneţi DA la Referendum ! Noi, oamenii muncii, neavînd vreun candidat al nostru sau apropiat de noi, sînteţi liberi să procedaţi cum gîndiţi fiecare; numai NU VOTAŢI PE CEI CARE SPUN CĂ SÎNT ALTCEVA DECÎT CE SÎNT !!!
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
15 noiembrie 93

sâmbătă, 7 noiembrie 2009

M.R.S.O. - începutul Erei Democrate

MAREA REVOLUŢIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE, care se sărbătoreşte -după schimbarea calendarului cu 13 zile- la 7 Noiembrie, a fost şi va rămîne pentru zeci de mii de ani CEL MAI MARE EVENIMENT ISTORIC care s-a petrecut după ultimul mare diluviu.
Nici vorbă, în istoria cunoscută a omenirii, de circa 260.000 de ani, ar mai fi putut exista şi alte ere democrate, dar noi ne referim la ultima epocă post-diluviană.
Este acesta, fără niciun dubiu, cel mai important mare eveniment, căci pentru prima oară în cele posibile cîteva zeci de mii de ani ale epocii, s-a instaurat un REGIM DEMOCRAT, în ciuda cruntei opoziţii a burghezo-moşierimii, stăpînilor de sclavi şi ciumei religioase, întregul succes datorîndu-se geniului CELUI MAI MARE OM POLITIC AL EPOCII DE REFERINŢĂ - VLADIMIR ILICI LENIN.
A mai existat-şi nu vorbim de proiectele utopicilor anteriori- un mic proiect înjghebat la 1871 ("Comuna din Paris"), dar MRSO a instituit primul stat democrat şi aceasta numai pentru că a existat Partidul comunist (bolşevic), singurul partid cu adevărat şi profund revoluţionar.
De aceea se cuvine ca întreaga omenire să cinstească evenimentul prim al epocii, pentru care chemăm pe toţi comuniştii, toate partidele şi organizaţiile comuniste şi, în special, autorităţile comuniste guvernamentale, grupurile de Putere legală din întreaga lume şi organismele ştiinţifice din toate ţările, ca să adopte următoarele măsuri de cinstire:
- Să declare SĂRBĂTOARE PLANETARĂ ziua de 7 Noiembrie;
- Să cinstească la cel mai înalt grad numele lui V. I. Lenin, ca pe al celui mai mare savant al lumii, Ch. Darwin;
- Să instituie legal şi obligatoriu numărarea anilor de la începutul Erei Democrate, 7 Noiembrie 1917, alungînd din calendarele de stat zilele şi jaloanele măscărilor religioase.
Trăiască Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie ! Trăiască memoria şi cinstirea lui V.I.Lenin ! Trăiască Era Democrată !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
7 Noiembrie 93

joi, 5 noiembrie 2009

Ciuma Ciumelor scoasă din Şcoală

Internetul ne aduce cea mai importantă ştire din Istoria Omenirii: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, admiţînd o plîngere a unor părinţi, a condamnat un stat european pentru prezenţa în şcoală a simbolurilor religioase şi pentru practicarea educaţiei religioase în şcolile de stat, acest act juridic avînd o semnificaţie de maximă importanţă nu numai pentru Europa, ci şi pentru întreaga Omenire.
S-au creat astfel bazele legale obligatorii ca Ciuma Ciumelor -Religia- să nu mai facă ravagii în şcoli, să nu mai IMPUNĂ SCHILODIREA copiilor, incapabili să se opună, şi MUTILAREA tinerelor generaţii prin intermediul instituţiei statului, ea fiind liberă în continuare să PROPUNĂ, în cadrul propriu, neobligatoriu, cetăţenilor maturi acceptarea Robiei celei mari.
Şcoala -ca şi toate celelalte instituţii ale Statului- trebuie să redevină ceea ce a fost zeci şi sute de mii de ani - Altarul sfînt al comunităţii umane care nu trebuie să fie pîngărit cu spurcatele creaturi din fauna religiilor otrăvitoare, Omul avînd dreptul la LIBERTATE psihică, intelectuală, morală, materială, iar Robia religiilor nu are dreptul să fie impusă prin intermediul Statului.
Trăim un sentiment de mare satisfacţie şi ne declarăm admiraţia pentru Curtea Europeană în întregul său şi pentru fiecare Judecător component, în ciuda faptului că am avut dese refuzuri din partea Curţii de a ne admite plîngeri împotriva Statului Romîn contrarevoluţionar (post-decembrist), cel mai retrograd şi mai reacţionar din lume.
Aşteptăm cu maxim interes şi cu o nouă încredere hotărîrea pe care CEDO o va da în propriul nostru dosar împotriva Statului Romîn, în sensul de a-l obliga să scoată religia din Şcoală, sub toate aspectele: instruirea şi îndoctrinarea anti-ştiinţifică prin programe şi manuale, îndobitocirea prin practici şi ceremonii religioase, educaţia religioasă în sensul înrobirii obligatorii a copiilor şi tinerilor.
Moarte Dezmăţului religios din instituţiile Statului !
Moarte extremismului, terorismului şi fascismului religios !
Trăiască Libertatea şi Ştiinţa !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
5 noiembrie 93