vineri, 1 mai 2015

”Există un asemenea Partid !”

Partidul Comuniștilor a depus la Tribunalul București, la 29 aprilie 2015 (în anul 98 de la MRSO) cererea de înregistrare în registrul special al Partidelor Politice. Sperăm ca in-justiția peceristă contrarevoluționară să nu repete poziția obstrucționistă din perioada 23 martie 1996-2 aprilie 2014 adoptată față de Partidul Comuniștilor (Nepeceriști). Oamenii Muncii, în special cei din clasele sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- ne pot contacta pentru organizare. Jos Capitalismul și Imperialismul ! Contra Imperiului European ! Să izgonim trupele fasciste din țară ! Trăiască Socialismul ! Trăiască 1 Mai ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor.