sâmbătă, 26 martie 2016

Etnie ori clasă socială ?

          Din diferite județe sînt întrebat ”ce facem cu alte etnii ?”, deși soluția este foarte clar exprimată în documentele Partidului Comuniștilor: nu facem nicio deosebire, pentru înscrierea în Partid și propunerea de candidaturi, între etnii, mari sau mici. În Romînia există numai cetățeni ai Daciei, porecliți Romîni, pentru a căror Putere se organizează partide politice, pînă în prezent neexistînd decît unul - Partidul Comuniștilor, celelalte, pretinse partide, sînt doar găști de interese infracționale (economice), deoarece acelea nu sînt organizate pe singurul criteriu politic: clasa socială.
          Așadar, nu are nicio importanță că cetățenii Romîniei se consideră, cum sînt, Daci, ori Rudari, Țigani, Maghiari, Turci, Tătari, Ruși... din punct de vedere politic ei sînt Țărani, Muncitori, alte categorii de Oameni-ai-Muncii, Burghezi, Moșieri, Bancheri, necontînd etnia; toți marii infractori devin bogați indiferent de etnie, toți Muncitorii și toți Țăranii sînt exploatați indiferent că Sînt Daci, Rudari, Maghiari, Țigani. Contează, pentru politică, doar clasa socială căreia îi aparține fiecare, deci poziția față de Muncă și repartiția roadelor Muncii.
          În concluzie, pentru că noi reprezentăm, exprimăm și apărăm interesele oamenilor muncii, este absolut firesc și pentru partid și pentru fiecare cetățean Romîn ca să primim în partid pe orice Om-al-Muncii, indiferent de etnia pe care și-o revendică, acceptîndu-i să candideze pentru orice funcție în organele de Putere ale statului.
          Cu cît vom avea Oameni-ai-Muncii în Putere din toate etniile, cu atît vom fi mai reprezentativi și, deci, mai puternici, în concluzie, putînd să înlăturăm mai ușor contrarevoluția și să reluăm construirea Socialismului.
          Succes tovarăși !
26 martie 99 e.d.  Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 12 martie 2016

Nu ne ocupăm de Inamici !

Colaboratori din diferite județe, mă atenționează alarmați că foști tovarăși din diferite grupuri autodeclarate Comuniste -de fapt este vorba de multe găști peceriste- le cer, sub imperiul unor ”ultimatumuri”, să abandoneze Partidul Comuniștilor, pe considerentul că acesta ar fi inamicul lor.
Nimic nu este mai adevărat: da, noi am precizat întotdeauna, chiar din 22 decembrie-cel-negru, că peceriștii sînt inamicii noștri, cu care vom fi de-a pururi în conflict deschis și ireductibil, așa cum toți ceilalți, indiferent ce clase sociale reprezintă, sînt adversari politici, chiar dacă reprezintă și exprimă interesele Burgheziei, Moșierimii sau Bancherilor, cu care ne aflăm în competiție pentru cucerirea Puterii.
Nu trebuie să ne supărăm, stimați tovarăși, peceriștii, în frunte cu ciocoimea peceristă, au o principală primă și constantă caracteristică: trădarea, față de care Muncitorii și Țăranii, alți oameni ai Muncii pot înțelege ușor situația și să-și retragă voturile, date timp de 26 de ani, de la găștile de dreapta, extremiste, teroriste și chiar fasciste, între care ilustrissimă este gașca cea mare - PSD. Aceasta trebuie înlăturată cu ghearele de la Putere; cele de dreapta neascunsă (PNL, PNȚ, PMP etc) vor pica de la sine, cu ușurință.
Problema noastră este, așa cum direcționează documentele constitutive ale Partidului Comuniștilor, să afirmăm interesele claselor sociale fundamentale -Muncitorimea și Țărănimea- ci nu să ne mocirlim în criticarea celor insensibili la vorbele noastre abia șoptite...
Stimați tovarăși, dacă sînteți Comuniști, nu pierdeți nici un minut; înscrieți-vă în Partid, depuneți-vă candidaturile și pregătiți popularizarea Partidului Comuniștilor și a candidaților noștri. Dacă vreți, veți învinge ! Succes !
12 martie 99 e.d./ 2016.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 7 martie 2016

Recomandare pentru ComuniștiGheorghe I. UNGUREANU


 


DICŢIONAR
POLITIC
(științific)

Editura „Meşterul Manole
Curtea de Argeş, 98 (2014)

vineri, 4 martie 2016

Nu sîntem socialiști !
          Peste tot pe unde pot vorbi și scrie, există persoane –mai ales peceriști- care se declară Comuniști, dar sînt activi sau, doar psihic și opțional, votanți ai multor partide socialiste, motiv pentru care unii Comuniști, inclusiv membri ai Partidului Comuniștilor, îmi propun ori scriu prin Fesebuci ca să facem alianță ”comunistă” ori chiar să ne contopim într-un ”mare partid comunist”.
          Dacă idei de acest fel vin de la socialiști, ele sînt un real și mare pericol, iar dacă vin chiar de la Comuniști, exprimă o rătăcire determinată de un elan pozitiv, care trebuie neapărat clarificată, ceea ce reprezintă motivul pentru care fac prezenta intervenție, în scopul de a-i sustrage pe Comuniști de la rătăcire, dar și pentru a le lumina calea socialiștilor care se simt și sînt, în realitate, Comuniști.
          Este clar, chiar de la 1847, pentru orice democrat, chiar dacă abia după 1917 a început adevărata limpezire a apelor, că socialiștii sînt inamicii cei mai periculoși ai Comuniștilor, că, după disputa dintre Comuniștii bolșevici și socialiștii menșevici, socialiștii s-au fixat, pentru totdeauna, în definirea lor reală de social-democrați care, pretutindeni și oricînd în lume, au înlăturat de la Putere sau au blocat accesul Comuniștilor, ceea ce se poate ușor observa în toate țările ori mișcările cu ideologie ”patronată” de Leon Troțki ori Guevara, ambii reprezentînd vîrful de lance al contrarevoluțiilor prezentate drept… revoluție permanentă.
          Ca partid deplin și consecvent devotat Doctrinei Comuniste, Partidul Comuniștilor este dator să avertizeze pe proprii membri și pe toți Oamenii Muncii asupra faptului că nu avem nimic în comun cu socialiștii, deoarece: ei sînt pentru Exploatare, pentru Asuprire, pentru Înrobire față de orice aberații, sînt pentru acceptarea imperiilor, pentru blocuri militare agresive, de esență fascistă, pentru organisme și partide suprastatale, pentru globalizare, pentru supremația absolută a băncilor și fondurilor internaționale și mondiale, controlate de forțe oculte, pentru determinarea tehnică, extrapartidistă, a votanților să voteze cîte un ciumete care nu reprezintă nici măcar 1 % prin poziția lui socială (cum am observat de curînd și mereu de-a lungul celor 25 de ani de Noapte, cînd Muncitorii, izgoniți din Patria lor de guvernarea contrarevoluționară, au acceptat și au votat pentru parlament exclusiv candidați… de dreapta !).
          Dezastrul s-a putut produce deoarece, din vina lor exclusivă, Muncitorii și Țăranii, alți Oameni-ai-Muncii nu s-au constituit în Partidul propriu și nu și-au desemnat candidați dintre ei. Acum un asemenea partid există, el este Partidul Comuniștilor și garantează intrarea în organele de Putere a Muncitorilor și Țăranilor care candidează la Partidul Comuniștilor, ci nu la inamicii noștri – socialiștii.
          Așadar, Oameni-ai-Muncii, urmăriți semnul dv. cel mai drag: Secera și Ciocanul și veți izbîndi. Vă dorim succes !
4 martie 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe UNGUREANU