marți, 7 mai 2013

Karl Marx și Spîrcul


          Astăzi, 5 mai, de ziua nașterii lui Karl Marx am primit un singur mesaj de cinstire a memoriei celui mai mare analist economic al Capitalismului și primul mare autor clasic al materialismullui dialectic și istoric, făuritorul ideologiei comuniste și (programatic) al Partidului Comunist; chiar și acest singur mesaj nu venea din țară, ci din străinătate.
          Tot astăzi (și ieri) am primit trei mesaje și două apeluri telefonice de la cunoscuți –care știu foarte bine că sînt Om Liber și cel mai mare adversar al Robiei religioase de orice fel- prin care mi se spunea o enormitate (pe care n-o pot accepta decît oligofrenii) anume că... a înviat Spîrcul ! Dacă precizez că patru din cei cinci sînt permanent în internet și mîzgălesc vome tumultoase sub titluri de tipul ”Noi, Comuniștii”, vă puteți da seama în ce hal de degradare au ajuns peceriștii (căci ei sînt autorii mîzgălelilor)...
          De 1 Mai, Ziua Internațională a Oamenilor Muncii, pe care după 22 decembrie, timp de mulți ani, am sărbătorit-o numai noi la Curtea de Argeș, am primit numai două mesaje de urări adecvate...
          Iată cîteva repere la care propun cititorilor actuali și celor viitori să reflecteze profund privind netrebnicia celor 3.800.000 de peceriști care au degradat din temelii Socialismul, l-au trădat apoi și, in corpore, construiesc Capitalismul și Imperialismul. Ei reprezintă și sînt practic baza valorică și cantitativă de practicare a expremismului, terorismului de stat, corogenizării adeversarilor, agresiunii și fascismului, cu alte cuvinte ei coboară istoria pe toate treptele tenebrelor sinucigașe ale Neamului și Poporului Dac: tismănenizarea, becalizarea și corogenizarea
          Iar celor care, indiferent că sînt membri ai Partidului Comuniștilor sau nu, dar se consideră Comuniști și gîndesc, chiar dacă nu acționează, la Libertate socială, la Independență Națională și la Eliberarea de sub Robie (religioasă), le sugerez să ne organizăm salutul după tipul Robilor (care afectează cîteva sute de milioane de oameni pe întreaga planetă). Am putea să utilizăm oricare din trei nume reale (ci nu invenții scabroase, cu rol negativ absolut, ca în fauna Ciumei evreiești) ale unor mari personalități: Karl Marx, Decebal sau Făt-Frumos, expresie supremă de comportament cu rol pozitiv absolut.
          Peceriștii, în ciuda ticăloșiei lor desăvîrșite, ar putea reflecta ei înșiși la propria dedublare, devenită tornadă cu rol devastator care pune în pericol total existența Poporului Dac: atunci cînd își ziceau Comuniști –sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol și Nicolae Ceaușescu- au preluat niște făbricuțe și ateliere de la burghezo-moșierimea cea odioasă și, păstrîndu-le pe toate, le-au făcut mari giganți ai industriei care a făcut din Romînia prima țară din lume independentă economic.
          Acum, cînd și-au dat arama pe față, continuînd să conducă Poporul, dar spre distrugerea totală, au masacrat toate cele 36.000 de întreprinderi, în loc să le mențină și să le dezvolte... Prin aceasta au stîrnit disprețul și condamnarea (deocamdată morală) a mari majorități a populației, dar...
          Deja, de cîțiva ani, posturile de televiziune, desconsiderate pe bună dreptate de către telespectatori, nemaiavînd adepți pentru programele lor pestilențiale, au început să schimbe macazul și, pricepuți la cultul deșănțat al personalității, au început să-l reia, în același climat de ticăloșie și cu aceleași elemente de decadență, căci toți cei care ne umplu ecranele cu cefe grase, gîrbițe porcești, crupe și funduri (uneori goale-goluțe) care zdrobesc scaunele, toți, absolut toți sînt exponenții Dreptei politice, mai ales cînd își zic ori cînd sînt prezentați a fi... de Stînga !
          În acest climat, ar fi nimerit să ne salutăm, mai întîi noi, Comuniștii adevărați, cu ”Karl Marx a înviat !”, ceea ce se va întîmpla cu siguranță și în Romînia, iar răspunsul îmbucurător și firesc ar fi ”Adevărat a înviat !”
          Aștept cu încredere.

Karl Marx a înviat !
5 mai 97

Prof. Gheorghe UNGUREANU