miercuri, 7 ianuarie 2015

Justiția - sclavă, nu putere !
Un (prim) lucru aproape… bine făcut: cuvîntul la ședința CSM, dovadă că aveți și consilieri mai bine orientați, dar, din păcate, nu aveți nici unul bun, deși v-ar fi neapărat necesar unul foarte bun, spre a suplini lipsa evidentă, aproape totală, a fondului aperceptiv despre Societate și, în primul rînd, despre Politică…
Se cunoaște, tovarășe Președinte, că ați chiulit nu numai la unele cursuri de specialitate, dar și la obiectele fundamentale de formare a cetățeanului licențiat (la facultate) și, în mod decisiv, nu s-au prins de dv. cunoștințele esențiale despre natură, societate și Gîndire din Gimnaziu și Liceu.
Dacă nu v-ar fi rămas străine sau dacă nu v-ar fi părăsit cînd ați avut proasta inspirație (ori să executați vreun ordin) să intrați în gașca de gunoi istoric numită ”PNL”, ați fi înțeles, așa cum ați făcut-o parțial (laudă Consilierului !) că ”justiția nu poate fi supra-putere”, dar nici putere, căci într-un stat nu există decît Putere la singular, acest substantiv neavînd plural (în politică).
Ați văzut cu cîtă țîfnă și cît de rapid s-au stropșit la dv. cei care cred că in-justiția post-decembristă, contrarevoluționară, ar fi… putere ! Dacă v-ar fi fost limpede (cum nu le este nici consilierilor dv, toți peceriști contrarevoluționari), ați fi avut la îndemînă și ați fi utilizat subliniind că Justiția este doar forță care are datoria ca, subordonată total și absolut Puterii, să soluționeze, cum dispune exclusiv Puterea (prin legi), litigiile produse de încălcările legii.
Ar fi fost momentul să puneți în discuție și ar trebui să elaborați un proiect de schimbare esențială a modului cum sînt selectați magistrații, care este în prezent contraproductiv și total periculos, scos definitiv, fără vreo excepție, de sub controlul Poporului, care este (sau nu este ?) deținătorul Suveran al Puterii pe care o exercită prin Puterea dată reprezentanților săi. Însă Puterea postdecembristă este esențial antidemocrată și absolut minoritară, exprimînd interesele unei cîtimi infime a populației – cel mult doi-trei la sută.
De aceea și de aici se impune prima sarcină a Președintelui care și-a asumat povara de a-i reprezenta pe cei 100 la sută ! Dar cum ne puteți cunoaște, reprezenta și apăra interesele ? Dacă nu chiuleați la cursurile fundamentale de formare a cetățeanului din gimnaziu, liceu și facultate sau dacă nu ștergeați totul din memorie o dată cu intrarea în gunoiul PNL, ar putea răspunde, fără să citiți textele pregătite: prin partidele politice ale fiecărei și ale tuturor claselor și păturilor sociale, toate cu acces liber garantat sever spre parlament !
Ați auzit vreodată aceste vorbe ? În timpul candidaturii și imediat după alegere, îmi păreați că ați reținut prima îndatorire: organizarea politică a țăprii, aceasta însemnînd o lege adevărată a Partidelor politice care să înlocuiască însăilarea peceristă din 1989, 1996, 2003.
Pentru a realiza un lucru… bine făcut însă, precis nu vă trece prin minte cum este posibil; totul este (eu sînt vechi și priceput politician, precum și deținut politic, nu dintre cei decorabili de dv) foarte simplu: constituiți o comisie pentru elaborarea proiectului de lege, formată din: un burghez (care să nu fie jurist), un moșier (nu jurist), un liber profesionist (nu jurist), un intelectual (nu jurist), trei muncitori și trei țărani, cărora să le puneți la dispoziție, ca personal tehnic, fără drept de vot, un secretar și unu-doi-trei juriști, cu termen de predare a textului perfect în zece zile; apoi vă răstiți la Putere: ”Parlamentul să adopte imediat Legea Partidelor”.
Eu mă ofer să vă consiliez. Altă dată despre MCV.
7 ianuarie 98

 Prof. Gheorghe UNGUREANU