marți, 29 iunie 2010

Diversiunea D.D.D.

Jurnalist adevărat -poate singurul din "presa" post-decembristă, deschisă şi patronată de I.C.- Dan Deaconescu este un exponent de frunte al burgheziei, cu venituri în creştere spectaculoasă şi cu reale atitudini antidemocratice care fac ridicol supranumele de "televiziunea poporului" dat postului său cunoscut ca "OTV" (şi citit, fără justificare, de către ofticaţi, ca "Zero TV").
Este evident pentru orice neiniţiat că, pentru a fi ceva al "poporului", trebuie să se situeze deasupra intereseleor de clasă, să servească în mod egal toate clasele sociale, întreaga populaţie, indiferent că este vorba de istorie, natură, societate, limbă... Dar, fiind "al poporului" postul respectiv de televiziune trebuie să serveascvă mai întîi pe cel care este mai mare în "popor".
La noi, poporul este format, în primul rînd şi în procent covîrşitor, din Muncitori şi Ţărani, acestea fiind clasele sociale fundamentale. Tovarăşul Deaconescu nu are aceste noţiuni (lipsindu-i, de fapt, toate noţiunile politice) şi s-a trezit la gură cu vorbele "Putere", "popor", "Preşedinte" şi altele, pe care, ameţit de euforia eliberării din "prizonierat politic", mestecîndu-le fără noimă...
Întrebaţi-vă, Muncitori şi Ţărani, alţi oameni ai muncii, dv. aţi fi fost eliberaţi din arest peste trei zile (pentru vreo vină insignifiantă, poate ca cea a lui D.D.) sau aţi fi zăcut acolo luni, ani, zeci de ani...
De ce a fost eliberat înaripatul "prezidenţiabil" ? Pentru că l-au arestat burghezii, l-au eliberat burghezii, el fiind burghez !
Aţi uitat că v-a strîns semnăturile (pentru "legea Cojocaru") ca să vă prelungească starea de iobăgie, prin intermediul bugetului de stat, încă vreo 30-50 de ani, răstimp în care va forma o nouă şleahtă de îmbogăţiţi (căci sumele despre care se lălăie nu vă vor fi înmînate dv., ci unor "competenţi" care să le înmulţească -desigur, pentru ei- în vreme ce dv. veţi mai pipăi încă o hîrtie goală prin sertarele sau buzunarele prin care bate vîntul ...
Cioclii ciocoilor, chemaţi dezinvolt, se adună în juru-i pentru a forma "conducerea partidului" care să-i ducă, tot pe ei (unde ?!?), exact unde sînt: în Parlament, în Guvern, la Palatul Preşedintelui, locuri pe care le invocă permanent, în vreme ce sărmanii care pot da cîte un telefon scurt (nu sînt cei care vorbesc ore întregi !) îi spun de boli, de lipsa banilor, a locului de muncă, de foamea copiilor şi bătrînilor, de handicapuri... iar "Preşedintele" tace grăbindu-se a le sugera să rămînă în legătură cu colegii pentru a le da adresa; chicotul bucuriei de-a primi o fărîmă închide şi deschide dialogul "oferit poporului"...
Nicio soluţie nu are -şi nu poate avea, căci nu-l lasă "casta" în care a fost propulsat !- pentru cele 12 milioane de locuri de muncă existente în 1989, în vreme ce-l laudă pe marele magnat (de la care ar trebui să-i luăm averea jefuită de la ... Popor şi s-o redăn acestuia, prin Partidul lui, al... Poporului !)
Nu ştiu dacă au dreptate cei care spun că D.D. şi-a înscenat arestarea (am sesizat de demult că e bun actor !), dar este cert că o castă a jefuitorilor i-a încropit-o, spre a-şi salva sieşi (şi lui) averile fabuloase şi Puterea despotică, acaparată cu crimele din 1989 şi menţinută prin genocidul care le-a urmat, cu nimicirea sigură şi rapidă a părţii însemnate a Poporului muncitor (Muncitorii şi Ţăranii), spre asigurarea luxului şi desfrîului elitelor lălăitoare !
"Televiziunea Poporului" -care este afacerea profitabilă a "Preşedintelui Poporului" !- nu ne-a acordat nici un minut timp de 15 ani de cînd existăm ca partid organizat legal şi înscris la Tribunalul Bucureşti, deşi noi reprezentăm interesele social-politice a cca 85 % din populaţia ţării (iată Poporul!) şi pe cele naţionale ale întregului Popor. Nici nu ne-a chemat în "conducerea Partiului Poporului" (numit aşa din ignoranţă programată propagandistic, deoarece un partid nu poate fi al Poporului, ci numai şi obligatoriu al unei părţi a lui - clasă ori categorie socială !)
Spre a nu lungi "replica", notăm gîndul la o situaţie fantomatică şi "pericoloso" întîmplată şi pe la alţii unde o escrescenţă politică tenebroasă a apărut în trei luni -tot prin TVPOP- dar noi sîntem mai cu fes şi o facem în trei... zile ! Pentru a-i apăra pe Oamenii Muncii de perspective imprevizibile, le reamintim că un partid nu se face de sus în jos, prin televizor, ci de jos în sus, prin organizarea celor care se aseamănă (fireşte, din aceeaşi clasă ori categorie socială); altfel "partidul" va deveni o godzilă autodevoratoare, cu o singură consecinţă: îmbogăţirea mai accentuată a "făuritorilor" găselniţei şi sărăcirea mai profundă a victimelor înscrise sinucigaş în cloaca numită pompos şi trîmbiţată asurzitor...
Jos Burghezia ! Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
29 iunie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 18 iunie 2010

"Dacă ai fi Preşedinte ?"

De cînd a început circul acesta ridicol cu ciuntirea pensiilor şi salariilor, mi se cere mereu să spun ce aş face eu, ca Preşedinte Comunist pentru a rezolva situaţia.
Am mai scris despre această temă, dar acum voi expune chiar răspunsul concret la întrebare care, mai întîi, ar fi trebuit să fie complectă în sensul că aş fi întrebat "dacă ai fi Preşedinte acum...".
Întrebări de felul acesta sînt aberante, ca să mă exprim delicat; ele dezvăluie lipsa de orientare politică (dacă vin de la votanţi normali) sau starea de imbecilitate (dacă vin de la "presişti", deci, nu jurnalişti, ci aceia care scriu maculatură).
Chestiunea este rezolvată tabu, căci ... nu sînt Preşedinte ! Şi nu mai e nimic de spus. Aveai o speranţă în candidatura şi alegerea mea, de ce nu m-ai întrebat atunci, consumatorule de hîrtie ? Iar eu îţi răspundeam cu elemente clare din Programul meu electoral (Vedeţi "Tezele Preşedintelui Comunist" în cartea "Pentru Socialism !", Editura "Meşterul Manole", Curtea de Argeş, 2010).
Cînd voi candida (după ce voi avea semnăturile în număr catastrofal, cum a legiferat Contrarevoluţia) şi voi obţine mandatul, va fi radicalizată opţiunea maselor populare şi, astfel, voi avea o reprezentare masivă (dacă nu majoritară) a comuniştilor în Parlament, voi fi adică "stăpîn" pe legile care nu vor mai fi anti-democratice, antiumane şi antinaţionale, ci democratice.
În acest condiţii voi acţiona ca la fiecare din cele 500 de nume de milionari şi ... miliardari (în Euro !) cum le văd într-un ziar argeşean ("Reflector argeşean") să suprim cîte patru-şapte... zero-uri pe care, în numele Dreptăţii milioanelor de oameni ai muncii -care le-au produs- le-aş trece în bugetul ţării. Iar pe cei care din 22 decembrie 73 şi pînă la 18 iunie 94 au organizat şi au înfăptuit jefuirea Statului şi a fiecărei persoane fizice, i-aş da pe mîna unora ca generalul Gips, colonelul Gică Popa, Gelu Voican Voiculescu, "avocatul" Voinea şi, desigur, Marginalizatul din frunte, spre a-i judeca după legile drepte de pînă la 22 decembrie... În afara zecilor şi sutelor de învinuiri total dovedibile, în rechizitoriu să fie una singură: păparea banilor depuşi lunar, timp de zeci de ani, de cei peste 12 milioane de angajaţi în fondul special, intangibil, pentru propriile pensii, din propriile venituri realizate din muncă...
Pedeapsa capitală ar fi un simplu leac...
Acum nu e nimic de făcut, în afara unui singur mod de salvare certă: organizarea politică a oamenilor muncii, care să transforme votarea viitoare în alegere, iar legislativul democrat să dispună abolirea Capitalismului şi revenirea la regim democrat.
Dacă peste 10.000.000 de votanţi înţeleg aceasta şi acţionează, pot răspunde simplu la întrebare; pînă atunci, aşteptăm ciuntirea...
Moarte Capitalismului şi Imperialismului ! Trăiască Socialismul !
18 iunie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Defăimarea lui Ţepeş

Cel mai iubit Voievod al Dacilor -iubitori de Dreptate şi Libertate- este, fără îndoială, Vlad Ţepeş. Nu întîmplător, cel cu care formează perechea de platină a Neamului, Mihai Eminescu, l-a nemurit în textele lui, invocîndu-l ca Justiţie Supremă: "Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne...".
Iarăşi neîntîmplător, de la începutul Nopţii Neamului (22 decenbrie 73/1989), cei mai atacaţi sînt cele două mari personalităţi, piscuri de lumină ale Daciei - Eminescu şi Ţepeş... Înrobirea noastră nu se poate produce atîta vreme cît lucesc în soarele Libertăţii Eminescu şi Ţepeş, eternii noştri ocrotitori.
De aceea, pe amîndoi ni-i atacă furibund netrebnicii; datorăm lui Andrei Gheorghe cea mai frumoasă şi zdrobitoare replică în apărarea Luceafărului Nepereche. Trebuie ca autorităţile să-i acorde cea mai înaltă distincţie posibilă (ori, poate creată special !). Aşteptăm o astfel de replică şi pentru Dreptul şi Iscusitul Ţepeş...
Pînă atunci, ne oripilăm, pasivi netrebnici, răbdînd (pînă cînd ?) să ne asfixieze mîlul dejecţiilor occidentale imperialiste care ne-au fabricat în cancelariile şi creierele lor bolnave cel mai hidos portret de vampir, mînjit peste lumina Voievodului nostru, cu chenar murdar în nume de maximă sperietoare: Dracula, Draculea, Drăculea ...
Cîrpaci încondeieri, de-ai noştri, s-au şi grăbit să-şi facă fală cu opuri de blasfemie peste lumina voievodală şi pentru ponegrirea neamului. În serie (ca exemplu), de doi ani se organizează, chiar în "Satul lui Ţepeş - Aref, din judeţul Argeş" o "serbare" (?!?) numită chiar "Dracula", iar oaspeţii de pretutindeni sînt cazaţi la o pensiune, din nou, "Dracula"...
În timp ce lălăitorii sfornăie în ditirambi întorşi ocări la adresa Luminii;
"Cum nu vii, tu, Ţepeş Doamne..."
18 iunie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU