vineri, 28 octombrie 2011

Dacă știrile (contradictorii) sînt reale, Conducătorul democrat al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Colonelul Muammar Al Quadhafi (am transcris numele așa cum și-a semnat cărțile) a fost de curînd asasinat de bandele de zăbăuci, aflați sub autoritatea morală și militară a conducerii fasciste a blocului agresiv NATO, în frunte cu Scaraosky, care dezonorează Președinția Franței lui De Gaulle... Cei neavizați, preluînd sugestiile de la asasini, cred -ca și în cazul celorlalte țări arate cu bombe de către Godzilă, Panama, Albania, Somalia, Irak, Iugoslavia, Afganistan, iarăși Irak, Tunisia, Egipt, Yemen, Siria...- că atacurile banditești în conținut și forme fasciste, patronate de conducerile agresoare din USA, Anglia, Franța ș.a., sînt determinate de goana după petrol a agresorilor, ceea ce nu este decît un efect, ci nu cauza. Cine se pricepe cu adevărat la politică știe că agresiunile fasciste, mai ales după anul 73 (1989), au cauze politice, nu economice; barbarii agresori știu că vremea Capitalismului și Imperialismului a trecut, dar în agonia sfîrșitului prefigurat, conducerile statelor agresoare încearcă să-și mai lungească boala. Regimul democrat din țările numite și din cele foste democrate din Europa de pînă în anul 73, le produc mari dificultăți prin caracterul molipsitor al regimului politic și prin evoluția spectaculoasă a economiilor socialiste care asigură creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, aceasta fiind împlinirea Legii fundamentale a Socialismului. De aceea, oriunde nu s-au temut de replici militare, agresorii fasciști au distrus statele democrate, le-au desființat economiile naționale și i-au asasinat pe conducătorii Eroi Naționali, unii deveniți Martiri mondiali, precum Generalul Noriega, Președintele Slobodan Miloșevici, Președintele Sadam Hussein, Președintele Muammar Al Quadhafi, între care -deși aparențele sînt altele- trebuie citat și Eroul nostru, Martir Național, Nicolae Ceaușescu... Gîndirea materialist-dialectică a Martirului Quadhafi, așa cum rezultă din ”Cartea Verde”, cu soluțiile de rezolvare a problemei democratice și a celei economice, constituind, după Autor, a Treia Cale - spre Socialism, precum și realizările excepționale în dezvoltarea economiei libiene și în ridicarea nivelului de trai al populației, în organizarea de stat în dificila societate libiană, cu puternice rămășițe feudale, au constituit cauze primordiale pentru care Martirul a devenit ținta fasciștilor, mai întîi prin serviciile secrete și apoi prin armele ucigătoare de tot felul, la care s-au antrenat toți agresorii, între care și-a înghesuit cîteva pîrțuri și conducerea despotică, feudalo-ecleziastică, a ceea ce se mai numește încă Romînia. Dăm o înaltă aprecierea Eroului Martir al Libiei Populare Socialiste și sîntem siguri că amintirea lui va rămîne vie în memoria Poporului Libian și va veni curînd timpul cînd lumina jertfei sale se va preschimba în monumente și statui. Glorie veșnică Eroilor care intră în Eternitate jertfindu-se pentru soarta Popoarelor lor! Moarte Imperialismului și Fascismului ! Trăiască Socialismul ! 27 oct. 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 23 octombrie 2011

Jocul de-a ”regele Romîniei” - supremă ofensă adusă Poporului Dac !

Nu mai menționăm faptul că, de facto Poporul Dac (poreclit de-o vreme ”romîn”) nu a avut, ca șef de Stat, decît un singur Rege: VLAD, Regele Daciei Unite (1064-1102) , Vlad însemnînd putere, așadar avea Puterea, dar era și puternic, așa cum va mai fi, peste 400 de ani, Vlad Țepeș, Voievodul Curajos, Viteaz și Drept, fără egal. Nu mai repetăm (am spus-o deseori) că Mihai, fostul rege, nu a fost, în realitate, Rege, ci figurină sau marionetă, dar acceptăm ca înțeleaptă și firească legea privind recunoașterea oficială a statutului foștilor șefi de stat, inclusiv pentru Mihai, din dinastia străină, impusă prin mîrșăvie, complot și crime, de o gașcă în care strălucește prin Întunecime Ion C. Brătianu, detronatorul făuritorului și simbolului Unirii - Alexandru Ioan Cuza, precum și, anterior, a strălucitului inegalabil revoluționar, Nicolae Bălcescu. Dar a folosi, în prezent, apelativele datorate unui suveran în exercițiu, vorbind cu sau despre un fost suveran, în auzul și pe cheltuiala Poporului republican, este o supremă ofensă adusă acestui popor, care știe că în vremea cînd fostul rege gîngăvea ca suveran, era victimă totală, neajutorată și nebăgată în seamă a relelor maxime: foamea, rîia și alte boli grave, păduchii, exploatarea socială și națională, analfabetismul, absența drepturilor elementare ale Cetățeanului și Femeii... Îi plătim, pe seama mizeriei prin care trecem după 22 decembrie, fostului suveran stipendiile legale, ba și cheltuielile ne-prevăzute de lege -pentru că așa vor guvernanții Contrarevoluției !- dar nu putem pricepe de ce nevasta fostului suveran este și ea ”regină”, căci s-a măritat cu un ex-rege ? De ce, apoi, fiicele fostului rege sînt apelate cu prințese și altețe, ba chiar și ofițerul devenit soțul uneia dintre fiice este și el... principe și alteță !!! În euforia acestei scamatorii ofensatoare și periculoase se lasă atras -ori îi place dumisale- și nenea Mizărescu, șef permanent al unei instituții importante a Statului, demolator al respectului datorat Poporului, mai ales că a bîțîit o vreme și în fotoliul de ... Prim-ministru ! Pînă cînd îi vom lăsa libere mîinile, cu care umblă prin valuta țării și meșterește -ilegal și nejustificat- medalii în scopul batjocoririi Poporului care îi plătește un salariu imens, din sărăcia sa ?!? Ar fi necesar ca organele competente ale Statului -așa nenorocit cum se află- să se sesizeze și, recitind articolele Codului Penal, să cerceteze aceste împrejurări stranii. Aș vrea să știu și dacă tovarășul cu pricina a bătut medalii -nu chiar cît roata carului !- și pentru alți foști șefi de stat, inclusiv (”post-mortem”) pentru Eroul-Martir Național, Președintele Nicolae Ceaușescu, cel care i-a lăsat ofensatorului, în Banca Națională, maldăre de Lei, Ruble, Dolari, Mărci... Sau poate se gîndește domnia sa a repune în circulație bancnotele și monedele cu efigia lui Mihai din vremea cînd plecam la tîrg cu traista plină de hîrtii spre a le schimba pe o jumătate de traistă de mălai ?!? Ce zic, oare, Președintele, șefii Camerelor Parlamentului, Primul-ministru, miniștri ?!? Sau și ei doresc să se încline Mujistății Sale ? Cerem abandonarea jocului ofensator ! Să respectăm autoritatea Poporului Suveran și a instituțiilor legale ale Statului ! (Chiar dacă avem multe reproșuri să le facem !) 23 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 21 octombrie 2011

PSDM - Miron Cozma, un nou steguleț sub faldurile menșevicilor

Simpaticul Miron Cozma, cu aliura sa de poet (eminescian, cel puțin ca podoabă capilară) și cel mai de seamă deținut politic post-decembrist, vrea să facă -așa de tîrziu și atît de esențialmente eronat !- primul pas în politică, pe care trebuia să-l facă acum 21 de ani... Dar, în loc de Politică - expresia Puterii, a apelat la Ciomag - expresia Forței, deci a Neputinței- cu toate consecințele dezastruoase, mai ales pentru persoana sa, dar și pentru masele populare, aduse de un egal în violență, primul ministru de atunci, care l-a întemnițat abuziv, Eroul minerilor fiind îmbrîncit în pușcărie, în fapt fără a fi judecat pentru faptele care i s-au pus în sarcină. Tot așa de nepriceput în politică este și acum, după ”universitatea” de 11 ani, căci nu știe că masele populare nu au nevoie de PSD, adică slugoii burgheziei care îi nimicesc pe muncitori cu lozincile acestora, esențe știute deja de oricine de la 1847, grație lui Karl Marx și Fr. Engels, cu teze desăvîrșit ilustrate și cu zdrobirea totală a menșevicilor de către marele, inegalabilul V.I. Lenin... Apariția tardivă și contraproductivă a lui Miron Cozma pe scena politică total viciată de contrarevoluție, va spori efectul negativ ”Dan Diaconescu”, determinînd o substantială sporire a voturilor risipite de către votanții Stîngii, astfel și mai mult rătăcite, cu consecința unei mai puternice sporiri a prezenței peceriștilor contrarevoluționari în Putere. În consecință, în următoarele două-trei legislaturi, cu echipe de tipul DDD-PSDM, ne vom îndepărta și mai mult de posibilitatea înlăturării contrarevoluției peceriste și a revenirii la construirea Socialismului. Comuniștii care vor înțelege aceste esențe sînt avizați că există și partidul lor, anume Partidul Comuniștilor (Nepeceriști). Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul ! 21 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 20 octombrie 2011

Sînt DAC din țara DACIA și vorbesc limba DACĂ !

Răsspund la întrebările unor persoane fizice adresate mie direct, în legătură cu recensămîntul populației din aceste zile; cei care mi le-au pus doreau, cred, să aibă un model sau un precedent (căci știau care este poziția mea). Nu recomand nimănui să facă la fel, dacă nu simte sau nu știe de ce și cum să declare. Eu voi declara pentru mine, din profundă convingere veche și permanentă: sînt DAC, din țara DACIA și vorbesc limba DACĂ !; nu sînt ateu, ci om liber ! Așa am declarat și la recensămîntulo anterior, iar în cărțile, articolele și studiile mele aceste idei reprezintă permanenta nedezmințită. Astfel, nimic din ceea ce gîndesc nu se potrivește cu atitudinea ciocoilor peceriști care construiesc, pricepuți și devotați, Capitalismul. Cu o excepție: voi declara, ca și pînă acum, că sînt de cetățenie romînă, căci, vrem-nu-vrem, țara -neabandonîndu-ne credința față de Neam, Glie și Limbă, ne considerăm Vatra încă Țară, chiar îmbrîncită în Mocirla U.E.- se numește cu porecla de acum 150 de ani. Trăiască DACIA ! 20 octombrie 95 Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 9 octombrie 2011

Susținem mișcarea anti-bănci

Toate lanțurile care îi țin departe de Libertate pe cei robiți religios, pe cei exploatați social și pe cei asupriți național -după 22 decembrie 73 (1989), poporul romîn poartă toate aceste juguri pe grumazul său !- sînt susținute într-un fel sau altul de o multitudine de bănci, toate aparținînd unor capitaliști particulari, interni și externi, cărora statul nostru, ajuns la starea de zonă geografică de margine și groapă de gunoi a imperiilor, le-a pus la dispoziție totul pentru exterminarea noastră, în cadrul genocidului practicat de contrarevoluție. Aceeași situație există și în alte țări, mai ales în cele din Europa, cu regim politic democrat pînă în anul 73 (1989), dar și în statele imperialiste și fasciste, cum ar fi USA, Anglia, Franța și altele. În aceste din urmă state, masele populare și în primul rînd păturile de săraci -aflați într-o sărăcie mult mai pronunțată decît în fostele țări democrate din Europa !- și-au radicalizat înaintea noastră conștiința de categorii sociale exploatateși au început lupta împotriva exploatării bancare. Noi susținem cu tărie această împotrivire față de bănci și furnizăm tovarășilor ridicați la luptă ideile pe care ar trebui să le pună în centrul revendicărilor: 1. Nicio bancă străină să nu fie admisă pe teritoriul național sau 2. Dacă asemenea bănci sînt admise, să nu li se permită, sub nicio formă, un ecart mai mare de 1 %, adică diferența dintre dobînda percepută de bancă pentru împrumuturile oferite și acordate și cea pe care o plătește pentru depozitele deponenților, să nu fie mai mare de 1 %. În felul acesta, infractorii cei mari ar renunța la exploatarea prin bancă -pentru că setea lor de îmbogățire este infinită. Fără bănci, exploatarea s-ar diminua, iar oamenii muncii ar respira mai ușurați. Partidul Comuniștilor susține cu tărie mișcarea anti-bancară, dar este clar că nu mișcarea aceasta este calea spre izbîndă, ci organizarea politică. Moarte băncilor capitaliste și imperialiste ! Trăiască banca de stat democrat ! Trăiască Socialismul ! 9 octombrie 95. Prof. Gheorghe UNGUREANU