vineri, 29 iulie 2011

Melcii fără cochilie ”limax” – moartea agriculturii !

Este deja al patrulea an de cînd și-au făcut apariția cei mai mare inamici ai agriculturii: melcii fără cochilie. Asemănători melcilor obișnuiți, se deosebesc de aceștia prin faptul că se înmulțesc într-o progresie amețitoare, astfel încît în prezent sînt ”cîtă frunză și iarbă”, făcînd imposibilă lupta cu ei și impunînd renunțarea la orice cultură…
Atacă totul, orice: căpșunile, pătlăgelele, fasolea, castraveții, dovlecii, pepenii, cartofii, pătrunjelul, mărarul, păstîrnacul, lăptucile, porumbul, grîul, toate fructele, iarba; se urcă în orice pom, la orice înălțime…
Pot fi nimiciți, local, în spații mici, mecanic, ori prin aplicarea cenușii de lemn pe plante, sau cu unele substanțe chimice (prin stropiri sau presărare în jurul lor), cu sare, ori (se spune) sînt mîncați de o specie de rațe, dar în jurul culturii se adună mii, zeci de mii, milioane, care invadează cultura în fiecare seară și după fiecare ploaie, făcînd să dispară orice fir de plantă, dacă omul nu este prezent permanent lîngă cultură…
Posibil că niciodată și nicăieri nu a existat un inamic al agriculturii mai periculos ca acești melci ! Lupta cumplită cu ”gîndacul de Colorado” rămîne în amintirea țăranului romîn un simplu exercițiu, ca o joacă, față de ceea ce ni se întîmplă cu acești melci înfiorători.
Prevăd că, în lipsa unor măsuri complexe, energice, de durată, permanente, pe întreg cuprinsul țării, agricultura va fi nimicită, țara întreagă va intra în convulsii, cum niciodată nu a fost cazul, inclusiv în războaiele nimicitoare. De aceea cred că toate autoritățile de stat trebuie să-și pună întreaga activitate ”pe picior de război” împotriva armatelor de melci, iar această acțiune trebuie să înceapă cu bugetul, pentru a se asigura –financiar și logistic- izolarea teritoriilor cucerite de cumplitul inamic, spre a fi nimicit, împiedicîndu-se răspîndirea lui.
Probabil mai mulți ani la rînd va fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor unor localități ori părți ale acestora (sate și cartiere), unde va fi teatrul de război cu inamicul, împrejurare care impune măsuri speciale; apreciez că Guvernul ar trebui să declare această luptă drept principala rațiune a existenței sale, prima preocupare să cuprindă cercetarea fenomenului, pentru a se putea elabora un program complex și eficient de acțiuni; mijloace de comunicare în masă, guvernamentale (ziar, TV, radio, internet) să fie destinate special acestui război (care să fie chiar așa numit), iar ministerul agriculturii să fie numit Ministerul războiului cu melcii.
Cei care lucrează în cadrul autorităților de stat și surîd îngăduitor citind aceste rînduri, sînt invitați să contacteze pe oricare dintre agricultorii atacați de melci; orice sezon pierdut în lupta cu acest agresor, ne apropie de dezastru !

28 iulie 2011

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Tel. 0745.056752, Curtea de Argeș

marți, 19 iulie 2011

Voi fi Prim-ministru al Puterii Democrate, ci nu al celei despotice actuale !

Regret că există comuniști -membri ai Partidului nostru- care mă ceartă întrebîndu-mă ”Cum să fii Prim-ministru cu parlamentul lui Geoană, Antonescu, Boc, Voiculescu și diverși străini ?!?
Să știți, tovarăși, că, dacă puneți așa întrebarea, niciodată n-o să fim nimic ! Recitiți, vă rog textul articolului precedent și pricepeți că eu pot fi, din 2012, (chiar) Prim-ministru și Parlamentar comunist (al PCN, la fel ca dv.) numai dacă vom actualiza înregistrarea Partidului și, astfel, vom putea să ne prezentăm la alegeri.
Deduceți foarte simplu că avănd candidaturile noastre înscrise sub semnul cel mai drag al Poporului, Secera și Ciocanul, vom avea majoritatea în Parlament și, drept consecință, vom fi chemați să formăm Guvernul !
Bineînțeles că nu vor mai fi în Parlament exponenții infractorilor, extremiștilor, teroriștilor și fasciștilor de după 22 decembrie 73, ci ei vor putea avea drept parlamentari circa 3 %, cam cîți sînt în realitatea societății.
O Putere Democrată (cu majoritate comunistă) va proceda la înlăturarea contrarevoluției și va programa stoparea prăbușirii complexe, ieșirea statului din imperiile care ne sfîșie, precum și din alianțele cu organismele teroriste și fasciste, ale căror trupe vor fi imediat izgonite din țară, aceasta redevenind independentă și liberă.
Vom trece la naționalizarea tuturor bunurilor furate, vom reface locurile de muncă pînă la nivelul din anul 73 (1989) și chiar mai mult, vom eradica degradarea morală și cetățenească, vom reînființa Școala ca Altar Național, vom repune în valoare Limba și Cultura Naționale, nu vom permite niciunui străin să ne fure și să ne batjocorească, vom pune din nou în mîinile Statului Democrat bunurile și mijloacele strategice, vom reface Patria și Mîndria patriotică...
Cred că ați înțeles.
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
19 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 12 iulie 2011

În 2012 voi fi Parlamentar sau Prim-ministru (chiar) !

Un tovarăș jurnalist (din Partid) îmi trimite o listă de întrebări, vrînd să-mi ia un lung și complex interviu.
Pentru că aproape la toate întrebările puse am răspuns prin articolele mele din acest loc, voi reține pentru răspuns una singură, dar, în caz de insistență, voi reveni și asupra altora. Așadar, iată întrebarea:
- Spuneți-ne, vă rog, ce veți realiza în 2012 ? și răspunsul meu:
- În anul 96 (2012) voi deveni Parlamentar sau chiar Prim-ministru !
Aceste rezultate se vor putea obține dacă tovarășul jurnalist și ceilalți comuniști, precum și simpatizanții noștri, vor strînge semnături pentru susținerea actualizării înregistrării Partidului, după cum ne obligă, în anul preelectoral, cea mai bestială lege electorală din cîte există pe planetă.
Așadar, tovarășe, precizez privind propria dv. evoluție posibilă (cum mă întrebați într-una din formulările interviului dv.) și dv. puteți fi Parlamentar sau Ministru, ori în altă funcție, ales sau numit, bineînțeles dacă organizația dv. vă va desemna, în raport de munca pe care o depuneți acolo.
Vă precizez că, potrivit principiilor statutare și hotărîrilor noastre, dv. veți putea candida pe o listă începînd cu numărul curent 9, fiind intelectual, căci primele opt candidaturi vor fi ale Muncitorilor și Țăranilor, dar veți putea ocupa prima sau următoarele poziții de candidați pentru posturi în Administrație și Justiție, potrivit calificării și competențelor profesionale de specialitate dovedite în mod cert și neechivoc.
Vă repet ceea ce v-am mai spus și direct: nu trebuie și nici nu este productiv să mă lăudați pe mine; adevărat că eu am clarificat aspectele esențiale ale Doctrinei Comuniste și în mod deosebeit privind Puterea Democrată, nesoluționate de la Marx și pînă astăzi nici doctrinar, nici legal și nici în practica statelor care au fost (pînă în anul 73/1989) ori sînt și astăzi cu regim politic democrat.
Subliniez că puteți să vă aduceți contribuția la aprofundarea principiilor, tezelor și explicațiilor sau informațiilor istorice și ar fi bine să faceți aprecieri (pozitive, negative) privind conceptele și textele elaborate de mine, fără laude la persoană...
Revin pentru ipoteza că nu vom strînge cele 25.000 de semnături de susținere, toți comuniștii au acceptarea și chiar recomandarea de a candida ca independenți, la orice funcție în localitate, județ și țară.
Cu urări de succes !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
12 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 8 iulie 2011

Fonduri europene ?

Nu există zi și mijloc de comunicare în masă și nici autorități care să nu vorbească despre incredibila noastră incapacitate de a accesa fondurile pe care ni le pune la dispoziție Imperiul European, de-acum deja în al cincilea an de cînd ne-am mocirlit în această băltoacă plină de isme pestilențiale, despre care lălăim ce bine e că ne-nnoroim și noi !...
Mai întîi că fondurile europene nu sînt ... europene ! Ele reprezintă ipotetica întoarcere în țară a unei mici părți din ceea ce ne ia cu japca Imperiul, aceasta bineînțeles, dacă între noi se găsesc isteți care să întreprindă ceea ce dorește stăpînul care ne-a pus belciug în nas și verigă la porți...
Apoi, întreaga concepție despre ajutorul european ”nerambursabil” este esențialmente conceput de reprezentanții infractorilor pentru infractori, astfel încît niciun leu să nu intre pe mîna vreunui om cinstit și harnic, spre a nu se întîmpla, cumva, ca vreun romîn să producă ceea ce este necesar poporului și, mai ales, produsele să fie și bune, și rezistente, și... ieftine !
Pentru a nu se întîmpla asemenea dezastre, imperiul a pus fondurile la dispoziția guvernanților, ca aceștia să fie cei care hotărăsc totul, în primul rînd distribuirea lor selectivă, pe principiul -singurul valabil în Romînia post-decembristă- al capacității infracționale, de jefuire a imperiului, a guvernului și a populației; de aceea nimic, niciodată nu se va întîmpla pozitiv sub soarele fals al imperiului, eclipsat de găștile infracționale ale autorităților romînești.
Un singur mod simplu și curat ar putea duce la utilizarea totală a fondurilor, cu rezultate pozitive excepționale: luarea tuturor fondurilor din mîna autorităților romînești, urmînd ca ele să fie repartizate, cu întocmirea unei singure fișe de o pagină, direct întreprinzătorilor. Iar acești întreprinzători să nu fie dintre infractori, ci oameni ai muncii care să nu aibă nicio activitate retribuită (nici serviciu, nici altă activitate productivă de prestări de servicii, de comerț...).
Condiția actuală -inventată de infractori- de a avea mijloace și fonduri proprii de un anumit nivel în raport de suma solicitată trebuie abolită cu desăvîrșire sau inversată: cu cît solicitantul dispune de acestea, cu atît fondul acordat să fie diminuat; tocmai un asemenea sistem ar produce un reviriment rapid și remarcabil.
A se reține că, așa cum au confirmat constant specialiștii imperiului și din afara lui, Romînia dispune de forță de muncă de reală capacitate; antrenată, în condițiile sugerate de noi, aceasta ar accesa și ar înnobila toate fondurile ”imperiale” rămase pînă acum neutilizate.
8 iulie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU