joi, 30 octombrie 2008

P.N.L. - paşol na turbinca !

Trei găşti peceriste au lăstărit din gunoaiele istoriei şi numai dintr-o demenţă nesăbuită şi criminală ele au primit viaţă după 22 decembrie 1989. Născute din moarte şi sortite morţii, după otrăvirea societăţii, ele se întorc, în mod obiectiv, între gunoaie. Aceste trei găşti se numesc PNŢ, PNL şi PSDR.
Primul gunoi s-a reîncorporat în gunoiul istoriei, după ce şi-a pus o coadă ridicolă:CD, coadă compusă dintr-o pereche de antonime perfecte. Cum era posibil ca, după 45 de ani de regim democrat, cu realizări încă nedefinibile prin limbajul actual, să ai cutezanţa, de-a dreptul neruşinată, să propui un proiect de tip feudal şi o gaşcă de moşieri, numită sfidător şi anti-productiv, cu numele celor propuşi la desfiinţare: ţărănesc ?!? Istoria şi-a dat verdictul contra acestei găşti anti-partid, anti-naţională, anti-ţărăneşti, dar, desigur, cretină şi demodată...
Cu o ştiinţă diabolică, pusă în aplicare printr-o perseverenţă neimaginată, cea de-a doua gaşcă peceristă, care a dat colţi din gunoaiele istoriei, P.N.L., s-a autofărîmat, căzînd pe verticală, chiar în uimirea adversarilor (care nu sperau într-un succes aşa de rapid): 2008 este anul reîngunoierii PNL, căci, fără îndoială, aceasta nu va mai intra în parlamentul, a cărui jumătate o şi conduce făcînd căderea de la prea înalt la adîncul binemeritat.
Adevărat că, spre deosebire de PNŢCD, peceriştii din PNL au avut o abilitate ocultă, inspirată, poate, de circarii cei mari, deosebit de abili, în ciuda imaginilor şi ieşirilor de handicapaţi: s-au dedublat la timp, spre a se salva o vreme, fie şi parţial; deci, vom mai avea o ridicare de mogîldeaţă timp de una-două legislaturi (căci ridicarea nu va mai atinge piscuri, iar căderea în mocirla-i specifică va fi mai lentă), după care vom asista şi la dizolvarea acestei hăripi...
Iar noi aşteptăm, pregătind, ce-a de-a treia mocirlire, după care poporul îşi va reveni, reluînd greul drum spre reală politică majoritară şi democratizare.
Atunci vor înţelege mulţi antinomia desăvîrşită Capitalism - Socialism !
Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 26 octombrie 2008

O soluţie salvatoare (alternativă la demisie)

Maimuţoi este singurul termen care-mi vine şi rămîne în minte pentru a caracteriza atît Puterea cît şi Administraţia actuale, prin tot ce au făcut, dar mai ales cu privire la legea pentru salariile cadrelor didactice, prin care cele două organisme au căzut, pare-se, într-un laţ pregătit de ei înşişi -pentru că ar vrea să arate că sînt altfel decît sînt- ori întins de cineva mai abil, cu ţintă îndepărtată.
Cert este că Parlamentul (cu toţi parlamentarii) şi Guvernul trebuie să demisioneze de urgenţă ori să fie înlăturate, folosindu-se căile legale, aceasta fiind, poate, singura soluţie pentru a nu da foc ţării.
Sînt cadru diadctic, dar mărirea cu 50 % a salariului cadrelor didactice, în condiţiile date, nu este firească (chiar dacă ar fi posibilă). După măririle din 1991şi 2000, cadrele didactice (cu unele puţine excepţii) au o retribuţie bună; aberante sînt alte retribuţii din sistemul bugetar.
De aceea soluţia salvatoare ar fi: primul pas - majorarea cu (să zicem) 15 % a salariilor în învăţămînt, pentru un interval de cca. şase luni, la sfîrşitul căruia să intre în vigoare pasul doi - LEGE UNICĂ PENTRU TOŢI BUGETARII, de la ultimul muncitor şi pînă la Preşedintele ţării !
Într-o asemenea lege, cu excepţii bine determinate de condiţii şi locuri speciale, specialitatea nu trebuie să constituie criteriu de diferenţiere, ci numai NIVELUL DE STUDII şi, bineînţeles, calitatea şi cantitatea muncii, excluzîndu-se demagogicul "importanţa", căci toate muncile sînt importante ! Nici un TOT nu se poate realiza fără un COMPONENT !
Ţinem la dispoziţie un proiect echitabil (cu un ecart total decent de 1 la 3) pentru tot sistemul bugetar, cu detronarea tuturor categoriilor de ... zei ! Sistemul prevede numai îndemnizaţie, FĂRĂ SALARIU PENTRU CEI ALEŞI, ei păstrîndu-şi retribuţia de la data alegerii în funcţii şi avînd asigurată activitatea de serviciu prin buget. Deci, nici un parlamentar cu salariu !
Pentru dreptare şi echitate socială ! Jos Despotismul şi Jaful !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 23 octombrie 2008

COMUNICAT

Biroul Permanent al Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) a analizat situaţia relaţiei Partidului şi a Comuniştilor cu procesul electoral şi a ajuns la concluzia că, atît comuniştii cît şi simpatizanţii sau alţi oameni ai muncii nu manifestă niciun interes pentru propria emancipare, mulţumindu-se să urmărească pasiv circul celor cca. 40 de găşti numite "partide", toate ale burgheziei şi moşierimii, faţă de care se manifestă cu critici generalizate şi dure, mai ales pe tema minciunilor (care sînt, în esenţă, neadevărate, căci prin tot ce fac ele confirmă ceea ce spun constant de 19 ani: jefuirea ţării, desfiinţarea Statului, intrarea în imperiul european, în care am devenit slugi sociale şi naţionale, pămîntul străvechii Dacii să fie bază militară a blocului militar agresiv de tip fascist, NATO etc).
În condiţiile obligării candidaţilor la depunerea unei garanţii de un nivel exorbitant -bir esenţialmente banditesc şi discriminatoriu- Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) nu a putut pregăti şi depune candidaturi din partea partidului şi s-a hotărît ca toţi cei care ar putea să-şi asigure suma impusă de legea neconstituţională să candideze ca independenţi.
Cu excepţia Preşedintelui, nici un alt comunist nu şi-a manifestat intenţia de a candida şi nici de a susţine candidaturile altor tovarăşi, astfel că nu vom avea niciun candidat la ceea ce rămîne, în acest fel, o MASCARADĂ şi o simplă votare, ca acţiune fizică (aplicarea ştampilei pe unul dintre reprezentanţii infractorilor).
De aceea, ştiind că pentru orice acţiune există acelaşi dezinteres, Partidul aflîndu-se, în fapt, în amorţire, Biroul Permanent a hotărîr următoarele;
1. Pentru revitalizarea activităţii şi a organizării proprii, Partidul îşi va reface întreaga componenţă şi structură;
2. Toţi comuniştii înscriţi sau alţii care se vor înscrie în partid, vor fi (re)înscrişi, exclusiv pe baza achitării taxei de înscriere, a plăţii cotizaţiei (pe trimestrul în curs) şi a primirii carnetului de membru.
3. Fiecare comunist (re)înscris devine membru al organizaţiei din localitatea de domiciliu (sau reşedinţă) şi are îndatorirea să activeze ferm pentru constituirea organizaţiei locale şi judeţene, conform prevederilor Statutului.
4. Toţi membri actualelor forme colective de conducere vor avea statut provizoriu pînă la data (re)constituirii organizaţiilor respective şi alegerea conducerii.
5. Pentru toate veniturile şi cheltuielile se procedează conform Statutului.
6. Orice document de partid sau de popularizare (carnet de memebru, adeziune, carnet de evidenţă, borderou, statut, program, ziar etc) se vor elibera numai contracost (direct sau prin ramburs).
7. În cadrul şedinţei Biroului Permanent s-au reînscris Ungureanu I. Gheorghe şi Radu I. Petre. 23 octombrie 2008
Proletari, nu acceptaţi să mai fiţi exploataţi ! Trăiască Socialismul
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

marți, 21 octombrie 2008

Votare, ci nu alegeri !

