luni, 20 februarie 2017

Lecție de... Patriotism ?

Toți cademicienii Romîni în viață au învățat definirea Patriei, precum și Patriotismul, în timpul regimului democrat (=Socialismul), dar așa s-au fixat de bine în memoria și în comportamentul civic al d-lor încît imediat după dezmățul din 22 decembrie au uitat totul ori l-au transformat în contrariu prin multe din gesturile publice și oficiale, dintre care cel mai dezastruos este –în ciuda responsabilităților majore și esențiale ale Academiei- abandonarea scrierii oficiale, susținută chiar de către ea însăși, la începutul adoptării, total nejustificată, a grafiei latine în locul celei tradiționale specifice (cea chirilică), utilizată timp de un mileniu (862-1862 i.m.). Supusă, poate inconștient, poftelor imperiale ale unor străini –care salivează privind la bogățiile Patriei noastre, la potența fără egal a cetățenilor (în primul rînd a oamenilor de știință), la poziția geostrategică excepțională și la istoria multideca-milenară a Daciei și a Poporului Dac- Academia a paralizat, prin hotărîrea din 1993, cel mai important element distinctiv al Poporului nostru, Limba, intoxicată apoi de nenumărate viituri pestilențiale. Importanța profund negativă a acestei ”condamnări la moarte” a Limbii Dace, poreclită Romînă, nici nu mai trebuie argumentată, motiv pentru care amintesc doar faptul că mari savanți ai lumii din toate punctele cardinale afirmă temeinic probat, că Limba Poporului Dac este prima limbă a Omenirii și se vorbește, în stadii diferite de evoluție sau de conservare, pe toate continentele, inclusiv în localități sau țări cu utilizare compactă masivă (precum statul Punjab din India, de către 80.000.000 de locuitori). Scoaterea lui î cel real –Împăratul Limbii Dace- din scrierea cuvintelor și înlocuirea cu caracatița străină â, scris fără diacritice de Academia însăși, reprezintă cel mai cumplit și devastator atac împotriva Patriei; lăsată fără specific, porecla șută a numelui Țării ne-a dus în imperiul lingvistic, în general necunoscut, al Romaniei, în istoria întunecată a fragmentelor din evoluția Dacă sud-dunăreană, ne-a vărsat în mulțimea de 10-15 milioane a zavragiilor europeni care –ce coincidență, ca incident istoric !- tocmai și-au pus, prin televiziunile Ramaniei, nou nume care să se înrudească ușor-ușor cu al Romanilor și -de ce nu, de vreme ce locuim împreună în același spațiu ?- și cu al Romînilor… Probabil o nouă ”școală ardeleană” va aduce și alte modificări substanțiale pe care, din nou, cademia le va tivi cu comunicate Patriotice care cheamă la… unitate a… dezbinării, aceasta pentru că distinșii oameni de știință –cu remarcabile realizări de frunte în ansamblul planetei- nu le explică demonstranților ce este Politica și cum trebuie practicată ea prin intermediul Partidelor care să disocieze societatea în trebuințele specifice, de clasă, pe care să le exprime neîngrădit fiecare, ci nu să le… unească în Turmă (cum le e drag unora care se visează… Păstor !). Chiar am auzit pe unii dintre Dv, distinși Savanți, că ar fi bine să unească într-un tot unitar cele mai de seamă antonime; ar mai supraviețui firma ”Academia Romana” ? Comunicatul Academiei pare frumos și este scris, probabil, prin 1964, dar publicat acum, fără a se ține seama că Poporul nostru a involuat masiv în cei 27 de ani de cădere programată, astfel că, spre bucuria unora, semănăm mai mult cu o… populație, deja nomadă, parțial. Propun Academiei, deținătoarea de vîrf a științelor și cunoștințelor, să definească –nu se admite plagiere, căci nu se atribuie diplome sau titluri !- într-un apel-comunicat public, primii 10-12 termeni de maximă importanță politică; mă ofer să-i sugerez o posibilă listă. Îmi pot permite un mic exemplu ”poeticesc” ? Iată-l: Patriotismul ? Sentiment ce nu se-afirmă, Ci prin fapte se confirmă; Vorbe goale îl infirmă, De rămîne-o simplă firmă, Lozincardă și… infirmă ! 20 februarie 2017. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 15 februarie 2017

Tovarăși Beneficiari, Adversari, Inamici

Deși am făcut permanent referiri la relaționarea noastră și a scrierilor noastre cu tot felul de cititori, există mereu între aceștia unii care dau replici de respingere (de cele mai multe ori nerespectuoasă). Dată fiind această realitate, mă simt dator să repet delimitările noastre esențiale: 1. Noi, Comuniștii, fie în numele nostru personal, fie al Partidului Comuniștilor, scriem numai pentru Tovarășii noștri, adică pentru membrii Partidului, precum și eventualii viitori membri, toți fiind Beneficiarii activității noastre prin esența statutară: reprezentarea, exprimarea și apărarea intereselor Oamenilor Muncii, în primul rînd ale claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea. Toți cei care nu se încadrează în această sferă pot să nu citească, iar dacă au făcut-o incidental, pot nesocoti: nu-i ating nici criticile și nici laudele noastre; ei nu există pentru noi și sînt liberi să-și îndrepte iubirea către cine o simt sau o doresc. 2. Beneficiarii, alții decît membrii noștri, vor fi toți cetățenii țării prin activitatea noastră ideologică și politică, mai ales atunci cînd vom fi prezenți în Putere sau în Administrație, iar cînd vom finaliza proiectele noastre de legi, vor fi beneficiari toți cetățenii, indiferent de clasa socială, așadar, inclusiv Burghezii, Moșierii și Bancherii, care vor fi apărați, în fața concurenților exteriori, prin măsurile promovate în interesul Patriei și al Propriului Popor. 3. Adversarii sînt și vor fi toți Competitorii care ne recunosc în aceeași calitate și relaționează cu noi în total respect. Noi recunoaștem, în acest climat, și o vom face permanent pe orice adversar care își declară suportul de clasă socială, așa cum o facem noi, chiar și -ori mai ales- atunci cînd vom fi majoritari în Putere și, astfel, vom organiza noi Administrația, singuri sau în colaborare cu unii adversari. Sub majoritatea noastră nu vor exista bălăcăreli și excluderi politice și ideologice (cu care sînt foarte obișnuiți peceriștii și par a se veșteji dacă nu le utilizează). 4. Inamicii noștri, actuali, trecuți și viitori, sînt peceriștii care nu acționează sub numele propriu; ascunși sub diferite numiri și porecle, ei vor fi crunt criticați, desființați de fapt, așa cum ne-au desființat ei pe noi (doar că nu-i vom duce la pușcărie, căci noi sîntem Comuniști, ci nu… peceriști anti-comuniști !). Îi vom accepta la colaborare numai dacă și după ce vor declara, fiecare pentru sine și pentru toți, de fiecare dată, pînă la sfîrșitul lumii: ”Sîntem lepădăturile peceriste care am degradat Socialismul, apoi l-am trădat, i-am asasinat pe conducătorii Eroi, după care i-am hulit cu hula care ni se cuvine nouă, devastînd tot ce a realizat Poporul, chiar sub conducerea noastră. Nu merităm, dar ne cerem iertare pentru lepădările noastre”. Știm că în internet nu există și nu scriu Comuniștii, decît cel mult unu la un milion. Dar cei care o fac și citesc mesajul nostru, pot să ne contacteze de îndată pentru a se înscrie în Partid; cine nu se înscrie, nu este, nu poate fi, Comunist. Aceasta deoarece noi trebuie să fim pregătiți pentru a candida la parlamentul viitor, cel mai tîrziu la 1 ianuarie 102 e.d./ 2019. Cum să vă propunem candidați, dacă nu existați ?!? Cu cele mai alese salutări tovărășești și urări de împliniri ! 15 februarie 100 e.d./ 2017. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

Ernesto Che Guevara

Medicul argentinian revoluționar, personaj interesant și fermecător, a slujit cauza revoluției cubaneze în rol de Comandant, sub comanda lui Fidel Castro Ruz, Comandantul Suprem, devenind Ministru, după victoria revoluției socialiste, ipostază în care nu s-a simțit bine și a plecat să ”haiducească” în Bolivia, cu o mînă de oameni. A devenit prototipul din Stînga al acțiunilor revolute de pe întreaga planetă; sub efigia lui de contrarevoluționar se pregătesc -de către Imperialism- și se desfășoară contrarevoluțiile, numite absolut impropriu, revoluții, de tip ”maidan”, din America Latină la Kiev, încercate și la București prin împingerea în față a tinerilor agresivi și sălbatici. Efigia lui Che este simbolul destabilizării, al exportului de Contrarevoluție; nu trebuie asociată cu Socialismul, cu revoluția socialistă, nici vorbă cu... Comunismul. De altfel, după 22 decembrie-cel-negru, în niciun text -inclusiv în internet sub condeiul anti-comuniștilor care își spun ”comuniști”- nici o dată (în afară de cărțile și articolele noastre) nu s-a folosit corect termenul Comunismul. El este propriu pentru societatea viitoare -poate peste cîteva secole- imaginată teoretic de Doctrina Comunistă, după ce în Putere vor fi majoritari reprezentanții Partidului Comuniștilor, instaurînd, astfel, Puterea Democrată. Din această Putere nu pot lipsi reprezentanții celorlalte clase/ categorii politice, dacă și cît timp în societate acestea vor exista numericește ca să poată duce în Putere cel puțin un Deputat.. Socialismul primar, inaugurat o dată cu debutul Erei Democrate, la 7 Noiembrie 1917, nu a evoluat corect în acest prim secol scurs deja, prin promovarea -impusă de existența și caracteristica specifică a Capitalismului și Imperialismului, agresivitatea- promovînd și astăzi simbolurile, nepermise în Politică, de luptă fizică: pumnul, ciomagul, pistolul, kalașnikovul - care nu au nicio justificare dacă legea țării permite organizarea politică. Deci, chemarea la ”maidan” prin prezența efigiei lui Che este contrară Doctrinei Comuniste, doctrină a Libertății Totale, Depline, Definitive, Unitară și Unică. La aceasta nu se poate ajunge cu kalașnikovul, ci cu organizarea politică. Unde apare Che, drumul spre Socialismul și spre visul pentru Comunism este blocat. Calea noastră, a Comuniștilor, are însemnele Muncii: Secera și Ciocanul; organizați, sub acest simbol, sînteți Comuniști. 15 februarie 100 e.d./ 2017. Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 14 februarie 2017

Un comentariu: CADEMIA

9 februarie 100 e.d./ 2017: Care Patriotism ?!? Cademia Romînă este cea dintîi între instituțiile statului denigratoare ale Poporului și Patriei; ea este cea care a tras apa peste Regele rostirii Limbii Dace - Î. De la aceasta pornind, totul este falsitate și lălăială (cum ne-a spus-o, dumirit -cam tîrziu- fostul Președinte Eugen Simion, pentru care îl felicităm !). Popoarele care își pierd rostirea și scrierea proprie -cum se întîmplă la noi după întunecatul an 1993- sînt împinse înspre Haos și Pieire, așa cum se petrece anarhic (dar bine organizat) în Romînia de 27 de ani. Distinși Nemuritori, aveți, desigur, merite științifice de mare importanță -pe care nu le putem cuprinde noi, muritorii- dar, fără îndoială, nu aveți Patrie, căci dv. constituiți ”Academia Romana” (ca în emblemă), chiar după multe-multe secole de la dispariția Romanilor; ce să mai vorbim ?!? Ați uitat că prima îndatorire -pe care v-ați impus-o în urmă cu 150 de ani- a fost APĂRAREA, ci nu desființarea Limbii Naționale... Apoi, distinși tovarăși, cum de ați uitat -toți v-ați instruit la bază în timpul statului cu regim politic democrat- ce este ”statul de drept” adevărat, adică cel democrat, insinuînd că cel despotic și retrograd, devastator al întregii agoniseli, de zeci de mii de ani, a Poporului Dac, acest stat post-decembrist ar fi ”stat de drept” democrat ??? Un asemenea stat ar îmbrînci, oare, țara (”Patria” !) în Oborul imperial al Europei ? Ne-ar pune Vatra la dispoziția blocurilor militare agresoare ? Ar instala în țară hoardele fasciste ale USA ? Și ar trimite cincimea tînără și viguroasă de cetățeni să devină ”sclavi fericiți” pe plaiuri străine ??? Pe ce lume trăiți, distinși savanți ? Cine v-a redactat Apelul peceristic și l-ați semnat ca orbii ?!? Cu înalt respect pentru instituția și titlurile Dumneavoastră ! 9 februarie în anul 100 al Erei Democrate (intrată în Istoria Omenirii la 7 Noiembrie 1917). Prof. Gheorghe Ungureanu (din Orașul Curtea de Argeș) Comentariul se referă la: APEL LA PATRIOTISM. Academia Română, mesaj către poporul român și instituțiile statului

duminică, 12 februarie 2017

D O I N Ă

Nori de ploaie se adună Dinspre Cluj spre Odorhei: Unii vor să ne impună Să jucăm cum cîntă ei. Minţile au luat-o razna; Umblă zvonul deşănţat Că-n Harghita şi Covasna Vor să facă "stat" în Stat ! S-a udat de lacrimi pragul; În Cristuru e prăpăd ! Imnul romînesc şi steagul Nu se-aud şi nu se văd ! Crişul, Mureşul, Tîrnava Poartă jalea în aval. Nesfîrşită e gîlceava; Nu e linişte-n Ardeal. Munţii stau să răbufnească; Fierbe galbenul podiş ! Vatra sfîntă strămoşească E tăiată-n curmeziş. Se anunţă o Furtună Cu efect devastator: Impostorii vor să pună Pe cultură sigla lor. Atmosfera prevesteşte Un pericol iminent ! Tot ce sună romîneşte Capătă un alt accent. Graiul nostru plîns pe vetre, Legănat de cărărui, E lovit mereu cu pietre Ca un pom al nimănui... Nu lăsaţi ca vorbitorii Altor limbi pe-acest pămînt, Să ne umble prin istorii Şi să muşte din cuvînt ! Neamul Romînesc nu piere; Dacii încă mai trăiesc ! Scoateţi steagul la vedere Şi-n Ţinutul Secuiesc ! De pe stîncile străbune Decebal ne dă curaj ! Faceţi imnul să răsune Peste Mureş, pîn-la Blaj ! Nu permitem celor care Se pretind aici stăpîni, Să ne calce în picioare Demnitatea de Romîni ! 12 februarie 2017

miercuri, 8 februarie 2017

Pentru o manifestație Politică !

Partidul Comuniștilor 8 februarie 100 e.d./ 2017 Să evităm repetarea Gunoiadei de la începutul Contrarevoluției ! Manifestația maidanezilor din Romînia riscă să degenereze periculos, pentru că cele două ”tabere” -ambele de dreapta, conduse din afara țării- chiar aceasta urmăresc; le-ar conveni de minune o nouă ”Gunoiadă”, pentru ca, pe acest fond, să ne poată sfîrteca Patria, speculînd nemulțumirile populației, din ce în ce mai multe și mai profunde. Dar nu tinerii -ne-frumoși și ne-liberi- din Stradă sînt principalele victime, ci mai ales cei care nu sînt în stradă, căci se află ”sclavi fericiți” pe meleaguri străine, cu alte Gunoiade. O explozie anarhică a nemulțumirilor (dirijată însă negativ la adresa Poporului) va determina consecințe extrem de grave, cu urmări istorice de necuprins. De aceea trebuie stopată orice manifestație anarhică (bine organizată de inamicii Poporului) și înlocuite cu justa și reala determinare politică, participarea, structura și conducerea actanților, precum și țintele critice, acestea nefiind, în realitate, Președintele și Guvernul, ambele instituite relativ corect, ci ”parlamentul”, care, în fond, nu este Parlament, ci o gașcă în care nu sînt reprezentați decît infractorii (și bogații cei mari care sînt subsumați în această noțiune). Certitudinea acestui mod de gîndire ne-o dă situația reală rezultată din votare: doar 38 % prezență la vot, din care ”parlamentul” constituit cu cca 30 % (celelalte voturi fiind sub ”pragul” banditesc). Așadar, este nevoie de reprezentare unanimă anti-parlamentară, la o manifestație calmă, frumoasă, respectuoasă, evident, legală, pe care s-o organizeze cei năpăstuiți de Contrarevoluție: acei 62 % absenți + cei respinși la poarta legislativului. Această reprezentare este asigurată 100 % de către cele 110 partide legal înscrise, cărora le transmitem din nou invitația de a-și onora mandatul politic pe care și l-au asumat prin înființare și înregistrare oficială. În acest scop ne repetăm disponibilitatea pentru inițierea organizării. Președinte al Partidului Comuniștilor, Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 7 februarie 2017

O inițiativă, pentru detensionarea situației politice

Am un proiect de manifestație totală –absolut pașnică și cu o singură revendicare- a celor 62 % dintre alegători care au fost absenți la ultima mascaradă (nu împotriva Guvernului și nici a Președintelui, pe care să nu-i băgăm în seamă), la clădirea unde funcționează anti-constituționalul parlament (Casa Republicii). Pentru aceasta trebuie să conlucreze și să conducă reprezentanții partidelor politice neparlamentare. În acest scop, cine este de acord, să-i contacteze pe Președinți. 7 februarie Prof. Gheorghe Ungureanu tel.: 0745.056.752

duminică, 5 februarie 2017

SCRISOARE DESCHISĂ

PARTIDUL COMUNIŞTILOR Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! Comitetul Național 5 februarie 2017 SCRISOARE DESCHISĂ -către Primul-ministru și Guvernul Romîniei și către Președintele Republicii- -spre știință: partidelor politice înregistrate oficial- Partidul Comuniștilor, reprezentînd interesele claselor sociale fundamentale ale Poporului nostru –clasa muncitoare și Țărănimea- urmărește cu atenție desfășurarea evenimentelor îngrijorătoare, la care populația a fost incitată de către autoritățile centrale ale Administrației, precum și de către unele partide politice, luînd act de invitația la discuții, cu tema acestor evenimente, pe care Primul-ministru a făcut-o ”partidelor politice”. Primul-ministru nu a precizat care partide sînt invitate la discuții, dar noi, ca în toți cei 27 de ani –de cînd a început distrugerea organizată a țării- nu am primit niciun semnal și ne este clar că nici Primul-ministru, nici miniștrii și nici consilierii săi nu știu că în Romînia există 119 partide politice, din care numai cîteva au intrat în parlamentul (care continuă să fie constituit ilegal), majoritatea covîrșitoare neavînd posibilitatea să activeze în public, datorită legilor despotice, anticonstituționale și discriminatorii. Strada, unde a fost chemată populația să se zbenguiască, în public, profitînd și de vremea frumoasă, cu susținerea materială a unor surse oculte (să sperăm că nu sînt… bugetare !) a adunat cam trei-patru sute de mii, zilnic, sau aceiași în fiecare zi și noapte, mulți sosiți în București din toate județele, avînd asigurate transportul, cazarea, masa și… recuzita scenică. Din ce clase/ categorii sociale sînt aceștia ? După cum relatează reporterii, inclusiv din interviuri, se pare că toate categoriile sociale sînt reprezentate, nemulțumiți fiind de la ultimul sărăntoc pînă la Președintele Republicii însuși, pe care l-am văzut învîrtejit printre zurbagii (deși dumnealui mai are cîteva case neconfiscate, încă). Admitem însă, de dragul autorităților de vîrf, că toți manifestanții sînt votanți de-ai celor două tabere ”războinice”, caz în care Primul-ministru va discuta cu reprezentanții politici ai lor. Dar dacă -așa cum se pare- acei porecliți ”tineri frumoși și liberi” (jumătate erau vîrstnici-vîrstnici și chiar frumoși în comportament !) aparțin celor 62 % care nu au fost prezenți la votare (căci votare a fost, ci nu alegere !), cine îi reprezintă la discuțiile politice ?!? Reprezentanții celor 38 % ?!? Dacă veți căuta răspunsul, acesta este unul singur: pe nemulțumiții cei mulți nu-i pot reprezenta partidele care s-au aciuat în parlament, ci tocmai celelalte 113 partide ! Iată de ce considerăm că Primul-ministru are obligația legală să invite la discuții TOATE PARTIDELE POLITICE ÎNSCRISE OFICIAL, conform listei existentă la Tribunalul București, căci doar acestea, împreună, pot reprezenta legal tot spectrul politic al țării. PREȘEDINTE, Prof. Gheorghe Ungureanu Adresa noastră: * poștală: Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, Romînia; tel/ fax: 0248.722546, telemobil: 0745.056752; * electronică: daciapcn@yahoo.com * ziar electronic: Pentru Socialism !

sâmbătă, 4 februarie 2017

SCRISOARE DESCHISĂ

PARTIDUL COMUNIŞTILOR Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! Comitetul Național 3 februarie 2017 SCRISOARE DESCHISĂ -către partidele politice înregistrate oficial- Partidul Comuniștilor, într-o îngrijorare ascendentă față de evoluția crescîndă a tulburărilor din Stradă, alimentate copios de grupările guvernante anti-politice (partidele parlamentare și susținătoarele Președintelui Republicii), reiterează adevărul știut de toată lumea privind rezultatul ”alegerilor” din 2016, anume că atît guvernarea cît și opoziția parlamentară –care vorbesc în numele Poporului- au obținut sub 15 procente din voturile care aparțin Poporului suveran, neprezentat la vot în procent de circa 70, aceasta pentru că, fără îndoială, nu și-a recunoscut reprezentanții între Competitorii electorali. Apreciem că, firesc, acest procent de abstinență este reprezentat de partidele neparlamentare (care s-au înscris ori nu în competiție). De aceea considerăm că acestor partide le revine îndatorirea și dreptul de a cere și a se prezenta la mediere cu Președintele Republicii, în numele societății, apoi cu Guvernul și Parlamentul (reprezentare la care niciodată nu s-au gîndit autoritățile Puterii și Administrației). Întru aceasta, Partidul Comuniștilor vă propunem tema unei întruniri urgente și dezbateri prealabile, anume Organizarea politică a țării, care să se încheie cu: 1. un Comunicat (sau Acord) comun, 2. un proiect de lege avînd aceeași temă și 3. un program concret de elaborare și aplicare a legii, astfel încît în șase-șapte luni totul să fie realizat, pentru care, după confirmarea acceptării de către dv., vă voi transmite proiectele pe care vi le propunem. Sugerăm ca fiecare Partid să fie reprezentat la întrunire de 1-2 persoane (conducătorii nominali sau înlocuitori cu depline puteri) și fiecare poate să expună drapelul și simbolul (proprii). Așteptăm și oferte pentru găzduire, inclusiv cu asigurarea cheltuielilor (în raport de posibilități). Întrunirea ar putea avea loc la Curtea de Argeș, cu o durată de trei-patru ore (cu sau fără accesul Presei). Notăm principiile care să guverneze întrunirea și materialele adoptate: - fiecare partid este invitat să declare categoria/ clasa socială pe care o reprezintă; - respect (în conținut și formă) desăvîrșit de la fiecare pentru fiecare și pentru toți, inclusiv referitor la peceriști, chiar dacă pentru unii aceștia ne sînt inamici; - indiferență față de cele două grupări aflate în conflict stradal; - partidele parlamentare nu au acces la întrunire; ele pot achiesa și subsemna ulterior documentele elaborate de noi. PREȘEDINTE, Prof. Gheorghe UNGUREANU -------------------------------------------------- Adresa noastră: * poștală: Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, Romînia; tel/ fax: 0248.722546, telemobil: 0745.056752; * electronică: daciapcn@yahoo.com * ziar electronic: Pentru Socialism !

