marți, 30 decembrie 2014

De Ziua Republicii și Anul Nou                                                                                      Proletari, nu acceptaţi
                                                                                                                       Să mai fiţi exploataţi !                 

                                                                29 decembrie 98 (2014)                          
Către
Toți Comuniștii Romîni
De Ziua Republicii şi Anul Nou 99 ED,

                   În numele Comitetului Naţional, al Biroului Permanent şi al meu personal, am onoarea şi plăcerea să Vă transmit felicitări tovărăşeşti şi urări de sănătate, pentru dv şi familie, să aveţi împliniri şi progrese pentru organizarea activităţii de partid şi pentru societate !


Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului


                    

luni, 29 decembrie 2014

O bijuterie patriotică de Radu Pietreanu


Lecţie de istorie 
Mi-a rămas săpat în minte, de pe cînd copil eram,
Că sînt Om, că am o Țară, și o Limbă, și un Neam,
Că-n adîncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei,
Că din ei răsare pîinea şi prin mine trăiesc ei.
Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează,
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează,
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide,
Cum să cîntărim istoria și s-o vindem pe bucăți,
Cum să facem moluri, vile, scoțînd piatra din cetăți,
Pe Vlad Țepeş cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cît valorează,
Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
Și că Decebal bătrînul ar fi fost sinucigaș...
Cum de s-a ajuns aicea, ca să vină fiii ploii
Nesimțiți cît să-și permită a ne ponegri eroii ?
Niște dascăli mediocri au citit minciuni sfruntate
Și ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate,
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși...
Ce-am fi noi fără istorie ? Ce-ar fi ei fără strămoși ?
Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată,
Iară hunii din pustiuri - nobilime elevată !
Fără paloșul lui Ștefan am fi pașalîc turcesc,
Robi umili care cu grîne tot Islamul îl hrănesc !
Dacă nu muream în luptă la Neajlov și la Rovine,
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine !
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă,
Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă !
Și a trebuit adesea, spre a ne salva norodul,
Sîngele lui Brîncoveanu să inunde eșafodul,
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfîșie-n bucăți,
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți,
Plînsul lui Vladimirescu să răsune din fîntîni
Ca un preambul la imnul "Deșteptaţi-vă, Romîni"...
Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma și necazul
Și coroană pentru Doja, și baltag pentru Viteazul,
Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați,
Însă nu ne sînt salvare, ci motiv să fim prădați.
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință,
Am trecut peste milenii cu speranță și credință
Și-am nădăjduit că poate neamul nostru, într-o zi,
Printre alte mîndre neamuri ca o stea va străluci...
Astăzi... cine ni-s eroii ? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfînta Libertate, pentru neam și pentru țară ?
Grașii şi libidinoşii, snobii si analfabeţii,
Banii mulți și burta plină pentru ei sînt sensul vieţii,
Niște lacomi fără școală, niște scîrbe, niște javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre,
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanţii
Și-am trimis toți imbecilii, proastele şi aroganții
Să ne facă de rușine cerînd mită pe la toți
Și să fim priviți prin dînșii ca o nație de hoți,
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale,
Fără dicţie sau noimă, cu greşeli gramaticale;
Piţipoanca plîngăcioasă ori tribunul făcînd spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume ?
Unde ne e azi mîndria ? Unde ne e azi curajul
De a-i lua de ciuf, de guler, și-a spăla cu ei pavajul ?
Nu mai sînt eroi in țară, oameni demni și responsabili
Să ia frîiele în mînă de la viermii incapabili ?
Creierele geniale sînt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini,
Optsprezece milioane, cîţi am mai rămas prin țară,
Să fim pentru haimanale animale de povară,
Să muncim pe brînci o lună, iar ei să ne dea salar
Cam cît lasă ei pe seară şpagă la vreun ospătar...
Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Și nici mame disperate, "ce le dau la ăia micii ?"
Nu mai vreau să-mi văd părinții dependenți de tratamente
Și cu banii pentru hrană cumpărînd medicamente,
Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghișee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee,
Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții, iar capabilii-n mizerie;
Eu aștept Reînvierea, cînd, din marile morminte,
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
Și vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvîntat !sâmbătă, 27 decembrie 2014

Scrisoare către PreședintePe mine mă decorați ?

            Un Păs aproape personal:        
Am primit, demult, în anii 60 o scrisoare prin care mi se aducea la cunoștință că mi se acordase ”Medalia Muncii” pe care îmi venea a crede că aș fi meritat-o, dar nu puteam înțelege cum de am fost propus, cine m-a avizat, cum de n-am fost tăiat (de pe listă) nicăieri…
            Nu mă fandosesc, dar la cîțiva ani buni revenit în satul natal după facultate, antrenat, cu maximă pasiune, în treburile Școlii (așa trebuie scrisă Școala, cu majusculă !) și ale Comunei ca ”adevărat Primar” (cum îmi ziceau unii, inclusiv partizi, și îi credeam sinceri), devenisem ținta (de atac, nu de cuceriri) a tuturor organelor, organismelor și entităților peceriste, implicați, toți, într-un concurs teribil pentru ponegrire, blocare, îndepărtare, cercetare, condamnare, masacrare…
            Se spunea deja, cu referire la mine, oficial, la întruniri județene (cu directorii de Școli, cu secretari de partid, cu propagandiști politico-ideologici) numindu-mă ”derbedeu” și ”bandit”, iar, în răspăr cu oficialii, un scriitor hîtru -și el profesor- mă numea –cu periculoasă imprudență aproape de nerușinare- ”Haiducul din Cicănești”…
            Au urmat zeci de procese, contravenții, infinite invitații la beci, îndepărtarea din învățămînt, exil, al doilea exil (nepuse în aplicare, eu refuzînd să accept Occidentul), condamnări, confiscări (apartament, pămînt, pușca și muniția de vînătoare, manuscrisele literare și politice – nerestituite nici pînă astăzi) închisoarea politică, ucidere (eșuată din vina ofițerului responsabil, el însuși apoi reprimat, bătut, hertepelit, condamnat)…
            Tîrziu, după 22 decembrie, după ani lungi de procese, peceriștii, nemișcați de pe posturi (decît în sus) mi-au trimis niște hîrtii, semnate, ștampilate, cu numere și date, cum că aș fi… Deținut Politic, Revoluționar, Victimă a Represiunii, făcînd trimitere la legi și decrete despre ”drepturi”, dar (in)justiția peceriștilor anti-comuniști postdecembriști nu a putut suprapune niciodată hîrtiile trimise mie cu textele acelor legi rămase mincinoase, în ciuda sforțărilor tovarășului Președinte Băsescu (căci Pușcociu de la Poarta dumnealui zicea, reproșîndu-mi, fără jenă, prin scrisori expediate cu antet Republican, că-s minciuni și calomnii cele scrise de mine).
            Eu nu puteam să-i sufăr și să-i laud ori, măcar, să nu-i bag în seamă, pe peceriștii care se prezentau (și dovedeau, cu argumente și probe din vremuri imemoriale) a fi (și a fi fost)… de Dreapta, anti-comuniști, desigur, fiind incapabil să pricep jocul de-antoarselea; am fost, sînt și mă voi ține (și după înveșnicire) numai, și numai, și numai de Stînga..
            Nefiind de dreapta, nici Burghez, nici Moșier (al naibii, Ponta, șiretul !), nici Bancher, n-am fost (și nici nu vor fi șanse în următoarele secole și milenii) nici Legionar…
            Dar aș primi cu interes o decorație de la Președintele Republicii, deci și al meu (însă numai dacă mi se restituie bunurile jefuite de Statul Bandit și… Derbedeu).
(Cum n-o mai fi tovarășul Pușcociu la Poarta Prezidențială), mă veți chema, oare ?!?

27 decembrie 2014
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
ca purtător al unui Păs dintre multe Păsuri

joi, 25 decembrie 2014

Deceniul Dezastrului Național
            Abia s-a încheiat ceremonia voioasă, de ambele părți, a predării ștafetei și televiziunile nu mai contenesc (unele) să laude în ditirambi nemăsurați meritele ”jucătorului de cursă lungă” sau (altele) să-l denigreze prin ceea ce nici nu credeam că pot exprima cuvintele…
            Toate însă, îmi par rezervate în urmărirea ”pas cu pas” a plimbărilor noului Președinte prin puncte esențiale ale funcției supreme; eu vă aștept, tovarășe Președinte, să vă văd cum, închiondorat și cu voce adecvată, să iluminați cursul guvernului cu ”trasoare” obligatorii. Primul trasor ar trebui să sune cam așa: ”Cer parlamentului să adopte urgent o lege a Partidelor politice, anulînd însăilarea anterioară”.
            Cum cred că dv. ați obținut la turul al doilea cam 20 % din voturile exprimate, vreau să vă expun Păsul cel mare al celor peste 65 % care nu au intrat în parlamentul din anul 96/2012, cu care dv. veți ”coabita” probabil pînă și după anul 100 al Erei Democrate. (Fiind a-politic, nu știu dacă veți înțelege ce este cu Era Democrată, dar eu voi încerca).
            Acum să vă prezint cum apreciază majoritatea covîrșitoare a Poporului ”deceniul Băsescu”, la finalul căruia vă disputați cu dumnealui Virgula și Punctul; sigur că, versat cum este, fostul Președinte are dreptate, iar dv. va trebui să recunoașteți: în politică nu se pune Punct, decît dacă acest semn ar fi pus și pe istoria Poporului (pe care, bănuiesc eu, nu vreți s-o încheiați o dată cu pasul cel mare al dv)…
            Pentru noi, cei mulți, în opoziție cu Puterea –care reprezintă cam 2-3 % din populație- Deceniul Băsescu este Deceniul Dezastrului Național, pentru care am putea aduce infinite liste cu argumente și dovezi, dar vă prezint pe cele devastatoare pentru Țară și Popor:
            1. Pecetea Extremismului, noi fiind singurul stat din lume (nu numai între cele foste democrate din Europa) în care, incredibil, dar adevărat, deși este cel obligat la mediere pentru asigurarea drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii, Președintele condamnă oficial o doctrină politică, ideologică și filozofică, în anul 90/2006, ocrotindu-i astfel pe lepădăturile peceriste (între care se află);
            2. Pecetea Terorismului de Stat, chiar în anul 90/2006, după înregistrarea oficială a singurului partid democrat postdecembrist, începe ofensiva împotriva acestuia, pentru radiere, în ciuda faptului că a fost înregistrat după procese care au durat zece ani și numai în baza hotărîrii CEDO de condamnare a Statului despotic Romînia;
            3. Chiar dacă inițiate de precedesorii (nu pre-decesorii, cum spun năvlegii) Președintelui Băsescu, acțiunile de sucombare a Statului s-au produs în mandatul său, Romînia devenind o treanță la picioarele Imperiului Cotroman Romano-German de la Strasbourg în anul 91/2007, adîncindu-se treptat-treptat dependența față de imperiu, după ce
            4. În anul 88/2004 s-a produs îmbrîncirea țării în blocul militar agresiv de tip fascist, NATO și
       5. Imediata ocupare a pămîntului patriei împînzit cu baze militare ale trupelor agresoare fasciste, după exercițiul de fidelitate față de barbari, aplicat de guvernul bezmeticului Radu Vasile, care a pus la dispoziția agresorilor pămîntul țării pentru bombardarea prietenilor sîrbi vecini;
        6. Extinderea în teritoriul nostru național și adîncirea slujului față de forțele fasciste ale NATO, desfășurate împotriva singurului nostru ocrotitor și sprijinitor real, Rusia;
         7. Instalarea ciumei religioase peste bugetul țării și peste fața ei, Romînia devenind, în mod real, singurul stat ecleziastic din lume…
            Infinite puncte se pot adăuga.
            Dv. veți pune Punct și… de la capăt ?!?
25 decembrie 98

sâmbătă, 20 decembrie 2014

Punct și de la capăt !?!
 
            Virgulă, nu punct, tovarășe Iohannis ! Om politic experimentat, priceput și diabolic, Președintele Traian Băsescu s-a lăsat prea mult așteptat să vă dea replică ”la porunca” pe care ați scăpat-o (dar eu imediat v-am cenzurat-o în scrisorile mele), trădîndu-vă nepriceperea, graba, lipsa de claritate și de viziune prelungă, caracterul comportamental de grof pecerist (intuit de pîrlitul de Ponta cu trimitere de… moșier).
            Marea eroare politică, posibilă doar celor neavizați sau lipsiți de consiliere competentă, o fost sesizată (eram sigur) de Președintele Republicii, încă în funcție (pînă mîine) care v-a admonestat în public, folosind prilejul ultimei sale conferințe de presă: Virgulă, nu punct v-a arătat cu degetul imaginat, spre satisfacția unora și supărarea altora…
            Dar Președintele a dus mai departe ceea ce eram sigur că va face, șfichiuind și cea de-a doua (mai gravă) eroare a dv., tălmăcind bine trimiterea ”și de la cap !” și toți au înțeles că formula, chiar cu iz folcloric, nu se potrivește decît la catedră sau în laboratorul de fizică; în Politică este în altă parte… captul.
            De altfel, dv. nu ați avut prezența de spirit și nici pe cea a jocului politic (lipsesc, desigur, Consilierii) de a vă explica, în cele 30 de zile scurse, ce ați înțeles prin ”punct” și, mai ales, prin ”și de la cap”. Care este capul (=capătul) ? 22 decembrie, 16 noiembrie, 30 decembrie ?!? Declarîndu-vă (intempestiv și pueril) a-politic în cartea dv. ”Pas cu pas” -în care vă lăudați flagelîndu-vă- îi lăsați pe auditorii de toate tipurile, înlemniți deja în seara de 16 noiembrie, la răscruce de vînturi turbate: care este capătul și, ajuns acolo, ce direcție aveți?
            Reluați din 22 decembrie, ca anti-comunist, dezastrele, fără egal în Univers, ale Contrarevoluției și refaceți marasmul ? Dar nu mai aveți ce distruge, căci precedesorii dv., corifeii PCR-ăului, au terminat aproape totul…
            Sau veți relua ”de la cap”, drept Comunist, totul din 30 decembrie ? Ar trebui să-l puneți pe Hopînțol în tronul pe care l-a abandonat și, uneori, chiar l-a dezonorat, apoi să-l detronați și…
            În mare fundătură sînteți, iar acel marele-mic PNL, poate înaripîndu-se, poate dispărînd, vă va slei de ceea ce aveți sau de ceea ce nu aveți. Și nu știu pe umerii cui vă veți rezema, deoarece eu nu aud pe nimeni să spună altceva decît cî se miră de rezultatul votului din 16 noiembrie.
            De aceea, vizînd prima îndatorire a Președintelui Republicii –medierea între împricinați (care sînt foarte mulți)- nu m-ați lăsat să deslușesc dacă i-ați înțeles esența, în ciuda faptului că ați făcut, de la început, referire la ea, dar tangențială (întîmplătoare ?)
            În Politică, fiind vorba de existența și evoluția unui Popor (chiar dacă i s-a pregătit sfîrșitul), nu există ”Punct” și nici ”De la capăt”; are dreptate, vă asigur, împielițatul…
21 noiembrie 98/2014; complectat 20 decembrie 98

marți, 16 decembrie 2014

AnunțCaut colaboratori (din toată țara) pentru complectare Liste de susținători pentru înregistrare Partid. Pot fi și rețele organizate, inclusiv partide înregistrate. Pentru contact: tel/fax 0248.722546, telemobil 0745.056752, adresă electronică daciapcn@yahoo.com Prof. Gheorghe Ungureanu

ComunicatPartidul Comuniștilor

Ofertă publică pentru reorganizarea Partidului
Sediul Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)
Curtea de Argeș
…………………………………………………………….
          Președintele fondator al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) înființat la 23 martie 80/1996 la Conferința Națională de la Curtea de Argeș, județul Argeș -înscris abia în anul 90/2006 și radiat de in-Justiția peceristă în anul 98/2014, pentru motivul (formal întemeiat) că nu am candidat la ”alegerile” din perioada 2004 (?)-2013- face claselor sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, tuturor Oamenilor Muncii, următoarea ofertă publică:
1.          Asigurăm îndrumarea tehnică pentru reorganizarea Partidului Comuniștilor, punînd la dispoziție tuturor solicitanților modelul Listei susținătorilor, îndrumări tehnice, sprijin informal și organizatoric.
2. Nu cerem sprijin de la colaboratori, ci noi le oferim lor sprijinul nostru calificat
acordîndu-le, contra cost, materiale tipărite (articole, pliante, fluturași, broșuri, cărți, proiecte pentru Statut și Program etc), organizarea de întruniri zonale ori naționale etc.
3. Apreciem că pentru fiecare Comună sînt suficiente 15-20 de semnături, iar pentru Oraș 50-100.
   4. Concomitent cu întocmirea Listelor de susținători se face și organizarea provizorie, după următorul Regulament:
a. Colaboratorul care a înscris minimum trei membri la Comună și minimum 10 la Oraș devine Secretar al organizației;
 b. Cînd într-un județ s-au consemnat minimum cinci organizații locale provizorii, se constituie organizația județeană, cu un Comitet Județean format din Secretarii pe localități;
c. Secretarul cu cei mai mulți înscriși devine Prim-secretar privizoriu al organizației județene;
d. Prim-secretarii județeni împreună cu cîte un membru ales în Conferința județeană provizorie (fără altă funcție) devin membri ai Comitetului Național provizoriu; care lucrează sub președinția Inițiatorului
e. Comitetul Național Provizoriu cu reprezentanți din cel puțin zece județe, își alege un Birou Permanent format din 3-5 membri, condus de un Secretar Central;
f. Toți cei aleși în localități, județe, Comitetul Național Provizoriu și Biroul Permanent sînt confirmați în scris de Inițiatorul reorganizării Partidului;
g. După constituirea Comitetului Național Provizoriu, a Biroului Permanent Provizoriu și a Comiteteor județene provizorii, confirmarea noilor organizații și a celor aleși se face de organul provizoriu superior.
   5. Cheltuielile pentru întreaga activitate de complectare a Listei susținătorilor (formulare, deplasări pentru contactarea colaboratorilor, întruniri, adunări și conferințe, convorbiri telefonice, taxe poștale, protocol etc) se asigură de tovarășii înscriși în liste (începînd cu primul) sau de alți tovarăși; nu acceptăm contribuții materiale de la bogătași (burghezi, moșieri, bancheri, slugi ale lor).
   6. Pentru a putea participa la alegerile din 100/2016, toate Listele de susținători trebuie să fie complectate pînă la 1 mai 99/2015.
   7. Pentru orice relații și contacte vă recomand ca, pînă la încheierea organizării provizorii, să utilizați adresa Inițiatorului Partidului: Prof. Gheorghe UNGUREANU, Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, tel/fax  0248.722546, telemobil 0745.056752, adresă electronică  daciapcn@yahoo.com  .
   8. Recomand ca Secretarii locali și Prim-secretarii județeni să adauge propria adresă și să multiplice această Ofertă.
Acest text poate fi imprimat sub orice format
Curtea de Argeș, 9 decembrie 98/2014
luni, 1 decembrie 2014

Luați aminte, tovarăși !

            Am aflat cu tristețe că, în alegerile de ieri, dreapta a cîștigat peste 50 %, ceea ce era de așteptat, dată fiind agresiunea vehementă și neîncetată, atît din interior cît și din exterior, împotriva stîngii, dar factorii decisivi au fost ieșirea din doctrină a Partidului Comuniștilor și părăsirea Partidului de către grupul dodoniștilor, după exemplul celorlalți trădători de sub steagurile lui Lupu și Filat, care ar fi trebuit să reprezinte filonul de rezistență și de perspectivă al Comuniștilor…
            Toți, urmînd exemplul contrarevoluției din Romînia, și-au tulburat mințile și au trecut în tabăra capitalistă. Dar nu evoluția șefilor trădători este problema, ci aceea că i-au urmat oamenii muncii dezorientați. De ce, oare, i-au urmat, de vreme ce Partidul Comuniștilor, singurul în Europa, după 1989, a revenit majoritar la Putere prin alegeri, organizate chiar de către opozanții lor, noua burghezo-moșierime formată din foștii ”comuniști” ?
            La aceasta ar trebui să reflecteze profund actuala conducere a PCRM, întregul partid, ca să-și poată reveni și chiar să nu dispară la viitoare alegeri ori să fie debarcat ilegal, așa cum au făcut peceriștii în Romînia.
            Nouă ni se par clare și evidente motivele ieșirii din prim planul vieții politice a PCRM. Mai întîi: cît timp a guvernat țara, PCRM a construit Capitalismul, neluînd nicio măsură pentru revenirea la Socialism. Două dintre măsurile urgente i-ar fi dublat voturile: 1. stabilirea prețurilor unice, controlate de stat (care ar fi redevenit astfel socialist) și 2. ecart maxim obligatoriu pentru toate băncile de 1 %, aceasta pînă la interzicerea celor străine.
Apoi, ca partid de guvernămînt, trebuia ca, din prima zi, în afara celor două măsuri prezentate mai sus, să fi interzis exploatarea socială, controlînd în felul acesta mărirea locurilor de muncă, înființarea de noi întreprinderi și creșterea nivelului de trai pentru oamenii muncii; exemplul personal al Comuniștilor ar fi avut mare putere de convingere (cum a avut deja, dar în sens invers, ”comuniștii” fiind între primii… capitaliști !)
După minunea revenirii la Putere prin alegeri, fiind primul caz în istorie, PCRM  trebuia să impună o lege adevărată pentru organizarea politică a țării (cu partide care să-și declare clasa socială pe care o reprezintă), iar PCRM să fi propus pentru parlament cel puțin 80 % Muncitori și Țărani, ci nu doar șefi și chiar bogătași, cu solicitarea voturilor de la clasele sociale fundamentale, supuse exploatării…
Fuga voturilor (25 %) la dreapta ascunsă (PSRM, în frunte cu ultimul trădător, Dodon), cu lozinci pro-rusești, a dat lovitura de grație tulburînd total, pentru multă vreme ori pentru totdeauna, drumul PCRM spre democrație, pentru explicație contînd, poate, și prezența în public a tovarășului Voronin, rece, distant, vorbind dificil romînește (față de fluența în Rusă), prea rigid, cu poză de burjui (cum mi l-au descris oameni la Chișinău și în teritoriu), deși, în discuțiile directe, din apropiere, nu pare deloc a fi în acest fel…
PCRM n-a susținut, ba chiar a combătut, ceea ce majoritatea covîrșitoare dorea în toți cei peste 20 de ani de independență: Unirea cu Țara (care este Romînia, ci nu Rusia) dar nu în Imperiul European, Limba Romînă, dar alfabet chirilic (propriu și special creat pentru Limba Dacă, refacerea și păstrarea unității țării pe întregul teritoriu tradițional, inclusiv cel din ”republici” autonome și din Ucraina
Cu rezultatele din 30 noiembrie, Republica Moldova va fi împinsă în ghearele șacalilor din Imperiul European unde, îmbrățișată cu Romînia burghezo-moșierească, amîndouă, reunite ca tabere militare pentru adversarii Poporului Dac, vor fi batjocorite, vandalizate și, în final, vor pieri asfixiate…
Dv, frați Comuniști Moldoveni, puteți întoarce acest curs devastator; veți putea să înțelegeți aceasta ?!?
Să se împlinească și să trăiască Unirea Poporului Dac liber, în străvechea vatră a Daciei !
Adaug un catren, adresat din respect tovarășului Vladimir Voronin și Comuniștilor moldoveni:
                                    Ce să-ți fac, Voronin, hăi,
                                    Că prea puțini azi v-au votat ?
                                    Au nu știi, soldații tăi
                                    Cu Lupoi, Dodoni, te-au…sur-Filat !
1 Decembrie 98/2014