sâmbătă, 29 decembrie 2012

La Mulți Ani !

        Ziua Republicii și Anul Nou îmi oferă prilejul să transmit Comuniștilor, membri ai Partidului Comuniștilor, altor Comuniști (căci mulți se pretind acum comuniști !), Muncitorilor și Țăranilor, altor Oameni ai Muncii, urări de sănătate și împliniri, succese în organizarea luptei împotriva Exploatării, Asupririi naționale și Înrobirii spirituale, mai ales religioase !
        Sărbătorim 65 de ani de la Proclamarea Republicii Democrate (populare), în data de 30 Decembrie 31 (1947), în urma abdicării ”Regelui” Mihai, ultimul exponent al planurilor germane împotriva Poporului Dac, urmaș al Domnului și Regelui Carol I, cel care, în 1883, realizase deja, pentru Romînia, statutul de provincie a Germaniei, care năzuia la proiecte de extindere nelimitată. Abdicarea aceasta a creat premizele de încheiere a etapei pregătitoare pentru marile înfăptuiri revoluționare și trecerea a construirea societății democrate –Socialismul- sub conducerea PCR, format din puțini comuniști, dar buni, devotați Cauzei revoluționare (spre deosebire de PCR-ăul din 73 /1989 cînd, după asasinarea celor trei conducători –Președintele, soția sa, comandantul executiv al Armatei- în PCR-ău nu a mai rămas nici… UN comunist din cei 3.800.000 !).
        Tot în acest an ne-a prilejuit o strălucită aniversare victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie (MRSO), la 7 Noiembrie anul I al Erei Democrate (1917) cînd, pentru prima dată în Istoria Omenirii, a fost instaurată, în Rusia, Puterea maselor populare, sub conducerea Partidului Comunist, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, cel mai mare om politic al epocilor cunoscute din istorie.
        În cinstea acestui eveniment, care a determinat prima mare schimbare istorică prin victoria MRSO, omenirea a intrat în Era Democrată care a parcurs deja, cu mari și semnificative succese, primii 95 de ani, de la care privim cu încredere și speranță spre cea de-a 100-a aniversare. În cinstea acestui eveniment, am inițiat și am elaborat un nou calendar pentru întreaga omenire, Calendarul Erei Democrate care începe la 7 Noiembrie 1917, acesta devenind anul I; sperăm să nu treacă multă vreme pînă cînd lumea -mai ales partea ciumată de șmecheriile iudeo-masonice- să renunțe la diferitele calendare preistorice, ca semne ale Nimicirii Omului și Comunităților, preluînd calendarul Erei Democrate.
        Folosesc de asemenea acest prilej, pentru a transmite urări de bine și sănătate în ajunul Anului Nou. Evocăm din nou diferitele modalități existente în lume de numărare a anilor și considerăm necesar ca toate autoritățile, mai întîi din țările democrate, să preia în uz folosirea noului calendar, punînd capăt astfel și divergențelor infinite dintre marile sisteme, în special de natură religioasă, aceasta constituind prima formă de manifestare fascistă.
        Toate dezideratele pe care le-am menționat nu pot, însă, deveni realitate decît cu împlinirea prealabilă a unei necesități obiective: organizarea politică a claselor sociale fundamentale - Țărănimea șI Muncitorimea, cu ieșirea lor, pe această bază, de sub influența nefastă a telectualilor, marii trădători ai Cauzei Libertății, toți situați la Dreapta, ca slugi devotate, tîmpitizate, ale Burgheziei, Bancherilor, Moșierilor, extremiști, teroriști, fasciști, susținători ai Imperialismului și ai blocurilor militare teroriste și fasciste, de tip NATO.
        Îi aștept pe toți Oamenii Muncii, care au înțeles aceste adevăruri, să vină la Partidul Comuniștilor.
La Mulți Ani !
29 decembrie 96
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 23 decembrie 2012

Pentru o OPOZIȚIE POLITICĂ EXTRAPARLAMENTARĂ !


        Puterea post-decembristă, care dăinuie din 6 martie 29 (1945) neschimbată, deși formată în perioadele 29-31 (1945-1947) și 73-96 (1989-2012) din majoritate și minoritate, dominate exclusiv de către peceriști, cu toate găștile lor de Dreapta, nu a cunoscut o opoziție politică firească, de Stînga, reprezentînd clasele sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea (circa 85 %).
        Situația reprezentării procentuale a atins culmea decăderii la ”alegerile” din 9 decembrie a.c., prin votul catastrofal dat dreptei extreme isterice (USL) de 60 % dintre votanți, ceea ce înseamnă că vreo 50 % (restul de 10 % fiind în mod real Dreapta) se află într-o periculoasă prăbușire în mocirla inconștienței și derutei, ca efect clar al Tîmpitizării practicate de Putere, Administrație și Justiție, toate reformulate profund negativ de către Contrarevoluția antisocialistă, antipopulară și antinațională, victorioasă (vremelnic) la 22 decembrie.
        Caracterul dezastruos al mocirlirii, înspre dispariție în Imperiul European, a Statului, a Țării și a Poporului este subliniat de faptul că Poporul Dac (Romîn) este eminamente și esențialmente definit printr-un înalt spirit politic, demonstrat în toate secolele și mileniile, cu ultima dovadă irefutabilă –prin participare și orientare politică- pusă în nasul nerușinaților care domină toate organele statului, la Referendumul din noiembrie 93 (2009).
        Administrația postdecembristă s-a dovedit, cum era firesc și cum este constituțional –chiar și după constituția actuală, cea mai retrogradă și mai reacționară din istorie- a fi o slugă încovrigată la dispoziția Puterii, pe care deseori a surclasat-o, batjocorindu-o, culmea fiind atinsă în acest an, prin acțiunile demențiale ale puciștilor ponto-criniști.
        Justiția –care trebuie scrisă cu prefixul antonimic in- a măcelărit cel puțin 10-15 milioane de cetățeni, victime ale Dezmățului universal al legislativului pecerist anti-comunist, menit să găurească chiar Terra cu tunurile apocaliptice ale legilor care au distrus în cvasitotalitatea ei, Proprietatea statului și a cetățenilor; practic n-au mai rămas decît urme și umbre din cele 36.000 de întreprinderi, organizații și instituții economice, care constituiau, la Contrarevoluție, fala de neegalat nu numai a Romîniei, ci și a Umanității.
        De nenumărate ori le-am scris autorităților, inclusiv Președinților Republicii –tovarășii Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, toți peceriști de frunte în listele speciale- să pună în aplicare prevederile constituționale privind medierea între componentele societății și, mai ales, între infimul procent de ciocoi, potentații peceriști care au organizat noile clase și categorii sociale ale exploatatorilor –Burghezia, Bancherii și Moșierimea- pe de o parte și masele populare, în primul rînd clasele sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, pe de altă parte.
        Expresiile politice ale acestor clase și categorii sociale, cum este firesc oricînd și oriunde, sînt partidele politice, ca singure forme normale de proiectare a conceptelor de organizare și conducere a societății; este de precizat că așa-zisele organizații ale ”societății civile” -sintagmă oligofrenică și ridicolă- reprezintă materializarea unor forțe oculte ale Dreptei de tip ”șmecherie” care, din frustrări, impotențe politice, scopuri ascunse de parvenire, urmăresc și reușesc să-și apropie, în interes propriu, fonduri importante de la guvern, de la imperiu și de la cetățenii naivi, predispuși la aservire, în cazurile cînd clasele și categoriile lor sociale nu dispun de partide politice. Se desprinde ușor concluzia că principalul inamic al vieții politice –specific Romîniei post-decembriste- îl constituie forțele politice ascunse sub denumiri de ONG-uri a-politice !
        Dată fiind masivitatea dominației –prin număr și relații atotcuprinzătoare- ciocoii peceriști au organizat în cei 23 de ani postdecembriști, multe sute de ”partide”, care nu sînt partide, ci grupuri de interese economice egoiste și infracționale ale bogătașilor, acestea ocupînd în totalitate locurile din Legislativ și, evident, din Administrație.
        La votarea din 9 decembrie a.c. au intrat în parlament următoarele găști-partide: PSD, PNL, PDL, PP-DD, UNPR, UDMR (”partid” neconstituțional !) care nu reprezintă totalitatea voturilor exprimate, mulți competitori fiind respinși prin nerealizarea unui număr minim de voturi sau prin dispozițiile legilor cu caracter retrograd și discriminatoriu date de Contrarevoluție.
        Astfel, aproximativ 70 % dintre elegători nu au reprezentare în legislativ, ei constituind adevărata mare opoziție politică față de Puterea-Administrația-Justiția Contrarevoluției; deci peste 16.000.000 de oameni nu-și pot apăra interesele de clasă în acest regim despotic de esență feudalo-ecleziastic !
        Prătastia între cele ”două Romînii”, cum se zice metaforic, ar trebui să fie principala atenție a Președintelui Republicii căruia textul Constituției (chiar în redactarea oligofrenică actuală) îi cere să ”exercite funcția de mediere (...) între stat și societate”, pe primul plan fiind, fără îndoială, partidele politice (înregistrate), mai ales în raport de clasele și categoriile sociale nereprezentate în Putere și, ca o consecință, nici în Administrație și Justiție.
        Dar niciodată niciun Președinte nu s-a întălnit cu partidele neparlamentare. Această desconsiderare, conștientă și permanentă trebuie să fie baza temeinică și oportună pentru constituirea unei Opoziții politice extraparlamentare față de autoritățile Statului, în care scop propunem tuturor partidelor politice neparlamentare organizarea unei întîlniri, fără condiții prealabile.
        Sugerăm răspunsuri scrise și oferte de organizare; lipsa răspunsului va fi interpretată drept refuz (care poate fi înlăturat ulterior).
                                                                                                                        23 decembrie 96 (2012).

Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)

marți, 18 decembrie 2012

Președintele Băsescu -autorul succesului USL !

Cleveticii de la multele posturi de televiziune sporovăiesc zi și noapte despre verzi și uscate, dar au pretenția de-a fi numiți... analiști politici, dar ei sînt în totală și permanentă necunoaștere (sau neutilizare, căci unii sînt licențiați, inclusiv la ”Ștefan Gheorghiu”, din timpul regimului democrat !) a oricăror noțiuni de politică.
Am spus-o deseori și repet: după 22 decembrie 73 (1989), niciun pretins om politic sau de știință, inclusiv academicienii sau mai ales ei (!) nu utilizează cu sensurile proprii termeni sine qua non cînd pălăvrăgesc cîte 24 de ore în fiecare zi, începînd din 22 decembrie cel Negru, cum ar fi: politică, partid, Putere, Administrație, Justiție, Opoziție, democrație, stînga sau dreapta (politică), alegere, clasă socială, libertate, patriotism...
Dintr-o asemenea stare de retardare, lălăitorii n-au priceput ce a însemnat intervenția Președintelui Republicii, Traian Băsescu, înaintea votului din 9 decembrie (despre care am scris în articolul ”O disociere (incredibilă) !”, publicat în ziarul electronic ”Pentru Socialism !”.
Absolut niciun comentator nu a vorbit despre acea intervenție sau nu știu eu, dar dacă ar fi făcut vreo referire, aceasta nu ar fi avut decît o singură explicație: Președintele i-a îndemnat pe votanți să dea votul partidului preferat: P.D.L.
Dar nimic nu ar fi mai fals decît această posibilă interpretare, căci, în realitate, prin intervenția sa, tovarășul Președinte i-a îndemnat pe votanți să voteze, motivați de îndelungi secole și milenii, tocmai... U.S.L.
Toți pricep acum de ce: pentru că Președintele, ca orice Dac (romîn) informat, știe că, în afară de cîteva, puține, procente (formate din exploatatori, asupritori și înrobitori, la care se adaugă slugile lor și profitorii), nimeni din circa 90 % dintre votanți nu privește cu ochi luminoși spre Imperiul Cotroman European sau către Imperiul Terorist și Fascist (USA).
Astfel, Președintele a deschis clar calea pentru votul celor 90 %: Rusia și China, spre care ar privi (nimic mai fals decît aceasta !) tocmai gruparea de extremă dreapta, USL, permanent poreclită ”de stînga” spre a culege voturile celor căzuți sub puterea Tîmpitizării, permanent și agresiv practicată, din 22 decembrie, de către peceriștii deveniți Burghezi, Bancheri, Moșieri, despoți ecleziastici, harabnice ale imperiilor...
De ce să fi făcut Președintele această orientare de ultimă oră ? Pot fi mai multe explicații: 1. Pentru că Președintele actual este una și aceeași cu ceilalți președinți, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, toți fiind peceriști îmburgheziți (deși cred că-l pot exclude pe tovarășul Iliescu) și net anti-democrați, deci anti-comuniști; 2 Tot PSD (nu mai vorbim de PNL !) este constant și brutal de dreapta ; 3. Toate găștile, numite fără acoperire ”partide” (cum ecepția parțială a PRM) au fost, sînt și vor fi, adepte ale mocirlirii noastre în Imperiul European și ale agățării de trena extremistă, teroristă și fascistă a USA; am putea adăuga mai multe între care: 4. Executarea ordinului de la Imperiu și de la Casa Albă pentru ”pace” cu puciștii ponto-criniști...
Ce ziceți, analiștilor ?!?

  • 18 decembrie 96 (2012)
Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 12 decembrie 2012

Un vot catastrofal

        Impertinența infractorilor care hotărăsc totul în parlamentul țării –concretizată mai întîi în refuzul grosolan de a reorganiza un legislativ unicameral cu 300 de Deputați, așa cum a dispus Poporul la Referendum- și absența totală a stîngii, au determinat rezultatul catastrofei sfidătoare de la 9 decembrie a.c.: 588 de parlamentari, în loc de 300 sau 471 (cîți sînt în cele două camere actuale) !
        Umflarea batjocoritoare a parlamentului este, mai ales, în conținut catastrofală, căci, în absența totală a stîngii, toți ”aleșii” sînt reprezentanți 100 % ai găștilor de infractori, Romînia fiind singura țară din lume în care clasele sociale fundamentale nu au nici un reprezentant în legislativul țării, caracterul anti-democrat al statului adîncindu-se permanent, cu fiecare circ electoral.
        Votarea din 9 decembrie (nu a fost alegere, căci nu a existat alternativă la cele două-trei echipe ale dreptei), a confirmat indiferența masivă a maselor populare față de acest spectacol, drept rezultat al tîmpitizării, fenomen masiv și dur practicat, prin televiziune, prin organizarea social-economică a exploatării, prin asuprirea națională exercitată de imperiul european, prin ocupația militară de către NATO, prin înrobirea spirituală practicată în toate instituțiile statului, în primul rînd în Altarul Național -Școala- transformată în troiță a desființătorilor de Neam și Țară...
        Practic, au participat la votare numai categoriile sociale ale Dreptei, cu slujitorii lor din structura arhiaglomerată a statului aflat la discreția dreptei isterice, USL, spre care au fost îmbrînciți și unii votanți inconștienți din stînga, împinși la această deraiere de Președintele Republicii (care le-a repetat strategic faptul că USL ar fi stînga, orientată spre Rusia și China) și de dreapta istorică, conglomeratul haotic și murdar încropit, improvizat și cîrpit cu gunoaie istorice, la fel ca și dreapta isterică.
        Trup comun cu cele două drepte, o superdreaptă flămîndă și agresivă, PP-DD, a mai adăugat alți votanți inconștienți, astfel încît, din cei 40 % votanți, o minoritate de circa 30 % din totalitatea alegătorilor a pecetluit calea prăpăstuirii țării, pe baza unor legi anticonstituționale, încălcînd drepturi fundamentale ale Constituției, ale Convenției Europene și ale Declarației Universale a ONU.
        Acest vot catastrofal și consecințele dezastruoase previzibile fac și mai evidentă necesitatea organizării politice a maselor populare, pentru care există, dar este total ingnorat, Partidul Comuniștilor, împotriva căruia se pronunță permanent și în mod deosebit peceriștii, mai ales cei care se declară, chiar în public, a fi... comuniști !
        Folosim prilejul de a-i chema pe marii năpăstuiți ai regimului despotic feudalo-ecleziatic post-decembrist –Muncitorii și Țăranii- să vină în partidul propriu, pentru a scurta viața guvernării useliste și a pregăti calea intrării în parlamentul european, în 2013, an al unor mari încercări previzibile.

12 decembrie 96

Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 9 decembrie 2012

În sfîrșit, o Disociere (incredibilă) !


Abia azi, cînd se derulează o nouă votare (spre a deveni alegere, ar fi trebuit să poată depune candidaturi și Partidul Comuniștilor), un om politic-și chiar de la vîrf- propune votanților, deci Poporului, o Disociere clară, care este însă incredibilă: alegerea unei căi din două: fie spre Rusia și China, fie spre ”Europa”, înțelegînd Imperiul European, și spre America (precizăm: U.S.A., căci în America sînt și repere pozitive)…

Absolut surprinzător, mesajul Președintelui Traian Băsescu –declarat, din nou, adeptul căii spre Imperiul European și America, acesta fiind traseul Nimicirii noastre- are un simplu scop electoral vrînd, desigur, să-i atragă pe alegători spre A.R.D., dreapta nedeghizată, îndepărtîndu-i de U.S.L, dreapta extremă și deghizată; cu alte cuvinte li se cere oamenilor să se alăture Dreptei istorice, unde se află gunoiul PNȚ, ci nu dreptei isterice, unde bîțîie alte două gunoaie: P.N.L.și P.S.D.R.

Oamenii Muncii vor ști de acum, clar, că există două soluții din care pot alege, iar Președintele este în fruntea celor care vor să ne rătăcească spre Imperii (cel european și cel american) și, evident, spre blocul militar barbar, agresiv și fascist, NATO, cealaltă variantă luminîndu-ne calea spre cei care ne-au fost mereu favorabili (cu două excepții referitoare la Rusia: 1. nerestituirea Tezaurului și 2. ocuparea Basarabiei, Bucovinei, Maramureșului…)

Niciodată, în istoria de zeci de milenii a Poporului Dac nu ne-a venit nimic bun dinspre Occident, ba chiar unii europeni și americanii ne-au pîrjolit, cumplit și repetat (ca și după 1989, distrugîndu-ne întreaga economie și transformîndu-ne în slugi ale lor sau cerșetori).

În schimb, Rusia și China deseori ne-au susținut și ne-au sprijinit; dar cine se uită cu ochi luminoși spre ei ? Fără îndoială, nimeni dintre cei prezenți pe piața politică actuală. Dintre Partidele existente legal, ar fi numai Partidul Comuniștilor, dar acesta este blocat la prezentarea candidaturilor prin prevederile despotice ale legilor banditești adoptate, împreună, fără rezerve, de toți ceilalți actori politici.

Astfel, cu excepția a doi candidați comuniști, nu există, pentru votanți, posibilitate reală pentru alegere, întreg exercițiul, inclusiv intervenția Președintelui, rămîne simplu joc electoral, cîtă vreme circa 85-90 % dintre alegători nu au ce alege.

De-acum, însă, vor ști că actualele Partide concurente, găști ale intereseleor proprii de grup, au optat fățiș pentru calea Nimicirii noastre; există deci o premiză a clarificării viitoare.

Prof. Gheorghe Ungureanu

9 decembrie 96

marți, 4 decembrie 2012

Scrisoare către un Adversar și un Inamic


Adversarul, Dan Diaconescu, creatorul PP-DD, priceput și talentat jurnalist, este un anti-politician perfect, în fond ciocoi tipic, ascuns după o eșarfă goală: Poporului (ca determinare pentru Partid, ceea ce exprimă imposibilul și este contraproductiv....

Dacă ar fi învățat ori n-ar fi uitat elementele Politicii, ar ști ce înseamnă politică, partid, clasă socială, popor, decență și respect în politică, nu s-ar mai contrazice perpetuu in terminis condamnîndu-i pe Ciocoi, în numele Partidului Poporului și al Poporului, ambele conduse de... Ciocoi, el însuși fiind exemplul total.

Dacă ar fi om politic, nu și-ar fi numit partidul cu vorbe goale, ci ar fi spus –cu condiția onestității- Partidul Milionarilor în Euro, avînd acces astfel, împreună cu celelalte 50 de partide, la voturile a circa 1-3 % dintre votanți, fiind, în mod firesc, adversar al caricaturizatului Ponta (pentru cele 1-3 procente) și al celorlalte 47 de partide pentru celelalte 97 de procente...

Dacă n-ar fi Ciocoi, ci Țăran, Muncitor, Jurnalist, sau din altă clasă ori categorie socială, s-ar înscrie sau ar face un Partid al Țăranilor, al Muncitorilor, al Jurnaliștilor etc, devenind adversar politic al unora, inamic al altora, precum Ponta, exponent al Dreptei extreme și isterice.

În ipoteza că i-ar reprezenta pe Țărani și Muncitori, ar spune aceasta în gura mare, nu ar umbla cu mită electorală –ca toți Ciocoii- și ar preciza ce sînt sub aspect social candidații săi : noi, votanții, văzînd lista plină cu 40 % Țărani, cu 40 % Muncitori, l-am acoperi în voturi, iar el, Salvatorul, nu ne-ar păcăli cu 20 de milioane de eruro, ci ar reconstrui fabricile și uzinele distruse, nepierzînd vremea să împestrițeze cuvinte jenante despre fundul și țîțele lui Ponta...

Ponta, exponentul Găștii de dreapta -și încă extremă- trebuie să fie învins, scos din scena politică, pe care, în fapt, a desființat-o, înlocuind-o cu o mocirlă, băltoaca promiscuității, obscenităților, grosolăniilor, imposibil de a fi înlăturate cu fluturarea lozincilor, flușturatice și timide, tinzînd la naționalism, independență, refuzul statutului de colonie, după ce, toate relele, pe toate, le-a adus chiar el cu ai săi, fără să ceară și fără să aibă acordul votanților, pe care acum îi prostește ponegrindu-le Președintele și cele 7,4 milioane inexistente..

Vă urez să aveți succesul pe care=l meritați !

Un contracandidat : Prof. Gheorghe Ungureanu

4 decembrie 96.

sâmbătă, 1 decembrie 2012

Romînia Mare = DACIA


          -Din programul unui Candidat P.R.M.-

Romînia Mare-i Glia

Unde-am răsărit cu toții;

E a noastră, dar e și a

Moșilor, cu strănepoții…


Romînia Mare-i Hartă

Scumpă, în străvechi hotare;

Ne-au călcat, ca să ne-o-mpartă,

Mulți barbari, prin munți și mare…


Romînia Mare-i Limbă,

Dulce-miere, dar în fiere

Mult amară, se preschimbă,

Cînd barbarul ne-o tot cere…


Romînia Mare-i Straiul,

Cum îl știm la Decebal;

El ne înflorește plaiul,

Din Carpați pînă-n Nepal…Romînia Mare-i Doină,

Unicul balsam de Dor,

Cînd, de Ger sau cînd de Moină,

Toate visurile mor…Romînia Mare-i Dorul

Dacilor din lumea-ntreagă

De a-și reuni Izvorul:

Vatra Daciei cea dragă…


Romînia Mare-i Munca,

Unicul izvor de-avere;

Singuri noi ne-nflorim Lunca;

Dacul la străini nu cere !


Romînia e Respectul

Simplu pentru toți ceilalți;

N-avem dușmani în tot pieptul,

Dar străinii nu ni-s frați !


Din Columnă coborît-am

Spre-a urca în Parlament;

Știu săracii cu toți cît am

Suferit, să zic Prezent !

          Gheorghe UNGUREANU