joi, 2 februarie 2017

COMUNICAT

PARTIDUL COMUNIŞTILOR Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! Comitetul Național 2 februarie 2017 C O M U N I C A T PARTIDUL COMUNIȘTILOR, profund îngrijorat de situația explozivă creată în stradă prin incitarea populației la proteste stradale neautorizate și necontrolate (legal), în numele maselor populare pe care le reprezintă, aduce la cunoștință următoarele: De 71 de ani în Romînia nu au avut loc alegeri pentru constituirea Puterii, ea fiind asumată în mod samavolnic de către PCR, fie în numele propriu afișat (pînă în 1989), fie de către același actant politic, dar cu numele ascunse sub zeci și sute de numiri, inclusiv ale gunoaielor istorice, PNȚ, PNL, PSDR… Toată activitatea fiind bazată pe Minciună, Intimidare și Forță –instrumente utilizate curent după 1946- la care s-au adăugat uneori și crime (ca în decembrie 1989 și după aceea, cu victime cunoscute: Vasile Milea, Nicolae și Elena Ceaușescu, Virgiliu Cătălin Zbăganu, Virgil Săhleanu, alții în Piața Victoriei, Valea Călugărească și Stoenești), țara a rămas neorganizată politic, situație față de care Mamutul PCR continuă să-și bată joc de popor, prin reprezentanți de tip caricatură: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Johanis, Petre Roman, Mizărescu, Ciorbă, Vasile Radu, V.V. Ponta, T.R. Ungureanu, Ciocloș… cazul cel mai grav constituindu-l cetățenia străină a unor parlamentari, miniștri, prim-miniștri și chiar (!) președintele republicii. Lipsa reglementării constituționale a organizării politice a determinat reducerea treptată a participării la votare (neexistînd alegere), iar găștile peceriste, autoproclamate partide, au guvernat țara cu procente favorabile infime (PNȚ cu 5 % din numărul alegătorilor înscriși în liste, în perioada 1996-2000), iar acum guvernează cei care au obținut 17 %, în vreme ce în opoziție sînt cei care au obținut 15 %, de partea acestora fiind și girantul pentru președintele Republicii care (în 2014) a obținut cam 19 procente… În aceste condiții, taberele de peceriști din cele două grupe de găști nu știu ce înseamnă adversitate politică, ei fiind între ei inamici, iar adversarii, tratați ca inamici, inclusiv penali, reprezintă partea prostimii, adică cei 68 %, nebăgații în seamă sau respinșii, în baza unor reglementări nerușinate prin anticonstituționalșitatea lor. Parlamentul nu are interes, guvernul cu atît mai puțin, președintele republicii (care nici nu știe că țara pe care o trage de căpăstru este Republică), nu pricepe nimic din nebuloasa numită Politică și se vîră printre zurbagii să strige HUUOO la adresa guvernului pe care abia l-a numit… În acest climat ”războiul”, care este încă o metaforă, cunoaște tensionări ascendente, deja periculoase, tocmai în momente tragice, dramatice, în care un război real se află la poarta noastră… Normal că toți competitorii cei numeroși în afară de cei care au pătruns în parlamentul ilegal, condamnat de Popor la Referendum, precum și cei care au votat CONTRA prin absență (62 %) sînt excluși din treburile de stat de interes național de către categoriile de minoritari menționate, dar girantul funcției de președinte al Republicii nu înțelege și nici nu știe ce este aceea mediere, crezînd că aceasta constă în sprijinirea găștilor guvernamentale, numite ONG care nu au altă preocupare (parcă ar face parte din BOR !) decît să pape bugetul. Considerăm neapărat necesar ca, de urgență, Președintele Republicii să convoace toate partidele politice existente, pentru mediere, celor parlamentare acordîndu-le încredere de 38 % (cît au obținut voturi), iar celor neparlamentare diferența de 62 %, tema discuțiilor fiind principii și texe de organizare politică a țării, cu elaborarea unui text scurt, de o pagină A 4 întitulat ”Legea organizării politice a țării”, pe care să o voteze de urgență parlamentul, toate activitățile importante fiind suspendate pentru o perioadă de două-trei luni pînă la organizarea partidelor politice adevărate (în locul găștilor actuale), iar în următoarele trei-patru luni să se organizeze alegeri parlamentare. PREȘEDINTE, Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 1 februarie 2017

Cătușele Globalizării

24. Sexul în public. Fără să facem referiri la practica din unele țări sau zone geografice, chiar și din Europa, evidențiem caracterul moral/ imoral al sexului în public, pentru că el definește esențial modul de a gîndi și comportamentul unor comunități mari și națiuni întregi. Notăm mai întîi că există țări (spre exemplu la eschimoși) în care soții se simt onorați să-ți ofere pe soțiile lor tinere și frumoase, cînd ești în vizită, pentru a împlini o partidă de sex chiar în patul lor conjugal, iar un refuz (explicat, desigur, prin precepte de moralitate care te caracterizează) i-ar demoraliza și chiar ar fi interpretat la o ofensă. În alte țări (din Asia de sud-est) tinerele fete care urmează să se căsătorească, sînt prezentate, în prealabil, la șeful cultului religios din sat –care poartă supranumele (nu știu dacă este corect și frumos tradus) de ”găuritor”, iar în alște țări, tot din acea zonă geografică, există un cult oficial, familial și personal pentru organul (masculin) de copulație, prezent prin sculpturi, picturi, desene, fotografii, pretutindeni, pe case, pe alte clădiri, în parcuri, pe străzi, statuete, mai mult decît sînt expuse drapelele naționale în țări aflate în stare de maximă efervescență patriotică. La noi, Poporul Dac a ținut în mare și strictă reglementare morală -și nu numai- relația sexuală ca pe cea mai strictă intimitate, condamnînd aspru orice abatere. Argumentele și probele folclorice, datînd de mii și mii de ani, sînt și multe și concludente în sensul menționat, iar tinerele fete sînt, în mod tradițional, aspru certate, nu numai prin cuvinte, dacă la căsătorie se dovedește că nu au fost… cinstite, fiind ”restituite” părinților cu maximă ocară, iar pentru revenire la soț erau necesare mari ”despăgubiri”. După anul intrării în Noaptea Neamului Dac (100 e.d./ 1989), la noi s-au prăbușit toate aspectele existenței, o dată cu vandalizarea și distrugerea materială a economiei naționale; la un post de televiziune am văzut cum o nerușinată de prezentatoare (redactor, ziarist, moderator) a înfruntat-o dur pe o adolescentă care și-a declarat numele și vîrsta (12 ani) punînd o întrebare destrăbălatei care a bombardat-o cu zbierătele: ”Cum, ai 12 ani și nu ți-ai început viața sexuală ?!?”. Poarca este și acum la acel post, motiv pentru care vă invit să vă imaginați gradul de moralitate al conducătorilor și patronului (ce cuvînt oribil !). Acum, după mulți ani, toate mijloacele de comunicare în masă, deci publice (acest termen este utilizat total greșit de către politicienii post-decembriști, învățămîntul nefiind public, ministerul, inexistent, nefiind public, autoritățile, lipsite de autoritate, nefiind publice, ci de stat !) prezintă permanent și din abundență, scene, povestiri, referiri, informații cu conținut sexual și pornografic, întîietatea fiind preluată de la televiziune de către internet, devenit adevărat focar de promiscuitate. Receptivi, cuplurile, chiar la prime sau întîmplătoare întîlniri, practică raportul intim în parcuri, pe iarbă, pe bănci, inclusiv la școală, în grupuri sanitare, în oraș, pe stradă, în autoturisme, pe plaje etc fără nicio opreliște, de nici un fel, ceea ce se întămplă, la orice nivel, și în spații oficiale, cu acces principial pentru public, depravarea devenind elemente de bravură și de apreciere. Așa știn de un prim-ministru care face sex în rezerva biroului său, așa știm de Bil și Monica, satisfăcîndu-se chiar în biroul oficial al Președintelui USA, iar nevasta ”înșelată” i-a apreciat și lăudat virilitatea saxofonistului…. Toate aceste abateri de la moralitate, bun simț, reguli igienice și de orice altă natură, sînt încurajate de formațiuni imperiale și de elementele pregătitoare ale Globalizării, deoarece ele pun peste popoare pecetea descalificantă de depravare, iar dacă ai ștampilat un popor cu această amprentă, nu mai este mult pînă îți intră singur în coteț… Popoarele cu respect pentru castitate și moralitate, cum este Poporul Dac, trebuie să-și găsească resursele potrivite pentru a respinge asemenea înjosiri dezastruoase, impardonabile și, poate, iremediabile. 1 februarie 100 e.d./ 2017 Prof. Gheorghe Ungureanu