luni, 23 mai 2011

Marea diversiune antinațională ROL-RON

Tot ce se petrece în biata Romînie după 22 decembrie este profund și total anti-național, toate autoritățile de stat urmărind cu o consecvență diabolică eliminarea oricărui element de specific național, cu finalizarea -impusă probabil de stăpînii din afară care dirijează opera dezastrului împlinit de infractorii interni- depersonalizării ca oameni și ca țară, astfel încît nimeni să nu mai poată susține că este romîn, ci ”european”, căci și așa, fără rușine, se vorbește delirînd de cetățenie ... europeană.
În conflict total și deliberat cu prevederile Constituției (care mai există, totuși, formal) toate autoritățile de stat săvîrșesc grave acte de trădare națională în mod cotidian, dar nu au sentimentul vreunei vinovății, ci, dimpotrivă, se mîndresc în public și așteaptă laude cu ceea ce fac...
Cel mai evident act de trădare națională, săvîrșit la modul batjocoririi populației și a tuturor persoanelor fizice și juridice care vin în contact cu cetățenii romîni sau cu țara, se face prin utilizarea unei denumiri-glonț pentru moneda națională. Înscrisul obligatoriu din Constituție privind moneda națională nu are nicio putere în fața infractorilor de cea mai josnică speță, chiar dacă ei repetă, demențial, că respectă legea fundamentală.
Aceasta, la alineatul 2 al articolului ”Sistemul financiar”, dispune: ”Moneda națională este LEUL” (sublinierea noastră), dar toți mititeii, mai-mari peste țară -slujitori ai intereselor străine împotriva Poporului Dac- se hlizesc, chiar cînd numără bani, pe care scrie ”leu” și ”lei”, vorbind de ”rol” sau ”ron”, cuvinte care nu există în nicio țară din lume (cu sens de monedă)...
Oricine care a făcut vreo reformă monetară și a avut nevoie de referire la banii vechi în comparație cu cei noi, a folosit formula firească adăugînd la numele monedei naționale precizarea ”noi” sau ”vechi”; noi, fiindcă sîntem moțul urît mirositor al Europei și al lumii, nu putem zice ”lei noi” sau ”lei vechi” (foarte rar avînd această nevoie), ci numai ”rol” și ”ron”...
Această blasfemie la adresa statului, a poporului și a cetățenilor este promovată de la cel mai înalt nivel; chiar cu banii sau cu textele în mînă, prim-ministrul țării sau guvernatorul băncii (anti)naționale bîrîie despre ... roni și roli !!! Nici nu te mai poți mira că pe multe geamuri și rafturi ale magazinelor afli că trebuie să plătești cu ... ”roni”, deși nimeni nu are în buzunar asemenea obiecte.
De ce, oare, se întîmplă aceasta ?!? Foarte simplu și ușor de înțeles: cei care ne conduc sînt slujitorii străinilor care ne asupresc și ne exploatează, tratîndu-ne ca pe slugi ale lor ! Plănuită fiind mocirlirea țării în băltoaca ismelor asfixiante -Imperiul European- încă din 1 iulie 89 (2005), de cînd s-au redus banditeștile zerouri ale banilor, ni s-au vîrît în ochi veninoasele rol-ron, cu scopul ca atunci cînd vom fi definitiv exterminați, să nu cumva să ne plîngem că am înlocuit moneda națională -LEUL- cu biciul bogătașilor europeni, euro...
Pe cînd străinii se întorc treptat, indignați, la moneda lor națională, înlăturată de imperiu, noi ne vom bucura, ca proști ce ne aflăm, de biciul imperial, bucuroși că am scăpat de rol-ron !
Niciodată, în istoria de mii și zeci de mii de ani a Poporului Dac nu am avut conducători mai netrebnici decît cei care și-au arborat pe capetele lor goale coifuri de hîrtie aurită, jucîndu-se cu Poporul de-a fofîrlica...
Fiindcă sîntem Daci, avem multă răbdare și facem haz și la necaz, dar est modus in rem; luați aminte, demolatori de zidiri străbune, tăvălugul mîniei, pe care îl provocați și îl stimulați, vă va strivi !
23 mai 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 2 mai 2011

Osama Ben Laden, Martirul Planetei

Cu reconfirmarea regretelor sincere și a condoleanțelor transmise pentru familiile celor care au pierit la 11 septembrie 84(2000), cu ocazia distrugerii Turnurilor Gemene de către serviciile secrete ale CIA, exprimăm compasiunea provocată de uciderea lui Osama Ben Laden, simbolul eroic al luptei împotriva fascismului, imperialismului și terorismului de stat, ilustrate în gradul cel mai înalt de clanurile demențiale care dirijează politica celei mai barbare guvernări din lume - USA.
Credem că cel puțin 80 % din populația planetei suferă la aflarea știrii de asasinare a celui care și-a asumat misiunea de a înfrunta Godzila teroristă și fascistă care ară țările cu bombe, mai ales după dispariția Uniunii Sovietice; în istoria globală a Planetei figura lui Osama Ben Laden va rămîne ca un simbol al luptei împotriva Barbariei, terorii și fascismului, punct de reper luminos pentru persoane și popoare nevoite să se elibereze de sub Robie, Asuprire și Exploatare.
Nu uităm că, la 11 septembrie, mijloacele de comunicare în masă au dat publicității știrea atacării Turnurilor Gemene cu mai multe minute înainte de a avea loc ... atacul ! În judecarea personalității lui Osama Ben Laden acest straniu adevăr este cel mai important... amănunt !
Istoria va clarifica deplin această confirmare, întru deplina justificare a acțiunilor lui Ben Laden.
2 mai 95
Prof. Gheorghe Ungureanu