vineri, 7 septembrie 2012

În decembrie nu vor fi alegeri !


Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) denunță pregătirile abuzive pentru ”alegeri” parlamentare în decembrie 2012. Pregătite de găștile peceriste burghezo-moșierești, autonumite partide, aceste ”alegeri” nu vor fi decît, la fel cu toate cele de după 1989, simple votări la care nu vor candida decît reprezentanții a 10-12 % dintre alegători.

Aceasta deoarece partidul nostru sau candidațI independențI reprezentînd masele populare nu-și pot prezenta candidatura din cauza condițiilor discriminatorii prevăzute de legile care încalcă grosolan drepturile fundamentale ale cetățenilor, garantate de Constituție, de Convenția Europeană șI de Declarația Universală adoptată de ONU.

”Partidele” existente în Romînia nu sînt, în fapt, partide, ci găști de interese ale reprezentanților infractorilor, iar partidul comuniștilor sau independenții de stînga nu se pot înscrie în cursa electorală fiind blocați de birurile mari și condițiile insurmontabile impuse de legile anti-constituționale, în condițiile în care constituția însăși conține dispoziții contradictorii, retrograde și reacționare (fiind impusă de aceleași găști).

Masele populare știu deja și trăiesc sub povara consecințelor date de aceste realități sumbre, ceea ce se poate observa ușor din nivelul mereu redus al participării la votări, care scăzuse pînă la 36 %, existînd perspectiva de a ajunge în cădere pînă la 20 %.

În aceste condiții se impune, pe de o parte, mobilizarea comuniștilor din partid și a altora înspre candidaturi independente și, pe de altă parte, intervenția autorităților europene –care poartă vina comună cu infractorii interni pentru distrugerea țării noastre- pentru reglementarea generală a cadrului de organizare a partidelor politice și a alegerilor.

Este necesar, mai întîi, să se îndeplinească întocmai și urgent hotărîrea suverană a Poporului privind parlamentul unicameral, fără de care nu se poate legal face niciun pas înante. Abia după aceea să se adopte o lege corectă a partidelor politice –fără restricții și taxe abominabile- care să reprezinte toate clasele și categoriile sociale, ci nu numai pe ciocoii peceriști.

Pentru situația că nu se renunță la mascarada votării din decembrie, considerăm că singura modalitate a maselor populare -și în primul rînd este vorba de Țărănime și Muncitorime- de a ne exercita drepturile electorale este candidatura independentă, cu alternativa boicotării absolute a circului electoral.

Apreciem că orice alt mod de constituire a unui parlament ilegitim va determina o continuare a prăbușirii generale a ceea ce mai este din Stat, Țară și Popor.7 septembrie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU,

Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)joi, 6 septembrie 2012

Sesizarea Procurorului General

Partidul Comuniștilor (Nepeceriști), persoană juridică legal înscrsă ca partid -cu sediul în orașul Curtea de Argeș, strada Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, telefon 0745.056752, 0754678581, tel/fax 0248.722546- reprezentat de prof. Gheorghe UNGUREANU, avînd funcția de Președinte, sesizăm faptul, de extremă gravitate, că rezultatul Referendumului din noiembrie 2009, care constituie Ordinul Suprem al Poporului nu a fost aplicat, în sensul că nici pînă astăzi nu s-a organizat Parlamentul unicameral format din maximum 300 de Deputați, în ciuda eforturilor depuse în acest sens de Președintele Republicii.

Apreciem că acest abuz cade în răspunderea conducerii celor actuale două Camere ale Parlamentului (devenit neconstituțional) și vă rugăm ca, de urgență, să dispuneți luarea măsurilor legale împotriva infractorilor.
Urgența este dată de faptul că puciștii din iunie-august 2012 vorbesc iresponsabil de organizarea alegerilor ”parlamentare” pentru parlamentul care nu mai există, în raport de voința Poporului, căreia trebuie să i se supună, necondiționat, orice persoană fizică și juridică.
Vă solicităm ca, imediat, să dați publicității un Comunicat pentru a înștiința electoratul, partidele politice, precum și autoritățile Administrației (Președintele Republicii, Guvernul, Autoritatea Electorală Permanentă) despre depunerea acestei sesizări.

PREȘEDINTE,
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 5 septembrie 2012

Inițiativa păcălirii votanților


Un tînăr simpatic (dar nu cu ”charismă” cum cred unii) împreună cu o tovarășă fost Ministru și alți cîțiva, toți susținători ai Președintelui Republicii (ca și noi, dar din alte considerente), pricepînd că partidele ori găștile dumnealor nu mai pot primi simpatia votanților, au hotărît să organizeze o nouă Alianță care a fost prezentată a fi de Centru-Dreapta, renunțînd la intenția de început, numită simplu Dreapta, dar alianța va fi, desigur de Dreapta, așa cum sînt toate încropirile politice post-decembriste (cu excepția Partidului Comuniștilor)

Inteligența și diplomația, însă, nu pot ține loc de corectitudine și pricepere în politică, noul eșafod fiind sortit să se... sinucidă repede, după ce, realizat, el va adînci starea de dezastru a Țării și a Poporului, așa cum s-a întîmplat cu dispăruții PNȚ, diverse hăripi ale PNL și PNL însuși (dispărut în realitate în 2008 și care va fi șters din memorie în 2012)

Noua găselniță, susținută de întreaga propagandă peceristă (care-și zice ”presă”) și de toate clicile partidiste este creată pentru a salvgarda pe cea anterioară (PP-DD) după ce aceasta, lansîndu-se din prostie în prostie, nu va mai ajunge să intre în parlamentul burghezo-moșieresc, pentru că, totuși, voturile hotărîtoare aparțin celor MULȚI (care nu sînt ”milionari în euro” !).

Inspirată și condusă de un neavenit, dominat de frustrarea că n-a putut conduce țara decît doar cîteva săptămîni și avînd pe cap tichia de gunoi a Istoriei –PNȚCD- noua Dreaptă va sfîrși lamentabil, asfixiată între celelalte drepte, deghizate în diverse porecle de centru, centru-stînga sau chiar stînga, peste care tronează peceriștii, cu competența pe care le-o asigură experiența de peste 125 de ani

Se va dovedi rapid și ușor că inițiativa, cu marca MRU, nu are alt scop (și nici rezultat !) decît păcălirea votanților pentru încă o legislatură, pentru ca aceștia să lase în mîinile burghezo-moșierimii frîiele exploatării sociale, asupririi naționale, înrobirii religioase, toate conducînd spre înfăptuirea planului ocult de desființare a marelui Popor Dac.

Atenție, votanți ! Noi, cei mulți, nu avem șansă decît în propria organizare; pentru aceasta există Partidul Comuniștilor !

3 septembrie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU