luni, 26 iulie 2010

RELIGIA UCIDE !

Esenţa raţiunii de a fi a religiilor, a tuturor religiilor, este înrobirea Omului şi a popoarelor în scopul exploatatorilor.
Atunci cînd nu pot înrobi, religiile ucid, aşa cum au demonstrat-o permanent toate crimele şi măcelurile din mileniile de care avem ştire pînă astăzi.
Locul de frunte în ucideri organizate, comandate, cu tehnici şi ritualuri prestabilite ori chiar cu mijloace militare (războaie), precum şi "întîmplătoare", îl ocupă religiile evreieşti, cum era de aşteptat, căci ele au la bază o întreagă maculatură care face apologia celor mai îngrozitoare ameninţări şi făptuiri criminale şi unei godzile monstruoase, numită dumnezeu (am numit biblia).
Amintim, ca simplă sugestie: cruciadele, Giorgano Bruno, Galileo Galilei, cele două războaie mondiale purtătoare de cruci belicoase, "sinucideri" în grupuri, invaziile din Irak, Afganistan ş.a., Corogeanu cu practica, numită de noi corogenizare, care nu este singulară şi, mai ales, este practicată de instituţii speciale ale religiilor (biserici, schituri ş.a.)...
Un lălăitor de la un post de televiziune necheza pe tema uciderii unui copil în Moldova şi a altuia în Romînia de către popi şi sugera că ar fi bine ca aceşti satrapi să fie ... instruiţi cum să-i cufunde pe copii în apă...
Dar de ce să fie ei instruiţi, în loc să fie traşi la răspundere penală şi să li se interzică practici dezonorante cu trupurile unor fiinţe care nu se pot opune, nu se pot apăra împotriva violenţelor ??? Normal este ca toţi -în primul rînd părinţii- să respecte dreptul fundamental prevăzut în Constituţie, legi speciale, Convenţia Europeană şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi să nu impună minorilor instruire, educare şi practici înrobitoare, desfiinţătoare a demnităţii de fiinţă liberă pe care numai omul, devenit matur, le-ar putea accepta sau respinge.
Se impune ca, prin lege să fie interzisă cufundarea copiilor în apă, cu prilejul acelei procesiuni hidoase a "botezului", iar pentru încălcarea dreptului minorului, pedeapsa dată părinţilor şi satrapilor să fie exemplară.
De altfel, ciuma ciumelor - religia trebuie scoasă din toate instituţiile de stat, căci profitorii ei şi-au luat, după 73 (1989) nasul la purtare.
26 iulie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 19 iulie 2010

Iarăşi despre PAS-PCR: Un PAS înainte (spre PCR), doi paşi înapoi (spre anti-comunism)

Precizez de la început că nu mă adresez membrilor PAS-PCR, ci numai comuniştilor (nepecerişti); acestora sînt dator să le răspund, pe ceilalţi îi îndrum să adreseze întrebările tovarăşului Constantin Rotaru, Preşedintele PAS-PCR.
Socotesc a fi nejustificate şi, oricum, premature sugestiile insistente, unele cu valoare de somaţii, de-a ne uni cu partidul care se numeşte de curînd P.C.R., de vreme ce şi unii şi alţii ne numim comunişti. E adevărat, ne numim astfel, dar trebuie să facem dovada că sîntem ceea ce ne numim !
PAS a făcut un pas înainte: şi-a luat, în sfîrşit, numele pe care şi-l dorea cvasitotalitatea membrilor săi. Acest pas este util pentru toată aria Stîngii politice (care este, practic, goală, atît de goală că un partid de Dreapta totală, precum PSD, îşi poate permite să glumească grosolan, afirmînd că este ... de Stînga !). Vor beneficia de pasul înainte partidele de stînga în formare: Noul PCR, care are în fruntea comitetului de iniţiativă pe tovarăşul Gheorghe Apostol, personalitate de prim rang a istoriei noastre postbelice (pe faţa căruia nu este decît o umbră: defăimanta Scrisoare a celor Şase, care l-a alăturat trădătorilor) şi Uniunea Comuniştilor Romîni, o remarcabilă iniţiativă a tovarăşului Daniel Dediu.
Dorita unire a comuniştilor are deja un sîmbure plantat de tovarăşul Dediu şi subsemnatul: U.C.R. a instituit un Comitet Politic Superior Consultativ al cărui Preşedinte este ... subsemnatul !
Problema este că, făcînd pasul înainte spre numele propriu, PAS-ul a făcut doi paşi uriaşi înapoi: a agăţat de numele PCR piatra de moară a Programului PAS, care este anti-comunist, deci anti-democratic, anti-naţional, anti-materialist, anti-dialectic, pro-capitalist şi pro-imperialist !
Valoarea excepţională a schimbării denumirii trebuia să fie dublată de adoptarea unui Program comunist care să definească partidul drept armă a maselor populare împotriva Contrarevoluţiei, pentru revenirea la un regim democrat şi reluarea construirii Socialismului, împotriva imperiilor, împotriva ocupării militare a ţării, împotriva formelor de stat şi de partid suprastatale...
Aceşti paşi nefăcuţi, atîrnă greu înapoi, rezultatul -dacă nu şi scopul lor- fiind paralizarea doctrinei comuniste şi compromiterea societăţii democrate - Socialismul ! M-aş bucura să nu am dreptate...
19 iulie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

"Pentru Socialism !" vol. I

La Editura "Meşterul Manole" din Curtea de Argeş a apărut cartea "Pentru Socialism !" volumul I.
În format A 5, cu 276 de pagini, cartea conţine articolele noastre publicate în ziarul electronic omonim în perioada 9 mai 92 ED (2008 i.m.)- 31 decembrie 93 ED (2009 i.m.).
Cei care doresc să o achiziţioneze, pot face comenzi în acest loc sau telefonic la nr. 0745.056752; cartea costă 20 lei, la care se adaugă poşta şi va fi expediată cu ramburs.
Lucrarea se adresează, în primul rînd, comuniştilor şi altor oameni ai muncii, precum şi adversarilor politici, jurnaliştilor şi, mai ales, inamicilor (Peceriştii).
Lectură plăcută !
19 iulie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 15 iulie 2010

P.C.R. are drept la existenţă !!!

Sînt asaltat cu întrebări şi, mai ales, cu reproşuri pentru atitudinea "îngăduitoare" faţă de "apariţia" P.C.R., motiv pentru care repet ceea ce am mai spus: ne bucurăm că peceriştii şi-au reluat numele !
Mai întîi că nu a apărut P.C.R., ci Partidul Alianţa Socialistă şi-a reluat numele de pînă în 73 (1989); afirmaţia noastră trebuie luată sub beneficiu de inventar, căci P.A.S. nu a fost -şi NU ESTE !- un partid comunist, aşa cum a fost P.C.R. ante-decembrist. Acela a fost partid comunist, dar membrii săi nu au fost comunişti, cu excepţia şefului lor -Preşedintele Republicii, Eroul-Martir Naţional Nicolae Ceauşescu, asasinat de către ... pecerişti !- şi a soţiei sale.
Existenţa unui partid -chiar anti-comunist, cum este PAS- care să se pretindă P.C.R. este de cea mai mare importanţă, pentru că:
1. Fiind anti-comunist, ne arată cum sînt toţi peceriştii; voi motiva în alt articol de ce PAS-PCR este anti-comunist;
2. Numindu-se PCR şi asumîndu-şi meritele aceluia, îi putem adresa întrebările şi criticile (avem în vedere şi recunoaşterea meritelor);
3. Votanţii ne vor vedea, în sfîrşit pe noi, comuniştii nepecerişti, cu esenţa noastră: caracterul democrat autentic şi net naţional, anti-capitalist şi anti-imperialist;
4. La nevoie, pe unele sectoare concrete, ne putem uni forţele împotriva adversarilor comuni;
5. Revenirea oficială la P.C.R. a unui partid pecerist post-decembrist va arăta votanţilor drumul tuturor "partidelor" peceriste post-decembriste, căci va fi cum am prevăzut permanent: toţi peceriştii vor reveni la matca proprie,P.C.R., , fiind vorba doar de timp pentru a-i vedea revărsaţi la vatră -atunci cînd nu vor mai primi voturi sub numiri deghizate- pe ceilalţi pecerişti: P.S.D., P.C., P.N.L., P.D-L., P.R.M. (nu adaug UDMR care este găselniţa anti-democrată, anti-naţională, anti-politică, anti-partid, anti-morală, anti-populară... a tovarăşului Iliescu).
Voi răspunde ulterior la dublura întrebărilor repetate: de ce PAS-PCR nu este comunist.
Reiau: noi, comuniştii, ne bucurăm că PAS îşi zice PCR şi că membrii săi nu sînt comunişti (deoarece au aprobat un program anti-comunist !), semănînd, de data aceasta, cu Programul Partidului.
Includ şi răspunsul la altă întrebare: nu este treaba justiţiei să admită numele unui partid ! Ea are menirea, potrivit dispoziţiilor exprese ale Legii Partidelor, să constate dacă dosarul partidului dovedeşte că sînt respectate cerinţele (inclusiv obligaţia de a avea un nume) expres prevăzute de textul legal; între condiţii nu este şi cea privind un anume nume al partidului. O hotărîre/încheiere contrarie ar fi abuzivă (cum s-a întîmplat şi chiar în mod repetat) şi cenzurabilă.
Face, oare, P.C.R. PAS cu noi să cîntăm "Hai la Lupta cea mare/ Rob cu Rob să ne unim ?!?
Sculaţi, nu-i nicio mîntuire în regi, ciocoi şi dumnezei !
Unire, muncitori, unire şi lumea va scăpa de ei !
Trăiască orice partid comunist ! Să trăiască pentru unirea comuniştilor şi pentru compromiterea şi excluderea din politică a peceriştilor trădători !
14 iulie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

marți, 13 iulie 2010

Încetaţi circul politic ! -mesaj către autorităţi şi mijloacele de comunicare în masă-

Fiindcă a început degradarea vieţii maselor populare, pregătită constant şi calificat în cei 20 de ani de Contrarevoluţie, toate autorităţile şi majoritatea mijloacelor de comunicare în masă -care slujesc cu devotament Capitalismul şi Imperialismul- au trecut la o campanie deşănţată de diversiuni, în fruntea tuturor aflîndu-se, ca simbriaş sau din proprie rătăcire, postul OTV cu ridicolul... partid al poporului şi cu nesfîrşitele lălăieli nocturne ale unor ciocoi, toţi chemaţi, dezinvolt, la conducerea partidului şi în ... guvernul "preşedintelui" DDD.
Tot o asemenea diversiune este ducerea şi predarea ajutoarelor pentru victimele inundaţiilor, nefericiţii simţindu-se obligaţi să-l laude şi să-l pupe pe salvator, în loc să-i ceară să facă un dig (dacă vrea şi poate) şi să solicite energic înlăturarea totală a autorităţilor centrale şi revenirea la un regim democrat, cu preluarea averilor furate de la popor...
Ştiu că nu veţi urma orientării noastre, dar v-o spunem ca să nu mai puteţi minţi, cînd oamenii muncii vor constata că eşafodajul dv. îl consolidează, în fapt, pe cel -antidemocrat şi antinaţional- instaurat în 22 decembrie, deşi toţi vreţi să păreţi a spune contrariul...
Este clar că populaţia detestă (în marea majoritate a ei) tot ce s-a petrecut în cei peste 20 de ani, dar autorităţile şi presa doresc perpetuarea acestei stări de dezastru total; de aceea aduc măscărici la TV, de aceea vor partide ale "poporului" (conduse, evident, de ciocoi care se pot duce la sinistraţi cu camioane întregi de daruri - cît or fi muncit, sărmanii, pentru aceste bunuri !), care nu vor să dea loc niciun pas reprezentanţilor organizaţi ai claselor fundamentale - Muncitorimea şi Ţărănimea...
Înţelegeţi, oare, ce este democraţia ? Dacă da, abandonaţi Puterea şi organizaţi alegeri (adevărate, nu votări !) cu candidaţi ai partidelor din toate clasele sociale, astfel ca în Parlament să ajungă, procentual, atîţi reprezentanţi, din fiecare clasă şi categorie socială, cîţi sînt în realitate în structura societăţii !
O astfel de Putere va cuprinde, anual, în bugetul ţării, sumele necesare pentru diguri în cazul tuturor rîurilor şi al fluviului. Iar ajutoare, noi, săracii, vom da mereu, în tăcere şi suferinţă, fără camioane, fără alai, fără TV, fără să ne zicem... preşedinte !
Cred că toate mijloacele de comunicare în masă vor publica mesajul noastru ...
13 iulie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU,

duminică, 4 iulie 2010

Poziţia PC(N) faţă de P.C.R.-P.A.S.

Răspund comuniştilor din propriul partid, celor din alte partide, diverselor persoane:
Ne bucurăm că PAS şi-a reluat numele ante-decembrist -ceea ce noi aşteptăm de peste 20 de ani- şi îi felicităm pe cei din conducerea partidului că au dat satisfacţie, prin schimbarea numelui, dorinţei unanime a membrilor de rînd; ştiu din interior -am fost membru al PAS pe cînd Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) nu era recunoscut oficial- şi Consilier ales pe listele lui- că doar conducerea PAS nu dorea noul (vechi) nume, atitudine preluată de la vechile firme: P.D.M., P.S.M., P.S. ...
După îndelungi discuţii cu tovarăşul Constantin Rotaru, un experimentat om politic, Preşedintele PCR-PAS, în anii 87-89 ED (2003-2005), pe tema colaborării noastre, am realizat un studiu critic asupra Programului acelui partid, întitulat "Critica Programului PAS" -pe care îl voi publica în viitor, aşteptînd noile modificări; studiul evidenţiază, prin confruntări cu Doctrina Comunistă, că, prin Programul său, PAS s-a definit ca un partid esenţialmente anti-comunist, identic în esenţă cu toate partidele peceriste post-decembriste, adică, spre a numi numai gunoaiele istorice, PNŢ, PNL, PSD...
Programul satisface poftele peceriştilor care au rămas în afara fotoliilor parlamentare şi guvernamentale, judeţene şi locale, neprecizînd nici măcar o propoziţie sau o definire ştiinţifică pentru Democraţie, Politică, Partid, Putere şi acceptînd inacceptabilul: imperiul european, cu organisme -inclusiv partide !- suprastatale şi ocuparea ţării de către blocul militar fascist, NATO - caracteristici de substanţă ale organizaţiilor anti-patriotice, anti-naţionale, anti-democratice...
Ne mai referim, dintre multele probleme majore, la unul: Programul PAS nu a depăşit concepţia veche a PCR tradiţional (istoric) privind atitudinea faţă de partidele burghezo-moşiereşti, pentru perioada cînd PAS-PCR va deveni guvernamental, ceea ce este o lipsă fundamentală, cauză majoră a viitoarelor contrarevoluţii. După concepţia partidului nostru (al comuniştilor nepecerişti), este obiectiv necesar ca, în viitorul regim politic democrat, în Socialism, toate clasele şi categoriile sociale să aibă drept neîngrădit la organizarea de partide politice proprii, adică inclusiv burghezia şi moşierimea; neavînd partide care să acţioneze legal şi oficial, aceste categorii sociale vor acţiona în ascuns şi vor beneficia de avantajul ideologic, tactic, strategic, moral, psihic al faptului interzis, împletit cu imposibilitatea controlării la vedere şi a confruntării la Sfînta Urnă...
Cînd se va pune, din nou, problema colaborării noastre, inclusiv organizatorice, aceste aspecte şi toate celelalte vor fi pe masa dezbaterilor; noi sîntem disponibili, plecînd de la adevărul că membrii PAS-PCR doresc regimul democrat, Socialismul.
Celor care mi-au transmis felicitări pentru prezenţa mea la Congresul (sau Conferinţa ?) PAS-PCR, unii precizînd că m-au văzut acolo, le răspund că nu am fost prezent la respectiva întrunire, la care nici nu am fost invitat şi nici nu am auzit, deşi am vorbit în toate zilele premergătoare cu tovarăşi din conducerea Partidului; de aceea nu pot comunica propriilor organizaţii mesajul P.C.(N.) adresat PAS-PCR, cum mi se cere.
Dar PAS a făcut, constatăm, un pas pozitiv cerut de membrii săi, ceea ce nu poate fi decît lăudabil. Le urăm succes !
Trăiască solidaritatea politică a oamenilor muncii !
4 iulie 94
Prof. Gheorgfhe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)