vineri, 30 decembrie 2016

NOI NU AVEM GUVERN !

Doar Inamicii din interior și din afară, cei care ne-au transformat în groapă de gunoi și poligon militar, pus la dispoziția fasciștilor care conduc USA și NATO, începînd cu 22 decembrie 73 e.d./ 1989, în frunte cu camarila ciocoilor peceriști trădători, doar ei și-au făcut un ”nou” guvern. Acesta nu contează pe majoritatea voinței populare, căci nu reprezintă decît voința unei minorități, de cca 20 % din numărul alegătorilor înscriși în liste. Reprezentanții infractorilor, marii infractori și slugile lor au ocupat 100 % locurile din parlament, pentru care noi nu am putut candida datorită reglementărilor anticonstituționale date de gașca cea mare a ciocoimii (PSD) cu sprijinul altor găști, sprijin pentru care șefii lor și-au (re)dobîndit posturile și privilegiile, îngroșate în timpul ”guvernării” tehnorataților.... Îi urăm Guvernului o scurtă boală zbuciumată și moartea fulgerătoare ! Nu uităm niciodată că în fruntea găștii majoritare tronează batjocoritor cioclul criminal Ion Iliescu care și-a asasinat ocrotitorul și alți 1.600 de oameni, apoi a nimicit cel mai mare partid din lume (PCR) și a devalizat țara, a ras din existență economia națională, a devastat statul, ne-a împins în mocirla imperiului cotroman romano-german și în mocirla otrăvitoare, asfixiantă și fascistă, NATO. Trăiască Ziua Republicii ! La Mulți Ani pentru cei 25.000.000 de cetățeni ai Patriei. La Mulți Ani Republicii Moldova și votanților ei care știu să-și apere Libertatea ! 30 Decembrie 100 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe Ungureanu tel.: 0745.056.752

joi, 29 decembrie 2016

De Ziua Republicii

Cu prilejul Zilei Republicii și al Anului Nou, îmi fac o plăcută îndatorire de onoare să transmit, în numele Comitetului Național, al Biroului Permanent și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și împliniri membrilor Partidului Comuniștilor, altor Comuniști, precum și tuturor Oamenilor Muncii, familiilor și tovarășilor de muncă și de viață ! Trăim vremuri grele, cu perspective și mai sumbre, ca în orice regim burghezo-moșieresc despotic, dar suferințele noastre și dificultățile de toate felurile sînt ori ne apar puternic amplificate de împrejurarea că, de la revenirea la un regim oprimator, de exploatare (de tot felul, dar mai ales socială), de asuprire (națională) și înrobire (diversă și totală, dar mai ales religioasă, care cuprinde tot Răul Lumii), începînd cu victoria (vremelnică) a Contrarevoluției în 22 decembrie 73 e.d./ 1989, am fost jefuiți de marile avuții naționale și personale, ne-au fost distruse Învățămîntul, Sănătatea, locurile de muncă, liniștea și ordinea publică, devastate limba și cultura, modul de a fi –specific național- altruist, ospitalier, îndatoritor, colectivist, cu spirit de solidaritate și întrajutorare, cu Credință (adică devotament pentru popor și conducătorii săi legali și legitimi), cu dispreț față de lene, minciună și hoție, cu dragoste înflăcărată pentru Părinți și Patrie, în optimism și dor de Libertate… De 27 de ani ne lăsăm pradă unui profund și complex proces de Tîmpitizare, transformîndu-ne –într-un periculos procent îngrijorător- în entități Tîrîtoare, sub dirijarea, din păcate, a Telectualilor (singurul caz de pe întreaga Planetă), hulitori ai Binelui, ei fiind cei dintîi puși în slujba Exploatării, Asupririi și Înrobirii, Relele cele mari ale Omenirii, puse în operă la noi, mai mult decît în orice țară a lumii, căci a acționat cel mai mare ”detașament de avangardă”, cei 3.831.000 de peceriști trădători, care și-au început genocidul cu triplul asasinat politic mîrșav din decembrie-cel-negru… Sigur că vom învinge, dar numai după ce vom răspunde cruntei întrebări a Poetului: ”De ce uitați că-n voi e NUMĂR și PUTERE ?” Abia atunci ne vom organiza în Partidul propriu –care vă așteaptă- vom cuceri Puterea și vom spulbera Gunoaiele măturîndu-le la locul destinat gunoiului. Să nu uităm însă că la 7 Noiembrie anul viitor vom începe al doilea secol al Erei Democrate, aflîndu-ne într-un proces de permanentă coborîre, în cadrul unui recul generalizat, căci mișcările claselor fundamentale din întreaga lume –Muncitorimea, Țărănimea, Tineretul- sînt dirijate de principiile și emblemele cu efigii ale Contrarevoluției, Capitalismului și Imperialismului, prin mijloacele Științei și Tehnicii, cu cele mai rușinoase peceți retrograde și reacționare: social-democrație, globalizare, nihilism, anarhie, tehnocrație, meritocrație (autodefinită antonimic), s.f.p., soceng orwellian, schimbare care nu schimbă nimic, în afara faptului că Sclavii se simt fericiți și-i ovaționează pe înrobitori, preluîndu-le pentru sine toate comportările degradante și denigrante… Întru aceasta, prin lupta-de-clasă, recîștigată ca mijloc și expresie a progresului, cu desăvîrșitul respect pentru Adversar (care în politică nu este, nu poate fi definit ca Dușman, fiind partenerul nostru social !)precum și prin urgenta organizare a Internaționalei Comuniste (adevărate), vă doresc și vă urez succes, care nu poate începe decît cu intrarea în Partidul Comuniștilor ! Trăiască 30 Decembrie, Ziua cea mare a Republicii ! Să cinstim finalul primului Secol din Era Democrată ! Să organizăm urgent Internaționala Comunistă ! La Mulți Ani ! Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 22 decembrie 2016

Pentru Democrație și Socialism !

Astăzi voi fi prezent pentru a 28-a oară la ”asaltul” primăriei din Curtea de Argeș, repetînd prezența din 22 decembrie anul 73 e.d./ 1989, cînd, în numele Comitetului Popular Revoluționar, am propus miilor de ”revoluționari” o Proclamație, scrisă în cancelaria școlii din Comuna Cicănești la ora 8,20, după ce s-a anunțat la ”Europa liberă” declanșarea contrarevoluției. Acțiunea Comitetului format de mine la Cicănești și Curtea de Argeș și Proclamația primită de mulțime cu aplauze și ovații, au fost și au rămas singurele apărări în 28 de ani ale Socialismului, ca regim politic democrat concret, iar în cei mai mulți din acești ani am repetat ”isprava” din 22 decembrie, singur, toți cei 3.831.000 de peceriști fiind ocupați de bălăcărirea șefului lor și a regimului democrat…. Ciocoii peceriști, dirijați de stăpînii lor nevăzuți, s-au pus imediat în mișcare și chiar în 22 decembrie m-au schimbat (abuziv) din funcția de Președinte deși îmi fusese atribuită în unanimitate de mulțime. Reproduc aici Proclamația (publicată în cartea mea ”Contrarevoluția antisocialistă, antipopulară și antinațională”), cu precizarea că referirile la Președintele Republicii au fost adăugate sub dictarea ofițerului care, stînd cu pușca spre mine, mă asigura de adevărul referirilor care îl priveau pe șeful statului sechestrat și răpit de conducerea trădătoare a Armatei și a Securității (ceea ce părea adevărat, de vreme ce bestiile din subordine puteau trăda și vorbi orice la radio și televiziune). 22 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe UNGUREANU Dovada singurei Revoluţii : proclamarea apărării Socialismului. (Din păcate, nu am putut reproduce Proclamația, poate altădată)

luni, 12 decembrie 2016

Romînii cei Mulți și Romînia au pierdut !

De adevărat, Romînii au pierdut și acum; ar fi cîștigat dacă prezența la vot ar fi fost sub 3 %, adică ar fi absentat toată baza de valoare a Poporului: Țărănimea, Muncitorimea, Intelectualitatea și Funcționarii cei mulți, micii întreprinzători, ”sclavii fericiți” izgoniți din țară, sărmanii pensionari, șomerii și ne-șomerii, studenții și elevii care nu sînt fii de bani-gata... Totuși, dacă prezența este sub 40 %, avem un semnal pozitiv. Ceilalți, peste 60 % nu au Partid; îi așteptăm, ca să constituim un Parlament Paralel, prin care vom arăta Puterii minoritare care este adevărul Poporului și al Patriei. Cu salutări tovărășești ! 12 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 11 decembrie 2016

Pentru Romînia ?!?

N-a votat și nu va vota nimeni pentru Romînia ! Mai întîi, nimeni nu se referă la Romînia, ci la Romania, ceea ce este CU TOTUL ALTCEVA. Apoi, pentru că în listele existente la 11 decembrie nu apare nici un competitor democrat, adică de stînga, singura la care se poate aplica termenul, toți fiind anti-democrați, deci de dreapta. Verificarea o puteți face foarte simplu prin aceea că toți competitorii se caracterizează prin: susținerea exploatării, acceptarea asupririi naționale și a robiei, de orice fel, dar mai întîi cea religioasă, nici unul nu combate imperiul european, nici pe cel USA, niciunul nu cere înlăturarea ocupării țării de hoardele fasciste ale USA și NATO, toți acceptă partidele și instituțiile suprastatale... Unde este... Romînia ? - În groapa cu gunoi; pentru aceasta ați votat. 11 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 7 decembrie 2016

Un răspuns lui Vergil Chițac

Nu știu cine este acest Vergil Chițac, dar propunerea lui (de a se declara prin lege votul obligatoriu) este, principial, corectă, însă va fi aplicabilă și pozitiv eficientă numai cu două condiții, obligatorii cumulat: 1. Să avem partide reale, organizate, adică, de fiecare clasă socială, ci nu găști infracționale și 2. votul să fie deschis, public, prin semnătură pe tabele, multiplicate imediat pentru fiecare Competitor, ci nu secret, întotdeauna și majoritar falsificat (pentru că votul pentru cei mulți a fost introdus de infractorii dominanți în regimurile politice pre-democrate - Feudalism, Capitalism, iar stăpînilor le era necesară falsificarea). În aceste condiții, cu vot deschis, nesecret, nici măcar un vot nu poate fi manevrat. Atunci ar începe un regim democrat care, treptat, ar asigura instaurarea Puterii Democrate, căci toate votările ar deveni alegeri. Dacă înțelegeți acest mare și sfînt adevăr, nu mai lălăiți în ”fese și buci”, dați fuga, direct, la partidul clasei sociale de care aparțineți. În concluzie, dacă ați aplica principiul votului ca alegere, ci nu ca lucru mecanic, la 11 decembrie nu ar avea de ce să plece de acasă decît cel mult 1 % din cele 18,3 milioane de alegători. Vă urez succes ! 7 decembrie 100 e.d./ 2016. Prof. Gheorghe Ungureanu

luni, 5 decembrie 2016

Singurul vot necesar și util - absenteismul !

Un răspuns tovarășului Colonel (rez) dr. Mircea Dogaru La fel ca în toată perioada post-decembristă, la 11 decembrie NU VOR FI ALEGERI, ci VOTARE, în sensul strict al lucrului mecanic. Ca să fie ”bine făcut”, nu trebuie să existe. Tovarășe Colonel, sînteți prea îngăduitor cu unele găști; toate sînt la fel și ar trebui ca toți cei 18,3 milioane de votanți să lipsească de la vot și să ne organizăm separat în ”Putere” reprezentativă pe principiul democrat.. În acest sens, Partidul Comuniștilor a inițiat organizarea unui parlament (Marea Adunare Națională) paralel care, în mod deschis, să se ocupe în următorii patru ani de toate problemele țării, finalizate prin legi și hotărîri (evident neoficiale, dar care, publicate, vor arăta milioanelor de votanți ventuzați de televizoarele ucigătoare, ce trebuie, cum trebuie și pentru cine trebuie să lucreze un parlament real). Am onoarea să observ că, invocînd pe dumnezeu -care nu a fost, nu este și nu va fi niciodată ”bunul”- abandonați și Rațiunea și Națiunea... Cu aleasă considerație ! 5 decembrie 100 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 1 decembrie 2016

1 Decembrie, în sfîrșit !

E cam greu de stabilit care, din două situații, este cea mai importantă pentru un popor: a fi unit, chiar sub ”ocrotire” străină, ori a exista în părți diferite, cu cel puțin una liberă, totul raportat la starea ideală: unit și liber !?! Fie sub aspect ideologic-intelectual-cultural-moral-psihic, fie al realității social-economice și administrative, preocuparea este sau a fost prezentă la toate popoarele încercate de istorie, la fel ca Poporul Dac, precum: coreenii, vietnamezii, yemeniții, germanii, dacii macedoneni, sudanezii și, fără a epuiza, cei mai năpăstuiți, la fel ca Dacii, Kurzii. Pentru Romînia din timpul regimului democrat, stat suveran aflat într-un amplu și complex proces de dezvoltare multilaterală, cu rezultate excepționale, dar conștient că reprezintă doar o parte a Poporului Dac, dilema despre Ziua Națională –pentru cine gîndea patriotic- pendula între 23 August, moment apreciat ca ”zi a eliberării de sub jugul fascist” și 1 Decembrie, ca ”zi a realizării unității naționale” în urma unei succesiuni de uniri, deși parțial pierdute. Nu știu dacă au mai fost și alte opinii exprimate în public, dar eu sînt cel care am expediat autorităților naționale un amplu memoriu prin care am propus ca 1 Decembrie să fie proclamată Zi Națională a Romîniei (după 22 decembrie am publicat integral acel text), cu argumentarea de rigoare. Mai întîi, era de clarificat și de reținut dacă Romînia s-a aflat ”sub jugul fascist”, calificarea oficială a perioadei istorice de referință neavînd nici un suport real, căci Romînia a fost, în al Doilea Război Mondial, (exclusiv) aliată a Germaniei și nici măcar o zi sub ocupația sa politică, autoritățile noastre fiind absolut independente în luarea deciziilor de stat. Ca urmare, este lipsită de conținut istoric real afirmația ”eliberării de sub jugul fascist”, altceva fiind (după 23 august) eliberarea militară a teritoriului unde se mai aflau trupele fostului aliat… Nemaifiind în ”concurență” altă zi însemnată (9 Mai nu se referea special și exclusiv la Romînia), singura piatră de hotar remarcabilă, de valoare milenară, nevalorificată de la 1064-1102 (Regatul Daciei Unite sub Regele Vlad) și 1601 (Mihai Viteazul), ar fi trebuit să fie clar pentru oricine că cea mai însemnată zi, cu adevărat importantă din viața Poporului Dac, atît cît era cuprins în fruntariile Romîniei, era 1 Decembrie. Nu am primit un răspuns, dar cred că Președintele Nicolae Ceaușescu a fost preocupat de valoarea de unicat a zilei de 1 Decembrie. Evident, mi-am continuat susținerile și după Dezmățul Național petrecut la 22 decembrie, la 73 de ani după deschiderea Erei Democrate prin victoria MRSO de la 7 Noiembrie 1917. Contrarevoluția, victorioasă (vremelnic) în 22 decembrie, cu o guvernare papițoisto-handicapată, nu făcea -și nu putea să facă- nici un gest pozitiv pentru țară și popor, așa că a preluat ideea Zilei Naționale, dînd prin aceasta și un ”bobîrnac” sovieticilor (Uniunea Sovietică și Jugoslavia mai existau ca state democrate în Europa). Astfel, în sfîrșit, la 1 Decembrie anul 74 e.d./ 1990, am avut prilejul să particip în orașul Unirii celei Mari, Alba Iulia, împlinindu-mi marea veche dorință, la prima sărbătorire a noii Zile Naționale. Cu acest prilej repet că trebuie domoliți zurbagiii care cer acum unirea cu Republica Moldova, căci această dorită unire –în condițiile în care Romînia este un fel de provincie (vandalizată) a imperiilor USA și UE- ar distruge definitiv și partea liberă a Daciei (Republica Moldova), alipind-o la Romînia, aflată în stare de ”guantanamă”… La Mulți și Liberi Ani, Romînie ! La Mulți Ani, Republica Moldova, crîmpei de Dacie Liberă ! Trăiască și să se repete 1 Decembrie ! 1 Decembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 30 noiembrie 2016

Distrugătorii devin... ocrotitori ?!?

Aud că responsabilii iresponsabili care s-au pus pe grumazul țării, slujindu-i pe străini, au inventat încă o ”zi liberă” pe care au dedicat-o altui sulemenit din fauna cea scabroasă a Șmecheriei evreiești, numindu-l nici mai mult, nici mai puțin… ocrotitorul Romîniei. Aceasta, după ce chiar aceiași trădători și vînzători au asasinat, în urmă cu 27 de ani, pe adevărații ocrotitori ai Patriei, apoi au continuat să distrugă totul, să practice un adevărat genocid masiv, punînd în pericol existența Poporului și Națiunii, eliminînd din circulația oficială Limba Națională, iar Statul l-au strîmbat la poziția de unealtă netrebnică încovoiată la dispoziția celor mai sinistre Imperii (European și USA). Patria nu mai asigură învățămînt pozitiv, Școala fiind transformată în atelier de dresaj al tinerelor generații spre a le forma ca maimuțe, Sănătatea este apanajul ciocoilor, despre ordine și liniște publică nu mai avem ce vorbi; dispar o dată cu locurile de muncă și cu locuințele oamenilor muncii (pe care încă le mai avem asigurate din timpul regimului democrat, dar nu mai sunt în ele copii, soare și lumină). După cîte știm, nu există și nici n-a existat vreun popor în lume (și nici vorbă de o asemenea mărime ca Poporul Dac !) pregătit, în cvasitotalitatea sa, pentru dispariție într-un răstimp așa de scurt, de numai 27 de ani, cum este cazul nostru. Ciudățenia cea mare este că nu doar ciocoii întreprind acțiunea nimicitoare, ci au în frunte tocmai pe… telectuali, care folosesc pentru aceasta bugetul țării, pregătirea și competența profesională deosebite, formate în Socialism, abilitatea, priceperea și devotamentul în slujba Răului cel Mare, Religia, cum nicăieri, niciodată nu s-a mai întîmplat. Să notăm faptul că, doar cu puține excepții, în nici un colț al lumii, oameni întregi la minte nu au devenit tîrîtori în număr așa de mare cum se întîmplă la Iași, la Nicula, în Curtea de Argeș, la București… Șmecheri de tot felul, cutiuțe cu oscioare adunare de pe cîmpuri și gropi au devenit ”atracții” tămăduitoare, cei lezați ignoră chiar și cunoștințele elementare pe care le stăpîneau pînă și străbunii pe cînd nu se inventase încă Școala… Să notăm un fapt semnificativ: inspiratorii și profitorii nimicirii Neamului Dac prin înrobire cumplită, complexă și totală, sînt, la ei în țară, conform recensămîntului oficial, în totalitate sub 54 % cu diverse orientări religioase, iar din aceștia sînt adepți ai celei mai dezastruoase religii 14 %, în vreme ce Poporul Dac, dintotdeauna totalmente nereligios, este prezentat, în mod diabolic și fraudulos, după un sfert de veac de îndobitocire, cu un procent de 90. Ce ne facem, Bătrînilor ? Ce ne facem, copiilor ? Ce faceți, Mamelor, cu Feți-frumoșii dv ? O cale de salvare întrezărim unde nu s-ar bănui: (cu puține excepții) tinerii alungați din țară de guvernarea post-decembristă și deveniți ”sclavi fericiți” în imperiile otrăvitoare și nimicitoare, sînt, ei și copiii lor, în mare măsură neatinși de ciuma care ne distruge în țară; în Occidentul, divers religios de multă vreme, molima nu este așa de puternică, ba chiar apare superficială ori inexistentă; n-au uitat oamenii de multele incredibile cruciade masacratoare de imense mulțimi, de inchiziții, de vrăjioare și savanți ”ocrotiți” cu ruguri în piețe publice... Să ne-amintim: ”E timpul, slugă veche, și robul celui rău, tu, omule și frate, să fii stăpînul tău !” 30 noiembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Fidel a rămas... fidel !

Cea mai tristă veste din ultimii 26 de ani ne-a sosit în această noapte, cînd umbra l-a cuprins pe cel care reprezenta Lumina Americii Latine și nu numai. L-am urmărit -și l-am urmat- pe Fidel Castro Ruz răstimp de peste 60 de ani, de cînd, tînăr avocat, faimos pentru logica și întemeierea justițiară a susținerilor și afirmațiilor profesionale și politice, pentru prezența fermecătoare, pentru desele trimiteri la Karl Marx, pentru atacurile -perceptibile și molipsitoare- la adresa dictatorului Batista, pentru curajul de militant revoluționar, precum și pentru capacitatea unică de a mobiliza și a atrage... Informațiile, mereu prezentate în presa noastră socialistă -înainte de 1989 în Romînia exista și Presă !- ne aduceau imaginea unui prototip eroic, identificat cu năzuințele de libertate socială și națională ale maselor populare nu numai din Cuba, ci și din întreaga Americă Latină, care avea deja un stindard înalt și far călăuzitor, împletit pentru eternitate din cele două flăcări planetare care au ars acolo – Simon Bolivar și Jose Marti… Ca elev de gimnaziu, apoi de liceu și student, aveam, ca mulți adolescenți și tineri, colegi de generație, în personalitatea vulcanică a tovarășului Fidel, un model și un ideal de gîndire și de luptă, de entuziasm și curaj pentru Cauza cea mare a popoarelor –eliberarea de sub tiranie și construirea noii societăți, Socialismul- în frontul căreia m-am înrolat la nici 14 ani. De atunci, niciodată nu am părăsit traiectoria luminoasă trasată de lupta marelui revoluționar, apoi conducător de partid Comunist și de țară Socialistă, tot mai evident și radical orientată spre progres, ceea ce i-a adus încununarea succeselor economice, sociale, culturale, de ridicare a învățămîntului și Sănătății, respingerea atacurilor, comploturilor și atentatelor lansate de trădători și susținătorii lor din țara condusă de barbarii din nord și, ca urmare atașamentul masiv și credința întregului popor care jalonase și continua să parcurgă drumul eroic în puncte de glorie istorică: Moncada, Sierra Maestre, 1 Ianuarie 1959, definirea Socialismului victorios, Playa Gyron… Eroismul Comandantului Suprem, Înțelepciunea conducerii colective, coeziunea Poporului Cubanez, priceperea tactică și strategică de comandant militar, au stîrnit un firesc mod de solidaritate revoluționară mondială care, chiar în condițiile de extremă și complexă duritate, de toate tipurile, impuse de conducerea marelui barbar din Nord, au făcut din Cuba Eroică o prințesă plină de farmec și virtuți, mereu victorioasă, iar acum, după aproape 60 de ani de la victoria Revoluției Socialiste, ea se află în fruntea țărilor democrate, în ciuda faptului că, în mai multe zeci de state cu regim politic democrat pînă în anii 1989-1991, s-au produs grave întoarceri în Întunericul Istoriei, inclusiv în marea țară a Socialismului, Uniunea Sovietică. Prin farmecul personalității sale, prin cuvîntările însuflețitoare, cu idei clare pentru organizarea și conducerea societății spre progres și democrație, prin talentul de bun organizator politic, prin susținerea neabătută a cursului politic democrat, pentru care utiliza întreaga sa capacitate de analiză și de înțelepciune, tovarășul Fidel Castro s-a înscris consecvent și ascendent în elita marilor personalități politice mondiale, iar acum, după retragerea din activitatea publică și împlinirea a 90 de ani, prezent totuși mereu în public prin activități specifice –îi citeam însemnările de tip ”jurnal” scrise aproape zilnic- se ridică, pe ultimul drum, în galeria valorilor perene ale Omenirii în careul de aur lîngă marii înaintași ori tovarăși de luptă: K. Marx, Fr. Engels, V.I. Lenin, I.V. Stalin, Mao-Țe-Dun, Ho-Și-Min, Kim-Ir-Sen, Nicolae Ceaușescu. Rămas fidel pentru toată viața, chiar și după plecarea din funcțiile de conducere, Cauzei Cubei Eroice și Socialismului în general, tovarășul Fidel, aflat la odihnă și tratament, n-a precupețit nici o zi, nici o oră pentru a-și aduce contibuția personală pentru patria sa și pentru Socialism, prin vreo întîlnire cu mari personalități, prin sugestii adresate conducerii țării, prin îndemnuri și vorbe înțelepte și luminoase, prin amintiri din vremuri grele și tulburi sau iluminate de binemeritate victorii… Plecînd, Fidel Castro Ruz, se înalță în memoria afectivă a lumii, ca-ntr-o trombă de lumină, împletind, în aceste zile, pentru poporul său și pentru masele populare de pretutindeni durerea dată de plecare cu mîndria imensă a cubanezilor că au avut un asemenea conducător, precum și cu satisfacția revoluționarilor de pretutindeni pentru că au fost contemporani cu o asemenea Titan. Sperăm că Eroicul Popor al Eroicei Cube nu-i va lăsa pe urmașii la conducere să părăsească sensul evoluției și rezultatele remarcabile peste care Istoria a început deja să scrie, cu flerul ei de eternalizare: Fidel Castro. Nume glorios transformat în renume de valoare epocală. Stăm aproape de sufletele Cubanezilor, plîngem cu ei și îi mîngîiem; noi l-am iubit pe Fidelul dumnealor Fidel, care se va regăsi mereu în iluminarea noastră, cîtă lumină vom mai avea. 26 noiembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU.

marți, 22 noiembrie 2016

Un Parlament paralel

La 11 decembrie va avea loc o nouă mascaradă cînd peceriștii, toți anti-comuniști, se vor alege între ei pentru a continua distrugerea țării pentru următorii patru ani, cînd peste țară va continua Golul Politic început în 22 decembrie 73 e.d. Noi, Partidul Comuniștilor, nu am reușit în tentativa de a ne înscrie la B.E.C., astfel încît, fără alternativă (pe care doar noi am fi produs-o, vor continua să fie numai votări, ci nu alegeri), pentru simplul motiv că vor participa la ”confruntare” cîteva zeci de Competitori care nu sînt ”partide”, ci găști peceriste, reprezentînd, toate la un loc, un procent de 1-3 din populația țării, care nu are o lege a organizării politice și, deci, cu excepția noastră, nu are partide propriu-zise (un Partid adevărat trebuie ca, în prima frază a Statutului său, să exprime ce clasă socială reprezintă). Avînd în vedere această situație, din datoria politică pe care ne-am asumat-o față de clasele sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- considerăm esențial necesar ca, într-un mod organizat și deschis, ca preocupare permanentă și publică, să ne preocupăm, în paralel față de parlamentul oficial, de problemele acestuia și de orice alte probleme legislative considerate necesare. Pentru a materializa această ideie, solicităm ca organizațiile comuniste din fiecare județ sau grupurile și membrii care există ori se vor înscrie să desemneze cîte un ”Senator” și cîte doi Deputați din fiecare județ cu care vom constitui Parlamentul paralel. Pentru o reprezentare complectă a tuturor claselor/ categoriilor sociale din țară, Parlamentul inițiat de noi -care se va numit Marea Adunare Națională- este deschis și altor organizații politice de categorie ”partid” cu condițiile: 1. să fie înscris ca partid la Tribunalul București, 2. să nu fie prezent în parlamentul oficial și 3. Să declare în Statutul propriu ce clasă/ categorie socială reprezintă. Parlamentul paralel va avea o ”lege” proprie cu toate reglementările necesare (principiale și concrete, de lucru). Dintre ”reglementările de principiu, notăm (exemplificativ): 1. Deputații și Senatorii nu vor fi retribuiți, cu excepția celor care nu au niciun venit (cărora li se va asigura, prin grija Partidelor sau a Cetățenilor ori a Statului (dacă vom fi acceptați ca ONG), o minimă retribuție; 2. Întrunirea Parlamentului paralel se va organiza pentru 1-3 zile, la un interval de două-trei luni; 3. Toate lucrările vor fi publicate într-un Buletin oficial. Evident, textele și conținutul ”actelor normative” adoptate nu vor avea nicio consecință oficială, dar presa le poate populariza, iar autoritățile le pot însuși. 4. Calitatea de ”Senator” sau ”Deputat” se atribuie ori se retrage de organizația județeană a Partidului, potrivit criteriilor statutare; la început, pentru județele fără organizație de partid, se acceptă oferte, care vor fi validate de Comitetul Național. Prof. Gheorghe UNGUREANU 21 noiembrie 99 e.d./ 2016

luni, 14 noiembrie 2016

Să înlocuim Lălăiala !

De mulți ani citesc tot felul de năstrușnicii, cele mai multe ridicole, penibile, fanteziste, otrăvite, imperative, atotștiutoare, extremiste, teroriste, chiar și fasciste,de condamnare etnică, disprețuitoare pentru Oamenii Muncii, osînditoare (inclusiv la moarte), chemări pentru semnare de petiții sau proiecte de legi, cu numiri de obiecte, procese și fenomene din domeniul politic avînd cu totul alt sens decît cel propriu etc etc ca să nu mai vorbim de mobilizarea limbajului execrabil, descalificant, inclusiv pornografic și pestilențial, absolut inadmisibil în spațiul public și, pentru a nu adăuga la infinit, notez cu maximă suferință că toți Scrietorii sînt (fiecare la rîndul său) cei mai deștepți și singurii... Comuniști adevărați ! Dar nici unul nu se înscrie în Partidul Comuniștilor, adică în organizația politică a claselor sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, partid care a fost înregistrat cu eforturi deosebite și, de reținut, nici unul dintre cei 3.831.000 de peceriști nu a solicitat să candideze la cele mai importante șanse de-a opri prăpăstuirea țării (votările din anii 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2016). Din aceste considerente, expuse pe scurt, vă sugerez (celor care credem că sîntem Comuniști) să nu mai scriem nicio intervenție decît după ce facem dovada înrolării (și deci a răspunderii), pentru care vă propun un titlu care poate fi ”Sînt Comunist; mă înscriu în Partidul...” după care urmează datele necesare. Pentru Partidul Comuniștilor, înscrierea se poate face trimițînd adeziune tip sau cerere (cu datele din adeziune) pe adresa Partidului la Curtea de Argeș sau pe adresa Președintelui: Prof. Gheorghe Ungureanu, Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, bloc E 2, scara A, etaj IV, apart. 12, județul Argeș. Pentru contactare: adresa electronică: daciapcn@yahoo.com , tel/fax 0248.722546, tel. mobil 0745.056752. Pentru informare - ziarul electronic ”Pentru Socialism !” la adresa: pentrusociaslism.blogspot.ro La votarea din 11 decembrie nu sînt prezente decît găștile de dreapta; singura poziție rezonabilă a Comuniștilor este absența de la vot. Noi vrem să votăm numai cînd vor fi... alegeri ! Pentru ca astfel să ne putem împlini dezideratul mulțimii: Nicio Putere fără Comuniști ! 14 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 11 noiembrie 2016

Patru ani de GOL POLITIC

Înregistrarea Partidului Comuniștilor (de fapt, reînregistrarea după radierea abuzivă din februarie 2014) a fost tărăgănată foarte mult, aproape un an de zile, în scopul evident de a nu ne lăsa timp de organizare și pregătirea pentru a candida la alegerile locale și județene, căci abia la 10 februarie a.c. s-a dispus înregistrarea partidului în registrul special al partidelor politice. Cu excepția județului Iași, toate organizațiile și grupurile Comuniste, existente în vreo 15-20 județe, au fost contactate și dizolvate de către peceriști, aceștia menținîndu-se ca principalii noștri inamici. Ca urmare, ne-am aflat în imposibilitatea de a strînge semnături de susținere pentru candidații noștri și la parlamentarele din 11 decembrie, fiind astfel nevoiți să adoptăm o măsură catastrofală constînd în participarea la alianța electorală ”Alternativa Națională 2016”, cea care ne-a blocat toate șansele de a depune candidaturi, deși noi aveam asigurate 27.500 de semnături, în baza cărora am fi putut depune listele cu candidații noștri în șase-șapte județe... Dar, aflate la dispoziția alianței, listele noastre au dispărut, nu au plecat sau nu au ajuns la BEC, astfel fiind refuzați la înregistrarea candidaturilor de către birourile electorale județene, pe bună dreptate, în raport de nedreapta, anticonstituționala, măsură discriminatorie dispusă de legea ilegală a guvernării contrarevoluționare. În consecință, urmează alți patru ani, cum au fost și ceilalți 26, de GOL POLITIC, constînd în aceea că pe scena politică națională nu va juca niciun partid politic, toată continuînd a fi împănată de găștile peceriste anti-politice, reprezentînd interesele economice egoiste ale grupurilor de infractori, precum și ale forțelor străine din imperiile care ne asfixiază (USA, UE) și din blocul militar agresiv de tip fascist, NATO. ”Meritul” sau răspunderea, în situația existenței Partidului Comuniștilor, revine Oamenilor Muncii, în primul rînd claselor sociale fundamentale -Muncitorimea și Țărănimea- care, în loc să se înscrie în partid și să se organizeze, pregătind și depunînd propriile candidaturi, așteaptă să-i pice... para mălăiață... În condițiile în care pe Fese-și-Buci, ca și peste tot, lălăie zi și noapte tot felul de anti-comuniști strigînd că ei și numai ei sînt Comuniști, considerăm că se impune radicalizarea Comuniștilor adevărați și o rapidă organizare, căci, altfel, vom trece prin Golul celor patru ani și ne vom trezi în fața altui Gol. Drept rezultat, victimele cele mari ale Contrarevoluției, Țăranii și Muncitorii, vor continua să voteze pe cei mai importanți inamici ai lor, gașca cea mare de dreapta, PSD, ca și pe cele lăstărite din gunoaiele istoriei, nenumăratele găști liberale, anti-naționale și anti-democrate. Oameni ai Muncii, Partidul dv. există; folosiți singura șansă de a vă reprezenta, susține și apăra interesele de clasă, numai astfel împlinindu-se aspirațiile dv. personale și familiale. 11 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 7 noiembrie 2016

Nu vor fi alegeri, ci VOTARE

Atît Comuniștii cît și alți cetățeni, aflînd că nu am reușit să depunem candidați pentru 11 decembrie, mă întreabă dacă mergem la vot și pe cine votăm. La asemenea întrebări am răspuns de nenumărate ori în ultimii 26 de ani: nefiind alegeri, NU MERGEM LA VOT ! Ca să alegi, trebuie să ai liste cu cel puțin DOUĂ VARIANTE (alternative); la noi, în toți cei 26 de ani, nu am avut decît o singură categorie socială pe care o reprezentau toți candidații: găștile peceriste trădătoare, constructoare ale Capitalismului și Imperialismului, în frunte cu Criminalul șef, Ion Iliescu. Deci nu a existat nicio justificare pentru a participa la vot... De altfel, aceeași situație se perpetuează de 70 de ani: în Romînia nu au fost alegeri niciodată în perioada 1946-2016, motiv pentru care nu am participat la vot, deoarece, conștient fiind de importanța votului, eu doream să aleg prin aplicarea ștampilei, dar candidatul era, de cele mai multe ori, unul singur sau, chiar dacă erau doi, reprezentau aceeași foșgăială peceristă. În plus, eu nu am fost niciodată acceptat să candidez, nici ca deputat în sat și nici pentru Marea Adunare Națională. Totuși, vreau să precizez că în timpul regimului democrat apăreau pe liste și candidați de valoare reală, cu unii dintre ei avînd colaborări fructuoase, între care numesc pe Constantin Drăgan și pe tovarășul inginer Grama, directorul I.P.E.E. Electroargeș, care, în calitate de Deputați în Marea Adunare Națională, ne-au sprijinit pentru realizarea unor obiective de maximă importanță pentru localitatea natală, în care l.ocuiam și munceam. Spre deosebite de candidații Comuniști din timpul regimului democrat, care susțineau interesele maselor populare, cei de după 22 decembrie, deși sînt din aceeași categorie de peceriști, nu au grijă decît de burțile proprii, de distrugerea economiei naționale, de înrobirea țării față de străini și de construirea de biserici (cel mai mare inamic al poporului !) din fonduri bugetare (fapt penal,anticonstituțional, de extremă gravitate) în loc să constate că toate orașele țării sînt fără closete publice și fără apă, condiții minime absolut obligatorii pentru o comunitate omenească. Mai notăm că întreaga guvernare post-decembristă ne-a alungat din țară patru-cinci milioane de tineri, iar pămîntul țării fie a devenit proprietate a străinilor, fie se transformă în rîpi și tufișuri; toți candidații fiind de dreapta, vor continua această devastare, astfel nu avem de ce vota pe niciunul. Oameni ai Muncii, vreți să vă apărați Țara pe care o iubiți, înscrieți-vă în partidul dv, candidați pentru toate organele de Putere și, atunci, participați cu toții la vot, sub deviza ”Nicio Putere fără Comuniști !” 7 Noiembrie 99 e.d. Trăiască Marea Revoluție Socialistă din Octombrie ! Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 6 noiembrie 2016

7 Noiembrie 99 e.d.

Mîine începem ultimul an din primul secol al Erei Democrate, care a debutat prin victoria M.R.S.O. la 7 noiembrie 1917, zi care a devenit 7 Noiembrie anul I e.d. Datorăm intrarea Omenirii în Era Democrată Partidului Comunist (bolșevic) din Rusia, aflat sub conducerea lui Vladimir Ilici LENIN (Ulianov), cel mai mare om politic al mileniului, devenit clasic al Doctrinei Comuniste și primul mare practician, om politic de mare pricepere și abilitate în construirea noii societăți, Socialismul, căreia i-a pus bazele strategice în calitate de șef de stat, dar și ca teoretician, în ciuda faptului că doar șase ani a supraviețuit victoriei revoluției socialiste, iar din aceștia numai patru ani i-au fost buni de muncă. Pentru Poporul Dac victoria revoluției socialiste în Rusia a constituit un prilej excepțional pentru clarificarea ideologică a organizațiilor comuniste și pentru acțiuni practice de esență revoluționară. Ca urmare, la puține săptămîni de la evenimentele din Leningrad (MRSO), la Chișinău, al doilea mare oraș romînesc, a fost instaurată, prin cucerirea puterii revoluționare, Republica Democrată Moldova, al treilea stat democrat din lume, după Rusia și Bielorusia, fapt care ne oferă prilejul unei justificate mîndrii revoluționare. Notăm și alt fapt de mare importanță semnificativă: în cei 99 de ani ai Erei Democrate, în jumătate din țările lumii au fost instituite state democrate, prin victoria revoluțiilor socialiste ori prin cîștigarea Puterii prin alegeri, semnificativă fiind, pentru atracția extraordinară a Socialismului, cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Aflat în plin și complex proces de realizări excepționale, țările socialiste, în fruntea cărora se situa Romînia, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, Președintele-cel-Mare, devenit Erou-Martir Național,au trezit supărarea mortală a statelor capitaliste și imperialiste, cu conduceri fasciste, care au declanșat complotul internațional contrarevoluționar din 1989, în fapt acțiunea fiind Cel de-al Treilea Război Mondial care, prin trădarea nerușinată a lui Gorbaciov, a dus la lichidarea tuturor statelor democrate din Europa, într-unul singur, Romînia, practicîndu-se un război propriu-zis, deși în mare parte simulat, la care au participat 80.000 de militari străini, toți vorbitori de Limba Dacă (Romînă). În toate statele foste democrate, partidele -care își ziceau ”comuniste”- s-au topit instantaneu. Numai în două și-au putut reveni, imediat în unul singur, Republica Populară Albania, care a trecut la insurecție revoluționară și a reinstaurat regimul democrat, lichidat printr-un măcel monstruos, pe tot cuprinsul țării, declanșat de blocul militar agresiv de tip fascist, NATO; țara este și acum sub cizma clicii anti-democrate și anti-naționale, care a șters și amintirile progreselor de excepție din timpul regimului democrat. Un alt stat în care Partidul Comuniștilor și-a revenit rapid și a recucerit Puterea prin alegeri organizate de guvernarea de dreapta, este, iarăși spre mîndria noastră, Republica Moldova. Din păcate, noul partid și noua Putere democrată au uitat Doctrina Comunistă și au construit... capitalismul, motiv pentru care, treptat-treptat, Comuniștii și-au negat și au părăsit partidul, toate grupurile trădătoare situîndu-se exclusiv la dreapta, așa cum s-a întîmplat, în totalitate, fără vreo excepție, cu toți cei 3.831.000 de peceriști de la noi. Trădătorii de la PCRM au constituit partide liberale, războindu-se cu vatra comunistă a lui Vladimir Voronin, din ce în ce mai mică: Ghimpu, Lupu, Filat, Dodon sînt vedetele anti-comuniste de la Chișinău. Partidele comuniste din Europa -și din restul lumii, chiar- și-au schimbat imediat numele dovedind că toți conducătorii lor au fost anti-comuniști, incapabili să facă față măcelului și mascaradei din 1989; nici după 26 de ani nu se întrevăd semne de revenire democrată, răstimp în care NATO a ocupat întreaga Europă care a devenit, în același timp, parte a imperiului musulman. Iată numai cîteva aspecte ale realităților politice ale Europei la începutul ultimului an din primul secol al Erei Democrate, complect nepercepute de masele populare, alienate printr-un amplu și profund proces de Tîmpitizare, cu cele mai adînci efecte în Romînia, unde nici un cuvînt din domeniul social-politic nu se mai folosește cu sensul propriu, cei mai reacționari și mai retrograzi dovedindu-se Telectualii, fii ai Oamenilor Muncii... Să sperăm că ne vom reveni în timp util, astfel încît începutul celui de-al doilea secol Democrat să ne găsească în regim politic democrat. Trăiască Marea Revoluție Socialistă din Octombrie ! 6 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Nu candidăm

S-au încheiat procesele de contestare a hotărîrilor BEJ prin care ni s-au refuzat înscrierile candidaților noștri în cursa electorală, toate cererile fiind depuse calificate ca tardiv introduse. Astfel, Partidul Comuniștilor, care reprezintă interesele claselor sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- la care se adaugă și alte categorii de oameni care trăiesc din Muncă, nu va fi prezent în următorii patru ani în parlamentul țării, ca și în ceilalți 26 de ani ai Contrarevoluției, aceasta continuînd să facă ravagii, nimicindu-și poporul și marile lui realizări din timpul regimului democrat... De ce nu am reușit să depunem candidaturile ? Mai întîi pentru că nu avem organizații ori grupuri de Comuniști decît în foarte puține județe, toate celelalte (pînă la 34 cît aveam în anii trecuți) fiind supuse unor aprige presiuni de disoluție din partea găștilor peceriste, care se pretind doar ele a fi Comuniste, la care se adaugă efectele unor ample și multiple acțiuni masive de tîmpitizare practicate de autorități, prin toate mijloacele, existente la dispoziția lor exclusivă. Repetăm spre știința membrilor actuali și viitori, precum și pentru autorități, că Romînia este, cu excepția noastră, singura țară din lume unde nu există partide politice și în care noi, ca partid politic autentic, nu am avut, în cei 26 de ani, nicio posibilitate de a activa în public pe scena politică, aceasta fiind în întregime ocupată, în mod samavolnic, de către găștile peceriste, toate de dreapta, fără să-și declare orientarea și clasa socială pe care o reprezintă ori precizînd-o în mod mincinos. Păcatele inamicilor sau adversarilor, însă, nu ne scutesc de suferință și nu ne absolvă de propria vină a cărei esență stă în faptul că Oamenii Muncii nu-și înțeleg starea și nu-și proiectează rostul organizării politice, aceasta fiind singura cale de de reprezentare, exprimar și apărare a intereselor comune, de clasă, fără de care nimeni nu-și poate apăra propriile interese. Nici exemplul bogătașilor -burghezi, moșieri, bancheri, împreună cu slugile lor, care și-au organizat în cei 26 de ani aproape o mie de găști poreclite ”partide”- nu impresionează pe niciunul din cei 85-90 % crunt loviți de contrarevoluție. În ce ne privește, nu vom demobiliza nici o clipă și-i așteptăm pe oamenii muncii cu porțile deschise pentru a se înrola în partidul propriu, iar pe Comuniștii deja înscriși îi orientăm ca, fiecare, să contacteze și să aducă în partid cel puțin cîte un membru pe lună, astfel încît la 1 ianuarie 2019 să avem organizații în toate localitățile țării, iar strîngerea semnăturilor de susținere să fie un simplu exercițiu de cîteva zile. Reamintim că este necesar ca permanent să acționăm pentru împlinirea devizei ”Nicio Putere fără Comuniști !” 5 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 31 octombrie 2016

Aliați sau inamici ?

Am avut slăbiciunea sau proasta inspirație să accept constituirea unei alianțe electorale cu ”mai multe partide mici”, așa cum mi se propusese încă din primăvară, în vederea participării la alegerile locale și județene, deși, principial, respinsesem categoric includerea Partidului Comuniștilor între partidele ”mici”, dar preopinenții mei nu înțelegeau deosebirea esențială dintre noi în problema definirii partidelor ca mari sau mici, așa cum, în general, toți figuranții anti-politici care (se) joacă pe scena politică romînească nu știu și nici nu înțeleg ce este acela partid. Partidul, ca organizație politică a clasei sociale respective, nu este mare sau mic în raport de numărul membrilor, ci în raport de clasa/ categoria socială reprezentată. Concret, ca exemplu, este de priceput și de reținut că la noi, în toți cei 26 de ani post-decembriști nu au existat decît ”partide” (de fapt, găști de interese comerciale și infracționale egoiste) mici, chiar dacă ele au fost înscrise multe sute la tribunalul București, căci toate, la un loc, reprezentau interesele de clasă ale unei ”mulțimi” de maximum unu la sută. Chiar P.C.R., dacă ne referim la perioada 1947-1989, nu a fost, în fapt, un partid, ci o structură de stat imensă (aproape un sfert din populația activă existentă la 22 decembrie 1989, fiind cel mai mare –procentual- partid din lume, ceea ce s-a dovedit eroarea fatală) care se și pretindea oficial, în orice exprimare, că reprezintă ”întregul popor”, ceea ce este exact opusul definirii unui partid (=organizare a unei… părți !). Din acest spirit de partid ”atotcuprinzător” au lăstărit –clocite și conduse de ciocoii peceriști- toate găștile otrăvite de ”partide” post-decembriste, toate contrarevoluționare, toate anti-comuniste, deci anti-democrate și anti-umane, ceea ce explică total și suficient integralitatea acțiunilor devastatoare, politice, economice, care au transformat țara –bogată și înfloritoare în 1989, singurul stat liber economic în anul complotului anti-comunist european din acel an întunecat- într-o groapă de gunoi pentru cele două imperii care ne-au supus (USA și UE), devenind o ”guantanamă” europeană. Indus în eroare de un mai vechi colaborator parțial, am acceptat propunerea și am înscris la Biroul Electoral Central, așa cum am anunțat deseori, împreună cu alte partide, pretinse de stînga, o alianță electorală Alternativa Națională 2016. Concesia dezastruoasă am făcut-o pentru considerentul firesc determinat de imposibilitatea de a strînge cele 190.000 de semnături de susținere –la care ne-a obligat ne-guvernul anti-guvernanților… tehnocrați- pentru a candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cum m-am așteptat și am spus-o deseori, toate cele patru partide am săvîrșit eroarea fundamentală de a primi în alianță alte ”forțe” reprezentînd grupări prezentate pleonatic drept ”societate civilă”, sintagmă ciudată și impertinentă pe cît de inexistentă este, căci societatea este… civilă; ea nu poate fi și militară, cazonă ! Drept urmare, după eforturi deosebite, peste puterile noastre, cu semnăturile adunate în teancuri, dar ”păstrate” nedepuse pînă în finalul ultimei zile, acestea au fost burdușite într-o mașină spre a fi duse și predate la BEC, dar… nici acolo n-au ajuns și nici înapoi nu s-au întors ! Unii coechipieri îmi păreau din timp a avea în ochi și în vorbe expresia unor ghidușii plănuite, dar nu mă ducea bănuiala pînă la prăpăstuire. Această faptă de extremă gravitate ne-a spulberat prima mare șansă de a da satisfacție claselor sociale fundamentale (Muncitorimea și Țărănimea) de a intra în parlament pentru ca astfel, din Putere, oficial, să exprimăm, să reprezentăm, să susținem interesele majorității covîrșitoare a populației și să le trecem în fapte. Va trebui ca autorii acestui dezastru inimaginabil să răspundă, sub toate aspectele, pentru faptele lor. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

duminică, 23 octombrie 2016

Politicieni profesioniști ?

În calitate de Competitor la alegerile parlamentare, fiind partener în alianța electorală Alternativa Națională, Partidul Comuniștilor se simte dator în fața propriilor membri și a votanților să clarifice sensul și scopul precipitatelor luări de poziții din ultimele zile, ale autorităților la vîrf (Președinte, Prim-ministru), dar și ale reprezentanților presei ori ale unor ”specialiști” din domeniul politicii. Am utilizat ghilimele pentru că tocmai cei care se apreciază ca specialiști în politică și susțin necesitatea profesionalizării politicienilor demonstrează chiar prin aceasta că sînt anti-specialiști, pentru că, de fapt, ei nu știu sau nu recunosc esența politicii: sistem de concepții și idei cu privire la organizarea și conducerea societății. Acesta fiind punctul de plecare, devine clar, chiar pentru un neavenit, că orice concepție despre organizarea și conducerea societății este strict și total determinată de poziția de clasă a preopinentului, fiecare clasă socială avînd, în mod absolut firesc, concepții nu numai diferite, ci, mai ales, adverse în raport cu celelalte. Politicienii fiind reprezentanții selectați organizat de către fiecare clasă socială, prin partidul politic propriu, rezultă că nu poate exista sub nicio formă o grupare de inși cu specializarea ”politician”. Singura ”specializare” a politicienilor este reprezentarea fidelă a clasei sociale respective, adică cel ales trebuie să fie, social vorbind, ci nu ca pregătire școlară, cum sînt cei din clasa lui socială: țărănimea trebuie să aibă în parlament, ca reprezentanți calificați ai săi, țărani, muncitorimea să aibă muncitori, burghezia să aibă burghezi, moșierimea să aibă moșieri... Această reprezentare este necesară pretutindeni dar posibilă în orice țară care are organizare politică, deci partide politice reale, ci nu găști de infractori, cum este cazul, în ultimii 26 de ani, al bietei noastre foste țări, unde nu există, în realitate, decît un singur partid politic, Partidul Comuniștilor. În această calitate a noastră, de partid politic al claselor sociale fundamentale, Țărănimea și Muncitorimea, noi vom desemna, cu prioritate, drept candidați pentru funcțiile de Senator și Deputat pe cei mai competenți reprezentanți ai claselor noastre – Muncitori și Țărani. În consecință, votanții pe care îi așteptăm să ne voteze, în cadrul alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ sînt cei aproximativ 80 % din totalul populației, Muncitorii și Țăranii. Prof. Gheorghe Ungureanu, Președintele Partidului Comuniștilor

Discriminarea actuală în justiție

Caracterul discriminatoriu actual anti-constituțional al cercetării, judecării și condamnării penale pentru cei aleși -declarație politică/ electorală- Tovarășul acela cu multe prenume, președintele Senatului, are dreptate cînd, după 27 de ani de guvernare contrarevoluționară, confirmă un adevăr esențial și fundamental al statului post-decembrist: discriminarea de stat prevăzută în legi anti-constituționale precum Codul penal, Codul de procedură penală și altele care îi privesc pe ”zeii” din parlament și guvernare. Potrivit legilor abuzive adoptate de Contrarevoluție, persoanele alese în organele centrale ale Puterii și Administrației nu pot fi cercetate și trimise în judecată penală decît de către un organism special, absolut discriminatoriu, care materializează principiul de forță al tîlhăriei de stat – parchetul special, DNA. Parchetul special (ce cuvînt urît, care a înlocuit pe cel propriu, procuratură !) scos complect de sub controlul poporului, acesta fiind lipsit de orice drept elementar, este menit să-i ocrotească pe marii infractori, de la primarul de comună și pînă la șeful de stat și de guvern, ocrotitorii speciali ai infractorilor sau infractori ei înșiși (după cum vedem, chiar și prin ceața numită DNA). Partidul Comuniștilor va propune, imediat ce va intra în Parflament, abolirea tuturor legilor discriminatorii care îi ocrotesc pe marii infractori de după 22 decembrie, care trebuie să răspundă pentru batjocorirea și ruinarea poporului, în patrimoniul căruia trebuie să se întoarcă toate bunurile jefuite. În același timp, vom propune două reglementări absolut necesare: 1. toate persoanele alese în Putere –Consilieri (locali, județeni, președinți CJ), parlamentari- sau în Administrație –primari, președinte al republicii- nu pot face obiectul unor dosare penale, în timpul exercitării mandatului, decît cu votul majorității calificate al celor care i-au ales și 2. pedepsirea celor aleși care au săvîrșit fapte penale, în timpul și în legătură cu mandatul, să se facă aplicîndu-se sporuri speciale drastice, competența revenind procuraturii și instanțelor obișnuite (care, la rîndul lor, vor fi reorganizate pe principii democratice). Sperăm că votanții cei mulți și năpăstuiți să nu-și mai risipească voturile Puterii lor lepădîndu-le pe numele candidaților care le sînt inamici; de-acum au propriul partid în alianța electorală ALTERNATIVA NAȚIONALĂ, AN 2016. Muncitori și Țărani, Oameni ai Muncii, Dacă toți veți vota AN 2016, marile suferințe ale dv., de 27 de ani, vor începe să dispară. Vă reamintesc zisa Poetului Național: să nu uitați ”că-n voi e Număr și Putere” ! Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului COMUNIȘTILOR

miercuri, 5 octombrie 2016

Răspuns despre Candidați

Mereu și repetat primesc întrebări din țară ca și din străinătate privind persoanele pe care le vom propune drept Candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pentru cei care au întrebat cît și pentru cei care vor avea această ”ispită”, precizez că toți doritorii de oferte sau propuneri se pot adresa telefonic, prin fax ori prin internet la Comitetele sau împuterniciții județeni, ca și direct Comitetului Național (prof. Gheorghe Ungureanu, Curtea de Argeș, președinte, muncitor Constantin Dascălu, Iași, vicepreședinte, student Andrei Tănasă, Cluj-Napoca, Secretar). Precizez că, potrivit Statutului Partidului Comuniștilor, candidații noștri -care vor compune lista unică a alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ- vor fi 40 % Muncitori, 40 % Țărani, 10 % intelectuali, 10 % alte categorii (de oameni ai muncii). Notăm special că lista va cuprinde inclusiv Pensionari, Șomeri și Ciobani, elemente definitorii pentru componența socială națională. Mai menționăm că, în afara criteriului social arătat mai sus, fiecare ofertă sau propunere va fi analizată în raport de contribuția viitorilor candidați la organizarea Partidului și pregătirea alegerilor. Partidul Comuniștilor va fi prezent în alianța ALTERNATIVA NAȚIONALĂ cu cei mai reprezentativi exponenți ai maselor populare, integrați în Platforma alianței. Biroul Permanent și Comitetul Național, ambele cu componență provizorie, vă așteaptă, pentru a trece în fapte deviza noastră ”Nicio Putere fără Comuniști !” 5 octombrie, prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 25 septembrie 2016

Să-l cinstim pe Eroul-Martir Național prin fapte !

Președintele-cel-Mare, Eroul-Martir Național Nicolae Ceaușescu a fost nu numai cel mai mare erou, ci și cel mai mare conducător al Poporului Dac din cele patru milenii din care avem știre, căci perioada lui (precum și a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și Gheorghe Apostol) a fost singura cu REGIM POLITIC DEMOCRAT din cele aproape 4.000 de ani. Adevăr bun și știut, dar ÎN ZADAR dacă noi nu ne organizăm în scopul refacerii regimului democrat. Vă propun, de aceea, ca toți cei care vreți să refacem regimul democrat (adică Socialismul) să nu mai scrieți nimic altceva decît să vă înscrieți în Partidul Comuniștilor (dacă trăiți din Muncă), vă să antrenați imediat în acțiunea de maximă importanță de strîngere de semnături și, mai ales Muncitorii și Țăranii, să vă oferiți a candida ori să faceți propuneri în acest sens. Atenție, candidaturile (cu Listele de semnături) trebuie depuse la BEC pînă la 20 octombrie, noi, Comuniștii candidînd pe lista alianței electorale ALTERNATIVA NAȚIONALĂ. În ziarul electronic ”Pentru Socialism !” găsiți adresele necesare pentru contactare. Hotărîți-vă urgent și trimiteți adeziuni. În numele Partidului Comuniștilor, vă asigur că vă vom sluji cu Credință desăvîrșită. Vă urez succes ! 25 septembrie . Prof. Gheorghe Ungureanu

sâmbătă, 24 septembrie 2016

Ce urmărește ”Alternativa Națională”

Vă prezentăm textul Platformei-program a alianței electorale ”Alternativa Națională”, așa cum o înțeleg Comuniștii. După alegeri, prezent în parlament, Partidul Comuniștilor, prin parlamentarii săi, se va manifesta deplin conform Statutului și Programului propriu, dar, evident, vom colabora cu partenerii din alianța electorală. Pentru aceasta, fără să ne abatem de la cadrul general, să citim, în viziunea noastră, Platforma-program a Alternativei Naționale, menită să surpe de pe soclul pe care s-a ridicat, fără justificare, guvernarea post-decembristă PERMANENT DE DREAPTA: 1. Romînia este stat național unitar, suveran și independent. Frontierele sale sînt inviolabile ! Participarea la uniuni suprastatale se acceptă numai sub imperiul principiului ”un stat – un vot” și prezervarea dreptului de VETO ; 2. Reîntregirea națională este Dezideratul Național al Alternativei Nationale; 3. Bogățiile solului și subsolului romînesc aparțin exclusiv națiunii romîne, atît generațiilor prezente cît și, mai ales, celor viitoare; 4. Reindustrializarea Romîniei, pornind de la resursele naționale, prin forțe proprii, capital exclusiv autohton, de stat și privat, dar și prin susținerea cercetării știintifice aplicative romînești va constitui obiectivul central al viitoarei guvernări a Alternativei Naționale; 5. Asigurarea de locuri de muncă, prin aplicarea obiectivului anterior, a unor salarii –inclusiv în domeniul privat- pensii si alocații pentru copii just relaționate; 6. Refacerea autorității statului asupra sistemului bancar. Verificarea contractelor de vînzare-cumpărare a băncilor romînești, recuperarea și relansarea acestora; ecart unic stabilit prin lege de maximum 1 %; 7. Verificarea și renegocierea sau anularea contractelor de privatizare a principalelor capacități de producție romînești, industrial-agrare; 8. Verificarea și reglementarea definitivă a restituirilor de proprietate; 9. Depolitizarea și reformarea justiției cu responsabilizarea magistraților și procurorilor; 10. Elaborarea unui sistem instructiv-educativ științific și simplificat și revenirea la un sistem de sanătate susținut de stat care să asigure creșterea speranței de împlinire profesională și de viață; 11. Asigurarea și garantarea protecției sociale a populației și a familiei tradiționale romînesti, cu neadmiterea oficială a comportamentelor deviante; 12. Refacerea capacității de apărare a Romîniei prin redimensionarea efectivelor M.Ap.N. si M.I. și reinvestirea în industria națională de apărare. 24 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 23 septembrie 2016

Anunț

COMUNIȘTII și simpatizanții, alți oameni ai muncii, își pot reprezenta, exprima și apăra interesele de clasă semnînd Lista Susținătorilor pentru alianța electorală ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016, oferindu-și serviciile și candidatura prin Partidul Comuniștilor, votînd apoi -și mobilizînd pe toți ceilalți, de aceeași condiție- Lista candidaților ALTERNATIVEI NAȚIONALE (care va cuprinde și alți candidați). Partidul Comuniștilor poate fi contactat la tel. 0745.056752 și daciapcn@yahoo.com (Prof. Gheorghe Ungureanu, Curtea de Argeș, Președinte), 0742.379789 (Constantin Dascălu, Iași, Vicepreședinte), 0745.483524 (Andrei Tănasă, Cluj-Napoca, Secretar), 0756.860365 (Elena-Valentina Vintilă, Curtea de Argeș, Prim-secretar), 0743.139848 (Matei Dăuceanu, Tulcea). Vom adăuga treptat pe reprezentanții din alte județe. Vă reamintesc spusa Poetului Național: Să nu uitați că-n noi există NUMĂR și, deci, PUTERE ! Veți învinge, dacă veți candida. 23 septembrie. Prof. Gheorghe Ungureanu.

miercuri, 21 septembrie 2016

Alternativa Națională

PARTIDUL COMUNIŞTILOR Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi ! Comitetul Național 21 septembrie 2016 Comunicat important Partidul Comuniștilor a constituit o alianță electorală împreună cu alte trei partide, alianță care deja a fost înregistrată la BEC între competitorii electorali de la 11 decembrie a.c. pentru parlament. Alianța, numită ALTERNATIVA NAȚIONALĂ, are un pronunțat caracter patriotic, național, fiind concepută ca o contrapondere față de guvernarea post-decembristă contrarevoluționară, cu nenumărate de găști peceriste, poreclite partide, dovedită în fapte, de maximă gravitate, a fi expresie a distrugerii națiunii, a desființării Statului, a nimicirii Poporului, cu specificul național, limba și cultura, toate amenințate cu dispariția. În alianță și-au găsit locul cuvenit partide politice care reprezintă, exprimă și apără interesele majore, vitale, ale maselor populare, așa cum este și normal, căci naționale nu pot fi decît organizațiile celor mulți, adică ale stîngii sociale, știut fiind că dreapta socială, implicit și cea politică, este și a fost întotdeauna anti-națională, ea avînd un singur stăpîn, suprastatal și supranațional – banul. Între alte puncte esențiale pentru definirea programatică a Alternativei Naționale un loc important îl ocupă Dezideratul Național – Unirea, pentru care o viitoare guvernare a Alternativei Naționale va jalona drumul drept spre împlinire. În acest climat de speranță, îi chem pe toți comuniștii și pe simpatizanții noștri, indiferent de alinirea politică vremelnică ori eronată, să ne contacteze, cu propuneri, sugestii și oferte, dar și cu semnături pentru complectarea Listei Susținătorilor, deoarece guvernanții care s-au înșurubat în parlament (unde existau din 1946 !) ne-au obligat (discriminatoriu, numai pe noi, neparlamentarii) să obținem mulțime de semnături pentru a putea candida. Sperăm să le putem obține și, astfel, candidînd la 11 decembrie pentru funcțiile de Deputat și Senator, să începem, în cadrul alianței Alternativa Națională, împlinirea devizei noastre ”Nicio Putere fără Comuniști !” Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

Contra ”profesionalizării” politicii

Știu că cei mai mulți votanți, din cei 18,3 milioane înscriși în listele electorale, sînt adepții Socialismului, dar de 27 de ani votează orbește pe adversari, cantonați în găștile peceriste, toate anti-democrate, începînd cu cea mai de dreapta, P.S.D. Iar de vreo zece ani se aude tot mai des formula despotică a ”profesionalizării politicii”. Aceasta ar însemna, pe scurt, ca cei care ar reprezenta toate clasele sociale să fie... tehnocrați (ca guvernul cocoloșului !), pricepuți adică, în cel mai înalt grad, la distrugerea complectă a Țării, cu economia, cultura, specificul național, limba, pregătit și dresat să se gudure la străini, să execute ordinele acestora, să consume otrăvurile (reale și metaforice) la care ne obligă imperiile (în cazul dat, cele mau spurcate din istoria lumii: imperiul european și USA) Tabloul acesta sumbru și sinistru poate fi înlocuit cu unul luminos, dacă cei mulți, în primul rînd Muncitorii Și Țăranii, și-ar adjudeca locul lor firesc în parlament. Pentru aceasta este necesar ca ei să respingă gărgăunii despre ”profesionalizarea” legislativului, să candideze ei înșiși pentru a deveni Deputați și Senatori. Îi așteaptă, pentru împlinirea acestui ideal, partidul propriu: Partidul Comuniștilor. Țineți minte, Oameni-ai-Muncii, ne-a avizat demult Bălcescu: ”Interesele celor mulți nu pot sta bine în mîinile bogaților” ! Cînd noi, cei mulți, vom fi majoritari în parlament, îi vom desemna pe tehnocrați, dacă sînt devotați Poporului, să facă ceea ce hotărîm noi pentru bunăstarea întregului popor, ei putînd fi consilieri ai noștri. La 11 decembrie -și în anii următori- veți putea să aveți în parlament pe cei care vă slujesc în credință, sub semnul cel mai drag, Secera și Ciocanul, dacă vă veți grăbi să complectați Listele de susținători. Politica nu se poate profesionaliza; ea este treaba cea mai importantă și exclusivă a fiecărei clase sociale. Iar pentru a le reprezenta interesele politice autentice, sînt cei mai bun profesioniști, pentru ei și pentru întregul popor, Țăranii și Muncitorii. De aceea, să-i înălțăm în parlament, la locul de drept cuvenit, unde nu au călcat de peste 150 de ani ! Deviza noastră este ”Nicio Putere fără Comuniști !” 21 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 10 septembrie 2016

Un singur apelativ: tovarășe

Sînt mereu întrebat -mai ales de către peceriști- dacă, în cazul înscrierii în Partidul Comuniștilor, sînt obligați să se adreseze cu ”tovarășe”. Întrebarea pare sîcîitoare și este neavenită; cei care o pun își dovedesc prin aceasta atitudinea anti-comunistă, căci nu se poate concepe ca persoanele care sînt comuniști sau toate persoanele care trăiesc într-un regim democrat să-și spună altfel, termenul fiind cel mai expresiv pentru a exterioriza respectul între egali, iar egalitatea este element esențial al Doctrinei Comuniste, fundamentul Libertății totale, depline și definitive, unice și unitare. Celălalt cuvînt este absolut inadmisibil între egali, el utilizîndu-se în societățile pre-democrate (Sclavagism, Feudalism, Capitalism), fiind de neimaginat ca un sclav, un iobag, un proletar să-i spună altfel stăpînului care este bogatul, patronul, exploatatorul, jefuitorul, banditul, criminalul... Cum să-i zici ”tovarășe” ?!? Lichelele peceriste, lepădătorii -care nu au fost niciodată Comuniști- au abandonat imediat după 22 decembrie-cel-negru formularea apelativului cu termenul de maxim respect. În Partidul Comuniștilor, precum și în afara lui, Comuniștii nu utilizează decît cuvîntul ”tovarășe”, deși în cazuri specifice, cînd discutăm cu inamicii Omului ca specie, aceștia fiind capitaliștii și slujitorii robiei religioase, nu ne putem exprima disprețul profund decît prin antonimul lui ”tovarășe”. 10 septembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 1 septembrie 2016

Scrisoare către ComuniștiScrisoare către Comuniști

Votarea se apropie. Dacă vom reuși să participăm și noi, votarea va deveni alegere. Ar fi prima alegere pentru un parlament, indiferent de numele lui, care s-ar întîmpla pe pămîntul greu încercatei Romînii, după 70 de ani.
Toți cei peste zece milioane de Romîni care s-au perindat prin PCR în acest răstimp, toți știți aceasta, nimeni nu vreți să recunoașteți, dar este clar -și simplu de înțeles pentru oricine- că între 1946 și 2016 (anii 29-99 ai Erei Democrate) nu au fost alegeri, ci numai votare peste votare, chiar dacă, uneori, inclusiv în timpul regimului democrat, existau pe liste și mai mulți candidați pentru un post, toți însă, ai P.C.R-ăului.
Eu am fost dintotdeauna Comunist și –firesc în regimul despotic contrarevoluționar și chiar fascist instaurat la 22 decembrie- cu greu, după eforturi imense, am reușit să înscriu Partidul Comuniștilor, dar nu am putut candida pentru că terorismul anti-comunist -patronat mai ales de către … peceriști !- a blocat orice cale a organizării noastre și a exprimării opiniilor, în vreme ce toate anti-partidele –inclusiv gunoaiele istorice, PNȚ, PNL, PSDR- exprimînd toate minoritățile anti-constituționale (etnii, devianți, extremiști, teroriști, fasciști, robi religioși) au avut la dispoziție sute și mii de mijloace de comunicare în masă, precum și fonduri nelimitate furate chiar din bugetul de stat, în care și-au vărsat contribuția grea de sudoare și cei 85 % de majoritari disprețuiți.
Mai ales în timpul regimului democrat 1948-1989 (anii 31-73 ai Erei Democrate) nu a fost posibil să-mi depun candidatura nici măcar pentru un post de Deputat sătesc (erau în comuna mea mică… 37 de deputați !), căci -toți peceriștii știți bine, niciunul nu spuneți nimic !- un Comunist autentic nu putea pătrunde în P.C.R. și, nici vorbă, nici în organele Puterii.
În ciuda acestor bariere, m-am desfătat mereu strigîndu-mi în gura mare –în adunări, consilii profesorale, sindicat, cooperație, întovărășire, tren, rată, stații, piețe, bodegi sau restaurante,serbări cîmpenești…- candidatura mea pentru funcția de deputat (local, raional, regional, județean sau M.A.N.-împotriva, spre exemplu, a lui Constantin Drăgan sau Acad. Alexandru Stanislau Codarcea), ba chiar și pentru funcția de Președinte al Republicii, în concurență cu tovarășul Nicolae Ceaușescu…
Ciocoii peceriști aveau mereu ace pentru cojocul meu de Derbedeu, Bandit, Haiduc (la securitate eram… Novac) și, cu pricepere și zel, mă piteau prin beciuri, să mă… răcoresc, în luminoasele zile ale votărilor cu participarea maselor populare în cvasitotalitatea lor numerică. (Într-o astfel de sărbătoare a devotamentului revoluționar, soțul unei verișoare primare a mea, Gheorghe A., secretar de partid al organizației sătești, se grăbea pe la mijlocul zilei, spre școală, ca să-și depună zestrea de votări la urna P.C.R-ăului, arătîndu-mi traista plină și menționînd: ”Mă duc repede, am buletinele de la 16 inși ca să-i votez !”).
Acum ciocoii au devenit tehnoratați și ne obligă să strîngem 200.000 de semnături –dar numai noi, nu și găștile parlamentare- dacă vrem să candidăm. Cum să le strîngem ?!? Nu ne putem organiza, n-avem sedii, nu putem tipări și difuza ziare, radioul și televiziunile sînt, toate, ale burghezo-moșierimii, prin internet mișună ciumeții (care-și zic… Comuniști !). Au apărut, după ”dezlegarea” din 2015, mai multe partide autonumite și pretinse comuniste, ale căror trîmbițe n-au ce lălăi altceva decît vechile ocări și condamnări împotriva mea, închizîndu-mă în biciuiri și epitete ca din Dealul… Ogarilor (!), pentru motivul că eu le-aș fi furat semnul cel mai drag: Secera-și-Ciocanul. Dar acesta este, de drept, al Muncitorilor și Țăranilor.
Dacă în atmosfera aceasta vom reuși să strîngem semnături și să candidăm, vom ajunge parlamentari, primii parlamentari Comuniști, rezultați din alegeri, după 1924 (anul 7 al Erei Democrate). Întru aceasta îi chemăm pe toți cei care se consideră Comuniști să vină sub drapelul pe care stă drept, la loc de cinste, Secera-și-Ciocanul, sub gloria căruia veți avea succes, căci Muncitorii și Țăranii sînt cei MULȚI, iar în Politică cel mai important factor este Numărul.
Așadar, Comuniști, dacă așa vă considerați, veniți sub deviza ”Nicio Putere fără Comuniști” !
1 septembrie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 24 iunie 2016

ALIANȚA COMUNIȘTILOR. Comunicat

În urma unor întîlniri la Curtea de Argeș (12 iunie) și Tîrgoviște (24 iunie) între conducerile Partidului Comuniștilor și Partidului Comunitar din Romînia s-a hotărît instituirea unei colaborări depline între cele două partide sub numele ALIANȚA COMUNIȘTILOR. Simbolul acestei Alianțe va fi semnul cel mai drag al maselor populare -care este simbolul Partidului Comuniștilor- Secera și Ciocanul.
Organizațiile celor două partide vor continua împreună să-și organizeze structurile în toate județele și localitățile, astfel încît la alegerile parlamentare să depunem candidaturi în totalitatea circumscripțiilor electorale. Pentru aceasta așteptăm propuneri și oferte de circa șapte-opt sute de Muncitori și Țărani, de toate categoriile, inclusiv șomeri, ciobani, pensionari, vîrstnici și tineri, bărbați și femei, domiciliați în țară ori în străinătate, toți care își asigură existența din MUNCĂ.
Sînt așteptați toți cei care au cetățenia Romînă indiferent de statul în care locuiesc; cei patru-cinci milioane de Romîni din străinătate vor avea un număr corespunzător de candidați, din fiecare țară, adică vreo două sute.
Ne-am propus ca obiectiv să intrăm așa de mulți în Parlament încît niciun guvern să nu poată fi numit și nicio lege adoptată, fără acordul nostru.
Oameni ai Muncii, îi căutați și îi chemați mereu pe Comuniști; acum există un asemenea Partid ! Contactați-ne și vă vom sluji cu devotament. 24 iunie 2016
Co-președinți ai Alianței Comuniștilor
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Jurist Petre IGNATENCU

marți, 31 mai 2016

Înștiințare generală

Partidul Comuniștilor nu are ”grupuri” publice sau ne-publice; el are un Comitet Național, Comitete Județene și organizații locale (la comune și orașe). Pe toți cei care sînt interesați îi rugăm să ia act că nu facem grupuri de ”prieteni” (pentru lălăială), ci înscrieri ale tovarășilor în Partid, pentru care ne pot solicita adeziuni (tip) ori ne pot trimite scrisori pe adresa Partidul Comuniștilor, Curtea de Argeș, se poate menționa și numele Președintelui: prof. Gheorghe Ungureanu. Mai precizez că primim din țară și străinătate propuneri și oferte de candidaturi pentru parlament, acestea, evident, cu înscriere prealabilă în Partid. Pe măsură ce organizăm Comitetele județene și în străinătate, vom comunica modalitățile de contact (în special prin ziarul electronic ”Pentru Socialism !”). Președintele poate fi contactat la adresele: poștală (de mai sus), electronică  daciapcn@yahoo.com   telefon/ fax 0248.722546, mobil 0745.056752, iar cei din județe: BUCUREȘTI: Pera, tel. 0724.508876; CLUJ: Tănasă Andrei, tel: 0745.483524; CONSTANȚA: Cuciumita Ioan, tel. 0729.661132; IAȘI: Constantin Dascălu, tel 0742.379789;  MUREȘ: Valer Maier, tel. 0365.447340; TULCEA - Matei Dăuceanu, tel. 0743.139848.
Nu avem secrete; luptăm legal împotriva burgheziei, moșierimii, bancherimii, pentru cucerirea Puterii. Nu ne ocupăm cu bălăcărirea persoanelor din multele ”partide” peceriste, ci exprimăm interesele claselor sociale fundamentale - Țărănimea și Muncitorimea. Nu lălăim prin internet despre politică, ideologie, filozofie; pe toate le discutăm în cadrul organizațiilor și în ziarul propriu (care va reapărea pe hîrtie). Nu oferim bani, salarii, funcții, avantaje, privilegii membrilor de partid, dimpotrivă: le cerem să vină cu contribuții bănești, materiale, de activitate, pentru a putea, organizat și legal, prin solidaritate de clasă, să-i ducem în organele de Putere pe Muncitori, Țărani, inclusiv Șomeri și Ciobani, toți stîlpii societății, la care se adaugă, în procentul din societate, alte categorii.
Deviza noastră este NICI UN ORGAN DE PUTERE FĂRĂ COMUNIȘTI !
31 mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu
tel.: 0745.056.752

sâmbătă, 21 mai 2016

I N V I T A Ț I EMai mulți Comuniști și simpatizanți, precum și membri ai unor partide care se prezintă a fi comuniste îmi cer insistent ca ”să ne unim”. Eu știu din toți cei 26 de ani că toți peceriștii, aflînd de Partidul Comuniștilor (în formare sau după ce a fost înregistrat oficial) nu încetau cu taca-taca ”să ne unim”, dar niciodată nu le-am pus barieră la poartă, situație pe care o reiterăm foarte clar: toți cei care se consideră Comuniști și doresc să intre în Partidul Comuniștilor, sînt bineveniți; nu au decît să complecteze o adeziune.

Cît privește partidele care doresc să ne unim, le poftesc la discuții, în orice moment și în orice loc. Acele partide trebuie însă, de la început, să-și amintească: 1. Partidul este al COMUNIȘTILOR, ci nu al celor care vor să lălăie despre Comunism, 2. Partidul Comuniștilor nu admite nicio abatere de la DOCTRINA COMUNISTĂ, care este -reamintim- Doctrina Libertății Totale, Depline și Definitive, Unice și Unitare, 3. Simbolul Partidului Comuniștilor este și rămîne pentru toate veacurile, mileniile și epocile, semnul-cel-mai-drag: Secera și Ciocanul, 4. Partidul Comuniștilor este organizația politică a claselor sociale muncitoare -Țărănimea și Muncitorimea, 5. Aceste clase sociale fundamentale ale Poporului Dac (poreclit Romîn -și scris de anti-democrați Roman-) doresc (și Partidul Comuniștilor asta va face) înlăturarea Contrarevoluției și reluarea construirii Socialismului, înlăturarea formelor de Exploatare, Asuprire și Robie, neadmiterea niciunui ostaș străin pe pămîntul Patriei -care trebuie să redevină liberă, independentă și suverană- scuturarea oricărui jug străin și anularea tuturor formelor de dependență și a organismelor suprastatale, crearea condițiilor pentru ca TOȚI ROMÎNII ALUNGAȚI DIN PATRIE în anii Dezastrului Național 1989-2016 SĂ REVINĂ ÎN PATRIE, 6. Afirmarea deschisă și Realizarea Dezideratului Național - Unirea teritoriilor Dacice într-un singur stat, numit cu numele real, DACIA, 7.Toate acestea sînt posibile numai cu intrarea în organele de Putere a claselor sociale fundamentale -Muncitorimea și Țărănimea- în procentul real din societate: 40 % Țărani, 40 % Muncitori.
De-acord, tovarăși Comuniști ? Poftiți la unire ! Cu alese salutări tovărășești ! 21 mai 99 e.d./ 2016.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

marți, 10 mai 2016

Sîntem certați că nu ne... unim !

Pe tot felul de căi posibile, mai ales prin nesfîrșitele lălăieli de prin fesebuci, tot felul de tipi ne ceartă pe considerentul că noi, Comuniștii, nu ne unim... Se folosește termenul Comuniști cu trimitere nu numai (și nu în primul rînd) la Partidul Comuniștilor, ci în general referitor la tot felul de peceriști care sînt, cum știm de cel puțin 26 de ani, anti-comuniști.
Toți aceștia -aflați de cîte unul singur sau fiind membri în diferite ”partide” anti-comuniste- ar vrea nu să intre, cu adeziune, în Partidul Comuniștilor, ci să ne unim ca partide, pentru ca, venind egal la unire, să participăm egali la... conducere !
Cum am continuat din 22 decembrie 73 e.d./ 1989 să organizez Partidul Comuniștilor inițiat încă din 1977, am auzit sugestii, propuneri, reproșuri, critici, acuze, sancționări, condamnări, amenințări infinite, de la diferite personulități din întreaga întretăiere de existențe verticale și orizontale, pe tema lipsei mele de disponibilitate pentru... unire, motiv pentru care, și cu acest prilej, reiau cîteva idei, deseori prezentate nu numai în Documentele Partidului Comuniștilor, ci și în cărțile mele, în articole și interviuri.
Mai întîi, pentru ca două entități să se poată uni, ar trebui ca ambele să... existe !  Rezultă că persoanele fizice nu se pot uni cu o persoană juridică (Partidul Comuniștilor este persoană juridică, atît în perioada 23 martie 1966- 2 februarie 2014, cît și în prezent de la 23 aprilie 2015), singura șansă a celor care se consideră Comuniști fiind aceea de a ne adresa o cerere scrisă ori a complecta o adeziune. 
Apoi, persoanele juridice existente ca partide nu se pot uni cu noi decît dacă ar fi partide adevărate, iar ca o organizație să fie, cu adevărat, partid, ea trebuie să declare din prima Propoziție ce clasă/ categorie socială reprezintă. Cum noi, Partidul Comuniștilor, sîntem organizația politică a claselor sociale fundamentale ale Poporului Dac (poreclit Romîn) și milităm pentru aplicarea Doctrinei Comuniste, fiind Bolșevici, adică adepții desăvîrșiți ai Democrației, nu ne-am putea uni cu ”partidele” care nu-și declară clasa socială ale cărei interese le exprimă, le susțin și le apără. Și, în niciun caz, nu ne putem uni cu ciocoimea peceristă trădătoare, cu social-democrații, adică Menșevicii, care sînt esențialmente anti-democrați, slugoi ai Burgheziei, Moșierimii, Bancherilor, organizațiilor de Robie de orice tip...
De menționat că aceste tipuri de poftitori la fotolii de partid -pentru care n-au depus niciun efort- nici nu au de ce se uita în ograda noastră, căci ei, ciocoii peceriști, nu vor fi niciodată propuși de noi pentru a fi aleși în orice funcții de Putere, astfel încît, neputînd accede la privilegii, nu mai au de ce să-și răcească gura... Nici n-ar trebui să-ndrăznească deoarece, în tot timpul regimului democrat, pînă la 22 decembrie-cel-negru, nu au vrut să mă primească în PCR, ci, dimpotrivă, m-au dus deseori la beci, m-au tîrît în infinite procese de tot felul, mi-au acaparat bunurile proprii și familiale -nerestituite nici pînă în prezent- m-au condamnat și m-au trimis la închisoare politică, eu personal, Președintele fondator al Partidului Comuniștilor fiind Deținut Politic și Victimă a Represiunii ante-decembriste (așa cum a mai fost încă un Comunist, tovarășul Marin C. Trușcă din Craiova, în prezent decedat)...
Adaug, fără să epuizez, că, pentru alegerile parlamentare din toamna acestui an, Partidul Comuniștilor va propune candidați Comuniști după regulile stricte statutare: 40 % Țărani, inclusiv Ciobani, 40 % Muncitori, inclusiv cu noua ”calificare” postdecembristă de Șomeri, iar celelalte categorii vor fi plasate în diferența procentului; în județul unde voi candida eu, voi fi plasat pe locul care urmează după Țărani, Ciobani și Muncitori. dacă Oamenii Muncii vor aprecia că merit să fiu parlamentar, vor pune în urnă voturi în număr necesar pentru atingerea acestui scop. Burghezii, Moșierii și Bancherii să ajungă în parlament în raport de voturile de care dispun în aria de dreapta socială.
Așadar, stimați tovarăși Muncitori, Țărani, Ciobani, Șomeri, activi sau pensionari, vîrstnici ori tineri, poftiți în partid, nu vă lăsați antrenați în lălăieli deșarte prin fesebuciuri ! În același timp, bogătașilor, exploatatorilor, asupritorilor, înrobitorilor, nu agirați la poarta noastră, căci nu vi se va deschide; duceți-vă la cele peste 100 de găști-partide ale dv.
Tuturor vă urăm succes !
Azi, 10 mai,  Zi Îndoliată, cînd țara a fost pusă la cheremul străinilor, prin ca-rol-fu-mare,-mititelul, după alungarea iubitului Domn Alexandru Ioan Cuza.
Să trăiască Socialismul ! Să biruim prin simbolica noastră prezență pe listele electorale locale în Orașul Iași !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

sâmbătă, 7 mai 2016

8 Mai și 9 Mai - zile glorioase

 La 8 mai 99 e.d./ 2016 se împlinesc 95 de ani de la crearea Partidului Comunist, prin transformarea părții celei mai revoluționare a Comuniștilor (care se numeau anterior Socialiști) în partid deplin și consecvent revoluționar, avînd ca temei al întregii activități Doctrina Comunistă, care, după o glorioasă activitate ca partid guvernamental între anii 1945-1989, s-a autodizolvat practic, după ce și-a asasinat conducătorul, prin cea mai hidoasă și monstruoasă trădare.
Întregul partid a devenit invizibil, toți cei 3.831.000 declarîndu-se anti-comuniști, ceea ce a dus la vandalizarea țării, la distrugerea economiei naționale, la desființarea Statului, Romînia devenind o biată regiune a unor imperii hulpave (USA și UE), o guantanamă a acestora și a blocului militar de tip fascist NATO, ale cărui hoarde deja ne-au invadat Patria și tind la cotropirea și a frumoasei și nefericitei Basarabii.
În aceste condiții dezastruoase și periculoase, Partidul Comuniștilor are de dus o luptă grea și complexă pentru mobilizarea maselor populare în scopul redobîndirii Libertății sociale, Eliberării naționale și Dezrobirii multiple. Întru realizarea acestui scop, îi chem pe Oamenii Muncii să se înroleze de îndată în partidul propriu, astfel încît la alegerile parlamentare din toamnă să obținem un procent semnificativ care să nu mai permită burghezo-moșierimii și ”stăpînilor” din exterior batjocorirea țării și a poporului.
Folosim prilejul de a menționa apropiata sărbătorire a Zilei Victoriei împotriva Fascismului german, (pentru noi Ziua Victoriei avînd și alte semnificații) la care Poporul Dac (poreclit Romîn) și-a adus o însemnată contribuție, nerecunoscută loial (din păcate) de ceilalți aliați învingători, iar în ultimii ani a fost total pîngărită, înlocuită cu ”evenimente” ale șmecheriilor religioase, absolut denigrante, mai ales pentru poporul nostru, total și permanent ne-religios..
           Pentru ambele aniversări îi felicit pe toți Oamenii Muncii și mai ales pe Veteranii luptători pentru libertatea patriei și progresul social-economic și îi cinstim pe Eroii morți în aceleași scopuri, condamnînd pe cei care ne duc tinerii în alte țări să lupte și să moară în slujba capitaliștilor, imperialiștilor și fasciștilor.
          Anunțăm pe tinerii din familiile Oamenilor Muncii că, în cadrul Partidului Comuniștilor, vom institui o organizație a tinerilor comuniști, cu structură teritorială, în care vor putea intra, la cerere, persoane de la vîrsta de 14 ani. Această organizație va fi o Școală instructiv-educativă în care se vor forma viitorii Comuniști, după buna experiență cunoscută a UTM-UTC
7 mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 1 mai 2016

Sugestie

Propun Comuniștilor -și altor Oameni ai Muncii Romîni- să realizăm, după modelul unor străini, care ne ofensează cu salutul lor, fără nicio legătură cu Poporul Dac și nici măcar cu realitatea, să promovăm, o dată cu înregistrarea oficială a Partidului Comuniștilor, un salut adecvat pentru Speranța noastră în raport cu starea devastatoare în care ne aflăm: Să ne salutăm cu ”Ceaușescu a înviat !” iar răspunsul să fie ”Adevărat a înviat !”
Ce spuneți, tovarăși Comuniști Romîni ?
1 Mai 99 e.d./ 2016.
Prof. Gheorghe Ungureanu

Trăiască 1 Mai !
            Întîmpinăm 1 Mai cu un imens succes simbolic pentru clasele sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea- care, după 26 de Beznă, care a urmat regimului democrat înlăturat de către peceriștii trădători la 22 decembrie 1989, succes marcat prin înscrierea la alegerile locale din 5 iunie a candidaților Partidului Comuniștilor pentru Consiliul Local al Orașului Iași.
            Întregul merit pentru această premieră le revine Comuniștilor din localitate –în frunte cu tovarășul Constantin Dascălu- care au reușit, într-un timp record și fără nicio experiență, să înfrîngă toate multele dificultăți, reușita fiind cea mai mare cinstire a Zilei Oamenilor Muncii, 1 Mai.
            Folosesc prilejul ca să reamintesc un alt merit al Comuniștilor realizat după cinci ani de la victoria (vremelnică) a contrarevoluției obținută de către peceriștii trădători care, in corpore, după ce l-au asasinat pe Președintele Republicii și șef al partidului lor, P.C.R., nu și-au mai amintit deloc de Ziua Oamenilor Muncii, toți cei 3.831.000 fiind cuprinși de amnezie totală și profundă, în ciuda faptului că, fără încetare cleveteau, prin găștile lor de dreapta, că ei sînt… de stînga !
            În acest climat retrograd și reacționar, numai subsemnatul, nefiind pecerist, ba chiar Deținut Politic -cu toate bunurile confiscate de către peceriști- și Revoluționar, am reușit, cu un grup de colaboratori, membri ai Partidului Comuniștilor în formare, să constituim un Comitet Central de Acțiune Muncitorească -în frunte cu tovarășul învățător Vasile Alexoiu- și să organizăm, la Curtea de Argeș, prima sărbătorire a Zilei de 1 Mai în anul 1995.
            Avem convingerea că, prin reorganizarea Partidului Comuniștilor și intrarea nostră în organismele Puterii, începînd din acest an vom da o nouă și cuvenită atenție zilei de sărbătoare a oamenilor muncii, impunînd respectul cuvenit și autorităților statului despotic, care nu va mai putea să nesocotească opțiunile majorității sociale, de circa 85 %, care treptat-treptat va deveni o prezență remarcabilă, apoi majoritară în Putere.
Trăiască 1 Mai, Ziua Internațională a Oamenilor Muncii !
1 Mai 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 30 aprilie 2016

Scrisoare către Comitetul Orășenesc Iași al Partidului Comuniștilor

Tovarășe Dascălu,
Am primit cu maximă bucurie Hotărîrea Biroului Electoral al Circ. Iași privind admiterea candidaturilor dv. Folosesc acest prilej ca, din nou, să vă felicit pe dv, pe cei șase candidați -viitori Consilieri Locali Comuniști- și pe toți cei care s-au străduit din greu -în timpul limitat avut la dispoziție și înfruntînd dificultăți multiple- pentru strîngerea semnăturilor necesare.
Acest succes al dv. dovedește -în contra clevetirilor peceriste, ca să nu mai vorbim de cele burghezo-moșierești propriu-zise !- că EXISTĂ CLASĂ MUNCITOARE, că aceasta abia a așteptat existența Partidului propriu ca să-și aducă o contribuție întru existența de sine și am convingerea că, păstrîndu-vă elanul celor două luni, toți cei șase candidați vor fi Consilieri Locali și, poate, acționînd cu înțelepciune, unul va fi chiar... Viceprimar.
Stimați tovarăși, nu greșesc deloc și nu exagerez dacă reamintesc faptul că Orașul Iași a făcut, prin efortul dv. istoric, dovada tradițiilor excepționale ale luptei revoluționare din centrul politic al Moldovei. Succesul dv. este, în același timp, o expresivă replică de înaltă calitate dată Contrarevoluției antisocialiste, antipopulare și antinaționale din 1989, precum și o lovitură peste botul criminalilor care au ucis în mod bestial pe un reprezentant de seamă al Muncitorimii din orașul dv, conducătorul de sindicat Virgil Săhleanu, a cărui amintire va renaște vie și amenințătoare la adresa infractorilor, chiar în timpul campaniei electorale a dv. Reamintesc faptul că asasinarea lui Virgil Săhleanu a urmat altui asasinat, în urmă cu 25 de ani, a Revoluționarului Comunist Virgiliu Cătălin Zbăganu, conducător al Sindicatelor Tipografilor din București, inițiator al organizării Partidului Comunist, cu care înjghebasem, încă în 1991, un Comitet Național pentru pregătirea documentelor de înregistrare a Partidului.
Stimați tovarăși, să depășim dificultățile mari și multe, să ne iluminăm cu amintirile mobilizatoare și să continuăm organizarea Partidului Comuniștilor, astfel încît, la alegerile parlamentare din toamnă, să avem doi-trei parlamentari în fiecare județ !
Să arătăm că n-a pierit ”minunata clasă muncitoare”, cum era preacinstită de conducătorul PCR, Nicolae Ceaușescu, Președintele Republicii Socialiste Romînia, el însuși victimă a odiosului asasinat politic din decembrie 1989.
Să aveți deplin succes, pe măsura meritelor dovedite !
 30 aprilie 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe Ungureanu
tel.: 0745.056.752

miercuri, 27 aprilie 2016

Avem Candidați !


 
Mai sînt cîteva minute din ultima zi de depunere a candidaturilor ! Partidul Comuniștilor va fi prezent, simbolic, în numai cîteva județe, cu liste de candidați pentru funcția de Consilier Local.
Am străpuns cu greu barajele nenumărate puse în calea noastră de găștile peceriste, cu partidul înregistrat în aprilie 2015, dar cu hotărîrea de admitere sosită în… martie 2016 (!) –în ciuda dispozițiilor exprese ale legii privind soluționarea cu celeritate- abia am reînfiripat organizații într-o treime din județe… Și, imediat, găștile anti-democrate, autonumite ”comuniste” s-au năpustit asupra celor înscriși în partid și mai ales asupra candidaților, reușind să-i îndepărteze pe mulți, astfel încît, după informațiile de pînă acum, au depus candidaturi organizațiile din județele Mureș și Iași.
Felicităm pe conducătorii organizațiilor din acele județe și pe ceilalți care s-au străduit să-i înscrie în partid pe doritori, să adune semnături pentru susținerea candidaților, să se organizeze în localități și județe și le dorim să aibă succesele pe care le merită Comuniștii pentru reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor Oamenilor Muncii.
Rog pe toți tovarășii candidați și organizațiile respective să desfășoare o campanie corectă, respectuoasă, fără atacuri și fără vorbe goale; să rețină că esențial în politica noastră este să fim prezenți în Puterea locală și județeană unde să ne exprimăm pe noi, ci nu să-i certăm pe adversari. Oamenii Muncii, în primul rînd Muncitorii și Țăranii, să știe că, de acum, există pe scena politică a țării Partidul dumnealor, Partidul Comuniștilor, cu semnul cel mai drag: Secera și Ciocanul.
Pe tot timpul campaniei electorale din județele unde avem candidați și, în mod deosebit unde nu avem, este necesar să acționăm necontenit și neabătut pentru organizarea partidului, astfel încît, la alegerile parlamentare din toamnă, să depunem candidaturi complecte în toate județele țării, ca să intrăm în parlament într-un procent care să nu permită Dreptei să impună nicio lege anti-democrată (cum a făcut timp de 26 de ani).
Asigur pe toți tovarășii din conducerile organizațiilor locale și județene, precum și pe candidați că voi fi și eu prezent în teritoriul respectiv pentru a-i sprijini în campanie; să nu uitați că cel mai important agent electoral al nostru este Semnul cel mai drag, înnobilat de glorie în timpul luptei în ilegalitate (1924-1944) și în timpul regimului democrat (pînă la 22 decembrie 1989).
Trăiască Partidul Comuniștilor ! Să ne mobilizăm sub deviza ”Nici un organ de Putere fără Comuniști !”
Succes, tovarăși !
26 aprilie 99 e.d.
Prof. Gheorghe UNGUREANU