joi, 30 ianuarie 2014

Tragicomedia străziiÎn afara intimităților –care sînt și ele determinate în mare măsură de societate- nu există nimic în viața omului care să nu aibă determinare politică, aceasta, Politica, fiind regina existenței planetei (care poate fi liniștită sau tulbure). Ea exista, ca Regină, oriunde și oricînd, chiar atunci cînd omul era în peșteră sau în copaci, cu familia ori ginta; organizarea și conducerea locului de stație, paza acestuia, găsirea hranei, din cules, vînat ori pescuit, îngrijirea copiilor (o comunitate fără copii se sinucide !), toate acestea exprimau, fără să se numească, Politica.
Astfel, formată în mod ”natural”, Comuna Primitivă, adică societatea ”socialistă” inițială a constituit model admirabil de organizare și conducere, de răspundere a fiecăruia față de cei mulți și a tuturor pentru fiecare. Dacă fiarele (re)sălbăticite din cadrul speciei noastre nu ar fi apărut, Omul ar fi cunoscut o evoluție (pozitivă) permanentă, împlinindu-și, de multe sute de mii de ani, idealul suprem: fericirea.
Au apărut, însă, Fiarele speciei și așa s-a fixat stigmatul ei, prefigurîndu-i firul tragic pentru îndelungată vreme: Homo Homini Lupus est ! Societățile caracterizate prin acest precept sînt toare cele predemocratice – Sclavagismul, Feudalismul, Capitalismul; în toate acestea, o infimă minoritate spurcată și-a batjocorit pe aceia care i-au asigurat, bunăstarea, luxul, desfrîul și Puterea, care, întru apărarea abuzurilor și crimelor monstruoase și-a fătat brațele ucigașe: Administrația și Justiția.
Treptat, în ultima societate anti-democrată, Capitalismul, devenit tot mai agresiv, imperialist, extremist, terorist și fascist, dar mai ales după ce Omenirea a intrat, la 7 Noiembrie 1917, în Era Democrată, Lupus a devenit mai șiret, și-a diversificat și rafinat mijloacele și formele de nimicire a celor pe care îi numește cu dezinvoltură, Prostime.
La noi, după decembrie-cel-negru, cînd am intrrat în Noaptea cea Mare a Neamului Dac, a creat contrarevoluția forme specifice ale banditismului politic: tismănenizarea, becalizarea și cotogenizarea, corespondentele ”dacice” ale extremismului, terorismului și fascismului, toate înfășurate în patrafirul însîngerat al religiilor nenumărate, care și-au găsit loc liber pe pămîntul nostru răbdător…
În acest climat otrăvit și otrăvitor (sîntem singura țară între cele foste democrate în care a fost condamnat Comunismul –fără a fi definit- chiar de către Președintele Republicii, responsabil în fața a peste 40 de milioane de Daci răspîndiți ”ex toto orbe Dacico și nu numai”, între aceștia fiind și cei 3.800.000 de peceriști, al căror ciocoi era și s-a mărit !), guvernarea postdecembristă anti-democrată aplică principiul ”divide et impera” cu mare pricepere, talent, experiență și devotament, teribile pîrghii ale persuasiunii dobîndite la înaltele școli ștefano-gheorghiuiste.
De unde grupurile de cîini care ne mănîncă în stradă –în timp ce Jigodiile ne mănîncă în primării- și opozanții care lălăie, în loc să rupă gura Strîmbului care împrăștie banii celor care îi hrănesc pe jefuitorii noștri…
Tot așa grupurile de mineri cu viața lor și a familiilor în dezastru, rugîndu-i pe jefuitori să-i viziteze, în loc să le confiște fotoliile pe care lîncezesc și se îmbogățesc, dar trimit în contrapartidă alte grupuri să joace comedia pe străzile Capitalei, totul fiind o complexă și cumplită tragedie, jucată pe viu ca o comedie.
Vom reveni la cîini și jigodii, la mineri și minori…
26 septembrie 97
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 29 ianuarie 2014

Barbarii lumii amenință Siria !


