sâmbătă, 29 decembrie 2012

La Mulți Ani !

        Ziua Republicii și Anul Nou îmi oferă prilejul să transmit Comuniștilor, membri ai Partidului Comuniștilor, altor Comuniști (căci mulți se pretind acum comuniști !), Muncitorilor și Țăranilor, altor Oameni ai Muncii, urări de sănătate și împliniri, succese în organizarea luptei împotriva Exploatării, Asupririi naționale și Înrobirii spirituale, mai ales religioase !
        Sărbătorim 65 de ani de la Proclamarea Republicii Democrate (populare), în data de 30 Decembrie 31 (1947), în urma abdicării ”Regelui” Mihai, ultimul exponent al planurilor germane împotriva Poporului Dac, urmaș al Domnului și Regelui Carol I, cel care, în 1883, realizase deja, pentru Romînia, statutul de provincie a Germaniei, care năzuia la proiecte de extindere nelimitată. Abdicarea aceasta a creat premizele de încheiere a etapei pregătitoare pentru marile înfăptuiri revoluționare și trecerea a construirea societății democrate –Socialismul- sub conducerea PCR, format din puțini comuniști, dar buni, devotați Cauzei revoluționare (spre deosebire de PCR-ăul din 73 /1989 cînd, după asasinarea celor trei conducători –Președintele, soția sa, comandantul executiv al Armatei- în PCR-ău nu a mai rămas nici… UN comunist din cei 3.800.000 !).
        Tot în acest an ne-a prilejuit o strălucită aniversare victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie (MRSO), la 7 Noiembrie anul I al Erei Democrate (1917) cînd, pentru prima dată în Istoria Omenirii, a fost instaurată, în Rusia, Puterea maselor populare, sub conducerea Partidului Comunist, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, cel mai mare om politic al epocilor cunoscute din istorie.
        În cinstea acestui eveniment, care a determinat prima mare schimbare istorică prin victoria MRSO, omenirea a intrat în Era Democrată care a parcurs deja, cu mari și semnificative succese, primii 95 de ani, de la care privim cu încredere și speranță spre cea de-a 100-a aniversare. În cinstea acestui eveniment, am inițiat și am elaborat un nou calendar pentru întreaga omenire, Calendarul Erei Democrate care începe la 7 Noiembrie 1917, acesta devenind anul I; sperăm să nu treacă multă vreme pînă cînd lumea -mai ales partea ciumată de șmecheriile iudeo-masonice- să renunțe la diferitele calendare preistorice, ca semne ale Nimicirii Omului și Comunităților, preluînd calendarul Erei Democrate.
        Folosesc de asemenea acest prilej, pentru a transmite urări de bine și sănătate în ajunul Anului Nou. Evocăm din nou diferitele modalități existente în lume de numărare a anilor și considerăm necesar ca toate autoritățile, mai întîi din țările democrate, să preia în uz folosirea noului calendar, punînd capăt astfel și divergențelor infinite dintre marile sisteme, în special de natură religioasă, aceasta constituind prima formă de manifestare fascistă.
        Toate dezideratele pe care le-am menționat nu pot, însă, deveni realitate decît cu împlinirea prealabilă a unei necesități obiective: organizarea politică a claselor sociale fundamentale - Țărănimea șI Muncitorimea, cu ieșirea lor, pe această bază, de sub influența nefastă a telectualilor, marii trădători ai Cauzei Libertății, toți situați la Dreapta, ca slugi devotate, tîmpitizate, ale Burgheziei, Bancherilor, Moșierilor, extremiști, teroriști, fasciști, susținători ai Imperialismului și ai blocurilor militare teroriste și fasciste, de tip NATO.
        Îi aștept pe toți Oamenii Muncii, care au înțeles aceste adevăruri, să vină la Partidul Comuniștilor.
La Mulți Ani !
29 decembrie 96
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 23 decembrie 2012

Pentru o OPOZIȚIE POLITICĂ EXTRAPARLAMENTARĂ !


        Puterea post-decembristă, care dăinuie din 6 martie 29 (1945) neschimbată, deși formată în perioadele 29-31 (1945-1947) și 73-96 (1989-2012) din majoritate și minoritate, dominate exclusiv de către peceriști, cu toate găștile lor de Dreapta, nu a cunoscut o opoziție politică firească, de Stînga, reprezentînd clasele sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea (circa 85 %).
        Situația reprezentării procentuale a atins culmea decăderii la ”alegerile” din 9 decembrie a.c., prin votul catastrofal dat dreptei extreme isterice (USL) de 60 % dintre votanți, ceea ce înseamnă că vreo 50 % (restul de 10 % fiind în mod real Dreapta) se află într-o periculoasă prăbușire în mocirla inconștienței și derutei, ca efect clar al Tîmpitizării practicate de Putere, Administrație și Justiție, toate reformulate profund negativ de către Contrarevoluția antisocialistă, antipopulară și antinațională, victorioasă (vremelnic) la 22 decembrie.
        Caracterul dezastruos al mocirlirii, înspre dispariție în Imperiul European, a Statului, a Țării și a Poporului este subliniat de faptul că Poporul Dac (Romîn) este eminamente și esențialmente definit printr-un înalt spirit politic, demonstrat în toate secolele și mileniile, cu ultima dovadă irefutabilă –prin participare și orientare politică- pusă în nasul nerușinaților care domină toate organele statului, la Referendumul din noiembrie 93 (2009).
        Administrația postdecembristă s-a dovedit, cum era firesc și cum este constituțional –chiar și după constituția actuală, cea mai retrogradă și mai reacționară din istorie- a fi o slugă încovrigată la dispoziția Puterii, pe care deseori a surclasat-o, batjocorindu-o, culmea fiind atinsă în acest an, prin acțiunile demențiale ale puciștilor ponto-criniști.
        Justiția –care trebuie scrisă cu prefixul antonimic in- a măcelărit cel puțin 10-15 milioane de cetățeni, victime ale Dezmățului universal al legislativului pecerist anti-comunist, menit să găurească chiar Terra cu tunurile apocaliptice ale legilor care au distrus în cvasitotalitatea ei, Proprietatea statului și a cetățenilor; practic n-au mai rămas decît urme și umbre din cele 36.000 de întreprinderi, organizații și instituții economice, care constituiau, la Contrarevoluție, fala de neegalat nu numai a Romîniei, ci și a Umanității.
        De nenumărate ori le-am scris autorităților, inclusiv Președinților Republicii –tovarășii Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, toți peceriști de frunte în listele speciale- să pună în aplicare prevederile constituționale privind medierea între componentele societății și, mai ales, între infimul procent de ciocoi, potentații peceriști care au organizat noile clase și categorii sociale ale exploatatorilor –Burghezia, Bancherii și Moșierimea- pe de o parte și masele populare, în primul rînd clasele sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, pe de altă parte.
        Expresiile politice ale acestor clase și categorii sociale, cum este firesc oricînd și oriunde, sînt partidele politice, ca singure forme normale de proiectare a conceptelor de organizare și conducere a societății; este de precizat că așa-zisele organizații ale ”societății civile” -sintagmă oligofrenică și ridicolă- reprezintă materializarea unor forțe oculte ale Dreptei de tip ”șmecherie” care, din frustrări, impotențe politice, scopuri ascunse de parvenire, urmăresc și reușesc să-și apropie, în interes propriu, fonduri importante de la guvern, de la imperiu și de la cetățenii naivi, predispuși la aservire, în cazurile cînd clasele și categoriile lor sociale nu dispun de partide politice. Se desprinde ușor concluzia că principalul inamic al vieții politice –specific Romîniei post-decembriste- îl constituie forțele politice ascunse sub denumiri de ONG-uri a-politice !
        Dată fiind masivitatea dominației –prin număr și relații atotcuprinzătoare- ciocoii peceriști au organizat în cei 23 de ani postdecembriști, multe sute de ”partide”, care nu sînt partide, ci grupuri de interese economice egoiste și infracționale ale bogătașilor, acestea ocupînd în totalitate locurile din Legislativ și, evident, din Administrație.
        La votarea din 9 decembrie a.c. au intrat în parlament următoarele găști-partide: PSD, PNL, PDL, PP-DD, UNPR, UDMR (”partid” neconstituțional !) care nu reprezintă totalitatea voturilor exprimate, mulți competitori fiind respinși prin nerealizarea unui număr minim de voturi sau prin dispozițiile legilor cu caracter retrograd și discriminatoriu date de Contrarevoluție.
        Astfel, aproximativ 70 % dintre elegători nu au reprezentare în legislativ, ei constituind adevărata mare opoziție politică față de Puterea-Administrația-Justiția Contrarevoluției; deci peste 16.000.000 de oameni nu-și pot apăra interesele de clasă în acest regim despotic de esență feudalo-ecleziastic !
        Prătastia între cele ”două Romînii”, cum se zice metaforic, ar trebui să fie principala atenție a Președintelui Republicii căruia textul Constituției (chiar în redactarea oligofrenică actuală) îi cere să ”exercite funcția de mediere (...) între stat și societate”, pe primul plan fiind, fără îndoială, partidele politice (înregistrate), mai ales în raport de clasele și categoriile sociale nereprezentate în Putere și, ca o consecință, nici în Administrație și Justiție.
        Dar niciodată niciun Președinte nu s-a întălnit cu partidele neparlamentare. Această desconsiderare, conștientă și permanentă trebuie să fie baza temeinică și oportună pentru constituirea unei Opoziții politice extraparlamentare față de autoritățile Statului, în care scop propunem tuturor partidelor politice neparlamentare organizarea unei întîlniri, fără condiții prealabile.
        Sugerăm răspunsuri scrise și oferte de organizare; lipsa răspunsului va fi interpretată drept refuz (care poate fi înlăturat ulterior).
                                                                                                                        23 decembrie 96 (2012).

Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)

marți, 18 decembrie 2012

Președintele Băsescu -autorul succesului USL !

Cleveticii de la multele posturi de televiziune sporovăiesc zi și noapte despre verzi și uscate, dar au pretenția de-a fi numiți... analiști politici, dar ei sînt în totală și permanentă necunoaștere (sau neutilizare, căci unii sînt licențiați, inclusiv la ”Ștefan Gheorghiu”, din timpul regimului democrat !) a oricăror noțiuni de politică.
Am spus-o deseori și repet: după 22 decembrie 73 (1989), niciun pretins om politic sau de știință, inclusiv academicienii sau mai ales ei (!) nu utilizează cu sensurile proprii termeni sine qua non cînd pălăvrăgesc cîte 24 de ore în fiecare zi, începînd din 22 decembrie cel Negru, cum ar fi: politică, partid, Putere, Administrație, Justiție, Opoziție, democrație, stînga sau dreapta (politică), alegere, clasă socială, libertate, patriotism...
Dintr-o asemenea stare de retardare, lălăitorii n-au priceput ce a însemnat intervenția Președintelui Republicii, Traian Băsescu, înaintea votului din 9 decembrie (despre care am scris în articolul ”O disociere (incredibilă) !”, publicat în ziarul electronic ”Pentru Socialism !”.
Absolut niciun comentator nu a vorbit despre acea intervenție sau nu știu eu, dar dacă ar fi făcut vreo referire, aceasta nu ar fi avut decît o singură explicație: Președintele i-a îndemnat pe votanți să dea votul partidului preferat: P.D.L.
Dar nimic nu ar fi mai fals decît această posibilă interpretare, căci, în realitate, prin intervenția sa, tovarășul Președinte i-a îndemnat pe votanți să voteze, motivați de îndelungi secole și milenii, tocmai... U.S.L.
Toți pricep acum de ce: pentru că Președintele, ca orice Dac (romîn) informat, știe că, în afară de cîteva, puține, procente (formate din exploatatori, asupritori și înrobitori, la care se adaugă slugile lor și profitorii), nimeni din circa 90 % dintre votanți nu privește cu ochi luminoși spre Imperiul Cotroman European sau către Imperiul Terorist și Fascist (USA).
Astfel, Președintele a deschis clar calea pentru votul celor 90 %: Rusia și China, spre care ar privi (nimic mai fals decît aceasta !) tocmai gruparea de extremă dreapta, USL, permanent poreclită ”de stînga” spre a culege voturile celor căzuți sub puterea Tîmpitizării, permanent și agresiv practicată, din 22 decembrie, de către peceriștii deveniți Burghezi, Bancheri, Moșieri, despoți ecleziastici, harabnice ale imperiilor...
De ce să fi făcut Președintele această orientare de ultimă oră ? Pot fi mai multe explicații: 1. Pentru că Președintele actual este una și aceeași cu ceilalți președinți, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, toți fiind peceriști îmburgheziți (deși cred că-l pot exclude pe tovarășul Iliescu) și net anti-democrați, deci anti-comuniști; 2 Tot PSD (nu mai vorbim de PNL !) este constant și brutal de dreapta ; 3. Toate găștile, numite fără acoperire ”partide” (cum ecepția parțială a PRM) au fost, sînt și vor fi, adepte ale mocirlirii noastre în Imperiul European și ale agățării de trena extremistă, teroristă și fascistă a USA; am putea adăuga mai multe între care: 4. Executarea ordinului de la Imperiu și de la Casa Albă pentru ”pace” cu puciștii ponto-criniști...
Ce ziceți, analiștilor ?!?

  • 18 decembrie 96 (2012)
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 12 decembrie 2012

Un vot catastrofal

        Impertinența infractorilor care hotărăsc totul în parlamentul țării –concretizată mai întîi în refuzul grosolan de a reorganiza un legislativ unicameral cu 300 de Deputați, așa cum a dispus Poporul la Referendum- și absența totală a stîngii, au determinat rezultatul catastrofei sfidătoare de la 9 decembrie a.c.: 588 de parlamentari, în loc de 300 sau 471 (cîți sînt în cele două camere actuale) !
        Umflarea batjocoritoare a parlamentului este, mai ales, în conținut catastrofală, căci, în absența totală a stîngii, toți ”aleșii” sînt reprezentanți 100 % ai găștilor de infractori, Romînia fiind singura țară din lume în care clasele sociale fundamentale nu au nici un reprezentant în legislativul țării, caracterul anti-democrat al statului adîncindu-se permanent, cu fiecare circ electoral.
        Votarea din 9 decembrie (nu a fost alegere, căci nu a existat alternativă la cele două-trei echipe ale dreptei), a confirmat indiferența masivă a maselor populare față de acest spectacol, drept rezultat al tîmpitizării, fenomen masiv și dur practicat, prin televiziune, prin organizarea social-economică a exploatării, prin asuprirea națională exercitată de imperiul european, prin ocupația militară de către NATO, prin înrobirea spirituală practicată în toate instituțiile statului, în primul rînd în Altarul Național -Școala- transformată în troiță a desființătorilor de Neam și Țară...
        Practic, au participat la votare numai categoriile sociale ale Dreptei, cu slujitorii lor din structura arhiaglomerată a statului aflat la discreția dreptei isterice, USL, spre care au fost îmbrînciți și unii votanți inconștienți din stînga, împinși la această deraiere de Președintele Republicii (care le-a repetat strategic faptul că USL ar fi stînga, orientată spre Rusia și China) și de dreapta istorică, conglomeratul haotic și murdar încropit, improvizat și cîrpit cu gunoaie istorice, la fel ca și dreapta isterică.
        Trup comun cu cele două drepte, o superdreaptă flămîndă și agresivă, PP-DD, a mai adăugat alți votanți inconștienți, astfel încît, din cei 40 % votanți, o minoritate de circa 30 % din totalitatea alegătorilor a pecetluit calea prăpăstuirii țării, pe baza unor legi anticonstituționale, încălcînd drepturi fundamentale ale Constituției, ale Convenției Europene și ale Declarației Universale a ONU.
        Acest vot catastrofal și consecințele dezastruoase previzibile fac și mai evidentă necesitatea organizării politice a maselor populare, pentru care există, dar este total ingnorat, Partidul Comuniștilor, împotriva căruia se pronunță permanent și în mod deosebit peceriștii, mai ales cei care se declară, chiar în public, a fi... comuniști !
        Folosim prilejul de a-i chema pe marii năpăstuiți ai regimului despotic feudalo-ecleziatic post-decembrist –Muncitorii și Țăranii- să vină în partidul propriu, pentru a scurta viața guvernării useliste și a pregăti calea intrării în parlamentul european, în 2013, an al unor mari încercări previzibile.

12 decembrie 96

Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 9 decembrie 2012

În sfîrșit, o Disociere (incredibilă) !


Abia azi, cînd se derulează o nouă votare (spre a deveni alegere, ar fi trebuit să poată depune candidaturi și Partidul Comuniștilor), un om politic-și chiar de la vîrf- propune votanților, deci Poporului, o Disociere clară, care este însă incredibilă: alegerea unei căi din două: fie spre Rusia și China, fie spre ”Europa”, înțelegînd Imperiul European, și spre America (precizăm: U.S.A., căci în America sînt și repere pozitive)…

Absolut surprinzător, mesajul Președintelui Traian Băsescu –declarat, din nou, adeptul căii spre Imperiul European și America, acesta fiind traseul Nimicirii noastre- are un simplu scop electoral vrînd, desigur, să-i atragă pe alegători spre A.R.D., dreapta nedeghizată, îndepărtîndu-i de U.S.L, dreapta extremă și deghizată; cu alte cuvinte li se cere oamenilor să se alăture Dreptei istorice, unde se află gunoiul PNȚ, ci nu dreptei isterice, unde bîțîie alte două gunoaie: P.N.L.și P.S.D.R.

Oamenii Muncii vor ști de acum, clar, că există două soluții din care pot alege, iar Președintele este în fruntea celor care vor să ne rătăcească spre Imperii (cel european și cel american) și, evident, spre blocul militar barbar, agresiv și fascist, NATO, cealaltă variantă luminîndu-ne calea spre cei care ne-au fost mereu favorabili (cu două excepții referitoare la Rusia: 1. nerestituirea Tezaurului și 2. ocuparea Basarabiei, Bucovinei, Maramureșului…)

Niciodată, în istoria de zeci de milenii a Poporului Dac nu ne-a venit nimic bun dinspre Occident, ba chiar unii europeni și americanii ne-au pîrjolit, cumplit și repetat (ca și după 1989, distrugîndu-ne întreaga economie și transformîndu-ne în slugi ale lor sau cerșetori).

În schimb, Rusia și China deseori ne-au susținut și ne-au sprijinit; dar cine se uită cu ochi luminoși spre ei ? Fără îndoială, nimeni dintre cei prezenți pe piața politică actuală. Dintre Partidele existente legal, ar fi numai Partidul Comuniștilor, dar acesta este blocat la prezentarea candidaturilor prin prevederile despotice ale legilor banditești adoptate, împreună, fără rezerve, de toți ceilalți actori politici.

Astfel, cu excepția a doi candidați comuniști, nu există, pentru votanți, posibilitate reală pentru alegere, întreg exercițiul, inclusiv intervenția Președintelui, rămîne simplu joc electoral, cîtă vreme circa 85-90 % dintre alegători nu au ce alege.

De-acum, însă, vor ști că actualele Partide concurente, găști ale intereseleor proprii de grup, au optat fățiș pentru calea Nimicirii noastre; există deci o premiză a clarificării viitoare.

Prof. Gheorghe Ungureanu

9 decembrie 96

marți, 4 decembrie 2012

Scrisoare către un Adversar și un Inamic


Adversarul, Dan Diaconescu, creatorul PP-DD, priceput și talentat jurnalist, este un anti-politician perfect, în fond ciocoi tipic, ascuns după o eșarfă goală: Poporului (ca determinare pentru Partid, ceea ce exprimă imposibilul și este contraproductiv....

Dacă ar fi învățat ori n-ar fi uitat elementele Politicii, ar ști ce înseamnă politică, partid, clasă socială, popor, decență și respect în politică, nu s-ar mai contrazice perpetuu in terminis condamnîndu-i pe Ciocoi, în numele Partidului Poporului și al Poporului, ambele conduse de... Ciocoi, el însuși fiind exemplul total.

Dacă ar fi om politic, nu și-ar fi numit partidul cu vorbe goale, ci ar fi spus –cu condiția onestității- Partidul Milionarilor în Euro, avînd acces astfel, împreună cu celelalte 50 de partide, la voturile a circa 1-3 % dintre votanți, fiind, în mod firesc, adversar al caricaturizatului Ponta (pentru cele 1-3 procente) și al celorlalte 47 de partide pentru celelalte 97 de procente...

Dacă n-ar fi Ciocoi, ci Țăran, Muncitor, Jurnalist, sau din altă clasă ori categorie socială, s-ar înscrie sau ar face un Partid al Țăranilor, al Muncitorilor, al Jurnaliștilor etc, devenind adversar politic al unora, inamic al altora, precum Ponta, exponent al Dreptei extreme și isterice.

În ipoteza că i-ar reprezenta pe Țărani și Muncitori, ar spune aceasta în gura mare, nu ar umbla cu mită electorală –ca toți Ciocoii- și ar preciza ce sînt sub aspect social candidații săi : noi, votanții, văzînd lista plină cu 40 % Țărani, cu 40 % Muncitori, l-am acoperi în voturi, iar el, Salvatorul, nu ne-ar păcăli cu 20 de milioane de eruro, ci ar reconstrui fabricile și uzinele distruse, nepierzînd vremea să împestrițeze cuvinte jenante despre fundul și țîțele lui Ponta...

Ponta, exponentul Găștii de dreapta -și încă extremă- trebuie să fie învins, scos din scena politică, pe care, în fapt, a desființat-o, înlocuind-o cu o mocirlă, băltoaca promiscuității, obscenităților, grosolăniilor, imposibil de a fi înlăturate cu fluturarea lozincilor, flușturatice și timide, tinzînd la naționalism, independență, refuzul statutului de colonie, după ce, toate relele, pe toate, le-a adus chiar el cu ai săi, fără să ceară și fără să aibă acordul votanților, pe care acum îi prostește ponegrindu-le Președintele și cele 7,4 milioane inexistente..

Vă urez să aveți succesul pe care=l meritați !

Un contracandidat : Prof. Gheorghe Ungureanu

4 decembrie 96.

sâmbătă, 1 decembrie 2012

Romînia Mare = DACIA


          -Din programul unui Candidat P.R.M.-

Romînia Mare-i Glia

Unde-am răsărit cu toții;

E a noastră, dar e și a

Moșilor, cu strănepoții…


Romînia Mare-i Hartă

Scumpă, în străvechi hotare;

Ne-au călcat, ca să ne-o-mpartă,

Mulți barbari, prin munți și mare…


Romînia Mare-i Limbă,

Dulce-miere, dar în fiere

Mult amară, se preschimbă,

Cînd barbarul ne-o tot cere…


Romînia Mare-i Straiul,

Cum îl știm la Decebal;

El ne înflorește plaiul,

Din Carpați pînă-n Nepal…Romînia Mare-i Doină,

Unicul balsam de Dor,

Cînd, de Ger sau cînd de Moină,

Toate visurile mor…Romînia Mare-i Dorul

Dacilor din lumea-ntreagă

De a-și reuni Izvorul:

Vatra Daciei cea dragă…


Romînia Mare-i Munca,

Unicul izvor de-avere;

Singuri noi ne-nflorim Lunca;

Dacul la străini nu cere !


Romînia e Respectul

Simplu pentru toți ceilalți;

N-avem dușmani în tot pieptul,

Dar străinii nu ni-s frați !


Din Columnă coborît-am

Spre-a urca în Parlament;

Știu săracii cu toți cît am

Suferit, să zic Prezent !

          Gheorghe UNGUREANU


vineri, 30 noiembrie 2012

Finalizarea înrobirii Neamului Dac

Aflăm că guvernanții nimicirii Statului și ai Neamului, grupați în USL, au finalizat deja înrobirea formală a Daciei și a Poporului Dac, decretînd erou sau sfînt național, patron al Romîniei, pe un spîrc din fauna evreiească a spurcatelor basne biblice - un oarecare andrei.
Ziua de 30 noiembrie, unde a fost cantonat acel andrei a devenit astfel, pentru Contrarevoluția decembristă, sărbătoare... națională, ca zi liberă, prin care se urmărește și tușarea cu ciumă a Zilei Naționale, 1 Decembrie !
Cît timp vă vom mai răbda, spurcaților trădători de Țară și de Neam ?!?
30 noiembrie 96.
Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 20 noiembrie 2012

Votați Portul, Neamul, Istoria Daciei !

   

Votați, nu votați...

Campania electorală este un circ penibil determinat de impostura bogaților și a slugilor acestora, posibile în baza legilor ridicole și despotice date de burghezo-moșierimea peceristă, acestea nepermițînd existența partidelor politice, înlocuite cu găști (toate exclusiv peceriste, deci anti-comuniste, anti-democratice, anti-naționale, favorabile Exploatării sociale, Asupririi naționale și Robiei religioase).
Dacă ar exista Partide (adevărate) ca expresii ale organizării politice a fiecărei clase ori categorii sociale, totul ar fi foarte simplu și frumos; orice votant s-ar duce direct la Partidul clasei sociale din care face parte.
Fiind Om al Muncii, caut Partidul și, respectiv, candidatul Partidului Comuniștilor. De data aceasta, în cei 23 de ani de la victoria (vremelnică) a Contrarevoluției anti-socialiste, anti-populare și anti-naționale, nu există în liste Partidul Comuniștilor, deoarece nu și-a putut înnoi listele de susținători, prevăzute obligatoriu de legile despotice ale  Puterii feudalo-ecleziastice instaurată la 22 decembrie 73 (1989).
Ca urmare, unii comuniști, între care și subsemnatul, candidăm pe listele Partidului Romînia Mare, acesta fiind singurul Partid care mai există din cele înființate imediat după 1989, neascuns în ambalaje păcălitoare, partid care are principii și teze sociale de stînga și patriotice.
Așadar, Oamenii Muncii sînt invitați la susținerea singurilor reprezentanți ai lor care candidează la PRM; votați, deci, candidații PRM pentru Parlament ! În interesul a circa 95 % din populație, votanții acestei majorități să nu voteze listele burghezilor, moșierilor, bancherilor, adică pe ale acelora care au fost mereu în Parlamentul distrugerii Țării, a Statului, a Economiei Naționale, cei care au pregătit desființarea Poporului nostru, a Limbii și Culturii străvechi.
Repet, Oameni ai Muncii, votați candidații PRM, chiar dacă nu v-ar conveni vreun candidat ori nu-l cunoașteți, căci numai votînd PRM veți propulsa în Parlament pe singurii care v-ar reprezenta, v-ar exprima și v-ar apăra interesele dv. de clasă.
19 noiembrie 96. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Candidat în Colegiul nr. 6 Ștefănești, județul Argeș

marți, 6 noiembrie 2012

7 Noiembrie anul I al Erei Democrate

Trăiască 7 Noiembrie 1917, ziua victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis Era Democrată a Omenirii !
7 noiembrie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 7 septembrie 2012

În decembrie nu vor fi alegeri !


Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) denunță pregătirile abuzive pentru ”alegeri” parlamentare în decembrie 2012. Pregătite de găștile peceriste burghezo-moșierești, autonumite partide, aceste ”alegeri” nu vor fi decît, la fel cu toate cele de după 1989, simple votări la care nu vor candida decît reprezentanții a 10-12 % dintre alegători.

Aceasta deoarece partidul nostru sau candidațI independențI reprezentînd masele populare nu-și pot prezenta candidatura din cauza condițiilor discriminatorii prevăzute de legile care încalcă grosolan drepturile fundamentale ale cetățenilor, garantate de Constituție, de Convenția Europeană șI de Declarația Universală adoptată de ONU.

”Partidele” existente în Romînia nu sînt, în fapt, partide, ci găști de interese ale reprezentanților infractorilor, iar partidul comuniștilor sau independenții de stînga nu se pot înscrie în cursa electorală fiind blocați de birurile mari și condițiile insurmontabile impuse de legile anti-constituționale, în condițiile în care constituția însăși conține dispoziții contradictorii, retrograde și reacționare (fiind impusă de aceleași găști).

Masele populare știu deja și trăiesc sub povara consecințelor date de aceste realități sumbre, ceea ce se poate observa ușor din nivelul mereu redus al participării la votări, care scăzuse pînă la 36 %, existînd perspectiva de a ajunge în cădere pînă la 20 %.

În aceste condiții se impune, pe de o parte, mobilizarea comuniștilor din partid și a altora înspre candidaturi independente și, pe de altă parte, intervenția autorităților europene –care poartă vina comună cu infractorii interni pentru distrugerea țării noastre- pentru reglementarea generală a cadrului de organizare a partidelor politice și a alegerilor.

Este necesar, mai întîi, să se îndeplinească întocmai și urgent hotărîrea suverană a Poporului privind parlamentul unicameral, fără de care nu se poate legal face niciun pas înante. Abia după aceea să se adopte o lege corectă a partidelor politice –fără restricții și taxe abominabile- care să reprezinte toate clasele și categoriile sociale, ci nu numai pe ciocoii peceriști.

Pentru situația că nu se renunță la mascarada votării din decembrie, considerăm că singura modalitate a maselor populare -și în primul rînd este vorba de Țărănime și Muncitorime- de a ne exercita drepturile electorale este candidatura independentă, cu alternativa boicotării absolute a circului electoral.

Apreciem că orice alt mod de constituire a unui parlament ilegitim va determina o continuare a prăbușirii generale a ceea ce mai este din Stat, Țară și Popor.7 septembrie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU,

Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)joi, 6 septembrie 2012

Sesizarea Procurorului General

Partidul Comuniștilor (Nepeceriști), persoană juridică legal înscrsă ca partid -cu sediul în orașul Curtea de Argeș, strada Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, telefon 0745.056752, 0754678581, tel/fax 0248.722546- reprezentat de prof. Gheorghe UNGUREANU, avînd funcția de Președinte, sesizăm faptul, de extremă gravitate, că rezultatul Referendumului din noiembrie 2009, care constituie Ordinul Suprem al Poporului nu a fost aplicat, în sensul că nici pînă astăzi nu s-a organizat Parlamentul unicameral format din maximum 300 de Deputați, în ciuda eforturilor depuse în acest sens de Președintele Republicii.

Apreciem că acest abuz cade în răspunderea conducerii celor actuale două Camere ale Parlamentului (devenit neconstituțional) și vă rugăm ca, de urgență, să dispuneți luarea măsurilor legale împotriva infractorilor.
Urgența este dată de faptul că puciștii din iunie-august 2012 vorbesc iresponsabil de organizarea alegerilor ”parlamentare” pentru parlamentul care nu mai există, în raport de voința Poporului, căreia trebuie să i se supună, necondiționat, orice persoană fizică și juridică.
Vă solicităm ca, imediat, să dați publicității un Comunicat pentru a înștiința electoratul, partidele politice, precum și autoritățile Administrației (Președintele Republicii, Guvernul, Autoritatea Electorală Permanentă) despre depunerea acestei sesizări.

PREȘEDINTE,
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 5 septembrie 2012

Inițiativa păcălirii votanților


Un tînăr simpatic (dar nu cu ”charismă” cum cred unii) împreună cu o tovarășă fost Ministru și alți cîțiva, toți susținători ai Președintelui Republicii (ca și noi, dar din alte considerente), pricepînd că partidele ori găștile dumnealor nu mai pot primi simpatia votanților, au hotărît să organizeze o nouă Alianță care a fost prezentată a fi de Centru-Dreapta, renunțînd la intenția de început, numită simplu Dreapta, dar alianța va fi, desigur de Dreapta, așa cum sînt toate încropirile politice post-decembriste (cu excepția Partidului Comuniștilor)

Inteligența și diplomația, însă, nu pot ține loc de corectitudine și pricepere în politică, noul eșafod fiind sortit să se... sinucidă repede, după ce, realizat, el va adînci starea de dezastru a Țării și a Poporului, așa cum s-a întîmplat cu dispăruții PNȚ, diverse hăripi ale PNL și PNL însuși (dispărut în realitate în 2008 și care va fi șters din memorie în 2012)

Noua găselniță, susținută de întreaga propagandă peceristă (care-și zice ”presă”) și de toate clicile partidiste este creată pentru a salvgarda pe cea anterioară (PP-DD) după ce aceasta, lansîndu-se din prostie în prostie, nu va mai ajunge să intre în parlamentul burghezo-moșieresc, pentru că, totuși, voturile hotărîtoare aparțin celor MULȚI (care nu sînt ”milionari în euro” !).

Inspirată și condusă de un neavenit, dominat de frustrarea că n-a putut conduce țara decît doar cîteva săptămîni și avînd pe cap tichia de gunoi a Istoriei –PNȚCD- noua Dreaptă va sfîrși lamentabil, asfixiată între celelalte drepte, deghizate în diverse porecle de centru, centru-stînga sau chiar stînga, peste care tronează peceriștii, cu competența pe care le-o asigură experiența de peste 125 de ani

Se va dovedi rapid și ușor că inițiativa, cu marca MRU, nu are alt scop (și nici rezultat !) decît păcălirea votanților pentru încă o legislatură, pentru ca aceștia să lase în mîinile burghezo-moșierimii frîiele exploatării sociale, asupririi naționale, înrobirii religioase, toate conducînd spre înfăptuirea planului ocult de desființare a marelui Popor Dac.

Atenție, votanți ! Noi, cei mulți, nu avem șansă decît în propria organizare; pentru aceasta există Partidul Comuniștilor !

3 septembrie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 29 august 2012

Sugestie


Sugestie pentru politicieni și jurnaliștiEste scandaloasă profunda și totala ”nepricepere” la politică a tuturor actanților care flecăresc despre aceasta, deși (cei mai) mulți au făcut studii, inclusiv politice, în timpul regimului democrat cînd învățămîntul era, ca principală caracteristică, științific.

În totală contradicție cu lumea toată, sînteți ridicoli și penibili lălăind, 24 de ore zilnic, cu termeni fundamentali, fără respectarea proprietății lor; sînteți, desigur, plătiți bine pentru această abatere, dar trebuie să meditați la faptul că populația (votanții dv) are cel mai mare dispreț pentru... cloaca politică, iar vina vă aparține !

Voi ilustra cu un singur exemplu (în lucrările mele există multe): calificarea ”de stînga” și, respectiv, ”de dreapta”, cînd este vorba de partide sau de politicieni.

Deși la noi nu există partide, ci găști peceriste, toate de dreapta, din interesul de a menține afluența voturilor înspre cea mai importantă, PSD, aceasta este prezentată... de stînga ! Gașca nu are nicio boabă din Doctrina Comunistă (căci numai aceasta este Stînga !), are în frunte pe cei mai grași și groși reprezentanți ai Burgheziei, Moșierimii și Bancherilor, a înfăptuit toate cele mai anti-democratice și anti-naționale banditisme în perioada 1989-2012, desființînd practic economia națională, Statul însuși, ne-a îmbrîncit în ghearele Godzilei (NATO) și în cel mai dezastruos și despotic imperiu –poreclit Uniunea Europeană- ne-a batjocorit moneda națională, ne-a vîndut străinilor solul și subsolul, este pe cale să ne desființeze Limba...

O zdrobitoare dovadă recentă este prieteșugul în U.S.L. cu ... Dreapta titulară – P.N.L. (salvat în 2008 de la pieire și săltat abuziv în parlament) și fantomaticul, tot titular al Dreptei, P.C.

Culmea este că USL nu este doar simplu de dreapta ci, în realitate, de... extremă dreapta și chiar mai mult ; vedeți, spre edificare, comportamentul găștilor reunite, puciștii din ultimele luni, în frunte cu Plagiantul șef și cu Scăpatul-din-țîțîni care s-a visat, printre smucituri, înlocuitor al Aleșilor...

Ne bucurăm că la referendumul abuziv din 29 iulie a.c. Poporul le-a dat cu flit circarilor și sperăm ca Președintele Republicii să închidă unele porți pe unde se zbenguiesc bezmeticii, iar în acest domeniu jurnaliștii adevărați ar avea greu Cuvînt.

29 august 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 25 august 2012

Puciștii au fost învinși !

Partidul Comuniștilor (Nepeceriști)
C O M U N I C A T

Puciștii au fost învinși !
După ce, timp de 23 de zile, peceriștii din C.C.R. au făcut jocul peceriștilor puciști, au fost totuși nevoiți să accepte Adevărul impus de o lume întreagă: Poporul a respins puciul !

În consecință, Președintele Republicii, Traian Băsescu, își reia funcția din ghearele Uzurpatorului...

Acesta s-a acoperit de ridicol chiar și în penibila Lălăială de astăzi, la aflarea veștii despre Decizia C.C.R.; n-a putut să accepte realitatea dură a regulilor impuse de propria gașcă ponto-crinistă, continuînd să hîrîie inepția despre 7,4 milioane de votanți anti-Băsescu, aceștia fiind, în realitate, cam două-trei milioane, care au votat în procent de ... 200-250 !!!

Socotim necesar ca Procurorul General al Republicii să dispună imediat măsurile corespunzătoare pentru tragerea la răspundere a puciștilor și, mai ales, a celor care nu au executat Ordinul Suprem al Poporului dat prin rezultatul referendumului din noiembrie 2009 –net superior Constituției înseși- anume: Parlament unicameral format din maximum 300 de Deputați !

Totodată se impune adoptarea, cu maximă urgență, a modificărilor implicite pentru organizarea noului parlament unicameral, pentru ca, apoi, să aibă loc, în 2013, alegerile parlamentare.

Pentru aceasta, adversarul nostru politic și ideologic, Președintele Republicii, Traian Băsescu, trebuie să pună în funcție principala sa îndatorire: medierea între TOATE FORȚELE POLITICE, ci nu numai între găștile peceriste din actualul parlament (devenit neconstituțional).

Ca partid politic înregistrat legal, Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) solicită ca, pentru redresarea Țării, Președintele Republicii să aibă imediat consultări cu toate cele 50 de partide politice existente.

21 august 2012PREȘEDINTE,

Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 8 august 2012

Poporul a fost... demis ?!?
Banda ponto-crinistă refuză să respecte rezultatul propriului Referendum ! Știe bine că s-au prezentat la vot circa două milioane de votanți, restul buletinelor fiind introduse în urne, cu ambele mîini, de către organizatorii mascaradei.

În ciuda furturilor grosolane, verdictul era clar din seara lui 29 iulie: mascarada a eșuat, Președintele Traian Băsescu, suspendat abuziv, își reia funcția (chiar din acea seară).. Faptul că este împiedicat să-și exercite atribuțiile, reprezintă un șir de infracțiuni grave, pentru care Procurorul General trebuie să ia de urgență măsurile care se impun.

În timp ce Președintele Republicii este împiedicat să-și exercite mandatul -și chiar să funcționeze la sediul funcției !- Uzurpatorul rînjește în fotoliul prezidențial și chiar face pe clovnul primind... jurămîntul unor miniștri, drept și datorie care revin exclusiv Președintelui.

Răspunzînd cererilor Comisiei de la Geneva, Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) își face încă o dată datoria și cere autorităților Puterii, Administrației și Justiției, inclusiv Curții Constituționale, să dispună de urgență intrarea în legalitate prin reinstalarea Președintelui legitim, izgonirea Uzurpatorului de la Palatul Cotroceni și deferirea organelor de cercetare penală a autorilor puciului din iunie-august a.c.

Nesimțirea puciștilor a atins cote maxime și ei nu se sfiesc să considere ca legal ceea ce au făcut în fapt: demiterea Poporului ! Căci aceasta înseamnă nerespectarea rezultatului Referendumului care este, potrivit Constituției, OBLIGATORIU.7 august 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU,

Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)

luni, 6 august 2012

Scrisoare către Postul b1tv

Vă atrag atenția că Dv. -la fel ca cei răuintenționați- apreciați și vă pronunțați în mare eroare despre Președintele Republicii că ar fi suspendat !

Trebuie să înțelegeți că suspendarea, chiar dacă ar fi legală și justificată !- este valabilă NUMAI PÎNĂ LA AFLAREA REZULTATULUI REFERENDUMULUI. Deci din 29 iulie seara, cînd s-a comunicat de organismul BEC faptul că nu a fost întrunit cvorumul necesar, SUSPENDAREA A CĂZUT; automat Președintele își reia atribuțiile și drepturile, iar UZURPATORUL PLEACĂ. Dv, presa și gașca CCR mențineți abuziv neclaritățile.
Aceste aspecte nu au letătură cu faptul că, ulterior, CCR confirmă rezultatul printr-un act al său de CONSTATARE (ci nu cum face -ca orice gașcă peceristă- cercetări, anchete, verificări, amînări....


6 august 2012

Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

sâmbătă, 4 august 2012

Romînia nu are decît un Președinte: Traian Băsescu !

Asociaţia de Luptă Împotriva Abuzurilor (A.L.I.A.)
P.j. sentinţa nr. 5 din 29 aprilie 1992, Judecătoria Curtea de Argeş
Sfatul Naţional
Cod de Înregistrare Fiscală nr. 28502171 din 18 mai 2011
Nr. din 3 august 2012

Președintele nu mai este suspendat !

Asociația de Luptă Împotriva Abuzurilor (ALIA), în apărarea intereselor cetățenești majore ale membrilor săi declară prin acest Comunicat că nu-l mai consideră suspendat pe Președintele Republicii, Traian Băsescu, chiar din seara zilei de 29 iulie 2012, după comunicarea rezultatului Referendumului.
La închiderea votării s-a stabilit de organismul electoral că din cei 18.292.514 votanți s-au prezentat la vot mai puțin de jumătate; deci suspendarea Președintelui nu a fost confirmată de electorat, nemaicontînd cîte persoane au votat ”pentru” și cîte au votat ”contra”. Nu uităm că multe milioane de votanți nu au fost prezenți la votare, deși apar votați iar alții figurează că au votat de mai multe ori, ca rezultat al manevrelor frauduloase ale persoanelor din birourile electorale, confirmate de sesizările depuse și de procentele peste 100 din multe localități ale celor prezenți la vot, deși afluența și cozile de la secții au fost cele mai mici față de alte acțiuni asemănătoare.
Rezultă că Președintele Republicii este reintrat în atribuții chiar din 29 iulie 2012, iar continuarea circului Ponta-Antonescu devine și mai penibilă cu adăugarea girului autodenigrant al Curții Constituționale care, în ciuda faptul că este compusă din juriști, nu-și înțelege rolul și nici sensul termenilor. A valida înseamnă ”a confirma, a recunoaște valabilitatea” (DLRM) rezultatului în raport de ipoteza prestabilită. Rezultatul este comunicat imediat de către Biroul Electoral Central (finalizat ulterior fără deosebiri modificatoare, iar ipoteza –privind numărul electorilor și condiția prezenței majoritare la urne- este deja prestabilită, actualizată și utilizată anterior cu numai cîteva săptămîni.
Nici un drept nu are CCR să accepte șmecheria guvernului și a înlocuitorului de la Președinție, iar o refacere (chiar în sensul corectării justificate) a listelor electorale nu poate produce efect decît pentru viitor, Președintele Republicii, Traian Băsescu, este revenit la funcție din seara zilei de 29 iulie; dumnealui trebuie să-și reia și să continuie exercitarea drepturilor și îndatoririlor din acel moment, înlăturîndu-l imediat pe uzurpator. Poporul și statele lumii nu trebuie să recunoască drept valabile decît actele Președintelui Republicii, Traian Băsescu.
Față de nerușinarea ponto-crinistă, considerăm necesară atenționarea publică a circarilor de către Președintele Republicii, iar organismele europene și ale ONU au datoria să reacționeze corespunzător.
Cît privește slujirea de către CCR a jocului făcut de puciști, se impune ca acest organism să fie desființat, iar persoanele vinovate de susținerea puciștilor să fie trase la răspundere, pentru repetatele abuzuri grosolante; Romînia nu are decît un Președinte, pe cel ales: Traian Băsescu !
DELEGAT NAȚIONAL AL ALIA,

Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 3 august 2012

C.C.R. - gașcă peceristă anti -constituțională


Fiind numiți –ci nu aleși- și încă pe criterii ne-profesionale, judecătorii care compun Curtea Constituțională, deveniți infailibili –ca toți magistrații, dintre care mulți ne batjocoresc- ne-au făcut încă o dovadă a incapacității crase în aplicarea corectă a Legii.

De fapt, amînîndu-și obligația de a valida votarea din 29 iulie, C.C.R. a demonstrat că nu stăpînește proprietatea termenilor și astfel a intrat în jocul măscăricilor puciști și a pus încă o dată umărul la surparea a ceea ce mai rămăsese din penibilul nostru Stat, chiar dacă în 12 septembrie ar da o soluție corectă, respingînd năzdrăvăniile măscăricilor...

De altfel, în toată perioada Referendumului, inclusiv prin admiterea lui, deși i-a ieșit din gușă că Președintele nu a săvîrșit nicio abatere gravă –deci, trebuia să respingă aberația demiterii, aceasta situîndu-se în afara cadrului constituțional- C.C.R. a făcut jocul puciștilor, pe care, normal, trebuia să-i trimită la tovarășa Koveși care să le arate calea spre pușcărie...

Deosebit de toate votările post-decembriste, la cea din 29 iulie a.c. nu a fost coadă a votanților la nicio secție de votare, ceea ce înseamnă că voturile au fost introduse în urne, cu zecile ori cu sutele, de către peceriștii manevranți din birourile secțiilor de votare; nu avem în vedere circul special pregătit, pe alocuri, pentru ziariști, de la ora închiderii.

Acțiunea de validare a votului presupunea obligația de a constata regulile jocului cu datele ipotezei (aceleași din urmă cu 29 de zile, prezentate de aceiași actori, la ”alegerile” locale, validate deja) ; chiar în seara lui 29 iulie constatarea era certă, iar Președintele trebuia să revină la funcție chiar din 30 iulie (așa cum se pronunțaseră și lălăitorii puciști).

Știu că membrii C.C.R. nu sînt corecți: mi-au respins abuziv multe cereri, iar pe același text, aceeași teză, aceeași cerere –dar a unuia Voiculescu- C.C.R. s-a pronunțat invers decît în cazul meu, admițînd excepția și determinînd modificarea esențială a legii actualei poliții politice post-decembriste, C.N.S.A.S.

Cînd vom reveni la un regim democrat, vom desființa asemenea găști peceriste anti-constituționale.

3 august 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 1 august 2012

Sprijin pentru adversarul susținător al Legii

Circarii puciști nu mai vor să plece, iar Dv. stați departe (și vă depărtați mereu) de adevărații susținători -Oamenii Muncii, pe care nu (mai) știți să-i abordați, căci Consilierii Dv sînt, probabil, în slujba adversarilor; numai Stînga vă poate sprijini, dar Dv n-o mai aveți în memorie ?!? (PSD este totalmente și esențial de Dreapta)...

Ar trebui să începeți cu convocarea unei întîlniri cu TOATE PARTIDELE MAJORITĂȚII FĂRĂ PUTERE (cele ne-parlamentare); imediat puciștii ponta-criniști ar vedea că susținerea lor nu are mai mult de 2-3 procente; atît este baza reală a Dreptei, restul voturilor aparente este deturnare (inclusiv furt propriu-zis, ca la ”referendumul” recent.
Mă declar Consilier voluntar al Dv. (ca adversar politic evident și constant, cum ar trebui să aveți mai mulți, în locul clicii funebre: Ismăneanu, Pată Pievici, Lichescu, Pleașcă...)
1 august 96 (2012)
Prod. Gheorghe UNGUREANU, votant și susținător al adversarului politic, Traian Băsescu, Președintele Republicii

luni, 30 iulie 2012

Poporul a învins; felicitări Președintelui !

Referendumul Rușinii, impus de circarii Plagiantului șef, devenit prim-dirijor al scufundării țării, s-a încheiat totuși cu victoria Poporului, în ciuda numărului imens de Tîmpitizați și a nenumăratelor infracțiuni.
Remarcăm cîteva aspecte de reținut pentru Istorie :
1.Cam jumătate din cei prezenți la vot din care jumătate sînt votanți DA reprezintă numărul real al celor care au susținut lovitura de stat dată de clica de extremă dreapta (PSD-PNL-PC), în care intră în totalitate intelectualitatea în frunte cu marii telectuali din preajma Președintelui detronat de zurbagii;
2. Tîmpitizarea a cuprins mari părți din rîndurile claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea- în frunte cu declasații din multele grupuscule care își zic, în diverse forme, comuniști, ca ”replică” a rătăcirii maxime a exponentului titular al Dreptei, Președintele Traian Băsescu, concretizată în primul rînd prin condamnarea din 2006 a ”Comunismului”;
3. Numărul de votanți real prezenți la vot, cu justificările de mai sus, a fost de circa 4,5 milioane, ceea ce trebuie să dea de gîndit în mod serios Președintelui Republicii care, niciodată, nu s-a întîlnit cu conducătorii tuturor partidelor politice (în prezent cam 50), ci numai cu cele reprezentîndu-i (în parlament) pe infractori, marea burghezie, moșierimea, bancherii, slugile lor.
Felicitîndu-l pe Președintele învingător, îi sugerăm să înceapă reluarea funcției cu consultarea tuturor partidelor neparlamentare, căci acestea reprezintă pe ceilalți 95 % dintre votanții care nu sînt reprezentați în parlamentul infractorilor (toți vinovați de neaplicarea ORDINUL SUPREM AL POPORULUI de la Referendumul anterior).
Mîndru că nu am girat Referendumul Rușinii și că am mobilizat la această atitudine pe toți cei contacțați, îmi exprim speranța că Poporul nostru, greu încercat, are, totuși, resurse de supraviețuire, dar trebuie să ajungă urgent la ieșirea din Imperiu.

30 iulie 96
Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 28 iulie 2012

ABSENT MOTIVAT


Puciul dezmățaților și dezechilibraților –care nu acceptă aplicarea rezultatului Referendumului național din noiembrie 2009- nu poate avea altă reacție psihică, morală, rațională, cetățenească, politică decît expresia certă a respingerii.

De aceea, orice votant care nu aparține găștilor peceriste autoare ale puciului rușinos are de adoptat o atitudine simplă, directă, neechivocă: absentarea de la circul puciștilor.

Pentru a sublinia că absența este motivată, voluntară, ci nu întîmplătoare, sugerez comuniștilor, adversarilor dezordinii și haosului, apărătorilor Legii și Ordinii (chiar dacă acestea sînt anti-democratice), tuturor Oamenilor Muncii, ca în ziua votării să fie prezenți în spațiul public, la secția de votare, în preajma acesteia, astfel prezentîndu-și și susținîndu-și cu demnitate absența motivată de convingerea și conștiența respingerii deciziilor aberante ale parlamentarilor infractori.

Repet că este de datoria organelor de cercetare penală să înceapă urmărirea penală împotriva parlamentarilor care au refuzat și refuză să aplice ORDINUL SUPREM AL POPORULUI, absolut obligatoriu după Constituție: 1. Parlament unicameral și 2. Maximum 300 de Deputați.

Deci: NU Referendumului din 29 iulie 96 !.27 iulie 96

Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 16 iulie 2012

Stînga apără Legea

Stînga reală -Partidul Comuniștilor și alți comuniști-are un singur principiu suveran în mocirla capitalisto-imperialistă post-decembristă - apărarea Legii. Acest principiu este intangibil, mai ales cînd Legea este voința deținătorului suveran - Poporul.
Poporul a dispus la Referendumul anterior, fără drept de replică, într-un procent zdrobitor: 1. Parlament unicameral și 2: Sub 300 de parlamentari, iar potrivit Constituției (așa dezastruoasă cum este ea, dar ESTE !) rezultatul Referendumului este OBLIGATORIU ! În concluzie, imediat trebuia să se organizeze Parlamentul potrivit voinței suverane, expres exprimată, a Poporului.
Parlamentul infractorilor nu a executat voința Poporului, singurul care a insistat pentru respectarea rezultatului Referendumului este Președintele Republicii, Traian Băsescu. Aceasta este problema actualei manifestări extremiste-teroriste și chiar fasciste a găștilor peceriste ponta-crinoase.
De aceea, în afara infractorilor cei mari, a slugilor lor și a celor deplin tîmpitizați, cei peste 18.000.000 de votanți, spre a nu se renega, trebuie să fie prezenți la Referendum și să voteze NU !  Apărînd Legea, vom spune NU voinței bestiale a puciștilor ! De altfel constatăm că în fruntea lor stau, ca infractori de drept comun, Plagiantul șef și  Circarul șef, pe care Poporul, disprețuit de ei, trebuie să-i înlăture...
Notăm și împrejurarea că ar fi posibil, în cazul generalizării Tîmpitizării, să avem o consecință extraordinar de favorabilă: diriguitorii Imperiului Cotroman Romano-German să ne închidă poarta acestui odios Obor; am redeveni Popor și Țară !
16 iulie 96. Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 6 iulie 2012

Scrisoare deschisă


S C R I S O A R E D E S C H I S Ă

adresată:

- Oamenilor Muncii, în primul rînd Clasei Muncitoare și Țărănimii,

- Președintelui Republicii,

- Curții Constituționale,

- Procurorului General,

- Consiliului Superior al Magistraturii,

- Avocatului Poporului,

- Autorității Electorale Permanente,

- Presei interne și internaționale,

- Uniunii Europene,

- Organizației Națiunilor Unite.

Nu am acceptat niciodată și nu vom accepta că în Romînia ar exista, după 22 decembrie, regim democrat, dar există Constituție și legi create de ciocoii peceriști reprezentînd interesele a circa 2-3 procente din totalitatea votanților și care exprimă interesele burghezo-moșierimii extremiste și teroriste, uneori chiar cu manifestări fasciste.

Dar în ultimele două luni, sub guvernarea struțo-cămilei extremiste de dreapta, în frunte cu niște circari monstruoși, aceștia au trecut la suprimarea, prin batjocorire a propriilor legi, impunîndu-și voința prin terorism de stat.

Deoarece la noi nu există practic partide politice –în condițiile în care noi nu putem funcționa- nici sindicate și nici ONG-uri, circarii s-au năpustit asupra Președintelui Republicii, pentru că dumnealui este singurul demnitar de stat, ales și confirmat cu o majoritate zdrobitoare, care susține respectarea și aplicarea voinței Poporului exprimată la Referendum: Parlament unicameral și maximum 300 de Deputați !

Circarii Dreptei mascate (regrupați în Banda-de-infractori USL) nu doresc aceasta și uneltesc înlăturarea Președintelui pentru a organiza ”alegeri” anul acesta, ceea ce este absolut ilegal, căci rezultatul Referendumului este OBLIGATORIU, iar toți parlamentarii care nu execută ORDINUL POPORULUI, săvîrșesc grave infracțiuni de ABUZ, pentru care trebuie să intre imediat în funcție organele de cercetare penală.

Ca Partid politic, reprezentînd, exprimînd și apărînd interesele marii majoritățI a votanților, cerem tuturor autorităților cu atribuții în respectarea Constituției și a legilor să ia imediat măsuri pentru punerea sub urmărire penală a parlamentarilor infractori și să se adopte un act normativ pentru Parlament unicameral, cu 299 de Deputați, iar în anul următor să aibă loc alegeri.

Oamenilor Muncii le revide Datoria sfîntă de a impune respectarea voinței populare, iar pentru aceasta să-l apere pe Președintele Republicii, cum au mai făcut deja dovada.

Se impune cu necesitate primordială adoptarea unei legi democratice pentru organizarea Partidelor politice, cu obligația esențială a precizării clasei sociale reprezentată. În același timp este necesar ca ambele clase sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- să-și desemneze candidați -Țărani și Muncitori- pentru viitorul legislativ, astfel încît Oamenii Muncii să-și voteze proprii Deputați, ci nu pe ai adversarilor sociali și politici.

Atenție ! Actuala criză politică va determina o mai profundă înnoroire în mocirlele Dreptei nominale (pericolul principal se numește MRU sau deja împopoțonatul PP-DD !), dar orientarea esențială a maselor populare este salvarea Președintelui Republicii, singurul susținător al rezultatului pozitiv dat de Referendum.

Susținem pe Președinte, contra circarilor infractori; pe aceștia trebuia să-i condamne (ci nu... Comunismul, cum a fost sfătuit de telectualii Dreptei extremiste !) și cerem Procurorului General să-i trimită la instanțe pe parlamentarii și guvernanții infractori ! Sîntem contra legilor burghezo-moșierești și feudalo-ecleziastice, dar apărăm în principiu Legea și Ordinea ! Să eliminăm ordonanțele de guvern !
4 iulie 96 (2012)


Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)sâmbătă, 23 iunie 2012

Demnitate ori lașitate ipocrită ?-scrisoare de la un adversar către Președintele Republicii-Adrian NĂSTASE, universitar de rang înalt, doctor poate și Docent, pecerist de frunte și ginere de pecerist de frunte, șef de Partid și de Parlament, ministru și Prim-ministru, apreciat (chiar și de adversari !) ca fiind cel mai bun de după 22 decembrie 73 (1989), a devenit, la peste 60 de ani, deținut de drept comun, condamnat de magistrați instruiți de dumnealui și numiți în in-justiția post-decembristă după regulile și legile al cărui autor sau co-autor este...

Reușind să tărăgăneze judecarea cauzei mulți, foarte mulți ani, pînă chiar la atingerea prescripției, marele demnitar a fost totuși condamnat la doi ani de închisoare, cu executare la penitenciar, chiar cînd partidul său deține frîiele guvernării, cu hățurile în mîna unui discipol denunțat public drept infractor ordinar...

Ca în tragicomedii celebre, polițiștii se prezintă imediat la locuința proaspătului condamnat, nedîndu-i răgaz ca singur să facă dovada verticalității de deținut, după celebrul model al unui poet din vremea lui Ca rol fu mare, mititelul și lovitură de teatru: mascații nu-l pot duce la pușcărie pe fostul lor mare șef pentru că acesta, avînd un pistol poate de pe vremea UTC-ului, își trage un glonț în gît, nemortal căci a fost deviat la timp de un polițai priceput.

Au urmat -și vor continua- fel de fel de comentarii, unul însă fiind absolut straniu și impardonabil: cică gestul sinucigaș ar dezvălui marea demnitate a înaltului demnitar ...

De fapt, dacă nu este un scenariu pregătit din timp, gestul teatral al condamnatului este expresia unei evidente lașități ipocrite; real, ar fi trebuit să se împlinească; altfel el a rămas doar motiv de suferință pentru întreg poporul care l-a ținut pe filfizon în cele mai înalte funcții timp de zeci de ani...

Iar dacă Demnitarul nu este vinovat, căci faptele care i se pun în sarcină nu ar fi fost confirmate nici cu documente și nici cu audierea a O MIE DE MARTORI (caz unic în Istoria Omenirii !) este necesar ca, de urgență, Președintele Republicii (după exemplul Regelui Ferdinad cu Tudor Arghezi) să-l grațieze pe cel care a devenit victima deplorabilei in-justiții post-decembriste și, în exercitarea atribuțiilor sale, pentru a media între elementele societății și a remedia catastrofala condamnare a unui posibil nevinovat, să numească o Comisie specială de cercetare a dosarului spre a prezenta un Raport sincer și complect asupra Adevărului, cu scopul de a ne spăla măcar de o rușine...

Mă ofer ca Președintele să-mi dea conducerea acestei Comisii.
Prof. Gheorghe UNGUREANU,

Delegat Național și Fondatorul A.L.I.A.20 iunie 96 (2012)

marți, 8 mai 2012

Lichelismul și ticăloșia - trăsături ale peceriștilor

8 (OPT) MAI ! Ziua cînd, în 1921, a luat ființă la noi Partidul Comunist prin transformare din partidul Muncitorilor, condus doar uneori de Muncitori -considerat anterior comunist, după principiile de la 1847, elaborate de Marx, întemeietorul Doctrinei Comuniste, numită în mod curent cu adjectiv format de la numele său. Învățătura marxistă sau marxist-leninistă, aflată în continuă perfecționare, n-a definit, însă, niciodată -și, evident, nu a realizat în nici una din multele țări care au avut ori au regimuri politice democrate- esența activității și luptei de clasă a Comuniștilor - Puterea Democrată, această situație de fapt determinînd prăbușirea statelor democrate, în 73/1989, sub focul complotului/războiului mondial anti-comunist, precum și după acest an, toate statele cu regim politic democrat fiind pe calea acestei prăbușiri... De ce, oare ?!? Eu am și am publicat de multă vreme explicația acestui fenomen de extremă gravitate: nici unul dintre partidele numite ”comuniste” -dar care nu erau ale Comuniștilor, formate din Comuniști nu a înțeles, nu a abordat, nu a definit și nu a instituit deloc în Stat Puterea Democrată și nici nu a practicat corect lupta de clasă care nu a fost nicăieri o luptă politică, ideologică, ci, peste tot, un război, finalizat în favoarea Capitalismului și Imperialismului, tot prin război, ca în 73/1989, sau prin parșivenie, metodă împrumutată de la... Comuniști. Pentru caracterul tipic al peceriștilor -care pretindeau pînă în 73/1989 că sînt ... comuniști, dau în continuare textul unui articol (nepublicat încă) scris cu cîteva zile în urmă și care cuprinde o relatare simplă a unor realități trăite: Lichelismul Ciocoilor Peceriști Ca în toată țara, Ciocoii peceriști din județul Argeș sînt nemișcați de la vîrful tuturor organelor din sistemul de stat și numai cu totul excepțional a reușit vreun ne-pecerist în vreo funcție publică, subsemnatul fiind o astfel de excepție. În articolele și cărțile mele am prezentat nenumărate momente (unele monumentale !) și aspecte despre atitudinea ciocoilor cu și fără carnet de PCR, iar acum voi expune unul inedit. Nemaivorbind de perioada de pînă la apariția partidelor politice, amintesc faptul că în anii 1990-1992 am fost membru de drept (alături de alți cinci membri) în Comisia Administrativă a județului Argeș, dar, în întreaga perioadă, în care s-au ținut sute de ședințe pentru rezolvarea treburilor de conducere a județului, eu nu am fost invitat nici o dată ! Din 1992 am devenit Consilier Local la Curtea de Argeș, apoi Consilier Județean în primul Consiliu post-decembrist (1992-1996) și notez că pe lista mea mai trebuia să fie validat un Consilier Județean, dar Ciocoii peceriști l-au substituit cu un pecerist, deși acesta avea doar un vot (ceea ce era mai puțin decît colegul meu), iar la ”alegerile” din 1996 am fost furat cu multe voturi (care au fost aruncate într-un subsol) cu consecința că am fost anunțat cu … 11 voturi mai puțin decît minimul necesar… Aceasta a fost o ”introducere” expusă cu scopul de a vă atenționa asupra lichelismului Ciocoilor Peceriști care m-au tratat mereu -și înainte și după 22 decembrie, pînă astăzi- ca Deținut Politic, între ei fiind și mulți deținuți, dar … de drept comun… Au trecut anii, iar Ciocoii Peceriști, grași și groși, au organizat la cinci ani, în 1997, aniversarea primului Consiliu Județean la care, cu o excepție, au fost toți invitați și prezenți; au cuvîntat (fără Mult iubite și stimate…), au benchetuit, și-au înmînat insigne, diplome și alte distincții, premii… Eu nu am fost invitat (și am aflat ulterior din ceea ce, îngăduitori, numim ”presă”). La a zecea aniversare, alte ședințe solemne, cuvîntări, poze, pupături, insigne, diplome, decorații, premii, benchetuiri; un singur neinvitat: subsemnatul; eu am fost din nou uitat și cineva a glăsuit cu insinuări multiple: ”De ce lipsește mereu Tovarășul Ungureanu ?!? N-o mai fi trăind…” Scena se repetă la a 15-a aniversare. Firește, nu și-a amintit nimeni de mine, iar colegul indiscret a fost atenționat (foarte discret !) să nu mai pună întrebări iritante; au curs cuvîntările, pozele, pupăturile, insignele, diplomele, premiile benchetuirile… Ieri, 2 mai, s-au împlinit 20 de ani rotunzi, cinstiți, evident, cu tot fastul, la care au fost invitați și prezenți cunoscuții recunoscuți, unul singur fiind neinvitat și absent: subsemnatul. Un indignat supărător a vîrît iarși o codiță otrăvită: Dar Ungureanu ? Răspunsul a fost nu numai dur, ci și furios și amenințător: Mai taci ! N-ai văzut ce ne strigă-n pîlnie ? ”De-auzi, Gogu, ori n-auzi/ Ori n-ai minte să răspunzi ? De-auzi, Gogu, ori n-auzi/ O strigare pentru surzi…” ”Aaaa, -a fost o încercare- foarte bine i-a zis lui Gogu !” ”Ba, nu fi prost ! N-ai auzit ce împroșca pedant ? Măi, tovarășe Prefect/ Eu îți spun acum direct/ Că de unde m-asculți azi/ Mîine, poate, o să cazi…” Poate la a 25-a aniversare o să-i invit eu pe colegii de la Primul Consiliu Județean Argeș; vor risca să accepte invitația ? 3 mai 96/ 2012, Prof. Gheorghe I. UNGUREANU, Consilier Județean (1992-1996)

miercuri, 2 mai 2012

”Unde ne sînt Comuniștii ?”

Un tovarăș, cunoscut, cu declarații consecvente de Comunist încă de la începutul anului 74 (1990), Deținut Politic din timpul regimului democrat (pentru că se afirma împotriva regimului și a conducătorilor țării), care a făcut pușcărie politică (la fel ca mine), ne ține de 22 de ani în comunicate belicoase, atît pe peceriști cît și pe noi, nepeceriștii... Are cel mai mare dispreț pentru orice organiztor comunist și nu apreciază decît pe stricătorii ordinii și Doctrinei Comuniste, de tipul lui Che Guevara și Troțki, nevrînd să audă de apărarea sau pregătirea Revoluției și de constituirea Internaționalei Comuniste, pentru toate fiind condiție sine qua non organizarea Partidului Comuniștilor... La constituirea Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) -Curtea de Argeș, 23 martie 1996- i-am propus funcția de Președinte, dar a refuzat și a fost ales Vicepreședinte. Chiar a doua zi și-a anulat înscrierea în Partid și funcția... De vreun an ne bombardează cu sute și mii de texte de la sute și mii de organizații din lume, fiind nevoit ca, zilnic, să consum zeci de minute pentru a șterge maculaturile (căci maculaturi sînht în afara organizării politice)... Supărat de fiecare dată că nu-l ascultă și nu-l urmează toți cei care se consideră Comuniști, îi beștelește permanent, fără nicio reținere; de acest 1 Mai, pentru că nu i s-au prezentat toți la ordin, a scris și a trimis un text de ocară întitulat ”Unde ne sînt Comuniștii ?” și a dat cu tifla în fiecare categorie de... netrebnici; pentru sine n-a creat nicio categorie, motiv pentru care i-am trimis un scurt și sugestiv răspuns pe care îl reproduc: Mai sînt unii care lălăie (despre Comunism și despre Comuniști) ! Prof. Gheorghe Ungureanu. Tovarășul nu a avut altă replică decît următoarea: Să ne trăiți , tovarășe Ungureanu alături de Ceaușescu și Stalin !... Nu iau în considerare eventuale conotații, dar asocierea mea cu numele celor mai importanți, mai demni și mai verticali conducători comuniști din întreaga perioadă a Socialismului primar mă onorează în cel mai înalt grad. Repet pentru toți cei care se consideră Comuniști: singurul mod pozitiv de a pune în practică sentimentele, convingerile, atitudinile comuniste este intrarea în Partidul Comuniștilor; în rest, totul este ZERO ! ZERO ! ZERO ! Folosesc prilejul de a invita pe toți cei care pot s-o facă, în orice fel, să-mi dea un sprijin pentru obținerea mandatului de Președinte al Consiliului Județean Argeș, pentru care candidez la 10 iunie 96 (2012) cînd, datorită prezenței mele pe listele de candidați, votarea se transformă, în cazul dat, în alegere. 2 mai 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 25 aprilie 2012

Candidez la Președinte CJ ARGEȘ !

Am luat hotărîrea sî candidez la funcția de Președinte al Consiliului Județean Argeș și astfel votarea din iunie se va transforma în alegere ! Pentru prima dată după 1946 vom avea alternativă, deci alegere ! Va fi prima candidatură la această funcție a unui ne-pecerist și anti-pecerist, inamic permanent al ciocoilor peceriști, iar Consiliul Județean Argeș ar putea avea pentru prima dată un comunist în fruntea sa (în întreaga istorie, cunoscînd că toți peceriștii de pînă și de după 22 decembrie 1989 s-au declarat anti-comuniști). Ales de Oamenii Muncii din județ, voi promova din fruntea Puterii Județene interesele acestora, împotriva ciocoilor peceriști, împotriva bogaților jefuitori, împotriva infractorilor, în primul rînd a celor care s-au strecurat în toate funcțiile din organele statului, de unde exploatează, asupresc și înrobesc pe cei mulți ajunși șomeri, cerșetori pe drumurile pierzării din Europa și din Lume, obiecte de vînzare și consum, carne de tun pentru extremiști, teroriști și fasciști care ară țările cu bombe. Ca simbol al Puterii în Județul Argeș, voi milita, în calitate de Candidat și apoi ca Președinte al Consiliului Județean pentru redobîndirea demnității și verticalității Muncitorilor și Țăranilor – clasele sociale fundamentale ale Poporului nostru, disprețuite, fărîmițate și sărăcite sub Puterea Contrarevoluției, dobîndită în decembrie-cel-negru prin asasinat politic, urmat de peste 1600 de crime odioase și genocid practicat după 22 decembrie împotriva întregului popor. Îmi voi asocia o listă de candidați la funcția de Consilier Județean și, astfel, cei 85 % dintre votanți, Muncitori, Țărani, Funcționari, Intelectuali netrădători, Șomeri, Oameni-ai-Muncii fără locuri de muncă, desființate de burghezo-moșierimea care ne-a distrus fabricile și uzinele și a acaparat întreaga avere a țării, tineri cu studii dar fără speranțe, pensionari suspinînd pentru fiecare leuț primit ca pomană din propriul venit, toți aceștia vor avea, pentru alegere și pentru reazem post-electoral, un reper care să le aducă înseninare și lumină. Garanția acestei perspective poate veni, pentru cei care nu mă cunosc încă, de la întreaga viață pusă în slujba celor mulți și împotriva ciocoimii peceriste, împotriva burghezo-moșierimii, împotriva jefuitorilor post-decembriști, toți peceriști, cei care m-au făcut deținut politic în Socialism, fiind și în prezent singurul Deținut Politic din Romînia cu bunurile confiscate nerestituite încă: apartamentul, pușca și muniția de vînătoare, pămîntul (restituit parțial, dar cu acapararea restului neacaparat pînă în 1989 !), manuscrisele literare și politice. Sînt singurul Deținut Politic din Socialism, cu același statut și în prezent, cu două hotărîri de exilare (în 1974 și 1986), cu condamnările politice neanulate, dar cu alte ”condamnări” adăugate de poliția politică post-decembristă –CNSAS și IN-justiția post-decembristă- cu drepturile legale (de angajat, Deținut Politic, Victimă a represiunii peceriste, Revoluționar), chiar consfințite prin hotărîri irevocabile ale unor judecători –există, chiar în județul Argeș, și Judecători integri !- refuzate prin abuzuri și infracțiuni grosolane ale altor ”judecători” și de Administrație. Voi milita împotriva tuturor acestor fenomene și voi acorda sprijin nelimitat tuturor Oamenilor Muncii năpăstuiți pentru a se organiza împotriva Răului venit de la autorități, împotriva Terorismului-de-Stat, ca trăsătură esențială a comportamentului oficial al celor din Putere, Administrație și in-Justiție. Voi sprijini pe toți jefuiții prin Legea Dezastrului Național, am numit Legea nr. 18/1991, care a făcut zeci de mii de victime în toate localitățile județului. Voi fi port-drapelul luptei împotriva bandelor de infractori din autoritățile statului, astfel încît să participe la vot toți cei împilați și suferinți, adică 85-90 % din votanți, spre a transforma votarea din toamnă pentru parlament în alegere și să reintrăm pe calea Democrației, ducînd în Parlament un număr masiv de Țărani și Muncitori, pentru ca Talpa Țării să fie Fruntea ei ! Îmi pun la dispoziția Oamenilor Muncii întreaga mea capacitate; votîndu-mă, fiecare votant pe sine se votează ! Îi chem pe Țărani și Muncitori să mă contacteze și să candideze pentru funcțiile de Consilier (Local și Județean), Primar, Consilier Județean; telefonul meu este 0745.056752. Nu am averi; sînt pensionar, fără alte venituri; nu voi oferi votanților daruri umilitoare, ci doar Cuvîntul meu, Demnitatea și Verticalitatea Luptei pentru Dreptate și Adevăr, tot ceea ce înseamnă Viața mea ! Accept de la Măria sa Votantul care trăiește din Muncă, orice sprijin, căci acesta se va revărsa asupra celor care-i seamănă. Un îndemn ca Reper: Muncitori, Țărani, Funcționari, Intelectuali netrădători, Șomeri, Oameni-ai-Muncii fără loc de muncă, tineri și pensionari, votați pe cei care vă seamănă ! Nu risipiți votul pe cei bogați și nu dați nici un vot peceriștilor mincinoși și trădători, indiferent sub ce nume se ascund ! Vă urez și vă doresc succes ! 24 aprilie 2012, Prof. Gheorghe UNGUREANU, Candidat la Președinte CJ ARGEȘ

marți, 17 aprilie 2012

Efectul străzii - ZERO !

Eu știu -și toată lumea ar trebui să știe- că politica nu se face în stradă, ci în Partid ! Strada intervine doar în trei situații: 1. Cînd, datorită regimului politic extremist, terorist și fascist, nu există posibilitate legală pentru organizarea de Partide ale claselor sociale oprimate (în cvasitotalitatea statelor contemporane, aceste clase sînt Muncitorimea și Țărănimea) 2. Cînd situația claselor sociale fundamentale -care sînt, fără îndoială și fără excepție, exploatate în orice societate pre-democratică (antesocialistă)- a devenit extrem de dramatică, intrînd într-un proces de descompunere și exterminare și 3. Cînd categorii, clase sociale sau părți ale acestora vor să-și exprime satisfacții și mulțumiri față de conducere. Orice altă prezență în stradă nu are motivare și efecte politice, de clasă ori generale, ci numai de natuiră personală sau de grup (privindu-i pe cei care protestează în primul rînd pro domo sua. Într-un asemenea protest -însă cu profunde resorturi, motivații, expresii și ținte generale, esențialmente politice- am intrat, de trei ori pînă în prezent -și se continuă cu o prezență de două ori pe săptămînă- la sediul Prefectului din județul Argeș. ”Tocat” în două-trei ore de fiecare dată, Prefectul, afectat după primul ”spectacol”, a... coborît la mine și mi-a promis (nu era întîia oară în cei 51 de ani de procese cînd aud și citesc asemenea minciuni de la autoritățile ciocoilor peceriști) că sîmbătă după ora douășpe vin la dv. la Primărie și rezolvăm problema...; am așteptat ca năvleaga blidul cu linte (cum zicea Marele Președinte), dar Prefectul nu s-a prezentat și nici la spectacolul următor n-a dat vreun semn... Voi continua însă protestele pînă la soluționare sau pînă la moarte; cauza merită căci ciocoii peceriști -nemișcați din funcții de conducere de la 6 martie 1945- ne-au cotropit întreaga suprafață a Islazului particular Urechești din comuna Cicănești, județul Argeș, islaz pe care îl avem și l-am folosit permanent în devălmășie, fiindu-ne dăruit de Marele Voievod Vlad Țepeș (cu desen și act în Limba Dacă (poreclită azi Romînă) datînd de la 1456 (deci cu 61 de ani mai înainte de
Scrisoarea lui Neacșu de la Cîmpulung
. Țin la dispoziția doritorilor (mă refer la Comuniști sau la Presă) din țară și din străinătate înregistrarea video a
spectacolului
de la Prefectura Argeș. 17 aprilie 96. Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 15 aprilie 2012

Fătarea Spîrcului

Fătarea Spîrcului Poporul DAC –poreclit Romîn și scris, peste tot, de inamici și trădători, Roman- are –pentru prima dată după zeci de mii de ani pregătite condițiile –obiective și subiective- pentru dispariție care, în lipsa unui război vizibil, va apărea drept sinucidere. Sîntem singurul Popor, indiferent în ce țară trăim din vechiul nostru spațiu Dacic, Marele Stat DACIA, care are, în cvasitotalitatea sa o intelectualitate de Dreapta, anti-democratică, anti-națională, total tîmpitizată spiritual, caracteristici care se concretizează permanent și pretutindeni, nu ca manifestări private, ci prin activitatea cotidiană în toate organele statului –Puterea, Administrația, Justiția- prin laude pentru Robia religioasă, Asuprirea națională și Exploatarea socială. În diferitele mele lucrări am explicat, îndelung și repetat, aceste aspecte; de aceea acum mă voi referi la un singur aspect, fără a relua întreaga problematică a lui. Din brav popor, esențialmente nereligios, am ajuns, în cei 22 de ani de tîmpitizare diabolică, să îmbrățișăm și să lăudăm cu o impardonabilă demență nemaicunoscută în istoria omenirii, năstrușnica faună care mișună în jurul Spîrcului evreu, cea mai spurcată creatură din istoria omenirii, iar Romînia, ca stat, dacă și cît mai este stat, este singurul din lume aflat sub cîrmuirea unui total despotism feudalo-ecleziastic. O singură probă, dintr-o infinitate: în prezent există 18.700 de biserici (cele noi sau renovate sînt realizate cu bani de la bugetul de stat !), în vreme ce Altarul Național - Școala, pipernicită la rangul de troiță evreiască- are doar 4.700 de exemplare... În fiecare an, cu o permanentă schimbare diabolică, există o zi, în primăvară, cînd Robii religioși (cei supuși religiilor evreiești) sînt înnebuniți de un șir de ceremonii scabroase despre moartea și învierea Spîrcului, acel personaj inventat la 465 (chiar pe pămîntul Daciei) de către, desigur, un grec, devenit abominabil prin cele mai clare trăsături de caracter ale un pucăr desăvîrșit, neinstruit, blehăitor, debil și alinenat mintal, dar cu aere de despot, extremist, terorist și fascist, modelul Răului Universal, inamicul neegalat al Omului ca specie și al Umanității; comparați, spre a vă ilumina psihic, moral și mintal, cu desăvîrșitul Frumos Dacic, Făt-Frumos... Acel personaj hidos, a cărui fătare este tot așa de spectaculoasă, izvorîtă din mintea bolnavă a ”poporului ales”, căruia trebuie să-i facă din restul omenirii turma trebuincioasă, nu a fost încropit decît pentru și prin șirul nesfîrșit de Rele care fac din biblie cea mai spurcată și ofensatoare maculatură: insulte, calomnii, amenințări, incesturi, crime odioase, fratricid, patricid, genocid etc, etc, multiplicate de pretenția bezmetică de a fi acceptat ca fiu al unui tată abominabil și care, tot așa de mărginit și nărod, gîngăvește că e tatăl oamenilor (care l-au creat spre a se juca), dar nu a fost în stare nici să-i facă buni și nici să-i apere de Nefîrtatul (frate-său cel Rău)... Cum de este posibil un asemenea succes în numele unei caricaturi ? Mijloacele terestre, după opinia mea, nu pot explica decît parțial demersul... Poate că explicația ne duce cu gîndul căutării în altă parte. Să ne gîndim și să legăm între ele unele ciudate întîmplări recente : - La 22 noiembrie 1963, J.F. Kennedy, președintele USA, era hotărît să comunice omenirii existența unor contacte, datînd de peste zece ani, cu Extratereștrii; a fost asasinat înainte de a rosti un cuvînt (dar, din fericire, pentru Omenire, scrisese textul cuvîntării plănuite); - În războiul de cinci zile din Sinai (1967), cunoscîndu-se foarte bine raportul de forțe, nu se punea problema că evreii nu vor fi spulberați în cel mai scurt timp; dar toate cele 18 rachete lansate, una după alta, împotriva evreilor, au eșuat, ca un fîss, absolut inexplicabil, chiar la locul și în clipa lansării, sub privirile Președintelui G.A. Nasser și ale Generalului Ammer, catastrofă urmată de episodul tragi...comic în care cîte un soldat evreu ducea, cu o pușcă, în prizonierat, cîte o ... armată arabă ! - Nu lărgim aria exemplelor, dar notăm că evreii, fiind siguri că vor fi exterminați, pregătiseră ... revenirea Spîrcului care ar fi făcut, la vedere, ce-a săvîrșit în taină, cu acordul, desigur, al celor trei guverne deținătoare ale marelui secret: USA, URSS, R.P. Chineză... Iată pentru ce ar fi fost fătat Spîrcul și de ce îndobitociții îi cîntă acum la scăfîrlie, iarna și primăvara, despre naștere, moarte și înviere, obișnuiți fiind cu Mult iubite și stimate... 15 aprilie 96 (2012)

sâmbătă, 17 martie 2012

Un proces de tip feudal sau Ciocoii peceriști ca Bestii

Nu pentru a evidenția situația singulară a satului meu natal, ci pentru a dovedi cît de ticăloși au fost și sînt ciocoii peceriști, atotstăpînitori pretutindeni în țară, de la 6 martie 29 (1945) și pînă astăzi 16 martie 96 (2012). Evident, nu mă refer la partid (PCR)-care, înfăptuind regimul democrat, a condus poporul spre realizări de neimaginat- ci la ciocoii peceriști ticăloșiți într-un hal de extremă gravitate. Un exemplu complex pentru această situație îl avem în satul Urechești din comuna Cicănești, județul Argeș, unde peceriștii -exact ca bestiile feudale- ne-au acaparat, treptat, începînd din anul 32 (1948) și pînă astăzi, întreaga suprafață a islazului nostru, proprietate privată, adică 159,60 hectare, din care ni s-a restituit, după 75 (1991) o parte, mai ales cea împădurită, restul fiind trecut, prin infracțiuni multiple în proprietatea Consiliului Local. Infractorii nu au fost trimiși în judecată, deoarece polițiștii și procurorii nu au altă ”misiune” decît protecția și favorizarea infractorilor, iar conducătorii de la județ sînt șefii... infractorilor ! Noi avem pămîntul (atunci de 400 hectare) de la cel mai virtuos Voievod Muntean, Vlad Țepeș (tot Vlad, ca Regele Daciei Unite de la 1064), dat unui strămoș al nostru la jumătatea secolului al XV-lea, pentru credință și dreaptă slujire. Cînd a apărut ”Legea Dezastrului Național” (am numit legea nr. 18/1991), TOȚI proprietarii actuali au depus cereri pentru restituirea proprietăților cotropite de Bestiile peceriste. Aceste bestii însă i-au obligat pe cei mai mulți să-și retragă cererile, rămînînd cam o TREIME care ne continuăm lupta cu Bandele de infractori peceriști (cu care ne judecăm de 51 de ani, din anul 45 al Erei Democrate/1961). Avem deja o hotărîre favorabilă a Parlamentului European și un proces pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; bandiții nu se sinchisesc... Iar Oamenii Muncii, în loc să intre în Partidul propriu, spre a-și apăra interesele, acceptă o bere și doi mici, o găletușă, un fular sau lălăie pe internet și își ”vînd” Libertatea și Drepturile în folosul găștilor de criminali... Pentru acest pămînt cotropit de peceriști, l-am chemat în judecată pe Președintele Republicii Socialiste Romînia, Nicolae Ceaușescu și pe Prim-ministrul Manea Mănescu, în 1974, dar peceriștii -deși recunoșteau că noi avem dreptate- m-au băgat la pușcăria politică, iar procesul, terminat abia în 2006, ne-a fost respins... Bestiile peceriste încasează anual mii și zeci de mii de euro de la Guvern sau de la Imperiu, pe pămîntul nostru, noi l-am plătit și îl plătim de dări (plus cotele și contractele zecilor de ani trecuți din timpul regimului democrat) și ni se cer și taxe pentru învoirea vitelor pe pămîntul nostru; în feudalism, cum citim despre țăranii liberi, moșneni, nu era chiar așa de cumplit, iar cînd ne adresam Domnului, acesta nu rînjea la noi, ci îl lua de urechi pe Bandit, iar logofeții lui nu răspundeau ca cei de acum: ”Cutare este cunoscut în instituția noastră ca autor de nesfîrșite jalbe...” Vin iarăși votări (fără alegere !), în liste sînt exclusiv ciocoi peceriști, cu sau fără carnet; Muncitorii și Țăranii, cu aceeași naivitate de 22 de ani, mă întreabă ”Pe cine să mai votăm ?” iar eu le răspund ”Numai pe dv. !”. ”Păi, mi se dă replica, nu sîntem pe liste”. Puneți-vă, aveți dreptul și dv. sînteți CEI MULȚI, iar NUMĂRUL este principala calitate în Politică ! Eu vă urez succes ! 17 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 14 martie 2012

Mai avem Armată ?

Deseori se fac referiri -pozitive- la Armata Romînă, la prezența și rolul ei în zilele dezastrului național din decembrie 73 (1989), precum și la acești ani. Ofițeri și generali, formați și perfecționați în timpul regimului democrat, îmbrînciți ”la vatră” rînd pe rînd, mai ridică glas înăbușit în apărarea -fără succes- a acestei coloane vertebrale a Statului și, în esență, a Poporului. Dar Stat nu mai avem, iar, în viziunea unora, chiar de la noi, Poporul trebuie exterminat... În consecință, au început eliminările. După primele zile de tulburări, cînd Armata, ascultînd de ordinele Comandantului ei Suprem, și-a făcut datoria apărînd granița de Vest, dar implicîndu-se ne-corect și în stradă -unde era treaba Miliției și Securității și mai ales a Partidului, numit fără nicio acoperire Comunist- conducătorii vînduți au trecut la eliminarea ministrului, spre a lăsa locul liber pentru trădători, ocupat imediat de întîiul dintre ei care, de conivență cu capii contrarevoluției, pregătită din timp în afara țării, a ordonat eliminarea simbolului tutelar al Statului și al regimului democrat, astfel, ostașii Armatei ”Romîne” au slobozit șapte sute de gloanțe în trupul Comandantului lor Suprem și Președinte al Republicii și al soției acestuia, înalt demnitar în Stat. Atunci, în 22 (sau 25) decembrie a pierit Armata Romînă în corul nechezătorilor peceriști... În locul ei acum funcționează, nu numai real, ci și formalizată ”legal”, o structură de mercenari, plătiți de popor pentru uciderea altor popoare care au ori aspiră la un regim democrat, ”Armata” devenind, împreună cu religia și organismele ei, pîrghiile de exterminare a Țării și a Poporului. Dacă există soluții de redresare ? Desigur, dar numai una: Partidul Comuniștilor, care să intre în Putere, să devină majoritar, să instaureze Puterea Democrată și regimul politic democrat, adică Socialismul. Reluarea construirii Socialismului, va asigura restabilirea Statului independent și, implicit, a mijloacelor de apărare, inclusiv Armata, în cadrul căreia să fie pregătiți pentru luptă toți tinerii țării, care nu vor mai trece frontierea cu arma în mînă alături de hoardele fasciste, împotriva victimelor; numai aceea va fi, din nou, Armată ! 14 martie 96 Prof. Gheorghe Ungureanu, ofițer al fostei Armate Romîne

sâmbătă, 10 martie 2012

Sînt Comunist !

Sînt Comunist ! -răspund unei acuzații- Nu numai că nu sînt adept, dar sînt desăvîrșit dușman al minciunilor și al violențelor, în primul rînd în Politică – regina vieții fiecăruia și a comunităților ! De aceea doresc să precizez că ceea ce am consemnat într-o replică anterioară (ca răspuns la o solicitare) este o parte din Adevărul vieții mele; greșit un ”tovarăș” a înțeles că sînt critici prea aspre și nefundamentate la adresa PCR, deși am vorbit exclusiv despre mine (eu am formulat, în cărțile mele, critici dure, multiple, aproape exhaustiv, la adresa inamicilor, în primul rînd a ciocoilor peceriști, aciuați sub cupola PCR). Îl rog pe distinsul autor al criticii (mi-a scris protejat de pseudonim, ceea ce este un fel de moarte prematură !) să verifice (și acum complectez lista abuzurilor): dosarele mele de la poliția politică post-decembristă numită CNSAS, dosarul nr. 2.065/1974 de la Judecătoria Curtea de Argeș, soluționat de in-justiția post-decembristă, prin respingere, în … 2006 !, în care i-am chemat în judecată pe Președintele Republicii, Nicolae Ceaușescu și pe Prim-ministrul Manea Mănescu și, ultima sugestie, să-l contacteze pe Avocat Marian Șerban de la Baroul București care îi poate relata cum am fost ”ucis” în septembrie 1974, la inaugurarea Transfăgărășanului (din păcate, a fost lichidat altcineva, din eroare, nu știu cine a fost – ”pierdere colaterală”, cum s-ar amuza fasciștii din NATO). Un comunist se caracterizează înainte de toate prin altruism; cum să spui, dăruind, celorlalți minciuni, dacă pentru ei te consumi ?!? 10 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 9 martie 2012

O propunere excepțională

Tovarășul Nertan Sebastian din Cluj a lansat o întrebare-propunere excepțională: după adoptarea fiecărei legi (noi ne gîndim la cele organice și, evident, la Constituție sau modificări ale lor) să urmeze automat votul de confirmare-respingere de către toți votanții, urmînd ca imediat să fie scoasă din uz legea care nu a întrunit 50 % + 1 vot. Urmează să gîndim modalitatea organizării votului, spre a participa toți votanții din liste și pentru corectitudinea exprimării; poate că votul cel mai corect, s-ar putea exprima, pe liste nominale, rămase publice, în cadrul tuturor partidelor (înscrise legal). În felul acesta s-ar asigura o suplinire esențială a lipsei Puterii Democrate, dar condiția este să ne aflăm într-un regim politic democrat, ci nu despotic, așa cum este în esența sa cel post-decembrist de la noi. Chiar și în Socialismul la care vom ajunge prin și pentru Putere Democrată, confirmarea prin votul popular total (referendum) este foarte utilă, deoarece s-ar putea ca Parlamentarii să devieze de la cerințele claselor sociale pe care le reprezintă și care i-au trimis, prin Partidele politice, în Legislativ. Împlinirea unui asemenea principiu -trecut expres și imperativ în viitoarea Constituție democrată- ar asigura filonul permanent și pururi revigorant al spiritului revoluționar. De aceea, cu bucurie, îl asociez pe tovarășul Nertan Sebastian în calitate de coautor la finalizarea definirii Doctrinei Comuniste întru instaurarea și consolidarea Puterii Democrate. Prin astfel de propuneri, oameni ca tovarășul Nertan Sebastian se situează în fruntea Partidului Comuniștilor (deocamdată, nefiind membru al partidului nostru, cu onoarea elaborării unei teze deosebite, pe care ne-o asumăm și o vom introduce în documentele noastre programatice). Cu bucurie, reamintim că primim orice idei revoluționare, pentru complectarea Doctrinei Comuniste (ca și pe autorii lor). 9 martie 96. Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 26 februarie 2012

Fost-au dezrobiți Țiganii ?!?

La 20 februarie 1856 (anul 62 î.e.d.), pe o parte a teritoriului Daciei a fost legiferată dezrobirea Țiganilor, care, de mai multe sute de ani, de cînd au poposit pe pămîntul nostru, au trăit pe lîngă curțile boierești ca slugi sau chiar robi, ori în sate compacte de țigani ori mixte (cu Daci sau cu Daci și Rudari), fiind de regulă proprietate a boierilor sau a Domnului, în calitatea lui de Șef al Statului. În lume -și în special în Europa- începuse un vînt de Libertate, ca urmare a pregătirii sau înfăptuirii Mișcării Revoluționare de la 1848 (anul 70 î.e.d.), acțiunea fiind inițiată nu de Zavragii (Țigani), ci de fiii boierilor aflați la studii în străinătate și a fost preluată de Boieri, pentru a-și face stindar moral, cetățenesc și, mai ales, politic în cadrul general al propășirii clamate de către burghezia în formare și doritoare de pîrghii de conducere în Stat; în acest context au fost promovați în rang de ”parlamentari” și țărani liberi sau chiar clăcași, unii dintre ei devenind personaje arhicunoscute, căci s-au impus, peste capul boierilor, prin disponibilitatea lor psihică și morală, dar mai ales prin inteligență și capacitate intelectuală, dînd deseori lecții stăpînilor boieri și chiar... Domnului ! Într-o asemenea atmosferă, firesc era ca tot mai mulți boieri să-și facă ”imagine” (cum s-ar zice astăzi) pozitivă slobozindu-i pe sclavi și, în primul rînd, pe zavragii (eu nu știu de unde a apărut -și cu ce resorturi și finalități !- anti-numele de ”rromi”). Gestul suprem al boierilor s-a limitat, ca în toate cazurile cînd este vorba de bogați- la actul de bravadă, fiecare decretînd pentru robii săi ”Sînteți liberi !” Ce-a însemnat însă această ”libertate” ? Fără să intrăm în detalii, documentări istorice și probe –lăsînd această misiune istoricilor- notăm că, practic, libertatea țiganilor, proclamată formal acum 156 de ani, a fost, practic, concretizată în măsuri social-economice de natură tipic anti-libertate, aceasta deoarece nu s-a asigurat libertatea economică, existența fiecărei familii și fiecărei persoane, proclamată liberă, devenind din ce în ce mai dificilă și mai complicată, în cele mai multe cazuri țiganii căzînd în primitivism și redevenind nomazi, cu viața în permanent pericol; nemaiavînd ocrotirea de la curtea Boierului, singura lor libertate era să cerșească, avînd și alternativa de a fura, caz în care suportau un șir nesfîrșit de represalii. Așadar, dezrobirea țiganilor a însemnat, în fapt, lipsirea lor de adăpost, de hrană și îmbrăcăminte, de loc de muncă și de ocrotire; puși pe drumuri s-au zbătut cumplit să-și asigure existența lor și a familiilor, unii continuînd sau învățînd anumite meserii, inclusiv pe cea de lăutari, toți îndepărtîndu-se de casă și de muncile casnice și, mai ales, de cele agricole, așa cum îi aflăm și astăzi cînd, după 22 decembrie 73/1989, și-au lungit drumurile și suferințele... Aniversarea (nu ”comemorarea”, chiar dacă libertatea zavragiilor a murit !) celor 156 de ani de la legiferarea eliberării țiganilor robi ar fi moment important ca tot poporul să reflectăm la soarta acestei etnii și, mai ales, la dezastrele produse prin ruperea legăturilor cu casa (domiciliul), cu munca și cu responsabilitățile date de legăturile normale, oficiale, cu conlocuitorii și cu autoritățile, căci, nevoiți –ca orice ființă- să-și asigure existența lor și a familiilor lor, zavragiii (nu și țiganii sedentari) au reluat lupta pentru existență, specifică sălbăticiei, deși pînă la ”dezrobire” ei munceau în gospodării, în agricultură, asigurau cele necesare traiului pentru ai lor, nu erau obligați și nici nu era posibil să fure, să violenteze pe alții, să devină pericole grave pentru public, să omoare, să înfunde pușcăriile... În afara unor puțini zavragii care mai muncesc, cei mai mulți, chiar deveniți sedentari (dar fără pămînt) devin pericole pentru oricine oriunde și oricînd apar, aspect asupra cărora autoritățile fac deseori permanente atenționări prin afișe în trenuri, autobuze, locuri cu aglomerări... Aceste pericole au fost ”exportate” generos în Europa, după anul 73/1989, ba chiar în întreaga lume, astfel că Romînii s-au trezit cu pecetea stigmat pusă pe fruntea lor, a tuturor -țigani. Ce am putea face, chiar în condițiile regimului anti-democrat, despotic post-decembrist ? Apreciem că avem la dispoziție mai multe posibilități, prin care să refacem legăturile pozitive destrămate prin ”dezrobire”. Prima -și cea mai importantă- este Munca, pe care să le-o asigurăm în raport de realitățile post-decembriste (cînd pentru multe milioane de cetățeni romîni, inclusiv țigani sedentari și zavragii s-au desființat locurile de muncă în întreprinderi, care au fost distruse, în instituții, organizații economice, cooperative de tot felul, toate înlocuite cu afaceri –în diferite forme- ale infractorilor, deveniți... capitaliști !). Cel mai sigur loc de muncă pentru prezent și pentru tot viitorul tuturor cetățenilor țării este Pămîntul care, în mare parte stă cotropit de mărăcini, ciulini, scaieți. Spre a schimba situația celor nevoiți să săvîrșească fapte penale pentru că nu au mijloace de existență, Statul trebuie să le asigure tuturor, în proprietate, suprafețe de pămînt în cantități îndestulătoare (de exemplu, cîte un hectar de persoană), cu libertatea (reală) de a se stabiliza pe terenul primit. Avînd pămînt în proprietate, zavragiii ar recăpăta esența pierdută prin ”dezrobire” – Munca și, implicit, Casa, domiciliul stabil, de unde curg toate responsabilitățile și, desigur, realizările pozitive: școala, cultura, sănătatea, abandonarea faptelor penale prin relațiile normale, pe baza de egalitate, cu conlocuitorii satelor. Imediat s-ar reliefa, în realitatea cotidiană, nevoia și posibilitatea de organizare politică, singura cale de izbăvire complectă, împreună cu cei cărora le seamănă, sub aspect social-economic, ci nu... etnic, deci Partidul politic, fiecare cetățean major (nu mai este nevoie să le zicem țigani, zavragii etc) putînd să-și valorifice orice drepturi în partidul care-i corespunde: bogatul la bogați, săracul la săraci; pentru aceștia, partidul propriu este Partidul Comuniștilor, unde își pot găsi tovarășii, oameni ai muncii, de orice izvor etnic: Romîni (majoritarii), Rudari, Slavi, Romîni de expresie maghiară, Țigani, Zavragii și alții, toți cetățeni Romîni. În timp, toate suferințele și disconfortul (mai ales pentru majoritari, care vine în special de la zavragii) dispar. În cazul, ipotetic, de nereușită, toate țările din Europa (cea intrată în Imperiu și cea rămasă cu state libere, de sine stătătoare), dar în primul rînd Romînia, trebuie să proiecteze în mod foarte serios un stat al zavragiilor (cu orice nume ar vrea ei să și-l ia, fără să-i afecteze pe alții, inclusiv pe țiganii sedentari și, nici vorbă, pe cei cu care nu au absolut nimic în comun, cum ar fi Rudarii). Aici însă trebuie să intervină autoritățile de la vîrf, în primul rînd Președintele Republicii (care are importante drepturi și obligații constituționale). Să milităm, așadar, pentru o Libertate reală și deplină a tuturor cetățenilor ! 19 februarie 96 (2012). Prof. Gheorghe Ungureanu