Nu ne-am putut strînge semnăturile pentru a depune candidaturile, căci toţi muncitorii şi ţăranii semnează pentru susţinerea candidaturilor pe care le vor depune inamicii lor sau pentru "partidele" peceriste burghezo-moşiereşti... Aproape toţi ne-au întrebat ce le dăm şi, în loc să ne ajute, inclusiv cu bani, pentru a le reprezenta, exprima şi susţine nevoile lor de clase sociale exploatate, ne-au cerut ... bani pentru a semna, motivînd că aşa procedează alţii. Nu mai vorbim de telectuali; ei merg chiar înaintea inamicilor.
Aşa fiind situaţia, rezultă că nici de data aceasta nu vor fi alegeri; votanţii nu au două poziţii din care să aleagă, ci numai una: susţinerea capitalismului în interior iar în exterior încurajarea Imperiului Cotroman Romano-German şi a celui nord-american spre a ne transforma în găoace de gunoi.
Fără alternativa pe care am fi adus-o noi, la 30 noiembrie va fi, la fel ca în perioada 1946-2007, numai VOTARE, ci nu ALEGERE !
În această situaţie, consecvenţi cu atitudinea firească a unui partid comunist, care nu este lăsat să acţioneze, nici după condamnarea Statului contrarevoluţionar despotic, de esenţă feudalo-ecleziastică, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apreciem că singura opţiune rezonabilă este ABŢINEREA de la vot.
De aceea îi chemăm pe toţi comuniştii şi simpatizanţii, pe toţi oamenii muncii ca, în semn de protest contra stării dezastruoase din ţară, fiind în imposibilitate de a ne exercita drepturile electorale şi, în general, toate drepturile politice, SĂ NU NE PREZENTĂM la CIRCUL DIN 30 NOIEMBRIE !
Pînă acum, la votările post-decembriste anterioare s-a consemnat un absenteism de circa 25 %, la care s-au adăugat alte 25 % voturi risipite pentru candidaţi care nu au fost admişi; de acum trebuie să demonstrăm că noi, adversarii tuturor găştilor post-decembriste autonumite "partide" sîntem cu mult mai mulţi - peste 85 %. Atîţi trebuie să lipsim ostentativ de la votări; poate că acest număr va da de gîndit, în primul rînd celor care nu există pe scena politică, deşi reprezintă majoritatea covîrşitoare a populaţiei, dar şi infractorilor şi slugilor lor care au acaparat toate locurile în Puterea ţării.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Moarte Imperialismului ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANMU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

joi, 16 octombrie 2008

Generali condamnaţi de ostaşi trădători !

Repet şi aici, de la început: am suferit că au fost victime în decembrie 1989, mi-am exprimat compasiunea şi transmit încă şi acum condoleanţe familiilor greu încercate de masacrul organizat de Imperialism împotriva Poporului nostru, pentru distrugerea regimului democrat. Bănuiam din 22 decembrie 1989, acum ŞTIM că atunci au acţionat cei 80.000 de militari străini care se aflau pe pămîntul nostru, că guvernul fascist al USA a cheltuit 63 de miliarde de dolari pentru organizarea măcelului, care şi-a atins doar parţial scopul: asasinarea Preşedintelui Republicii şi a soţiei sale, demnitar de stat de înalt rang şi înlăturarea regimului democrat, prin asigurarea victoriei (vremelnice) a contrarevoluţiei anti-socialiste, anti-populare şi anti-naţionale...
Încununarea victoriei contrarevoluţiei ar fi fost (conform planurilor amănunţite, pe care le ştim acum) DEZMEMBRAREA ŢĂRII, punerea în lanţuri a părţilor şi oferirea lor cadou gurilor hulpave... Aceasta nu s-a realizat, căci Măcelul s-a izbit de-o stavilă de granit: Armata Romînă comandată de Comandantul ei Suprem, Preşedintele răpit şi asasinat mişeleşte, apoi defăimat pe toate vocile, pentru că a fost şi a rămas Mare Erou Martir Naţional, lăsîndu-ne Ţara întreagă prin sacrificul său suprem...
Pentru EXECUTAREA ORDINELOR LEGALE, niciun militar nu poate fi condamnat, ci preţuit. De aceea desfid pe cei care i-au condamnat pe Generalii Stănculescu şi Chiţac PENTRU CĂ ŞI-AU FĂCUT DATORIA EXECUTÎND ORDINELE LEGALE ALE AUTORITĂŢII CONSTITUŢIONALE şi apreciez ca pe un lucru de înaltă demnitate şi onoare ceea ce a afirmat Generalul Stănculescu la aflarea verdictului politic al instanţei; în adevăr, un General nu se umileşte -aşa cum l-au umilit prin crima odioasă pe cel mai Mare General, Nicolae Ceauşescu- trădătorii mici şi de nimic...
Cred însă şi susţin puternic şi permanent de 19 ani, că Generalul Gips -alături de alţi criminali- trebuie judecat şi condamnat pentru Răul făcut în decembrie 1989: răpirea Comandantului Suprem, sechestarea lui ilegală, înscenarea şi executarea asasinării, ordonarea măsurilor abuzive privind înhumarea Eroului şi Memoria sa, cea mai mare personalitate politică din istoria cunoscută, de şapte-opt milenii, a Poporului Dac.
Le dorim Generalilor să reziste, să fie sănătoşi pînă la judecarea Răului real !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)