sâmbătă, 17 martie 2012

Un proces de tip feudal sau Ciocoii peceriști ca Bestii

Nu pentru a evidenția situația singulară a satului meu natal, ci pentru a dovedi cît de ticăloși au fost și sînt ciocoii peceriști, atotstăpînitori pretutindeni în țară, de la 6 martie 29 (1945) și pînă astăzi 16 martie 96 (2012). Evident, nu mă refer la partid (PCR)-care, înfăptuind regimul democrat, a condus poporul spre realizări de neimaginat- ci la ciocoii peceriști ticăloșiți într-un hal de extremă gravitate. Un exemplu complex pentru această situație îl avem în satul Urechești din comuna Cicănești, județul Argeș, unde peceriștii -exact ca bestiile feudale- ne-au acaparat, treptat, începînd din anul 32 (1948) și pînă astăzi, întreaga suprafață a islazului nostru, proprietate privată, adică 159,60 hectare, din care ni s-a restituit, după 75 (1991) o parte, mai ales cea împădurită, restul fiind trecut, prin infracțiuni multiple în proprietatea Consiliului Local. Infractorii nu au fost trimiși în judecată, deoarece polițiștii și procurorii nu au altă ”misiune” decît protecția și favorizarea infractorilor, iar conducătorii de la județ sînt șefii... infractorilor ! Noi avem pămîntul (atunci de 400 hectare) de la cel mai virtuos Voievod Muntean, Vlad Țepeș (tot Vlad, ca Regele Daciei Unite de la 1064), dat unui strămoș al nostru la jumătatea secolului al XV-lea, pentru credință și dreaptă slujire. Cînd a apărut ”Legea Dezastrului Național” (am numit legea nr. 18/1991), TOȚI proprietarii actuali au depus cereri pentru restituirea proprietăților cotropite de Bestiile peceriste. Aceste bestii însă i-au obligat pe cei mai mulți să-și retragă cererile, rămînînd cam o TREIME care ne continuăm lupta cu Bandele de infractori peceriști (cu care ne judecăm de 51 de ani, din anul 45 al Erei Democrate/1961). Avem deja o hotărîre favorabilă a Parlamentului European și un proces pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; bandiții nu se sinchisesc... Iar Oamenii Muncii, în loc să intre în Partidul propriu, spre a-și apăra interesele, acceptă o bere și doi mici, o găletușă, un fular sau lălăie pe internet și își ”vînd” Libertatea și Drepturile în folosul găștilor de criminali... Pentru acest pămînt cotropit de peceriști, l-am chemat în judecată pe Președintele Republicii Socialiste Romînia, Nicolae Ceaușescu și pe Prim-ministrul Manea Mănescu, în 1974, dar peceriștii -deși recunoșteau că noi avem dreptate- m-au băgat la pușcăria politică, iar procesul, terminat abia în 2006, ne-a fost respins... Bestiile peceriste încasează anual mii și zeci de mii de euro de la Guvern sau de la Imperiu, pe pămîntul nostru, noi l-am plătit și îl plătim de dări (plus cotele și contractele zecilor de ani trecuți din timpul regimului democrat) și ni se cer și taxe pentru învoirea vitelor pe pămîntul nostru; în feudalism, cum citim despre țăranii liberi, moșneni, nu era chiar așa de cumplit, iar cînd ne adresam Domnului, acesta nu rînjea la noi, ci îl lua de urechi pe Bandit, iar logofeții lui nu răspundeau ca cei de acum: ”Cutare este cunoscut în instituția noastră ca autor de nesfîrșite jalbe...” Vin iarăși votări (fără alegere !), în liste sînt exclusiv ciocoi peceriști, cu sau fără carnet; Muncitorii și Țăranii, cu aceeași naivitate de 22 de ani, mă întreabă ”Pe cine să mai votăm ?” iar eu le răspund ”Numai pe dv. !”. ”Păi, mi se dă replica, nu sîntem pe liste”. Puneți-vă, aveți dreptul și dv. sînteți CEI MULȚI, iar NUMĂRUL este principala calitate în Politică ! Eu vă urez succes ! 17 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 14 martie 2012

Mai avem Armată ?

Deseori se fac referiri -pozitive- la Armata Romînă, la prezența și rolul ei în zilele dezastrului național din decembrie 73 (1989), precum și la acești ani. Ofițeri și generali, formați și perfecționați în timpul regimului democrat, îmbrînciți ”la vatră” rînd pe rînd, mai ridică glas înăbușit în apărarea -fără succes- a acestei coloane vertebrale a Statului și, în esență, a Poporului. Dar Stat nu mai avem, iar, în viziunea unora, chiar de la noi, Poporul trebuie exterminat... În consecință, au început eliminările. După primele zile de tulburări, cînd Armata, ascultînd de ordinele Comandantului ei Suprem, și-a făcut datoria apărînd granița de Vest, dar implicîndu-se ne-corect și în stradă -unde era treaba Miliției și Securității și mai ales a Partidului, numit fără nicio acoperire Comunist- conducătorii vînduți au trecut la eliminarea ministrului, spre a lăsa locul liber pentru trădători, ocupat imediat de întîiul dintre ei care, de conivență cu capii contrarevoluției, pregătită din timp în afara țării, a ordonat eliminarea simbolului tutelar al Statului și al regimului democrat, astfel, ostașii Armatei ”Romîne” au slobozit șapte sute de gloanțe în trupul Comandantului lor Suprem și Președinte al Republicii și al soției acestuia, înalt demnitar în Stat. Atunci, în 22 (sau 25) decembrie a pierit Armata Romînă în corul nechezătorilor peceriști... În locul ei acum funcționează, nu numai real, ci și formalizată ”legal”, o structură de mercenari, plătiți de popor pentru uciderea altor popoare care au ori aspiră la un regim democrat, ”Armata” devenind, împreună cu religia și organismele ei, pîrghiile de exterminare a Țării și a Poporului. Dacă există soluții de redresare ? Desigur, dar numai una: Partidul Comuniștilor, care să intre în Putere, să devină majoritar, să instaureze Puterea Democrată și regimul politic democrat, adică Socialismul. Reluarea construirii Socialismului, va asigura restabilirea Statului independent și, implicit, a mijloacelor de apărare, inclusiv Armata, în cadrul căreia să fie pregătiți pentru luptă toți tinerii țării, care nu vor mai trece frontierea cu arma în mînă alături de hoardele fasciste, împotriva victimelor; numai aceea va fi, din nou, Armată ! 14 martie 96 Prof. Gheorghe Ungureanu, ofițer al fostei Armate Romîne

sâmbătă, 10 martie 2012

Sînt Comunist !

Sînt Comunist ! -răspund unei acuzații- Nu numai că nu sînt adept, dar sînt desăvîrșit dușman al minciunilor și al violențelor, în primul rînd în Politică – regina vieții fiecăruia și a comunităților ! De aceea doresc să precizez că ceea ce am consemnat într-o replică anterioară (ca răspuns la o solicitare) este o parte din Adevărul vieții mele; greșit un ”tovarăș” a înțeles că sînt critici prea aspre și nefundamentate la adresa PCR, deși am vorbit exclusiv despre mine (eu am formulat, în cărțile mele, critici dure, multiple, aproape exhaustiv, la adresa inamicilor, în primul rînd a ciocoilor peceriști, aciuați sub cupola PCR). Îl rog pe distinsul autor al criticii (mi-a scris protejat de pseudonim, ceea ce este un fel de moarte prematură !) să verifice (și acum complectez lista abuzurilor): dosarele mele de la poliția politică post-decembristă numită CNSAS, dosarul nr. 2.065/1974 de la Judecătoria Curtea de Argeș, soluționat de in-justiția post-decembristă, prin respingere, în … 2006 !, în care i-am chemat în judecată pe Președintele Republicii, Nicolae Ceaușescu și pe Prim-ministrul Manea Mănescu și, ultima sugestie, să-l contacteze pe Avocat Marian Șerban de la Baroul București care îi poate relata cum am fost ”ucis” în septembrie 1974, la inaugurarea Transfăgărășanului (din păcate, a fost lichidat altcineva, din eroare, nu știu cine a fost – ”pierdere colaterală”, cum s-ar amuza fasciștii din NATO). Un comunist se caracterizează înainte de toate prin altruism; cum să spui, dăruind, celorlalți minciuni, dacă pentru ei te consumi ?!? 10 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 9 martie 2012

O propunere excepțională

Tovarășul Nertan Sebastian din Cluj a lansat o întrebare-propunere excepțională: după adoptarea fiecărei legi (noi ne gîndim la cele organice și, evident, la Constituție sau modificări ale lor) să urmeze automat votul de confirmare-respingere de către toți votanții, urmînd ca imediat să fie scoasă din uz legea care nu a întrunit 50 % + 1 vot. Urmează să gîndim modalitatea organizării votului, spre a participa toți votanții din liste și pentru corectitudinea exprimării; poate că votul cel mai corect, s-ar putea exprima, pe liste nominale, rămase publice, în cadrul tuturor partidelor (înscrise legal). În felul acesta s-ar asigura o suplinire esențială a lipsei Puterii Democrate, dar condiția este să ne aflăm într-un regim politic democrat, ci nu despotic, așa cum este în esența sa cel post-decembrist de la noi. Chiar și în Socialismul la care vom ajunge prin și pentru Putere Democrată, confirmarea prin votul popular total (referendum) este foarte utilă, deoarece s-ar putea ca Parlamentarii să devieze de la cerințele claselor sociale pe care le reprezintă și care i-au trimis, prin Partidele politice, în Legislativ. Împlinirea unui asemenea principiu -trecut expres și imperativ în viitoarea Constituție democrată- ar asigura filonul permanent și pururi revigorant al spiritului revoluționar. De aceea, cu bucurie, îl asociez pe tovarășul Nertan Sebastian în calitate de coautor la finalizarea definirii Doctrinei Comuniste întru instaurarea și consolidarea Puterii Democrate. Prin astfel de propuneri, oameni ca tovarășul Nertan Sebastian se situează în fruntea Partidului Comuniștilor (deocamdată, nefiind membru al partidului nostru, cu onoarea elaborării unei teze deosebite, pe care ne-o asumăm și o vom introduce în documentele noastre programatice). Cu bucurie, reamintim că primim orice idei revoluționare, pentru complectarea Doctrinei Comuniste (ca și pe autorii lor). 9 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu