joi, 15 aprilie 2010

Despotismul politic

Caracterul şi comportamentul pecerist al tuturor politicienilor "oficiali" devine tot mai profund şi mai evident, de la etapă la etapă, el atingînd culmi neruşinate sub patronajul Preşedintelui Traian Băsescu, sub care lista tiraniei peceriste -care cuprinde doar trei găşti, un bulf şi o căpuşă, PDL, PSD, PNL; UDMR şi PC- este deja complectă sau chiar prea... largă !
Pragul electoral minim de 5 %, pentru intrarea în parlament, este expresia primordială a esenţei antidemocratice a regimului politic contrarevoluţionar instaurat prin victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale, care a fost posibilă pe fondul războiului anti-romînesc din decembrie 72 (1989). Acest prag este o insultă grosolană, de tip sclavagist şi feudal adusă de lepădăturile peceriste la adresa multîncercatului Popor Dac de-a lungul mileniilor însîngerate de barbari şi despoţi care ne-au călcat glia străbună.
El fixează "dreptul" asumat prin monstruosul asasinat politic din decembrie, urmat de genocidul impus poporului, prin care nişte bezmetici trădători au instaurat şi au adîncit progresiv dictatura unei infime minorităţi; practic, reprezentanţii a circa 1-2 % din populaţia majoră a ţării, formînd casta îmbuibaţilor, toţi pecerişti, sînt singurii care deţin autoritar întreaga Putere, dirijînd, după chipul şi asemănarea lor, întreaga viaţă a poporului, prin Administraţie şi Justiţie.
Dar nici acest nivel de dictatură teroristă nu-i mai satisface pe nesătuii pecerişti, motiv pentru care nu mai pot suporta numărul prea mare de clici politice din parlament şi doresc, cu ardoare demenţială, cum rezultă din recentele iniţiative ale Preşedintelui Republicii, să nu mai fie în legislativ decît cam 40 % din reprezentanţii ruşinoasei
minorităţi a celor 1-2 % de îmbuibaţi, în fapt infractorii cei mari, denumiţi aşa de pitoresc chiar de către Preşedinte.
Pentru a le satisface poftele, Preşedintele cere ridicarea pragului minim la ... zece procente !!! Materializarea acestei demenţe incredibile i-ar scuti pe despoţi -în lipsa participării noastre la urne- de prezenţa în parlament a macaziştilor: P.N.L.(care, normal, ar fi dispărut în 2008, dar a intrat ilegal prin metodologia atribuirii locurilor, meşterită de ei, la guvernare), UDMR (uzurpatorul a peste 6 % din locuri), P.C., trenă şi căpuşă, lipită ori înfiptă, după împrejurări, într-un fund sau altul...
Iată cum, încă o dată, cel mai cuprinzător şi mai profund regim politic anti-democratic din lume îşi sporeşte aceste caracteristici, printr-un circ festiv pus în scenă prin televizoare de către Jucătorul suprem, devenit ... jucărie a marilor magnaţi.
Ceea ce justifică şi mai mult nevoia organizării politice a claselor sociale fundamentale - Muncitorimea şi Ţărănimea.
Jos Terorismul îmbuibaţilor ! Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
15 aprilie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 2 aprilie 2010

Va apărea Inamicul nostru ?!?

Un Comunicat semnat de tovarăşul Petre Ignatencu ne aduce ştirea că s-a constituit un Comitet de Reorganizare a P.C.R.
Aşteptăm de peste 20 de ani ca PCR să se arate la faţă, dar pînă acum nu a făcut decît multe sute de ...feţe burghezo-moşiereşti ! Diplomat, tovarăşul Ignatencu l-a arborat pe locul de sus pe tovarăşul Gheorghe APOSTOL care este cel mai de seamă dintre conducătorii PCR în viaţă, fost Prim-secretar al Comitetului Central, în urmă cu 55 de ani, personalitate remarcabilă care poate constitui un far spre care să se îndrepte speranţele unor comunişti, dar mai ales ale peceriştilor (care nu pot fi bănuiţi de a fi comunişti, întregul lor comportament de pînă la 22 decembrie şi de după aceea fiind al unor anti-comunişti).
De altfel, în frunte cu tovarăşul Ignatencu, nu cred că numitul Comitet de Reorganizare va materializa -în acest secol- speranţa noastră de a avea pe scena politică, chiar şi după 21 de ani, pe singurul nostru Inamic, P.C.R., alături de adversarii burghezo-moşiereşti.
Prevedeam această evoluţie în comportamentul tovarăşului Ignatencu din chiar momentul în care l-am cunoscut şi îi urez succes, deşi, ca ne-pecerist, nu ştiu cum va face faţă nevoii de a-şi asuma dezastrele pe care le-au produs peceriştii de la 6 martie 1945 şi pînă la 2 aprilie 2010. Ştiu că făcea totul contra Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi, de altfel, toţi colaboratorii săi apropiaţi mă avertizau despre aceasta; notăm că, este membru al PC(N), dar abia acum declară desfiinţarea propriului Comitet de organizare a unui Nou Partid Comunist.
Sperăm ca tovarăşul Gheorghe Apostol -simpaţia noastră de aproape şase decenii- să orienteze Comitetul şi apoi Partidul însuşi pe linia justă de reprezentare, exprimare şi apărare a intereselor oamenilor muncii, abandonaţi practic şi pînă în decembrie 1989 şi după aceea (în mod firesc) de conducerea statului şi a "partidelor" politice, toate, fără excepţie peceriste, formate şi conduse de către peceriştii trădători.
Nu uităm nici chiar asocierea tovarăşului Gheorghe Apostol cu trădătorii în semnarea acelui fîs contrarevoluţionar mîzgălit de "cei şase", printre care semnătura dumnealui este absolut impardonabilă !
În calitatea mea de comunist, deţinut politic în vremea în care PCR nu se deghizase sub numiri burghezo-moşiereşti, mă bucur că -a cîta oară ?- există curajoşi de două decenii care cred că vor putea răspunde întrebărilor multe şi grave ale Stîngii adevărate. Poate îi ajută şi tovarăşul Iliescu (în vreo funcţie de supra-preşedinte de... onoare) ?!?
Urez peceriştilor succes în reorganizarea partidului propriu !
Jos Contrarevoluţia peceriştilor, victorioasă vremelnic ! Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU
2 aprilie 94