joi, 29 decembrie 2011

Felicitare

Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) Comitetul Național Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! 29 decembrie 95 (2011) Către Toți Comuniștii Romîni De Ziua Republicii şi Anul Nou 96 ED, În numele Comitetului Naţional, al Biroului Permanent şi al meu personal, am onoarea şi plăcerea să Vă transmit felicitări tovărăşeşti şi urări de sănătate, pentru dv şi familie, să aveţi împliniri şi progrese pentru organizarea activităţii de partid şi pentru societate ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului

luni, 19 decembrie 2011

Condoleanțe Poporului nord-coreean !

În numele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), al oamenilor muncii din Romînia și al meu personal, transmit condoleanțe pentru familia tovarășului Kim Jong Il, conducătorul Partidului și Statului din Coreea Democrată, precum și pentru Partidul comunist, pentru oamenii muncii, pentru întregul popor coreean, inclusiv pentru cei mulți și năpăstuiți din Coreea de Sud, ocupată, care aveau în marele conducător din Nord un model de luptă împotriva fasciștilor ocupanți și o speranță vie ! Performanțele în dezvoltarea economică, în organizarea statului democrat, în mobilizarea oamenilor muncii la construirea Socialismului și apărarea Patriei au făcut posibil și succesul militar de excepție prin care Coreea Democrată a putut da peste nas bestiilor fasciste impelialiste care, de zeci de ani, o amenință cu război (uitînd pățaniile lor de acum 60 de ani...), meritul pentru aceste realizări revenind conducătorilor Kim Ir Sen și Kim Jong Il. Poporul nord-coreean, ca și oamenii muncii din Coreea de Sud, precum din Romînia și din întreaga lume dau o înaltă prețuire celor doi conducători și îi vor păstra la loc de mare cinstire pentru curajul și succesul realizat în apărarea și menținerea Socialismului; fie ca amintirea lor să dăinuie veșnic iar popoarele și partidele democrate să le urmeze exemplul ! Este de neînțeles însă, de ce conducerea atît a Partidului cît și a Statului trec de la tată la fiu; nu mai există alt comunist tot așa de credincios Cauzei ?!? 19 decembrie 2011 Prof. Gheorghe Ungureanu

sâmbătă, 10 decembrie 2011

Din nou despre înscrierea în Partid

Pentru că tovarășul Gheorghe Smaranda, înscris anul acesta în PC(N), precum și alți tovarăși, mă întreabă, direct, prin internet sau prin cunoscuți, cum să cunoască documentele de partid pentru a se hotărî dacă se înscriu sau nu, le răspund -cum am mai făcut-o deseori- că Partidul Comuniștilor este un partid adevărat, exponent al claselor fundamentale muncitoare -Țărănimea și Muncitorimea- ci nu o gașcă formată pe baza de interese egoiste -cum sînt toate cele multe sute de ”partide” peceriste. De aici rezultă că nu este nevoie să lălăim despre texte și preteste; cine este Muncitor sau Țăran, ori face parte din altă categorie socială care își asigură existența din muncă, cere adeziune sau trimite cerere în format și conținut personal. Sigur că avem Statut, Program,Cărți ș.a. cu tot ce interesează (care se pot trimite la cerere, cu ramburs), iar după înscriere, în cadrul organizației, se discută orice, se pot face orice propuneri, se pot aduce orice contribuții pentru atingerea scopului Partidului: înlăturarea Contrarevoluției și revenirea la un regim democrat, care să instaureze Puterea Democrată pentru construirea Socialismului. Aceste aspecte nu se discuită, nu se comentează. Nici NUMELE PARTIDULUI NU SE COMENTEAZĂ; noi am fost, sîntem și vom fi NEPECERIȘTI, iar PECERIȘTII SÎNT INAMICII NOȘTRI, pentru că au degradat Socialismul, l-au trădat și au săvîrșit Contrarevoluția anti-spocialistă, anti-populară și anti-națională, după care construiesc regimul despotic feudalo-ecleziastic, transformînd țara în colonie a imperiilor internaționale și mondiale. Special precizez din nou că baza întregii noastre ideologii și activități este DOCTRINA COMUNISTĂ, care este DOCTRINA LIBERTĂȚII TOTALE, COMPLEXE, DEPLINE ȘI DEFINITIVE, a cărei aplicare înseamnă obligatoriu ELIBERAREA DE SUB TOATE FORMELE DE ÎMPILARE: Robia religioasă, Exploatarea socială și Asuprirea națională; evident că NU ARE CE CĂUTA LA NOI cel care, fiind robit în orice fel, se declară mulțumit, își laudă stăpînul, dorind să rămînă Rob ! Partidul Comuniștilor este al Oamenilor liberi CARE LUPTĂ PENTRU A-ȘI MENȚINE ȘI ÎNTĂRI lIBERTATEA sau al Robilor care FAC TOTUL PENTRU ELIBERARE. Să ne amintim: ”Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor/ Merită să-l poarte spre rușinea lor...” Cred că este clar. Eu pot fi contactat de oricine prin telefon (0745.056752; 0248.722546), prin poștă (la sediul PCN din Curtea de Argeș), prin internet. Nu răspund la măscări sau idioțenii; mi-e milă de cei năpăstuiți și neinstruiți, îi detest pe telectualii tîmpitizați. Cu salutări tovărășești ! 10 decembrie 95 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 9 decembrie 2011

Regruparea ciocoilor

În cei 22 de ani de la victoria (vremelnică) a Contrarevoluției anti-socialiste, anti-populare și anti-naționale pe scena politică națională nu au activat, organizat și legal, cu foarte puține excepții (cum ar fi Ioan Rațiu), decît ciocoii peceriști cu și fără carnet, declarați in corpore anti-comuniști, ceea ce reprezintă, în fapt, recunoașterea permanentei lor atitudini reale, practicată nedezmințit de la 6 martie 1945 și pînă astăzi, cu precizarea că pînă la 22 decembrie își ziceau ”comuniști”. Fiind singura țară din lume în care Stînga reală nu poate activa, neavînd nici acces la organizare de sine și pentru sine pînă la Hotărîrea Curții Europene a Drepturilor Omului din 3 februarie 2005, în Romînia se practică cea mai aberantă utilizare a cuvintelor și expresiilor, în total dispreț față de proprietatea lor, iar dintre nenumăratele exemple putem ilustra cu cea mai de dreapta gașcă peceristă, P.S.D., care se autoproclamă și, în același timp, este criticată din afară că ar fi… de stînga ! Iar abilul (nu prostănacul, cu i-a zis, probabil chiar în acest scop, șeful lui cel mare) fost președinte al găștii, bătea pretutindeni toba, începînd cu 2008, cum că gașca sa ar fi de stînga, înveșmîntată în roșu (în exterior, la îmbrăcămintea-poleială), spre a-și atrage voturile celor astfel derutați; minciuna, însă, și-a scurtat mereu picioroangele, pînă la performanța că votanții cei mulți (63 %) nu s-au mai prezentat la votarea poreclită, fără nici un temei, alegere… Cei săraci și asupriți știu, din instinctul de conservare, că, vorba lui Bălcescu (citez din memorie), interesele celor mulți nu pot sta în siguranță în mîinile celor bogați, iar la ultimele alegeri –dacă Președintele nu forța nota cu găselnița referendumului- prezența la vot ar fi scăzut pînă la 20 % sau și mai mult. Tot așa de bine știu aceste adevăruri și conducătorii grupurilor de interese poreclite ”partide”, iar exprimarea disprețului popular față de acestea (urcînd, în sondaje, chiar oficiale, pînă la 82 % sau peste) a dat și dă multă bătaie de cap tuturor doritorilor de păstrare sau de obținere a privilegiilor, motiv pentru care, poate chiar în înțelegere tacită ori exprimată în secret, au hotărît să se regrupeze, spre a nu se ajunge, precum în anii 1996-2000, ca țara să fie guvernată de o coaliție în care prima gașcă avea voturile a … cinci la sută din votanți ! Semnele regrupării s-au materializat o dată cu apariția PDL., iar în 2008 numai pentru că PNL a făcut jocurile (cu reguli absurde și neconstituționale) acesta a mai intrat în parlament, deși poarta îi era închisă (cu succesul sub-minim în doar două județe !). Subțire și ros de aberații, PDL a avut nevoie de ruperea celui mai liberal dintre liberali, PSD, apărînd astfel UNPR, asociat imediat la majoritate. A urmat cea mai uluitoare apariție și ascensiune –care nu va ține mult- prin exploatarea cu vorbe goale, din partea unor bogătași, total străini de politica adevărată, a suferințelor celor mulți, sărăciți și creduli: PP-DD, în frunte postîndu-se (cine știe în slujba cui !) un nou poftitor de Președinție, chipeș, simpatic, bun și talentat jurnalist, Dan Diaconescu, total neinițiat în știința politicii. Spargerea bazei contrarevoluționare, aflată în jenă față de masele populare –PSD- continuă cu abilul prostănac, acesta începînd să creioneze proiecte încă neștiute de nimeni, menite, probabil, să îngusteze rezistența tradițională nu numai a poporului, ci și a conducerii tradiționale a PSD față de diriguitorii transoceanici ai nimicirii statelor naționale cu pofte de independență și democrație. Între timp se materializează visul altui ciocoi pecerist, marele deținut politic post-decembrist, Miron Cosma, prizonierul îngîmfatului ”Conducător al statului” din anul ”războiului civil”, 1999, și al Președintelui Emil, victima autodeclarată a … serviciilor. Stîpîn pe situație în urmă cu 20 de ani, lucea farul i-a obligat pe parlamentarii nealeși de nimeni să scandeze (bucuroși) ”Jos Comunismul !”, iar acum, chipeș, cu poză de poet, talentat orator, calm dar și înveninat, după caz, cu atîția ani de pușcărie, bogat, îi cheamă pe săraci într-un alt partid al muncitorilor și se proclamă viitor Președinte. Cînd va fi în Parlament sau la Cotroceni, va striga, fără îndoială, din nou –ca și Jucătorul de acum- ”Jos Comunismul !”… Regruparea continuă și se va prelungi mereu pînă cînd vor apărea Partidele reale, organizate pe singurul principiu corect în Politică, cel al claselor sociale. 4 decembrie 2011 Prof. Gheorghe UNGUREANU