luni, 29 iunie 2009

Nu-i "radem" pe adversari !

Deşi am mai scris despre aceasta, revin pentru că mai mulţi tovarăşi, membri de partid şi simpatizanţi,inclusiv membri ai altor partide, îmi cer să şterg unele comentarii insultătoare şi calomnioase, defăimătoare, la adresa (în aparenţă) a Partidului Comuniştilor, aşa cum am citit de curînd un comentariu al unei tipe otrăvite... În realitate sînt autodefăimări ale Burgheziei şi Moşierimii, autoarele progeniturilor de origine ... nobilă !
Stimaţi tovarăşi, atitudinea acestei tipe este specifică peceriştilor, indiferent cum îşi ziceau, fie comunişti, fie anti-comunişti, care, în toată perioada 1945-2009 nu au ştiut decît o singură formulă: să-i radă pe toţi ceilalţi adversari politici sau inamici; de fapt, peceriştii îi tratează drept inamici pe toţi adversarii politici ! Tipa respectivă aparţine, probabil, unei categorii social-economice care nu poate suferi democraţia -burghezi, moşieri, bancheri- sau este slugă a bogătaşilor, ceea ce îi justifică starea, iar replicile mojiceşti pot proveni de la degradarea generală adusă ca un mîl de dejecţii asupra unor tineri, prin nemuncă, droguri, alcool, disco-viermo-teci, sex deocheat şi alte destrăbălări.
De aceea toate găştile peceriste post-decembriste -care-şi zic "partide"- neagă, fiecare, pe toţi ceilalţi.
Noi scriem acest ziar în aplicarea corectă a doctrinei noastre şi a liniei politice exprimată de Programul şi Statutul nostru, a căror esenţă este foarte scurt şi simplu exprimată: NOI NU NEGĂM PE ALŢII, CI NE EXPRIMĂM PE NOI !!! Aşadar, scriem ce este important pentru clasele sociale pe care le reprezentăm: CLASA MUNCITOARE şi ŢĂRĂNIMEA !
Cum noi nu avem acces la mijloacele de comunicare în masă, orice critică publică provenind din partea adversarilor politici şi a inamicilor (aceştia din urmă fiind peceriştii, care au degradat şi apoi au trădat Socialismul, construind după aceea, cu abnegaţie, pricepere şi devotament ... Capitalismul şi Imperialismul !)ne este utilă, pentru ca cele 18.000.000 de votanţi să poată face deosebirea între NOI, Partidul Comuniştilor, esenţialmente democrat şi uman, şi EI, toţi ceilalţi, anti-democraţi şi anti-umani; ştim din folclor: FIECARE PASĂRE PRE LIMBA EI PIERE !
Vă pot spune că, din mai multe sute de autori de comentarii şi de apeluri telefonice sau directe, doar doi-trei seamănă cu tipa, motiv pentru care chiar mă bucur că s-a scăpat în ziarul nostru.
Aştept, stimaţi tovarăşi, oferte şi propuneri pentru candidatura noastră la PREZIDENŢIALE.
Jos Capitalismul şi Imperialismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
29 iunie 93

vineri, 26 iunie 2009

Republica Moldova - stat democrat !

Sînt din nou întrebat, cu insistenţă şi, de regulă, cu rînjete anti-comuniste, să spun dacă eu şi Partidul Comuniştilor considerăm Republica Moldova ca fiind stat şi anume stat democrat.
La ambele întrebări răspunsul este DA, iar aceasta nu este o simplă opinie, ci o constatare a stării de fapt şi de drept: Republica Moldova este un stat ca oricare altul şi, după cîte ştim, nu există nici o obiecţie în această privinţă, inclusiv din partea "partidelor" reacţionare peceriste care conduc Romînia după 22 decembrie 1989.
La cea de-a doua întrebare, cum am afirmat deja, răspunsul este tot DA, dar acest răspuns este contestat de găştile retrograde şi reacţionare, nu numai de pe teritoriul in extenso al fostei Dacii, dar şi din alte teritorii din Europa şi din lume, de pretutindeni unde sensurile proprii ale termenilor au fost înlocuite cu antonimele lor. Pentru cei care, însă, nu şi-au anulat cunoştinţele dobîndite în clasele primare, REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT DEMOCRAT, ceea ce este evident în mod elementar, căci este condusă de Partidul Comuniştilor care, spre a-şi împlini misiunea istorică în baza doctrinei comuniste, instaurează şi adînceşte, lărgind în acelaşi timp, în raport de rezistenţa forţelor reacţionare, regimul politic democrat.
Pentru a nu extinde argumentaţia, foarte simplă de altfel şi uşor de perceput pentru cei care au absolvit patru clase elementare, faptul că Partidul claselor sociale fundamentale este la Putere, ridicat prin alegeri, chiar organizate de forţele retrograde, este argumentul peremptoriu al caracterului regimului democrat.
Zornăielile, fornăielile, bîţîielile, mieunările, borăngăielile din 7 aprilie 2009 reprezintă o dovadă în plus că cei circa 0,00001 politicieni retrograzi -care dau foc instituţiilor şi stabilimentelor Statului, înlocuind lupta politică, deschisă şi sinceră- confirmă caracterul democrat al statului, motiv pentru care nu-l pot suferi.
Nemaiavînd relaţii cu Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi cu autorităţile Puterii şi Administraţiei de acolo, nu cunoaştem aspecte reale şi concrete ale vieţii social-economice şi politice, de aceea nu putem explica de ce, sub aceste aspecte, Republica Moldova este un stat democrat. Dar, dacă este adevărat că unii din conducătorii comunişti se îmbogăţesc din exploatare (legală), dacă nu există preţuri unice şi unitare, obligatorii, stabilite de stat, dacă funcţionează bănci, organizaţii şi întreprinderi particulare pe principiul exploatării, cu dobîndă şi ecart la voia patronilor, dacă întreprinderile de stat şi unităţile cooperatiste, de tip socialist, anterioare au fost şi sînt desfiinţate şi "donate" infractorilor - acestea sînt nu nmumai semne, ci garanţii certe că regimul politic democrat este abandonat, iar partidul comunist ar rămîne în zona-i specifică numai cu numele... Ceea ce, observăm, se întîmplă şi în case mai mari, iar aceasta se poate vedea imediat în scăderea participării la vot a alegătorilor şi, în acelaşi timp, reducerea voturilor date partidului care se mai numeşlte, încă, o vreme, comunist...
Credem şi sperăm că acestea nu sînt realităţi în draga noastră Republică Moldova, singurul stat încă democrat din Europa, iar apropiatele alegeri prezidenţiale ne vor aduce o clarificare, pentru care urăm succes Partidului Comuniştilor şi tovarăşului Preşedinte Vladimir Voronin !
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Terorismului Internaţional de Stat !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
26 iunie 93

luni, 1 iunie 2009

Vom avea candidat propriu la Prezidenţiale

Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) anunţă că Biroul Permanent al Comitetului Naţional a hotărît ca la alegerile prezidenţiale din acest an (care nu vor mai fi simple votări, dacă vom fi şi noi în liste !) COMUNIŞTII VOR AVEA UN CANDIDAT PROPRIU !
Acesta va fi, desigur, membru al Partidului Comuniştilor şi, fără îndoială, nu va fi pecerist, căci peceriştii continuă, mai ales prin CIOCOII lor, să fie inamicii noştri permanenţi (faţă de ceilalţi politicieni care ne rămîn adversari).
Candidatul nostru va fi susţinător devotat şi dovedit al regimului politic democrat, înlăturat la 22 decembrie 1989, luptător consecvent pentru organizarea politică a claselor sociale fundamentale - Muncitorimea şi Ţărănimea.
Ne aşteptăm la adversitate totală din partea celor aproape 40 de partide antidemocrate, toate peceriste, dar şi la simpatia şi adeziunea celor peste 85 % dintre votanţii ţării, oameni ai muncii grav afectaţi de victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale din 1989.
Candidatul comunist va reprezenta, va exprima şi va apăra interesele fundamentale ale maselor populare precum şi pe cele ale Poporului, Naţiunii şi Statului, va milita contra imperiului european şi pentru ieşirea ţării din blocul militar agresiv de tip terorist şi fascist, NATO.
Solicităm şi aşteptăm orice oferte de colaborare din partea oamenilor muncii, în primul rînd sub forma de echipe pentru strîngere de semnături şi de mici fonduri electorale. Comuniştii şi simpatizanţii, inamicii partidelor burghezo-moşiereşti, feudalo-ecleziastice, sclavagiste, teroriste, fasciste, etnice, imperialiste sînt aşteptaţi să ne contacteze pentru colaborare, direct la acest ziar electronic, la tel. 0745.056752 sau prin comitetele Partidului Comuniştilor din localităţi şi judeţe.
Precizăm că primim colaborări, cu titlu personal, şi din partea tuturor membrilor diverselor partide ne-comuniste, dacă ei, ca persoane fizice, se consideră comunişti, luptători pentru reinstaurarea unui regim politic democrat.
Biroul Permanent al Comitetului Naţional aşteaptă oferte şi propuneri nominale pentru candidatul comunist; propunerile pot fi făcute şi în acest ziar, cu prezentarea calităţilor celui propus, noi asigurîndu-vă că vom lua în considerare orice propunere sau ofertă.
Ştim că, dacă strîngem semnăturile de susţinere, candidatul comunist nu ar putea fi întrecut de niciun adversar, căci de partea noastră este mulţimea, iar ÎN POLITICĂ NUMĂRUL ESTE CEA MAI DE SEAMĂ CALITATE !
Jos Capitalismul şi Imperialismul ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
1 iunie 93