duminică, 22 februarie 2009

Huiduiţi de Europa Imperialistă

Ştiam din 22 decembrie 1989 ce ni se va întîmpla în cazul victoriei contrarevoluţiei anti-socialiste, anti-populare şi anti-naţionale, iar din seara lui 22 decembrie acel an, o dată cu înfrîngerea revoluţiei -prin trădarea celor 3.800.000 de pecerişti- vedem în fiecare zi că se împlinesc planurile imperialiste de nimicire a economiei noastre, a culturii, învăţămîntului, sănătăţii, limbii naţionale, desfiinţarea în fapt a Statului, a Poporului şi a Limbii.
Distrugerea tuturor acestor valori are la bază degradarea şi apoi însuşirea, de către infractori interni şi externi, a avuţiei naţionale; desfiinţarea locurilor de muncă şi stoparea asigurării locuinţelor, înlăturarea gratuităţii învăţămîntului şi sănătăţii, au determinat exodul în special al tinerilor şi, astfel, imperialiştii si-au asigurat nimicirea Neamului nostru în una-două generaţii.
Planul lor însă, nu se va realiza nici aşa de uşor şi nici aşa de repede; avem o mare capacitate de rezistenţă deoarece deţineam, în 1989, anul cînd a început Noaptea noastră, o mare avuţie naţională, pe baza căreia eram ţara cu cel mai ridicat nivel de trai asigurat întregii populaţii, eram -şi sîntem încă !- statul cu cel mai mare procent de proprietari de locuinţe din lume, aveam cel mai mare procent de ingineri la mia de locuitori, eram SINGURA ŢARĂ DIN LUME FĂRĂ DATORII !!!
Am putea continua, după cum toţi ştiţi, dar vă propun să ne gîndim de ce ni s-a întîmplat dezastrul din 1989, anul Dezmăţului Total Antinaţional şi Antidemocratic ? Totul devine foarte simplu, dacă ne întrebăm de ce s-a revărsat peste noi MÎLUL imperialist în acel an, cum se justifică efortul Imperialismului de-a ne distruge, efort pentru care a cheltuit 63 de miliarde de dolari, cum singur recunoaşte ?!? Şi răspunsul la această întrebare îl ştim: CRIZA CAPITALISTO-IMPERIALISTĂ evidentă şi generalizată încă de la începutul anilor '70 ai secolului trecut; dacă nu distrugeau sistemul democrat din Europa în 1989, Imperialismul şi marile ţări capitaliste din Europa (şi nu numai) se prăbuşeau, iar astăzi unele erau ... socialiste ! De aceea au arat ţările cu bombe, de aceea au distrus Libanul înfloritor (care devenise independent economic cu vreo 20 de ani înaintea noastră)...
Profitînd de prăbuşirea economiei noastre înfloritoare, ţările Europei ne-au ademenit (cu mijloace imperialiste) ca să ne abandonăm drepturile şi locurile de muncă: din slăbiciune, cei slabi şi vanitoşi, în frunte cu peceriştii, au surpat, în răstimp scurt, tot ceea ce Poporul întreg a clădit timp de 45 de ani în regimul democrat, precum şi într-o sută de ani în regimul burghezo-moşieresc.
Acum, după ce ne-au făcut şi ne-au văzut ŞOMERI, CERŞETORI şi SLUGI, ne huiduie acasă, iar Popoarele respectivelor ţări (nu guvernele) au dreptatea lor social-economică pentru o asemenea atitudine. Noi trebuie să-i înţelegem şi să facem ceea ce Occidentul nici nu ştie, nici nu pricepe că noi PUTEM SĂ REALIZĂM: să ne întoarcem acasă şi SĂ RĂSTURNĂM GUVERNAREA ANTIDEMOCRATĂ şi JUGUL IMPERIAL ! Noi, cei MULŢI şi exploataţi, PUTEM realiza aceasta, printr-o rapidă organizare politică.
Iată care este normala reacţie la huiduirea nostră din Europa Imperialistă.
Jos Capitalismul ! Moarte Terorismului Internaţional de Stat şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
22 februarie 93 (Anul Erei Democrate)