sâmbătă, 31 octombrie 2009

Acceptarea U. E. - numai prin Referendum !

Acceptarea U.E. – numai prin Referendum !


Oridecîteori are un interes politic propriu ori exprimă interesul partidului pe care-l reprezintă, Preşedintele Republicii recurge la convocarea Referendumului spre a soluţiona disputa cu adversarii politici, ceea ce este un drept constituţional al funcţiei sale, deşi uneori uzul acestui drept le apare unora că se transformă în… abuz (cum ar fi unele organizaţii strict guvernamentale, autonumite ONG, precum „Pro Democraţia”).
Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) a susţinut şi continuă să susţină orice Referendum, căci acesta este singurul -din păcate !- mijloc prin care masele populare pot să se exprime în viaţa politică de după 22 decembrie 1989.
În acelaşi timp constatăm, încă o dată, că Preşedintele nu convoacă Referendumul în problemele cele mai importante ale Naţiunii şi nici măcar nu a recepţionat vreun mesaj în privinţa acestora, timp de 20 de ani, făcîndu-se că nici nu aude şi nici nu pricepe, voinţa certă a majorităţii populaţiei. Aceste probleme, cele mai importante, ar fi trei: 1). Stabilirea, prin vot popular, ci nu prin măcel şi minciuni, a caracterului societăţii, în speţă Capitalism ori Socialism, 2). Acceptarea ori respingerea Imperiului European şi 3). Intrarea în blocul militar agresiv de tip barbar şi fascist, NATO.
În loc să-şi pună în practică obiceiul de a apela la votul popular, Preşedintele, chiar neîntrebat, răspunde voinţei majoritare a Poporului (pe care nu se poate să nu o ştie) că nici nu se pune problema organizării unui referendum privind Tratatul de la Lisabona, aruncînd săgeţi înveninate spre şefii de state ori spre popoarele care s-au pronunţat ori se afirmă contra Imperiului European şi pentru menţinerea suveranităţii statelor.
Preşedintele „nostru”, iubitor de referendumuri cînd îi aduc apă la moară, nu vrea să ştie de ele cînd este sigur că chiar votanţii care îl susţin ar vota pentru menţinerea ţării în afara Imperiului, aşa cum Poporul a făcut constant dovada în ultimele două mii de ani.
Prin atitudinea sa, favorabilă mocirlirii şi asfixierii ţării în Imperiul European, Preşedintele Romîniei (cel actual ca şi precedesorii post-decembrişti) a demonstrat cu prisosinţă că orice om politic al Dreptei nu are Patrie, căci o dispreţuieşte şi o ucide ! Pentru Dreapta „patria” este doar satisfacerea poftelor de îmbogăţire şi desfrîu ale celor din propria gaşcă acaparatoare şi deţinătoare, sau doritoare, a Puterii.
Folosim şi acest prilej pentru a chema pe comunişti şi simpatizanţi, pe toţi oamenii muncii la organizare politică proprie şi la luptă, pe toate căile legale, împotriva dominaţiei imperialiste, împotriva acţiunilor de finalizare a organizării Europei ca imperiu.
Oameni ai muncii, să ne amintim de opinia cronicarului şi să ne afirmăm în orice împrejurare, mai presus de orice, dorinţa profundă şi curată de a ne menţine independenţa şi suveranitatea Statului: să se lăţească Imperiul peste oricine, dar nu şi peste ţărişoara mea !
Jos Capitalismul ! Trăiască Socialismul !
Moarte Extremismului, Terorismului de Stat, Imperialismului şi Fascismului !


Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti),
Co-fondator al Mişcării Naţionale de Rezistenţă Comunistă

29 octombrie 93

joi, 22 octombrie 2009

Referendum: DA !

În circul lor, jucat în faţa alegătorilor, pentru a-i păcăli şi a-şi face mendrele, peceriştii trădători, care construiesc, pricepuţi şi cu devotament total, Capitalismul şi Imperialismul, ajung şi la scenete care, prin posibile rezultate viitoare, interesează şi masele populare.
O asemenea scenetă este REFERENDUMUL decretat de Preşedintele Republicii, inventat de flerul său politic, de abilitatea cu care ştie să-i învingă pe preopinenţi, folosind pîrghiile corecte ale legii, la momentul oportun, aşa cum şi ei încearcă, dar pierd de fiecare dată.
Prin referendum Preşedintele şi-a asigurat cel de-al doilea mandat ca şef al statului, pe care şi aşa îl obţinea sigur, în faţa celorlalţi circari, absolut dezagreabili, în raport cu el; deşi toţi sînt de dreapta, toţi par odioşi şi respingători cînd vorbesc -şi aceasta numai în perioadele preelectorale- despre grija faţă de alegători. Aceştia, alegătorii, cei 18.000.000 care au fost în toată perioada Contrarevoluţiei numai votanţi, fiindcă n-au avut ce alege, neexistînd alternativă, sînt sigur contra parlamentului cu două Camere lălăitoare şi devoratoare de fonduri ! Iar Preşedintele, abil şi şmecher ca o lichea, ştie aceasta; de aceea va avea cam 80 % din voturi cu DA.
Preşedintele ştie de asemenea că votanţii -şi cei care se prezintă la "alegeri" şi cei care stau, din ce în ce mai mulţi, acasă- doresc să fie cît mai puţini trîntori, reprezentanţi ai infractorilor, pe stipendii grase, în parlament; de aceea este sigur că şi aici va avea cel puţin 80 % de voturi DA.
Atraşi de cele două PUTERI -ale lui DA sau NU- pe care le pot pune în valoare de două ori cu ocazia referendumului, votanţii se vor mobiliza şi vor fi prezenţi în număr mare la urna de vot, poate chiar aproape de cifra spectaculoasă din 1990.
În mod normal, la votarea din 22 noiembrie a.c., neavînd candidat propriu, oamenii muncii nu s-ar fi prezentat, astfel că procentul celor prezenţi ar fi scăzut pînă la circa 20 sau chiar mai mult. Avînd însă Puterea de a da de două ori cu ciomagul în şandramaua post-decembristă burghezo-moşierească şi ecleziastică, Muncitorii şi Ţăranii, mulţi deveniţi ŞOMERI, CERŞETORI, SCLAVI, MURITORI DE FOAME, se vor prezenta la urne, în număr mare, poate uimitor de mare, ca să spună DA şi DA. DA, vrem parlament unicameral ! DA, vrem mai puţini Deputaţi, cel mult 300 ! DA ! DA ! Şi, dacă spun DA, spre satisfacţia proprie, a celor mulţi, ca să crape unii infractori şi slujnici ai lor, vor spune DA şi pentru cine le-a dat acest drept: actualul şi viitorul PREŞEDINTE BĂSESCU ! DA, BĂSESCU ! Chiar dacă, delirînd, a făcut declaraţii iresponsabile contra ... comunismului ! Ce va fi înţeles, oare, prin "comunism" ? Căci, este clar, ne trebuia o declaraţie contra peceriştilor !
Iată de ce revenim la apelul anterior şi, faţă de NOUTATEA DE EXCEPŢIE, care va împlini două deziderate importante ale maselor populare, Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) cheamă pe comunişti şi pe simpatizanţi, pe toţi Muncitorii şi Ţăranii, pe ceilalţi oameni ai muncii să se prezinte la urne şi să răspundă DA, DA la întrebările referendumului, pentru ca astfel să avem un parlament unicameral şi cu un număr rezonabil, redus, de Deputaţi. Votaţi DA la referendum !
Moarte formelor capitaliste şi imperialiste de dominare ! Trăiască Democraţia, deci
Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
22 octombrie 93

joi, 8 octombrie 2009

Nu ne prezentăm !

CARAGHIOSLÎCUL ELECTORAL nu ne priveşte pe noi, oamenii muncii, în primul rînd pe cei care aparţinem claselor sociale fundamentale - Muncitorimea şi Ţărănimea. De aceea, pentru că nu avem un candidat al nostru, care să reprezinte nevoile sociale şi naţionale ale majorităţii covîrşitoare a populaţiei, comuniştii şi simpatizanţii, alţi oameni ai muncii nu se vor prezenta la votul prezidenţial.
La acest caraghioslîc electoral, unde se face un circ penibil, de mari actori, toţi aparţinînd Dreptei formată din peceriştii trădători de idealuri, de Neam şi de Ţară, nu este pusă în discuţie nicio trebuinţă a noastră, iar prezenţa la acest vot, neputînd fi o alegere, nu are nicio justificare.
Ne rămîne posibilitatea să protestăm, pentru excluderea noastră din viaţa politică, prin aceea că absentăm de la circ, lăsîndu-ne dreptul de-a le spune circarilor că ei nu-şi adjudecă funcţiile decît prin jocul întîmplării făcut de aproximativ 1/5 dintre alegătorii ţării, din care "alesul" va primi girul a circa 15 %, adică va fi vota de trei milioane din 18,5 milioane de votanţi.
Acest mod de a gîndi şi de a acţiona practic este deja utilizat, dovada fiind scăderea permanentă a treptei de participare la vot, în cei 20 de ani de Noapte politică, de la 86 % pînă la 27 % şi apreciem că la actuala scenetă va scădea la aproape 20 % sau chiar sub acest prag, validîndu-se astfel aprecierea politică a Partidului nostru şi asumarea de către oamenii muncii a apelului pe care îl facem pentru un vot de protest sau pentru absenteism.
Cînd noi înşine vom reuşi să depunem candidatura propriului nostru Partid, atunci va exista puternică justificare pentru participarea la vot -care va deveni ALEGERE- şi totul se va schimba.
Aşadar, comunişti, simpatizanţi, alţi oameni ai muncii, greu şi complex loviţi de Contrarevoluţie, în absenţa candidatului nostru, nu vă prezentaţi la la ceea ce rămîne circ electoral, care este un simplu caraghioslîc pus în scenă de ciocoimea peceristă, demolatoarea Socialismului şi a Statului independent, constructoare pricepută şi devotată a capitalismului şi imperialismului ! Oricine va fi ales dintre circarii Dreptei, Relele se vor înmulţi şi se vor adînci: vom fi tot fără învăţămînt gratuit, eficient şi valoros, tot fără sănătate asigurată, tot fără locuri de muncă, tot fără preocupări ale statului pentru locuinţe, tot fără ordine socială, vom umbla cerşetori şi flămînzi pe la porţi închise, Vatra noastră -vîndută pe un leu străinilor- nemaioferindu-ne protecţia specifică a unui stat adevărat, care nu mai există, de cînd am devenit o biată colonie şi bază militară a fasciştilor agresori.
Moarte Capitalismului, Imperialismului şi Fascismului !
Trăiască Socialismul !
NU circului electoral !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
8 octombrie 93

duminică, 4 octombrie 2009

Comitetul Judeţean Argeş (Comunicat)

Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !

4 octombrie 2009
C O M U N I C A T


La data de 4 octombrie 2009 a avut loc, la sediul naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) din Curtea de Argeş, Conferinţa organizaţiei judeţene Argeş, avînd ca scop reconstituirea acesteia (după înscrierea oficială a Partidului) şi alegerea Comitetului Judeţean Argeş.
A fost ales în funcţia de Prim-secretar al Comitetului Judeţean tovarăşul Nică F. Alexandru, secretarul oragnizaţiei din oraşul Piteşti, iar al doilea membru al Comitetului Naţional reprezentînd judeţul Argeş, a fost aleasă tovarăşa Olteanu T. Filofteia, secretar al Comitetului Orăşenesc Curtea de Argeş al P.C.(N.).
În Comitetul Judeţean Argeş sînt membri de drept, conform Statutului P.C.(N.), toţi secretarii organizaţiilor (comitetelor) locale, aleşi de adunările generale.
Conferinţa a stabilit ca principală sarcină a Comitetului judeţean (re)organizarea în fiecare localitate, în cel mai scurt timp, a activităţii Partidului Comuniştilor, astfel încît oamenii muncii să-şi aibă apărătorul real şi propriu în starea de exploatare şi asuprire impusă de regimul despotic burghezo-moşieresc şi de aruncarea ţării în Imperiul European.
Cu această ocazie, facem apel către Muncitori şi Ţărani, alţi oameni ai muncii, cărora le amintim că existăm şi că pot să ne contacteze şi să se înroleze în partidul propriu, pentru desfăşurarea luptei organizate împotrica Contrarevoluţiei antisocialiste, pentru revenirea la regimul politic democrat.

Jos Capitalismul şi Imperialismul !
Trăiască Socialismul !Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti),
fondator al Mişcării Naţionale "Rezistenţa Comunistă"

------------------------------------------------------------------------------------------