luni, 21 aprilie 2014

Anti-ziariștii își apără… prototipul
            Am scris deseori (în articole și în cărți) că, după decembrie 73 (1989), în Romănia nu există ziariști și toate miile de maculaturi scrise ori vorbite mi-au conformat convingerea, zi de zi, ceas de ceas în toți cei 25 de ani ai Beznei post-decembriste.
            Confirmarea și certitudinea ei erau clare chiar din 22 decembrie cînd ziarele ante-decembriste -Scînteia, Romînia liberă, Scînteia tineretului- s-au dovedit a fi expresii ale propagandei peceriste, esențialmente și totalmente trădătoare, în frunte cu marii poltroni Ion Cristoiu, P.M. Băcanu, Chireac, la care s-au adăugat C.T. Popescu, S.R. Stănescu…
            De la o vreme a apărut o hățăitoare neobosită care a preluat de la toți răii hățurile bolboroselilor, autoîntrecîndu-se cu Firea, eu neavînd vreodată –în ciuda încercărilor temerare- tăria să rezist măcar o dată, auzind-o, pînă la sfîrșitul frazei; era clar că s-a format sub pulpana Secției de Propagandă, deși este posibil ca Ziua Neagră să fi prins-o cu cravată-de-pionier sau, poate, utecistă; dacă a avut vîrsta, nu se putea să nu fie… prima !
            Dotată din plin cu calitățile anti-speciei, trecînd în galop -și unsă cu grăsime de gîscă- prin clasele gimnaziale, a ajuns rapid să fie văzută ca un prototip de cum nu trebuie să fie ziaristul normal. Și astfel, secția palavragiilor de sub cupola înaltă a tovarășului Iliescu a recrutat-o și a împins-o în parlamentul contrarevoluției unde cea mai retrogradă și reacționară gașcă peceristă –FSN-PSD, desăvîrșirea dreptei ridicole și isterice- săvîrșește, cu pricepere, talent și devotament, distrugerea a tot ceea ce Poporul Dac a realizat, eroic, nu numai în cei 50 de ani ai regimului politic democrat, ci chiar în întreaga sa istorie cunoscută.
            Prototip de anti-ziarist, ca orice Fire firoscoasă, a intrat în jocul bezmetic dirijat de stăpînii clanului principal al Ciocoilor peceriști, cărora le face jocul, învîrtindu-se ca un titirez impulsionat din afară de lîngă prim-ministrul Poantă, cel care se baricadează, desființîndu-se și denigrînd Statul, într-o unitate militară, unde speră să nu mai poată fi urmărit și, eventual, nici arestat…
Hățăie provocator sperînd ca Președintele s-o bage în seamă, apoi  ”pac” cu plîngere penală spre a deturna alți nehotărîți să-și pună votul pe lista pierzaniei celei mari la votarea lipsită de alegere de la 25 mai.
            Nu gestul Firei nefirești ne atrage atenția, ci a camarazilor din breaslă care, tot ne-ziariști, se compactează imediat în corul apărării prototipului, formulă exersată și în cazul neajutoratului Pleșu, care nu mi-a stîrnit niciodată vreo apreciere încă din timpul regimului democrat cînd umplea paginile revistelor cu clăbucite bîlbîieli necitibile, pentru ca, după decembrie, să se pretindă... dizident, exact cum marele Secretar al CC, Prim-secretar de Județ, ministru, director general etc s-a autoștanțat ”marginalizat” și ”surghiunit”, aceasta din urmă cam pe merit, căci a fost, sărmanul, de adevărat, în ”Поход на Москва… в Университeте !”… Poate acolo a învățat, împreună cu Gîrbaciovul, cum se trădează, discret dar profund, Socialismul și Doctrina Comunistă, schimbate pe hîrîiala menșevică și, în esență, pe anti-democrația capitalistică…
            Devotată magiștrilor de acest tip, Firoscoasa pîrțîie plîngeri iar tagma, în loc s-o apostrofeze –căci ziariștii adevărați, chiar auto-numiți Cîini, nu latră, ci atenționează calmi, echilibrați și respectuoși- se solidarizează cu ea, în loc să-i arate obrazul neobrăzat… Dar n-au cum, fiindcă în 25 de ani de Destrăbălare nu s-a văzut nici un ziarist prin maculaturile post-decembriste, pe unde nimeni nu știe că ziariștii adevărați (din afara propagandei partidice), nu acuză, nu laudă, ci oglindesc realitatea, lăsînd cititorului deschisă calea pentru acceptare sau respingere ! Exact cum nu face anti-presa post-decembristă, plină de bălăcăreli josnice și înjositoare poreclite… pamflet !
            Este aceasta expresia ”libertății” capitalistice de a voma în public veninul actoricesc aprovizionat și susținut prin recompense grase de mercenar, ci nu prin simț justițiar; dovadă că la nicio emisiune a zecilor ori sutelor de posturi TV, nu a apărut vreodată vreun reprezentant al Stîngii, în cei 25 de ani de Dezmăț, toate avînd porți deschise permanent și exclusiv pentru clevetitori și clăbucitori ai Dreptei, singura prezentă pe arena deșănțatului circ politic pecerist.
16 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 18 aprilie 2014

Eu cu cine votez ?
Eu cu cine votez ?!?” (II)

            Dacă n-ați fi deturnați de la cele firești, dv., votanții care întrebați ”Eu cu cine votez ?!?” –este vorba evident de cei aproximativ 90 % dintre cetățenii majori ai țării, căci ceilalți, infractorii bogați și slugile lor nu întreabă niciodată- ați ști precis răspunsul, pregătit chiar de dv. zi de zi și nu v-ar tulbura prezența pe scena politică a țării a acelor reprezentanți ai infractorilor bogați, găștile peceriste, unicat singular al tuturor celor 25 de ani ai Contrarevoluției, apărute în aproape o mie de forme și formule, începînd cu ridicolul FSN, adică Formula Stingerii Neamului, pe explicația adevărată.
            Dar dv. sînteți complect rătăciți, prin ventuzarea la televizor, care v-a scos din funcție toate mijloacele de cunoaștere reală a Naturii, Gîndirii și Lumii –simțurile firești, analizatorii, gîndirea, memoria, partea pozitivă, dinamică, a creierului- lăsîndu-vă pradă bestialelor instincte primare; ați devenit astfel Robi ai celei mai spurcate șmecherii din istoria Omenirii –religiile- și ai dorinței de resălbăticire prin deviații de la specificul speciei –mai întîi de natură sexuală- toate cumplitele boli sociale –religia, fotbalul ca spectacol, lupta pentru existență, sexul deviat și deviant- pregătindu-vă pentru trecerea la o altă specie, coborînd în bezna timpului istoric cu peste un milion de ani…
            Este incredibil acest adevăr despre care eu cred că nu-și va face efectele totale, pentru că noi, Poporul Dac, cel mai vechi și primul civilizat (și civilizator) din Europa, vom supraviețui și acestei încercări cumplitisime. Deși dv. nu vedeți și nu înțelegeți ceea ce nici un alt pămîntean nu are dificultate să înțeleagă: Romînia, acest crîmpei rămas din Marea Dacie străveche, împreună cu Republica Moldova, este înconjurată de cele mai teribile forțe armate din lume, pregătite să o spulbere din existență, în vreme ce responsabilii iresponsabili –urcați de FSN la cîrma țării- par a se bucura și îi cheamă pe fasciști să ne cotropească vatra străbună, să ne tulbure cerul nostru senin cu monstruoase reptile zburătoare, să ne împînzească marea cu Godzile transoceanice însetate de sînge european, cîrîind că vin să ne… ocrotească !!!
            Dacă ați fi înțeles acest demers involutiv crescînd accelerat din acel 22 decembrie care ne-a împins în Noaptea Neamului Dac, ați fi știut și ați fi acționat, chiar din 22 decembrie, pentru apărarea regimului politic democrat, pentru menținerea independenței naționale, contra îmbrîncirii în Imperiul European și contra asfixierii în blocul militar agresiv de tip fascist, NATO…
            Acum, pentru a treia oară de cînd noi nu mai sîntem noi, sînteți chemați să validați desființarea statului, pregătirea dispariției celui mai vechi popor din Europa, Poporul Dac, supremația fascistă a bestiilor străine peste pămîntul, aerul și apele țării… Și, în loc de a ridica Pumnul și a le zdrobi rîturile, coarnele și copitele, întrebați ridicol naivi ”Eu cu cine votez ?”, ceea ce exprimă totala dv. falsitate, căci veți vota, așa cum ați făcut-o de 25 de ani, cu cei care vă nimicesc.
            Știți deja acest lucru, cum afirmați deseori ?!?  Da, știți și ați simțit-o mereu, an de an, zi de zi, cu fiecare pas al prăpăstuirii în hăuri. Vreți să vă salvați ? Nu este decît o singură cale: organizarea politică de sine stătătoare în partidul propriu care să vă reprezinte, să vă exprime și să vă apere interesele.
            Aceste este Partidul Comuniștilor, singurul partid democrat din istoria Patriei; vi l-am creat la 23 martie anul 80 al Erei Democrate (1996); el v-ar fi apărat de exploatarea socială, de asuprirea națională, de înrobirea religioasă; dv,. ca Deputați ai lui în Imperiul European, nu ați fi admis acest imperiu, nu ați fi acceptat partide suprastatale, nu ați fi acceptat parlament imperial care să dispună legi obligatorii în state independente, nu ați fi aderat la guvern suprastatal, nu ați fi suportat distrugerea celor 36.000 de întreprinderi naționale, gîtuirea Leului nostru puternic, ponegrirea Limbii, a Culturii, desființarea Școlii științifice…
            Nu ați mai fi întrebat ”Eu cu cine votez ?!?”, ci ați fi candidat, votînd apoi, propria organizare – Partidul Comuniștilor !
12 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU


Eu cu cine votez ?!?”

            Ca la fiecare mascaradă de votare din cei 25 de ani ai Contrarevoluției, ventuzații televizoarelor se grăbesc să mă întrebe, aparent îngrijorați spre a nu pierde ocazia valorificării votului, în formula tragi-comică rămasă de la Caragiale-cetire, Eu cu cine votez ?!?
            Obiectez, constant ca în toată perioada anilor 73-98 e.d., ceea ce fac și prin acest articol:
            Mai întîi, singularul din întrebare exprimă totala rătăcire în formă de Bețivache, căci votarea și, mai ales, alegerea sînt probleme prioritare ale clasei sociale, ci nu ale cîte unui rătăcit care nu poate decît să trezească milă…
            Cînd întrebarea vine de la telectuali, aceștia fiind cei mai mulți întrebători, sentimentul provocat este cel de desconsiderare sau chiar de dispreț, deoarece, la această categorie socială, sînt de neimaginat și de neacceptat tabula rasa din creierul lor și totala ignorare a Reginei societății umane – Politica.
            Din apărători ai maselor populare –cum au fost și la noi în regimul democrat- cum sînt pretutindeni, intelectualii s-au transformat în susținători totali și orbi ai bogătanilor, ai forțelor politice de dreapta, ai politicienilor și candidaților acestora, adică ai jefuitorilor cunoscuți și recunoscuți ai avuției naționale și ai fiecărui cetățean creator și moral, deci ai celor 99 % din populația țării de 24 de milioane.
            Autori și slujitori ai acțiunii masive, atotcuprinzătoare de tîmpitizare a votanților, telectualii s-au acoperit de glorie infamă, de trădare nu numai a maselor populare, ci și a Patriei și Poporului, față de care au cea mai mare vină – Necredința, dublată, evident, ca în orice trădare, de credința jurată și dovedită față de inamicii Poporului (și ai lor înșiși)…
            Pe această bază, telectualii au impus, împotriva drepturilor constituționale ale alegătorilor, îmbrîncirea Patriei în Oborul imperial al Europei, cufundarea Gliei străbune în mocirla blocului militar agresiv de tip fascist, NATO, participarea, ca mercenari, la agresiuni ale USA și NATO împotriva unor țări și popoare, foste prietene cu noi, nimicirea pînă la desființare a economiei naționale, alterarea Limbii Naționale, transformarea Culturii în anti-cultură, iar Școala, Altarul Național, a devenit troiță anti-națională, în vreme ce pămîntul Dacic intră în proprietatea noilor nomazi care ne învață să fim slugile lor…
            Așadar, votantule, mă întrebi pe cine votezi ?  Ai glasul unui om mort, repetînd sinistru nerozia bețivanului, cum ai făcut-o în 1989, 1990, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012 (am scris anii din calendarul iudeo-masonic, pentru a-ți fi mai ușor să înțelegi)… Acum nici nu mai însemni mare lucru; dragnii pun din sacii proprii voturile lor în locul milioanelor absente; de aceea vă și îndeamnă să lipsiți, iar dacă veniți totuși, cam 20 % din cîți sînteți în liste, vă opresc ei, pe posturile de bătăuși de altă dată –cînd își ziceau burghezo-moșierime, ci nu ”democrație” socială- la pocale de înveselire ca să aflați cum e cu votarea…
            E batjocură tot ce vi se întîmplă, dar așa vă place, pentru că: 1. -aveți asigurată existența prin ceea ce ați realizat în timpul regimului democrat, 2. -copiii sînt slugi în țări străine, iar nepoții se roagă de părinții lor ca să le traducă vorbele în Daca străbună pe care o mai rostogolesc încă…
            Vreți soluția ideală ? Deseori v-am spus-o și, iată, repet: organizați-vă în Partid propriu (despre care vă voi scrie data viitoare din nou).
4 aprilie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU