marți, 22 decembrie 2009

După 20 de ani: REVOLUŢIE, CONTRAREVOLUŢIE, LOVITURĂ DE STAT ?

Toată telectualitatea tîmpitizată şi tîmpitizantă trîmbiţează 24 de ore din 24, zile şi săptămîni în şir, despre contrarevoluţia antisocialistă, antipopulară şi antinaţională din decembrie 1989, că ar fi orice, dar numai ce a fost anume se ocoleşte cel mai des. Dintre diferitele formule, gargaragiii repetă cel mai des termenii revoluţie, lovitură de stat, puci militar.
Astăzi, la exact 20 de ani de la victoria (care va rămîne vremelnică) din 22 decenbrie 1989 sînt evidente argumente zdrobitoare pentru definirea acelei victorii. Pentru a nu le (mai) enumera, evidenţiez aprecierea imensei majorităţi a populaţiei (exprimată prin presă, literatură, sondaje, referendumuri oficiale) care fixează fără putinţă de tăgadă -fiindcă aparţine unei majorităţi de peste patru cincimi- că decembrie 1989 a însemnat baza şi începutul Răului universal pentru Ţară, pentru Popor, pentru toţi şi pentru fiecare. Evident că există şi un mic procent de excepţii.
Uituci şi lepădanţi, ajunşi în stare de maximă ignoranţă, peceriştii, în frunte cu ciocoii lor, protipendada competenţilor diriguitori de la învăţămîntul politico-ideologic dar şi din învăţămîntul de stat de toate gradele, ne învaţă acum, cu aceeaşi morgă de sfincşi, că "orice schimbare de regim politic" sau "orice utilizare a plutonului de execuţie" ori "existenţa morţilor în confruntări interne" dar cu precizarea victoriei asasinilor ar fi ... revoluţie ! Halal batjocură de gîndire !
Uită respectivii că şi absolvenţii de cilcu primar ştiu că nu schimbarea contează pentru definirea unui asemenea fenomen complex, ci REZULTATUL ei ! Iar rezultatul este cel prezentat mai sus: Răul universal ! Prin decembrie 1989 societatea noastră a coborît formal cu 50 de ani, iar valoric s-a scufundat cu mai multe sute de ani care cuprind mai multe epoci istorice inferioare ! Şi nu trebuie neglijat faptul că Răul universal nu a atins cotele maxime, că vor mai trece decenii (multe) pînă vom ajunge total primitivi, săraci şi sălbatici, căci avem mare capacitate de rezistenţă, pe care ne-au dat-o Istoria noastră de multe milenii şi Realizările imense ale Socialismului prin esenţa sa: regimul democrat.
Aşadar, este simplu să înţelegem de ce, pentru imensa majoritate, decembrie 1989 a fost, la început, puci militar, săvîrşit de forţa bicefală conducerea Armatei-comanda Securităţii, puci posibil în condiţiile ocupării ţării de către cei 80.000 de militari străini, urmat de instalarea găştii secrete, conspiratoare, în frunte cu ...
Marginalizatul !
Pretutindeni în ţară au fost acţiuni şi revendicări cu caracter revoluţionar, nesocotite (cum ar fi înlăturarea peceriştilor din conducerea administraţiei de stat şi a economiei) de puciul de cîteva ore şi abandonate brutal şi fără explicaţii de "puterea" contrarevoluţionară a ciocoilor pecerişti, sau acceptate vremelnic, din motive strategice, pentru scurtă perioadă (cum ar fi suplimentarea locurilor de muncă).
Beneficiarii adevăraţi ai "puterii" contrarevoluţionare, aceiaşi conducători pecerişti infailibili, aveau alte ţinte şi le-au realizat, după cum vede toată lumea; de aceea ei înşişi nu numai că nu mai amintesc de sau despre revendicările revoluţionare, ci au dispreţ pentru ele şi pentru susţinătorii lor. Dovada: în cei 20 de ani scurşi, potentaţii ante- şi post - decembrişti nu au cinstit în niciun an Revoluţia şi pe Revoluţionari, ci asasinatele lor cumplite; toţi participanţii revoluţionari -acele sute de mii şi milioane cu care se încoronează contrarevoluţionarii victorioşi- nu mai apar în niciun loc al revoluţiei din sate şi oraşe: singurii care continuă circul sînt contrarevoluţionarii.
Am fost şi astăzi ca în fiecare din ultimii 21 de ani- la Primăria Curtea de Argeş. Am aşteptat timp îndelungat să apară măcar cîţiva din sutele, de fapt, miile,de colegi revoluţionari din 22 decembrie 1989, acea masă numeroară care m-a ales unanim în funcţia de Preşedinte al Comitetului Popular Revoluţionar (nu mă refer la fericiţii posesori al cabinetelor şi fotoliilor somptuoase de dincolo de perdelele trase, din primăria reîmpodobită); nu a apărut niciunul ! Cei care ne-au învins şi ne-au înlăturat din funcţiile date de mulţimea de revoluţionari nu sînt interesaţi de cinstirea Revoluţiei, ci de conservarea şi înmulţirea privilegiilor obţinute. Doar învinşii sînt interesaţi de continuarea luptei, de unde acea majoritate de patru cincimi, pe cînd învingătorii de-a călare (pe situaţie) calcă totul în picioare.
Am fost colegi atunci, dar acum în al 21-lea an, eu am aşteptat singur în locul unde odată, am fost ales, de-o mulţime, în funcţia cea mai înaltă; niciunul dintre miile de participanţi de atunci nu dă două parale pe noi, cei cu ... patalamale ! Puterea şi controlul aparţin celor demişi de noi atunci, care ne răspund acum, la orice cerere, cu silă şi dispreţ, rugîndu-ne cu cinism să acceptăm că ne mulţumesc pentru ... înţelegere !
Aşa că vor mai trece multe etape brucaniene de cîte douăzeci de ani pînă vom reveni la Democraţie !
Putem însă ca să spunem, în locuri secrete ca acesta unde citiţi, Moarte Capitalismului şi Imperialismului, moarte Contrarevoluţiei ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), Deţinut Politic şi Revoluţionar.
22 decembrie 93

După 20 de ani:

duminică, 20 decembrie 2009

Din nou: DE CE BĂSESCU ?

Unii tovarăşi, colegi de partid, mă "interpelează" pe diverse căi (inclusiv la şedinţa recentă a Comitetului Naţional) de ce am dat cuvînt de ordine ca noi, comuniştii, să votăm cu Preşedintele Băsescu şi să facem apel, în acelaşi sens, la simpatizanţii noştri, la toţi oamenii muncii din clasele sociale fundamentale -Ţărănimea şi Muncitorimea- la alte componente ale maselor populare.
Ca de obicei, răspund pentru aceştia; nu mă interesează blehăielile peceriştilor şi ale altor reptile istorice, care au fost şi sînt anti-comuniste, deci anti-democrate, anti-patriotice, anti-naţionale.
Reamintesc faptul că toţi candidaţii au fost exclusiv al Dreptei, dar tovarăşul Băsescu este exponentul ei oficial, din vîrful reacţiunii. De această grupare putem scăpa uşor, căci întreg poporul ştie pe cine reprezintă: pe burghezi, moşieri, capitalişti, imperialişti, stăpîni de sclavi...
De un politician de Dreapta care spune, cu neruşinare, că este de Stînga, greu sau foarte greu scăpăm, căci, noi neavînd dreptul la cuvînt în public, masele populare nu pot cunoaşte adevărul şi se lasă păcălite de circul din scenetele peceriste ale PCR-ului unic şi unitar -PDL-PNL-PSD-UDMR-PRM-PC etc- şi votează pe cîte o secţiune a pecerăului, căci toate sînt una şi aceeaşi:P.C.R-ăul.
Cel mai mare duşman al claselor sociale fundamentale şi al maselor populare în întregul lor, al întregului popor şi al Statului (indiferent de caracterul lui) este cel care MINTE: acesta este PSD; de aceea, preferinţa pentru tovarăşul Traian Băsescu, cel care, nu uitaţi, se apăra ca mieluşelul: "Adriane, amîndoi am fost comunişti". Voia să spună "pecerişti", căci comunişti nu au fost cei 3.800.000 care şi-au asasinat conducătorul şi care construiesc Capitalismul şi Imperialismul.
Aţi înţeles, tovarăşi ? De aceea am votat Băsescu. Apoi, să recunoaştem: Preşedintele este autorul (aşa cum am mai scris aici) singurelor două fapte pozitive din cei douăzeci de ani ai Nopţii Dacice, începută la 22 decembrie 1989: primul Referendum cu succesul de răsunet împotriva găştilor şi actualul Referendum pentru Parlament Unicameral, ceea ce este şi dezideratul nostru (dar nu şi pentru cea de-a doua întrebare).
Nu uităm că Preşedintele, ca orice pecerist de frunte, a vomat acel discurs în Parlament împotriva a ceea ce nici nu ştie ce este "Comunismul", în loc să cuvînteze împotriva peceriştilor care au făcut -ceea ce este real !- atîtea rele. Apoi că s-a înconjurat de vîrful otrăvit al telectualilor "competenţi" anti-patrioţi, al căror nume îmi scapă, dar îi ştie toată lumea.
Data viitoare, după încă un mandat al Preşedintelui jucător ("nu jucărie !", sclipitor joc de cuvinte), cînd comuniştii vor avea candidat propriu la Preşedinţie, toţi ceilalţi, ai Dreptei de orice nuanţe, vor primi, împreună, cel mult 10-12 procente; de aceea am votat acum cu tovarăşul Băsescu !
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Fascismului !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
20 decembrie 93

miercuri, 16 decembrie 2009

Caracteristica Epocii contrarevoluţionare (1989-2009)

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

Caracteristica epocii contrarevoluţionare 1989 – 2009

După războiul imperialist anti-democratic, victorios (vremelnic), din decembrie 1989, în care am căzut victimă a celor 80.000 de militari străini -care ne-au ocupat clandestin ţara, fără declaraţie de război- şi a monstruoasei trădări a întregului PCR –care şi-a asasinat conducătorul- s-a instituit, probabil îndelung şi minuţios pregătit, un complex program de tîmpitizare a tuturor şi a fiecăruia, program început chiar din 22 decembrie, de la ora 12,00, cînd au apărut la televizorul naţional măscăricii contrarevoluţionari, reprezentanţi ai PCR, care s-au pretins victime ale regimului democrat.
Primii asupra cărora a avut succes deosebit fenomenul tîmpitizării au fost activiştii PCR, urmaţi de întregul moloz de 3.800.000 de pecerişti, toţi devenind duşmani înfocaţi, desăvîrşiţi ai Socialismului şi ai doctrinei comuniste, iubitori devotaţi ai Capitalismului poreclit „economie de piaţă” şi ai Imperialismului; nici un pecerist nu s-a ridicat întru apărarea Socialismului şi nici a propriului partid !
În fruntea tuturor s-a situat şi a urcat permanent şi consecvent, cu ambiţii nebănuite, intelectualitatea, care s-a scufundat atît de profund în cloaca infestării încît trîmbiţează ca fiind pozitive cele mai grave nenorociri abătute peste Poporul Dac în ultimele două milenii, de după invazia barbarilor de romani – ocuparea ţării de către blocul militar agresiv de tip fascist, NATO, şi mocirlirea în cel mai crunt imperiu din istoria omenirii – Uniunea Europeană, unde noi ne aflăm, deja de mulţi ani, ca un căţel jigărît la poarta tîrlei altora, pus să păzească pe cei care-l flămînzesc şi-l batjocoresc.
În nici douăzeci de ani, toate calităţile ancestrale, arhetipale, ale Poporului Dac s-au diluat ori au dispărut în mare parte, înlocuite fiind cu opusul lor: altruismul a devenit egoism, credinţa s-a transformat în trădare, devotamentul este acum prefăcătorie, optimismul este jelanie, ospitalitatea joacă rolul de capcană, aspiraţia de libertate, a fost înlocuită cu elogiul sclaviei, demnitate este considerată încovrigarea în faţa biciuitorului netrebnic, pretinderea dreptului violat a fost înlocuită cu osanale ridicate asupritorului, respectul datorat altuia este poreclit toleranţă, mîndria naţională poartă acum porecla de scîrbă şi dispreţ, iar toate acestea au făcut ca respectabila mulţime de Ţărani şi Muncitori, care ne hrănesc cu truda lor, să fie dispreţuitor ţintuită sub emblema specifică negurilor din veacuri apuse – prostime. Să ne amintim de aprecierea pe care ne-o făcea Preşedintele cel Mare, Eroul-Martir Naţional, Nicolae Ceauşescu: „Minunata clasă muncitoare” !
Prin acumulări de decenii, tîmpitizarea va produce cumplite salturi calitative care ne vor degrada iremediabil. De aceea este timpul ca Partidul Comuniştilor să readucă în viaţa politică pe Excelenţele Lor Muncitorul şi Ţăranul, care să facă ei înşişi legile de care au nevoie. Întru aceasta, deviza noastră este „Nicio Putere fără Muncitori şi Ţărani !”
Cu ei în Putere, atîţia cîţi sînt în Ţară, Tîmpitizarea va păli şi va dispărea.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 93
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 13 decembrie 2009

Hotărîri ale Comitetului Naţional

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l

Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind VALIDAREA ALEGERILOR de partid

Avînd în vedere că în perioada de după înregistrarea oficială a Partidului în registrul partidelor politice are loc (re)organizarea întregii structuri, la nivel local, judeţean şi naţional,
Pentru a veghea la o riguroasă respectare a prevederilor statutare şi a principiilor Doctrinei Comuniste,
Pentru păstrarea esenţei de clasă şi de comportament politic a Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) în întregul său şi a fiecărei organizaţii,
Spre a nu da posibilitate membrilor P.C.R. de a pătrunde în conducerea organizaţiilor Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) altfel decît prevede Statutul,

Comitetul Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. După constituirea organizaţiilor locale sau judeţene şi alegerea organelor executive, Comitetul Judeţean şi, după caz, Comitetul Naţional sau Biroul Permanent procedează la validarea constituirii şi alegerii, în baza proceselor-verbale înaintate. Pentru judeţele unde nu s-a (re)organizat Comitetul Judeţean, validarea alegerilor locale va fi făcută de Comitetul Naţional sau de Biroul Permanent.
2. Nu se va face nicio excepţie de la prevederile statutare, cu privire la numărul minim de membri în organizaţia locală şi de organizaţii locale în organizaţia judeţeană, precum şi la faptul că nu au acces în funcţii de conducere membri PC(N) care au fost membri ai P.C.R., decît cu îndeplinirea strictă a prevederilor statutare.
3. În funcţia de Prim-secretar (al organizaţiei judeţene) şi al doilea membru din organizaţia judeţeană ales în Comitetul Naţional se vor valida Muncitori 40 %, Ţărani 40 % iar celelalte categorii sociale, la un loc, 20 %.
4. Vor fi validate numai persoanele care au depusă adeziune, posedă carnet de membru şi au achitat la zi cotizaţia de membru.
Pentru care s-a adoptat prezenta Hotărîre.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009

PREŞEDINTE,

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !
HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind CALITATEA DE MEMBRU al Comitetului Naţional

Avînd în vedere că Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) a trecut printr-o perioadă tragică, în toţi anii 1989-2009, cu un şir nesfîrşit de procese împotriva sa, determinate de atitudinea retrogradă şi reacţionară a autorităţilor şi de adversitatea organizată şi perseverentă a celor 3.800.000 de pecerişti, organizaţi în sute de „partide” peceriste, anti-comuniste, deci anti-democratice,
Luînd act că abia în octombrie 2009 s-au încheiat procesele împotriva Partidului, prin respingerea ultimei contestaţii la adresa înscrierii noastre oficiale,
Constatînd că de la data constituirii Partidului -23 martie 1996- şi pînă la 12 decembrie 2009, unii membri fondatori şi alţii înscrişi ulterior, inclusiv aleşi în funcţii de răspundere la nivel local, judeţean sau naţional, au uitat de această calitate, nu au depus adeziune, nu au primit carnetul de membru, nu au plătit cotizaţia statutară şi nu au desfăşurat activitate specifică,
Reţinînd clar că membri de partid sînt numai cei care îndeplinesc condiţiile statutare, fiind insuficiente înscrierea în listele de membri susţinători pentru înregistrarea partidului sau complectînd numai adeziunea,
Pentru a elibera organizaţiile şi organele executive de structuri care nu sînt efective şi eficiente,
Comitetul Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Persoanele care s-au înscris în listele de susţinători ai înregistrării Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) devin membri ai Partidului şi au calitatea organizatorică de COMUNIST numai după complectarea şi depunerea adeziunii, primirea carnetului de membru şi plata cotizaţiei.
2. Dispoziţiile punctului 1 se aplică şi în cazul membrilor Comitetelor Judeţene şi ai Comitetului Naţional, inclusiv ai Biroului Permanent. Componenţa nominală a acestor organe se modifică, prin grija Secretariatului tehnic şi se certifică prin semnătura Preşedintelui, iar la judeţe, prin semnătura Prim-secretarului, în raport de evoluţia concretă a dobîndirii calităţii.
3. Membri fondatori nu mai pot dobîndi calitatea (pierdută) de membri în Comitetele corespunzătoare decît prin procedura normală prevăzută de Statut.
4. Orice membru de partid va fi cooptat în Comitetul corespunzător, dacă aduce în partid 10 membri (în localitate), 100 membri (în judeţ) sau 1.000 membri (pe ţară).
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009
PREŞEDINTE,

PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)
C o m i t e t u l N a ţ i o n a l
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !


HOTĂRÎREA COMITETULUI NAŢIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI)

privind PREGĂTIREA CANDIDATURILOR pentru alegeri


Avînd posibilitatea să participăm la alegerea persoanelor în funcţii elective de stat (Consilier Local şi Judeţean, Primar, Preşedinte de Consiliu Judeţean, Parlamentar şi Preşedinte al Republicii), este necesar ca, imediat după (re)constituirea organizaţiilor locale şi judeţene, să trecem la alcătuirea listelor de candidaţi pentru toate funcţiile elective.
Aceste liste se întocmesc pe bază de ofertă sau propuneri.. Listele finalizate cu propuneri se definitivează de Comitetele de partid de la fiecare nivel şi se aprobă de Comitetul superior (judeţean, pentru localităţi, naţional pentru judeţe şi pentru Parlament şi Preşedinţie).
Toate listele pentru organele colective de Putere vor respecta procentele statutare: 40 % Muncitori, 40 % Ţărani, 20 % celelalte categorii sociale, la un loc.
În toate localităţile, judeţele şi colegiile electorale unde trăiesc minorităţi etnice (de exemplu: rudari, ţigani, maghiari) în procent de peste 5 %, vor fi cuprinşi în Comitetele de partid reprezentanţi ai acestora, dacă nu este niciunul ales.
Nu vor fi propuşi în funcţii elective de Putere foşti membri ai P.C.R. decît cu respectarea strictă a prevederilor statutare.
La fiecare nivel se vor întocmi liste cu persoane care să fie numite în sistemul organelor din Putere, Administraţie şi Justiţie, astfel încît în fiecare post să fie desemnată persoana cu cea mai înaltă pregătire profesională şi competenţă dovedite în activitatea practică.
Hotărîrea se aplică de fiecare dată şi la alegerile parţiale, precum şi la cele europarlamentare.
Pentru care s-a adoptat prezenta Hotărîre.
Curtea de Argeş, 12 decembrie 2009

PREŞEDINTE,

Comunicat al Comitetului Naţional

La Curtea de Argeş a avut loc în ziua de 12 decembrie 93 şedinţa de lucru a Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) care a făcut o apreciere a situaţiei politice din cei 20 de ani de la victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei pe baza textului propus de Preşedintele Partidului şi a adoptat mai multe Hotărîri privind activitatea Partidului, dintre care unele se dau publicităţii.
La şedinţă au participat şi unii membri provizorii precum şi invitaţi, între care noi membri de partid care au fost membri ai PCR şi care au pretins în mod insistent să fie înlăturate din Statut limitările privind accesul în partid şi în funcţii de conducere ale peceriştilor. Comitetul Naţional -care nu are competenţa şi nici dorinţa de a modifica Statutul Partidului- a reafirmat ataşamentul total pentru prevederile statutare şi adversitatea categorică şi deplină faţă de comportamentul peceriştilor trădători ai idealurilor nobile ale societăţii democrate - Socialismul.
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
12 decembrie 93

duminică, 6 decembrie 2009

Revitalizarea votului

Preşedintele Băsescu, care este vîrful de lance (otrăvită) al Dreptei, are meritul de a fi revitalizat participarea la vot, după o scădere consecventă care, în lipsa Referendumului, ar fi ajuns lîngă 20 % sau chiar mai jos.
Saltul fenomenal -care în 6 decembrie a atins 57 %- demonstrează cea mai importantă caracteristică a Poporului Dac: interes politic permanent şi dinamic al tuturor cetăţenilor, aceasta în ciuda anti-presei "romîne", care în fiecare zi şi în fiecare ceas din perioada 22 decembrie 1989 - 6 decembrie 2009 a militat agresiv şi iresponsabil împotriva Reginei vieţii societăţii - Politica.
Doar două lucruri au fost pozitive în viaţa societăţii romîneşti în cei 20 de ani ai Contrarevoluţiei: cele două Referendumuri propuse de Preşedinte; la ambele Poporul şi-a exprimat atitudinea fermă, dîrză, ameninţătoare la adresa clicii politice contrarevoluţionare. Votul hotărîtor a aparţinut maselor populare, căci BURGHEZO-MOŞIERIMEA, CU TOATE SLUGILE EI ŞI CU INFRACTORII, NU POATE DEPĂŞI 3-5 PROCENTE; zecile de procente prezente la vot aparţin claselor sociale fundamentale: Ţărănimea şi Muncitorimea. Acestea, batjocorite şi distruse de Contrarevoluţie, au votat pe cei mai puţin periculoşi, care pot să dispară evident oricînd, reprezentaţi de Preşedintele Traian Băsescu. Cei 80 % dintre votanţi, Ţărani şi Muncitori, nu puteau vota pe exponentul celui mai reprezentativ grup de dreapta, care se pretinde -vulpoi predicator- a fi ... de stînga !
Dacă nu erau TOATE GĂŞTILE peceriste de partea lui Geoană, acesta nu putea -şi nici nu trebuia !- să aibă mai mult de 30 % !
Am votat Băsescu, dînd peste nas neruşinării de a spune că eşti de stînga cînd tot ce ai făcut este de dreapta, de extremă dreapta !
Preşedintele va fi, iarăşi, Preşedinte. Să nu uite însă că l-au retrimis la Cotroceni Ţăranii şi Muncitorii acestei ţări care au O SINGURĂ IUBIRE - SOCIALISMUL ! Iar Domnia Sa, preşedintele defăimător al Comunismului, trebuie să-şi facă "mea culpa" precizînd expres şi repetat că i-a vizat, în celebra tristă condamnare a "Comunismului", pe PECERIŞTI, pe CIOCOII PECERIŞTI. Ei şi numai ei trebuie să fie condamnaţi, ca şi practicile lor.
Sperăm ca în al doilea mandat, Preşedintele să se lumineze, amintindu-şi cele învăţate în P.C.R., la studii de stat şi la cele politico-ideologice: masele populare au rolul hotărîtor.
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
6 decembrie 93