Smintiții care conduc guvernele fasciste ale unor state, în absența opoziției ferme a Rusiei și Chinei –care au trecut, de 20 de ani, la Capitalism- poate chiar cu acordul secret al acestora, ară cu bombe stat după stat, ținta lor fiind înlăturarea oricărui regim politic democrat și independent față de extremismul, terorismul și fascismul mondial, puternic susținute de Organizația Nimicirii Umanității.
Sub cupola otrăvită a O.N.U. (Organizația Nimicirii Umanității), guvernele barbare și fasciste ale unor țări (USA, Anglia, Franța, Australia, Noua Zeelandă) au organizat și au înfăptuit, după anul 73/1989, nenumărate agresiuni împotriva unor state și popoare care cunoșteau stabilitate politică și o evoluție economică pozitivă, asigurate de regimuri politice progresiste și chiar democrate.
Intervenții secrete, antrenarea și înarmarea unor forțe militare și paramilitare, diversiuni și atacuri teroriste sau adevărate războaie devastatoare au săvîrșit Barbarii lumii, în frunte cu guvernanții USA, sau Franței, în diferite părți ale lumii: Europa, Asia, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, America de Sud…
După dezastrele monstruoase din Irak, Afganistan, Iugoslavia, Libia, Egipt și altele –finanțate și executate de barbarii fasciști și slugi ale lor- a venit rîndul Siriei, placa turnantă a echilibrului în Orientul Apropiat, care este deja în colimatorul barbarilor, aceștia provocînd imense pierderi omenești și materiale, prin intermediul bandelor de răzvrătiți interni și ”mondiali”, plasați prin toate țările unde mai există Patriotism și poziții opuse globalizării și imperiului fascist mondial.
Urangutanul din fruntea USA, care este cel mai slab om politic de pe planetă –căci numai cei slabi și îngîmfați alunecă peste alții- după ce i-a plătit și i-a înarmat pe rebeli –care au folosit, probabil, și arme chimice, de nimicire în masă- îi acuză pe victime și se pregătește să-i atace oficial, pentru că Patrioții sirieni și autoritățile au îndrăznit să reziste.
Bineînțeles că ceilalți guvernanți fasciști –cum au făcut-o mereu- au ridicat glas de sprijinire a agresiunii; nu ne-am mirat că în fruntea acestora s-a aflat chiar Președintele Franței, demn urmaș al lui Scaraoski, precedesorul.
Comuniștii Romîni, dezaprobă și condamnă agresiunea Barbarilor împotriva Siriei, ceea ce știm și constatăm cu orice prilej, reprezintă și voința maselor populare din țara noastră, precum și din alte țări ale lumii, inclusiv din cele cu guvernanți fasciști. Este necesar însă ca popoarele din statele respective să se dezică și să-i înlăture de la Putere și guvernare pe Barbari.
Avem convingerea că Președintele Siriei și armata acesteia vor da o ripostă energică și eficientă pentru zdrobirea agresorilor.
Moarte Barbariei Mondiale !
1 septembrie 97
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 28 ianuarie 2014

Grafia Dacă


  
                                      

         
 
Retardul intelectual este cvasigeneralizat pe cuprinsul mare al Daciei străvechi, în care cele mai multe și întinse zone au devenit deja opace, populațiile Dace, vorbitoare de alte limbi, purtînd numiri străine, echipate cotidian ne-dacic, se exprimă direct, neechivoc împotriva propriilor rădăcini, cu vorbe sinucigașe.
Un bun cunoscător al întregului spațiu balcanic, pe care l-a parcurs de-a lungul și de-a latul, vatră a Poporului Dac, îmi spune că în Istria Dacii obișnuiți –care nu mai vorbesc nicio variantă a Limbii Dace- au o replică stupefiantă cînd le spui ori îi întrebi dacă ei sînt Daci (sau, folosind porecla devastatoare, Romîni): ”Mai lăsați-ne în pace cu Dacii voștri !
Ciudățenia cea mai ciudată este că el însuși respinge indignat numele de Daci pentru aromînii omniprezenți în Iugoslavia Mare, Albania –unde există și marele centru Dacic, Moscopole, Bulgaria, Grecia, iar Dacii înșiși, porecliți aromîni, nu-și folosesc numele și limba decît cu greu și numai în discuții confidențiale, ceea ce se întîmplă și în cazul Dacilor aromîni din Romînia.
De remarcat faptul straniu, chiar și în Romînia –rămasă ca Vatră publică a Daciei- că aromînii sînt priviți cu suspiciune, neîncredere și adversitate nedisimulată, referirile la ei fiind însoțite în exprimarea Dacilor romîni de notații negative și chiar injurii în stil folcloric, ceea ce Dacii aromîni din Romînia știu foarte bine și nu se prăpădesc pentru asta (cum mi-a confirmat sincer un bun cunoscut din Cogealac, județul Constanța). Însă ceilalți Daci aromîni, născuți și trăitori în diferite țări din Balcani, înțelegînd tot ce vorbești în limba Dacă romînă, neagă aceasta chiar dacă s-au născut cîndva pe teritoriul țării Romînia și o fac în limba Bulgară, sîrbo-croată, ”macedoneană”, greacă…
De 25 de ani, pîrjolul anti-Dacic își joacă bocetul funebru pe pămîntul Basarabiei, de cînd elita telectualității romînești anti-democratice cere, cu îndreptățire, Unirea cu Țara dar și grafia… latină; mari scriitori, poeți, prozatori, critici literari, alți oameni de cultură, unii foarte vehemenți, au strigat pe toate vocile și au obținut din partea autorităților politice, scrierea latină, cu justificarea sentențioasă declamată de marele Poet Național Grigore Vieru: ”Vin din munții Latiniei/ Și, deci, scrisul mi-e Latin”.
I-a fost și lui dat –ca tuturor intelectualilor, fii de bogătași, care și-au făcut studiile la Harkov, Kiev, Pesta, Buda, Praha, Milano, Paris, Roma- să nu cunoască adevărul despre Daci și de aceea n-a putut să tune și să fulgere
Nu-mi reneg sîngele Maicii
Și eroarea mi-o rectific:
Vin din munții Marii Dacii
Și, deci, scrisul mi-e chirilic !

Sentința, care s-a impus prin voință majoritată, ucidea ultimul mare bastion –pe care l-am considerat salvatorul scrierii proprii a Poporului Dac- și generaliza pentru cea mai veche limbă din Europa și Asia, poate din întreaga lume, utilizată cu realizări de excepție timp de o mie de ani (862 – 1862) străina și nepotrivita scriere latină (care este o derivare degradată a Limbii Dace).
Acum, atît în Basarabia cît și în Romînia se celebrează, în apaluzele întregii lumi ucigătoare a Dacismului (și a Daciei) victoria cea mare constînd în înlăturarea scrierii proprii, prin declarația de la Chișinău din 27 august anul 75 (1991); poate nefericita, antinaționala separație de la Tiraspol, care păstrează grafia proprie a Limbii Dace, va fi salvatoarea istoriei noastre vechi din Mileniul mirific, pentru cea viitoare, a mileniilor nesfîrșite, pînă cînd telectualii vor redeveni intelectuali și vor pricepe limba Latină este doar urmașa denaturată a Limbii Dace călătoare prin exiluri străvechi.
21 august 97

Prof. Gheorghe UNGUREANU

Condoleanțe familiei CioabăÎn numele Partidului Comuniștilor, al oamenilor muncii și al meu personal, transmit sincere și profunde condoleanțe familiei lui Florin Cioabă, Regele țiganilor, tuturor Romînilor de această etnie, urîndu-le să aibă tăria de a suporta și a trece cu bine prin această încercare. Am luat act de ipocrizia autorităților și a unor mijloace de comunicare în masă care nu se sfiau să-l bălăcărească pe Rege (cum fac și acum insultîndu-l cu denominația auto-proclamatul, cînd, în realitate, el este desemnat, în succesiunea tatălui său, Ion Cioabă, potrivit unei reglementări a etniei, acceptată de autorități, precum și moral de Popor) și pe ai săi.
Remarc faptul că sub Regele Florin Cioabă s-au accentuat aspecte esențiale ale existenței etniei: bogații și infractorii s-au îmbogățit și mai mult, uneori în cîrdășie cu Romînii de același tip; faptele penale au devenit mai multe și mai profunde; oamenii muncii din rîndul etniei au fost înlăturați sau au părăsit locurile de muncă, pe care le aveau în timpul regimului democrat; ei au intrat, prin reprezentanți proprii, în organele de Putere sau în Administrație, dar aceștia nu au solicitat iar autoritățile nu le-au dat, ceea ce trebuia să primească în urmă cu 150 de ani cînd au fost ”eliberați” din robie și împinși pe drumuri ănfundate, fără ieșire și fără soluții, fără hrană, fără adăpost, fără îmbrăcăminte și, mai ales, fără pămînt, în verme ce pămîntul cel bun al țării este cuprins de bălării și ciulini...
Laud efortul Regelui Ion Cioabă, tatăl lui Florin, pe care l-am cunoscut și cu care am proiectat o listă de preocupări pentru conducerea etniei lor în sensul dobîndirii de loturi de pămînt unde să devină sedentari, clarificării și definitivării evidenței tuturor persoanelor, susținerii în fapt a intereselor Statului pentru instrucția și educația copiilor și tinerilor, aspecte de care s-a ocupat explicit, inclusiv chiar prin exemplu personal, Regele Florin Cioabă. În același timp apreciem că preocuparea de a-și împinge semenii în ghearele unor religii, este un fapt negativ, dăunător etniei minoritare -cea mai mare din țara noastră- ca și majoritarilor.
Asigurăm că îi vom păstra o amintire frumoasă și îi chemăm la aceasta pe toți compatrioții.
19 august 2013. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor.