joi, 25 martie 2010

Din nou despre Scrînteala Smintirii Neamului

Dintre formele străvechi de înrobire a popoarelor şi a persoanelor, folosită şi astăzi, mai ales după 1989, un loc important, omniprezent, în ocupă religia, cel mai becisnic şi retrograd dintre toate, menit să împingă în hăul ignoranţei pe oricine cade victimă.
În toate perioadele de Beznă -cum este la noi, după 1989- acest mijloc criminal capătă un reviriment fără precedent, mai ales că, încă de la jumătatea secolului trecut, Capitalismul şi Imperialismul au început să tremure din temelii şi în respiro adus de complotul anti-democrat din 1989 în Europa, depun eforturi supranaturale în intenţia -iluzorie- de a-şi reveni (ceea ce nu se întîmplî decît vremelnic şi pe alocuri).
În Romînia -pentru că poporul nostru este esenţialmente ne-religios- se fac prestaţii, nemaiîntîlnite nicăieri şi niciodată în lume, pentru introducerea acestei prezenţe ucigătoare, între uneltirile puse la cale de găştile peceriste care guvernează începînd cu 22 decembrie -de cînd a început Noaptea cea Mare a Neamului Dac- fiind dorinţa arzătoare de a se construi o catedrală a mîntuirii neamului !
Nici un neam de nicăieri nu s-a "mîntuit" cu catedrale, iar în ceea ce ne priveşte o asemenea ideie hidoasă nu poate fi decît Scrînteală pentru Smintirea Neamului...
Ceea ce ne apare demenţial la cea mai înaltă expresie a Dezmăţului este neruşinarea guvernanţilor şi a găştilor parlamentare, toate peceriste, de a ne jefui prin bugetul de stat pentru această sinucidere ! O asemenea tîlhărie de stat (practicată deja de către găştile parlamentare) este o înaltă crimă impardonabilă, pentru care cerem să fie reintrodusă pedeapsa capitală şi pusă în funcţiune. Căci cel mai mare inamic al Neamului, religia, cu instituţiile ei, nu are dreptul să ne jefuiască pe toţi, pretinzînd că ne ... mîntuieşte !
Noi, cei care vedem mîntuirea noastră şi a Neamului întreg în organizarea politică a claselor sociale fundamentale -Muncitorimea şi Ţărănimea- care să înlăture regimul despotic contrarevoluţionar şi să readucă regimul politic democrat, nu vrem să dăm nici un leu pentru uciderea noastră ! Dar nu ne deranjează ce vor să facă cei care îşi doresc şi-şi laudă starea de robie ! Le recunoaştem dreptul de-a lupta pentru libertate, dar şi pentru înrobire ! Banii noştri însă, nu pot fi folosiţi pentru înrobirea semenilor noştri !
Notăm că la o dezbatere publică, desfăşurată recent pe postul de televiziune TVR 1, un jurnalist a susţinut o asemenea teză care ne-a umplut de uimire; nu credeam că în Romînia post-decembristă mai există jurnalişti adevăraţi. Ce păcat că nu ştiu cum îl cheamă ! Aştept informaţii despre dumnealui pentru a-i trece numele la loc de onoare; îmi cer scuze că nu ştiu cine era şi îl felicit ! În calitatea mea de membru al UZPR, voi propune să fie recompensat la cel mai înalt nivel posibil, pentru atitudinea sa, pusă în slujba unui drept elementar al tuturor oamenilor: apărarea libertăţii, respingerea robiei !
Propun tuturor oamenilor liberi, adică nereligioşi, să mă contacteze spre a iniţia formele legale pentru respingerea unei eventuale măsuri prin care să fie jefuit bugetul de stat în scopul pregătirii nimicirii Neamului prin subjugare religioasă.
Moarte robiei religioase ! Trăiască Libertatea ca Neam şi persoană !
25 martie 94
Prof. Gheeorghe UNGUREANU

sâmbătă, 20 martie 2010

Latrina Europei

O gaşcă de clevetitori îmbuibaţi, care nu au nimic în comun cu poporul romîn în afară de aceea că, din cînd în cînd, mai folosesc, chiar stîlcite, şi cuvinte romîneşti, au adus la noi, în primă scenă, la postul oficial de televiziune, mizeria mizeriilor.
Stipendiaţi de Contrarevoluţie, cei din gaşca devastatoare şi demolatoare a valorilor naţionale, s-au gîndit şi au început să pună în aplicare suprema ponegrire a neamului nostru, aducînd în ţară chiar Latrina Europei, vărsătoarea americană de lături bîzîitoare în pîlniile urechilor noastre, peste lumina ochilor noştri, prin intermediul unor codoşi, peste care trona gîjîitoare Monica, cea care batjocorea voluntar numele şi renumelui tatălui său, marele Lovinescu; este aceasta o încununare a stării de colonie a ţării, care primeşte, iată, chiar în Vatra ei, arborată pe frunte, coroana ghimpilor înnoroiaţi în mocirla nimicniciei şi trădării ruşinoase.
Nu am ascultat cîrîitoarea bolnavă plătită de guvernul american şi ştiu că foarte puţini -nu cum clevetesc acum codoşii- erau cei care puneau preţ pe straniul bîzîit care tulbura eterul dinspre Munchen...
Noi aveam în ţară -în ciuda unor greutăţi şi dificultăţi- toate drepturile şi libertăţile democrate asigurate şi garantate de regimul democrat, iar cei care mieunau de suferinţe din spărtura Latrinei Europei se lăfăiau în desfătări acordate ca plată a trădării, acum toţi clevetind în posturi de televiziune, radio, presă scrisă, deveniţi îmbuibaţi, în vreme ce (cum spun ei singuri) peste jumătate din milioanele de romîni vieţuiesc sub limita minimă a existenţei...
Bîrîind ciurprize, ciurprize o dezagreabilă vietate, care ne terorizează de zeci de ani înnegrindu-ne televizorul, ne insultă spunîndu-ne că, pînă la contrarevoluţie, au cerut azil politic în Occident o sută de mii de romîni, dar nu ştie, mieunătoarea, că după 1989 Contrarevoluţia a exilat forţat, lipsindu-i de locurile de muncă, pe care ei înşişi le-au creat, circa PATRU MILIOANE de romîni ! care şi-au abandonat casele, soţii, soţiile, copiii, părinţii, bunicii, ca să ajungă, spre satisfacţia Latrinei Europei şi a stăpînilor ei, cerşetori, slugi pe drumurile Europei şi ale Lumii, ori chiar sclavi... Ruşine, ruşine, ruşine !
Vă reamintesc faptul că nu am avut privilegii, în afara binefacerilor normale ale regimului democrat; fiind antipecerist, am avut nenumărate suferinţe tot timpul vieţii, de la maturitate (şi chiar mai înainte), pînă astăti, 20 martie 94 (2010); am cunoscut toate represaliile peceriştilor, am fost deseori la beci, am fost condamnat politic, am făcut închisoare politică, deţin titlul de deţinut politic, dar nu mă pot asocia cu lătrătorii Latrinei...
Cei bătrîni şi cei vîrstnici, toţi cei care au peste 40 de ani ştiu adevărurile evocate de mine; tinerilor le spun să discute mai mult cu părinţii şi bunicii şi, oricum, să înregistreze bine cine sînt cei care şi ce le vorbesc acum clevetitorii, pentru a nu uita şi a folosi corect informaţiile peste 20-30 de ani, cînd vom reveni la regimul democrat; să luaţi aminte !
Ştim acum -şi bănuiam- cine ne sînteţi, clevetitorilor !
Jos clevetirea antidemocrată şi antinaţională ! Moarte Latrinei Europei !
Trăiască Libertatea ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU
20 martie 94

miercuri, 17 martie 2010

Consultarea minorităţilor

Preşedintele Republicii continuă ofensiva circului: se consultă cu minorităţile despotice pentru schimbarea Constituţiei. E drept că aproape toţi votanţii, ca şi alegătorii care nu-şi folosesc dreptul de vot, doresc modificări diverse, chiar foarte multe şi esenţiale, în textul legii fundamentale (care este cea mai reacţionară din cîte au existat pe pămîntul Romîniei). Dar este sigur că o singură modificare va avea un caracter pozitiv (dacă se va produce): parlament unicameral.
Găştile politice, cum îşi zic reciproc, existente în parlamentul actual, în realitate fiind doar două -P.S.D. şi P.D.L.- căci celelalte două -P.N.L. şi P.C.- au intrat prin şmecherii, una parazitînd PSD-ul şi alta prin măsluirea valorificării voturilor prin iuţeala de mînă (a ei) şi nebăgarea de seamă (a celorlalte), reprezintă voinţa unei minorităţi a votanţilor exprimînd interesele exclusive ale infractorilor.
Minoritatea absolută a tuturor participanţilor la vot este puţin peste o treime din numărul alegătorilor, iar voturile obţinute de toţi cei declaraţi aleşi abia cumulează zece procente (nu punem la socoteală prezenţa aberantă în parlament a ne-partidului UDMR); toţi cei care formează majoritatea absolută a alegătorilor, adică 90 de procente, nu sînt de nimeni băgaţi în seamă, acesta fiind aspectul cel mai evident al caracterului anti-democrat al regimului politic post-decembrist.
Preşedintele -căruia îi place să vorbească despre "adevărata majoritate" nu înţelege adevărul acesta simplu, căci dacă ar fi altfel, nu s-ar consulta pentru schimbarea Constituţiei numai cu reprezentanţii graşi ai minorităţii, cele patru găşti, ci i-ar invita şi pe ceilalţi organizaţi politic: celelalte vreo 50 de partide, reprezentînd cele circa 65 de procente absente de la vot şi cele peste 20 de procente cu voturi nevalorificate.
Fiind tot exponente ale grupărilor sociale infracţionale, cu excepţia noastră, toate partidele politice neluate în seamă nici nu-şi conştientizează bobîrnacul primit, cu toate că ele -iarăşi, cu excepţia noastră- au posibilităţi nelimitate de a vorbi în public, prin mijloacele de comunicare în masă, care le oferă, generos, microfonul şi camerele de luat vederi.
Circul este -şi de data aceasta- amplificat zgomotos: transfugii nu sînt invitaţi sau nu sînt acceptaţi la consfătuiri, de către foştii lor iubitori susţinători sau susţinuţi, în vreme ce masele populare, intrate într-un complex proces de pauperizare, stau ventuzate de televiziunile care le nimicesc constant, sigur, eficient. La promovarea modificărilor degradante realizate în final de către circari prin lupta formală dintre găşti, vor fi din nou invitaţi şi ademeniţi, cu doi mici şi-o bere, votanţii cei mulţi, iar cei care vor da votul "contra" vor rămîne la ... guvernare (ca în toţi cei 20 de ani de mascaradă contrarevoluţionară).
Cu ţara devenită găoace a Europei Imperiale şi bază militară a teroriştilor fascişti internaţionali, continuarea prăbuşirii noastre este asigurată, dacă masele populare nu se ridică la luptă organizată politic. Partidul Comuniştilor le oferă cadrul organizatoric necesar; numai folosindu-l, clasele sociale fundamentale -Muncitorimea şi Ţărănimea- ar putea aduce reale modificări pozitive ale Constituţiei.
Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului şi Terorismului Fascist de Stat ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU
17 martie 94