luni, 27 iunie 2011

Pentru desființarea județelor și contra regiunilor !

Structurile județene ale Puterii și ale Administrației actuale nu au nicio contribuție pozitivă la viața cetățenilor și a localităților, ci una evidentă și permanentă exclusiv negativă, ceea ce se probează, din zeci de posibile dovezi și argumente, cu următoarele: existența unui imens aparat birocratic plătit din sudoarea cetățenilor și nesfîrșite abuzuri cotidiene de diverse tipuri, de la simple soluții nedrepte date reclamațiilor și petițiilor la crasa nerușinată repartiție subiectivă a fondurilor bugetare.
Iată pentru ce ar fi binevenită desființarea județelor, fără însă a fi înlocuite cu regiunile, care ar fi o creație aberantă (în lipsa raioanelor), care nu ar avea decît o singură justificare: nevoia identificării prin adresă poștală a cetățenilor. Această nevoie ar fi singura justificare, iar dacă se va ajunge la această formulă, este de dorit ca nicio structură de Putere și de Administrație să nu fie create la nivel regional, urmînd ca între Centru național și Localitate să nu existe nicio altă verigă.
Se impune a evidenția încă o mare aberație a ultimilor ani ai Contrarevoluției postdecembriste: alterarea pînă la nonsens și confuzie a noțiunii „localitate„, situație care trebuie neapărat înlăturată. Este necesar să se revină la respectul textului constituțional care prevede fără echivoc faptul că există două tipuri de localități: comuna și orașul. Reglementări și practici năstrușnice ale ultimilor ani au inventat, în documente oficiale, nesocotind Constituția -ca în multe alte cazuri !- satul (ca „localitate„ și „municipiul„, care nu sînt localități, ci elemente sau forme de organizare a localităților respective.
De la această aberație s-a ajuns la una de natură oligofrenică: noul cod poștal, absolut inutilizabil și inhibant (față de cel anterior, dezavuat fără niciun motiv); codul poștal al tuturor localităților -exceptînd orașul București- poate să fie reprezentat, în totalitate, pe o simplă hartă de mărime A 3 (semnatarul prezentului articol pot oferi CNPR modelul respectiv, în baza codului poștal anterior, foarte bine conceput, fără prezența satelor și străzilor, care în actualul cod poștal este o umplutură de tip gunoi). Cei care susțin regiunea ca formă de organizare administrativ-teritorială ar fi bine să verifice cîte localități (în sensul constituțional) cu același nume ar exista într-o viitoare regiune !
Rămînînd doar organele de Putere și de Administrație locale și centrale (naționale), nimic nu ar mai tulbura autonomia celor locale, iar organele administrative (din învățămînt, sănătate, ordine publică etc) și de justiție (judecătorii, tribunale, curți de apel), cu competență în anumite teritorii, nu au nevoie de alți șefi și de alt personal (de „conducere„) decît cel propriu și cel central (național); de ce să mai plătim 42 de consilii județene și 42 de prefecturi, cu zeci și sute de angajați fiecare, cînd acestea doar învîrtesc hîrtii în folosul burții celor care „trag sforile„ ?!?
Dacă mai avem în vedere că organigramele autorităților de stat locale pot și trebuie să fie reduse cu circa 60-80 %, avem deja esența imaginii salvării prăbușirii bugetare și a redresării retribuțiilor prin ampla degrevare de sarcini împovărătoare.
Ne oferim să dăm autorităților -inclusiv Parlamentului- un proiect simplu și definitoriu pentru această soluție.
Dacă Președintele Republicii ar citi bine Constituția, ar putea observa că trebuie să se consulte cu toate partidele politice existente în țară, ci nu doar cu patru, care reprezintă, în total, mai puțin de 18 % din voturile votanților din listele electorale...
27 iunie 95 (2011)
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 14 iunie 2011

Pentru actualizarea înregistrării (în an preelectoral)

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (Nepeceriști)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !Partidul Comuniștilor caută colaboratori –din toate județele- pentru strîngere semnături de susținere în vederea actualizării înregistrării. Telefon/Fax: 0248.722546; telemobil: 0745.056752 (Prof. Gheorghe UNGUREANU)

Data: 16 aprilie 95 (2011)