sâmbătă, 30 aprilie 2016

Scrisoare către Comitetul Orășenesc Iași al Partidului Comuniștilor

Tovarășe Dascălu,
Am primit cu maximă bucurie Hotărîrea Biroului Electoral al Circ. Iași privind admiterea candidaturilor dv. Folosesc acest prilej ca, din nou, să vă felicit pe dv, pe cei șase candidați -viitori Consilieri Locali Comuniști- și pe toți cei care s-au străduit din greu -în timpul limitat avut la dispoziție și înfruntînd dificultăți multiple- pentru strîngerea semnăturilor necesare.
Acest succes al dv. dovedește -în contra clevetirilor peceriste, ca să nu mai vorbim de cele burghezo-moșierești propriu-zise !- că EXISTĂ CLASĂ MUNCITOARE, că aceasta abia a așteptat existența Partidului propriu ca să-și aducă o contribuție întru existența de sine și am convingerea că, păstrîndu-vă elanul celor două luni, toți cei șase candidați vor fi Consilieri Locali și, poate, acționînd cu înțelepciune, unul va fi chiar... Viceprimar.
Stimați tovarăși, nu greșesc deloc și nu exagerez dacă reamintesc faptul că Orașul Iași a făcut, prin efortul dv. istoric, dovada tradițiilor excepționale ale luptei revoluționare din centrul politic al Moldovei. Succesul dv. este, în același timp, o expresivă replică de înaltă calitate dată Contrarevoluției antisocialiste, antipopulare și antinaționale din 1989, precum și o lovitură peste botul criminalilor care au ucis în mod bestial pe un reprezentant de seamă al Muncitorimii din orașul dv, conducătorul de sindicat Virgil Săhleanu, a cărui amintire va renaște vie și amenințătoare la adresa infractorilor, chiar în timpul campaniei electorale a dv. Reamintesc faptul că asasinarea lui Virgil Săhleanu a urmat altui asasinat, în urmă cu 25 de ani, a Revoluționarului Comunist Virgiliu Cătălin Zbăganu, conducător al Sindicatelor Tipografilor din București, inițiator al organizării Partidului Comunist, cu care înjghebasem, încă în 1991, un Comitet Național pentru pregătirea documentelor de înregistrare a Partidului.
Stimați tovarăși, să depășim dificultățile mari și multe, să ne iluminăm cu amintirile mobilizatoare și să continuăm organizarea Partidului Comuniștilor, astfel încît, la alegerile parlamentare din toamnă, să avem doi-trei parlamentari în fiecare județ !
Să arătăm că n-a pierit ”minunata clasă muncitoare”, cum era preacinstită de conducătorul PCR, Nicolae Ceaușescu, Președintele Republicii Socialiste Romînia, el însuși victimă a odiosului asasinat politic din decembrie 1989.
Să aveți deplin succes, pe măsura meritelor dovedite !
 30 aprilie 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu
tel.: 0745.056.752

miercuri, 27 aprilie 2016

Avem Candidați !


 
Mai sînt cîteva minute din ultima zi de depunere a candidaturilor ! Partidul Comuniștilor va fi prezent, simbolic, în numai cîteva județe, cu liste de candidați pentru funcția de Consilier Local.
Am străpuns cu greu barajele nenumărate puse în calea noastră de găștile peceriste, cu partidul înregistrat în aprilie 2015, dar cu hotărîrea de admitere sosită în… martie 2016 (!) –în ciuda dispozițiilor exprese ale legii privind soluționarea cu celeritate- abia am reînfiripat organizații într-o treime din județe… Și, imediat, găștile anti-democrate, autonumite ”comuniste” s-au năpustit asupra celor înscriși în partid și mai ales asupra candidaților, reușind să-i îndepărteze pe mulți, astfel încît, după informațiile de pînă acum, au depus candidaturi organizațiile din județele Mureș și Iași.
Felicităm pe conducătorii organizațiilor din acele județe și pe ceilalți care s-au străduit să-i înscrie în partid pe doritori, să adune semnături pentru susținerea candidaților, să se organizeze în localități și județe și le dorim să aibă succesele pe care le merită Comuniștii pentru reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor Oamenilor Muncii.
Rog pe toți tovarășii candidați și organizațiile respective să desfășoare o campanie corectă, respectuoasă, fără atacuri și fără vorbe goale; să rețină că esențial în politica noastră este să fim prezenți în Puterea locală și județeană unde să ne exprimăm pe noi, ci nu să-i certăm pe adversari. Oamenii Muncii, în primul rînd Muncitorii și Țăranii, să știe că, de acum, există pe scena politică a țării Partidul dumnealor, Partidul Comuniștilor, cu semnul cel mai drag: Secera și Ciocanul.
Pe tot timpul campaniei electorale din județele unde avem candidați și, în mod deosebit unde nu avem, este necesar să acționăm necontenit și neabătut pentru organizarea partidului, astfel încît, la alegerile parlamentare din toamnă, să depunem candidaturi complecte în toate județele țării, ca să intrăm în parlament într-un procent care să nu permită Dreptei să impună nicio lege anti-democrată (cum a făcut timp de 26 de ani).
Asigur pe toți tovarășii din conducerile organizațiilor locale și județene, precum și pe candidați că voi fi și eu prezent în teritoriul respectiv pentru a-i sprijini în campanie; să nu uitați că cel mai important agent electoral al nostru este Semnul cel mai drag, înnobilat de glorie în timpul luptei în ilegalitate (1924-1944) și în timpul regimului democrat (pînă la 22 decembrie 1989).
Trăiască Partidul Comuniștilor ! Să ne mobilizăm sub deviza ”Nici un organ de Putere fără Comuniști !”
Succes, tovarăși !
26 aprilie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 26 aprilie 2016

Da, tovarăși, aveți dreptate !
Mai mulți tovarăși, inclusiv Comuniști, mi-au transmis mesaje cu observații, critici și laude, sugestii, propuneri, toți cerîndu-mi să răspund (mai ales unui tovarăș bine informat), motiv pentru care iată răspunsul meu:
Nu am vrut să intru în amănunte, să aduc probe și argumente, /am scris despre toate în cărțile mele, inclusiv în ultima ”Dicționar Politic (științific)/”, dar dețin și eu informația dv., care este sursă din evidența de stat a poporului evreu, care nu a inventat el, acum, basnele din maculatura evocată (biblia), însă aceasta este opera înaintașilor lor de acum 3.500 de ani, complectată ulterior. Știu, ca și dv., că doar 54 % dintre evrei sînt bolnavi de boala religiei, iar din aceștia doar 14 % sînt adepții isusului, creștini, ceilalți fiind înrobiți altor religii evreiești (sau ne-evreiești).
Așadar, nu evreii sînt cei care răspîndesc religiile lor, în primul rînd creștinismul (de toate tipurile), ci robii ne-evrei, cum s-a întîmplat și pe pămîntul Daciei, unde a fost inventată ”viața” isusului (în Dobrogea, la anul 465 i-m), fără ca, timp de patru sute de ani, să poată fi înfiripat în rîndul Dacilor (ci numai în mici enclave grecești de pe pămîntul Daciei).
Cu toate eforturile unor Daci din Sud (manevrați de Greci, cu care au conviețuit) sau din centrul Europei (Moravia Mare), ori de imperiile romane și neo-romane, nicio religie nu s-a prins de Poporul Dac, decît tîrziu, de prin secolul al 14-lea și numai la curțile voievozilor sau bogătașilor -care aveau nevoie de împilarea, prin religie, a maselor, pentru ca, prin TEAMĂ, să fie ținute în ascultare… Nespecifice Poporului Dac, la curțile voievozilor se acuplau tot felul de religii, cu zei și dumnezei, fără ca poporului să-i pese; el era ocupat să muncească.
De altfel și în prezent propaganda religioasă și prozelitismul religiilor (în special evreiești) le fac nu evreii (ei sînt ocupați cu manevrarea arginților și guvernelor !) ci năvlegăria ne-evreiască a robilor ”fericiți” că pot lălăi…
Toate măcelurile mari din istoria lumii, începînd cu cele care năclăiesc maculatura, continuînd cu cele mondiale, au fost inspirate și purtate sub cupola bestială a zeilor și dumnezeilor abominabili inventați de evrei, folosindu-i, în sensul pozitiv al interesului lor, pentru a măcelări cetăți, populații și popoare în toată Asia Mică și Africa Arabă, apoi pentru eliberarea de sub jugul roman și, în sfîrșit pentru cele mai monstruoase crime (ne amintim, cu oroare: cruciade, inchiziții, Măcelurile Mondiale, satele simbol rase de pe suprafața pămîntului din Spania, Franța, Cehoslovacia, Liban…
Zeul acela bolund, transformat în creatura isusului unește acum cele două monstruozități –creștinismul și islamismul- isusul fiind, potrivit coranului, unul din cei patru ”profeți” ai celuilalt ”dumnezeu”, tot din Orientul Apropiat, care a renunțat (în traducerile noi) la numele mai vechi ”allah” în favoarea celui comun din spațiul invențiilor evreiești.
În sensul acestor explicații, am scris că nu sînt evreu, nici ca filiație, dar nici ca rob slujind masivelor acțiuni ne-evreiești urmărind îndobitocirea religioasă față de preceptele evreiești.
25 ianuarie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 25 aprilie 2016

Finalizăm ?

Este ultima zi cînd trebuie să finalizăm documentele pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale și județene. Îi rog pe toți Comuniștii și în primul rînd pe candidații Comuniști să facă toate eforturile și să depună dosarele cu candidații Partidului Comuniștilor. Știu că toți peceriștii au acționat disperați ca să ne împiedice, mai întîi pentru înregistrarea partidului, apoi pentru înscrierea Semnului electoral și, permanent, pentru înlăturarea din partid a Comuniștilor și ademenirea la găștile anti-comuniste.
Noi nu disperăm; sîntem neclintiți în evoluția noastră și vom ajunge în Putere, căci noi sîntem cei Puternici, pentru că reprezentăm pe cei peste 85 % dintre Oamenii care Muncesc în țara asta (și în alte țări ca slugi, izgonite din Patrie de guvernarea post-decembristă). Azi-mîine depunem candidaturile noastre, oricît de puține și chiar azi-mîine continuăm organizarea partidului, pentru a putea candida la parlamentare în toate județele cu liste complecte.
Oameni ai Muncii, vă rog să aveți în vedere că există partidul dv. Aveți far călăuzitor și mîngîiere pentru inimi și priviri: Semnul cel mai drag - Secera și Ciocanul, reunite ca-n toate veacurile și mileniile de trudă, care au adus îmbuibare jefuitorilor ”care-n lene, lux, desfrîu se scald”, motiv pentru care se impune, din Dreptate, ”Să batem fierul cît e cald !” (Internaționala).
Succes, tovarăși !
25 aprilie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 24 aprilie 2016

NU sînt Evreu !Ieri și astăzi am primit nenumărate apeluri și mesaje (prin telefon sau internet) de simpatie, urări de sănătate și succese precum și tradiționala, specifică pentru anul nou, ”La Mulți Ani !”, unele texte referindu-se și la un anume ”sfînt” din fauna care mișună în maculatura celor mai odioase și monstruoase crime împotriva Omului ca specie și a u
De zeci de ani, cum fac și acum, am mulțumit emițătorilor pentru gestul dumnealor gîndit ca respect și delicatețe, dar le repet că eu nu sînt evreu, nici slugă a evreilor (și nici vorbă să mă recunosc, de bună voie, a fi oligofren, spre a deveni rob religios).
Eu sînt Dac Liber și mai mult decît atît: Comunist ! Iar Neamul meu, Poporul Dac, nu a fost niciodată religios și nu are decît doi sfinți numiți Gheorghe: Doja și subsemnatul, dar nu facem parte din ”poporul ales”, n-am dorit și nu jinduim să devenim ”păstorul” ”turmei” –Omenirea întreagă- și nici nu agreem principiul ”Supune-te stăpînirii, că de domnul este lăsată”; din toată maculatura, poreclită ”cartea sfîntă”, nu rezultă nici măcar un lucru pozitiv, oricît, infinit, de mic, lăsat de acel personaj sinistru.
Dînd unor apelanți astfel de explicații, am fost etichetat de cîte cineva a fi ”ateu”, ceea ce este o altă insultă la adresa mea: nu sînt nici ateu, căci n-am fost niciodată robul lui ”teu”, acesta fiind un personaj-șmecherie inventat pentru înrobirea persoanelor și comunităților, el fiind numele Nimicului (inexistent). Deci, nu pot fi ”fără Nimicul inexistent”, ci Om adevărat, nu inventat de vreun Nimic din mulțimea infinită a zeilor și dumnezeilor.
Recunosc însă, dreptul oricui de a fi rob, precum și reversul: dreptul de a se elibera din robie.
23 aprilie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 8 aprilie 2016

Despre ORDINEA CANDIDAȚILOR

Stimați tovarăși,
Mă adresez Comitetelor județene ale Partidului Comuniștilor, deja constituite, precum și celor în curs de organizare, răspunzînd astfel întrebărilor care mi se pun din partea tovarășilor care se află în faza stabilirii ordinei în lista de candidați la alegerile locale și județene. În fapt nu spun nimic nou, ci doar repet litera și spiritul Statutului și Programului nostru, pe care consider că trebuie să le respectăm întocmai, căci noi sîntem un Partid al Comuniștilor (constituit din Comuniști), ci nu doar al unora care vîntură idei și teze comuniste.
Fiind un partid esențialmente democrat, vom pune în practică, prin candidaturile noastre (chiar și numai simbolice, în cîteva județe) principiul esențial al Doctrinei Comuniste: în organele Puterii trebuie să ajungă reprezentanții tuturor claselor sociale, iar cum noi reprezentăm clasele sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- cu un procent social de circa 85, acest procent trebuie să-l respecte, cu strictețe, listele noastre.
Așadar, rog pe Primii-secretari și pe Împuterniciții Președintelui partidului din județe să asigure ca în listele pe care le veți propune să fie primele opt candidaturi ocupate cu Țărani, Muncitori, inclusiv ciobani, șomeri, pensionari, iar în următoarele două locuri să fie plasați intelectuali. În felul acesta vom respecta legile noastre de partid al Comuniștilor, precum și, mai ales, succesul Oamenilor Muncii prin ei și pentru ei.
Eu personal, dacă voi candida, voi solicita să fiu plasat pe locul al zecelea, dînd șanse celorlalți nouă și în mod special votanților care să-și înțeleagă și să-și determine prezența și modul în care votează, dacă doresc în organul de Putere pe președintele Partidului Comuniștilor.
Iată de ce urez mult succes candidaților și în mod deosebit votanților, căci noi fiind pe liste, votarea se va transforma în adevărată alegere !
Vom realiza prima noastră victorie (chiar simbolică) înainte de împlinirea unui secol de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. 8 aprilie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 1 aprilie 2016

O LEGE FASCISTĂ

(Comentariu la informația despre un proiect de lege anti-democrată și chiar fascistă)
Numai niște retardați sau fasciști puteau iniția și propune o asemenea lege fascistă, Romînia fiind prima țară cu legi de esență fascistă și singura din lume unde nu poate funcționa un partid democrat.
Știm din 22 decembrie 1989, în urma puciului militar -care a predat apoi, în aceeași zi, Puterea clicii contrarevoluționare- că Romînia avea trasată o asemenea evoluție spre desființarea statului și a țării, chiar a Poporului. De aceea toți cei 3.831.000 de anti-comuniști peceriști, după ce și-au asasinat pe cei trei Comuniști, au rămas și sînt mereu la Putere, neîntrerupt din 6 martie 1945. Ei sînt autorii ridicolului proiect de lege, iar noi, Comuniștii, am fost, sîntem și vom fi neabătut, în ciuda măscăricilor, pentru apărarea Statului de drept democrat, independent și suveran, pentru Democrație, pentru existența partidelor politice ale tuturor claselor sociale, principii sfinte, în baza cărora Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne-a dat cîștig de cauză împotriva statului romîn care ne violase drepturi și libertăți fundamentale, garantate de Constituție, de Convenția Europeană și de Declarația Universală privind Drepturile Omului și Cetățeanului. Dacă niște retardați fasciști ne vor condamna pentru aceste aspirațiii ale noastre, acceptăm lanțurile, dar nu renunțăm la drepturi fundamentale. Tot pentru că am fost Comuniști, nu am fost acceptat în anticomunistul P.C.R. și am făcut pușcărie politică și în timpul regimului democrat !
1 aprilie 2016. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor
Extras din Lista Partidelor Politice95.  PARTIDUL COMUNIȘTILOR – înregistrat conform sentinţei civile nr. 26P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.15486/3/2015, în şedinţa publică de la data de 29.06.2015, definitivă prin decizia civilă nr.73 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. nr.15486/3/2015, în şedinţa publică din data de 10.02.2016.
Pentru vizualizare in format word click aici

NR. CRT. 95
 PARTIDUL COMUNIŞTILOR-  înregistrat conform sentinţei civile nr. 26 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.15486/ 3/ 2015, în şedinţa publică de la data de 29.06.2015, definitivă prin decizia civilă nr.73 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. nr.15486/ 3/ 2015, în şedinţa publică din data de 10.02.2016.
Sentinţa Civilă nr.26  P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 15486/ 3/ 2015 în şedinţa publică din data de 29.06.2015:
               Respinge cererea formulată de petentul PARTIDUL COMUNIŞTILOR  cu sediul în Curtea de Argeş, B-dul. Basarabilor bloc E2, sc.A, et.4, ap.12, judeţ Argeş reprezentat de membrii fondatori Georgescu Ana Maria  cu domiciliul în Oraşul Curtea de Argeş, str. Petreşti nr.1, judeţ Argeş, Nicolau Gh. Cristian  domiciliat în Oraş Curtea de Argeş, str. Ghioceilor nr. 35, judeţ Argeş şi Ilie F. Ion  domiciliat în Oraş Curtea de Argeş, str. Poştei nr.51, judeţ Argeş.
               Cu apel în 5 zile de la comunicare.
               Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.06.2015.

Prin certificatul de grefă eliberat la data de 16.02.2016, se certifică de grefa Secţiei a IV-a Civilă a Curţii de Apel Bucureşti următoarele: ”la data de 10.12.2015, pe rolul acestei instanţe s-a înregistrat dosarul nr.15486/ 3/ 2015, privind apelul declarat de apelantul - petent  PARTIDUL COMUNIŞTILOR reprezentat de Ungureanu I Gheorghe în calitate de preşedinte şi de membrii fondatori Georgescu C. Ana – Maria, Nicolau Gh. Cristian şi Ilie F. Ion, împotriva sentinţei civile nr.26 din 29 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.15486/ 3/ 2015, cauza având ca obiect : partide politice – acordare personalitate  juridică.
Prin decizia civilă nr. 73 A pronunţată la data de 10.02.2016, în dosarul nr.15486/ 3/ 2015, s-a dispus : Respinge excepţia de neconsituţionalitate invocată de apelantul petent, ca inadmisibilă. Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că: Admite cererea. Dispune înregistrarea petentului Partidul Comuniştilor în registrul partidelor politice ţinut de Tribunalul Bucureşti. Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică”.
               Certificatul de grefă susmenţionat a fost eliberat în 2(două) exemplare, la cererea petentului Partidului Comuniştilor, prin preşedinte Ungureanu Gheorghe, în baza delegaţiei anexate la cerere.
(reprodus din Lista oficială a Tribunalului București, 1 aprilie 2016)
Prof. Gheorghe UNGUREANU