miercuri, 25 aprilie 2012

Candidez la Președinte CJ ARGEȘ !

Am luat hotărîrea sî candidez la funcția de Președinte al Consiliului Județean Argeș și astfel votarea din iunie se va transforma în alegere ! Pentru prima dată după 1946 vom avea alternativă, deci alegere ! Va fi prima candidatură la această funcție a unui ne-pecerist și anti-pecerist, inamic permanent al ciocoilor peceriști, iar Consiliul Județean Argeș ar putea avea pentru prima dată un comunist în fruntea sa (în întreaga istorie, cunoscînd că toți peceriștii de pînă și de după 22 decembrie 1989 s-au declarat anti-comuniști). Ales de Oamenii Muncii din județ, voi promova din fruntea Puterii Județene interesele acestora, împotriva ciocoilor peceriști, împotriva bogaților jefuitori, împotriva infractorilor, în primul rînd a celor care s-au strecurat în toate funcțiile din organele statului, de unde exploatează, asupresc și înrobesc pe cei mulți ajunși șomeri, cerșetori pe drumurile pierzării din Europa și din Lume, obiecte de vînzare și consum, carne de tun pentru extremiști, teroriști și fasciști care ară țările cu bombe. Ca simbol al Puterii în Județul Argeș, voi milita, în calitate de Candidat și apoi ca Președinte al Consiliului Județean pentru redobîndirea demnității și verticalității Muncitorilor și Țăranilor – clasele sociale fundamentale ale Poporului nostru, disprețuite, fărîmițate și sărăcite sub Puterea Contrarevoluției, dobîndită în decembrie-cel-negru prin asasinat politic, urmat de peste 1600 de crime odioase și genocid practicat după 22 decembrie împotriva întregului popor. Îmi voi asocia o listă de candidați la funcția de Consilier Județean și, astfel, cei 85 % dintre votanți, Muncitori, Țărani, Funcționari, Intelectuali netrădători, Șomeri, Oameni-ai-Muncii fără locuri de muncă, desființate de burghezo-moșierimea care ne-a distrus fabricile și uzinele și a acaparat întreaga avere a țării, tineri cu studii dar fără speranțe, pensionari suspinînd pentru fiecare leuț primit ca pomană din propriul venit, toți aceștia vor avea, pentru alegere și pentru reazem post-electoral, un reper care să le aducă înseninare și lumină. Garanția acestei perspective poate veni, pentru cei care nu mă cunosc încă, de la întreaga viață pusă în slujba celor mulți și împotriva ciocoimii peceriste, împotriva burghezo-moșierimii, împotriva jefuitorilor post-decembriști, toți peceriști, cei care m-au făcut deținut politic în Socialism, fiind și în prezent singurul Deținut Politic din Romînia cu bunurile confiscate nerestituite încă: apartamentul, pușca și muniția de vînătoare, pămîntul (restituit parțial, dar cu acapararea restului neacaparat pînă în 1989 !), manuscrisele literare și politice. Sînt singurul Deținut Politic din Socialism, cu același statut și în prezent, cu două hotărîri de exilare (în 1974 și 1986), cu condamnările politice neanulate, dar cu alte ”condamnări” adăugate de poliția politică post-decembristă –CNSAS și IN-justiția post-decembristă- cu drepturile legale (de angajat, Deținut Politic, Victimă a represiunii peceriste, Revoluționar), chiar consfințite prin hotărîri irevocabile ale unor judecători –există, chiar în județul Argeș, și Judecători integri !- refuzate prin abuzuri și infracțiuni grosolane ale altor ”judecători” și de Administrație. Voi milita împotriva tuturor acestor fenomene și voi acorda sprijin nelimitat tuturor Oamenilor Muncii năpăstuiți pentru a se organiza împotriva Răului venit de la autorități, împotriva Terorismului-de-Stat, ca trăsătură esențială a comportamentului oficial al celor din Putere, Administrație și in-Justiție. Voi sprijini pe toți jefuiții prin Legea Dezastrului Național, am numit Legea nr. 18/1991, care a făcut zeci de mii de victime în toate localitățile județului. Voi fi port-drapelul luptei împotriva bandelor de infractori din autoritățile statului, astfel încît să participe la vot toți cei împilați și suferinți, adică 85-90 % din votanți, spre a transforma votarea din toamnă pentru parlament în alegere și să reintrăm pe calea Democrației, ducînd în Parlament un număr masiv de Țărani și Muncitori, pentru ca Talpa Țării să fie Fruntea ei ! Îmi pun la dispoziția Oamenilor Muncii întreaga mea capacitate; votîndu-mă, fiecare votant pe sine se votează ! Îi chem pe Țărani și Muncitori să mă contacteze și să candideze pentru funcțiile de Consilier (Local și Județean), Primar, Consilier Județean; telefonul meu este 0745.056752. Nu am averi; sînt pensionar, fără alte venituri; nu voi oferi votanților daruri umilitoare, ci doar Cuvîntul meu, Demnitatea și Verticalitatea Luptei pentru Dreptate și Adevăr, tot ceea ce înseamnă Viața mea ! Accept de la Măria sa Votantul care trăiește din Muncă, orice sprijin, căci acesta se va revărsa asupra celor care-i seamănă. Un îndemn ca Reper: Muncitori, Țărani, Funcționari, Intelectuali netrădători, Șomeri, Oameni-ai-Muncii fără loc de muncă, tineri și pensionari, votați pe cei care vă seamănă ! Nu risipiți votul pe cei bogați și nu dați nici un vot peceriștilor mincinoși și trădători, indiferent sub ce nume se ascund ! Vă urez și vă doresc succes ! 24 aprilie 2012, Prof. Gheorghe UNGUREANU, Candidat la Președinte CJ ARGEȘ

marți, 17 aprilie 2012

Efectul străzii - ZERO !

Eu știu -și toată lumea ar trebui să știe- că politica nu se face în stradă, ci în Partid ! Strada intervine doar în trei situații: 1. Cînd, datorită regimului politic extremist, terorist și fascist, nu există posibilitate legală pentru organizarea de Partide ale claselor sociale oprimate (în cvasitotalitatea statelor contemporane, aceste clase sînt Muncitorimea și Țărănimea) 2. Cînd situația claselor sociale fundamentale -care sînt, fără îndoială și fără excepție, exploatate în orice societate pre-democratică (antesocialistă)- a devenit extrem de dramatică, intrînd într-un proces de descompunere și exterminare și 3. Cînd categorii, clase sociale sau părți ale acestora vor să-și exprime satisfacții și mulțumiri față de conducere. Orice altă prezență în stradă nu are motivare și efecte politice, de clasă ori generale, ci numai de natuiră personală sau de grup (privindu-i pe cei care protestează în primul rînd pro domo sua. Într-un asemenea protest -însă cu profunde resorturi, motivații, expresii și ținte generale, esențialmente politice- am intrat, de trei ori pînă în prezent -și se continuă cu o prezență de două ori pe săptămînă- la sediul Prefectului din județul Argeș. ”Tocat” în două-trei ore de fiecare dată, Prefectul, afectat după primul ”spectacol”, a... coborît la mine și mi-a promis (nu era întîia oară în cei 51 de ani de procese cînd aud și citesc asemenea minciuni de la autoritățile ciocoilor peceriști) că sîmbătă după ora douășpe vin la dv. la Primărie și rezolvăm problema...; am așteptat ca năvleaga blidul cu linte (cum zicea Marele Președinte), dar Prefectul nu s-a prezentat și nici la spectacolul următor n-a dat vreun semn... Voi continua însă protestele pînă la soluționare sau pînă la moarte; cauza merită căci ciocoii peceriști -nemișcați din funcții de conducere de la 6 martie 1945- ne-au cotropit întreaga suprafață a Islazului particular Urechești din comuna Cicănești, județul Argeș, islaz pe care îl avem și l-am folosit permanent în devălmășie, fiindu-ne dăruit de Marele Voievod Vlad Țepeș (cu desen și act în Limba Dacă (poreclită azi Romînă) datînd de la 1456 (deci cu 61 de ani mai înainte de
Scrisoarea lui Neacșu de la Cîmpulung
. Țin la dispoziția doritorilor (mă refer la Comuniști sau la Presă) din țară și din străinătate înregistrarea video a
spectacolului
de la Prefectura Argeș. 17 aprilie 96. Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 15 aprilie 2012

Fătarea Spîrcului

Fătarea Spîrcului Poporul DAC –poreclit Romîn și scris, peste tot, de inamici și trădători, Roman- are –pentru prima dată după zeci de mii de ani pregătite condițiile –obiective și subiective- pentru dispariție care, în lipsa unui război vizibil, va apărea drept sinucidere. Sîntem singurul Popor, indiferent în ce țară trăim din vechiul nostru spațiu Dacic, Marele Stat DACIA, care are, în cvasitotalitatea sa o intelectualitate de Dreapta, anti-democratică, anti-națională, total tîmpitizată spiritual, caracteristici care se concretizează permanent și pretutindeni, nu ca manifestări private, ci prin activitatea cotidiană în toate organele statului –Puterea, Administrația, Justiția- prin laude pentru Robia religioasă, Asuprirea națională și Exploatarea socială. În diferitele mele lucrări am explicat, îndelung și repetat, aceste aspecte; de aceea acum mă voi referi la un singur aspect, fără a relua întreaga problematică a lui. Din brav popor, esențialmente nereligios, am ajuns, în cei 22 de ani de tîmpitizare diabolică, să îmbrățișăm și să lăudăm cu o impardonabilă demență nemaicunoscută în istoria omenirii, năstrușnica faună care mișună în jurul Spîrcului evreu, cea mai spurcată creatură din istoria omenirii, iar Romînia, ca stat, dacă și cît mai este stat, este singurul din lume aflat sub cîrmuirea unui total despotism feudalo-ecleziastic. O singură probă, dintr-o infinitate: în prezent există 18.700 de biserici (cele noi sau renovate sînt realizate cu bani de la bugetul de stat !), în vreme ce Altarul Național - Școala, pipernicită la rangul de troiță evreiască- are doar 4.700 de exemplare... În fiecare an, cu o permanentă schimbare diabolică, există o zi, în primăvară, cînd Robii religioși (cei supuși religiilor evreiești) sînt înnebuniți de un șir de ceremonii scabroase despre moartea și învierea Spîrcului, acel personaj inventat la 465 (chiar pe pămîntul Daciei) de către, desigur, un grec, devenit abominabil prin cele mai clare trăsături de caracter ale un pucăr desăvîrșit, neinstruit, blehăitor, debil și alinenat mintal, dar cu aere de despot, extremist, terorist și fascist, modelul Răului Universal, inamicul neegalat al Omului ca specie și al Umanității; comparați, spre a vă ilumina psihic, moral și mintal, cu desăvîrșitul Frumos Dacic, Făt-Frumos... Acel personaj hidos, a cărui fătare este tot așa de spectaculoasă, izvorîtă din mintea bolnavă a ”poporului ales”, căruia trebuie să-i facă din restul omenirii turma trebuincioasă, nu a fost încropit decît pentru și prin șirul nesfîrșit de Rele care fac din biblie cea mai spurcată și ofensatoare maculatură: insulte, calomnii, amenințări, incesturi, crime odioase, fratricid, patricid, genocid etc, etc, multiplicate de pretenția bezmetică de a fi acceptat ca fiu al unui tată abominabil și care, tot așa de mărginit și nărod, gîngăvește că e tatăl oamenilor (care l-au creat spre a se juca), dar nu a fost în stare nici să-i facă buni și nici să-i apere de Nefîrtatul (frate-său cel Rău)... Cum de este posibil un asemenea succes în numele unei caricaturi ? Mijloacele terestre, după opinia mea, nu pot explica decît parțial demersul... Poate că explicația ne duce cu gîndul căutării în altă parte. Să ne gîndim și să legăm între ele unele ciudate întîmplări recente : - La 22 noiembrie 1963, J.F. Kennedy, președintele USA, era hotărît să comunice omenirii existența unor contacte, datînd de peste zece ani, cu Extratereștrii; a fost asasinat înainte de a rosti un cuvînt (dar, din fericire, pentru Omenire, scrisese textul cuvîntării plănuite); - În războiul de cinci zile din Sinai (1967), cunoscîndu-se foarte bine raportul de forțe, nu se punea problema că evreii nu vor fi spulberați în cel mai scurt timp; dar toate cele 18 rachete lansate, una după alta, împotriva evreilor, au eșuat, ca un fîss, absolut inexplicabil, chiar la locul și în clipa lansării, sub privirile Președintelui G.A. Nasser și ale Generalului Ammer, catastrofă urmată de episodul tragi...comic în care cîte un soldat evreu ducea, cu o pușcă, în prizonierat, cîte o ... armată arabă ! - Nu lărgim aria exemplelor, dar notăm că evreii, fiind siguri că vor fi exterminați, pregătiseră ... revenirea Spîrcului care ar fi făcut, la vedere, ce-a săvîrșit în taină, cu acordul, desigur, al celor trei guverne deținătoare ale marelui secret: USA, URSS, R.P. Chineză... Iată pentru ce ar fi fost fătat Spîrcul și de ce îndobitociții îi cîntă acum la scăfîrlie, iarna și primăvara, despre naștere, moarte și înviere, obișnuiți fiind cu Mult iubite și stimate... 15 aprilie 96 (2012)