marți, 31 mai 2016

Înștiințare generală

Partidul Comuniștilor nu are ”grupuri” publice sau ne-publice; el are un Comitet Național, Comitete Județene și organizații locale (la comune și orașe). Pe toți cei care sînt interesați îi rugăm să ia act că nu facem grupuri de ”prieteni” (pentru lălăială), ci înscrieri ale tovarășilor în Partid, pentru care ne pot solicita adeziuni (tip) ori ne pot trimite scrisori pe adresa Partidul Comuniștilor, Curtea de Argeș, se poate menționa și numele Președintelui: prof. Gheorghe Ungureanu. Mai precizez că primim din țară și străinătate propuneri și oferte de candidaturi pentru parlament, acestea, evident, cu înscriere prealabilă în Partid. Pe măsură ce organizăm Comitetele județene și în străinătate, vom comunica modalitățile de contact (în special prin ziarul electronic ”Pentru Socialism !”). Președintele poate fi contactat la adresele: poștală (de mai sus), electronică  daciapcn@yahoo.com   telefon/ fax 0248.722546, mobil 0745.056752, iar cei din județe: BUCUREȘTI: Pera, tel. 0724.508876; CLUJ: Tănasă Andrei, tel: 0745.483524; CONSTANȚA: Cuciumita Ioan, tel. 0729.661132; IAȘI: Constantin Dascălu, tel 0742.379789;  MUREȘ: Valer Maier, tel. 0365.447340; TULCEA - Matei Dăuceanu, tel. 0743.139848.
Nu avem secrete; luptăm legal împotriva burgheziei, moșierimii, bancherimii, pentru cucerirea Puterii. Nu ne ocupăm cu bălăcărirea persoanelor din multele ”partide” peceriste, ci exprimăm interesele claselor sociale fundamentale - Țărănimea și Muncitorimea. Nu lălăim prin internet despre politică, ideologie, filozofie; pe toate le discutăm în cadrul organizațiilor și în ziarul propriu (care va reapărea pe hîrtie). Nu oferim bani, salarii, funcții, avantaje, privilegii membrilor de partid, dimpotrivă: le cerem să vină cu contribuții bănești, materiale, de activitate, pentru a putea, organizat și legal, prin solidaritate de clasă, să-i ducem în organele de Putere pe Muncitori, Țărani, inclusiv Șomeri și Ciobani, toți stîlpii societății, la care se adaugă, în procentul din societate, alte categorii.
Deviza noastră este NICI UN ORGAN DE PUTERE FĂRĂ COMUNIȘTI !
31 mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu
tel.: 0745.056.752

sâmbătă, 21 mai 2016

I N V I T A Ț I EMai mulți Comuniști și simpatizanți, precum și membri ai unor partide care se prezintă a fi comuniste îmi cer insistent ca ”să ne unim”. Eu știu din toți cei 26 de ani că toți peceriștii, aflînd de Partidul Comuniștilor (în formare sau după ce a fost înregistrat oficial) nu încetau cu taca-taca ”să ne unim”, dar niciodată nu le-am pus barieră la poartă, situație pe care o reiterăm foarte clar: toți cei care se consideră Comuniști și doresc să intre în Partidul Comuniștilor, sînt bineveniți; nu au decît să complecteze o adeziune.

Cît privește partidele care doresc să ne unim, le poftesc la discuții, în orice moment și în orice loc. Acele partide trebuie însă, de la început, să-și amintească: 1. Partidul este al COMUNIȘTILOR, ci nu al celor care vor să lălăie despre Comunism, 2. Partidul Comuniștilor nu admite nicio abatere de la DOCTRINA COMUNISTĂ, care este -reamintim- Doctrina Libertății Totale, Depline și Definitive, Unice și Unitare, 3. Simbolul Partidului Comuniștilor este și rămîne pentru toate veacurile, mileniile și epocile, semnul-cel-mai-drag: Secera și Ciocanul, 4. Partidul Comuniștilor este organizația politică a claselor sociale muncitoare -Țărănimea și Muncitorimea, 5. Aceste clase sociale fundamentale ale Poporului Dac (poreclit Romîn -și scris de anti-democrați Roman-) doresc (și Partidul Comuniștilor asta va face) înlăturarea Contrarevoluției și reluarea construirii Socialismului, înlăturarea formelor de Exploatare, Asuprire și Robie, neadmiterea niciunui ostaș străin pe pămîntul Patriei -care trebuie să redevină liberă, independentă și suverană- scuturarea oricărui jug străin și anularea tuturor formelor de dependență și a organismelor suprastatale, crearea condițiilor pentru ca TOȚI ROMÎNII ALUNGAȚI DIN PATRIE în anii Dezastrului Național 1989-2016 SĂ REVINĂ ÎN PATRIE, 6. Afirmarea deschisă și Realizarea Dezideratului Național - Unirea teritoriilor Dacice într-un singur stat, numit cu numele real, DACIA, 7.Toate acestea sînt posibile numai cu intrarea în organele de Putere a claselor sociale fundamentale -Muncitorimea și Țărănimea- în procentul real din societate: 40 % Țărani, 40 % Muncitori.
De-acord, tovarăși Comuniști ? Poftiți la unire ! Cu alese salutări tovărășești ! 21 mai 99 e.d./ 2016.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

marți, 10 mai 2016

Sîntem certați că nu ne... unim !

Pe tot felul de căi posibile, mai ales prin nesfîrșitele lălăieli de prin fesebuci, tot felul de tipi ne ceartă pe considerentul că noi, Comuniștii, nu ne unim... Se folosește termenul Comuniști cu trimitere nu numai (și nu în primul rînd) la Partidul Comuniștilor, ci în general referitor la tot felul de peceriști care sînt, cum știm de cel puțin 26 de ani, anti-comuniști.
Toți aceștia -aflați de cîte unul singur sau fiind membri în diferite ”partide” anti-comuniste- ar vrea nu să intre, cu adeziune, în Partidul Comuniștilor, ci să ne unim ca partide, pentru ca, venind egal la unire, să participăm egali la... conducere !
Cum am continuat din 22 decembrie 73 e.d./ 1989 să organizez Partidul Comuniștilor inițiat încă din 1977, am auzit sugestii, propuneri, reproșuri, critici, acuze, sancționări, condamnări, amenințări infinite, de la diferite personulități din întreaga întretăiere de existențe verticale și orizontale, pe tema lipsei mele de disponibilitate pentru... unire, motiv pentru care, și cu acest prilej, reiau cîteva idei, deseori prezentate nu numai în Documentele Partidului Comuniștilor, ci și în cărțile mele, în articole și interviuri.
Mai întîi, pentru ca două entități să se poată uni, ar trebui ca ambele să... existe !  Rezultă că persoanele fizice nu se pot uni cu o persoană juridică (Partidul Comuniștilor este persoană juridică, atît în perioada 23 martie 1966- 2 februarie 2014, cît și în prezent de la 23 aprilie 2015), singura șansă a celor care se consideră Comuniști fiind aceea de a ne adresa o cerere scrisă ori a complecta o adeziune. 
Apoi, persoanele juridice existente ca partide nu se pot uni cu noi decît dacă ar fi partide adevărate, iar ca o organizație să fie, cu adevărat, partid, ea trebuie să declare din prima Propoziție ce clasă/ categorie socială reprezintă. Cum noi, Partidul Comuniștilor, sîntem organizația politică a claselor sociale fundamentale ale Poporului Dac (poreclit Romîn) și milităm pentru aplicarea Doctrinei Comuniste, fiind Bolșevici, adică adepții desăvîrșiți ai Democrației, nu ne-am putea uni cu ”partidele” care nu-și declară clasa socială ale cărei interese le exprimă, le susțin și le apără. Și, în niciun caz, nu ne putem uni cu ciocoimea peceristă trădătoare, cu social-democrații, adică Menșevicii, care sînt esențialmente anti-democrați, slugoi ai Burgheziei, Moșierimii, Bancherilor, organizațiilor de Robie de orice tip...
De menționat că aceste tipuri de poftitori la fotolii de partid -pentru care n-au depus niciun efort- nici nu au de ce se uita în ograda noastră, căci ei, ciocoii peceriști, nu vor fi niciodată propuși de noi pentru a fi aleși în orice funcții de Putere, astfel încît, neputînd accede la privilegii, nu mai au de ce să-și răcească gura... Nici n-ar trebui să-ndrăznească deoarece, în tot timpul regimului democrat, pînă la 22 decembrie-cel-negru, nu au vrut să mă primească în PCR, ci, dimpotrivă, m-au dus deseori la beci, m-au tîrît în infinite procese de tot felul, mi-au acaparat bunurile proprii și familiale -nerestituite nici pînă în prezent- m-au condamnat și m-au trimis la închisoare politică, eu personal, Președintele fondator al Partidului Comuniștilor fiind Deținut Politic și Victimă a Represiunii ante-decembriste (așa cum a mai fost încă un Comunist, tovarășul Marin C. Trușcă din Craiova, în prezent decedat)...
Adaug, fără să epuizez, că, pentru alegerile parlamentare din toamna acestui an, Partidul Comuniștilor va propune candidați Comuniști după regulile stricte statutare: 40 % Țărani, inclusiv Ciobani, 40 % Muncitori, inclusiv cu noua ”calificare” postdecembristă de Șomeri, iar celelalte categorii vor fi plasate în diferența procentului; în județul unde voi candida eu, voi fi plasat pe locul care urmează după Țărani, Ciobani și Muncitori. dacă Oamenii Muncii vor aprecia că merit să fiu parlamentar, vor pune în urnă voturi în număr necesar pentru atingerea acestui scop. Burghezii, Moșierii și Bancherii să ajungă în parlament în raport de voturile de care dispun în aria de dreapta socială.
Așadar, stimați tovarăși Muncitori, Țărani, Ciobani, Șomeri, activi sau pensionari, vîrstnici ori tineri, poftiți în partid, nu vă lăsați antrenați în lălăieli deșarte prin fesebuciuri ! În același timp, bogătașilor, exploatatorilor, asupritorilor, înrobitorilor, nu agirați la poarta noastră, căci nu vi se va deschide; duceți-vă la cele peste 100 de găști-partide ale dv.
Tuturor vă urăm succes !
Azi, 10 mai,  Zi Îndoliată, cînd țara a fost pusă la cheremul străinilor, prin ca-rol-fu-mare,-mititelul, după alungarea iubitului Domn Alexandru Ioan Cuza.
Să trăiască Socialismul ! Să biruim prin simbolica noastră prezență pe listele electorale locale în Orașul Iași !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

sâmbătă, 7 mai 2016

8 Mai și 9 Mai - zile glorioase

 La 8 mai 99 e.d./ 2016 se împlinesc 95 de ani de la crearea Partidului Comunist, prin transformarea părții celei mai revoluționare a Comuniștilor (care se numeau anterior Socialiști) în partid deplin și consecvent revoluționar, avînd ca temei al întregii activități Doctrina Comunistă, care, după o glorioasă activitate ca partid guvernamental între anii 1945-1989, s-a autodizolvat practic, după ce și-a asasinat conducătorul, prin cea mai hidoasă și monstruoasă trădare.
Întregul partid a devenit invizibil, toți cei 3.831.000 declarîndu-se anti-comuniști, ceea ce a dus la vandalizarea țării, la distrugerea economiei naționale, la desființarea Statului, Romînia devenind o biată regiune a unor imperii hulpave (USA și UE), o guantanamă a acestora și a blocului militar de tip fascist NATO, ale cărui hoarde deja ne-au invadat Patria și tind la cotropirea și a frumoasei și nefericitei Basarabii.
În aceste condiții dezastruoase și periculoase, Partidul Comuniștilor are de dus o luptă grea și complexă pentru mobilizarea maselor populare în scopul redobîndirii Libertății sociale, Eliberării naționale și Dezrobirii multiple. Întru realizarea acestui scop, îi chem pe Oamenii Muncii să se înroleze de îndată în partidul propriu, astfel încît la alegerile parlamentare din toamnă să obținem un procent semnificativ care să nu mai permită burghezo-moșierimii și ”stăpînilor” din exterior batjocorirea țării și a poporului.
Folosim prilejul de a menționa apropiata sărbătorire a Zilei Victoriei împotriva Fascismului german, (pentru noi Ziua Victoriei avînd și alte semnificații) la care Poporul Dac (poreclit Romîn) și-a adus o însemnată contribuție, nerecunoscută loial (din păcate) de ceilalți aliați învingători, iar în ultimii ani a fost total pîngărită, înlocuită cu ”evenimente” ale șmecheriilor religioase, absolut denigrante, mai ales pentru poporul nostru, total și permanent ne-religios..
           Pentru ambele aniversări îi felicit pe toți Oamenii Muncii și mai ales pe Veteranii luptători pentru libertatea patriei și progresul social-economic și îi cinstim pe Eroii morți în aceleași scopuri, condamnînd pe cei care ne duc tinerii în alte țări să lupte și să moară în slujba capitaliștilor, imperialiștilor și fasciștilor.
          Anunțăm pe tinerii din familiile Oamenilor Muncii că, în cadrul Partidului Comuniștilor, vom institui o organizație a tinerilor comuniști, cu structură teritorială, în care vor putea intra, la cerere, persoane de la vîrsta de 14 ani. Această organizație va fi o Școală instructiv-educativă în care se vor forma viitorii Comuniști, după buna experiență cunoscută a UTM-UTC
7 mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 1 mai 2016

Sugestie

Propun Comuniștilor -și altor Oameni ai Muncii Romîni- să realizăm, după modelul unor străini, care ne ofensează cu salutul lor, fără nicio legătură cu Poporul Dac și nici măcar cu realitatea, să promovăm, o dată cu înregistrarea oficială a Partidului Comuniștilor, un salut adecvat pentru Speranța noastră în raport cu starea devastatoare în care ne aflăm: Să ne salutăm cu ”Ceaușescu a înviat !” iar răspunsul să fie ”Adevărat a înviat !”
Ce spuneți, tovarăși Comuniști Romîni ?
1 Mai 99 e.d./ 2016.
Prof. Gheorghe Ungureanu

Trăiască 1 Mai !
            Întîmpinăm 1 Mai cu un imens succes simbolic pentru clasele sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea- care, după 26 de Beznă, care a urmat regimului democrat înlăturat de către peceriștii trădători la 22 decembrie 1989, succes marcat prin înscrierea la alegerile locale din 5 iunie a candidaților Partidului Comuniștilor pentru Consiliul Local al Orașului Iași.
            Întregul merit pentru această premieră le revine Comuniștilor din localitate –în frunte cu tovarășul Constantin Dascălu- care au reușit, într-un timp record și fără nicio experiență, să înfrîngă toate multele dificultăți, reușita fiind cea mai mare cinstire a Zilei Oamenilor Muncii, 1 Mai.
            Folosesc prilejul ca să reamintesc un alt merit al Comuniștilor realizat după cinci ani de la victoria (vremelnică) a contrarevoluției obținută de către peceriștii trădători care, in corpore, după ce l-au asasinat pe Președintele Republicii și șef al partidului lor, P.C.R., nu și-au mai amintit deloc de Ziua Oamenilor Muncii, toți cei 3.831.000 fiind cuprinși de amnezie totală și profundă, în ciuda faptului că, fără încetare cleveteau, prin găștile lor de dreapta, că ei sînt… de stînga !
            În acest climat retrograd și reacționar, numai subsemnatul, nefiind pecerist, ba chiar Deținut Politic -cu toate bunurile confiscate de către peceriști- și Revoluționar, am reușit, cu un grup de colaboratori, membri ai Partidului Comuniștilor în formare, să constituim un Comitet Central de Acțiune Muncitorească -în frunte cu tovarășul învățător Vasile Alexoiu- și să organizăm, la Curtea de Argeș, prima sărbătorire a Zilei de 1 Mai în anul 1995.
            Avem convingerea că, prin reorganizarea Partidului Comuniștilor și intrarea nostră în organismele Puterii, începînd din acest an vom da o nouă și cuvenită atenție zilei de sărbătoare a oamenilor muncii, impunînd respectul cuvenit și autorităților statului despotic, care nu va mai putea să nesocotească opțiunile majorității sociale, de circa 85 %, care treptat-treptat va deveni o prezență remarcabilă, apoi majoritară în Putere.
Trăiască 1 Mai, Ziua Internațională a Oamenilor Muncii !
1 Mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe UNGUREANU