vineri, 30 decembrie 2016

NOI NU AVEM GUVERN !

Doar Inamicii din interior și din afară, cei care ne-au transformat în groapă de gunoi și poligon militar, pus la dispoziția fasciștilor care conduc USA și NATO, începînd cu 22 decembrie 73 e.d./ 1989, în frunte cu camarila ciocoilor peceriști trădători, doar ei și-au făcut un ”nou” guvern. Acesta nu contează pe majoritatea voinței populare, căci nu reprezintă decît voința unei minorități, de cca 20 % din numărul alegătorilor înscriși în liste. Reprezentanții infractorilor, marii infractori și slugile lor au ocupat 100 % locurile din parlament, pentru care noi nu am putut candida datorită reglementărilor anticonstituționale date de gașca cea mare a ciocoimii (PSD) cu sprijinul altor găști, sprijin pentru care șefii lor și-au (re)dobîndit posturile și privilegiile, îngroșate în timpul ”guvernării” tehnorataților.... Îi urăm Guvernului o scurtă boală zbuciumată și moartea fulgerătoare ! Nu uităm niciodată că în fruntea găștii majoritare tronează batjocoritor cioclul criminal Ion Iliescu care și-a asasinat ocrotitorul și alți 1.600 de oameni, apoi a nimicit cel mai mare partid din lume (PCR) și a devalizat țara, a ras din existență economia națională, a devastat statul, ne-a împins în mocirla imperiului cotroman romano-german și în mocirla otrăvitoare, asfixiantă și fascistă, NATO. Trăiască Ziua Republicii ! La Mulți Ani pentru cei 25.000.000 de cetățeni ai Patriei. La Mulți Ani Republicii Moldova și votanților ei care știu să-și apere Libertatea ! 30 Decembrie 100 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe Ungureanu tel.: 0745.056.752

joi, 29 decembrie 2016

De Ziua Republicii

Cu prilejul Zilei Republicii și al Anului Nou, îmi fac o plăcută îndatorire de onoare să transmit, în numele Comitetului Național, al Biroului Permanent și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și împliniri membrilor Partidului Comuniștilor, altor Comuniști, precum și tuturor Oamenilor Muncii, familiilor și tovarășilor de muncă și de viață ! Trăim vremuri grele, cu perspective și mai sumbre, ca în orice regim burghezo-moșieresc despotic, dar suferințele noastre și dificultățile de toate felurile sînt ori ne apar puternic amplificate de împrejurarea că, de la revenirea la un regim oprimator, de exploatare (de tot felul, dar mai ales socială), de asuprire (națională) și înrobire (diversă și totală, dar mai ales religioasă, care cuprinde tot Răul Lumii), începînd cu victoria (vremelnică) a Contrarevoluției în 22 decembrie 73 e.d./ 1989, am fost jefuiți de marile avuții naționale și personale, ne-au fost distruse Învățămîntul, Sănătatea, locurile de muncă, liniștea și ordinea publică, devastate limba și cultura, modul de a fi –specific național- altruist, ospitalier, îndatoritor, colectivist, cu spirit de solidaritate și întrajutorare, cu Credință (adică devotament pentru popor și conducătorii săi legali și legitimi), cu dispreț față de lene, minciună și hoție, cu dragoste înflăcărată pentru Părinți și Patrie, în optimism și dor de Libertate… De 27 de ani ne lăsăm pradă unui profund și complex proces de Tîmpitizare, transformîndu-ne –într-un periculos procent îngrijorător- în entități Tîrîtoare, sub dirijarea, din păcate, a Telectualilor (singurul caz de pe întreaga Planetă), hulitori ai Binelui, ei fiind cei dintîi puși în slujba Exploatării, Asupririi și Înrobirii, Relele cele mari ale Omenirii, puse în operă la noi, mai mult decît în orice țară a lumii, căci a acționat cel mai mare ”detașament de avangardă”, cei 3.831.000 de peceriști trădători, care și-au început genocidul cu triplul asasinat politic mîrșav din decembrie-cel-negru… Sigur că vom învinge, dar numai după ce vom răspunde cruntei întrebări a Poetului: ”De ce uitați că-n voi e NUMĂR și PUTERE ?” Abia atunci ne vom organiza în Partidul propriu –care vă așteaptă- vom cuceri Puterea și vom spulbera Gunoaiele măturîndu-le la locul destinat gunoiului. Să nu uităm însă că la 7 Noiembrie anul viitor vom începe al doilea secol al Erei Democrate, aflîndu-ne într-un proces de permanentă coborîre, în cadrul unui recul generalizat, căci mișcările claselor fundamentale din întreaga lume –Muncitorimea, Țărănimea, Tineretul- sînt dirijate de principiile și emblemele cu efigii ale Contrarevoluției, Capitalismului și Imperialismului, prin mijloacele Științei și Tehnicii, cu cele mai rușinoase peceți retrograde și reacționare: social-democrație, globalizare, nihilism, anarhie, tehnocrație, meritocrație (autodefinită antonimic), s.f.p., soceng orwellian, schimbare care nu schimbă nimic, în afara faptului că Sclavii se simt fericiți și-i ovaționează pe înrobitori, preluîndu-le pentru sine toate comportările degradante și denigrante… Întru aceasta, prin lupta-de-clasă, recîștigată ca mijloc și expresie a progresului, cu desăvîrșitul respect pentru Adversar (care în politică nu este, nu poate fi definit ca Dușman, fiind partenerul nostru social !)precum și prin urgenta organizare a Internaționalei Comuniste (adevărate), vă doresc și vă urez succes, care nu poate începe decît cu intrarea în Partidul Comuniștilor ! Trăiască 30 Decembrie, Ziua cea mare a Republicii ! Să cinstim finalul primului Secol din Era Democrată ! Să organizăm urgent Internaționala Comunistă ! La Mulți Ani ! Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 22 decembrie 2016

Pentru Democrație și Socialism !

Astăzi voi fi prezent pentru a 28-a oară la ”asaltul” primăriei din Curtea de Argeș, repetînd prezența din 22 decembrie anul 73 e.d./ 1989, cînd, în numele Comitetului Popular Revoluționar, am propus miilor de ”revoluționari” o Proclamație, scrisă în cancelaria școlii din Comuna Cicănești la ora 8,20, după ce s-a anunțat la ”Europa liberă” declanșarea contrarevoluției. Acțiunea Comitetului format de mine la Cicănești și Curtea de Argeș și Proclamația primită de mulțime cu aplauze și ovații, au fost și au rămas singurele apărări în 28 de ani ale Socialismului, ca regim politic democrat concret, iar în cei mai mulți din acești ani am repetat ”isprava” din 22 decembrie, singur, toți cei 3.831.000 de peceriști fiind ocupați de bălăcărirea șefului lor și a regimului democrat…. Ciocoii peceriști, dirijați de stăpînii lor nevăzuți, s-au pus imediat în mișcare și chiar în 22 decembrie m-au schimbat (abuziv) din funcția de Președinte deși îmi fusese atribuită în unanimitate de mulțime. Reproduc aici Proclamația (publicată în cartea mea ”Contrarevoluția antisocialistă, antipopulară și antinațională”), cu precizarea că referirile la Președintele Republicii au fost adăugate sub dictarea ofițerului care, stînd cu pușca spre mine, mă asigura de adevărul referirilor care îl priveau pe șeful statului sechestrat și răpit de conducerea trădătoare a Armatei și a Securității (ceea ce părea adevărat, de vreme ce bestiile din subordine puteau trăda și vorbi orice la radio și televiziune). 22 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe UNGUREANU Dovada singurei Revoluţii : proclamarea apărării Socialismului. (Din păcate, nu am putut reproduce Proclamația, poate altădată)

luni, 12 decembrie 2016

Romînii cei Mulți și Romînia au pierdut !

De adevărat, Romînii au pierdut și acum; ar fi cîștigat dacă prezența la vot ar fi fost sub 3 %, adică ar fi absentat toată baza de valoare a Poporului: Țărănimea, Muncitorimea, Intelectualitatea și Funcționarii cei mulți, micii întreprinzători, ”sclavii fericiți” izgoniți din țară, sărmanii pensionari, șomerii și ne-șomerii, studenții și elevii care nu sînt fii de bani-gata... Totuși, dacă prezența este sub 40 %, avem un semnal pozitiv. Ceilalți, peste 60 % nu au Partid; îi așteptăm, ca să constituim un Parlament Paralel, prin care vom arăta Puterii minoritare care este adevărul Poporului și al Patriei. Cu salutări tovărășești ! 12 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 11 decembrie 2016

Pentru Romînia ?!?

N-a votat și nu va vota nimeni pentru Romînia ! Mai întîi, nimeni nu se referă la Romînia, ci la Romania, ceea ce este CU TOTUL ALTCEVA. Apoi, pentru că în listele existente la 11 decembrie nu apare nici un competitor democrat, adică de stînga, singura la care se poate aplica termenul, toți fiind anti-democrați, deci de dreapta. Verificarea o puteți face foarte simplu prin aceea că toți competitorii se caracterizează prin: susținerea exploatării, acceptarea asupririi naționale și a robiei, de orice fel, dar mai întîi cea religioasă, nici unul nu combate imperiul european, nici pe cel USA, niciunul nu cere înlăturarea ocupării țării de hoardele fasciste ale USA și NATO, toți acceptă partidele și instituțiile suprastatale... Unde este... Romînia ? - În groapa cu gunoi; pentru aceasta ați votat. 11 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 7 decembrie 2016

Un răspuns lui Vergil Chițac

Nu știu cine este acest Vergil Chițac, dar propunerea lui (de a se declara prin lege votul obligatoriu) este, principial, corectă, însă va fi aplicabilă și pozitiv eficientă numai cu două condiții, obligatorii cumulat: 1. Să avem partide reale, organizate, adică, de fiecare clasă socială, ci nu găști infracționale și 2. votul să fie deschis, public, prin semnătură pe tabele, multiplicate imediat pentru fiecare Competitor, ci nu secret, întotdeauna și majoritar falsificat (pentru că votul pentru cei mulți a fost introdus de infractorii dominanți în regimurile politice pre-democrate - Feudalism, Capitalism, iar stăpînilor le era necesară falsificarea). În aceste condiții, cu vot deschis, nesecret, nici măcar un vot nu poate fi manevrat. Atunci ar începe un regim democrat care, treptat, ar asigura instaurarea Puterii Democrate, căci toate votările ar deveni alegeri. Dacă înțelegeți acest mare și sfînt adevăr, nu mai lălăiți în ”fese și buci”, dați fuga, direct, la partidul clasei sociale de care aparțineți. În concluzie, dacă ați aplica principiul votului ca alegere, ci nu ca lucru mecanic, la 11 decembrie nu ar avea de ce să plece de acasă decît cel mult 1 % din cele 18,3 milioane de alegători. Vă urez succes ! 7 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

luni, 5 decembrie 2016

Singurul vot necesar și util - absenteismul !

Un răspuns tovarășului Colonel (rez) dr. Mircea Dogaru La fel ca în toată perioada post-decembristă, la 11 decembrie NU VOR FI ALEGERI, ci VOTARE, în sensul strict al lucrului mecanic. Ca să fie ”bine făcut”, nu trebuie să existe. Tovarășe Colonel, sînteți prea îngăduitor cu unele găști; toate sînt la fel și ar trebui ca toți cei 18,3 milioane de votanți să lipsească de la vot și să ne organizăm separat în ”Putere” reprezentativă pe principiul democrat.. În acest sens, Partidul Comuniștilor a inițiat organizarea unui parlament (Marea Adunare Națională) paralel care, în mod deschis, să se ocupe în următorii patru ani de toate problemele țării, finalizate prin legi și hotărîri (evident neoficiale, dar care, publicate, vor arăta milioanelor de votanți ventuzați de televizoarele ucigătoare, ce trebuie, cum trebuie și pentru cine trebuie să lucreze un parlament real). Am onoarea să observ că, invocînd pe dumnezeu -care nu a fost, nu este și nu va fi niciodată ”bunul”- abandonați și Rațiunea și Națiunea... Cu aleasă considerație ! 5 decembrie 100 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 1 decembrie 2016

1 Decembrie, în sfîrșit !

E cam greu de stabilit care, din două situații, este cea mai importantă pentru un popor: a fi unit, chiar sub ”ocrotire” străină, ori a exista în părți diferite, cu cel puțin una liberă, totul raportat la starea ideală: unit și liber !?! Fie sub aspect ideologic-intelectual-cultural-moral-psihic, fie al realității social-economice și administrative, preocuparea este sau a fost prezentă la toate popoarele încercate de istorie, la fel ca Poporul Dac, precum: coreenii, vietnamezii, yemeniții, germanii, dacii macedoneni, sudanezii și, fără a epuiza, cei mai năpăstuiți, la fel ca Dacii, Kurzii. Pentru Romînia din timpul regimului democrat, stat suveran aflat într-un amplu și complex proces de dezvoltare multilaterală, cu rezultate excepționale, dar conștient că reprezintă doar o parte a Poporului Dac, dilema despre Ziua Națională –pentru cine gîndea patriotic- pendula între 23 August, moment apreciat ca ”zi a eliberării de sub jugul fascist” și 1 Decembrie, ca ”zi a realizării unității naționale” în urma unei succesiuni de uniri, deși parțial pierdute. Nu știu dacă au mai fost și alte opinii exprimate în public, dar eu sînt cel care am expediat autorităților naționale un amplu memoriu prin care am propus ca 1 Decembrie să fie proclamată Zi Națională a Romîniei (după 22 decembrie am publicat integral acel text), cu argumentarea de rigoare. Mai întîi, era de clarificat și de reținut dacă Romînia s-a aflat ”sub jugul fascist”, calificarea oficială a perioadei istorice de referință neavînd nici un suport real, căci Romînia a fost, în al Doilea Război Mondial, (exclusiv) aliată a Germaniei și nici măcar o zi sub ocupația sa politică, autoritățile noastre fiind absolut independente în luarea deciziilor de stat. Ca urmare, este lipsită de conținut istoric real afirmația ”eliberării de sub jugul fascist”, altceva fiind (după 23 august) eliberarea militară a teritoriului unde se mai aflau trupele fostului aliat… Nemaifiind în ”concurență” altă zi însemnată (9 Mai nu se referea special și exclusiv la Romînia), singura piatră de hotar remarcabilă, de valoare milenară, nevalorificată de la 1064-1102 (Regatul Daciei Unite sub Regele Vlad) și 1601 (Mihai Viteazul), ar fi trebuit să fie clar pentru oricine că cea mai însemnată zi, cu adevărat importantă din viața Poporului Dac, atît cît era cuprins în fruntariile Romîniei, era 1 Decembrie. Nu am primit un răspuns, dar cred că Președintele Nicolae Ceaușescu a fost preocupat de valoarea de unicat a zilei de 1 Decembrie. Evident, mi-am continuat susținerile și după Dezmățul Național petrecut la 22 decembrie, la 73 de ani după deschiderea Erei Democrate prin victoria MRSO de la 7 Noiembrie 1917. Contrarevoluția, victorioasă (vremelnic) în 22 decembrie, cu o guvernare papițoisto-handicapată, nu făcea -și nu putea să facă- nici un gest pozitiv pentru țară și popor, așa că a preluat ideea Zilei Naționale, dînd prin aceasta și un ”bobîrnac” sovieticilor (Uniunea Sovietică și Jugoslavia mai existau ca state democrate în Europa). Astfel, în sfîrșit, la 1 Decembrie anul 74 e.d./ 1990, am avut prilejul să particip în orașul Unirii celei Mari, Alba Iulia, împlinindu-mi marea veche dorință, la prima sărbătorire a noii Zile Naționale. Cu acest prilej repet că trebuie domoliți zurbagiii care cer acum unirea cu Republica Moldova, căci această dorită unire –în condițiile în care Romînia este un fel de provincie (vandalizată) a imperiilor USA și UE- ar distruge definitiv și partea liberă a Daciei (Republica Moldova), alipind-o la Romînia, aflată în stare de ”guantanamă”… La Mulți și Liberi Ani, Romînie ! La Mulți Ani, Republica Moldova, crîmpei de Dacie Liberă ! Trăiască și să se repete 1 Decembrie ! 1 Decembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU