miercuri, 30 noiembrie 2016

Distrugătorii devin... ocrotitori ?!?

Aud că responsabilii iresponsabili care s-au pus pe grumazul țării, slujindu-i pe străini, au inventat încă o ”zi liberă” pe care au dedicat-o altui sulemenit din fauna cea scabroasă a Șmecheriei evreiești, numindu-l nici mai mult, nici mai puțin… ocrotitorul Romîniei. Aceasta, după ce chiar aceiași trădători și vînzători au asasinat, în urmă cu 27 de ani, pe adevărații ocrotitori ai Patriei, apoi au continuat să distrugă totul, să practice un adevărat genocid masiv, punînd în pericol existența Poporului și Națiunii, eliminînd din circulația oficială Limba Națională, iar Statul l-au strîmbat la poziția de unealtă netrebnică încovoiată la dispoziția celor mai sinistre Imperii (European și USA). Patria nu mai asigură învățămînt pozitiv, Școala fiind transformată în atelier de dresaj al tinerelor generații spre a le forma ca maimuțe, Sănătatea este apanajul ciocoilor, despre ordine și liniște publică nu mai avem ce vorbi; dispar o dată cu locurile de muncă și cu locuințele oamenilor muncii (pe care încă le mai avem asigurate din timpul regimului democrat, dar nu mai sunt în ele copii, soare și lumină). După cîte știm, nu există și nici n-a existat vreun popor în lume (și nici vorbă de o asemenea mărime ca Poporul Dac !) pregătit, în cvasitotalitatea sa, pentru dispariție într-un răstimp așa de scurt, de numai 27 de ani, cum este cazul nostru. Ciudățenia cea mare este că nu doar ciocoii întreprind acțiunea nimicitoare, ci au în frunte tocmai pe… telectuali, care folosesc pentru aceasta bugetul țării, pregătirea și competența profesională deosebite, formate în Socialism, abilitatea, priceperea și devotamentul în slujba Răului cel Mare, Religia, cum nicăieri, niciodată nu s-a mai întîmplat. Să notăm faptul că, doar cu puține excepții, în nici un colț al lumii, oameni întregi la minte nu au devenit tîrîtori în număr așa de mare cum se întîmplă la Iași, la Nicula, în Curtea de Argeș, la București… Șmecheri de tot felul, cutiuțe cu oscioare adunare de pe cîmpuri și gropi au devenit ”atracții” tămăduitoare, cei lezați ignoră chiar și cunoștințele elementare pe care le stăpîneau pînă și străbunii pe cînd nu se inventase încă Școala… Să notăm un fapt semnificativ: inspiratorii și profitorii nimicirii Neamului Dac prin înrobire cumplită, complexă și totală, sînt, la ei în țară, conform recensămîntului oficial, în totalitate sub 54 % cu diverse orientări religioase, iar din aceștia sînt adepți ai celei mai dezastruoase religii 14 %, în vreme ce Poporul Dac, dintotdeauna totalmente nereligios, este prezentat, în mod diabolic și fraudulos, după un sfert de veac de îndobitocire, cu un procent de 90. Ce ne facem, Bătrînilor ? Ce ne facem, copiilor ? Ce faceți, Mamelor, cu Feți-frumoșii dv ? O cale de salvare întrezărim unde nu s-ar bănui: (cu puține excepții) tinerii alungați din țară de guvernarea post-decembristă și deveniți ”sclavi fericiți” în imperiile otrăvitoare și nimicitoare, sînt, ei și copiii lor, în mare măsură neatinși de ciuma care ne distruge în țară; în Occidentul, divers religios de multă vreme, molima nu este așa de puternică, ba chiar apare superficială ori inexistentă; n-au uitat oamenii de multele incredibile cruciade masacratoare de imense mulțimi, de inchiziții, de vrăjioare și savanți ”ocrotiți” cu ruguri în piețe publice... Să ne-amintim: ”E timpul, slugă veche, și robul celui rău, tu, omule și frate, să fii stăpînul tău !” 30 noiembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Fidel a rămas... fidel !

Cea mai tristă veste din ultimii 26 de ani ne-a sosit în această noapte, cînd umbra l-a cuprins pe cel care reprezenta Lumina Americii Latine și nu numai. L-am urmărit -și l-am urmat- pe Fidel Castro Ruz răstimp de peste 60 de ani, de cînd, tînăr avocat, faimos pentru logica și întemeierea justițiară a susținerilor și afirmațiilor profesionale și politice, pentru prezența fermecătoare, pentru desele trimiteri la Karl Marx, pentru atacurile -perceptibile și molipsitoare- la adresa dictatorului Batista, pentru curajul de militant revoluționar, precum și pentru capacitatea unică de a mobiliza și a atrage... Informațiile, mereu prezentate în presa noastră socialistă -înainte de 1989 în Romînia exista și Presă !- ne aduceau imaginea unui prototip eroic, identificat cu năzuințele de libertate socială și națională ale maselor populare nu numai din Cuba, ci și din întreaga Americă Latină, care avea deja un stindard înalt și far călăuzitor, împletit pentru eternitate din cele două flăcări planetare care au ars acolo – Simon Bolivar și Jose Marti… Ca elev de gimnaziu, apoi de liceu și student, aveam, ca mulți adolescenți și tineri, colegi de generație, în personalitatea vulcanică a tovarășului Fidel, un model și un ideal de gîndire și de luptă, de entuziasm și curaj pentru Cauza cea mare a popoarelor –eliberarea de sub tiranie și construirea noii societăți, Socialismul- în frontul căreia m-am înrolat la nici 14 ani. De atunci, niciodată nu am părăsit traiectoria luminoasă trasată de lupta marelui revoluționar, apoi conducător de partid Comunist și de țară Socialistă, tot mai evident și radical orientată spre progres, ceea ce i-a adus încununarea succeselor economice, sociale, culturale, de ridicare a învățămîntului și Sănătății, respingerea atacurilor, comploturilor și atentatelor lansate de trădători și susținătorii lor din țara condusă de barbarii din nord și, ca urmare atașamentul masiv și credința întregului popor care jalonase și continua să parcurgă drumul eroic în puncte de glorie istorică: Moncada, Sierra Maestre, 1 Ianuarie 1959, definirea Socialismului victorios, Playa Gyron… Eroismul Comandantului Suprem, Înțelepciunea conducerii colective, coeziunea Poporului Cubanez, priceperea tactică și strategică de comandant militar, au stîrnit un firesc mod de solidaritate revoluționară mondială care, chiar în condițiile de extremă și complexă duritate, de toate tipurile, impuse de conducerea marelui barbar din Nord, au făcut din Cuba Eroică o prințesă plină de farmec și virtuți, mereu victorioasă, iar acum, după aproape 60 de ani de la victoria Revoluției Socialiste, ea se află în fruntea țărilor democrate, în ciuda faptului că, în mai multe zeci de state cu regim politic democrat pînă în anii 1989-1991, s-au produs grave întoarceri în Întunericul Istoriei, inclusiv în marea țară a Socialismului, Uniunea Sovietică. Prin farmecul personalității sale, prin cuvîntările însuflețitoare, cu idei clare pentru organizarea și conducerea societății spre progres și democrație, prin talentul de bun organizator politic, prin susținerea neabătută a cursului politic democrat, pentru care utiliza întreaga sa capacitate de analiză și de înțelepciune, tovarășul Fidel Castro s-a înscris consecvent și ascendent în elita marilor personalități politice mondiale, iar acum, după retragerea din activitatea publică și împlinirea a 90 de ani, prezent totuși mereu în public prin activități specifice –îi citeam însemnările de tip ”jurnal” scrise aproape zilnic- se ridică, pe ultimul drum, în galeria valorilor perene ale Omenirii în careul de aur lîngă marii înaintași ori tovarăși de luptă: K. Marx, Fr. Engels, V.I. Lenin, I.V. Stalin, Mao-Țe-Dun, Ho-Și-Min, Kim-Ir-Sen, Nicolae Ceaușescu. Rămas fidel pentru toată viața, chiar și după plecarea din funcțiile de conducere, Cauzei Cubei Eroice și Socialismului în general, tovarășul Fidel, aflat la odihnă și tratament, n-a precupețit nici o zi, nici o oră pentru a-și aduce contibuția personală pentru patria sa și pentru Socialism, prin vreo întîlnire cu mari personalități, prin sugestii adresate conducerii țării, prin îndemnuri și vorbe înțelepte și luminoase, prin amintiri din vremuri grele și tulburi sau iluminate de binemeritate victorii… Plecînd, Fidel Castro Ruz, se înalță în memoria afectivă a lumii, ca-ntr-o trombă de lumină, împletind, în aceste zile, pentru poporul său și pentru masele populare de pretutindeni durerea dată de plecare cu mîndria imensă a cubanezilor că au avut un asemenea conducător, precum și cu satisfacția revoluționarilor de pretutindeni pentru că au fost contemporani cu o asemenea Titan. Sperăm că Eroicul Popor al Eroicei Cube nu-i va lăsa pe urmașii la conducere să părăsească sensul evoluției și rezultatele remarcabile peste care Istoria a început deja să scrie, cu flerul ei de eternalizare: Fidel Castro. Nume glorios transformat în renume de valoare epocală. Stăm aproape de sufletele Cubanezilor, plîngem cu ei și îi mîngîiem; noi l-am iubit pe Fidelul dumnealor Fidel, care se va regăsi mereu în iluminarea noastră, cîtă lumină vom mai avea. 26 noiembrie 99 e.d./ 2016 Prof. Gheorghe UNGUREANU.

marți, 22 noiembrie 2016

Un Parlament paralel

La 11 decembrie va avea loc o nouă mascaradă cînd peceriștii, toți anti-comuniști, se vor alege între ei pentru a continua distrugerea țării pentru următorii patru ani, cînd peste țară va continua Golul Politic început în 22 decembrie 73 e.d. Noi, Partidul Comuniștilor, nu am reușit în tentativa de a ne înscrie la B.E.C., astfel încît, fără alternativă (pe care doar noi am fi produs-o, vor continua să fie numai votări, ci nu alegeri), pentru simplul motiv că vor participa la ”confruntare” cîteva zeci de Competitori care nu sînt ”partide”, ci găști peceriste, reprezentînd, toate la un loc, un procent de 1-3 din populația țării, care nu are o lege a organizării politice și, deci, cu excepția noastră, nu are partide propriu-zise (un Partid adevărat trebuie ca, în prima frază a Statutului său, să exprime ce clasă socială reprezintă). Avînd în vedere această situație, din datoria politică pe care ne-am asumat-o față de clasele sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- considerăm esențial necesar ca, într-un mod organizat și deschis, ca preocupare permanentă și publică, să ne preocupăm, în paralel față de parlamentul oficial, de problemele acestuia și de orice alte probleme legislative considerate necesare. Pentru a materializa această ideie, solicităm ca organizațiile comuniste din fiecare județ sau grupurile și membrii care există ori se vor înscrie să desemneze cîte un ”Senator” și cîte doi Deputați din fiecare județ cu care vom constitui Parlamentul paralel. Pentru o reprezentare complectă a tuturor claselor/ categoriilor sociale din țară, Parlamentul inițiat de noi -care se va numit Marea Adunare Națională- este deschis și altor organizații politice de categorie ”partid” cu condițiile: 1. să fie înscris ca partid la Tribunalul București, 2. să nu fie prezent în parlamentul oficial și 3. Să declare în Statutul propriu ce clasă/ categorie socială reprezintă. Parlamentul paralel va avea o ”lege” proprie cu toate reglementările necesare (principiale și concrete, de lucru). Dintre ”reglementările de principiu, notăm (exemplificativ): 1. Deputații și Senatorii nu vor fi retribuiți, cu excepția celor care nu au niciun venit (cărora li se va asigura, prin grija Partidelor sau a Cetățenilor ori a Statului (dacă vom fi acceptați ca ONG), o minimă retribuție; 2. Întrunirea Parlamentului paralel se va organiza pentru 1-3 zile, la un interval de două-trei luni; 3. Toate lucrările vor fi publicate într-un Buletin oficial. Evident, textele și conținutul ”actelor normative” adoptate nu vor avea nicio consecință oficială, dar presa le poate populariza, iar autoritățile le pot însuși. 4. Calitatea de ”Senator” sau ”Deputat” se atribuie ori se retrage de organizația județeană a Partidului, potrivit criteriilor statutare; la început, pentru județele fără organizație de partid, se acceptă oferte, care vor fi validate de Comitetul Național. Prof. Gheorghe UNGUREANU 21 noiembrie 99 e.d./ 2016

luni, 14 noiembrie 2016

Să înlocuim Lălăiala !

De mulți ani citesc tot felul de năstrușnicii, cele mai multe ridicole, penibile, fanteziste, otrăvite, imperative, atotștiutoare, extremiste, teroriste, chiar și fasciste,de condamnare etnică, disprețuitoare pentru Oamenii Muncii, osînditoare (inclusiv la moarte), chemări pentru semnare de petiții sau proiecte de legi, cu numiri de obiecte, procese și fenomene din domeniul politic avînd cu totul alt sens decît cel propriu etc etc ca să nu mai vorbim de mobilizarea limbajului execrabil, descalificant, inclusiv pornografic și pestilențial, absolut inadmisibil în spațiul public și, pentru a nu adăuga la infinit, notez cu maximă suferință că toți Scrietorii sînt (fiecare la rîndul său) cei mai deștepți și singurii... Comuniști adevărați ! Dar nici unul nu se înscrie în Partidul Comuniștilor, adică în organizația politică a claselor sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, partid care a fost înregistrat cu eforturi deosebite și, de reținut, nici unul dintre cei 3.831.000 de peceriști nu a solicitat să candideze la cele mai importante șanse de-a opri prăpăstuirea țării (votările din anii 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2016). Din aceste considerente, expuse pe scurt, vă sugerez (celor care credem că sîntem Comuniști) să nu mai scriem nicio intervenție decît după ce facem dovada înrolării (și deci a răspunderii), pentru care vă propun un titlu care poate fi ”Sînt Comunist; mă înscriu în Partidul...” după care urmează datele necesare. Pentru Partidul Comuniștilor, înscrierea se poate face trimițînd adeziune tip sau cerere (cu datele din adeziune) pe adresa Partidului la Curtea de Argeș sau pe adresa Președintelui: Prof. Gheorghe Ungureanu, Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, bloc E 2, scara A, etaj IV, apart. 12, județul Argeș. Pentru contactare: adresa electronică: daciapcn@yahoo.com , tel/fax 0248.722546, tel. mobil 0745.056752. Pentru informare - ziarul electronic ”Pentru Socialism !” la adresa: pentrusociaslism.blogspot.ro La votarea din 11 decembrie nu sînt prezente decît găștile de dreapta; singura poziție rezonabilă a Comuniștilor este absența de la vot. Noi vrem să votăm numai cînd vor fi... alegeri ! Pentru ca astfel să ne putem împlini dezideratul mulțimii: Nicio Putere fără Comuniști ! 14 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 11 noiembrie 2016

Patru ani de GOL POLITIC

Înregistrarea Partidului Comuniștilor (de fapt, reînregistrarea după radierea abuzivă din februarie 2014) a fost tărăgănată foarte mult, aproape un an de zile, în scopul evident de a nu ne lăsa timp de organizare și pregătirea pentru a candida la alegerile locale și județene, căci abia la 10 februarie a.c. s-a dispus înregistrarea partidului în registrul special al partidelor politice. Cu excepția județului Iași, toate organizațiile și grupurile Comuniste, existente în vreo 15-20 județe, au fost contactate și dizolvate de către peceriști, aceștia menținîndu-se ca principalii noștri inamici. Ca urmare, ne-am aflat în imposibilitatea de a strînge semnături de susținere pentru candidații noștri și la parlamentarele din 11 decembrie, fiind astfel nevoiți să adoptăm o măsură catastrofală constînd în participarea la alianța electorală ”Alternativa Națională 2016”, cea care ne-a blocat toate șansele de a depune candidaturi, deși noi aveam asigurate 27.500 de semnături, în baza cărora am fi putut depune listele cu candidații noștri în șase-șapte județe... Dar, aflate la dispoziția alianței, listele noastre au dispărut, nu au plecat sau nu au ajuns la BEC, astfel fiind refuzați la înregistrarea candidaturilor de către birourile electorale județene, pe bună dreptate, în raport de nedreapta, anticonstituționala, măsură discriminatorie dispusă de legea ilegală a guvernării contrarevoluționare. În consecință, urmează alți patru ani, cum au fost și ceilalți 26, de GOL POLITIC, constînd în aceea că pe scena politică națională nu va juca niciun partid politic, toată continuînd a fi împănată de găștile peceriste anti-politice, reprezentînd interesele economice egoiste ale grupurilor de infractori, precum și ale forțelor străine din imperiile care ne asfixiază (USA, UE) și din blocul militar agresiv de tip fascist, NATO. ”Meritul” sau răspunderea, în situația existenței Partidului Comuniștilor, revine Oamenilor Muncii, în primul rînd claselor sociale fundamentale -Muncitorimea și Țărănimea- care, în loc să se înscrie în partid și să se organizeze, pregătind și depunînd propriile candidaturi, așteaptă să-i pice... para mălăiață... În condițiile în care pe Fese-și-Buci, ca și peste tot, lălăie zi și noapte tot felul de anti-comuniști strigînd că ei și numai ei sînt Comuniști, considerăm că se impune radicalizarea Comuniștilor adevărați și o rapidă organizare, căci, altfel, vom trece prin Golul celor patru ani și ne vom trezi în fața altui Gol. Drept rezultat, victimele cele mari ale Contrarevoluției, Țăranii și Muncitorii, vor continua să voteze pe cei mai importanți inamici ai lor, gașca cea mare de dreapta, PSD, ca și pe cele lăstărite din gunoaiele istoriei, nenumăratele găști liberale, anti-naționale și anti-democrate. Oameni ai Muncii, Partidul dv. există; folosiți singura șansă de a vă reprezenta, susține și apăra interesele de clasă, numai astfel împlinindu-se aspirațiile dv. personale și familiale. 11 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 7 noiembrie 2016

Nu vor fi alegeri, ci VOTARE

Atît Comuniștii cît și alți cetățeni, aflînd că nu am reușit să depunem candidați pentru 11 decembrie, mă întreabă dacă mergem la vot și pe cine votăm. La asemenea întrebări am răspuns de nenumărate ori în ultimii 26 de ani: nefiind alegeri, NU MERGEM LA VOT ! Ca să alegi, trebuie să ai liste cu cel puțin DOUĂ VARIANTE (alternative); la noi, în toți cei 26 de ani, nu am avut decît o singură categorie socială pe care o reprezentau toți candidații: găștile peceriste trădătoare, constructoare ale Capitalismului și Imperialismului, în frunte cu Criminalul șef, Ion Iliescu. Deci nu a existat nicio justificare pentru a participa la vot... De altfel, aceeași situație se perpetuează de 70 de ani: în Romînia nu au fost alegeri niciodată în perioada 1946-2016, motiv pentru care nu am participat la vot, deoarece, conștient fiind de importanța votului, eu doream să aleg prin aplicarea ștampilei, dar candidatul era, de cele mai multe ori, unul singur sau, chiar dacă erau doi, reprezentau aceeași foșgăială peceristă. În plus, eu nu am fost niciodată acceptat să candidez, nici ca deputat în sat și nici pentru Marea Adunare Națională. Totuși, vreau să precizez că în timpul regimului democrat apăreau pe liste și candidați de valoare reală, cu unii dintre ei avînd colaborări fructuoase, între care numesc pe Constantin Drăgan și pe tovarășul inginer Grama, directorul I.P.E.E. Electroargeș, care, în calitate de Deputați în Marea Adunare Națională, ne-au sprijinit pentru realizarea unor obiective de maximă importanță pentru localitatea natală, în care l.ocuiam și munceam. Spre deosebite de candidații Comuniști din timpul regimului democrat, care susțineau interesele maselor populare, cei de după 22 decembrie, deși sînt din aceeași categorie de peceriști, nu au grijă decît de burțile proprii, de distrugerea economiei naționale, de înrobirea țării față de străini și de construirea de biserici (cel mai mare inamic al poporului !) din fonduri bugetare (fapt penal,anticonstituțional, de extremă gravitate) în loc să constate că toate orașele țării sînt fără closete publice și fără apă, condiții minime absolut obligatorii pentru o comunitate omenească. Mai notăm că întreaga guvernare post-decembristă ne-a alungat din țară patru-cinci milioane de tineri, iar pămîntul țării fie a devenit proprietate a străinilor, fie se transformă în rîpi și tufișuri; toți candidații fiind de dreapta, vor continua această devastare, astfel nu avem de ce vota pe niciunul. Oameni ai Muncii, vreți să vă apărați Țara pe care o iubiți, înscrieți-vă în partidul dv, candidați pentru toate organele de Putere și, atunci, participați cu toții la vot, sub deviza ”Nicio Putere fără Comuniști !” 7 Noiembrie 99 e.d. Trăiască Marea Revoluție Socialistă din Octombrie ! Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 6 noiembrie 2016

7 Noiembrie 99 e.d.

Mîine începem ultimul an din primul secol al Erei Democrate, care a debutat prin victoria M.R.S.O. la 7 noiembrie 1917, zi care a devenit 7 Noiembrie anul I e.d. Datorăm intrarea Omenirii în Era Democrată Partidului Comunist (bolșevic) din Rusia, aflat sub conducerea lui Vladimir Ilici LENIN (Ulianov), cel mai mare om politic al mileniului, devenit clasic al Doctrinei Comuniste și primul mare practician, om politic de mare pricepere și abilitate în construirea noii societăți, Socialismul, căreia i-a pus bazele strategice în calitate de șef de stat, dar și ca teoretician, în ciuda faptului că doar șase ani a supraviețuit victoriei revoluției socialiste, iar din aceștia numai patru ani i-au fost buni de muncă. Pentru Poporul Dac victoria revoluției socialiste în Rusia a constituit un prilej excepțional pentru clarificarea ideologică a organizațiilor comuniste și pentru acțiuni practice de esență revoluționară. Ca urmare, la puține săptămîni de la evenimentele din Leningrad (MRSO), la Chișinău, al doilea mare oraș romînesc, a fost instaurată, prin cucerirea puterii revoluționare, Republica Democrată Moldova, al treilea stat democrat din lume, după Rusia și Bielorusia, fapt care ne oferă prilejul unei justificate mîndrii revoluționare. Notăm și alt fapt de mare importanță semnificativă: în cei 99 de ani ai Erei Democrate, în jumătate din țările lumii au fost instituite state democrate, prin victoria revoluțiilor socialiste ori prin cîștigarea Puterii prin alegeri, semnificativă fiind, pentru atracția extraordinară a Socialismului, cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Aflat în plin și complex proces de realizări excepționale, țările socialiste, în fruntea cărora se situa Romînia, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, Președintele-cel-Mare, devenit Erou-Martir Național,au trezit supărarea mortală a statelor capitaliste și imperialiste, cu conduceri fasciste, care au declanșat complotul internațional contrarevoluționar din 1989, în fapt acțiunea fiind Cel de-al Treilea Război Mondial care, prin trădarea nerușinată a lui Gorbaciov, a dus la lichidarea tuturor statelor democrate din Europa, într-unul singur, Romînia, practicîndu-se un război propriu-zis, deși în mare parte simulat, la care au participat 80.000 de militari străini, toți vorbitori de Limba Dacă (Romînă). În toate statele foste democrate, partidele -care își ziceau ”comuniste”- s-au topit instantaneu. Numai în două și-au putut reveni, imediat în unul singur, Republica Populară Albania, care a trecut la insurecție revoluționară și a reinstaurat regimul democrat, lichidat printr-un măcel monstruos, pe tot cuprinsul țării, declanșat de blocul militar agresiv de tip fascist, NATO; țara este și acum sub cizma clicii anti-democrate și anti-naționale, care a șters și amintirile progreselor de excepție din timpul regimului democrat. Un alt stat în care Partidul Comuniștilor și-a revenit rapid și a recucerit Puterea prin alegeri organizate de guvernarea de dreapta, este, iarăși spre mîndria noastră, Republica Moldova. Din păcate, noul partid și noua Putere democrată au uitat Doctrina Comunistă și au construit... capitalismul, motiv pentru care, treptat-treptat, Comuniștii și-au negat și au părăsit partidul, toate grupurile trădătoare situîndu-se exclusiv la dreapta, așa cum s-a întîmplat, în totalitate, fără vreo excepție, cu toți cei 3.831.000 de peceriști de la noi. Trădătorii de la PCRM au constituit partide liberale, războindu-se cu vatra comunistă a lui Vladimir Voronin, din ce în ce mai mică: Ghimpu, Lupu, Filat, Dodon sînt vedetele anti-comuniste de la Chișinău. Partidele comuniste din Europa -și din restul lumii, chiar- și-au schimbat imediat numele dovedind că toți conducătorii lor au fost anti-comuniști, incapabili să facă față măcelului și mascaradei din 1989; nici după 26 de ani nu se întrevăd semne de revenire democrată, răstimp în care NATO a ocupat întreaga Europă care a devenit, în același timp, parte a imperiului musulman. Iată numai cîteva aspecte ale realităților politice ale Europei la începutul ultimului an din primul secol al Erei Democrate, complect nepercepute de masele populare, alienate printr-un amplu și profund proces de Tîmpitizare, cu cele mai adînci efecte în Romînia, unde nici un cuvînt din domeniul social-politic nu se mai folosește cu sensul propriu, cei mai reacționari și mai retrograzi dovedindu-se Telectualii, fii ai Oamenilor Muncii... Să sperăm că ne vom reveni în timp util, astfel încît începutul celui de-al doilea secol Democrat să ne găsească în regim politic democrat. Trăiască Marea Revoluție Socialistă din Octombrie ! 6 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Nu candidăm

S-au încheiat procesele de contestare a hotărîrilor BEJ prin care ni s-au refuzat înscrierile candidaților noștri în cursa electorală, toate cererile fiind depuse calificate ca tardiv introduse. Astfel, Partidul Comuniștilor, care reprezintă interesele claselor sociale fundamentale -Țărănimea și Muncitorimea- la care se adaugă și alte categorii de oameni care trăiesc din Muncă, nu va fi prezent în următorii patru ani în parlamentul țării, ca și în ceilalți 26 de ani ai Contrarevoluției, aceasta continuînd să facă ravagii, nimicindu-și poporul și marile lui realizări din timpul regimului democrat... De ce nu am reușit să depunem candidaturile ? Mai întîi pentru că nu avem organizații ori grupuri de Comuniști decît în foarte puține județe, toate celelalte (pînă la 34 cît aveam în anii trecuți) fiind supuse unor aprige presiuni de disoluție din partea găștilor peceriste, care se pretind doar ele a fi Comuniste, la care se adaugă efectele unor ample și multiple acțiuni masive de tîmpitizare practicate de autorități, prin toate mijloacele, existente la dispoziția lor exclusivă. Repetăm spre știința membrilor actuali și viitori, precum și pentru autorități, că Romînia este, cu excepția noastră, singura țară din lume unde nu există partide politice și în care noi, ca partid politic autentic, nu am avut, în cei 26 de ani, nicio posibilitate de a activa în public pe scena politică, aceasta fiind în întregime ocupată, în mod samavolnic, de către găștile peceriste, toate de dreapta, fără să-și declare orientarea și clasa socială pe care o reprezintă ori precizînd-o în mod mincinos. Păcatele inamicilor sau adversarilor, însă, nu ne scutesc de suferință și nu ne absolvă de propria vină a cărei esență stă în faptul că Oamenii Muncii nu-și înțeleg starea și nu-și proiectează rostul organizării politice, aceasta fiind singura cale de de reprezentare, exprimar și apărare a intereselor comune, de clasă, fără de care nimeni nu-și poate apăra propriile interese. Nici exemplul bogătașilor -burghezi, moșieri, bancheri, împreună cu slugile lor, care și-au organizat în cei 26 de ani aproape o mie de găști poreclite ”partide”- nu impresionează pe niciunul din cei 85-90 % crunt loviți de contrarevoluție. În ce ne privește, nu vom demobiliza nici o clipă și-i așteptăm pe oamenii muncii cu porțile deschise pentru a se înrola în partidul propriu, iar pe Comuniștii deja înscriși îi orientăm ca, fiecare, să contacteze și să aducă în partid cel puțin cîte un membru pe lună, astfel încît la 1 ianuarie 2019 să avem organizații în toate localitățile țării, iar strîngerea semnăturilor de susținere să fie un simplu exercițiu de cîteva zile. Reamintim că este necesar ca permanent să acționăm pentru împlinirea devizei ”Nicio Putere fără Comuniști !” 5 noiembrie 99 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU