marți, 27 mai 2008

Găştile peceriste nu doresc partide !

Imediat după victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale din 22 decembrie 1989, ciocoii peceriştideclaraţi subit desăvîrşiţi şi stră-vechi anti-comunişti -aşa cum au fost dintotdeauna şi în totalitatea lor- au clamat, cu prioritate incendiară, de necesitate universală, nevoia de a se organiza cît mai puţine partide -"partide", aşa-şi numeau "dizidenţele" peceriste.
Astăzi,după 18 ani de la acel monstruos complot contrarevoluţionar al Imperialismului internaţional şi terorist, toţi conducătorii pecerişti, candidaţi, permanenţi la votări, ai diverselor găşti capitalistice, imperialiste şi teroriste, unele extremiste şi chiar fasciste, în ciuda faptului că în cele două decenii au organizat peste 1.000 de grupări poreclite "partide", continuă, fără jenă faţă de poporul de care se declară îngrijoraţi, insultîndu-l şi calomniindu-l permanent, se plîng urlînd că există prea multe "partide", referindu-se chiar şi la cele patru-cinci lălăitoare din parlament !
În numele unei vieţi politice simple şi clare, în sprijinul ... maselor de votanţi, secţiunile de propagandă ale PCR -adevărata directă şi dreaptă caracterizare a "partidelor" de ghiftuiţi, reprezentînd exclusiv interesele clanurilor de infractori- pentru a realiza -auziţi Neruşinare !- o ... democraţie perfectă, chelălăie pe toate lungimile de undă, prin toate tonele de maculatură, că se impune ca şi la noi, la fel ca în alte vestite ţări "democratice", să existe puţine partide, de preferat numai două !
Realizată, ideea ar produce soluţia ideală pentru exploatatori: elitele lepădăturilor, grupate în alb şi negru, deşi esenţa le-ar rămîne de gunoaie, formînd "clisa politică", ar înlătura total, de jure, accesul maselor populare la Putere, care şi aşa, nu a permis, în perioada 1990-2008, niciunui reprezentant al celor 85-90 % -care formează baza productivă a societăţii- să intre în Parlamentul ţării...
Uşor de observat cît de mult ne-am adîncit în negura regimului politic despotic, de esenţă feudalo-sclavagistă şi ecleziastică, noi coborînd cu multe secole, sau chiar un Mileniu în Împărăţia Întunericului, dacă răsfoim puţin memoria unor vremuri relativ apropiate: în "divanurile" ad-hoc de la 1859, în "parlamentele" principatelor dacice existau şi se exprimau grupuri masive de ţărani (unii, din acel secol al 19-lea, devenind celebri, precum Constantin Dobrescu-Argeş de la Muşăteşti.
Clisa politică post-decembristă nu numai că nu acceptă nici teoretic prezenţa Ţăranilor şi Muncitorilor -clasele sociale fundamentale ale Poporului- în parlament, ci, deseori, se aud propuneri violente şi spurcate ca aceştia să nu mai aibă nici dreptul ... la vot !
Iată de ce nu trebuie să le facem jocul ducîndu-ne să-i votăm, iar ei să se considere ... aleşi ! Noi, cei mulţi, trebuie să ne organizăm politic în sine şi pentru sine, ca să transformăm votările în alegeri, astfel ei fiind nevoiţi să se întoarcă de unde au venit: la groapa de gunoi a Istoriei, căci viitorul aparţine, indubitabil şi exclusiv, Democraţiei, deci Socialismului.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 23 mai 2008

Invazia maculaturii

Periodic, la fiecare patru ani, toată ţara se transformă, fizic, în ceea ce este moralmente şi politiceşte, cum a devenit imediat după 22 decembrie 1989: groapă de gunoi; orice campanie electorală de pînă în prezent s-a dovedit a fi toamna hîrtiilor veştejite şi putrede. Ele cad, cu kilogramele sau tonele, pe toate locurile publice: spaţii de şedinţe, trotuare, drumuri, cîrciumi, cofetării, parcuri, orice alte localizări, inclusiv veceuri, oriunde pătrunde Măria Sa, Votantul...
Dar Votanţii, toţi netrebnicii de votanţi trec nepăsători, cu opincile lor de Ţărani şi de Muncitori -prostimea cea dispreţuită de ghiftuiţii neamului- zdrobind indiferent nevinovata hîrtie răbdătoare, mormînt al vorbelor meşteşugite în fel şi fel de rostiri sulemenite, rămase necitite -replică magistrală a singurului mare Împărat simplu: Votantul.
În toate regimurile politice nedemocratice, Votantul i-a votat pe alţii, dar nu pe oricare alţii, ci pe cei care îi aduc toate suferinţele exploatării şi asupririi; după oficierea legămîntului de robie, Votantul face haz-de-necaz: "Ne-aţi minţit !"
Dar nu este adevărat; toţi cei care şi-au pus numele pe buletinele cerşetoare de voturi, după 22 decembrie 1989, nu au minţit cu nimic. Ei au spus răspicat: vrem să vă jefuim, să nu mai aveţi nimic al vostru, să vă restituim părţile sociale -fiindcă, voi, netrebnicilor, eraţi proprietarii tuturor bunurilor materiale din ţară- căci întreprinderile şi organizaţiile economice ne trebuiau nouă- vrem să vă desfiinţăm pavăza voastră, Partidul, pe care să ni-l facem găşti proprii ale noastre, să vă desfiinţăm Statul, căci noi chiar în imperiu, fie şi slugi, vom fi tot mari şi tari...
Nicio proprietate nu va mai exista; peste tot va trona Banul, stăpînul şi biciul nostru. Vouă vă vom da pozele noastre şi lozinci cu care vă vom caroia ochiul, vă vom sparge timpanul, vă vom pune covor de toamnă multicolor, pe care să alunecaţi spre urna unde să vă depuneţi legămîntul de-a rămîne supuşi încă patru ani, apoi din nou, şi iarăşi ...
E dreptul nostru, al celor competenţi, să vă umplem pămîntul cu maculatură, căci noi, tot noi, v-am condus să faceţi averile voastre şi ale ţării în Socialism. De altfel, vouă nu vă trebuie averi; sînteţi slabi, îmbătrîniţi, gîrboviţi, cu copiii plecaţi să cerşească prin lume, ce să faceţi cu averile ?!? Nu vă dăm noi, ce ne rămîne de la masa noastră bogată ? Voi să staţi cuminţi la cozi ca să ne plătiţi ce stabilim noi că ne datoraţi.
Şi să ne ovaţionaţi, să ne aplaudaţi, fiindcă vă pricepeţi, aveţi experienţă şi ... sînteţi liberi s-o faceţi, aşa cum tot pe noi ne-aţi aplaudat de vreo 60 de ani...
Iată ce vrea maculatura care ne invadează la fiecare patru ani; noi nu avem nevoie de ea. În buletinele de vot nu vrem decît pozele şi numele noastre, ale Muncitorilor şi Ţăranilor !
Jos Burghezo-moşierimea şi Capitalismul !
Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de stat !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 21 mai 2008

Clica politică

Între inepţiile debitate, de peceriştii anticomunişti, după 22 decembrie 1989, cînd a început Noaptea cea Mare a Neamului Dacic, se înşiră lăbărţindu-se în public, neruşinată, obraznică şi impertinentă, infiltrîndu-se şi insinuîndu-se peste tot, oriunde şi oricînd, plină de fudulie, ca o prostituată slinoasă, dar nesăţioasă, şi sintagma "clasă politică", care este, cred, folosită exclusiv în Romînia, fiindcă, (neavînd informaţii), nu-mi imaginez că există în vreo altă ţară din lume oameni politici care ar fi în stare să-şi considere conaţionalii aşa de tîmpitizaţi încît să creadă, să accepte, năvlegeşte, că nu există "clase sociale", dar că ar exista clasă ... politică !
Această grupare, reprezentînd exclusiv interesele politice, deci economice, ale infractorilor, include pe demnitarii (fără demnitate !) care ar putea însuma maximum cam 1 % din totalul votanţilor, la care se adaugă infractorii propriu-zişi (dar nu cei obişnuiţi, care fură o pîine, o pătlăgea, o gogoaşă, o bomboană, o opincă, o treanţă sau chiar o ţuică), slugile ariviste ale ciocoilor, diverşi încovrigaţi, pupăndoşi, scaieţi şi aplaudaci, deci încă 1-2 procente...
Această cloacă, în care se deversează toate dejecţiile din axa orizontală şi din cea verticală ale neamului, precum şi veninul planetar scuipat peste noii de buşiblerii şi slugile lor mondiale, doritori să ne zdrobească între măselele lor de godzile, plină de isme care îţi provoacă salvatoarea vomitare perpetuă, este trîmbiţată în urechile noastre, agresate pînă la limita insuportabilităţii, în special de maculatura desăvîrşită, numită "presă", ca fiind ... clasă şi încă ... politică !
În istoria omenirii, despre care avem informaţii, de 254.000 de ani, apreciez că în cel puţin 150.000 de ani, au existat -şi există astăzi pretutindeni, pe Terra- clase sociale, dar niciodată, în cei 254.000 de ani, nu a existat "clasă politică" ! Această inepţie, inventată pentru transformarea în masă a Omului (din Romînia) în vită primară şi docilă, lipsită de identitate, în masa de vietăţi cuvîntătoare, bune pentru pus la jug ! Nimic nu există de valoare între cele 24.000.000 existente în 1989, decît cei pe care trebuie să-i ascultăm în genunchi, acceptîndu-le palmele şi şuturile mîntuitoare şi înălţîndu-le, evlavioşi, drept nevrednică mulţumire, osanale permanente, neîntrerupte, de la scîncet şi pînă la stingerea Luminii...
Mocirla aceasta, de maximum 1-3 %, care ne asfixiază, cerîndu-ne să ne bucurăm de desfiinţarea celor 97 %, ne învaţă, îndatoritoare şi ocrotitoare, că ea este... clasa politică, cea care ne hotărăşte Viaţa şi Moartea tuturor, pentru a-şi trăi ea, tinereţea fără bătrîneţe şi viaţa ei fără moarte.
Noi însă ŞTIM că ea este o clică formată din anti-specie, o cloacă a dejecţiilor trecătoare, o clisă, pe care, curînd o vom zdrobi şi o vom dezlipi de sub tălpile milioanelor înrobite şi jefuite de netrebnici pentru a-şi agonisi milioanele lor; noi PUTEM să svîntăm trupul ţării de mocirla care o denigrează, iar curînd ne vom lămuri noi, cei mulţi, că Numărul este principala calitate eficientă în politică, iar numărul este arma celor 97 % de nedreptăţiţi şi jefuiţi de bunuri şi de drepturi.
Este doar o problemă de timp, iar "clasa" politică va deveni tristă, impardonabilă, amintire care ne va da imensă greaţă nevindecabilă.
Jos clisa politică ! Jos Capitalismul !
Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

luni, 19 mai 2008

P.S.D. - partid de Stînga ?

Deseori am avut ocazia să vorbesc şi să scriu despre situarea "partidelor" post-decembriste într-un anume loc, specific, pe eşichierul politic romînesc şi pan-european sau mondial. Explicaţii ideologice, doctrinare pentru întemeierea răspunsurilor date nedumeririlor şi întrebărilor puse, găsesc cititorii în cartea noastră "Contrarevoluţia antisocialistă, antipopulară şi antinaţională" vol. I (Editura "Meşterul Manole", Curtea de Argeş, 2000), carte care va fi postată şi în acest Jurnal (în forma pregătită pentru ediţia a II- a).
Mai întîi, de ce trebuie să punem termenul partid în ghilimele, dacă ne referim la viaţa politică post-decembristă din Romînia, singurul stat din lume în care nu există partide, ci doar găşti identice, cu nume diferite, iniţiate, organizate şi conduse, exclusiv, de către ciocoii pecerişti.
Spre a fi şi a se numi corect partid, o grupare de oameni trebuie să se constituie şi să se declare ca reprezentant politic al unei clase ori categorii sociale, căreia să-i reprezinte, să-i exprime şi să-i apere interesele de clasă proprii, la care să se adauge interesele naţionale şi statale (care, acestea, pot fi apropiate sau pot coincide cu ale altor partide). Cei care nu se organizează astfel şi nu-şi definesc partidul în raport de aceste elemente strict obligatorii, nu formează partid; de aceea, în Romînia post-decembristă nu există partide şi nici nu pot exista în viziunea ciocoilor pecerişti, toţi fiind politicieni de dreapta, care construiesc Capitalismul şi Imperialismul, căci ei au uitat ceea ce nu-i este permis nici elevului codaş de la gimnaziu: că există clase sociale, care se menţin încă multă vreme şi în prima fază a societăţii democrate - Socialismul, iar politica este un motor social pus în mişcare de relaţia dintre clasele sociale.
Între cele peste 1.000 de găşti postdecembriste, poreclite partide, PSD, cu multele lui denumiri menite să deruteze, este prima gaşcă peceristă, formată din cei mai de seamă conducători ai PCR, trădători ai Socialismului, pregătiţi, inclusiv din afară, să distrugă nu numai Socialismul, ci şi economia, cultura, sănătatea, învăţămîntul, istoria, bogăţiile ţării, Naţiunea şi Statul, fiind foarte clar -chiar din 22 decembrie 1989- că formaţiunea, fofîrlicită la început sub firma Puterii (contra)revoluţionare, Frontul Salvării Naţionale, este şi se va adînci ca cea mai retrogradă şi reacţionară gaşcă, situată în extrema dreaptă a viitorului eşichier, ceea ce s-a dovedit cu o constanţă demnă de cauze înalte.
Aşadar, FSN -Formula Stingerii Neamului- nu este şi nu poate fi un "partid" de Stînga, ci numai de Dreapta şi chiar în extrema Dreptei, avînd mai multe elemente de dreapta chiar decît multele formaţiuni care s-au declarat adepte ale legionarismului şi fascismului, ca să nu mai vorbim de gunoaiele tradiţionale ale Istoriei ! Spre a vă convinge repede, uitaţi-vă la graşii care vă cerşesc voturile; abia îi mai suportă afişierele.
Deduceţi uşor de ce tovarăşul Iliescu a spus despre preşedintele Geoană că este cum-a-zis, văzînd, în aceste zile, cu cîtă dezinvoltură acesta declară (în public !) că PSD este "de stînga" şi că vrea, prin urmare, să mai fie "cel mai mare " partid încă douăzeci de ani; ar face, de la începutul guvernării sale, chiar ... 85 de ani ! Deştept băiat, tovarăşe Iliescu !
Muncitori şi ţărani, oameni ai muncii, PSD este primcipalul duşman al maselor populare, luaţi aminte ! (Şi mai are nişte avortoni, situaţi şi mai la dreapta, prin oportunismul specific tuturor peceriştilor, dar, deocamdată, necunoscuţi !). Nimeni să nu pună votul pe tonajele pe care vi le-a pozat în afişiere ! Staţi cuminţi acasă şi organizaţi-vă propriul partid, căci multe găşti îşi zic "partide", dar, vedeţi singuri, lipseşte Partidul ! Acesta vă aşteaptă, dar trebuie să vă reamintiţi uneltele primare esenţiale, nu numai simbolice: Secera şi Ciocanul !
Jos burghezo-moşierimea şi Capitalismul !
Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 18 mai 2008

Efectul boicotării "alegerilor"

Am fost întrebat deseori, în răstimpul de aproape un an, despre hotărîrea conducerii Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) de a boicota votarea atît în privinţa europarlamentarelor din 2007, cît şi privind "alegerile" locale şi judeţene din iunie 2008; răspund acum tovarăşilor din rîndurile noastre, sub aspectul concret care îi interesează pe ei, dar şi pe toţi oamenii muncii, în primul rînd clasa muncitoare şi ţărănimea: care este efectul acestui boicot ?
Cîtă vreme ne aflăm într-un regim politic anti-democrat, de esenţă despotică, feudalo-ecleziastică, în care Puterea este deţinută, exclusiv, de reprezentanţii exploatatorilor şi asupritorilor, este foarte important pentru politicienii democraţi, pentru toţi oamenii muncii, care duc jugul greu al oprimării, să poată spune Puterii, Administraţiei şi Justiţiei: "Voi reprezentaţi interesele infractorilor, organizaţi în găştile pe care ei le-au numit partide şi conduceţi 23.000.000, ilegal şi imoral, căci v-au votat numai 1-3 % -cît fac, împreună, infractorii, cu slugile lor- la care se mai pot adăuga alte 5-6 procente ale telectualilor trădători de clasă şi de neam, plus unii funcţionari, minorităţi de diverse tipuri (etnice, extremiste, religioase, fasciste, elitiste, xexologice, tîmpitizate şi tîmpitizante etc), deci o mulţime de minorităţi deraiante, opuse Poporului.
Aşadar, din acest motiv nu aveţi dreptul să ne conduceţi, iar noi avem dreptul -şi Datoria sfîntă !- să vă demolăm, aruncîndu-vă la troaca cu gunoi, acolo de unde aţi ieşit cu iz de putregai stropit cu otravă de ciuma Buşiblerilor, care au organizat şi au executat, în 1989, războiul imperialist mondial împotriva statelor democrate din Centrul şi Estul Europei ! Şi care ară, cu sîrg, sub cupola protectoare a O.N.U. (Organizaţia Nimicirii Umanităţii) state suverane şi independente, aceasta, desigur, pentru că au un regim politic democrat şi "îndrăznesc" să-şi afirme drepturile fireşti: Panama, Albania, Irak, Iugoslavia, Somalia, Afganistan, iarăşi Irak, uitîndu-se cu ochi turbaţi mai departe: Coreea Democrată, Iran, chiar şi Siria, Pakistan...
Neimplicaţi în susţinerea ticăloşilor prin votare, nu putem fi culpabilizaţi, mai ales prin inamicul public nr 1 - televiziunea. Altfel, participînd la mascarada votărilor, numite "alegeri", inamicii noştri, duşmanii noştri de moarte pot spune "Facem ce vrem, căci voi ne-aţi ales !"
Dar pînă acum, în perioada 1990-2008, nu au fost alegeri, ci votări, iar Puterea a fost deţinută de "partide" nevalidate de alegători, căci aceştia au lipsit de la circul votării în procent de peste 25, sau au votat candidaţi care nu au ajuns în funcţii, iarăşi în procent de peste 25, deci votarea a exprimat voinţa a mai puţin de jumătate dintre alegători.
În cazul neprezentării la vot a maselor populare, pentru boicotarea mascaradei, clovnii politici ar putea fi mustraţi, pe drept, că nu reprezintă decît interesele unei minorităţi infime; aceasta ne-ar da măsura dreptului nostru, de-a ne limpezi calea de urmat: organizarea politică pentru zdrobirea zdrobitorilor noştri nedrepţi.
De aceea, oameni ai muncii, boicotaţi votările din 1 şi 15 iunie 2008 !
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 17 mai 2008

Comunicat despre farsa votărilor din iunie

Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) aduce la cunoştinţa comuniştilor, simpatizanţilor, votanţilor care fac parte din clasele şi categoriile sociale pe care le reprezintă -în primul rînd clasa muncitoare şi ţărănimea- tuturor oamenilor muncii, că şi anul acesta, ca în toţi anii anteriori - 1992, 1996, 2000, 2004 şi 2007- va avea loc o mascaradă de votare, prezentată de actorii Contrarevoluţiei a fi drept ... alegere.
Ea nu este însă alegere, ci simplă votare, căci, spre a fi alegere, ar fi obligatorie existenţa alternativei, care la noi lipseşte cu desăvîrşire, aşa cum a lipsit în toată perioada 1947-2008, cînd la Putere s-au aflat exclusiv peceriştii, toţi dovediţi, după 22 decembrie 1989, a fi fost anti-comunişti...
Cum ştim, singurul membru de partid, adevărat comunist desăvîrşit, Preşedintele Republicii, Nicolae CEAUŞESCU, a fost asasinat, în mod mişelnic şi bestial, după victoria (vremelnică) a Contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale de la 22 decembrie 1989. De atunci şi pînă astăzi nici unul din cei 3.800.000 de membri ai P.C.R. nu s-a declarat şi nu a acţionat ca un comunist.
De la 3 februarie 2005, în urma Hotărîrii nr. 3/2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului, există legal şi oficial Partidul Comuniştilor (Nepecerişti), partid care a fost înfiinţat la 23 martie 1996 şi a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti, dar "justiţia" contrarevoluţionară a refuzat înregistrarea partidului legal constituit şi înscris, aceasta printr-o serie de hotărîri aberante, pe care CEDO le-a cenzurat ca fiind grave violări ale drepturilor fundamentale prevăzute de Constituţie, de Convenţia Europeană, de legile speciale, dispunînd revizuirea acelor hotărîri.
În ciuda dispoziţiilor CEDO însă, "justiţia" romînă peceristă nici pînă astăzi nu a revizuit legal hotărîrea din 1996-1997, urmărind să împlinească poftele retrograde şi reacţionare ale peceriştilor omnipotenţi de a radia înregistrarea Partidului nostru.
De aceea am cerut şi se află pe rol la Tribunalul Bucureşti cererea noastră justă şi legală de a se anula "alegerile" din anii 1996, 2000, 2004 şi 2007, la care am fost împiedicaţi abuziv să ne prezentăm în numele partidului nostru.
Faţă de această situaţie, în raport de faptul că am ajuns la o nouă mascaradă anti-democratică, numită de Contrarevoluţie "alegere", la care nu ne putem prezenta, împiedicaţi prin alte şiruri de violări ale drepturilor fundamentale, considerăm că singura atitudine justă spre a da peste nas găştilor contrarevoluţionare este să nu ne prezentăm la votare toţi votanţii care avem de suferit din cauza Contrarevoluţiei, adică circa 85 - 90 % din cei peste 18 milioane.
Aşadar, în interesul maselor populare, al Poporului şi al Statului, devenit colonie, să boicotăm în masă votarea de la 1 şi 15 iunie 2008 !
Jos Capitalismul şi Imperialismul !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilkor (Nepecerişti)