miercuri, 19 mai 2010

Strada ucide Politica !

Circul "sindicalist" de astăzi ne-a demonstrat încă o dată (dacă mai era nevoie, pentru unii) halul de degradare în care ne-a prăbuşit Contrarevoluţia; ca urmare, mergînd (ipotetic) pe ideea organizării luptei de clasă, ne putem gîndi pe mîinile cui au ajuns treburile ţării care se aflau, pînă la 22 decembrie 72 E.D. (1989), în seama detaşamentului de avangardă format din cei 3.800.000 de trădători...
Spectacolul penibil, căci aceasta s-a petrecut astăzi în Piaţa ruşinoasă a ... Înfrîngerilor, ne-a arătat cum ne-au batjocorit peceriştii timp de 20 de ani, nelăsîndu-ne să ne realizăm nici măcar o asociaţie muncitorească, nici un sindicat şi, desigur, nici un partid democrat; de aceea organizaţiile antisindicale care sînt în realitate comandouri guvernamentale, antimuncitoreşti şi anti-democratice, i-au scos pe lălăitori în stradă, spre a se văita, cu cheltuieli imense, că sînt gata să moară... de foame ! În timp ce graşii, autoprezentaţi ca "lideri" de sindicat, nu mai puteau respira şi vorbi de ... bunăstare şi grăsimi...
Stimaţi oameni ai muncii, aflaţi dacă nu ştiaţi, amintiţi-vă dacă aţi uitat: Strada ucide Politica ! Politica, fiind cel mai serios, cel mai frumos şi cel mai necesar fapt vital pentru fiecare şi pentru întreaga comunitate, nu se face în stradă, printre trîmbiţe şi surle, pe grămezi de gunoaie şi-n damfuri de alcool, după sute de kilometri parcurşi fără odihnă şi fără hrană, ci într-un climat corespunzător, neapărat şi strict organizat, absolut reprezentativ şi ordonat !
Pentru a ne înţelege, repet cel mai simplu lucru, uitat sau ascuns de toată lumea: Politica este un sistem de concepţii şi idei pentru organizarea şi conducerea societăţii, acceptate legal şi puse în practică; nepuse în practică rămîn, bună dar simplă, ideologie ! Nimic din ceea ce aţi văzut astăzi nu a fost politică, ci anti-politică !
Nu este treaba celor 30 (sau 70) de mii să-l dea jos pe Boc sau pe Băsescu ! Ei sînt unde se află prin Puterea politicii, nu prin forţa hăulitorilor. Noi, oamenii muncii trebuie să-i înlăturăm pe băşiboci folosind aceleaşi pîrghii -politice- prin care ei ni s-au urcat pe grumaz.
Iar dacă totuşi, vrem să le cerem ceva, înainte de a-i înlătura, pentru a depăşi o situaţie dificilă, să le cerem ce ne trebuie, iar ei pot face cu uşurinţă:prezenţa liberă la mijloacele de comunicare în masă naţionale, de stat, a reprezentanţilor politici ai oamenilor muncii, în spaţii egale cu celelalte forţe politice; stabilirea de preţuri unice la toate produsele, controlate de guvern care să fie periodic mereu micşorate; înlăturarea din ţară a băncilor străine şi introducerea unui ecart maxim obligatoriu de 1 %. Pot urma şi alte măsuri, toate admisibile în statul actual anti-democrat (capitalist), dar utile nu numai pentru capitalişti, ci şi pentru toţi oamenii muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici.
Cum sîntem, după anul 73 E.D. o ţară fără producţie, bazîndu-ne existenţa pe consum (de mărfuri mizerabile aduse de imperialişti), toţi vom putea supravieţui, căci, micşorînd preţurile şi menţinînd nivelul salariilor şi pensiilor, furnizorii de mărfuri vor aduce tot mai multe, producătorii şi intermediarii îşi vor menţine un nivel (bun dar moderat) de venituri, care vor asigura, prin impozite, menţinerea sau chiar sporirea bugetului de stat. Pe termen scurt şi mediu, soluţia este bună; între timp, să ne organizăm politic, iar în 2012 toate Consiliile locale şi judeţene, primăriile şi parlamentul să aibă în partea cea mare pe cei care sînt în societate partea cea mare: Muncitorii şi Ţăranii ! Iată soluţia noastră - politică, nu pinguinire !!!
JOS CAPITALISMUL ! TRĂIASCĂ SOCIALISMUL !!!
Prof. Gheorghe UNGUREANU
19 mai 94

sâmbătă, 8 mai 2010

Graşii de Centru ... Stînga ?!?

Bestiile peceriste, după ce s-au convins că nu mai au nicio şansă de a rămîne la Putere sub numele găştilor burghezo-moşiereşti încropite pînă acum, s-au convorbit (poate la Cancelaria C.C. de la Cotroceni, sub conducerea tovarăşului Iliescu) să fete altă diversiune căreia i-au dat un nume atît de pompos, pe cît sună de straniu în gura devalizatorilor de ţară: Uniunea Naţională pentru Progresul Romîniei !
Cu o conducere blindată de graşi, cuprinzînd pe ciocoi pecerişti călări permanenţi pe frîiele Puterii, unii chiar miniştri ai Contrarevoluţiei, noii şi aceiaşi vechi partizi nu au niciun pic de ruşine să lălăie lozincard că ar fi de ... Stînga (!) şi că ei, groşii şi graşii, s-ar fi unit naţional să asigure ... progresul bietei ţări, tocmai ei care au transformat-o în găoace unde se deversează dejecţiile Imperiului European şi ale Imperialismului Terorist Internaţional !
Au uitat, centro-stîngiştii, să spună că şi-au început eforturile dedicate mult trîmbiţatului progres cu exproprierea celor 12.500.000 de proprietari din economia naţională existenţi în 1989, că şi le-au continuat cu exproprierea marii averi private existente în CAP-uri pînă la Legea Dezastrului Naţional nr. 18/1991, că sînt spre finalizarea desfiinţării economiei naţionale prin tragi-comedia unică în lume constînd în vînzarea zecilor de mii de întreprinderi, organizaţii şi instituţii pe cîte un ... leu fiecare, spre a le face cadou unor infractori interni şi internaţionali, în scopul ca aceştia să le permită infractorilor conducători ai Contrarevoluţiei starea de slugă încovoiată la porţile băncilor imperialiste...
Un purtător de cuvînt al noii găşti peceriste, cu gura plină de formule şi lozinci muncitoreşti, inclusiv despre înşelătoarea telectualitate progresistă ! a lozincărit abundent chiar şi despre minunata Zi de 1 Mai, Sărbătoarea Oamenilor Muncii, subit şi molipsitor apărută în fabuloasa memorie a personajului-personalitate, aşa de pitorească încît şi maestrul Caragiale ar consimţi că, totuşi, a fost depăşit ...
Ştim că oamenii muncii, greu încercaţi în cei 20 de ani de Noapte Densă, nu se vor lăsa înşelaţi şi vor arunca la gunoi şi această clică; spaţiul de manevră al unor asemenea caste este tot mai îngust, căci imensa avere creată de oamenii muncii în Socialism este aproape de epuizare şi nu mai sînt atîtea firimituri cu care să fie astupate tot mai flămîndele guri ale celor 23 de milioane, pe care, şireţi, cu scop psiho-inductiv, guvernanţii le numără cu tot mai multe şi mai dese erori...
Oameni ai muncii, Muncitori, Ţărani, alţi cetăţeni care vă asiguraţi existenţa din Muncă, ci nu din jaf, nu-i luaţi în seamă pe ciocoii trădători, lăsaţi-i să se perpelească pînă la sinucidere, iar dumneavoastră uitaţi-vă bine la partidul dv. propriu - Partidul Comuniştilor ! Noi dorim şi luptăm nu pentru a vă cere voturile, ci a vă duce pe dv. în Putere, scop pentru care vă oferim voturile şi organizaţia noastră !
Sînteţi cei mulţi şi de aceea îndreptăţiţi să conduceţi şi să-i puneţi la colţ pe lălăitorii care v-au jefuit şi v-au obligat să deveniţi cerşetori, slugi şi sclavi pe drumurile străinătăţii ucigătoare.

Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Terorismului de Stat !
Trăiască Socialismul ! Jos trădătorii care şi-au batjocorit şi au trădat Partidul clasei muncitoare, înfiinţat în urmă cu 89 de ani, la 8 Mai 1921 !
Prof. Gheorghe UNGUREANU
8 mai 94

miercuri, 5 mai 2010

Diversiunea Rugină - Cojocaru

În toate epocile şi în toate ţările au existat infractori şi oameni răi în sens general, cu acţiuni negative faţă de societate, dar ei nu-şi ating scopul decît atunci şi acolo unde sînt lăsaţi s-o facă şi mai ales unde sînt încurajaţi la aceasta.
Regimul politic despotic contrarevoluţionar, instaurat la 22 decembrie 73 ED chiar îi stimulează pe infractori, căci atragerea maselor populare spre batjocorire de către alţii decît autorităţile de stat le dă apă la moara lor nimicitoare.
Beneficiind de popularizarea extraordinară asigurată de o televiziune particulară -la care noi nu avem acces, ca şi la televiziunile de stat- diversiunea păcălitoare a colectat deja 500.000 de semnături pentru susţinerea unui proiect de lege sinucigaş (pentru masele populare) care să furnizeze celor jefuiţi iluzia că se vor căpătui...
În fapt, găselniţa are menirea ca, de la bugetul statului, deci de la toţi contribuabilii şi, în primul rînd, de la muncitori şi ţărani, guvernanţii burghezo-moşierimii să ia o parte însemnată pe care să o dea, gratuit, unor mînuitori de şmecherii care să se îmbogăţească şi astfel să se mărească pătura-tampon dintre puţinii mari infractori bogătaşi şi mulţii crunt jefuiţi săraci, foştii creatori ai bunurilor materiale şi spirituale din timpul regimului democrat, constituind marea avere naţională realizată în Socialism.
Plini de grijă pentru bieţii năpăstuiţi (cele 22,5 de milioane de cetăţeni), "salvatorii" dezinteresaţi Rugină-Cojocaru, din intenţia de a nu-i lăsa pe oamenii muncii să se organizeze de sine şi pentru sine în asociaţii, sindicate şi partid proprii (noi fiind singura ţară din lume unde nu există sau nu pot funcţiona organizaţii, sindicate, partide democrate), pun stavilă în calea conştientizării maselor, cărora nu le spun nicio vorbă despre cauza şi modul în care au fost jefuiţi.
Chiar la debutul puterii contrarevoluţionare, imediat după înlăturarea Puterii Democrate, toţi cei 12.500.000 de angajaţi proprietari au fost jefuiţi prin naţionalizarea întregii averi care le aparţinea oamenilor muncii, avere care a ajuns în burţile marilor infractori..
Al doilea mare jaf s-a produs prin Legea dezastrului naţional, anume Legea nr. 18/1991, prin care, în nmod abuziv, s-a expropriat şi s-a naţionalizat întreaga mare avere din CAP care a fost pusă la dispoziţia găştilor de infractori din fiecare localitate (numite Comisii Locale pentru aplicarea Legii Fondului Funciar.
Cine iubeşte Adevărul şi îi respectă pe proprietari trebuie să spună public aceste două cauze ale dezastrului naţional şi să propună legi care să întoarcă proprietarilor jefuiţi -cele 24 de milioane de cetăţeni din anul 73 ED (1989)- ceea ce li s-a furat de către Contrarevoluţie, în favoarea unor bestii peceriste.
Dar autorii diversiunii Rugină-Cojocaru, împreună cu lălăitorii susţinători,nu sînt, în realitate, interesaţi de soarta celor mulţi care, inconştienţi, adună semnături pentru propria nimicire.
5 mai 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 3 mai 2010

Despre biblie şi dumnezei

Sînt sunat la telefon în miez de noapte de către diverşi tovarăşi, inclusiv foşti elevi -cum se întîmplă mereu cînd la OTV se află tovarăşul scriitor Pavel Coruţ, fost autor de ditirambi religioşi- pentru a mi se confirma susţinerile mele (care datează de peste o jumătate de secol) privind religia în general şi mai ales cea evreiască, în multele ei ipostaze şi pentru a fi felicitat căci, iată, mai este cineva care vorbeşte exact ca mine ...
Tovarăşii se dovedesc a fi uşor influienţabili şi lipsiţi de o profundă judecată proprie sau limitaţi în acest demers, de vreme ce nu sesizează opoziţia totală dintre adevărul susţinerilor mele şi "adevărul" globalizant al scriitorului Pavel Coruţ (care este vechi şi constant susţinător al unor teze şi principii mistice, religioase, antiumane, autor de idolatrizări poetice scîrboase la adresa faunei iudaice propovăduitoare a nimicirii Omului şi Comunităţilor în favoarea "poporului ales" şi a Spîrcului fătat de mintea bolnavă care a adunat sub numele de "biblie" tot ce s-a putut imagina mai decăzut şi mîrşav; esenţa rămînînd ideea de înrobire a Omului şi a popoarelor, depersonalizate, în special anti-dacice, fetişizînd esenţele Neamului Dac şi ale istoriei noastre de zeci de milenii...
Meritul lui Pavel Coruţ este că vorbeşte calm şi convingător, în cunoştinţă de cauză, despre mizeriile ucigătoare ale celei mai spurcate cărţi din cîte au apărut pe Terra -biblia- şi fauna de sălbatici slujind pe Spîrcul care, cu biografie inventată chiar pe pămîntul Daciei prin secolul al V-lea, se vrea zeu şi dumnezeu, evident echipat în haina odioasă a tuturor crimelor şi viciilor imaginabile.
E de la sine înţeles că nu poate exista om, în afara unor oligofreni desăvîrşiţi, care să accepte şi să creadă idioţeniile fîsîite de cartea celor mai mîrşave crime şi tot felul de violenţe ale godzilei care se pretinde "tată" împotriva propriilor fii -oamenii; excludem de la orice bănuială pe popi, care îşi fac "serviciul" murdar, pe care li-l cer sclavii idiotizaţi şi tîmpitizaţi de "instituţii" care, fără drept, activează în public, iar spre dezastrul Neamului Dac, deasupra acestora se află, după 22 decembrie, chiar statul contrarevoluţionar despotic, de esenţă feudalo-ecleziastică, stat care are prezenţă de unicat în lumea contemporană.
Ceea ce reprezintă filonul central al poziţiei scriitorului Pavel Coruţ, ca atitudine proprie sau ca serviciu fundamental pus în slujba bestiilor celor mari care vor să domine lumea, împlinind chiar pofta iudeo-cretinilor o turmă şi un păstor este înlocuirea dumnezeului criminal, mîrşav şi abominabil din "cartea spurcăciunilor" cu un "dumnezeu unic perfect, perfect, perfect", teză care induce pericolul cel mare, încă inexistent în acţiunile înrobitoare cunoscute sau dovedite în istoria cît de cît ştiută a omenirii, de circa 255 de mii de ani..
Dacă dumnezeul evreiesc se autodenunţa şi autodenigra prin textele tîmpitizante şi crimele monstruoase pe care le practica, inclusiv la nivel de genocid în formă demenţială ("vă voi arde de vii cu foc şi pucioasă", îşi ameninţă scîrbo-tatăl pe "fiii" săi înrobiţi), nu prezintă mare suferinţă şi temere, căci oamenii care nu sînt oligofreni şi au trecut la şcoală patru clase primare, nu pot crede în bazaconiile biblice, mai ales că în fauna creaturilor maligne există zeci, sute, mii de dumnezei, tot aşa sau mai puţin hidoşi ca cel evreiesc...
Ideea însă şi imaginea unui dumnezeu unic şi ... perfect, perfect, perfect, pozitiv şi luminos -care nu mai este nici pucăr, retardat, debil infantil, inconştient, pervertit, credul, sclerozat, criminal, vampir, terorist, rasist şi idiot ca cel din biblie- prezintă un pericol fără egal, nu numai pentru poporul nostru Dac, ci şi pentru toate popoarele lumii, pentru întreaga omenire; el constituie capcana atragerii într-un hău mistuitor care va devasta Pămîntul şi Universul punîndu-le la cheremul celor care vor vorbi, cum o face tovarăşul Pavel Coruţ, în numele unui singur Despot tiran universal -de la care nu are nici scriitorul Pavel Coruţ, ca şi popii stigmatizaţi pe drept, legitimaţie eliberată, semnată şi ştampilată de sinistrul monstruos stăpîn; nu este, oare, chiar imaginea "păstorului" iudaic ?!?
Apropierea unei asemenea imagini scîrboase de figura celui mai mare om de ştiinţă al Lumii, Ch. Darwin în argumentaţia lui Pavel Coruţ- este o insultă nemeritată şi nemăsurată pentru marele savant.
Închei, deocamdată, cu o întrebare, retorică, pusă de un tovarăş la telefon: "De ce ne trebuie, oare, atîţia dumnezei şi discuţii despre ei ?!?"; n-ar fi suficient, continui eu, să constatăm că existăm, că trebuie să-i respectăm pe ceilalţi şi să muncim, ca să trăim în linişte ?
Moarte Ignoranţei ! Jos credulitatea ! Trăiască Omul Liber, stăpîn pe soarta sa ! Sus credinţa în Om şi Popor !
3 mai 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 1 mai 2010

Conducătorul Contrarevoluţiei declarat ... contrarevoluţionar !

Am auzit că cineva (care-şi zice "revoluţionar") a propus retragerea calităţii de "revoluţionar" a conducătorului... contrarevoluţiei ! Cum este evident pentru cine are un minimum de bun simţ şi o capacitate intelectuală elementară, tovarăşul Iliescu nu a fost niciodată revoluţionar şi nici nu putea să fie; dumnealui nu putea să fie decît trădător al PCR şi al regimului democrat şi, desigur, contrarevoluţionar.
Revoluţionar, adică luptător pentru progres politic faţă de Socialismul în starea cunoscută, nu a fost şi nu putea fi decît cel care lupta împotriva peceriştilor - autorii şi beneficiarii tuturor relelor manifestate în timpul regimului democrat, constant degradat şi apoi trădat de către toţi peceriştii, fără excepţie (căci toţi, nu numai autorii, s-au bucurat de asasinarea Preşedintelui Republicii, conducătorul PCR) deoarece pînă astăzi nu s-a văzut niciun pecerist care să se exprime împotriva Contrarevoluţiei.
Tovarăşul Iliescu a îndeplinit prima înaltă funcţie în PCR, după cea de Secretar General, deţinută de victima sa şi a ciocoilor pecerişti, deci ca să fie revoluţionar trebuia să se ridice împotriva asasinilor şefului său, să apere Partidul şi pe Secretarul General împotriva trădătorilor, să lupte, pînă la sacrificiul suprem, conform jurămîntului, pentru apărarea regimului democrat, ci nu să procedeze exact ... invers !
Problema este că un contrarevoluţionar (cum se pare, după exprimare) vrea să-l declare contrarevoluţionar pe conducătorul ... Contrarevoluţiei !
Succesul ciudat al acestor contrarevoluţionari s-a datorat chiar conducătorului lor, susţinut de cei 3.800.000 de pecerişti, ceea ce a permis organizarea "naţională" a cîtorva zeci de asociaţii locale ale "revoluţionarilor", toţi contrarevoluţionari, în condiţiile în care , cu o excepţie, revoluţionarii autentici nu s-au organizat în nicio localitate.
Abil, versat şi deţinător al Puterii obţinută prin asasinat, conducătorul
Contrarevoluţiei nu a acceptat singurul lucru neapărat şi obiectiv necesar pentru cei care au vrut revoluţie: organizaţie unică şi unitară a revoluţionarilor care, deţinînd Puterea, ar fi definit toate datele evenimentelor din decembrie cel sumbru al anului 1989...
Dar, cu o astfel de organizaţie, structurată local, judeţean, naţional, nu ar mai fi putut domina nici dumnealui şi nici preopinenţii săi, tot pecerişti şi, deci, tot contrarevoluţionari !
Cine vrea să exprime adevărul în faţa Istoriei, cu aceasta trebuie să înceapă, dînd revoluţionarilor ceea ce şi-au dorit: Putere politică, după înlăturarea peceriştilor; nimeni nu a vrut privilegii, toţi voiam Putere fără pecerişti, pentru a ne valorifica şi a ne îmbunătăţi drepturile şi libertăţile primejduite de către conducerea despotică a PCR, care s-a întărit şi mai mult după 22 decembrie, ajungînd astăzi la terorism şi banditism de stat !
Moarte Capitalismului şi Terorismului de Stat ! Trăiască Socialismul ! Trăiască 1 Mai, Ziua Internaţională a Oamenilor Muncii !
1 Mai 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU